Zapytanie: PRZEGL SOCJOL
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/23

Autorzy: Mieczysław Gałuszka.
Tytuł: Medykalizacja w kulturze strachu: przykład medialnej ekspozycji grypy A/H1N1.
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2017 : Vol. 66, nr 1, s. 53-81
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

2/23
Autorzy: Jakub Ryszard Stempień.
Tytuł: Recenzja książki: Jeroen Scheerder, Koen Breedveld (red.), Running across Europe. The rise and size of one of the largest sport markets, London: Palgrave Macmillan 2015, ss. 297
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2017 : Vol. 66, nr 1, s. 155-163
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/23
Autorzy: Błażej Kmieciak.
Tytuł: Recenzja: Alicja Łaska-Formejster. Pacjent w sieci zależności. Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta. Łódź, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2017 : t. 66, nr 1, s. 169-175
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/23
Autorzy: Anna Alichniewicz.
Tytuł: Stuart J. Youngner, Gerrit K. Kimsma (red.), Physician-assisted death in perspective. Assessing the Dutch experience, Cambridge: Cambridge University Press 2012, s. 403
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2017 : T. 64, nr 1, s. 164-168
Uwagi: recenzja książki
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/23
Autorzy: Magdalena Wieczorkowska.
Tytuł: Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad procesami medykalizacji - zarys problematyki.
Tytuł angielski: Theoretical and methodological aspects of research into medicalization processes - an outline.
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2017 : Vol. 66, nr 1, s. 33-52
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/23
Autorzy: Krzysztof Rosa.
Tytuł: Listy pożegnalne niedoszłych samobójców. Analiza treści.
Tytuł angielski: Suicide Notes Left by Persons Attempting Suicide. A Content Anlysis.
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2015 : Vol. 64, nr 4, s. 103 - 128, summ.
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

7/23
Autorzy: Jakub Ryszard Stempień.
Tytuł: Aktywna starość w społeczeństwie obywatelskim - problem interdyscyplinarny.
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 2, s. 181-189, bibliogr.
Uwagi: Recenzja książki A. Błachnio "Starość non-profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie". Wyd. UKW, Bydgoszcz 2012
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PO
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

8/23
Autorzy: Magdalena Wieczorkowska.
Tytuł: Czy starość jest chorobą? - medykalizacja starości w Polsce.
Tytuł angielski: Is an old age a disease? - the medicalization of an old age in Poland .
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2013 : Vol. 62, nr 2, s. 109-134, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

9/23
Autorzy: Ewa Hyży.
Tytuł: P.J.Brownell, J.J. Kelly (eds.) Ageism and Mistreatment of Older Workers: Current Reality, Future Solutions
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2013 : T. 62, 2, 190-195
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PO
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN

10/23
Autorzy: Mieczysław Gałuszka.
Tytuł: System opieki zdrowotnej w Polsce wobec potrzeb seniorów: priorytety,racjonowanie i dyskryminacja ze względu na wiek
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2013 : T. 62, nr 2, s. 79-108, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

11/23
Autorzy: Jakub Ryszard Stempień, Włodzimierz Andrzej Rostocki.
Tytuł: Wywiady eksperckie i wywiady delfickie w socjologii - możliwości i konsekwencje wykorzystania. Przykłady doświadczeń badawczych
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2013 : T. 62, nr 1, s. 87-100, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

12/23
Autorzy: Paweł Przyłęcki.
Tytuł: Założenia teorii dyskursu Ernesto Laclaua i Chantal Mouffe.
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2013 : T. 57, nr 4, s. 9-24, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

13/23
Autorzy: Krzysztof Rosa.
Tytuł: (Nie)wiarygodność danych statystycznych dotyczących zachowań samobójczych. Perspektywa teoretyczna i praktyka społeczna
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2012 : T.61, nr 2, s.265-290, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

14/23
Autorzy: Paweł Przyłęcki.
Tytuł: An introduction to the sociology of health and illness
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2012 : T.61, nr 2, s.308-312
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PO
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

15/23
Autorzy: Bożenna Walerjan.
Tytuł: Cultural Encyclopedia of the Body, Victoria Pitss-Taylor
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2012 : T.61, nr 2, s.303-307, bibliogr.
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PO
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

16/23
Autorzy: Magdalena Wieczorkowska.
Tytuł: Medicalization of a woman's body - a case of breasts
Tytuł angielski: Medykalizacja ciała kobiety - przypadek piersi
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2012 : Vol. 61, no 4, s. 143-172, bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Projekt finansowany przez UM w Łodzi, nr 502-03/6-074-02/502-64-008.
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

17/23
Autorzy: Magdalena Wieczorkowska.
Tytuł: Medykalizacja społeczeństwa w socjologii amerykańskiej
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2012 : T. 61, nr 2, s.31-56, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

18/23
Autorzy: Mieczysław Gałuszka.
Tytuł: Nowe zjawiska w relacji lekarz-pacjent w kontekście rozwoju internetu
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2012 : T.61, nr 2, s.119-154, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

19/23
Autorzy: Agnieszka Pawlak.
Tytuł: Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia emigrantów i ich rodzin w świetle własnych badań jakościowych
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2012 : T.61, nr 2, s.177-205, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

20/23
Autorzy: Rafał Mielczarek.
Tytuł: Religijna perspektywa medycyny alternatywnej w konfrontacji z medykalizacją życia
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2012 : T.61, nr 2, s.243-263, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

21/23
Autorzy: Ewa Hyży-Strzelecka.
Tytuł: Security and global health, stefan elbe
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2012 : T.61, nr 2, s. 221-223
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PO
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

22/23
Autorzy: Wojciech Bielecki.
Tytuł: Społeczeństwo terapeutyczne a globalizacja - socjologiczny i epidemiologiczny kontekst przewlekłych chorób niezakaźnych (NCD)
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2012 : T. 61, nr 2, s. 57-80, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

23/23
Autorzy: Jakub Stempień.
Tytuł: Use of the "Principal-Agent" model in the process of investigating and analyzing representative democratic systems
Czasopismo: Przegl Socjol
Szczegóły: 2012 : Vol. 61, no 4, p. 99-121, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2356
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi