Zapytanie: ULTRASONOGR GINEKOL POŁOŻ
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/19

Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Marlena Berner-Trąbska, Urszula Kowalska-Koprek, Piotr Sieroszewski, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Częstoskurcz nadkomorowy u płodu - opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2007 : T. 3, z. 3, s. 230-233, ryc., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

2/19
Autorzy: Elżbieta Baś-Budecka, Małgorzata Perenc, Piotr Sieroszewski.
Tytuł: Ocena przezierności karkowej (NT) w wykrywaniu wad serca płodu.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2007 : T. 3, z. 1, s. 55-58, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL

3/19
Autorzy: Katarzyna Janiak, Maria Respondek-Liberska, Krzysztof Szaflik, Przemysław Oszukowski, Jan Wilczyński, Andrzej Chilarski, Wojciech Krajewski, Iwona Maroszyńska.
Tytuł: Punktacja w skali Huhty (cardiovascular score - CVS) jako czynnik rokowniczy w potworniaku okolicy krzyżowo-guzicznej u płodu.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2007 : T. 3, z. 2, s. 153-159, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL

4/19
Autorzy: Renata Banach, Piotr Sieroszewski.
Tytuł: Badanie ultrasonograficzne szyjki macicy w przewidywaniu przebiegu indukcji porodu.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2006 : T. 2, z. 3, s. 123-125, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

5/19
Autorzy: Katarzyna Janiak, Maria Respondek-Liberska, Jan Wilczyński, Andrzej Sysa.
Tytuł: Częstoskurcz u płodu - diagnoza, terapia prenatalna za pomocą beta-blokera (postnatalny zespół Wolfa-Parkinsona-White'a) - opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2006 : T. 2, z. 4, s. 269-272, ryc., bibliogr.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

6/19
Autorzy: Alicja Żarkowska, Sebastian Foryś, Katarzyna Janiak, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Diagnostyka i monitorowanie poszerzenia NT u płodu z prawidłowym kariotypem - prezentacja przypadku.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2006 : T. 2, z. 3, s. 146-148, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

7/19
Autorzy: Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Echogeniczna krew w sercu płodu oraz poszerzenie naczyń wieńcowych jako alarmujące środki wskaźniki niewydolności krążenia płodu - opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2006 : T. 2, z. 3, s. 137-141, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

8/19
Autorzy: M[arek] Spaczyński, J[anusz] Woytoń, L[ongin] Marianowski, W[iesław] Szymański, S[tanisław] Radowicki, J[arosław] Oleszczuk, T[omasz] Paszkowski, J[acek] Brązert, L[eszek] Pawelczyk, A[nita] Olejek, K[rzysztof] Drews, R[omuald] Dębski, A[rtur] Czekierdowski, M[arek] Szpakowski, K[rzysztof] Czajkowski, T[eresa] Pajszczyk-Kieszkiewicz, J[acek] Suzin, T[omasz] Pertyński, P[iotr] Oszukowski, J[an] Wilczyński, G[rzegorz] Krasomski, Z[bigniew] Pietrzak, U. Kowalska-Koprek, A[ndrzej] Sysa, L[ech] Polis, C[zesław] Szymkiewicz, J[anusz] Bohosiewicz, A[ndrzej] Chilarski, J[acek] Moll, M[aria] Respondek-Liberska, J[oanna] Szymkiewicz-Dangel, M[irosław] Wielgoś, K[rzysztof] Sodowski, T. Niemiec, Z[bigniew] Celewicz, R. Spaczyński, M. Ropacka, K. Preis, M[arek] Pietryga, W[aldemar] Sawicki, M. Skotnicki, J. Szamatowicz, M. Dubiel, J. Zamłyński, P. Sieroszewski, A. Karowicz-Bilińska, M. Świątkowska-Freund, A[gata] Włoch, K[rzysztof] Grettka, B[artosz] Czuba, K[atarzyna] Janiak, B. Borowski, P[iotr] Kaczmarek, P. Puacz, I[wona] Maroszyńska.
Tytuł: Terapia płodu - aktualny stan wiedzy. Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego opracowane w dniach 25-27 sierpnie 2006 roku w Łodzi pod kierunkiem Prezesa Sekcji Terapii Płodu PTG prof. Krzysztofa Szaflika.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2006 : T. 2, z. 2, s. 59-103, ryc., tab.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

9/19
Autorzy: Kinga Krawczyk, Katarzyna Janiak, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Tetralogia Fallota z brakiem zastawki tętnicy płucnej - opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2006 : T. 2, z. 4, s. 273-275, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

10/19
Autorzy: Piotr Sieroszewski, Małgorzata Perenc, Elżbieta Baś-Budecka, Jacek Suzin.
Tytuł: Wartość prognostyczna wybranych markerów ultrasonograficznych w wykrywaniu aberracji chromosomowych u płodu.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2006 : T. 2, z. 1, s. 28-31, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

11/19
Autorzy: Piotr Sieroszewski, Małgorzata Perenc, Elżbieta Baś-Budecka, Jacek Suzin.
Tytuł: Ocena markerów ultrsonograficznych dla określenia ryzyka aneuplodii chromosomowych u płodu w I połowie ciąży.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2005 : T. 1, z. 3, s. 181-186, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

12/19
Autorzy: Grzegorz Guzowski, Marek Bakalarz, Katarzyna Wojda, Krzysztof Strużycki, Antoni Palatyński.
Tytuł: Ocena przepływu krwi w tętnicach macicznych w adenomiozie i mięśniakach macicy przy zastosowaniu badania dopplerowskiego.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2005 : T. 1, z. 3, s. 211-212, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

13/19
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Mariusz Grzesiak, Katarzyna Janiak, Sebastian [obcy] Foryś, Lucjusz Jakubowski.
Tytuł: Prenatalna diagnostyka cystic hygroma(CH) ze szczególnym uwzględnieniem badania kardiologicznego płodu.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2005 : T. 1, z. 1, s. 58-62, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

14/19
Autorzy: Katarzyna Janiak, Krzysztof Szaflik, Jacek J[an] Moll, Andrzej Kulig, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Prenatalna diagnoza neuroblastoma o nietypowej lokalizacji - opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2005 : T. 1, z. 1, s. 66-68, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

15/19
Autorzy: Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Przejściowe przeciążenie objętościowe prawego serca płodu w przebiegu okręcenia pępowiny wokół szyi płodu.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2005 : T. 1, z. 3, s. 213-217, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

16/19
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Marciszewska, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Skuteczna przezłożyskowa terapia trzepotania przedsionków u płodu - opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2005 : T. 1, z. 4, s. 283-285, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

17/19
Autorzy: Iwona Laudańska-Olszewska, Elżbieta Lipecka-Kidawska, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Wartość prognostyczna badania dopplerowskiego przepływu krwi w tętnicach rzęskowych tylnych krótkich, tętnicy środkowej siatkówki oraz tętnicy ocznej w nadciśnieniu indukowanym ciążą.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2005 : T. 1, z. 3, s. 201-204, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

18/19
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Paweł Krajewski, Piotr Jarosik, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Zastosowanie metody Dopplera w ocenie funkcji mięśnia sercowego u płodów z zahamowaniem rozwoju wewnątrzmacicznego.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2005 : T. 1, z. 3, s. 195-200, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

19/19
Autorzy: Sebastian [obcy] Foryś, Tatiana Chilarska, Małgorzata Piotrowicz, Lucjusz Jakubowski, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Zespół Wolfa-Hirschhorna - opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2005 : T. 1, z. 3, s. 218-222, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi