Zapytanie: STAND MED WARSZ 2000
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/25

Autorzy: Jerzy Niedzielski.
Tytuł: Pytanie do eksperta.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2017 : Vol. 7, nr 1, s. 37
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PG
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/25
Autorzy: Grażyna Skotnicka-Klonowicz, Jan Godziński, Adam Hermanowicz, Jan Wendland, Erwin Strzesak, Krzysztof Strzyżewski, Piotr Czauderna.
Tytuł: Postępowanie w lekkich i średniociężkich urazach głowy u dzieci - wytyczne Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.
Tytuł angielski: Management of minor to mid-severe head trauma in children - Guidelines of the Polish Association of Paediatric Surgeons.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2014 : Vol. 4, nr 1, s. 42-50
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

3/25
Autorzy: Zbigniew Jankowski, Małgorzata Lewandowska, Ewa Andrzejewska.
Tytuł: Kamica układu moczowego jako powikłanie u pacjentki ze szczelnym zbiornikiem jelitowym na mocz.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2012 : T. 2, nr 1, s. 10-15, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

4/25
Autorzy: Ewa Andrzejewska, Ludmiła Bacewicz, Maciej Bagłaj, Piotr Czauderna, Bożenna Dembowska-Bagińska, Zofia Dudkiewicz, Jan Godziński, Piotr Kaliciński, Andrzej Kukwa, Elżbieta Latos-Grażyńska, Dariusz Patkowski, Danuta Perek, Przemysław Przewratil, Ewa Sawicka, Sabina Szymik-Kantorowicz, Wojciech Woźniak, Dariusz Wyrzykowski.
Tytuł: Zastosowanie propranololu w leczeniu naczyniaków krwionośnych wczesnodziecięcych - program wieloośrodkowej oceny skuteczności.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2011 : T. 1, s. 19-22, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

5/25
Autorzy: Krzysztof Buczyłko.
Tytuł: Alergiczny nieżyt nosa u dzieci i dorosłych.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 12, s. 1423-1431, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

6/25
Autorzy: Andrzej Denys.
Tytuł: Antybiotykoterapia u dzieci z obniżoną odpornością.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 6 suppl., s. 5-10, bibliogr., Sum.
Uwagi: Aktualne standardy diagnostyki i leczenia w pediatrii i medycynie rodzinnej / pod red. Anny Jung
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

7/25
Autorzy: Krzysztof Zeman.
Tytuł: Ciężki zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS).
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 1, s. 11-15, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

8/25
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Epidemiologia gruźlicy
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 11 Supl., s. 32-43
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

9/25
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Sylwia Kwiatkowska.
Tytuł: Gruźlica płuc w XXI wieku.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 5, s. 1028-1034, tab., bibliogr.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

10/25
Autorzy: Feliks Kacprzyk, Rafał Zwiech.
Tytuł: Infekcje dróg moczowych - standardy diagnostyki i wytyczne postępowanie terapeutycznego.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 3, nr 3, s. 862-869, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

11/25
Autorzy: Andrzej Denys.
Tytuł: Latencja wirusów onkogennych.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 6 suppl., s. 6-10, bibliogr., Sum.
Uwagi: Aktualne standardy diagnostyki i leczenia w pediatrii i medycynie rodzinnej / pod red. Anny Jung
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

12/25
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska.
Tytuł: Leczenie bólu nowotworowego.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 6, s. 1092-1102, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

13/25
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Nadciśnienie tętnicze nerkopochodne - rozpoznanie i leczenie.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 3, nr 4, s. 928-933, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

14/25
Autorzy: Jarosław Paśnik, Jadwiga Moll, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Ocena aktywności biologicznej neutrofili u dzieci z wrodzoną wadą serca i wadą z przeciekiem prawo-lewym.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 1, s. 57-59, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

15/25
Autorzy: Barbara Pniewska-Siark, Paweł Nogal, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Opóźnione dojrzewanie płciowe - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 1, s. 777-783, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

16/25
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Pozaprzełykowe objawy choroby refluksowej.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 6 supl., s. 60-63, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

17/25
Autorzy: Violetta Sysa, Marzenna Wosik-Erenbek, Zbigniew Krenc, Barbara Stanek, Anna Sysa-Dedecjus, Andrzej Sysa.
Tytuł: Późne rozpoznanie wrodzonej wady układu sercowo-naczyniowego. Koarktacja aorty u 15-letniej pacjentki
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 11 supl., s. 44-46, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

18/25
Autorzy: Krzysztof Siniewicz, Marzenna Wosik-Erenbek, Jan Baszczyński, Bogusław Więcek, Krzysztof Zeman, Violetta Sysa.
Tytuł: Przydatność termowizji w diagnostyce zaburzeń układu żylno-limfatycznego u dzieci.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 6 supl., s. 60-61, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

19/25
Autorzy: Jarosław Paśnik, Krzysztof Zeman, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Jacek Moll, Zbigniew Baj.
Tytuł: Wpływ zabiegu kardiochirurgicznego na aktywność neutrofili dzieci z wrodzoną wadą serca.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 1, s. 54-56, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

20/25
Autorzy: H[anna] Kołodziej-Maciejewska, Jolanta Kunert-Radek.
Tytuł: Zastosowanie jodu radioaktywnego w leczeniu łagodnych chorób tarczycy.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 10, s. 1291-1294, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

21/25
Autorzy: Józef Ryżko, K[rystyna] Grzybowska, G[rażyna] Bała, I[wona] Ignyś, F[ranciszek] Iwańczak, P[iotr] Konieczny, E[lżbieta] Krzesiek, P[iotr] Landowski, M[aciej] Potyrała, W[iesław] Romańczuk, A[ndrzej] Stawarski, M[agdalena] Szymańska, E. Toporowska-Kowalska, A[ndrzej] Wędrychowicz, S. Więcek, E[wa] Wojczyńska, A[licja] Żabka.
Tytuł: Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 3, s. 71-78, tab., bibliogr.
Uwagi: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

22/25
Autorzy: Danuta [Stera]-Gryczyńska.
Tytuł: Powikłania zapaleń uszu i zatok u dzieci.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 2, s. 110-113, tab., bibliogr.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

23/25
Autorzy: Barbara Pniewska-Siark, Paweł Nogal, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Przedwczesne dojrzewanie płciowe - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 12, s. 735-744, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

24/25
Autorzy: Andrzej Lewiński, Małgorzata Karbownik, Antonina Sobieszczańska-Jabłońska.
Tytuł: Standardy postępowania w chorobach tarczycy w okresie ciąży.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2002 : T. 3, nr 10, s. 554-560, bibliogr.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

25/25
Autorzy: Danuta [Stera]-Gryczyńska, Małgorzata [Wojtkiewicz]-Malicka.
Tytuł: Zapalenie ucha zewnętrznego.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 10, s. 579-583, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi