Zapytanie: SZKICE HUMAN
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/19

Autorzy: Tomasz Adamczewski, Aneta Marcinkowska, Gabriela Figas, Jolanta Kujawa.
Tytuł: Postępowanie fizjoterapeutyczne po urazie typu Whiplash - opis przypadku
Tytuł angielski: Physiotherapeutic management after Whiplash injury - a case report
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2018 : T. 18, nr 3/4, s. 121-134
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

2/19
Autorzy: Kamila Pasternak-Mnich, Magdalena Charłusz-Zasiewska, Jowita Gasztych, Marta Chrzanowska-Rydz, Elżbieta Łuczak, Robert Irzmański, Jolanta Kujawa.
Tytuł: Analiza porównawcza skuteczności przeciwbólowej wybranych metod aplikacji promieniowania laserowego u osób z zespołami bólowymi części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa.
Tytuł angielski: Analysis of analgesic efficacy of selected methods of application of the laser radiation in patients with low back pain.
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2017 : T. 17, nr 2, s. 95-104, summ.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

3/19
Autorzy: Kamila Gworys, Ilona Jachułowska, Elżbieta Kowalewska, Maria Staniszewska, Anna Puzder, Jolanta Kujawa.
Tytuł: Próba określenia zależności pomiędzy wzmożoną aktywnością ruchową a zmianami sprawności osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
Tytuł angielski: the influence of physical activity on the fitness of persons with mild intellectual disability
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2017 : T. 42, nr 1, s. 147-156, summ.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

4/19
Autorzy: Anna Puzder, Katarzyna Kubiak, Kamila Gworys, Beata Rechcińska-Roślak, Tomasz Adamczewski, Jolanta Kujawa.
Tytuł: Analiza skuteczności krioterapii ogólnoustrojowej w programie usprawniania aktywnych zawodowo osób z niespecyficznym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.
Tytuł angielski: Influence of whole-body cryotherapy in rehabilitation program for professionally active patients with non-specific low back pain
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2014 : Vol. 14, nr 4, s. 161-172, tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/19
Autorzy: Kamila Gworys, Marta Cytarzyńska, Przemysław Gworys, Anna Puzder, Elżbieta Kowalewska, Jolanta Kujawa.
Tytuł: Ocena wpływu wybranych zabiegów fizykalnych w skojarzeniu z kinezyterapią na sprawność funkcjonalną i dolegliwości bólowe pacjentów z zespołem bólowym części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa.
Tytuł angielski: Influence of whole-body cryotherapy in rehabilitation program for professionally active patients with non-specific low back pain.
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2014 : Vol. 14, nr 4, s. 151-160, tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/19
Autorzy: Monika Burzyńska, Beata Ciabiada, Irena Maniecka-Bryła.
Tytuł: Przyczyny występowania z wnioskiem o pomoc społeczną wśród osób starszych.
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2014 : T. 14, nr 4, s. 221-234, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

7/19
Autorzy: Małgorzata Pikala, Beata Ciabiada, Irena Maniecka-Bryła.
Tytuł: Utracone lata z życia z powodu chorób będących najczęstszymi przyczynami przedwczesnej umieralności mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2014 : T. 14, nr 4, s. 193-206, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/19
Autorzy: Marek Bryła, Beata Ciabiada.
Tytuł: Zastosowanie programu Sim-Health na przykładzie akredytowanych szkół zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych.
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2014 : T. 14, nr 4, s. 181-192, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

9/19
Autorzy: Tomasz Olędzki, Bartłomiej Szrajber, Ireneusz Pieszyński, Lech Pomorski, Jolanta Kujawa.
Tytuł: Analiza porównawcza przyczyn i rodzajów urazów osób nietrzeźwych hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu w latach 2008 i 2010.
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2013 : T. 13, nr 2-3, s. 221-236, tab., bibliogr., Streszcz, Sum.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

10/19
Autorzy: Anna Cisińska.
Tytuł: Organizacja wakacyjnej opieki nad dziećmi przez samorząd Łodzi w okresie międzywojennym.
Tytuł angielski: Organization of holiday childcare by government of Lodz in interwar period.
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2013 : 13, 4, 83-93, summ.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

11/19
Autorzy: Grzegorz Majewski.
Tytuł: Status ontyczny człowieka w wymiarze politycznym filozofii Martina Heideggera.
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2012 : T. 28, nr 2, s.15-28, Sum.
Uwagi: doktorant Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

12/19
Autorzy: Monika Burzyńska, Irena Maniecka-Bryła.
Tytuł: Środowiskowe uwarunkowania korzystania z pomocy społecznej przez osoby starsze
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2012 : T. 12, nr 4, s. 229-239, tab., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000

13/19
Autorzy: Aleksandra Maciak, Marek Bryła, Irena Maniecka-Bryła.
Tytuł: Częstość występowania nadwagi i otyłości wśród uczestników Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia.
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2010 : T. 10, nr 4, s. 101-113, ryc., tab., Sum.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

14/19
Autorzy: Piotr Kurnatowski, Alina Bielikowicz.
Tytuł: Człowiek podstawą troski etyki pielęgniarskiej
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2011 : T. 10, nr 4, s. 37-52
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

15/19
Autorzy: Marek Bryła, Ewelina Głowacka, Irena Maniecka-Bryła.
Tytuł: Samoocena stanu zdrowia i jakości życia seniorów w województwie warmińsko-mazurskim.
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2011 : T. 11, nr 4, s. 43-53, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

16/19
Autorzy: Monika Kowalska-Wojtysiak.
Tytuł: Wykorzystanie bajek terapeutycznych w opiece pielęgniarskiej nad dziećmi przewlekle chorymi.
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2010 : T. 10, nr 4, s. 9-17, tab., Sum.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

17/19
Autorzy: Irena Maniecka-Bryła, Aleksandra Maciak, Marek Bryła.
Tytuł: Czynniki ryzyka chorób układu krążenia niezależne od stylu życia.
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2009 : T. 9, nr 4, s. 105-113, bibliogr., Sum.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

18/19
Autorzy: Irena Maniecka-Bryła, Aleksandra Maciak, Marek Bryła.
Tytuł: Ocena rozpowszechnienia i kontroli głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia w Polsce.
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2009 : T. 9, nr 4, s. 91-103, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

19/19
Autorzy: Marek Bryła, Grzegorz Stegienta, Irena Maniecka-Bryła.
Tytuł: Zarys problematyki informacji w zdrowiu publicznym.
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2009 : T. 9, nr 4, s. 49-61, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi