Zapytanie: TWÓJ MAG MED
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/41

Autorzy: Tomasz Gaszyński, Piotr Bytniewski, Wojciech Gaszyński.
Tytuł: Farmakoterapia w anestezjologii.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 6, s. 11-14, bibliogr.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

2/41
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Arkadiusz Zygmunt, Robert Kucharski, Jakub Faflik, Andrzej Lewiński, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii leczonych lekami przeciwpsychotycznymi II generacji (LPPIIG).
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 1, s. 78
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/41
Autorzy: Agnieszka Rusińska, Andrzej Lewiński, Agnieszka Błaszczyk, Elżbieta Loba-Jakubowska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena stanu zdrowia i gęstości mineralnej kości u dzieci ze złamaniami kręgów w przebiegu osteoporozy.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 1, s. 71-72
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/41
Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Rusińska, Agnieszka Błaszczyk.
Tytuł: Ocena wybranych markerów obrotu kostnego przed i po leczeniu dzieci z pierwotnym obniżeniem gęstości mineralnej kości.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 1, s. 72-73
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/41
Autorzy: Tomasz Gaszyński, Janusz Strzelczyk, Waldemar Machała, Piotr Bytniewski, Wojciech Gaszyński.
Tytuł: Porównanie wpływu anestezji wziewnej z wykorzystaniem sewofluranu lub anestezji całkowicie dożylnej (TIVA) przy użyciu propofolu na szybkość wybudzenia i przebieg pooperacyjny u chorych z otyłością znacznego stopnia.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 6, s. 6-10, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

6/41
Autorzy: Aleksandra Ciałkowska-Rysz.
Tytuł: Wytyczne organizacji opieki paliatywnej.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 9, s. 9-12, bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

7/41
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Zastosowanie bisfosfonianów w leczeniu chorób kości u dzieci.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 1, s. 29-34, bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

8/41
Autorzy: E[lżbieta] Loba-Jakubowska, A[gnieszka] Rusińska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Bisfosfoniany w leczeniu osteoporozy u dzieci - wczesna ocena efektów leczenia.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2004 : R. 9, nr 8, s. 60-61
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

9/41
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Adrian Kostulski, Arkadiusz Zygmunt, Robert Kucharski, Jakub Faflik, Andrzej Lewiński, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena gęstości mineralnej kości oraz wybranych parametrów biochemicznych i czynników ryzyka osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią leczonych lekami przeciwpsychotycznymi - doniesienie wstępne - streszczenie.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2004 : R. 9, nr 8, s. 59
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

10/41
Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska, Jolanta Iwaszkiewicz.
Tytuł: Ocena metabolizmu kostnego u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego przy zastosowaniu wskaźników przemian kostnych.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2004 : R. 9, nr 8, s. 63-64
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

11/41
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, A[nna] Błaszczyk, I[zabela] Michałus, A[nna] Moskwa, E[lżbieta] Loba-Jakubowska.
Tytuł: Ocena stanu klinicznego i wskaźników gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z pierwotnym obniżeniem mineralizacji kośćca.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2004 : R. 9, nr 8, s. 65
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

12/41
Autorzy: M[ałgorzata] Kruk, J[acek] Łukaszewicz, E[lżbieta] Karczmarewicz, M[aciej] Jaworski, H. Matusik, P. Biliński, E[dward] Czerwiński, A. Lewiński, E[wa] Marcinkowska-Suchowierska, A[ndrzej] Milewicz, M. Spaczyński, R[oman] S. Lorenc.
Tytuł: Relacje pomiędzy genotypami VDR a gęstością minerału kostnego w polskiej populacji dorosłych mężczyzn i kobiet - badanie EPOLOS.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2004 : R. 9, nr 8, s. 63
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

13/41
Autorzy: E[lżbieta] Loba-Jakubowska, A[gnieszka] J. Błaszczyk, A[nna] Stańczyk-Przyłuska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Stan mineralizacji kośćca u dzieci chorych na astmę.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2004 : R. 9, nr 8, s. 65
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/41
Autorzy: Ludomir Stefańczyk, Anna Salagierska-Barwińska, Maciej Salagierski, Marek Olszycki.
Tytuł: Wielorzędowa tomografia komputerowa (WTK) - nowe możliwości diagnostyczne - prezentacja metody.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2004 : R. 9, nr 4, s. 54-59, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

15/41
Autorzy: E[lżbieta] Loba-Jakubowska, J[olanta] Frasunkiewicz, A[gnieszka] Rusińska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Aktywność ruchowa dzieci z osteoporozą i osteopenią.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 6, s. 55-56
Uwagi: Osteoporoza I
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/41
Autorzy: Krystyna Wąsowska-Królikowska, Aneta Krogulska.
Tytuł: Alergia pokarmowa u dzieci.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 1, s. 5-11, bibliogr.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

17/41
Autorzy: Jadwiga Kroczyńska-Bednarek, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Badanie nieswoistej nadreaktywności oskrzeli w diagnostyce astmy.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 3, s. 14-20, bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

18/41
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Wojciech Gaszyński, Henryk Stępień, Zbigniew Sablik.
Tytuł: Czynniki prognostyczne u pacjentów z zatrzymaniem krążenia.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 3, s. 59-65, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

19/41
Autorzy: Piotr Lipiec, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 9, s. 52-62, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

20/41
Autorzy: Łukasz Chrzanowski, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 107, s. 7-16, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

21/41
Autorzy: Piotr Lipiec, Michał Ciesielczyk, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Farmakoterapia w stabilnej chorobie wieńcowej.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 107, s. 31-40, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

22/41
Autorzy: Ewa Lech-Marańda, Tadeusz Robak.
Tytuł: Jak poprawić rozpoznanie białaczki w praktyce lekarza rodzinnego?
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 5, s. 28-35, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

23/41
Autorzy: Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Kardiologia u pacjentów w starszym wieku - wybrane problemy.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 6, s. 4-12, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

24/41
Autorzy: Maciej Gryczyński, Wioletta Pietruszewska.
Tytuł: Leki mukolityczne w otorynolaryngologii.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 1, s. 62-67, bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

25/41
Autorzy: E[lżbieta] Loba-Jakubowska, A[gnieszka] Błaszczyk, K[atarzyna] Kulińska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena mineralizacji kośćca metodą ultradźwiękową u dzieci w wieku szkolnym.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 6, s. 56-57
Uwagi: Osteoporoza I
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

26/41
Autorzy: Wojciech Gaszyński, Tomasz Gaszyński, Janusz Strzelczyk.
Tytuł: Ocena przydatności testów klinicznych w kierunku rozpoznania prawdopodobieństwa trudnej intubacji u chorych otyłych.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 3, s. 50-54, bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

27/41
Autorzy: A. Lewiński, E[lżbieta] Skowrońska-Jóźwiak, E[wa] Sewerynek, W[łodzimierz] Koptas, R[enata] Głoskowska-Koptas, M[agdalena] Marcinkowska, A[dam] Gesing, A. Zygmunt, K[rzysztof] Zasada, J[oanna] Wiktorska, Z. Adamczewski.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów densytometrycznych oraz spożycia wapnia w populacji województwa łódzkiego na podstawie badań przeprowadzonych w ramach programu "EPOLOS".
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 6, s. 57-58
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

28/41
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Osteoporoza i osteopenia w wieku rozwojowym.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 14, s. 45-49, bibliogr.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

29/41
Autorzy: Wojciech Gaszyński, Tomasz Gaszyński, Janusz Strzelczyk.
Tytuł: Ostra pooperacyjna niewydolność oddechowa u pacjentów otyłych.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 3, s. 55-58, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

30/41
Autorzy: Halina Pawlicka.
Tytuł: Podchloryn sodu jako środek płuczący w leczeniu endodontycznym - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : nr 4, s. 27-35, bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

31/41
Autorzy: Halina Pawlicka.
Tytuł: Polecane techniki opracowania kanałów korzeniowych.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 9, nr 1, s. 30-33, bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

32/41
Autorzy: Małgorzata Kurpesa.
Tytuł: Przydatność całodobowego automatycznego monitorowania ciśnienia tętniczego w diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 4, s. 13-22, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

33/41
Autorzy: Ludomir Stefańczyk, Piotr Grzelak, Aleksander Górski.
Tytuł: Sonograficzne obrazy złożone 3D w diagnostyce patologii naczyń.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 10, s. 39-42, ryc., bibliogr.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

34/41
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Błaszczyk, E[lżbieta] Trafalska, A[ndrzej] Grzybowski.
Tytuł: Spożycie wybranych składników pokarmowych i stan mineralizacji kośćca u dzieci z zaburzeniami w układzie kostno-mięśniowym.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 6, s. 56
Uwagi: Osteoporoza I
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

35/41
Autorzy: Andrzej Denys, Paweł Denys, Arkadiusz Żołyński, Piotr Cieślik.
Tytuł: Standardy w zakażeniach szpitalnych, rola zapobiegania.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 3, s. 100-106, bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

36/41
Autorzy: Michał Plewka.
Tytuł: Zastosowanie statyn w kardiologii.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 107, s. 17-24, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

37/41
Autorzy: Michał Ciesielczyk, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Zawał mięśnia sercowego - aktualne standardy, nowe definicje, nowe możliwości terapeutyczne.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 2, s. 244-249, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

38/41
Autorzy: Krzysztof Buczyłko, Karolina Węgrzyniak, Anna Bogusz, Alicja Kociszewska-Lipka, Jadwiga Antoniak.
Tytuł: Leczenie przeciwzapalne we współczesnej i przyszłej alergologii.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2002 : R. 7, nr 80, s. 13-20, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

39/41
Autorzy: Krzysztof Buczyłko.
Tytuł: Najważniejsze przyczyny, skargi i objawy przedmiotowe alergii oka.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2002 : R. 7, nr 1, s. 39-48, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

40/41
Autorzy: Michał Ciesielczyk, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Standardy postępowania w zawale mięśnia sercowego - nowe definicje, nowe możliwości terapeutyczne.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2002 : R. 6, nr 4, s. 18-28, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

41/41
Autorzy: Kamilla Tymińska, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Szczytowy przepływ wydechowy (PEF) w diagnostyce i monitorowaniu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2002 : R. 7, nr 3, s. 26-35, tab., bibliogr.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi