Zapytanie: EDENTICO
Liczba odnalezionych rekordów: 84Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/84

Autorzy: Anna Popińska, Tadeusz Nawarycz, Lidia Ostrowska-Nawarycz, Wojciech Goździewicz.
Tytuł: Profesjonalne wybielanie zębów żywych z użyciem 6% nadtlenku wodoru aktywowanego lampą - skuteczność i zadowolenia pacjentów.
Tytuł angielski: Professional bleaching of vital teeth usung light-activated 6% hydrogen peroxide - efficacy and patient satisfaction.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2017, nr 2, s. 112-119, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

2/84
Autorzy: Małgorzata Janowska-Bugaj.
Tytuł: Choroba dłoni, stóp i jamy ustnej u dorosłego pacjenta. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Hand, foot, and mouth disease (HFMD) in adult patients. Case report.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2016, nr 5, s. 72-78, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

3/84
Autorzy: Borys Tomikowski, Katarzyna Tomikowska, Beata Dejak.
Tytuł: Metoda selektywnego stapiania laserowego, frezowania oraz tradycyjnego topienia w wykonawstwie metalowych struktur protetycznych - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: The methods of selective laser melting, milling and traditional casting in the manufacture of metal prosthetic structures - literature review.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2016, nr 5, s. 42-46, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

4/84
Autorzy: Ewa Marciniak, Kinga Bociong, Jerzy Sokołowski.
Tytuł: Wpływ nanocząsteczek srebra na wybrane właściwości tworzywa akrylowego
Tytuł angielski: The impact of silver nanoparticles on selected properties of poly(methyl methacrylate)
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2016, nr 5, s. 88-93, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/84
Autorzy: Halina Pawlicka, Jan Jaroch, Izabela Świtalska.
Tytuł: Apeksyfikacja czy rewaskularyzacja? Leczenie endodontyczne niedojrzałych zębów stałych - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Apexification or revascularization? Endodontic treatment of permanent teeth with unfinished root development - review of literature
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2012, nr 2, s. 44-49, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4080
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

6/84
Autorzy: Bogusława Manowska, Piotr Arkuszewski, Michał Służalec, Małgorzata Broniarek.
Tytuł: Obraz kliniczny i radiologiczny zębów nadliczbowych - problem wielodyscyplinarny.
Tytuł angielski: Clinical and radiological image of supernumerary teeth - a multidisciplinary problem
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2012, nr 4, s. 80-86, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

7/84
Autorzy: Marta Żęcin, Roksana Piętka, Joanna Kunert.
Tytuł: Ocena poziomu wiedzy lekarzy dentystów i studentów stomatologii na temat anoreksji i bulimii
Tytuł angielski: The evaluation of the level of dental practitioners' and dentistry students' knowledge concerning anorexia and bulimia
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2012, nr 6, s. 94-105, Sum., Streszcz.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

8/84
Autorzy: Paulina Łagodzińska, Mariusz Kochanowski, Piotr Knytel, Ewa Kowalska [Marciniak], Jakub Marcinkowski, Leszek Klimek.
Tytuł: Ocena wytrzymałości połączenia wkładów koronowo-korzeniowych wzmacnianych włóknem szklanym, cementowanych adhezyjnie z zębiną korzeniową w zębach młodych i starych
Tytuł angielski: Shear bond assessment of fibre-reinforced composite posts adhesively cemented to root dentine in young and old teeth
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2012, nr 6, s. 30-41, Streszcz, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

9/84
Autorzy: Agnieszka Kozuń, Halina Pawlicka.
Tytuł: Powtórne leczenie endodontyczne - rola rozpuszczalników organicznych w usuwaniu gutaperki z kanałów korzeniowych.
Tytuł angielski: Root canal retreatment - the role of organic solvents in guttapercha removal from root canals
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2012, nr 5, s. 60-70, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

10/84
Autorzy: Piotr Wujec, Halina Pawlicka.
Tytuł: Skuteczność usuwania wodorotlenku wapnia z kanałów korzeni zębów
Tytuł angielski: The efficacy of removing calcium hydroxide from root canals
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2012, nr 6, s. 66-76, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

11/84
Autorzy: Aneta Grochowina, Halina Pawlicka.
Tytuł: Tomografia wiązki stożkowej - niezbędne badania dodatkowe w diagnostyce i planowaniu leczenia endodontycznego.
Tytuł angielski: Cone-Beam Computed Tomography - a necessary additional examination in diagnostics and endodontic treatment planning
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2012, nr 3, s. 64-78, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

12/84
Autorzy: Borys Tomikowski, Beata Dejak.
Tytuł: Zalety i wady różnych koncepcji mocowania uzupełnień stałych na implantach - przegląd piśmiennictwa
Tytuł angielski: Pros and cons of various approaches to retaining implant supported fixed prostheses - literary review
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2012, nr 6, s. 42-47, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

13/84
Autorzy: Aleksander Przygoński, Aneta Grochowina.
Tytuł: Zewnątrzustne i wewnątrzustne badanie przedmiotowe pacjenta
Tytuł angielski: Extraoral and intraoral physical examination of patients
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2012, nr 4, s. 18-28, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

14/84
Autorzy: Monika Cyl, Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Alergia na środki miejscowo znieczulające stosowane w stomatologii
Tytuł angielski: Allegry to local anasthetics in dentistry
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2011, nr 1, s. 70-75, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

15/84
Autorzy: Aleksandra Hilt, Beata Szydłowska-Walendowska.
Tytuł: Bezpośrednie pokrycie miazgi zębów stałych peparatem MTA u pacjentów w wieku rozwojowym
Tytuł angielski: Direct pulp capping of permament teeth using MTA in patients of developmental age
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2011, nr 1, s. 86-93, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

16/84
Autorzy: Izabela Świtalska, Jan Jaroch, Halina Pawlicka.
Tytuł: Biodentine - nowy materiał na bazie krzemianu wapnia. Przeglad piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Biodentine - a new calcium silicate based material. Review of literature
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2011, nr 3, s. 58-62, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

17/84
Autorzy: Krystyna Pietrzycka, Halina Pawlicka.
Tytuł: Dwuwizytowe leczenie zębów z zakażonymi kanałami korzeniowymi i chorobami tkanek okołowierzchołkowych z zastosowaniem wodorotlenku wapnia - obserwacje własne.
Tytuł angielski: Two-visit treatment of teeth with infected root canals and periapical tissue diseases with the use of calcium hydroxide - authors' observations
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2011, nr 1, s. 76-84, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

18/84
Autorzy: Borys Tomikowski, Cezary Langot, Katarzyna Tomikowska, Oskar Szram, Beata Dejak.
Tytuł: Funkcjonalne zwężenie żuchwy podczas otwierania
Tytuł angielski: Functional mandibular narrowing during mouth opening
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2011, nr 2, s. 88-94, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

19/84
Autorzy: Daniel Olszewski, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Jednoczasowa reinkluzja zębów trzonowych mlecznych.
Tytuł angielski: Simultaneous reinclusion of deciduous molars
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2011, nr 5, s. 8-11, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

20/84
Autorzy: Piotr Osica, Anna Janas, Rafał Stelmach.
Tytuł: Koszty leczenia zmian patologicznych jamy ustnej metodą klasyczną i laserową w materiale własnym
Tytuł angielski: The costs of treating pathological lesions of the oral cavity with the classic and laser methods in own material
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2011, nr 3, s. 76-81, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

21/84
Autorzy: Agnieszka Kozuń, Halina Pawlicka.
Tytuł: Powtórne leczenie endodontyczne - narzędzia i techniki stosowane do usuwania gutaperki z kanałów korzeniowych.
Tytuł angielski: Root canal retreatment - the instruments and techniques used in gutta-percha removal from root canals
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2011, nr 6, s. 90-102, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

22/84
Autorzy: Grażyna Śmiech-Słomkowska, Agnieszka Szczech-Gawrych.
Tytuł: Problem alergii w gabinecie ortodontycznym - przegląd piśmiennictwa
Tytuł angielski: The problem of allergies in an orthodontic office - review of literature
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2011, nr 3, s. 30-39, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

23/84
Autorzy: Agata Furmanek-Kostulska, Sebastian Kłosek, Anna Kurnatowska.
Tytuł: Wpływ koenzymu Q10 na stężenia wybranych cytokin w płynie dziąsłowym pacjentów z chorobą przyzębia.
Tytuł angielski: The effect of coenzyme Q10 on the concentrations of selected cytokines in gingival crevicular fluid in the patients with periodontitis
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2011, nr 4, s. 90-106, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

24/84
Autorzy: Monika Cyl, Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas.
Tytuł: Ząb przetrwały i zębiak powodem zatrzymania zęba stałego
Tytuł angielski: Persistent tooth and odontoma as a cause of impacted permanent tooth
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2011, nr 2, s. 62-66, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

25/84
Autorzy: Maciej Stępczyński, Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jako metoda pozyskiwania materiału komórkowego w diagnostyce cytologicznej zmian patologicznych jamy ustnej.
Tytuł angielski: Fine needle aspiration biopsy as a method of acquiring cellular material in cytological diagnostics of pathological lesions of oral cavity
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2010, nr 1, s. 82-90, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

26/84
Autorzy: Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta.
Tytuł: Czy pacjenci są dobrze informowani o stanie swojego zdrowia przez lekarzy dentystów? Prawne aspekty związane z informowaniem pacjentów o ich stanie zdrowia w Polsce.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2010, nr 3, s. 178-182
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

27/84
Autorzy: Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta.
Tytuł: Czy wyrażenie zgody na wykonanie zabiegu stomatologicznego przez pacjenta jest przestrzegane przez lekarzy dentystów? Prawne aspekty związane z udzieleniem zgodny na wykonanie zabiegu leczniczego w Polsce.
Tytuł angielski: Do dental practitioners meet the requirement of obtaining patient's consent to a dental procedure? Selected aspects connected with giving consent to a medical treatment in Poland
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2010, nr 1, s. 154-163, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

28/84
Autorzy: Krystyna Pietrzycka, Halina Pawlicka.
Tytuł: Jednoseansowe leczenie zębów z zakażonymi kanałami korzeniowymi z zastosowaniem ozonu - obserwacje własne.
Tytuł angielski: Single-session treatment of teeth with infected root canals with the application of ozone - authors' observations
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2010, nr 3, s. 80-93, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

29/84
Autorzy: Anna Janas.
Tytuł: Obustronnie całkowicie zatrzymane czwarte zęby trzonowe.
Tytuł angielski: Bilateral totally impacted fourth molars
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2010, nr 2, s. 94-99, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

30/84
Autorzy: Małgorzata Krawczyk-Stuss, Małgorzata Brauncajs, Danuta Piątowska.
Tytuł: Ocena porównawcza właściwości przeciwbakteryjnych wybranych materiałów do wypełnień kanałowych.
Tytuł angielski: Comparative evaluation of antibacterial activity of selected root canal sealers
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2010, nr 3, s. 134-144, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

31/84
Autorzy: Anna Janas, Anna Maria Szyperska, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Przemieszczenie zęba stałego na skutek przebytego urazu.
Tytuł angielski: Trauma-induced dislocation of a permanent tooth
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2010, nr 3, s. 54-59, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

32/84
Autorzy: Borys Tomikowski, Sławomir Ledzion.
Tytuł: Środki płuczące stosowane w leczeniu endodontycznym.
Tytuł angielski: Irrigants in endodontic treatment
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2010, nr 4, s. 50-62, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

33/84
Autorzy: Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta.
Tytuł: Wiedza pacjentów na temat rakotwórczego wpływu wirusa HSV (Herpes simplex) na powstawanie raka wargi.
Tytuł angielski: Patients' knowledge on the carcinogenic influence of HSV virus (herpes simplex) on the formation of lip cancer
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2010, nr 2, s. 136-144, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

34/84
Autorzy: Dorota Czubińska-Grodecka, Leszek Klimek, Danuta Piątowska.
Tytuł: Wpływ wybielania 35% nadtlenkiem wodoru na mikrotwardość szkliwa zębów ludzkich. Badania in vitro.
Tytuł angielski: The influence of bleaching with 35% hydrogen peroxide on the microhardness of dental enamel. In vitro studies
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2010, nr 2, s. 70-81
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

35/84
Autorzy: Anna Janas, Dominika Brudzyńska.
Tytuł: Zagrożenia powodowane promieniowaniem laserowym.
Tytuł angielski: Possible hazards connected with laser radiation
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2010, nr 4, s. 64-69, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

36/84
Autorzy: Piotr Ciesielski, Joanna Mazurkiewicz.
Tytuł: Ząb wynicowany.
Tytuł angielski: Dens evaginatus
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2010, nr 2, s. 126-135, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

37/84
Autorzy: Bogusława Manowska, Adam Balczyński, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Analiza przyczyn hospitalizacji chorych obciążonych cukrzycą w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej UM w Łodzi.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2009, nr 1, s. 74- 81, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

38/84
Autorzy: Bogusława Manowska, Ewelina Gaszyńska, Piotr Arkuszewski, Marta Tyndorf.
Tytuł: Analiza złamań oczodołów odniesionych w wyniku pobicia.
Tytuł angielski: Analysis of orbital fractures caused by assaults
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2009, nr 4, s. 108-113, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

39/84
Autorzy: Krystyna Pietrzycka, Halina Pawlicka.
Tytuł: Krótkotrwałe stosowanie wodorotlenku wapnia w kanałowym leczeniu zębów ze zmianami w tkankach okołowierzchołkowych - obserwacje własne.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2009, nr 2, s. 82-90, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

40/84
Autorzy: Aneta Łazińska, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Leczenie kanałowe zębów z nietypową budową morfologiczną - opis przypadku.
Tytuł angielski: Root canal treatment of teeth with atypical morphological structure - case study
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2009, nr 4, s.100-106, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

41/84
Autorzy: Ewa Kowalska, Grażyna Śmiech-Słomkowska.
Tytuł: Patologiczna resorpcja korzeni zębów - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2009, nr 2, s. 74-81, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

42/84
Autorzy: Małgorzata Paul-Stalmaszczyk.
Tytuł: Profesjonalne wybielanie zębów preparatem Bianco Professional 35% - obserwacje kliniczne.
Tytuł angielski: Professional teeth bleaching with 35% Bianco Professional formulation - clinical observations
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2009, nr 3, s. 140-148, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

43/84
Autorzy: Konrad Wroński, Jarosław Cywiński, Adam Dziki.
Tytuł: Public Relations w stomatologii.
Tytuł angielski: Public Relations in dentistry
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2009, nr 3, s. 180-189, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

44/84
Autorzy: Marta Tyndorf, Piotr Arkuszewski, Bogusława Manowska.
Tytuł: Rogowaciejący torbielowaty guz zębopochodny (KCOT) - obraz kliniczny i leczenie.
Tytuł angielski: Keratising cystic odontogenic tumour (KCOT) - clinical behaviour and treatment
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2009, nr 3, s. 118-126, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

45/84
Autorzy: Małgorzata Broniarek, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Rzadkie przypadki wystepowania zebów nadliczbowych.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2009, nr 1, s. 92-97, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

46/84
Autorzy: Marta Tyndorf, Piotr Arkuszewski, Bogusława Manowska.
Tytuł: Współczesne metody leczenia chorych z torbielami części twarzowej czaszki.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2009, nr 2, s. 94-102, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

47/84
Autorzy: Robert Biesaga, Łukasz Biesaga.
Tytuł: Wyciski w bezzębiu - metody wybrane.
Tytuł angielski: Complete denture impressions - selected techniques
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2009, nr 3, s. 20-32, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

48/84
Autorzy: Bogusława Manowska, Beata Kobus, Jolanta Adamczyk, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Aktualne poglądy na temat promienicy.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2008, nr 1, s. 108-114, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

49/84
Autorzy: Bogusława Manowska, Ilona Ptasińska, Piotr Arkuszewski, Marta Tyndorf.
Tytuł: Ból jako główna przyczyna zgłaszania się chorych do Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej w Łodzi w ramach ostrego dyżuru.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2008, nr 3, s. 88-95, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

50/84
Autorzy: Bogusława Manowska, Ilona Ptasińska, Piotr Arkuszewski, Marta Tyndorf.
Tytuł: Ekstrakcje zębów w warunkach szpitalnych - przegląd epidemiologiczny.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2008, nr 2, s. 62-67, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

51/84
Autorzy: Dorota Barankiewicz, Halina Pawlicka.
Tytuł: Narzędzia niklowo-tytanowe RaCe.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2008, nr 2, s. 108-118, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

52/84
Autorzy: Aneta Ostrowska, Danuta Piątowska.
Tytuł: Ocena wpływu diety i leków na powstawanie ubytków erozyjnych szkliwa - na podstawie piśmiennictwa.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2008, nr 1, s. 34-45, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

53/84
Autorzy: Joanna Jabłońska-Zrobek, Grażyna Śmiech-Słomkowska, Małgorzata Winiecka.
Tytuł: Pionizacja zębów w leczeniu reinkluzji jako sposób przywrócenia warunków do naturalnej wymiany uzębienia - opis przypadku.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2008, nr 4, s. 70-76, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

54/84
Autorzy: Iwona Sikorska, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Porównanie skuteczności leczenia suchego zębodołu Notakhelem D5 a Nipasem.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2008, nr 2, s. 88-95, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

55/84
Autorzy: Bogusława Manowska, Piotr Arkuszewski, Marta Tyndorf.
Tytuł: Przypadek złamania kości w obrębie środkowego piętra twarzy powstałego na skutek kopnięcia przez konia.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2008, nr 4, s. 42-46, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

56/84
Autorzy: Dariusz Pluciński.
Tytuł: Rozwiązywanie problemów - izolacja pola zabiegowego.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2008, nr 3, s. 118-127, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

57/84
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Aleksander Przygoński.
Tytuł: Szkliwiak - guz zębopochodny.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2008, nr 1, s. 22-26, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

58/84
Autorzy: Lesław Pypeć, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Wspomagające zastosowanie laseroterapii podczas replantacji 3 zębów siecznych.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2008, nr 4, s. 8-15, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

59/84
Autorzy: Małgorzata Paul-Stalmaszczyk, Maciej Skale.
Tytuł: Wybielanie zębów żywych przy uzyciu preparatów opartych o nadtlenek wodoru i nadtlenek karbamidu-przegląd pismiennictwa.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2008, nr 2, s. 96-107, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

60/84
Autorzy: Krystyna Pietrzycka, Halina Pawlicka.
Tytuł: Zastosowanie ozonu w leczeniu kanałowym zębów ze zmianami w tkankach okołowierzchołkowych - obserwacje własne.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2008, nr 4, s. 84-93, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

61/84
Autorzy: Bogusława Manowska, Aneta Jeziorska, Marta Tyndorf.
Tytuł: Zębiak złożony u 12-letniego chłopca - opis przypadku.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2008, nr 1, s. 28-32, Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

62/84
Autorzy: Halina Pawlicka, Krystyna Pietrzycka.
Tytuł: Mtwo technika jednej długości.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2007, nr 2, s. 38-42, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

63/84
Autorzy: Grażyna Śmiech-Słomkowska, Ewa Kowalska.
Tytuł: Naturalne ustawienie głowy jako czynnik koordynujący rozwój twarzy - krótki przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2007, nr 3, s. 18-20, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

64/84
Autorzy: Bogusława Manowska, Piotr Arkuszewski, Marta Tyndorf.
Tytuł: Opóźnienie wyrzynania zębów stałych - obraz kliniczny i radiologiczny.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2007, nr 4, s. 38-43, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

65/84
Autorzy: Krystyna Pietrzycka, Halina Pawlicka.
Tytuł: Ozon w endodoncji.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2007, nr 3, s. 55-57, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

66/84
Autorzy: Maria Krzemińska-Pakuła, Tomasz Rechciński, Waldemar Rogowski.
Tytuł: Pacjent ze schorzeniem kardiologicznym u stomatologa - wskazówki praktyczne.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2007, nr 1, s. 34-37
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

67/84
Autorzy: Jacek J[erzy] Rożniecki.
Tytuł: Problematyczne bóle twarzy do zróżnicowania z bólami zębopochodnymi.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2007, nr 1, s. 38-44, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

68/84
Autorzy: Krzysztof Buczyłko.
Tytuł: Uwagi w sprawie języka geograficznego.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2007, nr 4, s. 32-37, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

69/84
Autorzy: Patrycja Kossakowska.
Tytuł: Zmiany aktywności mięśni twarzy w zapisie EMG podczas leczenia wad klasy II - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2007, nr 4, s. 50-54, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

70/84
Autorzy: Grażyna Śmiech-Słomkowska, Joanna Jabłońska-Zrobek, Anna Teluk.
Tytuł: Leczenie próchnicy u pacjentów noszących aparaty ortodontyczne.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2006, nr 3, s. 32-33, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

71/84
Autorzy: Katarzyna Wybór, Michał Nowak.
Tytuł: Okulistyczne aspekty ergonomii pracy w gabinecie stomatologicznym.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2006, nr 3, s. 12-15, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

72/84
Autorzy: Lesław Jacek Pypeć, Maciej Mikołajczyk.
Tytuł: Postępowanie stomatologiczne w pourazowym zwichnięciu częściowym zębów stałych na podstawie przypadku klinicznego.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2006, nr 2, s. 92-94, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

73/84
Autorzy: Agnieszka Pacyk, Jerzy Sokołowski, Halina Pawlicka.
Tytuł: Wpływ zawartości cząsteczek wypełniacza na wielkość skurczu polimeryzacyjnego materiałów kompozytowych.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2006, nr 4, s. 62-68, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

74/84
Autorzy: Agnieszka Pacyk, Jerzy Sokołowski, Halina Pawlicka, Leopold Wagner.
Tytuł: Współczesne modyfikacje składu fazy organicznej materiałów złożonych, a zjawisko skurczu polimeryzacyjnego.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2006, nr 1, s. 74-81, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

75/84
Autorzy: Agnieszka Pacyk, Jerzy Sokołowski, Halina Pawlicka.
Tytuł: Współczesne modyfikacje składu fazy organicznej materiałów złożonych, w kontekście zjawiska skurczu polimeryzacyjnego (część II).
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2006, nr 3, s. 54-61, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

76/84
Autorzy: Halina Pawlicka, Agnieszka Pacyk.
Tytuł: Wytyczne postępowania w leczeniu kanałowym.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2006, nr 2, s. 6-13, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

77/84
Autorzy: Katarzyna Wybór, Michał S[zymon] Nowak, Jacek Surmacz.
Tytuł: Zagrożenia narządu wzroku w pracy stomatologa.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2006, nr 4, s. 52-57, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

78/84
Autorzy: Maria Krzemińska-Pakuła, Tomasz Rechciński, Waldemar Rogowski.
Tytuł: Zakażenia tkanek przyzębia, a rozwój miażdżycy.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2006, nr 2, s. 48-50, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

79/84
Autorzy: Józef Drzewoski.
Tytuł: Znaczenie interakcji leków w praktyce dentystycznej.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2006, nr 3, s. 24-30, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

80/84
Autorzy: Leszek Klimek, Katarzyna Banaszek.
Tytuł: Mechanizmy zużywania się stomatologicznych wierteł z nasypem diamentowym.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2005, nr 3, s. 118-120, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

81/84
Autorzy: Mariusz Kochanowski, Leszek Klimek, Maciej Romanowicz.
Tytuł: Zużycie ścierne diamentowych wierteł stomatologicznych i ich wpływ na wygląd obrabianej powierzchni.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2005, nr 4, s. 86-90, Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

82/84
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Materiały kościozastępcze stosowane do augmentacji kości wyrostka zębodołowego.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2004, nr 4, s. 12-16
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

83/84
Autorzy: Julia Kruk-Jeromin.
Tytuł: Rola lekarza dentysty w opiece nad dzieckiem z rozszczepem wargi i(lub) podniebienia.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2004, nr 3, s. 32-35
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

84/84
Autorzy: Radzisław Kordek.
Tytuł: Zapobieganie nowotworom.
Czasopismo: eDentico
Szczegóły: 2004, nr 1, s. 16-18
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi