Zapytanie: STAND MED WARSZ 2004
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/44

Autorzy: M[arcin] Tkaczyk, P[iotr] Raczyński, M. Nowicki.
Tytuł: Grubość kompleksu błona wewnętrzna-środkowa u dzieci leczonych cyklosporyną A z powodu idiopatycznego zespołu nerczycowego.
Tytuł angielski: Intima-media thickness in children with idiopathic nephrotic syndrome treated with cyclosporine A.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2007 : T. 9, supl. 29, s. 33
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

2/44
Autorzy: Hanna Bułhak-Guz, Andrzej Chilarski, Anna Taczalska.
Tytuł: Indywidualne podejście do leczenia dużych przepuklin pępowinowych - doświadczenia własne.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 31, s. 116-120, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

3/44
Autorzy: A[nna] Rogowska-Kalisz, M. Nowicki, R[enata] Stawerska, A. Lewiński.
Tytuł: Kamica układu moczowego w przebiegu pierwotnej nadczynności przytarczyc (gruczolaka przytarczyc) u 7-letniego chłopca - opis przypadku.
Tytuł angielski: Urolithiasis in the course of primary hyperparathyroidism (parathyroid adenoma) in 7-year-old boy - cause report.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2007 : T. 9, supl. 29, s. 54
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/44
Autorzy: A[nna] Jander, A[nna] Kałużyńska, M[arcin] Tkaczyk, M. Nowicki.
Tytuł: Otorbiające stwardnienie otrzewnej (EPS) u dzieci leczonych przewlekłą dializą otrzewnową.
Tytuł angielski: Encapsulating peritoneal sclerosis in children treated with peritoneal dialysis
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2007 : T. 9, supl. 29, s. 11
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

5/44
Autorzy: K[arolina] Bajon, E[wa] Sewerynek, A. Zygmunt, A[licja] Śmiszkiewicz-Skwarska, H[enryk] Stolarczyk, M[aciej] Rutkowski.
Tytuł: Próba oceny gęstości mineralnej kości na podstawie badań wybranych populacji szkieletowych z mikroregionu Brześcia Kujawskiego (XI-XIX w.).
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 4, s. 187
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/44
Autorzy: K[arolina] Bajon, A[licja] Śmiszkiewicz-Skwarska, E[wa] Sewerynek, H[enryk] Stolarczyk, M[aciej] Rutkowski.
Tytuł: Próba oceny składu pierwiastków kośćca wybranych populacji szkieletowych z mikroregionu Brześcia Kujawskiego (XI-XIX w.).
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 4, s. 193
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/44
Autorzy: M[arcin] Tkaczyk, T[eresa] Ruszczyk-Bilecka, A[leksandra] Korzeniewska, J. Jerzyńska, I. Stelmach, M. Nowicki.
Tytuł: Rzekomy zespół Barttera jako pierwszy objaw mukowiscydozy - opis przypadku.
Tytuł angielski: Pseudobarter syndrom as a first presentation of cystic fibrosis - a case report.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2007 : T. 9, supl. 29, s. 48
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

8/44
Autorzy: Dorota Drożdż, Przemysław Korohoda, Jacek A. Pietrzyk, Przemko Kwinta, Lidia Krawentek, Aleksandra Żurowska, Ilona Zagożdżon, Irena Bałasz-Chmielewska, Iga Leśniewska, Danuta Zwolińska, Jacek Kleszczyński, Irena Makulska, Krystyna Szprynger, Maria Szczepańska, Michał Nowicki, Aneta Czupryniak, Anna Półtorak-Krawczyk, Jacek Zachwieja, Alfred Warzywoda, Ewa Stefaniak, Maria Roszkowska-Blaim, Beata Leszczyńska, Piotr Perdeus, Ryszard Grenda, Sylwester Prokurat, Joanna Śladowska, Maryja Lipka, Roman Stankiewicz, Irena Błądek, Ilona Olszak-Szot.
Tytuł: Stan odżywienia i nawodnienia oceniany metodą analizy bioimpedancji u dzieci dializowanych otrzewnowo. Wyniki polskiego badania wieloośrodkowego.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 1, s. 55-59, tab., wykr.,bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

9/44
Autorzy: D[orota] Drożdż, J. A. Pietrzyk, P[rzemysław] Korohoda, P[rzemko] Kwinta, L[idia] Krawentek, A[leksandra] Żurowska, I[lona] Zagożdżon, I[rena] Bałasz-Chmielewska, I[ga] Leśniewska, D[anuta] Zwolińska, J[acek] Kleszczyński, I[rena] Makulska, K[rystyna] Szprynger, M[aria] Szczepańska, M. Nowicki, A[neta] Czupryniak, A[nna] Półtorak-Krawczyk, J[acek] Zachwieja, A[lfred] Warzywoda, E[wa] Stefaniak, M[aria] Roszkowska-Blaim, B[eata] Leszczyńska, P[iotr] Perdeus, R[yszard] Grenda, S[ylwester] Prokurat, J[oanna] Śladowska, M[aryja] Lipka, R[oman] Stankiewicz, I[rena] Błądek, I[lona] Olszak-Szot.
Tytuł: Stan odżywienia i nawodnienia oceniany metodą analizy bioimpedancji u dzieci dializowanych otrzewnowo. Wyniki polskiego badania wieloośrodkowego.
Tytuł angielski: Nutritional and volemic status evaluated by bioimpedance analysis in peritoneally dialyzed children. Polish multicenter study results
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2007 : T. 9, supl. 29, s. 10
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

10/44
Autorzy: Andrzej Chilarski.
Tytuł: Zakażenia u noworodka chirurgicznie chorego.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 31, s. 15-18, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

11/44
Autorzy: B[arbara] Puczko-Nogal, M[arcin] Tkaczyk, D[aria] Finke, A[nna] Kałużyńska, P[iotr] Grzybowski, M. Nowicki.
Tytuł: Zespół TINU leczony skutecznie glikokortykosteroidami w skojarzeniu z cyklosporyną A.
Tytuł angielski: TINU syndrome treated successfully with combination of steroids and cyclosporine A
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2007 : T. 9, supl. 29, s. 25
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

12/44
Autorzy: W[iesława] Bilińska, D[aria] Finke, A[nna] Kałużyńska, M. Nowicki.
Tytuł: "Katastrofa brzuszna" jako ciężkie powikłanie długotrwałej dializy otrzewnowej u 7-letniego chłopca.
Tytuł angielski: "Abdominal catastrophe" - a serious complication of a long-term peritoneal dialysis in 7-year-old boy
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2007 : T. 9, supl. 29, s. 61
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

13/44
Autorzy: Dorota Kilańska.
Tytuł: Bezpieczeństwo personelu pielęgniarskiego warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom.
Tytuł angielski: Safety of nursing staff - preresquisite of patient safety
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 27, s. 19-23, ryc., wykr., biblogr.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

14/44
Autorzy: Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Diagnostyka płodu a terminacja ciąży w odniesieniu do wybranych wad płodu - letalnych.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 26, s. 73-80, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

15/44
Autorzy: M[arek] Krakós, P[aweł] Krajewski, Sz[ymon] Bernas, J[erzy] Niedzielski.
Tytuł: Martwicze zapalenie jelit (NEC) i krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego (IVH) u noworodków ze skrajnie niską masą urodzeniową.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 26, s. 146
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/44
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Marek Zięba.
Tytuł: Miejsce długo działających ß2-agonistów w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2006 : T. 3, nr 3, s. 236-243, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

17/44
Autorzy: Piotr Kaliciński, Andrzej Chilarski, Zdzisław Tobota.
Tytuł: Ogólnopolski Rejestr Chirurgii Noworodka - podsumowawnie wybranych danych z pierwszych 3,5 lat działalności.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 26, s. 46-62, tab., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

18/44
Autorzy: Hanna Bułhak-Guz, Maria Klimanek-Sygnet, Andrzej Chilarski, Jan Wilczyński, Maria Respondek-Liberska, Krzysztof Szaflik.
Tytuł: Plusy i minusy jednoetapowego leczenia wrodzonego wytrzewienia - doświadczenia własne.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 26, s. 167-169, tab., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

19/44
Autorzy: Iwona Maroszyńska, Barbara Strzałko-Głoskowska, Andrzej Chilarski, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Problemy kliniczne w okresie okołooperacyjnym w grupie noworodków z wrodzoną niedrożnością przełyku.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 26, s. 158-161, ryc., tab., wykr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

20/44
Autorzy: Marek Zięba, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Przewlekła obturacyjna choroba płuc i astma - aspekty diagnostyki różnicowej.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2006 : T. 3, nr 3, s. 252-258, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

21/44
Autorzy: Anna Piaseczna-Piotrowska.
Tytuł: Rozmieszczenie komórek Cajala w błonie mięśniowej przewodu pokarmowego u dzieci.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2006 : T. 3, nr 2, s. 101-106, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

22/44
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska.
Tytuł: Wziewne glikokortykosteroidy w leczeniu astmy.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2006 : T. 3, nr 3, s. 244-251, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

23/44
Autorzy: J[an] Burcan, H[anna] Bułhak-Guz, L[ucjan] Józefowicz, A[ndrzej] Chilarski, E[wa] Burcan.
Tytuł: Badanie ciśnienia śródbrzusznego u noworodków z wrodzonymi wadami powłok.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 24, s. 142, tab.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/44
Autorzy: A[nna] Ptaszyńska, I[wona] Maroszyńska, J[anusz] Gadzinowski, A[ndrzej] Chilarski.
Tytuł: Doświadczenia w leczeniu noworodków z wrodzoną przepukliną przeponową w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w latach 1992-2004.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 24, s. 147
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

25/44
Autorzy: Andrzej Chilarski.
Tytuł: Guzy zarodkowe u noworodków.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 24, s. 32-35, ryc., bibliogr. Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

26/44
Autorzy: E[wa] Krupińska, H[anna] Bułhak-Guz, A[ndrzej] Chilarski, K[rzysztof] Szaflik, A[rtur] Kobielski.
Tytuł: Historia naturalna płodowych (noworodkowych) torbieli jajnika.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 24, s. 53
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

27/44
Autorzy: Andrzej Piotrowski.
Tytuł: Nowoczesne metody wentylacji u noworodków - korzyści i zagrożenia.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 24, s. 106-111, tab., ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

28/44
Autorzy: Andrzej Denys.
Tytuł: Profilaktyka zakażeń wirusowych w układzie oddechowym - wybrane zagadnienia.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2005 : T. 2, nr 4, s. 3-7, bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

29/44
Autorzy: Danuta Gryczyńska.
Tytuł: Aktualny model postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia zapalenia ucha środkowego i zatok u dzieci.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 2, s. 227-233, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

30/44
Autorzy: Piotr Kuna.
Tytuł: Astma oskrzelowa - klinika i leczenie.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 2, s. 136-147, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

31/44
Autorzy: Andrzej Denys.
Tytuł: Atypowe zakażenia układu oddechowego.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 16 suppl., s. 5-8, bibliogr., Sum.
Uwagi: Aktualne standardy diagnostyki i leczenia w pediatrii i medycynie rodzinnej (cz. IV) / pod red. Anny Jung
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

32/44
Autorzy: Andrzej Denys.
Tytuł: Choroby wirusowe człowieka - współczesne zagrożenia pod kontrolą?
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 20 supl., s. 5-9, bibliogr., Sum.
Uwagi: Aktualne standardy diagnostyki i leczenia w pediatrii i medycynie rodzinnej (cz. V) / pod red. Anny Jung
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

33/44
Autorzy: Roman Goś, Kinga Hadław-Durska, Arkadiusz Goś.
Tytuł: Farmakoterapia alergicznych chorób oczu.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 1, s. 40-44, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

34/44
Autorzy: Piotr Kuna, Maciej Kupczyk.
Tytuł: Immunoterapia swoista - standardy postępowania Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 2, s. 148-151, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

35/44
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka.
Tytuł: Leczenie nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i młodzieży.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 16 supl., s. 48-53, tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: Aktualne standardy diagnostyki i leczenia w pediatrii i medycynie rodzinnej (cz. IV) / pod red. Anny Jung
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

36/44
Autorzy: Krystyna Wąsowska-Królikowska, Aneta Krogulska.
Tytuł: Manifestacja alergii pokarmowej w układzie oddechowym.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 3, s. 314-318, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

37/44
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Nowe leki przeciwhistaminowe - farmokinetyka, zastosowanie kliniczne, działania niepożądane.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 13 supl., s. 21-28, tab., ryc., bibliogr., Sum.
Uwagi: Aktualne standardy diagnostyki i leczenia w pediatrii i medycynie rodzinnej / pod red. Anny Jung. Cz. 3
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

38/44
Autorzy: Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Podstawowe badania diagnostyczne układu krążenia u dzieci.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 15, s. 12-15, bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

39/44
Autorzy: Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska.
Tytuł: Problemy żywieniowe w przebiegu chorób nowotworowych u dzieci.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 2, s. 224-226, tab., ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

40/44
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka.
Tytuł: Rola Helicobacter pylori w chorobie wrzodowej u dzieci.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 13 supl., s. 41-43, tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: Aktualne standardy diagnostyki i leczenia w pediatrii i medycynie rodzinnej (cz. III) / pod red. Anny Jung
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

41/44
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka.
Tytuł: Rozpoznanie i lecznie choroby wrzodowej u dzieci i młodzieży.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 13 supl., s. 52-55, tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: Aktualne standardy diagnostyki i leczenia w pediatrii i medycynie rodzinnej (cz. III) / pod red. Anny Jung
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

42/44
Autorzy: Andrzej Lewiński, Małgorzata Knapska-Kucharska, Jacek Makarewicz, Zbigniew Adamczewski, Anzelmina Karwowska.
Tytuł: Standardy leczenia radiojodem 131I łagodnych chorób tarczycy.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 9, s. 908-911, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

43/44
Autorzy: Andrzej Denys.
Tytuł: Zakażenia wirusowe dróg oddechowych.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 18 supl., s. 19-21, bibliogr., Sum.
Uwagi: Przewlekłe i nawracające zapalenia dróg oddechowych alergia - infekcja / pod red. Józefa Hałasy
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

44/44
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Zapalenia płuc.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 13 supl., s. 13-20, tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: Aktualne standardy diagnostyki i leczenia w pediatrii i medycynie rodzinnej / pod red. Anny Jung. Cz. 3
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi