Zapytanie: PSYCHOGERIATR POL
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/43

Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Leczenie objawów neuropsychiatrycznych w otępieniu. Objawy psychotyczne
Tytuł angielski: Treatment of the neuropsychiatric symptoms in dementia. Psychotic symptoms
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2018 : Vol. 15, nr 1, s. 9-16
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: 0, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

2/43
Autorzy: Elżbieta Dorota Miller.
Tytuł: Kriostymulacja jako czynnik antyoksydacyjny
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2014 : T. 11, nr 2, s. 65
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/43
Autorzy: Adam Wysokiński.
Tytuł: Odmienności metaboliczne wieku podeszłego w kontekście leczenia przeciwpsychotycznego.
Tytuł angielski: Metabolic differences in elderly patients in the context of antipsychotic treatment
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2014 : T. 11, nr 2, s. 41-52, tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

4/43
Autorzy: Iwona Kłoszewska, Joanna Tchórzewska.
Tytuł: Dobre praktyki w psychogeriatrii
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2012 : T. 9, nr 3, s. 127
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/43
Autorzy: Radosław Magierski, Joanna Magierska.
Tytuł: Test MoCA (Montrealski Test Oceny Funkcji Poznawczych)
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2012 : T. 9, nr 3, s. 126
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

6/43
Autorzy: Radosław Magierski, Joanna Magierska.
Tytuł: Test MoCa (Montrealski Test Oceny Funkcji Poznawczych.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2012 : T. 9, nr 3, 126
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

7/43
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: BPSD - jak leczyć, czym leczyć?
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2011 : T. 8, nr 3-4, s. 111-112
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

8/43
Autorzy: Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Standardy rozpoznawania otępienia.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2011 : T. 8, nr 3-4, s. 105-106
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

9/43
Autorzy: Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras.
Tytuł: Lęk i depresja u chorych na astmę aspirynową.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3, s. 12
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

10/43
Autorzy: Elżbieta Kisiela, Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów.
Tytuł: Czynniki prognostyczne nawrotu depresji u pacjentów w wieku podeszłym.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2009 : T. 6, nr 3, s. 123-134, tab., , bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

11/43
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Leki przeciwpadaczkowe w leczeniu zaburzeń behawioralnych towarzyszących otępieniu.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2009 : T. 6, nr 1, s. 33-42, bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

12/43
Autorzy: Dominika Berent, Janusz Szemraj, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Transferazy glutationowe klasy Omega i ich znaczenie w neuropsychiatrii.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2009 : Vol. 6, nr 2, s. 59-70, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

13/43
Autorzy: Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras, Piotr Gałecki, Paweł Górski.
Tytuł: Lęk i depresja u osób starych chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjna chorobę płuc.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 5, nr 4, s. 185
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/43
Autorzy: Agata Orzechowska, Monika Talarowska, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki, Antoni Florkowski.
Tytuł: Zaburzenia depresyjne u osób w wieku podeszłym w zależności od aktywności życiowej.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 5, nr 4, s. 185-186
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/43
Autorzy: Iwona Makowska, Iwona Kłoszewska, Anna Grabowska.
Tytuł: Zaburzenia węchu w przebiegu fizjologicznego starzenia i w chorobie Alzheimera.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 5, nr 1, s. 47-57, tab., wykr., bibiogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

16/43
Autorzy: Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras.
Tytuł: Lęk i depresja u opiekunów osób chorych na otępienie - badanie pilotażowe.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 4, nr 1, s. 1-6, bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

17/43
Autorzy: Tomasz Sobów, Elżbieta Kisiela, Małgorzata Bocheńska, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Odrębności w obrazie klinicznym epizodu depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzenia depresyjnego nawracającego u pacjentów w wieku podeszłym.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 4, nr 4, s. 201-211, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

18/43
Autorzy: Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Psychozy schizofreniczne o późnym początku.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 4, nr 2, s. 65-72, bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

19/43
Autorzy: Maciej Kowman, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Zaburzenia poznawcze u pacjentów z niewydolnością krążenia.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 4, nr 1, s. 35-40, bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

20/43
Autorzy: Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w chorobie Alzheimera : wyniki analizy czynnikowej.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 4, nr 3, s. 138-148, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

21/43
Autorzy: Tomasz Gabryelewicz, Sławomira Kotapka-Minc, Małgorzata Mączka, Rafał Motyl, Tomasz Sobów, Andrzej Szczudlik, Iwona Kłoszewska, Maria Barcikowska.
Tytuł: Charakterystyka polskiej populacji osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów. Raport z badania obserwacyjnego EX-ON
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 3, nr 2, s. 75-84, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

22/43
Autorzy: Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Czynniki naczyniowe a ryzyko rozwoju otępienia u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi : wyniki dwuletniej, prospektywnej obserwacji.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 3, nr 3, s. 141-148, tab., biblogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

23/43
Autorzy: Tadeusz Pietras, Justyna Głowacka, Jarosław Dębiec.
Tytuł: Depresja i zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów po udarze prawej półkuli mózgu.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 3, nr 1, s. 11-16, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

24/43
Autorzy: Tomasz Sobów, Elżbieta Kisiela, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Depresja w wieku podeszłym a nadużywanie i uzależnienie od benzodwuazepin.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 3, nr 4, s.183-190, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

25/43
Autorzy: Tadeusz Pietras, Piotr Gałecki, Andrzej Witusik, Janusz Szemraj.
Tytuł: Funkcjonalny poliformizm genu manganowej dysmutazy ponadtlenkowej u chorych na otępienie w przebiegu choroby Alzheimera.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 3, nr 4, s. 242
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

26/43
Autorzy: Iwona Makowska, Urszula Libera, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Hazard wśród osób w wieku podeszłym.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 3, nr 2, s. 97-104, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

27/43
Autorzy: Radosław Magierski, Joanna Magierska, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Memantyna w otępieniu z ciałami Lewy`ego - opis dwóch przypadków.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 3, nr 3, s. 135-140, bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

28/43
Autorzy: Małgorzata Suwała, Andrzej Gerstenkorn.
Tytuł: Palenie tytoniu i picie alkoholu w wielkomiejskiej populacji osób w starszym wieku.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 3, nr 4, s. 191-210, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

29/43
Autorzy: Iwona Makowska, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Przewlekłe używanie benzodiazepin przez pacjentów geriatrycznych leczonych w POZ.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 3, nr 3, s. 149-158, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

30/43
Autorzy: Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras.
Tytuł: Stres i depresja u opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 3, nr 4, s. 244-245
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

31/43
Autorzy: Iwona Makowska, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Alkohol i starzenie się.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 2, nr 1, s. 65-70, bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

32/43
Autorzy: Tomasz Sobów, Marcin Wojtera, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Charakterystyka kliniczna pacjentów konsultacyjnej Poradni Zaburzeń Pamięci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 2, nr 1, s. 43-50, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

33/43
Autorzy: Danuta Palińska, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Clinical experience with electroconvulsive therapy in the elderly.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 2, nr 3, s. 287-295, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

34/43
Autorzy: Tadeusz Pietras, J[oanna] Głowacka, J[arosław] Dębiec.
Tytuł: Depresja i zaburzenia poznawcze u osób po udarze prawej półkuli mózgu.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 2, nr 4, s. 433
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

35/43
Autorzy: Radosław Magierski, Iwona Karlińska, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Porównanie obrazu neuropsychologicznego w otępieniu z ciałami Lewy`ego (DLB) oraz w otępieniu typu Alzheimerowskiego (AD).
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 2, nr 1, s. 57-64, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

36/43
Autorzy: Radosław Magierski, I[wona] Kłoszewska.
Tytuł: Samobójstwa w wieku podeszłym.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 2, nr 4, s. 416
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

37/43
Autorzy: Marcin Wojtera, Tomasz Sobów.
Tytuł: Cholesterol, metabolizmß-amyloidu i choroba Alzheimera : od neurobiologii do potencjalnej terapii.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 1, nr 1, s. 59-66, bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

38/43
Autorzy: Tomasz Sobów, Radosław Magierski, Marcin Wojtera, Iwona Karlińska, Marcin Flirski, Marcin Gorczowski, Rafał Rydz, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Efektywność badań przesiewowych w kierunku otępienia.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 1, nr 4, s. 293-299, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

39/43
Autorzy: Iwona Makowska, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Nadużywanie i uzależnienie od benzodiazepin u osób w wieku podeszłym.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 1, nr 2, s. 109-118, bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

40/43
Autorzy: Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Otępienie z ciałami Lewy`ego - opis dwu przypadków.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 1, nr 1, s. 15-22, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

41/43
Autorzy: Danuta Palińska, Tomasz Sobów.
Tytuł: Stosowanie leków nootropowych w objawowym leczeniu otępień a współczesne standardy medycyny opartej na faktach.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 1, nr 2, s. 101-108, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

42/43
Autorzy: Piotr Gałecki, Tadeusz Pietras, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Wytwarzanie anionorodnika ponadtlenkowego i aktywność dysmutazy ponadtlenkowej we krwi u pacjentów z późnymi dyskinezami w przebiegu schizofrenii.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 1, nr 4, s. 345-346
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

43/43
Autorzy: Tadeusz Pietras, Grażyna Piasecka, Piotr Gałecki, Antoni Florkowski.
Tytuł: Wytwarzanie anionorodnika ponadtlenkowego przez granulocyty obojętnochłonne u chorych na otępienie.
Czasopismo: Psychogeriatr Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 1, nr 4, s. 347
ISSN: 1732-2642
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi