Zapytanie: UKR BIOKHIM ZH 1999
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/20

Autorzy: A[ntoni] Kowalski, L[udmiła] Żylińska, E[lżbieta] Rębas.
Tytuł: Does the GABA-shunt enzymes activity depend on oxidative stress and calcium homeostasis in PC12 and GH3 cell lines?
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2009 : T. 81, nr 4, s. 117
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

2/20
Autorzy: J[anusz] Błasiak, T[omasz] Popławski, K[atarzyna] Woźniak, E[lżbieta] Pawłowska, J[oanna] Szczepańska.
Tytuł: Genotoxicity of dental materials.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2009 : T. 81, nr 4, s. 183
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

3/20
Autorzy: E[lżbieta] Rębas, A[ntoni] Kowalski, U[rszula] Lewandowska.
Tytuł: IF the testosterone could modify the Angiotensin III and Angiotensin 1-7-induced changes in protein phosphorylation in human prostate cancer cell line DU-145.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2009 : T. 81, nr 4, s. 116
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

4/20
Autorzy: E. Balcerczak, M[alwina] Bartczak, A. Sałagacka, T[adeusz] Malewski, M. Mirowski.
Tytuł: Investigation of new nonspecific marker (p65) of cancerogenesis connected with provirus integration of human chromosome 1.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2009 : T. 81, nr 4, s. 180
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

5/20
Autorzy: M[alwina] Bartczak, E. Balcerczak, A. Sałagacka, T[adeusz] Malewski, M. Mirowski.
Tytuł: Investigation of splice variants of new nonspecific marker (p65) of cancerogenesis/
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2009 : T. 81, nr 4, s. 182
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

6/20
Autorzy: C[zesław] Cierniewski, M[ariusz] Malinowski, R[adosław] Bednarek, I[zabela] Papiewska-Pająk, M[agdalena] Wiktorska, J[olanta] Niewiarowska.
Tytuł: Matrix metalloproteinases and invasivness of carcinoma cells.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2009 : T. 81, nr 4, s. 9
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

7/20
Autorzy: L[udmiła] Żylińska, T[omasz] Boczek, J[oanna] Taha, B[ożena] Ferenc.
Tytuł: MGST1 regulation in PC12 cells with modified PMCA isoforms composition.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2009 : T. 81, nr 4, s. 144
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

8/20
Autorzy: T[omasz] Boczek, B[ożena] Ferenc, L[udmiła] Żylińska.
Tytuł: Suppresion of neuron-specific isoforms of PMCA UP-regulates calmodulin expression in PC12 cells.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2009 : T. 81, nr 4, s. 143
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

9/20
Autorzy: M[ariola] Piestrzeniewicz, D[orota] Wilmańska, K[azimierz] Studzian, M[ałgorzata] Wąsowska, I[rena] Oszczapowicz, M[arek] Gniazdowski.
Tytuł: Cell cytotoxicity. DNA binding and inhibition of RNA synthesis in vitro by novel morpholine and hexamethylene derivatives on anthracycline antibiotics.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2005 : T. 77, nr 2, s. 219
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

10/20
Autorzy: A. Szuławska, A[ndrzej] Bednarek, M[ałgorzata] Wąsowska, I[rena] Oszczapowicz, M[ałgorzata] Czyż.
Tytuł: Differentiation of K562 cells by morpholine derivatives of anthracyclines.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2005 : T. 77, nr 2, s. 244
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

11/20
Autorzy: K[ornelia] Kornatowska-Kędziora, G[rzegorz] Bartosz, J[ózef] Kędziora.
Tytuł: Effect of melatonin supplementation on the peroxidant/antioxidant activity in aged patients with type 2 diabetes.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2005 : T. 77, nr 2, s. 193
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

12/20
Autorzy: S[ylwia] Gorlach, M[ałgorzata] Stręk, Z[bigniew] Hrabec, M[aria] Koziołkiewicz, E[lżbieta] Hrabec.
Tytuł: Influence of selected polyphenols of plant origin matrix metalloproteinases (MMP) secretion and activity.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2005 : T. 77, nr 2, s. 108
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

13/20
Autorzy: M[aria] Świątkowska, J[anusz] Szemraj, J[ames] Liao, C[zesław] S[tanisław] Cierniewski.
Tytuł: Oxidative stress and PAI-I expression.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2005 : T. 77, nr 2, s. 39
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

14/20
Autorzy: E[lżbieta] Rębas, A[gnieszka] Lachowicz.
Tytuł: Possible mechanism of angiotensin iv action on protein tyrosine kinase activity in rat anterior pituitary.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2005 : T. 77, nr 2, s. 139
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

15/20
Autorzy: H[anna] Vinitskaya, A[gnieszka] Lachowicz, A[nna] Kilanowicz, J[acek] Bartkowiak, L[udmiła] Żylińska.
Tytuł: Rat exposure to polychlorinated naphthalenes affects GABA-metabolizing enzymes in brain.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2005 : T. 77, nr 2, s. 147
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

16/20
Autorzy: A[gnieszka] Lachowicz, J[oanna] Żabczyńska, E[lżbieta] Rębas.
Tytuł: The effect of angiotensin 1-7 on protein tyrosine kinases activity in the rat anterior pituitary.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2005 : T. 77, nr 2, s. 66
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

17/20
Autorzy: A[nna] Kozaczuk, I[wona] Kawecka, J[anusz] Szemraj, J[acek] Bartkowiak, L[udmiła] Żylińska.
Tytuł: The expression of serca isoforms in PMCA2 and PMCA3 - depleted PC12 cells.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2005 : T. 77, nr 2, s. 122
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

18/20
Autorzy: A[nna] Gluba, T[adeusz] Pietrucha.
Tytuł: The promoter A-922-G mutation of endothellal nitric oxide synthase gene is not assiciated with myocardial infarction under the age of 45.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2005 : T. 77, nr 2, s. 174
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

19/20
Autorzy: I[wona] Kawecka, J[anusz] Szemraj, J[acek] Bartkowiak, L[udmiła] Żylińska.
Tytuł: The suppresion of neuron-specific PMCA isoforms alters the Ca2+ transport in PC12 cells,
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2005 : T. 77, nr 2, s. 58
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

20/20
Autorzy: J[anusz] Szemraj, E[wa] Chabielska, E[wa] Rozmysłowicz-Szermińska, A[drian] Stankiewicz, W[łodzimierz] Buczko, J[acek] Bartkowiak.
Tytuł: Thrombolytic properties of recombinant protein SAK-RGD-K2 with thrombolytic potential. In vitro and in vivo study.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2005 : T. 77, nr 2, s. 243
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi