Zapytanie: SUICYDOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/26

Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak.
Tytuł: Czynniki ryzyka samobójczego w uzależnieniach behawioralnych
Tytuł angielski: Suicidal risk factors in behavioral dependencies.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2016 : T. 8, -, s. 51-55, summ.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/26
Autorzy: Rafał Szmajda, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Nowoczesne technologie i internet w prewencji samobójstw. Aplikacje mobilne.
Tytuł angielski: Modern technologies and Internet in suicide prevention - mobile applications.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2016 : 8, -, 35-38
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/26
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Prewencja samobójstw w Polsce i Europie w świetle konferencji suicydologicznych.
Tytuł angielski: Suicide prevention in Poland and Europe - a summary of current conference reports.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2016 : 8, -, 131-134
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/26
Autorzy: Antoni Florkowski, Ireneusz Gądek, Joanna Łacisz, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Aspekty psychospołeczne samobójstw żołnierzy.
Tytuł angielski: Psychosocial aspects of suicide among soldiers.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2015 : Vol. 7, s. 69-76, ryc., tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

5/26
Autorzy: Antoni Florkowski, Magda Flinik-Jankowska, Agnieszka Gmitrowicz, Ireneusz Gądek, Katarzyna Krajewska, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Psychopatologiczne uwarunkowania samobójstw żołnierzy.
Tytuł angielski: Psychopathologic determinants of suicides in soldiers.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2015 : Vol. 7, s. 77-81, tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

6/26
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Analiza współczesnych metod terapii pacjenta z długoterminowym ryzykiem samobójstwa.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2010 : T. 5/6, s. 1-9, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

7/26
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz, Aleksandra Lewandowska.
Tytuł: Charakterystyka uczniów dokonujących zamierzonych samouszkodzeń.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2010 : T. 5/6, s. 77-85, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

8/26
Autorzy: Józef Kocur, Agnieszka Brodzińska, Wiesława Trendak.
Tytuł: Interwencje ratowniczo-medyczne w stanach zagrożenia zdrowia i życia po próbach samobójczych.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2009-2010 : T. 5 - 6, s. 115-119, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

9/26
Autorzy: Marta Strombek-Milczarek, Sławomir Szubert, Antoni Florkowski, Piotr Wierzbiński, Małgorzata Szpilewska.
Tytuł: Wymiary agresji u osób hospitalizowanych psychiatrycznie z próbą samobójczą w wywiadzie.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2010 : T. 5-6, s. 120-126, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

10/26
Autorzy: Agata Orzechowska, Adam Wysokiński, Anna Bałecka, Rafał Drozda, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki, Krzysztof Zboralski, Monika Talarowska.
Tytuł: Samouszkodzenia wśród więźniów a czynniki psychospołeczne
Tytuł angielski: Self-injury among prisoners - relationship to psychosocial factors
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2008 : T. 4, -, s. 42-48
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000

11/26
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Suicydologia na początku XXI wieku na podstawie tematyki międzynarodowych konferencji.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2008 : T. 4, nr 1, s. 90-92, bibliogr.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL

Pełny tekst12/26
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Bartosz Gruszczyński.
Tytuł: Epidemiologia i diagnostyka mikrouszkodzeń mózgu u żołnierzy w odniesieniu do profilaktyki zachowań autodestruktywnych.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 1, s. 53-57, bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst13/26
Autorzy: Józef Kocur.
Tytuł: Przeciwdziałanie mobbingowi jako element prewencji samobójstw.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 1, s. 1-4, bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst14/26
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Bartosz Gruszczyński.
Tytuł: Psychoprofilaktyka i promocja zdrowia psychicznego w wojsku w zapobieganiu zachowaniom suicydalnym.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 1, s. 58-67, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst15/26
Autorzy: Krzysztof Rosa, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Regionalny Program Zapobiegania Samobójstwom Młodzieży. Część I: Charakterystyka populacji regionu łódzkiego.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 1, s. 18-22, bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst16/26
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz, Krzysztof Rosa.
Tytuł: Regionalny Program Zapobiegania Samobójstwom Młodzieży. Część II: Ocena klinicznych czynników ryzyka samobójstwa młodzieży w regionie łódzkim.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 1, s. 23-28, bibliogr.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst17/26
Autorzy: Krzysztof Rosa, Wojciech Sobala, Bogdan Dudek, Agnieszka Marczyńska-Wdówik.
Tytuł: Skala krytycznych wydarzeń życiowych u młodzieży (SKWŻ)
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 1, s. 69-79, bibliogr.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst18/26
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Sprawozdanie z 24. Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Prewencji Samobójstw (International Association for Suicide Prevention) Killarney, Irlandia, 28 sierpnia - 1 września 2007 roku.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 1, s. 98-100
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL

Pełny tekst19/26
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Sprawozdanie z 11. Europejskiego Sympozjum o Samobójstwach i Zachowaniach Samobójczych (ESSSB, European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour) Portoroż, Słowenia, 9-12 września 2006 roku.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 1, s. 117-119
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL

Pełny tekst20/26
Autorzy: Józef Kocur.
Tytuł: Wspólne czynniki ryzyka samobójczego i uzależnień od substancji psychoaktywnych
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 1, s. 54-56, bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst21/26
Autorzy: Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Zachowania agresywne i suicydalne w przebiegu zaburzeń depresyjnych i lękowych.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 2, s. 64-68, bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst22/26
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz, Aleksandra Lewandowska.
Tytuł: Zespół wypalenia wśród terapeutów a zachowania suicydalne pacjentów.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 1, s. 41-46, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst23/26
Autorzy: Bartosz Gruszczyński, Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Autodestruktywność pośrednia u żołnierzy.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2005 : T. 1, nr 1, s. 55-70, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst24/26
Autorzy: Józef Kocur.
Tytuł: Lekooporność jako czynnik ryzyka samobójczego w zaburzeniach psychicznych.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2005 : T. 1, nr 1, s. 40-42, bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst25/26
Autorzy: Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński, Piotr Gałecki, Bartosz Gruszczyński, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Uwarunkowania samobójstw żołnierzy i ocena czynników ryzyka jako metoda profilaktyki.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2005 : T. 1, nr 1, s. 88-91, bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst26/26
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Uwarunkowania zachowań samobójczych młodzieży.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2005 : T. 1, nr 1, s. 71-76, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi