Usługi oferowane przez Bibliotekę:

  • informacyjne
  • międzybiblioteczne
  • reprograficzne

Biblioteka prowadzi odpłatne i nieodpłatne usługi z zakresu bibliografii, informacji naukowej i reprografii.

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Medycznego mogą nieodpłatnie korzystać ze zdalnego dostępu do baz danych oraz czasopism elektronicznych.

Usługi informacyjne

Oddział Informacji Naukowej pomaga przy wykonywaniu zestawień tematycznych według różnych kluczy wyszukiwawczych, a także przy weryfikowaniu i uzupełnianiu danych bliograficznych w oparciu o dostępne bazy danych, zbiory Biblioteki oraz inne materiały informacyjne.

W Bibliotece Głównej w Informacji Naukowej oraz Czytelni, a także w bibliotekach wydziałowych można skorzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Uruchmiony jest także bezprzewodowy dostęp do Internetu z własnych laptopów.

Usługi międzybiblioteczne

Z wypożyczalni międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy naukowi naszej Uczelni, doktoranci, studenci. Bibliotekarze w jednostkach organizacyjnych posiadających własną bibliotekę (wydziałową lub zakładową) obsługują użytkowników pracujących w tych jednostkach. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez wypożyczalnię międzybiblioteczną jest brak tytułu w bibliotekach łódzkich.

Zlecenie powinno zawierać dokładne dane zamawiającego (imię, nazwisko, adres, telefon, formę płatności, zobowiązanie do odbioru) oraz dane dotyczące poszukiwanych materiałów (tytuł czasopisma/książki, rok, wolumin, numer, strony). Bez podania dokładnych danych zamówienia nie będą mogły zostać zrealizowane.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna pośredniczy w sprowadzaniu materiałów z innych bibliotek krajowych:

  • przez system docmed (realizacja do 48 godz. od złożenia zamówienia) - artykuł do 10 stron 5 zł, za każdą następną stronę 0,50 zł (w formie kserokopii). Istnieje także możliwość otrzymania zamawianych dokumentów w formacie pdf drogą elektroniczną.
  • książek i czasopism.
  • kopii materiałów według cen obowiązujących w poszczególnych bibliotekach (od 0,30 do 0,60 zł za stronę + koszty przesyłki).

Usługi reprograficzne

Biblioteka Główna UM w Lodzi prowadzi usługi reprograficzne. Cena 1 strony dla pracowników wynosi 0.31 zł (łącznie z Vat), dla studentów 0.24 zł (łącznie z Vat). Zamówienia należy składać w czytelni na odpowiednim formularzu,.gdzie również istnieje możliwość kserowania materałów korzystając z samobsługowej kserokopiarki – 0.20 zł za 1 stronę.

Doktoranci studiów stacjonarnych UM mogą korzystać z przysługującej im puli bezpłatnych odbitek w ilości 500 stron w ciągu roku.

Pracownicy naukowi mogą dokonywać opłat z funduszy jednostek, takich jak: granty, działalność statutowa i dydaktyczna oraz prace własne.

Zdalny dostęp do baz i czasopism elektronicznych

Biblioteka oferuje dostęp do zasobów elektronicznych dla pracowników i studentów z sieci uniwersyteckiej UM. Warunkiem uzyskania dostępu spoza sieci UM jest posiadanie karty bibliotecznej. Użytkownik musi podać numer karty bibliotecznej (numer pod kodem kreskowym) oraz serię i numer dowodu osobistego (pracownicy uczelni) lub numer indeksu (studenci). W przypadku elektronicznej legitymacji studenckiej, numer karty bibliotecznej jest zaprogramowany w pamięci karty - można go sprawdzić korzystając z formularza, który znajduje się na stronie Biblioteki.

Lista baz danych (wraz z krótką charakterystyką) oraz wyszukiwarka AtoZ, która umożliwia wyszukiwanie wszystkich dostępnych czasopism elektronicznych z różnych platform, znajdują się na stronie głównej Biblioteki.

FaLang translation system by Faboba