Zapytanie: PSYCHIATR POL
Liczba odnalezionych rekordów: 270Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/270

Autorzy: Małgorzata Manowska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Procesowe i materialne aspekty ochrony praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie - część II
Tytuł angielski: Procedural and material aspects of the protection of the rights of a person subject to proceedings for legal incapacitation - Part II
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2019 : T. 53, nr 1, s. 177-189
Uwagi: Epub 2019 Feb 28
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.311
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/270
Autorzy: Małgorzata Manowska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Procesowe i materialne aspekty ochrony praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie - część I
Tytuł angielski: Procedural and material aspects of the protection of the rights of a person subject to proceedings for legal incapacitation - Part I
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2019 : T. 53, nr 1, s. 167-176
Uwagi: Epub 2019 Feb 28
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.311
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/270
Autorzy: Ewelina Gulas, Grzegorz Wysiadecki, Dominik Strzelecki, Oliwia Gawlik-Kotelnicka, Michał Polguj.
Tytuł: Jak mikrobiologia może wpływać na psychiatrię? Powiązania między florą bakteryjną jelit a zaburzeniami psychicznymi
Tytuł angielski: Can microbiology affect psychiatry? A link between gut microbiota and psychiatric disorders
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 6, s. 1023-1039
Uwagi: Epub 2018 Dec 29
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.196
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/270
Autorzy: Katarzyna Binder, Magdalena Agnieszka Wrzesińska, Józef Kocur.
Tytuł: Lęk u osób z dysfunkcją wzroku
Tytuł angielski: Anxiety in persons with visual impairment
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2018, nr 124, 10 s.
Uwagi: ONLINE FIRST
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.311
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/270
Autorzy: Magdalena Kostyła, Stecz Patryk, Magdalena Wrzesińska.
Tytuł: Lokalizacja zmian skórnych a nasilenie objawów psychopatologicznych u pacjentów z chorobami skóry
Tytuł angielski: Location of lesions versus intensity of psychopathological symptoms in patients with skin diseases.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2017 : -, nr 79, 13 s., summ.
Uwagi: Epub ahead of print
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.311
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/270
Autorzy: Maria Filip, Marian Macander, Piotr Gałecki, Monika Talarowska, Krzysztof Zboralski, Janusz Szemraj, Agata Orzechowska.
Tytuł: Style radzenia sobie ze stresem, kontrola emocji i wykładniki biochemiczne jako wspólny element protekcyjny w zapalnej reakcji na stres
Tytuł angielski: Coping with stress, control of emotions and biochemical markers as a common protective element in the inflammatory response to stress
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2018 : 52, 3, s. 511-524
Uwagi: grant nr ON402 312138
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/270
Autorzy: Piotr Gałecki, Monika Talarowska.
Tytuł: Teoria zapalna depresji - najważniejsze fakty
Tytuł angielski: Inflammatory theory of depression
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2018 : 52, 3, s. 437-447
Uwagi: grant o nr 503/5-062-02/503-51-004
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

8/270
Autorzy: Piotr Gałecki.
Tytuł: Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychiatrii w sprawie udzielania przepustek na okresowe przebywanie pacjentów szpitala psychiatrycznego poza szpitalem
Tytuł angielski: Recommendations of the National Consultant in the field of Psychiatry on the granting of passes for temporary stay of psychiatric hospital patients outside hospital
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 6, s. 1127-1132
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.196
Punktacja Min. Nauki: 15.000
DOI:

9/270
Autorzy: Magdalena Wrzesińska, Joanna Kapias, Katarzyna Nowakowska-Domagała, Józef Kocur.
Tytuł: Niepełnosprawność wzrokowa a obecność cech autystycznych u dzieci
Tytuł angielski: Visual impairment and traits of autism in children
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2017 : Vol. 51, nr 2, s. 349-358
Uwagi: ukazało się online w 2016
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.196
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

10/270
Autorzy: Marta Gawłowska-Sawosz, Agnieszka Pawełczyk, Piotr Gębski, Tomasz Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena zaburzeń struktury istoty białej ocenianych w badaniach traktograficznych i zaburzeń pamięci operacyjnej u chorych na schizofrenię o wczesnym początku i ich krewnych pierwszego stopnia.
Tytuł angielski: Evaluation of white matter structure changes, as assessed in tractography, and cognitive dysfunctions in patients with early onset schizophrenia and their first-degree relatives.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2017 : Vol. 51, nr 4, s. 735-750, tab. , bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.196
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

11/270
Autorzy: Adam Wichniak, Konrad S Jankowski, Michał Skalski, Krystyna Skwarło-Sońta, Jolanta B. Zawilska, Marcin Żarowski, Ewa Poradowska, Wojciech Jernajczyk.
Tytuł: Standardy leczenia zaburzeń rytmu okołodobowego snu i czuwania opracowane przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem i Sekcję Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Część I. Fizjologia, metody oceny i oddziaływania terapeutyczne
Tytuł angielski: Treatment guidelines for Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders of the Polish Sleep Research Society and the Section of Biological Psychiatry of the Polish Psychiatric Association. Part I. Physiology, assessment and therapeutic methods
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2017 : T. 51, nr 5, s. 793-814, summ.
Uwagi: Epub 2017 Oct 29
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.196
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

12/270
Autorzy: Adam Wichniak, Konrad S Jankowski, Michał Skalski, Krystyna Skwarło-Sońta, Jolanta B. Zawilska, Marcin Żarowski, Ewa Poradowska, Wojciech Jernajczyk.
Tytuł: Standardy leczenia zaburzeń rytmu okołodobowego snu i czuwania Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem i Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Część II. Diagnoza i leczenie
Tytuł angielski: Treatment guidelines for Circadian Rhythm Sleep - Wake Disorders of the Polish Sleep Research Society and the Section of Biological Psychiatry of the Polish Psychiatric Association. Part II. Diagnosis and treatment.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2017 : T. 51, nr 5, s. 815-832, summ.
Uwagi: Epub 2017 Oct 29
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.196
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

13/270
Autorzy: Klaudia Tabała, Magdalena Wrzesińska, Patryk Stecz, Józef Kocur.
Tytuł: Cechy osobowości, poziom lęku i style radzenia sobie ze stresem u osób chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc- analiza porównawcza. Personality traits, level of axiety and styles of coping with stress in people with asthma and chronic obstructive pulmonary disease- a comparative study.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2016 : 50, 6, 1167-1180
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.010
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

14/270
Autorzy: Maria Sobczak, Haval Dariusz Qawoq, Magdalena Krawczyk, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Demographic, clinical, and psychological factors influencing sexual activity cessation in patients with angiographically-confirmed ischaemic heart disease
Tytuł angielski: Demograficzne, kliniczne i psychologiczne czynniki wpływające na zaprzestanie aktywności seksualnej przez pacjentów z potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2016 : Vol. 50, nr 1, s. 197-211
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.010
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

15/270
Autorzy: Mateusz Kowalczyk, Katarzyna Kozak, Julita Ciećwierz, Monika Sienkiewicz, Marcin Kura, Łukasz Jasiak, Edward Kowalczyk.
Tytuł: Lęk związany ze skokami spadochronowymi przyczyną zaburzeń równowagi red-ox.
Tytuł angielski: Anxiety associated with parachute jumping as the cause of blood red-ox balance impairment.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2016 : T. 50, nr 6, s. 1235-1250
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.010
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

16/270
Autorzy: Monika Szewczuk-Bogusławska, Aleksandra Słowińska, Olga Bąk, Anna Oleszkowicz, Kamilla Kasibowska-Kuźniar, Krzysztof Dudek, Agnieszka Stępień, Krzysztof Kaliszewski, Dariusz Timler, Dorota Zyśko.
Tytuł: Polskie badania nad Kwestionariuszem Oceny Wrażliwości na Wstręt (QADS)
Tytuł angielski: The study of the Polish version of the Questionnaire for the Assessment of Disgust Sensitivity (QADS)
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2015 : Vol. 49, nr 1, s. 145-157, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.884
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

17/270
Autorzy: Giovanni Mariscalco, Silvia Mariani, Fausto Biancari, Maciej Banach.
Tytuł: Wpływ statyn na majaczenie w następstwie operacji kardiochirurgicznych - dowody z piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Effects of statins on delirium following cardiac surgery - evidence from literature
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2015 : Vol. 49, nr 6, s. 1359-1370, bibliogr., ryc., tab., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.884
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

18/270
Autorzy: Marta Gawłowska-Sawosz, Jolanta Rabe-Jabłońska, Piotr Gębski, Piotr Chomczyński.
Tytuł: Zaburzenia integralności torebki wewnętrznej oraz różnice strukturalne zależne od płci w schizofrenii o wczesnym początku - badanie DTI.
Tytuł angielski: Imternal capsule integrity and its sex-related structural differences in early-onset schizophrenia - diffusion tensor imaging study.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2015 : Vol. 49, nr 2, s 349-361, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.884
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

19/270
Autorzy: Dominika Berent, Iwona Bączek, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Creutzfeldt-Jakob disease in the psychiatric practice - case reports of the ataxic and Heidenhain variant
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2014 : T. 48, nr 1, s. 187-194, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.753
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

20/270
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Komentarz do książki: Zuzanna Pędzich: Psychoterapia tańcem i ruchem. Tom 1. Teoria i praktyka. Psychoterapia tańcem i ruchem. Tom 2. Terapia indywidualna i grupowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2014 : vol. 48, nr 3, s. 631-636
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

21/270
Autorzy: Olga Kałużyńska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Miękkie objawy neurologiczne jako kandydat na endofenotyp schizofrenii.
Tytuł angielski: Neurological soft signs as a candidate for endophenotype of schzophrenia.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2014 : Vol. 48, nr 1, s. 5-18, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.753
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

22/270
Autorzy: Dominik Strzelecki, Paweł Kropiwnicki, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Augmentacja leczenia przeciwpsychotycznego glicyną może zmniejszać nasilenie objawów depresyjnych oraz pozapiramidowych u chorych na schizofrenię - wyniki wstępnego 10-tygodniowego badania otwartego.
Tytuł angielski: Augmentation of antipsychotics with glycine may ameliorate depressive and extrapyramidal symptoms in schizophrenic patients - a preliminary 10-week open-label study
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2013 : T. 47, nr 4, s. 609-620
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.753
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

23/270
Autorzy: Agnieszka Stetkiewicz-Lewandowicz, Alina Borkowska.
Tytuł: Badania neuropsychologiczne u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.
Tytuł angielski: Neuropsychological tests in a group of patients with ischaemic heart disease.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2013 : Vol. 47, nr 1, s. 5-16, tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: Badania finansowane w ramach pracy własnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 502-16-653
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.753
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

24/270
Autorzy: Monika Talarowska, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Correlations between working memory effectiveness and depression levels after pharmacological therapy.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2013 : T. 47, nr 2, s. 255-267
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.753
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

25/270
Autorzy: Maciej Mazurkiewicz, Michał Głogowski, Dobrosława Mrowińska, Marcin Pakulski, Michał Matyjaszczyk, Przemysław Kardas.
Tytuł: Ocena rozpowszechnienia, powodów i form użycia tak zwanych dopalaczy przez uczestników ankiety internetowej.
Tytuł angielski: Prevalence, reasons, and forms of use of legal highs by internet-based survey participants
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2013 : 47, 6, 1143-1155, bibliogr., Sum., tab.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.753
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

26/270
Autorzy: Agata Orzechowska, Monika Talarowska, Krzysztof Zboralski, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Subiektywna ocena objawów i efektów leczenia a natężenie stresu i poziomu lęku wśród pacjentów z wybranymi chorobami skóry.
Tytuł angielski: Subjective evaluation of symptoms and effects of treatment and the intensity of the stress and anxiety levels among patients with selected diseases of the skin and gastrointestinal tract.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2013 : Vol. 47, nr 2, s. 225-237, summ., streszcz., cod., zusam., res.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.753
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

27/270
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Marta Mirek, Tomasz Pawełczyk.
Tytuł: Czynniki ryzyka rozwoju schizofrenii u pacjentów uzależnionych od amfetaminy i jej pochodnych z psychozą (pointoksykacyjną lub schizofrenią) oraz bez psychozy.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2012 : T. 46, nr 4, s. 571-584, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.480
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

28/270
Autorzy: Agnieszka Pawełczyk, Emilia Łojek, Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk, Bartosz Godlewski, Maciej Radek.
Tytuł: Depresja czy apatia? Pułapki diagnostyczne: olbrzymi oponiak prawego płata czołowego rozpoznany i leczony jako epizod depresji umiarkowanej atypowej - opis przypadku.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2012 : T. 46, nr 5, s. 903-913, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.480
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

29/270
Autorzy: W Kryszkowski, K. Bobińska, A Florkowski, P Pluta, L[eszek] Gottwald, P[iotr] Gałecki.
Tytuł: Influence of antidepressant pharmacotherapy on the course of cancer
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2012 : T. 46, nr 1, s. 85-94
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.480
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

30/270
Autorzy: Bogusław Antoszewski, Marta Fijałkowska, Anna Kasielska.
Tytuł: Obraz transseksualistów typu kobieta-mężczyzna w społeczeństwie polskim
Tytuł angielski: Image of female-to-male transsexuals in Polish society
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2012 : 46, 5, 807-814, tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.480
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

31/270
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz, Anna Szczepaniak, Karolina Jabłkowska-Górecka.
Tytuł: Ocena stylów radzenia sobie ze stresem i inteligencji emocjonalnej u samouszkadzającej się młodzieży leczonej psychiatrycznie w zależności od wybranych czynników klinicznych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2012 : T. 46, nr 2, s. 227-240, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.480
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

32/270
Autorzy: Waldemar Kryszkowski, Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Piotr Pluta, Leszek Gottwald, Piotr Gałecki.
Tytuł: Wpływ farmakoterapii przeciwdepresyjnej na przebieg choroby nowotworowej
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2012 : T. 46, nr 1, s. 85-94, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.480
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

33/270
Autorzy: Edward Kowalczyk, Marcin Kura.
Tytuł: Wpływ stresu związanego ze skokami spadochronowymi na stężenie ACTH i kortyzolu w surowicy krwi
Tytuł angielski: An influence of mental stress, related to parachute jumping, on ACTH and cortizol hormones concentration in blood serum
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2012 : vol. 46, nr 5, s. 731-742, wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: nr projektu badaw. O N402 115236
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.480
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

34/270
Autorzy: Monika Talarowska, Krzysztof Zboralski, Joanna Mossakowska-Wójcik, Piotr Gałecki.
Tytuł: Wykonanie Testu Łączenia Punktów przez osoby z depresją i organicznymi zaburzeniami depresyjnymi
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2012 : T. 46, nr 2, s. 273-282, tab., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.480
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

35/270
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zanim rozpoznasz u pacjenta zaburzenie konwersyjne, dokładnie zbadaj jego stan somatyczny i neurologiczny. Opis przypadku.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2012 : T. 46, nr 3, s. 483-492, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.480
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

36/270
Autorzy: Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Agata Orzechowska, Krzysztof Zboralski, Joanna Lechańska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Zastosowanie baterii RHLB do oceny funkcji językowych i komunikacyjnych pacjentów psychiatrycznych - opis przypadku
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2012 : T. 46, nr 6, s. 1089-1098, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.480
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

37/270
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Deklarowane przez polskich psychiatrów sposoby postępowania wobec osób z grupy wysokiego ryzyka rozwoju psychozy: wyniki ogólnopolskiego badania sondażowego
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2011 : T. 45, nr 3, s. 379-390, tab., bibliogr., Sum., Rez.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.195
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

38/270
Autorzy: Jan Chodkiewicz, Katarzyna Nowakowska.
Tytuł: Preferowana orientacja temporalna a przebieg leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2011 : T. 45, nr 2, s. 177-192, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.195
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

39/270
Autorzy: Marek Jarema, Dominika Dudek, Jerzy Landowski, Janusz Heitzman, Jolanta Rabe-Jabłońska, Janusz Rybakowski.
Tytuł: Trazodon - lek przeciwdepresyjny: mechanizm działania i miejsce w leczeniu depresji
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2011 : T. 45, nr 4, s. 611-625, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.195
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

40/270
Autorzy: Monika Talarowska, Agata Orzechowska, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Udział prawej półkuli mózgu w etiologii zaburzeń depresyjnych
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2011 : T. 45, nr 4, s. 563-572, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.195
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

41/270
Autorzy: Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Wykonanie Testu Pamięci Wzrokowej Bentona oraz Wzrokowo - Motorycznego Testu Gestalt Lauretty Bender przez osoby z depresją i organicznymi zaburzeniami depresyjnymi
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2011 : T. 45, nr 4, s. 495-504, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.195
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

42/270
Autorzy: Małgorzata Urban, Tomasz Rudecki, Dariusz Wróblewski, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia psychotyczne związane z przewlekłym przyjmowaniem mefedronu. Opis przypadku.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2011 : T. 45, nr 3, s. 431-437, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.195
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

43/270
Autorzy: Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zmiana w zakresie objawów pozytywnych, negatywnych oraz psychopatologii ogólnej u pacjentów ze schizofrenią otrzymujących augmentację leczenia przeciwpsychotycznego glicyną: wyniki wstępnego 10-tygodniowego badania otwartego
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2011 : T. 45, nr 6, s. 825-837, tab., wykr., bibliogr., Sum., Rez.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.195
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

44/270
Autorzy: Dagna Gmitrowicz, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Arteterapia - metoda oparta na dowodach?
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3, s. 156-157
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

45/270
Autorzy: Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Badanie neuropsychologiczne pacjentów z przejściową amnezją globalną.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 34, nr 3, s. 361-370, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.252
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

46/270
Autorzy: Elżbieta Kisiela, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Cechy epizodu depresyjnego u pacjentów w wieku podeszłym prognozujące rozwój otępień.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3 suppl., s. 42
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

47/270
Autorzy: Marcin Flirski, Dominik Strzelecki, Iwona Karlińska, Marcin Wojtera, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Choroba Fahra u pacjentki z chorobą afektywną dwubiegunową: opis przypadku.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3 suppl., s. 213-214
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

48/270
Autorzy: Małgorzata Urban.
Tytuł: Czy istnieją biologiczne markery schizofrenii?
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 102
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

49/270
Autorzy: Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Czy osoczowe stężenia glicyny mogą być czynnikiem rokowniczym skuteczności jej stosowania u chorych na schizofrenię?
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3, s. 395-404, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.252
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

50/270
Autorzy: Magdalena Kotlicka-Antczak, Agnieszka Pawełczyk, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Czy umiemy rozpoznawać prodromalną fazę psychozy?
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 82
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

51/270
Autorzy: Emilia Kołodziej-Kowalska, Agnieszka Pawełczyk, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Czynniki predykcyjne poprawy w zakresie objawów pozytywnych, negatywnych, depresyjnych i zaburzeń funkcji poznawczych po skojarzonej terapii lekami przeciwpsychotycznymi i elektroterapią u chorych na schizofrenię lekooporną.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 209-210
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

52/270
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Depresja z objawami psychotycznymi. Obraz kliniczny oraz różnicowanie zespołów przebiegających z objawami depresyjnymi i psychotycznymi.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 3 suppl., s. 87-88
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

53/270
Autorzy: Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Depresje psychotyczne - jednostka nozologiczna czy zespół kliniczny?
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3 suppl., s. 111-112
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

54/270
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Dysproporcja nakładów przeznaczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na psychiatryczną opiekę zdrowotną i leczenie uzależnień w poszczególnych województwach na podstawie danych z lat 2006-2007.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s.49
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

55/270
Autorzy: Agnieszka Butwicka, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Jak zmniejszyć częstość zastosowania przymusu bezpośredniego? Przekrojowa analiza czynników organizacyjnych i sezonowych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3, s. 160
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

56/270
Autorzy: Konrad Knop, Małgorzata Szałapska, Urszula Pytasz, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Kształtowanie się ja idealnego u dzieci i młodzieży z otyłością
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3, s. 218-219
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

57/270
Autorzy: Monika Talarowska, Paweł Górski, Antoni Florkowski, Tadeusz Pietras, Piotr Gałecki.
Tytuł: Metody diagnozy neuropsychologicznej w obturacyjnym bezdechu sennym.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl. 2, s. 12
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

58/270
Autorzy: Katarzyna Nowakowska, Anna Sławińska, Karolina Jabłkowska-Górecka, Józef Kocur.
Tytuł: Neurotyczność i style radzenia sobie ze stresem a bezsenność.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 254
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

59/270
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Nowe metody postępowania z pacjentem zagrożonym samobójstwem.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3 suppl., s. 84-85
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

60/270
Autorzy: Aleksandra Margulska, Aleksandra Kobusiewicz, Agnieszka Pawełczyk, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Obraz idealnego lekarza psychiatry w oczach studentów medycyny, lekarzy psychiatrów i osób korzystających z opieki psychiatrycznej. Badanie obserwacyjne.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 211
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

61/270
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Obraz kliniczny zespołów otępiennych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 3 suppl., s. 89-90
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

62/270
Autorzy: Jakub Kaźmierski, Maciej Kowman, Maciej Banach, Wojciech Fendler, Andrzej Banyś, Ryszard Jaszewski, Jacek Rysz, Dimitri Mikhailidis, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Ocena częstości występowania i czynników ryzyka zaburzeń świadomości po zabiegach kardiochirurgicznych: wyniki badania IPDACS.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3 suppl., s. 7-8
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

63/270
Autorzy: Joanna Magierska, Radosław Magierski, Wojciech Fendler, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Ocena przydatności Montrealskiego Testu Oceny Funkcji Poznawczych (The Montreal Cognitive Assessment - MoCA) w wykrywaniu łagodnych zaburzeń poznawczych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3 suppl., s. 40
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

64/270
Autorzy: Katarzyna Nowakowska, Marta Mortoń, Karolina Jabłkowska-Górecka.
Tytuł: Ocena wypalenia zawodowego i stylów radzenia sobie ze stresem w grupie fizjoterapeutów.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 246-247
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

65/270
Autorzy: Radosław Magierski.
Tytuł: Od psychoterapii do elektroterapii - opcje lecznicze w depresji psychotycznej.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3 suppl., s. 94-95
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

66/270
Autorzy: Jan Chodkiewicz, Katarzyna Nowakowska.
Tytuł: Orientacja temporalna i motywacja a ukończenie terapii przez osoby uzależnione od alkoholu.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 18
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

67/270
Autorzy: Joanna Magierska, Radosław Magierski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Polska wersja The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) przesiewowego testu do oceny funkcji poznawczych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3 suppl, s. 39-40
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

68/270
Autorzy: Tomasz Pawełczyk.
Tytuł: Postępowanie w zespołach objawów ryzyka psychozy (ZORP).
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 114
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

69/270
Autorzy: Agata Orzechowska, Monika Talarowska, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Profil osobowości i poziom samoakceptacji w chorobach somatycznych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl. 2, s. 24-25
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

70/270
Autorzy: Dominika Berent, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Przeniesiony zespół Münchausena.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 2, s. 245-254, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.252
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

71/270
Autorzy: Marcin Flirski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Przyczyny rozbieżności wyników badań genetycznych w otępieniach i strategie ich unikania.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 3 suppl., s. 213
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

72/270
Autorzy: Agnieszka Pawełczyk, Olga Józefowicz, Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk.
Tytuł: Przydatność oceny wybranych cech osobowości i temperamentu w różnicowaniu epizodów depreysjnych w przebiegu choroby afektywnej jedno- i dwubiegunowej.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 45-46
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

73/270
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak.
Tytuł: Psychopatologiczne skutki urazów psychicznych i somatycznych w świetle opinii sądowo-psychiatrycznych w powypadkowych sprawach odszkodowawczych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 54-55
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

74/270
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska, Olga Józefowicz, Agnieszka Pawełczyk.
Tytuł: Pułapki diagnostyczne: guz pnia mózgu mylnie rozpoznany jako zaburzenia konwersyjne - opis przypadku.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 47-48
Uwagi: .
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

75/270
Autorzy: Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Różnice w przebiegu depresji między kobietami a mężczyznami stwierdzone na podstawie testu MMPI-2.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3, s. 319-328, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.252
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

76/270
Autorzy: Monika Talarowska, Dominika Berent, Agata Orzechowska, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Skala MoCa w diagnostyce zespołu amnestycznego - opis przypadku.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 6, s. 905-913, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.252
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

77/270
Autorzy: Dominika Berent, Monika Talarowska, Piotr Gałecki, Antoni Florkowski.
Tytuł: Skuteczność cerebrolizyny w leczeniu zespołu amnestycznego - opis przypadku.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl. 2, s. 11
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

78/270
Autorzy: Karolina Jasiak, Dorota Korońska, Marcin Surkont, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Skuteczność elektroterapii podtrzymującej w porównaniu z farmakoterapią u chorych leczonych z powodu epizodu depresyjnego.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 253
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

79/270
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Magdalena Kotlicka-Antczak, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Sposoby postępowania w grupie osób z wysokim ryzykiem rozwoju schizofrenii deklarowane przez polskich psychiatrów: wyniki ogólnopolskiego badania sondażowego.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

80/270
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Stany nagłe w psychiatrii konsultacyjnej.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 3 suppl., s. 89
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

81/270
Autorzy: Anna Dietrich-Muszalska.
Tytuł: Stres oksydacyjny i uszkodzenia oksydacyjno-nitracyjne w schizofrenii - korzyści wynikające ze stosowania leków przeciwpsychotycznych drugiej genereacji (LPIIG).
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 125-126
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

82/270
Autorzy: Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska, Magdalena Kotlicka-Antczak, Tomasz Pawełczyk.
Tytuł: System wartości i poczucie odpowiedzialności studentów VI roku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 46-47
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

83/270
Autorzy: Monika Talarowska, Agata Orzechowska, Dominika Berent, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Test Stroopa - próba polskiej normalizacji.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl. 2, s. 10-11
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

84/270
Autorzy: Małgorzata Urban, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Urojenia zmiany płci i dysmorfofobia w obrazie klinicznym schizofrenii paranoidalnej - opisy przypadków.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 5, s. 723-733, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.252
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

85/270
Autorzy: Magdalena Kotlicka-Antczak, Agnieszka Pawełczyk, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Wielonienasycone kwasy tłuszczowe w leczeniu schizofrenii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 35
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

86/270
Autorzy: Marcin Flirski, Monika Sieruta, Tomasz Sobów, Paweł P[iotr] Liberski, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Wpływ genotypów APOE, CYP46, PRNP i PRND na objawy neuropsychiatryczne w chorobie Alzheimera.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3 suppl., s. 212-213
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

87/270
Autorzy: Agnieszka Butwicka, Adam Zalepa, Wojciech Endler, Agnieszka Szadkowska, Wojciech Młynarski, Małgorzata Zawodniak-Szałapska, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Wpływ zaburzeń lękowych, depresyjnych i funkcjonowania rodziny na jakość życia i wyrównanie metaboliczne w cukrzycy typu 1.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3, s. 243
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

88/270
Autorzy: Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Wyzwania klliniczne: zaburzenia świadomości.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3 suppl., s. 110-111
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

89/270
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak.
Tytuł: Zagrożenie samobójcze w przebiegu zaburzeń stresowych pourazowych u żołnierzy
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 54
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

90/270
Autorzy: Bogna Andrzejczak, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Zastosowanie aktografu w badaniach nad snem.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3, s, 219
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

91/270
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Zastosowanie leków przeciwpadaczkowych w leczeniu BPSD.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 3 suppl., s. 86
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

92/270
Autorzy: Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Zastosowanie leków przeciwpsychotycznych w leczeniu zaburzeń zachowania w otępieniu.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3 suppl., s. 111
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

93/270
Autorzy: Jakub Kaźmierski, Maciej Kowman, Maciej Banach, Wojciech Fendler, Piotr Okoński, Andrzej Banyś, Ryszard Jaszewski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Zastosowanie systemów diagnostycznych DSM-IV i ICD-10 oraz narzędzi Memorial Delirium Assessment Scale i Delirium Index w diagnozowaniu majaczenia po zabiegach kardiochirurgicznych: wyniki badania IPDACS.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3 suppl., s. 6-7
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

94/270
Autorzy: Agnieszka Pawełczyk, Magdalena Kotlicka-Antczak, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zastosowanie terapii behawioralno-poznawczej u pacjentów z grupy ryzyka rozwoju psychozy.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 122-123
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

95/270
Autorzy: Waldemar Kryszkowski, Antoni Florkowski, Kinga Bobińska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Zespół niespokojnych nóg.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 2, s. 235-243, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.252
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

96/270
Autorzy: Dominik Strzelecki.
Tytuł: Znaczenie układu glutaminianergicznego i transporterów glicyny w leczeniu schizofrenii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 157
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

97/270
Autorzy: Agnieszka Pawełczyk, Magdalena Kotlicka-Antczak, Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk.
Tytuł: Związek cech temperamentu z preferowaną specjalizacją lekarską - badanie pilotażowe.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3 suppl., s. 48
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

98/270
Autorzy: Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki, Adam Wysokiński, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Funkcje poznawcze w depresji.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2009 : T. 43, nr 1, s. 31-40, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

99/270
Autorzy: Katarzyna Opuchlik, Magdalena Wrzesińska, Józef Kocur.
Tytuł: Ocena poziomu sylów radzenia sobie ze stresem i poziomu umiejscowienia kontroli zdrowia u osób z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2009 : T. 43, nr 2, s. 235-245, tab., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

100/270
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak.
Tytuł: Podwójna diagnoza a opiniowanie sądowo-psychiatryczne.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2009 : T. 43, nr 5, s. 601-609, tab., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

101/270
Autorzy: Agata Orzechowska, Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński, Krzysztof Zboralski, Adam Wysokiński, Piotr Gałecki, Monika Talarowska.
Tytuł: Status socjoekonomiczny a zachowania agresywne i style radzenia sobie ze stresem.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2009 : T. 43, nr 1, s. 53-63, tab., wykr., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

102/270
Autorzy: Bogusław Antoszewski, Anna Kasielska, Julia Kruk-Jeromin.
Tytuł: Stereotyp transseksualisty typu kobieta-mężczyzna wśród studentów uczelni wyższych na podstawie dyferencjału semantycznego.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2009 : T. 43, nr 6, s. 729-738, tab., bibliogr., Res., Rez., Su,. Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

103/270
Autorzy: Małgorzata Urban.
Tytuł: Transseksualizm czy urojenia zmiany płci? Uniknąć błędnej diagnozy.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2009 : T. 43, nr 6, s. 719-728, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

104/270
Autorzy: Bogusław Antoszewski, Anna Kasielska, Marta Jędrzejczak, Julia Kruk-Jeromin.
Tytuł: Akceptacja transseksualizmu wśród studentów łódzkich uczelni wyższych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 1, s. 125-134, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

105/270
Autorzy: Renata Jacewicz, Piotr Gałecki, Antoni Florkowski, Jarosław Berent.
Tytuł: Asocjacja między polimorfizmem genu hydroksylazy tyrozyny a występowaniem schizofrenii w populacji Polski centralnej.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 4, s. 583-593, tab., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

106/270
Autorzy: Danuta Palińska, Iwona Makowska, Tomasz Sobów, Robert T[eodor] Hese, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Elektrowstrząsowe zabiegi podtrzymujące - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 6, s. 819-824, bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

107/270
Autorzy: Danuta Palińska, Gabor Gazdag, Tomasz Sobów, Robert [Teodor] Hese, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Leczenie elektrowstrząsowe w Polsce w 2005 roku - wyniki ankiety przeprowdzonej w polskich szpitalach psychiatrycznych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 6, s. 825-839, bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

108/270
Autorzy: Kinga Bobińska, Janusz Szemraj, Tadeusz Pietras, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Neuropeptyd Y - budowa, receptory, działanie i miejsce w psychiatrii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 6, s. 889-901, bibliogr, Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

109/270
Autorzy: Magdalena Agnieszka Wrzesińska, Józef Kocur.
Tytuł: Ocena poziomu wybranych cech osobowości i sylów radzenia sobie ze stresem u pacjentów z dyspepsją czynnościową i zespołem jelita nadwrażliwego.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 5, s. 709-717, tab., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000

110/270
Autorzy: Karolina Jabłkowska, Małgorzata Karbownik-Lewińska, Katarzyna Nowakowska, Roman Junik, Andrzej Lewiński, Alina Borkowska.
Tytuł: Pamięć operacyjna i funkcje wykonawcze w nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 2, s. 249-259, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

111/270
Autorzy: Adam Wysokiński, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Trudności diagnostyczne otępienia czołowo-skroniowego - opis przypadku.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 3, s. 377-382, Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

112/270
Autorzy: Adam Wysokiński, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Współczesne koncepcje diagnostyczne, kliniczne i terapeutyczne otępienia czołowo-skroniowego.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 3, s. 365-376, tab., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

113/270
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Białkowska, Maciej Jabłkowski, Dominik Strzelecki, Daniela Dworniak, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia procesów poznawczych obserwowane u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C w trakcie terapii pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 6, s. 925-941, tab., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

114/270
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk.
Tytuł: Zespół metaboliczny i jego składowe u uczestników badania EUFEST.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 1, s. 73-85, tab., wykr., bibliogr., Res., Res., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

115/270
Autorzy: Dorota Warzocha, Agnieszka Gmitrowicz, Tomasz Pawełczyk.
Tytuł: Związek samouszkodzeń wśród młodzieży hospitalizowanej psychiatrycznie z rodzajem zaburzeń psychicznych i wybranymi czynnikami środowiskowymi.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 5, s. 659-669, tab., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

116/270
Autorzy: Magdalena Kotlicka-Antczak, Jolanta Rabe-Jabłońska, Urszula Libera, Aleksandra Lewandowska.
Tytuł: "Falochron" - program profilaktyczno-terapeutyczny dla krewnych osób chorych na schizofrenię.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 256-257
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

117/270
Autorzy: Grażyna Kierszniewska, Aleksandra Lewandowska, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Analiza wybranych czynników rodzinnych u młodocianych pacjentów leczonych psychiatrycznie.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 250-251
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

118/270
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Autoagresja u kobiet.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 44-45
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

119/270
Autorzy: Piotr Gałecki, Marian Macander, Krzysztof Zboralski, Antoni Florkowski.
Tytuł: Biochemiczne wyznaczniki stresu u personelu lotniczego uczestniczącego w misjach pokojowych w Iraku oraz Afganistanie.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 42-43
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

120/270
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz, Aleksandra Lewandowska.
Tytuł: Charakterystyka młodocianych osób dokonujących samouszkodzen leczonych psychiatrycznie.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 229
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

121/270
Autorzy: Marcin Flirski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Choroba Alzheimera - cukrzyca typu 3?
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 224-225
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

122/270
Autorzy: Grażyna Adamiak, Karolina Jabłkowska, Aleksandra Lewandowska, Katarzyna Nowakowska, Agnieszka Stetkiewicz, Alina Borkowska.
Tytuł: Deficyty poznawcze i objawy depresyjne u chorych po udarze mózgu.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 196
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

123/270
Autorzy: Agnieszka Stetkiewicz, Aleksander Goch, Katarzyna Nowakowska, Alina Borkowska.
Tytuł: Depresja i funkcje poznawcze w chorobie niedokrwiennej serca.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 328-329
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

124/270
Autorzy: Elżbieta Kisiela, Małgorzata Bocheńska, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Depresja w zaburzeniu depresyjnym nawracającym i chorobie afektywnej dwubiegunowej u pacjentów w wieku podeszłym.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 251-252
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

125/270
Autorzy: Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Depresje o późnym początku: oporność na leczenie
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 72-73
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

126/270
Autorzy: Aleksandra Lewandowska, Agnieszka Gmitrowicz, Alina Borkowska.
Tytuł: Dysfunkcje neuropsychologiczne u młodocianych pacjentów z zaburzeniami kontroli impulsów.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 266
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

127/270
Autorzy: Małgorzata Urban, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Dysfunkcje węchowe u chorych na schizofrenię.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 4, s. 503-512, bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

128/270
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Farmakologiczne oddziaływanie na układ glutaminergiczny.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 130
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

129/270
Autorzy: Agata Orzechowska, Dariusz Typel, Adam Wysokiński, Monika Talarowska-Bogusz, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Funkcjonowanie psychospołeczne kobiet w okresie klimakterium.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 293
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

130/270
Autorzy: Jakub Kaźmierski, Maciej Kowman, Maciej Banach, Wojciech Fendler, Piotr Okoński, Andrzej Banyś, Ryszard Jaszewski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Kryteria diagnostyczne DSM-IV i ICD-10 oraz Memorial Delirium Assessment Scale w diagnozowaniu majaczenia po zabiegach kardiochirurgicznych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 250
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

131/270
Autorzy: Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Leki przeciwpsychotyczne w psychogeriatrii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 73
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

132/270
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Następstwa doznanej przemocy fizycznej u młodzieży.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 44
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

133/270
Autorzy: Marcin Flirski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Neurobiologia zaburzeń zachowania i objawów psychiatrycznych w otępieniu: aspekty neuropatologiczne, neurochemiczne i genetyczne.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 38-39
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

134/270
Autorzy: Joanna Magierska, Leszek Putyński, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Obraz ciała i satysfakcja seksualna u kobiet i ich partnerów w okresie ciąży.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 267-268
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

135/270
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Maciej Jabłkowski, Jolanta Białkowska, Daniela Dworniak, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Obraz kliniczny zaburzeń depresyjnych towarzyszących leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C (pzw C) pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 301-302
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

136/270
Autorzy: Adam Zaborowski, Aneta Antosik-Biernacka, Romuald Biernacki, Marek Olszycki, Iwona Kłoszewska, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Obrazowanie z zastosowaniem trnsferu magnetyzacji - nowa metoda oceny tkanki mózgowej w schizofrenii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3, s. 309-318, bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

137/270
Autorzy: Marcin Wojtera, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania kwetiapiny u pacjentów powyżej 60 r.ż.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 351
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

138/270
Autorzy: Monika Talarowska-Bogusz, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Agata Orzechowska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Ocena funkcjonowania poznawczego u pacjentów chorujących na cukrzycę - doniesienia wstępne.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 337
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

139/270
Autorzy: Małgorzata Szpilewska, Antoni Florkowski, Marta Strombek, Dominik Obzejta.
Tytuł: Ocena jakości życia w występowaniu wybranych chorób: ziarnicy złośliwej, udarze mózgu oraz stwardnieniu rozsianym.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 333-334
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

140/270
Autorzy: Marta Strombek, Antoni Florkowski, Małgorzata Szpilewska, Dominik Obzejta, Paulina Anna Dębska.
Tytuł: Ocena poziomu agresji u osób uzależnionych od alkoholu.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl, s. 329
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

141/270
Autorzy: Maciej Kowman, Tomasz Sobów, Jarosław Drożdż, Marcin Dominiak, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Ocena stanu psychicznego i parametrów jakości życia u pacjentów z niewydolnością krążenia
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 258
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

142/270
Autorzy: Radosław Magierski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Ocena tempa progresji i ciężkości przebiegu otępienia z ciałami Lewy`ego i choroby Alzheimera.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 268
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

143/270
Autorzy: Adam Zaborowski, Aneta Antosik-Biernacka, Romuald Biernacki, Iwona Kłoszewska, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Ocena tkanki mózgowej u chorych na schizofrenię za pomocą obrazowania rezonansu magnetycznego z użyciem transferu magnetyzacji - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3, s. 319-328, ryc., tab., wykr., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

144/270
Autorzy: Zbigniew Barszcz, Sławomir Mucha, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena wpływu stosowania bromokryptyny na stan psychiczny pacjentek i występującą u nich hiperprolaktynemię po lekach psychotropowych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 200
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

145/270
Autorzy: Joanna Grzyb, Magdalena Wrzesińska, Agnieszka Harasiuk, Cezary Chojnacki, Józef Kocur.
Tytuł: Ocena wybranych cech osobowości, stylów radzenia sobie ze stresem oraz nocnego wydzielania melatoniny u chorych z dyspepsją czynnościową.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3, s. 401-410, tab., wykr., bibliogr., Res., Rez., Summ. Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

146/270
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Maciej Jabłkowski, Jolanta Białkowska, Daniela Dworniak, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Organiczne zaburzenia nastroju towarzyszące leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 301
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

147/270
Autorzy: Marcin Jaracz, Maciej Bieliński, Marta Tomaszewska, Monika Wiłkość, Wiktor Dróżdż, Wojciech Szczęsny, Andrzej Tretyn, Stanisław Dąbrowiecki, Roman Junik, Alina Borkowska.
Tytuł: Pamieć operacyjna, funkcje wykonawcze i objawy depresji u osób z patologiczną otyłością.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 238-239
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

148/270
Autorzy: Karolina Jabłkowska, Katarzyna Nowakowska, Grażyna Adamiak, Alina Borkowska.
Tytuł: Pamięć operacyjna i funkcje wykonawcze w chorobie Gravesa i Basedowa.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 234
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

149/270
Autorzy: Piotr Gałecki, Józef Kędziora, Antoni Florkowski, Elżbieta Gałecka.
Tytuł: Peroksydacja lipidów i aktywność cynkowo-miedziowej dysmutazy ponadtlenkowej u osób leczonych fluoksetyną z powodu pierwszego epizodu depresji.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 5, s. 615-624, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

150/270
Autorzy: Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Płeć chorych a różnice w obrazie psychopatologicznym w schizofrenii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl, s. 338-339
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

151/270
Autorzy: Marcin Flirski, Ewa Golańska, Tomasz Sobów, Paweł P[iotr] Liberski, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Polimorfizmy genów APOE, CYP46, PRNP i PRND (Doppel) w chorobie Alzheimera i łagodnych zaburzeniach poznawczych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 224
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

152/270
Autorzy: Radosław Magierski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Poprawa behawioralna po zmianie donepezilu na riwastygminę w otępieniu z ciałami Lewy`ego - opis dwóch przypadków.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 269
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

153/270
Autorzy: Marcin Flirski, Radosław Magierski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Porównanie skuteczności leków przeciwpsychotycznych I i II generacji w leczeniu zaburzeń psychotycznych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 223
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

154/270
Autorzy: Radosław Magierski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Porównanie tolerancji leczenia inhibitorami cholinesteraz w otępieniu z ciałami Lewy`ego i chorobie Alzheimera.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 269-270
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

155/270
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz, Aleksandra Lewandowska.
Tytuł: Postawy terpeutów wobec samobójczej śmierci pacjentów - badania ankietowe.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 228-229
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

156/270
Autorzy: Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Postępowanie psychiatryczne w zaburzeniach stresowych pourazowych (PTSD).
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl, s. 39
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

157/270
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Potencjalnie groźne dla życia objawy niepożądane terapii selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) - vademecum lekarza praktyka.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 113-114
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

158/270
Autorzy: Wiktor Dróżdż, Marzena Ziółkowska-Kochan, Dorota Dybowska, Dorota Kozielewicz, Alina Borkowska, Waldemar Halota.
Tytuł: Poważne psychiatryczne skutki uboczne terapii interferonem-alfa u chorych z WZW typu C.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 220
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

159/270
Autorzy: Marcin Wojtera, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Problem diagnostyczny: depresja czy zespół niespokojnych nóg - opis przypadku
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 351-352
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

160/270
Autorzy: Anna Krzekotowska, Karolina Jabłkowska, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Próba wyodrębnienia kryteriów diagnostycznych specyficznego zespołu celowych samouszkodzeń (deliberate self-harm syndrom).
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 262-263
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

161/270
Autorzy: Jakub Kaźmierski, Maciej Kowman, Maciej Banach, Tomasz Pawełczyk, Piotr Okoński, Alicja Iwaszkiewicz, Janusz Zasłonka, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Przedoperacyjne czynniki ryzyka majaczenia po zabiegach kardiochirurgicznych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 249
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

162/270
Autorzy: Sylwia Anna Sobieszczańska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Psychologiczne aspekty i następstwa niepłodności.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 158
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

163/270
Autorzy: Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Psychologiczne funkcjonowanie kobiet i mężczyzn chorych na schizofrenię.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl, s. 339
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

164/270
Autorzy: Marian Macander, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki, Olaf Truszczyński.
Tytuł: Psychologiczne wyznaczniki stresu bojowego u personelu lotniczego uczestniczącego w misjach pokojowych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl, s. 91-92
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

165/270
Autorzy: Dominik Strzelecki.
Tytuł: Rola układu glutaminergicznego w patogenezie schizofrenii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 162-163
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

166/270
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Rozpoznawanie i leczenie hiperprolaktynemii po lekach przeciwpsychotycznych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 129
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

167/270
Autorzy: Iwona Makowska, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Różnice we wzorcu używania leków nasennych i uspokajających w grupie leczonych psychiatrycznie pacjentów geriatrycznych o wczesnym i późnym początku używania BZD.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 271
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

168/270
Autorzy: Aleksander Araszkiewicz, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Samouszkodzenia - atak czy obrona?
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 4-5
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

169/270
Autorzy: Aleksandra Lewandowska, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Samouszkodzenia u młodzieży szkolnej.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 88
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

170/270
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Standardy. Leczenie I epizodu schizofrenii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 130-131
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

171/270
Autorzy: Anna Dietrich-Muszalska.
Tytuł: Stres oksydacyjny w schizofrenii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 34
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

172/270
Autorzy: Marian Macander, Olaf Truszczyński, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki, Monika Talarowska-Bogusz.
Tytuł: Stresowe zaburzenia pourazowe u pilotów wojskowych następstwem wypadków lotniczych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 267
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

173/270
Autorzy: Karolina Jabłkowska, Anna Krzekotowska, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych prezentowane przez młodzież samouszkadzajacą się.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 233-234
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

174/270
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Bartosz Gruszczyński.
Tytuł: Syndrom wypalenia zawodowego u żołnierzy a zdolność do działań w warunkach misji pokojowych i wojennych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 48
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

175/270
Autorzy: Monika Wiłkość, Marta Tomaszewska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Maria Skibińska, Joanna Hauser, Janusz Rybakowski, Aleksandra Szczepankiewicz, Alina Borkowska.
Tytuł: Test Sortowania Kart Wisconsin a polimofizm genów związanych z rozwojem mózgu w grupie osób zdrowych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 347
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

176/270
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Maciej Jabłkowski, Jolanta Białkowska, Daniela Dworniak, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ustępowanie zaburzeń poznawczych po leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C (pzw C) peg-interferonem alfa i rybawiryną (peg-INFalfa/RBW).
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 303
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

177/270
Autorzy: Alina Borkowska, Marta Tomaszewska, Hagop Akiskal, Magadalena Kosmowska, Aleksandra Rajewska-Rager, Wiktor Dróżdż, Monika Wiłkość, Janusz Rybakowski.
Tytuł: Walidacja polskiej wersji skali TEMPS-A.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 206-207
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

178/270
Autorzy: Urszula Libera.
Tytuł: Wpływ antykoncepcji hormonalnej na stan psychiczny.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 88-89
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

179/270
Autorzy: Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Wpływ glicyny na funkcje poznawcze w schizofrenii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 329-330
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

180/270
Autorzy: Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Wpływ glicyny na ruchy gałek ocznych w schizofrenii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 330
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

181/270
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Wpływ leków przeciwpsychotycznych na poziom stresu oksydacyjnego u chorych na schizofrenię.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 128-129
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

182/270
Autorzy: Zbigniew Barszcz, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Wpływ leków psychotropowych na wydzielanie prolaktyny.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 7-8
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

183/270
Autorzy: Agnieszka Butwicka, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Wpływ wieku na treści objawów w przebiegu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 209-210
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

184/270
Autorzy: Małgorzata Suwała, Andrzej Gerstenkorn.
Tytuł: Wykrywanie problemów alkoholowych u osób w starszym wieku.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 61, nr 5, s. 703-713, tab., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

185/270
Autorzy: Agnieszka Butwicka, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Wypalenie zawodowe wśród lekarzy psychiatrów.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 210
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

186/270
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk.
Tytuł: Występowanie zespołu metabolicznego i jego składowych u chorych z I epizodem schizofrenii, nie leczonych lekami przeciwpsychotycznymi. EUFEST.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 129-130
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PT

187/270
Autorzy: Katarzyna Nowakowska, Karolina Jabłkowska, Alina Borkowska.
Tytuł: Zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów uzależnionych od alkoholu.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 5, s. 693-702, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

188/270
Autorzy: Katarzyna Nowakowska, Karolina Jabłkowska, Grażyna Adamiak, Alina Borkowska.
Tytuł: Zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów uzależnionych od alkoholu.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 289
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

189/270
Autorzy: Dominik Strzelecki.
Tytuł: Zaburzenia hormonalne po litoterapii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 162
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

190/270
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Maciej Jabłkowski, Jolanta Białkowska, Daniela Dworniak, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia poznawcze towarzyszące leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C (pzw C) pegylowanym IFN alfa i rybawiryną (peg-IFNalfa/RBW)
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 302-303
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

191/270
Autorzy: Radosław Magierski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Zaburzenia psychotyczne a parkinsonizm.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 92
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

192/270
Autorzy: Bogna Andrzejczak, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Zaburzenia snu wśród młodzieży.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 197
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

193/270
Autorzy: Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Zaburzenia świadomości a otępienie: różnicowanie i zasady postępowania
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 72
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

194/270
Autorzy: Danuta Palińska, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Zaburzenia świadomości po zabiegach elektrowstrząsowych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 295
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

195/270
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Związki między bólem a depresją.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 128
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

196/270
Autorzy: Józef Kocur.
Tytuł: Komentarz do książki: Jerzy Przybysz: Psychiatria sądowa. Podręcznik dla lekarzy i prawników. Wyd. 2. Toruń 2003
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 4, s. 631-632
Uwagi: Recenzja
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL

197/270
Autorzy: Józef Kocur.
Tytuł: Komentarz do książki: Tomasz Zyss: Orzecznictwo rentowe - ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii. Kraków 2006
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 2, s. 356-357
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL

198/270
Autorzy: Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Anna Pajor.
Tytuł: Ocena ruchomości gałek ocznych w testach śledzenia i sakkadowym u osób zdrowych w różnym wieku.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 4, s. 775-786, tab., wykr., bibliogr., Res., Rez., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

199/270
Autorzy: Krzysztof Zboralski, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Poczucie koherencji, osobowość i style rozwiązywania problemów u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 2, s. 291-300, tab., wykr., bibliogr., Rez., Res., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

200/270
Autorzy: Piotr Gałecki, Tadeusz Pietras, Janusz Szemraj.
Tytuł: Poliformizm genu manganowej dysmutazy ponadtlenkowej (MnSOD) u pacjentów z centralnej Polski z objawami późnych dyskinez w przebiegu schizofrenii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 5, s. 937-948, tab., bibliogr., Rez., Res., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

201/270
Autorzy: Marek Jarema, Andrzej Kiejna, Jerzy Landowski, Joanna Meder, Jolanta Rabe-Jabłońska, Janusz Rybakowski.
Tytuł: Standardy leczenia farmakologicznego schizofrenii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 6, s. 1171-1205, tab., bibliogr.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

202/270
Autorzy: Tomasz Sobów, Marcin Wojtera, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Występowanie potencjalnie odwracalnych zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów konsultacyjnej poradni zaburzeń pamięci.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2006 : T. 60, nr 5, s. 845-854, tab., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

203/270
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena gęstości mineralnej kości u chorych na schizofrenię leczonych lekami przeciwpsychotycznymi II generacji.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 6, s. 1173-1184, tab., wykr., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

204/270
Autorzy: Sylwia Sobieszczańska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizy u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 4, s. 741-759, tab., wykr., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

205/270
Autorzy: Piotr Gałecki, Tadeusz Pietras, Antoni Florkowski.
Tytuł: Procesy pro- i antyoksydacyjne u osób chorych na schizofrenię z objawami późnych dyskinez.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 6, s. 1131-1141, tab., bibliogr., Res., Rez., , Sum. Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

206/270
Autorzy: Piotr Grzelak, Witold Gajewicz, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Arkadiusz Rotkiewicz, Ludomir Stefańczyk, Bożena Góraj, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego (1H-MRS) mózgowia u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (anoreksja nervosa).
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 3, s. 761-771, ryc., tab., wykr., bibliogr., Res., Rz. Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

207/270
Autorzy: Adam Miller, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Skuteczność leków przeciwdepresyjnych w leczeniu bólu przewlekłego nienowotworowego - przegląd badań.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 1, s. 21-32, bibliogr., Res., Raz., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

208/270
Autorzy: Tomasz Sobów, Elżbieta Kisiela, Olga Łuczak, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Trudności w rozpoznawaniu depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej i nawracającego zaburzenia depresyjnego u osób w wieku podeszłym.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 5, s. 963-975, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

209/270
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych na schizofrenię leczonych lekami przeciwpsychotycznymi II generacji.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 6, s. 1157-1171, tab., wykr., bibliogr. Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

210/270
Autorzy: Magdalena Kolasińska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia komunikacji i mowy oraz ich związek z zaburzeniami rozwoju psychicznego i zaburzeniami psychicznymi u dzieci 8-letnich z gminy miejskiej Łódź.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 2, s. 357-369, tab., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

211/270
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Kunert-Radek, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia wydzielania prolaktyny u chorych leczonych lekami przeciwpsychotycznymi II generacji - risperidonem i olanzapiną.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 6, s. 1143-1155, tab., wykr., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

212/270
Autorzy: Zygfryd Juczyński, Grażyna Adamiak.
Tytuł: Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające radzeniu sobie opiekunów z depresją członka rodziny.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 1, s. 161-174, tab., wykr., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

213/270
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Adam Miller.
Tytuł: Związki między bólem a depresją.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 1, s. 7-20, bibliogr., Res., Raz., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

214/270
Autorzy: Piotr Gałecki, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Renata Jacewicz, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Allel D2A1 w genie receptora DRD2 a ryzyko wystąpienia PTSD.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 62-63
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

215/270
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Argumenty przemawiające za wczesną interwencją w schizofrenii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 219
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

216/270
Autorzy: Adam Zaborowski.
Tytuł: Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne pasożalne encefalopatie gąbczaste człowieka. Część I.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 2, s. 321-330, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

217/270
Autorzy: Adam Zaborowski.
Tytuł: Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne pasożalne encefalopatie gąbczaste człowieka. Część II.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 2, s. 297-309, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

218/270
Autorzy: Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Choroby psychosomatyczne - wskazania do leczenia sanatoryjnego.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 77-78
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

219/270
Autorzy: Ewa Murak-Kozanecka, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Częstość występowania i rodzaj zmian dermatologicznych u pacjentów psychiatrycznych leczonych lekami psychotropowymi.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3, s. 491-505, tab., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

220/270
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Agnieszka Remlinger, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Hiperprolaktynemia u pacjentów z diagnozą schizofrenii leczonych lekami przeciwpsychotycznymi II generacji.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 316-317
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

221/270
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Kliniczne właściwości memantyny.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 2, s. 283-296, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

222/270
Autorzy: Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Grażyna Piasecka, Paweł Górski.
Tytuł: Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 205
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

223/270
Autorzy: Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński, Ewa Lewik-Tsirigotis.
Tytuł: Małomiasteczkowa młodzież szkolna wobec substancji psychoaktywnych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 283, bibliogr.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

224/270
Autorzy: Antoni Florkowski, Inga Nowak-Dusza, Piotr Gałecki, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Model postępowania profilaktyczno-rehabilitacyjnego u żołnierzy powracających z misji pokojowej w Iraku wykazujących zaburzenia stresowe pourazowe.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 58-59
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

225/270
Autorzy: Iwona Makowska, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Nadużywanie i uzależnienie od benzodiazepin u osób w wieku podeszłym.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 155-156
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

226/270
Autorzy: Piotr Gałecki, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Robert Janowski, Tadeusz Pietras.
Tytuł: Nasilone procesy prooksydacyjne w chorobie afektywnej dwubiegunowej.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 63
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

227/270
Autorzy: Olga Łuczak, Elżbieta Kisiela, Tomasz Sobów.
Tytuł: Obraz kliniczny depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej i zaburzeniu depresyjnym nawracającym.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 152-153
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

228/270
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Adrian Kostulski, Arkadiusz Zygmunt, Robert Kucharski, Jakub Faflik, Andrzej Lewiński, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena gęstości mineralnej kości oraz wybranych parametrów biochemicznych i czynników ryzyka osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią leczonych lekami przeciwpsychotycznymi - doniesienia wstępne.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 317-318
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

229/270
Autorzy: Grażyna Adamiak, Ewa Świątnicka, Lucyna Wołodźko-Makarska, Małgorzata Julita Świtalska.
Tytuł: Ocena jakości życia studentów medycyny w zależności od liczby i nasilenia stwierdzonych objawów depresyjnych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 4, s. 631-638, tab., wykr., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

230/270
Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena stanu kośćca u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego przy zastosowaniu wskaźników przemian kostnych oraz badania densometrycznego.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 274
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

231/270
Autorzy: A[dam] Zaborowski, A. Antosik, R[omuald] Biernacki, I[wona] Kłoszewska, L. Stefańczyk.
Tytuł: Ocena tkanki mózgowej u chorych na schizofrenię za pomocą obrazowania RM z użyciem transferu magnetyzacji.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 319
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

232/270
Autorzy: Sylwia Sobieszczańska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu fibrynolizy u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 249
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

233/270
Autorzy: Sylwia Sobieszczańska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu krzepnięcia u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 250
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

234/270
Autorzy: Adam Miller, Ilona Miller, Anna Kurnatowska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena zmiany nasilenia objawów zespołu piekących ust (burning mouth syndrom, BMS) po leczeniu citalopramem u pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami lękowymi lub depresyjnymi i bez zaburzeń psychicznych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 170
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

235/270
Autorzy: Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Osobowościowe funkcjonowanie chorych na schizofrenię, leczonych za pomocą klasycznych neuroleptyków i risperidonu.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 281-282
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

236/270
Autorzy: Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Peptydy Aß w surowicy chorych ze sporadyczną postacią choroby Alzheimera i osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 252
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

237/270
Autorzy: Tadeusz Pietras, Piotr Gałecki, Antoni Florkowski.
Tytuł: Peroksydacja lipidów u chorych z otępieniem.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 204-205
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

238/270
Autorzy: Radosław Magierski, Iwona Karlińska, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Porównanie obrazu neuropsychologicznego w otępieniu z ciałami Lewy`ego i chorobie Alzheimera.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 154
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

239/270
Autorzy: Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Postępowanie psychiatryczno-psychologiczne w stosunku do ofiar katastrof.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 78-79
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

240/270
Autorzy: Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Potrzeby i wartości chorych na schizofrenię leczonych za pomocą klasycznych neuroleptyków i risperidonu.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 282, bibliogr.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

241/270
Autorzy: Ewa Golańska, Krystyna Hułas-Bigoszewska, Maria Styczyńska, Beata Pepłońska, Marcin Flirski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska, Maria Barcikowska, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: PRNP, PRND, CYP46: polimorfizmy genetyczne w chorobie Alzheimera
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 69
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

242/270
Autorzy: Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński, Ewa Lewik-Tsirigotis.
Tytuł: Problem agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży - próba rozwiązania.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 283-284, bibliogr.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

243/270
Autorzy: P[iotr] Grzelak, W[itold] Gajewicz, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska, L. Stefańczyk, B[ożena] Góraj.
Tytuł: Próba zastosowania protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego w ocenie metabolizmu tkanek mózgowych u pacjentek z jadłowstrętem fizycznym.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 79
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

244/270
Autorzy: Beata Sikorska, Tomasz Sobów, Wielisław Papierz, Józef Rojek, Iwona Kłoszewska, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Przypadek potwierdzonej badaniem patologicznym choroby Picka.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 245
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

245/270
Autorzy: Marcin Wojtera, Tomasz Sobów, Beata Sikorska, Wielisław Papierz, Paweł P[iotr] Liberski, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Przyżyciowe rozpoznanie sporadycznej postaci choroby Creutzfelda-Jakoba.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 308
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

246/270
Autorzy: Katarzyna Kosmala, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Różnice w stanie psychicznym kobiet i mężczyzn sprawujących opiekę nad pacjentami z choroba Alzheimera.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 120-121
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

247/270
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz, Maria Andrzejewska, Dorota Warzocha.
Tytuł: Samouszkodzenia wśród pacjentów psychiatrycznych oddziału młodzieżowego.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 67-68, bibliogr.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

248/270
Autorzy: Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Schizofrenia w wieku podeszłym.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 120
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

249/270
Autorzy: Piotr Gałecki, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Tomasz Nowakowski.
Tytuł: Sezonowość urodzeń a wystąpienie pierwszego epizodu psychotycznego schizofrenii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 64
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

250/270
Autorzy: Antoni Florkowski, Piotr Gałecki, Krzysztof Zboralski, Tadeusz Pietras.
Tytuł: Skojarzone leczenie zaburzeń depresyjnych dezypraminą i trazodonem.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 57-58
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

251/270
Autorzy: Radosław Magierski, Arkadiusz Rotkiewicz, Witold Gajewicz, Iwona Karlińska, Bożena Góraj, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Spektroskopia rezonansu magnetycznego (1HMRS) w otępieniu z ciałami Lewy`ego i chorobie Alzheimera.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 153-154
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

252/270
Autorzy: Tomasz Sobów, Marcin Flirski, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Stężenia peptydów Aß w surowicy jako potencjalne markery biochemiczne choroby Alzheimera.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 251
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

253/270
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Terapia kreatywna.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 66-67, bibliogr.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

254/270
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Uwarunkowania biologiczne zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD).
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 218
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

255/270
Autorzy: Anna Dietrich-Muszalska, Alojzy Zgirski, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Wpływ działania risperidonu na peroksydację lipidów w ludzkich płytkach krwi i osoczu, w badaniach in vitro.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 49-50, bibliogr.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

256/270
Autorzy: Anna Szymańska, Tadeusz Pietras, Antoni Florkowski.
Tytuł: Wpływ metod neuroterapeutycznych na koncentrację.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 270
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

257/270
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Występowanie lęku społecznego wśród reprezentatywnej grupy młodzieży z terenu Łodzi.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 217, bibliogr. 3
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

258/270
Autorzy: Anna Dunajska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia kompozycji tkankowej i obrazu ciała u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 56
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

259/270
Autorzy: Danuta Palińska, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Zaburzenia świadomości po zabiegach elektrowstrząsowych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 187-188
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

260/270
Autorzy: Antoni Florkowski.
Tytuł: Zespół zmęczenia walką - leczenie i psychoprofilaktyka.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 59
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

261/270
Autorzy: Ewa Murak-Kozanecka, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zmiany skórne po lekach psychotropowych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 175-176, bibliogr.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

262/270
Autorzy: Renata Jacewicz, Stefan Szram, Jarosław Berent, Piotr Gałecki, Antoni Florkowski, Robert Janowski.
Tytuł: Zmienność sekwencji czteronukleotydowych w schizofrenii - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 94
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

263/270
Autorzy: Tomasz Czarnecki, Elżbieta Czarnecka.
Tytuł: Chronobiologiczne aspekty działania alkoholu etylowego.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2003 : T. 27, nr 3, s. 503-510, bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

264/270
Autorzy: Ewa Hordyńska, Danuta Palińska, Tomasz Sobów.
Tytuł: Elektrowstrząsy w leczeniu depresji w wieku podeszłym.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 3, s. 445-455, bibiogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

265/270
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Jadłowstręt psychiczny u dorosłych kobiet.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 1, s. 29-37, tab., bibliogr. Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

266/270
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Anna Dietrich-Muszalska, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Występowanie lęku społecznego wśród reprezentatywnej grupy młodzieży z Łodzi.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 1, s .87-95, tab., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

267/270
Autorzy: Artur Ostrzyżek, Józef Kocur.
Tytuł: Zaburzenia depresyjne u pacjentów w podeszłym wieku objętych stacjonarną długoterminową opieką.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 3, s. 457-462, tab., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

268/270
Autorzy: Marian Jędrzejczak, Józef Kocur.
Tytuł: Zagrożenia narkomanią w wojsku.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 3, s. 511-518, wykr., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

269/270
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Znaczenie redukcji sieci połączeń synaptycznych dla patogenezy, obrazu klinicznego i przebiegu schizofrenii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 6, s. 951-964, bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

270/270
Autorzy: Paweł Melcer, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Czynniki poprzedzające nawrót objawów wytwórczych w schizofrenii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 6 supl., s. 271-281, tab., bibiogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi