Zapytanie: PRZEGL PEDIATR
Liczba odnalezionych rekordów: 394Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/394

Autorzy: Beata Brosowska, Iwona Pietrzak, Agnieszka Szadkowska.
Tytuł: "Słodkiego, miłego życia" - czyli o jakosci życia osób chorych na cukrzycę typu 1
Tytuł angielski: "Sweat, pleasant life" - a think about the quality of life of people with type 1 diabetes
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2018 : T. 47, nr 1, s. 9-15, summ.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

2/394
Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Rusińska, Izabela Michałus, Agnieszka Byrwa, Elżbieta Woźniak, Ewa Rychłowska, Michał Żyła, Michał Kolejwa, Elżbieta Czkwianianc.
Tytuł: Przydatność badan densytometrycznych i ultradźwiękowych kości w ocenie następstw przewlekłych chorób przewodu pokarmowego
Tytuł angielski: Benefits of bone densitometry and ultrasound in the assessment of the consequences of chronic gastrointestinal disorders in children
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2018 : V. 47, no. 3, p. 43-52, Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

3/394
Autorzy: Jerzy Kowalczyk, Danuta Perek, Walentyna Balwierz, Miachał Matysiak, Tomasz Szczepański, Wojciech Młynarski, Bożenna Dembowska-Bagińska, Bernarda Kazanowska, Jan Styczyński.
Tytuł: Standardy oddziału onkologii i hematologii dziecięcej
Tytuł angielski: Standards of pediatric oncology/hematology ward
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2018 : T. 47, nr 2, s. 57-61, summ.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

4/394
Autorzy: Jerzy Kowalczyk, Walentyna Balwierz, Tomasz Szczepański, Michał Matysiak, Wojciech Młynarski, Danuta Perek, Bożenna Dembowska-Bagińska, Bernarda Kazanowska, Jan Styczyński.
Tytuł: Standardy postępowania diagnostyczno-leczniczego w białaczkach u dzieci
Tytuł angielski: Standards of diagnostic and therapeutic management in leukemias in children
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2018 : T. 47, nr 2, s. 6-13, summ.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

5/394
Autorzy: Olga Zając-Spychała, Olga Gryniewicz-Kwiatkowska, Malgorzata Salamonowicz, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Grażyna Wróbel, Tomasz Szczepański, Bożenna Dembowska-Bagińska, Miachał Matysiak, Walentyna Balwierz, Jacek Waqchowiak, Elzbieta Drożyńska, Martyna Krawczuk-Rybak, Tomasz Urasiński, Wojciech Młynarski, Mariola Woszczyk, Wanda Badowska, Grażyna Karolczyk, Radoslaw Chaber, Grażyna Sobol-Milejska, Jerzy Kowalczyk, Alicja Chybicka, Krzysztof Kałwak, Bernarda Kazanowska, Mariusz Wysocki, Jan Styczyński.
Tytuł: Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakażeniach bakteryjnych u dzieci: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dzieciecej
Tytuł angielski: Standards of diagnostic and therapeutic management of bacterial infections in children: recommendations of Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2018 : T. 47, nr 2, s. 62-75, summ.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

6/394
Autorzy: Michał Matysiak, Walentyna Balwierz, Danuta Perek, Bożennna Dembowska-Bagińska, Bernarda Kazanowska, Jerzy Kowalczyk, Wojciech Młynarski, Tomasz Szczepański, Jan Styczyński.
Tytuł: Standardy postępowania w leczeniu wspomagającym u dzieci z chorobami nowotworowymi
Tytuł angielski: Standards of supportive care in children treated for malignant diseases
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2018 : T. 47, nr 2, s. 48-55, summ.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/394
Autorzy: Danuta Perek, Walentyna Balwierz, Bernarda Kazanowska, Bożenna Dembowska-Bagińska, Jerzy Kowlczyk, Michał Matysiak, Wojciech Młynarski, Tomasz Szczepański, Jan Styczyński.
Tytuł: Standardy postępowania w przypadku guzów litych zlokalizowanych poza ośrodkowym ukadem nerwowym oraz chłoniaków u dzieci
Tytuł angielski: Standards of diagnostic and therapeutic management in solid tumors localized outside central nervous system and lymphomas in children
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2018 : T. 47, nr 2, s. 30-47, summ.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

8/394
Autorzy: Danuta Perek, Bożenna Dembowska-Bagińska, Walentyna Balwierz, Bernarda Kazanowska, Jerzy Kowalczyk, Michał Matysiak, Wojciech Młynarski, Tomasz Szczepański, Jan Styczyński.
Tytuł: Standardy postępowania w przypadku nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
Tytuł angielski: Standards of diagnostic and therapeutic management in central nervous system tumors in children
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2018 : T. 47, nr 2, s. 14-29, summ.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

9/394
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wspomnienie o Pani Profesor Marii Gołębiowskiej
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2018 : T. 47, nr 3, s.7-10
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PN
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

10/394
Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Krzysztof Graff, Izabela Michałus, Katarzyna Haładaj, Elżbieta Jelonek, Paulina Adamiecka, Katarzyna Dziedzic, Elżbieta Woźniak, Gabriela Orzechowska, Maciej Porczyński, Paulina Albińska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Analiza wskaźników okołoporodowych i wybranych czynników środowiskowych u dzieci z wrodzoną łamliwością kości.
Tytuł angielski: Analysis of Perinatal Indices and Selected Environmental Factors in Children with Osteogenesis Imperfecta.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2017 : Vol. 46, nr 3, s. 24-29, tab., ryc., bibliogr.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

11/394
Autorzy: Justyna Roszkiewicz, Krzysztof Orczyk, Marta Janicka-Szczepaniak, Elżbieta Smolewska.
Tytuł: CRMO - Rzadka choroba kości dająca dużo dolegliwości
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2017 : T. 46, supl. 3, s. 16
Konferencja: PTP, Łódź, 2017.11.30.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  12/394
  Autorzy: Anna Łupińska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Czynniki wpływające na stężenie witaminy D w surowicy dzieci łódzkich w wieku wczesnoszkolnym z nadmiarem masy ciała
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : Vol. 46, nr 3 supl., s. 11-12
  Konferencja: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PTP, Łódź, 2017.11.30
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  13/394
  Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Gabriela Orzechowska, Katarzyna Haładaj, Elżbieta Woźniak, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Gęstość mineralna kości i stan zaopatrzenia w witaminę D dzieci z przewlekłymi zespołami neurologicznymi - obserwacje kliniczne
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : Vol. 46, nr 3 supl., s. 9-10
  Konferencja: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PTP, Łódź, 2017.11.30
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  14/394
  Autorzy: Izabela Michałus, Gabriela Orzechowska, Anna Łupińska, Agnieszka Rusińska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Hipofosfatazja - choroba o wielu twarzach
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : Vol. 46, nr 3 supl., s. 13-14
  Konferencja: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży, Łódź, 2017.11.30
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  15/394
  Autorzy: Agnieszka Rusińska, Izabela Michałus, Izabela Woch, Paulina Adamiecka, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Krzywica hipofosfatemiczna u dzieci -ocena masy kostnej i wskaźników obrotu kostnego
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : Vol. 46, nr 3 supl., s. 17
  Konferencja: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży, Łódź, 2017.11.30
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  16/394
  Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Andrzej Gawrecki, Iwona Pietrzak, Przemysława Jarosz-Chobot, Małgorzata Myśliwiec.
  Tytuł: Nowoczesne metody samokontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą tyou 1
  Tytuł angielski: Modern methods of glucose self-control methods in patients with type 1 diabetes
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : T. 46, nr 3, s. 29-36, Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  17/394
  Autorzy: Karolina Beska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Obserwacje kliniczne dzieci z wrodzoną łamliwością kości rozpoznaną w okresie noworodkowym lub niemowlęcym - wstępne wyniki pracy doktorskiej
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : Vol. 46, nr 3 supl., s. 6
  Konferencja: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Sekcja horób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PTP, Łódź, 2017.11.30
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  18/394
  Autorzy: Bogdan Fijałkowski, Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena biochemicznych i densytometrycznych wskaźników metabolizmu kostnego u dzieci łódzkich w wieku od 9 do 13 lat z niedoborem witaminy D
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : Vol. 46, nr 3 supl., s. 8
  Konferencja: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PTP, Łódź, 2017.11.30
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  19/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Izabela Michałus, Agnieszka Rusińska, Anna Łupińska, Bogdan Fijałkowski, Katarzyna Andrzejewska, Batbolr Magsar Khuchit, Maciej Porczyński, Izabela Woch, Anna Jończyk, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz.
  Tytuł: Ocena stężenia witaminy D w surowicy u dzieci hospitalizowanych z powodu objawów klinicznych sugerujących zaburzenia w układzie kostnym
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : Vol. 46, nr 3 supl., s. 7
  Konferencja: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PTP, Łódź, 30 listopada 2017.11.30
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  20/394
  Autorzy: Justyna Zamojska, Piotr Kędziora, Marta Gruca, Dominika Tomecka-Głogowska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Małgorzata Głowaty, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Ocena wybranych wskaźników stanu zdrowia populacji dziecięcej powiatu kutnowskiego pod katem ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : T. 46, supl. 3, s. 19-20
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Łódź, 2017.11.30
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  21/394
  Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Wojciech Fendler, Maciej Porczyński, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Polimorfizm BSMI iFOKI genu dla receptora witaminy D a parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z regionu łódzkiego
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : Vol. 46, nr 3 supl., s. 9
  Konferencja: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PTP, Łódź, 2017.11.30
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  22/394
  Autorzy: Joanna Trelińska, Iwona Dachowska.
  Tytuł: Postępy w diagnostyce i leczeniu stwardnienia guzowatego.
  Tytuł angielski: Advances in diagnosis and treatment of tuberous sclerosis complex.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : Vol. 46, nr 1, s. 41-49, ryc., tab., bibliogr., sum., streszcz.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  23/394
  Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz.
  Tytuł: Problemy psychospołeczne w przewlekłych chorobach kości u dzieci
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : Vol. 46, nr 3 supl., s. 5
  Konferencja: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PTP, Łódź, 2017.11.30
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  24/394
  Autorzy: Wojciech Młynarski.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Rok: 2017 : T. 46 (nr 1-4)
  Uwagi: redaktor naczelny
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PE
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  25/394
  Autorzy: Izabela Michałus, Anna Łupińska, Agnieszka Rusińska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Rzadkie oblicze krzywicy - wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne na przykładzie pacjenta z krzywicą pseudoniedoborową Typu1
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : Vol. 46, nr 3 supl., s. 14-15
  Konferencja: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PTP, Łódź, 2017.11.30
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  26/394
  Autorzy: Ninela Irga-Jaworska, Marzena Zielińska, Szymon Skoczeń, Katarzyna Derwich, Bożenna Dembowska-Bagińska, Tomasz Szczepański, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Wanda Badowska, Walentyna Balwierz, Radosław Chaber, Alicja Chybicka, Grażyna Karolczyk, Bernarda Kazanowska, Jerzy Kowalczyk, Martyna Krawczuk-Rybak, Michał Matysiak, Wojciech Młynarski, Grażyna Sobol-Milejska, Tomasz Urasiński, Jacek Wachowiak, Mariola Woszczyk, Mariusz Wysocki, Jolanta Kołodziejczyk, Andrzej Piotrowski, Konrad Jarosz, Radosław Owczuk, Jan Styczyński.
  Tytuł: Standardy znieczuleń do nakłuć lędźwiowych, biopsji aspiracyjnych i trepanobiopsji szpiku kostnego u dzieci leczonych z powodu chorób nowotworowych - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
  Tytuł angielski: Anesthetic guidelines for lumbar punctures, bone marrow aspirations and biopsies in children treated for cancer - Polish Society of Pediatric Onclology and Hematology Recommendations
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : T. 46, nr 3, s. 4-9, Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  27/394
  Autorzy: Agnieszka Rusińska, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Izabela Michałus, Karolina Beska, Paulina Adamiecka, Paulina Albińska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Wrodzona łamliwość kości u dzieci - charakterysyka kliniczna, densytometryczna i trudności diagnostyczne na podstawie 20 lat doświadczeń Kliniki
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : Vol. 46, nr 3 supl., s. 17-18
  Konferencja: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PTP, Łódź, 2017.11.30
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  28/394
  Autorzy: Jerzy Stańczyk, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Wspomnienie o Pani Profesor Barbarze Dębiec 21.01.1923-17.01.2018
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : T. 43, nr 4, s. 7-11
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PN
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  29/394
  Autorzy: Karolina Krajewska, Joanna Pietrzyk, Joanna Trelińska, Małgorzata Stolarska, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Wykorzystanie bakteriofagów w leczeniu zapalenia płuc i opłucnej o etiologii Enterobacter asburiae u dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną - opis przypadku.
  Tytuł angielski: The use of bacteriophage therapy in Enterobacter asburiae infection in child with acute lymphoblastic leukemia - case report.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : T. 46, nr 2, s. 50-58, summ.
  ISSN: 2083-5752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez UMED

  30/394
  Autorzy: Anna Łupińska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Zjawisko leptynooporności jako czynnik kształtujący masę kostną dzieci z nadwagą i otyłością w wieku 7-10 lat
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2017 : Vol. 46, nr 3 supl., s. 12
  Konferencja: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PTP, Łódź, 2017.11.30
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  31/394
  Autorzy: Małgorzata Stolarska, Jarosław Peregud-Pogorzelski.
  Tytuł: Opieka paliatywna w onkologii dziecięcej
  Tytuł angielski: Palliative care in pediatric oncology.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2016 : 45, 3, 43-47, summ.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  32/394
  Autorzy: Andrzej Pogorzelski, Anna Pankowska, Joanna Kaczmarek-Woźniak, Beata Lewandowska, Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz.
  Tytuł: Opieka paliatywna w pulmonologii dziecięcej.
  Tytuł angielski: Palliative care in pediatric pulmonology.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2016 : 45, 3, 49-55, summ.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  33/394
  Autorzy: Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz, Sylwia Kamińska-Tymińska, Damian Sopata, Izabela Świętczak, Małgorzata Stolarska.
  Tytuł: Pediatryczna opieka paliatywna w praktyce- doświadczenia centrum opieki paliatywnej dla dzieci fundacji Gajusz w Łodzi.
  Tytuł angielski: Pediatric palliative care in practice experiencing of the Gajusz Foundation's pediatric palliative care centre of Lodz.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2016 : 45, 3, 56-62, summ.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  34/394
  Autorzy: Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz, Filip Buczyński, Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Rafał Ciupiński, Witalij Andrzejewski, Adam Hermanowicz, Anna Dobrzańska, Teresa Jackowska, Jarosław Peregud-Pogorzelski.
  Tytuł: Standardy prowadzenia pediatrycznej opieki paliatywnej ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
  Tytuł angielski: Polish pediatric palliative care forum and polish pediatric society standards of pediatric palliative care.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2016 : 45, 3, 64-72, summ.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  35/394
  Autorzy: Aleksandra Gawłowska-Marciniak, Anna Sitkiewicz, Małgorzata Stolarska, Joanna Trelińska, Ewa Andrzejewska.
  Tytuł: Synchroniczne guzy chromochłonne u 13-letniego pacjenta z nadciśnieniem tętniczym - opis przypadku
  Tytuł angielski: Synchronic chromocytic tumors in 13-years-old boy with arterial hypertension - case report
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2016 : vol. 45, nr 4, s. 65-71, summ.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez UMED

  36/394
  Autorzy: Beata Zalewska-Szewczyk, Lucyna Maciejka-Kembłowska, Małgorzata Czogała, Walentyna Balwierz, Tomasz Szczepański, Jerzy R. Kowalczyk, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Terapeutyczne monitorowanie aktywności asparaginazy - rekomendacje Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
  Tytuł angielski: Therapeutic monitoring of asparaginase activity - recommendations of the Polish Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group of the Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2016 : 45, 3, 73-79
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  37/394
  Autorzy: Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz, Sylwia Kamińska-Tymińska, Bogna Kędzierska, Małgorzata Stolarska, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Zasady i organizacja opieki paliatywnej nad dziećmi w Polsce.
  Tytuł angielski: Principles and the organization of the pediatric palliative care in Poland.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2016 : 45, 3, 11-16
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  38/394
  Autorzy: Michał Kaczmarek, Jerzy Niedzielski.
  Tytuł: Obrażenia czaszkowo-móżgowe a zawroty głowy i zaburzenia równowagi u dzieci.
  Tytuł angielski: Craniocerebral injuries, vertigo and balance disorders in children.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2015 : Vol. 44, nr 4, s. 17-27, ryc., bibliogr., Streszcz., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  39/394
  Autorzy: Magdalena Jędrzejczyk, Aneta Krogulska, Ewa Toporowska-Kowalska.
  Tytuł: Porażenie połowicze po napadzie drgawek u 3-letniej dziewczynki.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2015 : 44, 4, 59-66
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL

  40/394
  Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Agata Zamecznik, Justyna Zamojska, Agnieszka Wosiak, Beata Kierzkowska, Piotr Kędziora, Elżbieta Smolewska, Dominika Tomecka-Głogowska, Iwona Dąbrowska-Wójciak, Paweł Krajewski, Andrzej Piotrowski, Piotr Jarosik, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Treatment of patent ductus arteriosus with indomethacin or ibuprofen in extremely low birth neonates.
  Tytuł angielski: Ocena skuteczności i powikłań leczenia farmakologicznego przetrwałego przewodu tętniczego indometacyną lub ibuprofenem u noworodków ze skrajnie małą masą urodzeniową.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2015 : Vol. 44, nr 3, s. 25-30, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, PL
  Praca afiliowana przez UMED

  41/394
  Autorzy: Marta Fulmańska, Agnieszka Szadkowska.
  Tytuł: Cukrzyca związana z mukowiscydozą - współczesne standardy diagnostyki, rozpoznawania i leczenia.
  Tytuł angielski: Cystic fibrosis related diabetes - contemporary standards of diagnosis and treatment
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2013 : 43, 2, 82-88, summ.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  42/394
  Autorzy: Iwona Stelmach, Małgorzata Podsiadłowicz-Borzęcka, Kamila Pawłowska, Magdalena Bojo, Łukasz Pryt, Beata Kierzkowska, Beata Zalewska-Szewczyk.
  Tytuł: Hamartoma mezenchymalna żeber u 11-miesięcznej dziewczynki - opis przypadku
  Tytuł angielski: Mesenchymal hamartoma of the ribs in a 11-months-old girl - a case report.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2013 : 43, 2, 100-102
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  43/394
  Autorzy: Dorota Szałowska, Leokadia Bąk-Romaniszyn.
  Tytuł: Manifestacje Kliniczne Alergii na białka mleka krowiego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2013 : -, supl. 1, P95, Streszcz.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: D
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  44/394
  Autorzy: Agnieszka Rusińska, Maciej Borowiec, Wojciech Młynarski, Karolina Antosik, Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Nowa mutacja genu LRPS u 14-letniego chłopca z nawracającymi złamaniami i niską masą kostną
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2013 : 43, suppl. 1, s. 53
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Kraków, 20-22 czerwca 2013
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PRZ
  Język publikacji: PL, 0
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  45/394
  Autorzy: Aleksandra Gawłowska-Marciniak, Anna Sitkiewicz, Małgorzata Zubowska, Anna Wysocka, Magdalena Lewandowska, Ewa Andrzejewska.
  Tytuł: Ocena radykalności zabiegu chirurgicznego zwojaka zarodkowego współczulnego u dzieci leczonych w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej oraz w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2001-2011.
  Tytuł angielski: Evaluation of completeness of neuroblastoma resection in children treated in the Department of Pediatric Surgery and Oncology and the Department of Pediatrics, Oncology, Hematology and Diabetology in the Medical University of Lodz in years 2001-2011.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2013 : 43, 2, 69-73
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  46/394
  Autorzy: Olga Kurnatowska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena rozwoju intelektualnego dzieci w wieku 6 lat urodzonych przedwcześnie z bardzo małą masą ciała.
  Tytuł angielski: Assessment of the intellectual development of children at the age of 6 born premature with very low body weight.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2013 : 43, 3, 120-127, summ.
  Uwagi: Praca ukazała się w 2014 r.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  47/394
  Autorzy: Izabela Michałus, Bogdan Fijałkowski, Anna Łupińska, Joanna Golec, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D dzieci łódzkich w wieku 9-15 lat
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2013 : 43, 2, 74-81, summ.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  48/394
  Autorzy: Marek Krakós, Mieczysław Miodek, Piotr Kucharski, Jerzy Niedzielski.
  Tytuł: Pourazowe pęknięcie nerki z opóźnionym rozpoznaniem uszkodzenia układu kielichowo-miedniczkowego u 15-letniej dziewczynki.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2013 : T. 43, nr 1, s. 43-46, tab., ryc., bibliogr.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  49/394
  Autorzy: Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Profilaktyka chorób układu krążenia na podłożu zmian miażdżycowych u dzieci i młodzieży
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2013 : T. 43, suppl. 1, s.16
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: P
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  50/394
  Autorzy: Joanna Szymańska-Kałuża, M. Biernacka-Zielińska, J. Stańczyk, E. Smolewska.
  Tytuł: Stężenie witaminy D u dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2013 : T. 43, suppl. 1, s.29
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: P
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  51/394
  Autorzy: Bartosz Broen, Marzenna Gubała-Kacała, Krzysztof Mandat, Jerzy Niedzielski.
  Tytuł: Trichobezoar u 15-letniej dziewczynki - opis przypadku
  Tytuł angielski: Trichobezoar in a 15-year-old girl - case report
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2013 : Vol. 43, nr 2, s. 89-93, bibliogr., ryc., Streszcz., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  52/394
  Autorzy: Łukasz Cichalewski, Beata Kierzkowska, Agnieszka Sobocińska, Iwona Stelmach.
  Tytuł: Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej u 5-letniej dziewczynki z przewlekłym kaszlem
  Tytuł angielski: Atrial septal defect in 5-years old girl with chronic cough.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2013 : 43, 1, 40-42
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  53/394
  Autorzy: Milena Brzozowska, Beata Brosowska, Agnieszka Szadkowska.
  Tytuł: Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na stopień wyedukowania zdrowotnego nastolatków z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Influence of selected socio-demographic factors on the level of health knowledge of adolescents with type 1 diabetes.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2013 : Vol. 43, nr 1, s. 11-16, bibliogr., ryc., wykr., Streszcz., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  54/394
  Autorzy: Justyna Zamojska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Wykorzystanie metody doplera tkankowego do oceny funkcji skurczowej lewej komory u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2013 : T. 43, suppl. 1, s. 30
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  55/394
  Autorzy: Grażyna Kierszniewska, Agnieszka Butwicka, Agnieszka Gmitrowicz.
  Tytuł: Zaburzenia zachowania w populacji rozwojowej.
  Tytuł angielski: Conduct disorder in developmental population
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2013 : 43, 3, 115-119
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  56/394
  Autorzy: Elżbieta Smolewska.
  Tytuł: Zakażenia paciorkowcowe w reumatologii dziecięcej
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2013 : T. 43, suppl. 1, s. 16
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: P
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  57/394
  Autorzy: Barbara Kramer, Konrad Pyziak, Tomasz Krawczyk, Anna Socha-Banasiak, Helena Rotsztejn.
  Tytuł: A rare case of psoriasis resembling diaper dermatuitis
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : Vol. 42, nr 3, s. 160-161, ryc., bibliogr., Streszcz.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  58/394
  Autorzy: Małgorzata Zubowska, Katarzyna Włodarczyk, Agata Arazińska, Wojciech Młynarski, Beata Zalewska-Szewczyk.
  Tytuł: Analiza wczesnych powikłań po przetoczeniu składników krwi u dzieci - wielokrotnych biorców
  Tytuł angielski: Assessment of transfusions - related early complications in children - multiple blood recipients
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : vol. 42, nr 1, s. 10-14, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  59/394
  Autorzy: Iwona Ligenza, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Cholestaza u dziecka urodzonego przedwcześnie - etiologia i przebieg. Opis przypadku.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : T. 42, nr 3, s. 162-164, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  60/394
  Autorzy: Łukasz Cichalewski, Iwona Stelmach.
  Tytuł: Dziecko z nawracającymi zapaleniami płuc leczone przeciwastmatycznie, u którego ostatecznie rozpoznano mukowiscydozę.
  Tytuł angielski: A child with recurrent pneumonia treated with anti-asthmatic drugs with final diagnosis of cystic fibrosis
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : 42, 4, 217-220
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  61/394
  Autorzy: Ewa Rychłowska, Bogdan Fijałkowski, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci łódzkich w wieku 9-13 lat
  Tytuł angielski: Assessment of exercise capacity in children aged 9-13 years from Lodz
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : 42, 3, 140-147
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  62/394
  Autorzy: Ewa Rychłowska, Bogdan Fijałkowski, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci łódzkich w wieku 9-13 lat.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : T. 42, nr 3, s. 140-147, tab., wykr., bibliogr., Streszcz., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  63/394
  Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Agnieszka Rusińska, Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Problemy z oceną gęstości mineralnej kości u małych dzieci - doświadczenia zespołu kliniki
  Tytuł angielski: Problems with bone mineral density assessment in children under 5 years of age - experience of our department
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : vol. 42, nr 4, s. 183-187
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  64/394
  Autorzy: Małgorzata Zubowska, Wojciech Młynarski, Beata Zalewska-Szewczyk.
  Tytuł: Promienica podniebienia miękkiego u pacjenta po operacji raka podniebienia - trudności diagnostyczne - opis przypadku.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : T. 42, nr 1, s. 38-40, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  65/394
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Rok: 2012 : T. 42 (nr 1-4)
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PE
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  66/394
  Autorzy: Konrad Knop, Agnieszka Gmitrowicz.
  Tytuł: Psychologiczne uwarunkowania nadwagi i otyłości - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Psychological determinants of overweight and obesity - a case report
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : Vol. 42, nr 4, p. 224-227
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  67/394
  Autorzy: Mieczysław Miodek, Mariusz Gawrysiak, Piotr Kucharski, Jerzy Niedzielski.
  Tytuł: Rozległa ropownica paciorkowcowa ściany klatki piersiowej jako powikłanie wiatrówki u 13-letniego chłopca - opis przypadku
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : Vol. 42, nr 1, s. 31-33, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  68/394
  Autorzy: Anna Rogowska-Kalisz.
  Tytuł: Skuteczne leczenie kamicy odlewowej (cystynowej) pęcherza moczowego u 2,5 letniej dziewczynki - opis przypadku
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : T. 42, nr 2, s. 92-96, ryc., tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  69/394
  Autorzy: Agnieszka Moll, Anna Niwald.
  Tytuł: Trudności w diagnostyce różnicowej zmian ocznych w zespole potrząsania niemowlęcia
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : Vol. 42, nr 1, s. 34-37, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  70/394
  Autorzy: Agata Zamecznik, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Zamojska, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Zahamowanie rozwoju wewnątrzmacicznego jako czynnik wpływajacy na ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : Vol. 42, nr 4, s. 213-216, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  71/394
  Autorzy: Justyna Zamojska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Zastosowanie Doplerowskiego badania tkankowego w diagnostyce patologii układu krążenia u dzieci.
  Tytuł angielski: The use of tissue Doppler echocardiographic examination in diagnostic of circulatory system pathology in children
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : T. 42, nr 1, s. 21-24, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  72/394
  Autorzy: Ewa Lipiec, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Anna Niwald.
  Tytuł: Zastosowanie infliksimabu w leczeniu idiopatycznego zapalenia błony naczyniowej - opis przypadku
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : Vol. 42, nr 1, s. 28-30, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  73/394
  Autorzy: Elżbieta Smolewska, Małgorzata Biernacka-Zielińska, Agnieszka Szadkowska, Małgorzata Rychwalska, Anna Charubczyk, Marcin Tkaczyk.
  Tytuł: Ziarniniak Wegenera u 14-letniego chłopca - problem interdyscyplinarny
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : Vol. 42, nr 3, s. 165-169, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  74/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Jolanta Karalus, Anna Łupińska.
  Tytuł: Znaczenie witamin w profilaktyce infekcji jesienno-zimowych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2012 : T. 42, nr 1, s. 15-20, bibliogr., Streszcz., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  75/394
  Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Lidia Ostrowska-Nawarycz, Anna Madej, Tadeusz Nawarycz, Beata Mianowska, Agnieszka Zmysłowska, Iwona Pietrzak.
  Tytuł: Częstość występowania otyłości i otyłości brzusznej u nastolatków z cukrzycą typu 1 w aspekcie różnych kryteriów ich rozpoznania.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : T. 41, nr 4, s. 159-164, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  76/394
  Autorzy: Maciej Borowiec.
  Tytuł: Czy kliniczne wykorzystanie metod współczesnej genetyki to tylko diagnostyka czy już indywidualizowana terapia?
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : T. 41, nr 2, s. 55-59, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  77/394
  Autorzy: Joanna Narbutt.
  Tytuł: Czy stosowanie kremów ochronnych z filtrami UV hamuje syntezę witaminy D - za i przeciw.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : Vol. 41, nr 2, s. 75-81, bibliogr.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  78/394
  Autorzy: Piotr Kucharski, Jerzy Niedzielski.
  Tytuł: Izolowana przetoka odbytniczo-przedsionkowa typu "H" - opis przypadku.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : T. 41, nr 2, s. 90-93, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  79/394
  Autorzy: Małgorzata Zubowska, Wojciech Młynarski, Krystyna Wyka, Wojciech Fendler, Aleksandra Gawłowska, Beata Zalewska-Szewczyk.
  Tytuł: Ocena markerów późnej toksyczności nerkowej z uwzględnieniem Β2 mikroglobuliny u dzieci po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : T. 41, nr 1, s. 28-33, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  80/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Ewa Szynczewska, Izabela Michałus.
  Tytuł: Posocznica paciorkowcowa (Streptococcus pneumoniae) o ciężkim przebiegu u 3-letniego chłopca.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : T. 41, nr 4, s. 176-179, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  81/394
  Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Agnieszka Balbina Dzwonek, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Posocznica z ropniami mnogimi u noworodka - opis przypadku.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : T. 41, nr 4, s. 180-182, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  82/394
  Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, A. Durko, R[enata] Stawerska, I Lukamowicz, A. Lewiński.
  Tytuł: Poszukiwanie zaburzeń zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczych trzustki u dzieci z niedoborem wzrostu.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : T. 41, suppl. 1, s. 76
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: D
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  83/394
  Autorzy: J[erzy] Stańczyk.
  Tytuł: Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : T.41, suppl. 1, s. 48
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  84/394
  Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski, Anna Pankowska.
  Tytuł: Przeciwciała IgG anty-Ascaris lumbricoides u dzieci z nawracającymi infekcjami układu oddechowego - gdy dane kliniczne sugerują alergię.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : T. 41, nr 3, s. 111-116, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  85/394
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Rok: 2011 : T. 41 (Nr 1,2,3,4)
  Uwagi: http://cornetis.pl/pl/czasopisma/szczegoly/id/8
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PE
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez UMED

  86/394
  Autorzy: Katarzyna Kulińska-Szukalska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Styl życia a występowanie otyłości w badanej grupie dzieci łódzkich.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : T. 41, nr 4, s. 152-158, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  87/394
  Autorzy: Janusz Jabłoński, Paweł Polityło, Małgorzata [Patol] Lewandowska, Ewa Andrzejewska.
  Tytuł: Torakoskopowe leczenie pierwotnej samoistnej odmy opłucnowej u dzieci - opis trzech przypadków.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : Vol. 41, nr 2, s. 82-85, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  88/394
  Autorzy: P. Kędziora, B. Kierzkowska, K. Niewiadomska-Jarosik, A[nna] Rykała-Piotrowska, J[erzy] Stańczyk.
  Tytuł: Wartości turbulencji rytmu zatokowego i czas skorygowanego QT u dzieci z przedwczesnymi pobudzeniami komorowymi.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : T. 41, suppl. 1, s. 91
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  89/394
  Autorzy: Agnieszka Rusińska, Bogdan Fijałkowski, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Wewnątrzczaszkowe powikłania zapalne i zakrzepowe jako następstwo zapalenia ucha środkowego o etiologii Streptococcus pneumoniae - opis przypadku.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : T. 41, nr 3, s. 128-132, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  90/394
  Autorzy: K. Niewiadomska-Jarosik, J. Zamojska, P[aweł] Krajewski, B. Kierzkowska, D[ominika] Stańczyk-Tomecka, J[erzy] Stańczyk.
  Tytuł: Wpływ infekcji wrodzonej na funkcję lewej komory u noworodków.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : T. 41, suppl. 1, s. 74
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  91/394
  Autorzy: Janusz Jabłoński, Małgorzata [Patol] Lewandowska, Ewa Andrzejewska.
  Tytuł: Zastosowanie operacyjnej techniki oszczędzającej miąższ narządu u pacjentów z torbielami śledziony - opis dwóch przypadków.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : Vol. 41, nr 3, s. 124-127, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  92/394
  Autorzy: Agnieszka Zmysłowska, Agnieszka Szadkowska, Beata Mianowska, Iwona Pietrzak, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Związek stężenia adiponektyny z zachowaną insulinosekrecją w cukrzycy typu 1 u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2011 : Vol. 41, nr 2, s. 69-73, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  93/394
  Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Agnieszka Rusińska, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Analiza zaburzeń mineralizacji szkieletu u dzieci w przebiegu wybranych chorób kości o podłożu genetycznym - obserwacje własne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 3, s. 168-171, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  94/394
  Autorzy: Jadwiga Mielczarek, Leokadia Bąk-Romaniszyn.
  Tytuł: Ból brzucha u dzieci jako przyczyna zgłaszania się do szpitala-obserwacje własne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 4, s. 213-216, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  95/394
  Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Dziecko z wrodzonymi mnogimi wadami układu moczowego - kliniczne rozpoznanie zespołu Townesa-Brocksa.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 2, s. 122-124, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  96/394
  Autorzy: Marek Woynarowski, Małgorzata Woźniak, Walentyna Chlebcewicz-Szuba, Teresa Chmurska-Motyka, Anna Gorczyca, Bartosz Karczowski, Agnieszka Krzywicka, Dariusz Lebensztejn, Anna Liberek, Ewa Majda-Stanisławska, Maria Rokitka, Elżbieta Strawińska, Sabina Więcek, Izabela Zaleska, Anna Zdanowska-Ruskań, Jerzy Socha.
  Tytuł: Epidemiologia chorób wątroby u dzieci w Polsce.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 1, s. 58-62, ryc., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  97/394
  Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska.
  Tytuł: Infliksymab w terapii nieswoistych zapaleń jelit.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 2, s. 117-121, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  98/394
  Autorzy: Piotr Kędziora, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Komorowe zaburzenia rytmu serca i turbulencja rytmu zatokowego u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 4, s. 243-248, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  99/394
  Autorzy: Adam J. Białas, Janusz Jabłoński.
  Tytuł: Lejkowata klatka piersiowa u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 2, s. 112-116, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  100/394
  Autorzy: Andrzej Makosiej, Beata Sordyl, Elżbieta Czkwianianc.
  Tytuł: Manometria wysokiej rozdzielczości w diagnostyce dyssynergii mięśni dna miednicy u dzieci z przewlekłym zaparciem stolca.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 1, s. 37-44, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  101/394
  Autorzy: Rafał Zieliński, Anna Zakrzewska.
  Tytuł: Morfologiczne podstawy chrapania u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 2, s. 109-111, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  102/394
  Autorzy: Piotr Kędziora, Beata Kierzkowska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Anna Rykała-Piotrowska, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Ocena parametrów turbulencji rytmu zatokowego u dzieci bez organicznej choroby serca.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 4, s. 204-212, ryc., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  103/394
  Autorzy: Beata Gębora-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska.
  Tytuł: Ocena wpływu przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) na występowanie zjawiska refluksu żołądkowo-przełykowego (GER) ocenianego metodą impedancji wewnątrzprzełykowej (MII/PH) u dzieci z przewlekłymi schorzeniami układu nerwowego - wstępne wyniki badań.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 1, s. 45-49, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  104/394
  Autorzy: Małgorzata Stolarska.
  Tytuł: Pediatryczna opieka paliatywna.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 4, s. 201-203, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  105/394
  Autorzy: Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz, Łukasz Przysło, Grzegorz Nowicki, Małgorzata Stolarska, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Perinatalna opieka paliatywna - opis dwóch przypadków chorych z zespołem Wolfa-Hirschhorna.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 4, s. 249-251, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  106/394
  Autorzy: Bożena Banasiak, Elżbieta Smolewska, Joanna Lipińska, Agnieszka Zygmunt, Małgorzata Biernacka-Zielińska, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Proces adaptacji do choroby przewlekłej u dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów na podstawie 2-letniej obserwacji.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 3, s. 172-177, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  107/394
  Autorzy: Beata Mianowska, Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Elżbieta Czerniawska, Wojciech Fendler, Anna Ciepiela, Jerzy Bodalski, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Przekrojowa, jednoośrodkowa ocena wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 u dzieci na podstawie stężenia HBA1C.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 4, s. 243-247, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  108/394
  Autorzy: Janusz Jabłoński, Małgorzata [obca] Lewandowska, Ewa Andrzejewska, Iwona Pietrzak, Elżbieta Czerniawska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Samoistne pęknięcie śledziony w przebiegu mononukleozy zakaźnej - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 3, s. 186-190, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  109/394
  Autorzy: Magdalena Mazerant, Andrzej Piotrowski.
  Tytuł: Wpływ pokarmu kobiecego na wyniki leczenia i rozwój noworodków hospitalizowanych na Oddziale Intesywnej Terapii.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 3, s. 166-171, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  110/394
  Autorzy: Maciej Borowiec, Agnieszka Zmysłowska, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia cukrzyc monogenowych u dzieci - rekomendacje ISPAD 2009 a praktyka kliniczna.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 4, s. 252-259, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  111/394
  Autorzy: Natalia Adrianowska, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Zakażenie wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV) u 6-letniej dziewczynki - opis przypadku.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 3, s. 178-180, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  112/394
  Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Pankowska.
  Tytuł: Zapalenie płuc powikłane rozwojem ropni płuca u dziecka z zakażeniem Mycoplasma Pneumoniae - opis przypadku.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 3, s. 213-216, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  113/394
  Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Artur Kobielski, Beata Gębora-Kowalska, Joanna Kudzin, Anna Plocek, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
  Tytuł: Zastosowanie wielorzędowej tomografii komputerowej z enteroklizą (enteroklizy TK) w obrazowaniu jelita cienkiego u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 2, 86-90, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  114/394
  Autorzy: Agnieszka Szadkowska.
  Tytuł: Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 3, s. 161-167, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  115/394
  Autorzy: Agata Brzeska, Henryka Brózik, Joanna Lipińska, Józef Kobos, Jerzy Stańczyk, Elżbieta Smolewska.
  Tytuł: Zespół Sapho u 13-letniej dziewczynki - opis przypadku.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 3, s. 181-185, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  116/394
  Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska.
  Tytuł: Żywienie enteralne u dzieci z chorobami przewlekłymi.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 2, s. 81-85, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  117/394
  Autorzy: R[yszard] Makosiej, S. Prymus-Kasińska, E[lżbieta] Czkwianianc.
  Tytuł: 15-letnia obserwacja częstości nawykowego przewlekłego zaparcia stolca u dzieci w materiale własnym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 30
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  118/394
  Autorzy: M[irosława] Grałek, A[nna] Niwald, B[eata] Orawiec, M[ałgorzata] Budzińska-Mikurenda, E[wa] Lipiec.
  Tytuł: Aktualny stan opieki okulistycznej u dzieci z retinopatią wcześniaków.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 26
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  119/394
  Autorzy: A[nna] Puzder, E[lżbieta] Kowalewska, M[arcin] Wiśniewski, B[arbara] Daniszewska.
  Tytuł: Analiza korelacji częstości występowania wad postawy u dzieci w wieku 4-17 lat w Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach w latach 2006-2009.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 33
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  120/394
  Autorzy: W[iktor] Sabanty, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu posocznicy powikłanej ropniami wątroby u 2,5-miesięcznego niemowlęcia - opis przypadku.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 33-34
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  121/394
  Autorzy: A[neta] Krogulska, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska, J[arosław] Dynowski, E[wa] Polakowska, S[ławomir] Chrul.
  Tytuł: Cytokiny zależne od limfocytów T regulatorowych u dzieci z podejrzeniem alergii pokarmowej.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : 39, suppl. 1, s. 89-90
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  122/394
  Autorzy: P[atrycja] Proc, B[eata] Lubowiedzka-Gontarek, B[eata] Szydłowska-Walendowska, M[agdalena] Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Czy endogenna suplementacja fluoru jest potrzebna dzieciom w warunkach środowiskowych województwa łódzkiego?
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : T. 39, suppl. 2, s. 32, -
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  123/394
  Autorzy: I[wona] Ligenza, E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, A[nna] Łupińska, A[nna] Jastrzębska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Czy nadmiar masy ciała to problem dzieci w wieku przedszkolnym?
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 1, s. 100
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  124/394
  Autorzy: K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, D[anuta] Chlebna-Sokół, I[wona] Ligenza, J[oanna] Golec, E[wa] Rychłowska, O[lga] Kurnatowska.
  Tytuł: Czy zespół metaboliczny staje się problemem w wieku rozwojowym? - Badania dzieci łódzkich w okresie dojrzewania.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 28-29
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  125/394
  Autorzy: M[aciej] Hilczer, M[onika] Tomaszewska, J[oanna] Smyczyńska, R[enata] Stawerska, A. Lewiński.
  Tytuł: Diagnostyka i leczenie hormonalne dzieci z niedoborem wzrostu - co nowego w ostatnim 15-leciu?
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 27
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  126/394
  Autorzy: E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, A[gnieszka] Rusińska, I[zabela] Michałus, A[nna] Szczepaniak-Kubat, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Farmakologiczne leczenie wrodzonej łamliwości kości typu III - obserwacje własne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 1, s. 99
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  127/394
  Autorzy: K. Haładaj, D[anuta] Chlebna-Sokół, I[zabela] Michałus, I[wona] Ligenza, A[licja] Prochowska, T[omasz] Chlebny.
  Tytuł: Flora bakteryjna w posiewach z materiału biologicznego pobieranego u noworodków przyjmowanych na oddział Patologii Noworodka w latach 2003-2007.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 26-27
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  128/394
  Autorzy: Agnieszka Szadkowska.
  Tytuł: Fragment tegorocznego raportu "Diabetes - the policy puzzle: is Europe making progress?" Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) oraz Federacji Europejskich Pielęgniarek Diabetologicznych (FEND) dotyczący sytuacji w leczeniu cukrzycy w Polsce.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 1, s. 68-71, tab.
  Uwagi: Opatrzony komentarzem dr hab. n. med. Agnieszki Szadkowskiej - przewodniczącej Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  129/394
  Autorzy: Monika Bulas, Filip Pierlejewski, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Glikokortykosteroidooporność w chorobach limfoproliferacyjnych u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 1, s. 57-61, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  130/394
  Autorzy: Joanna Bodalska-Lipińska, Agnieszka Szadkowska, Krystyna Wyka, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Insulinosekrecja i insulinooporność u pacjentów z cukrzycą typu LADA.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 1, s. 24-28, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  131/394
  Autorzy: Wojciech Młynarski, Beata Zalewska-Szewczyk.
  Tytuł: Kierunki zmian w zachorowalności i efektach leczenia chorób nowotworowych u dzieci w województwie łódzkim.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 15
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  132/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 1994-2009.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 7-12, tab.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  Pełny tekst  133/394
  Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, A[lina] Durko, M[arzena] Kolasa-Kicińska.
  Tytuł: Kwasochłonne zapalenie przełyku u dzieci w materiale własnym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 25
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  134/394
  Autorzy: Przemysław Przewratil.
  Tytuł: Naczyniaki krwionośne - aktualne teorie dotyczące patogenezy.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 1, s. 39-44, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  135/394
  Autorzy: A[gnieszka] Rusińska, I[zabela] Michałus, J[oanna] Golec, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, A[licja] Prochowska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Nawracające złamania kości u dzieci w regionie łódzkim - poszukiwanie uwarunkowań środowiskowych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 33
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  136/394
  Autorzy: D[aniela] Gjurow, P[aweł] Majak, I. Stelmach.
  Tytuł: Ocena jakości życia opiekunów dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 25-26
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  137/394
  Autorzy: I[zabela] Michałus, A[licja] Prochowska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena masy kostnej metodą ultradźwiękową u noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 30-31
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  138/394
  Autorzy: E[wa] Szynczewska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena odpowiedzi immunologicznej, tolerancji i bezpieczeństwa szczepionki przeciwko Streptococcus pneumoniae u dzieci przedwcześnie urodzonych - doniesienia wstępne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 1, s. 96
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  139/394
  Autorzy: I[zabela] Michałus, D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Rusińska, E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, J[oanna] Golec, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, A[licja] Prochowska.
  Tytuł: Ocena parametrów badania ultradźwiękowego kości piętowej i badania densytometrycznego u dzieci z wielokrotnymi złamaniami kości.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 1, s. 104
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  140/394
  Autorzy: K. Haładaj, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, E[wa] Rychłowska, J[oanna] Golec, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci przewlekle chorych w porównaniu z wydolnością uczniów z łódzkich szkół podstawowych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 1, s. 101-102
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  141/394
  Autorzy: Katarzyna Haładaj, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Ewa Rychłowska, Joanna Golec, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci z wybranymi chorobami przewlekłymi w porównaniu do wydolności dzieci zdrowych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 2, s. 105-109, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  142/394
  Autorzy: I[wona] Ligenza, D[anuta] Chlebna-Sokół, K. Haładaj, E[wa] Szynczewska.
  Tytuł: Odległe obserwacje dotyczące stanu zdrowia i rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie z bardzo małą masą ciała.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 29
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  143/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Postęp w rozpoznawaniu i leczeniu chorób metabolicznych kości dzieci i młodzieży - osiągnięcia kliniki.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 16
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  144/394
  Autorzy: M[arzena] Kolasa-Kicińska, J[adwiga] Trojanowska-Lipczyk, B[eata] Fortak, E[lżbieta] Czkwianianc.
  Tytuł: Poszukiwanie powiązań czynnościowych bólów brzucha u dzieci z zasiedleniem przewodu pokarmowego przez grzyby z rodzaju Candida.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 28
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  145/394
  Autorzy: Izabela Banaś.
  Tytuł: Potrzeba profilaktyki zespołu metabolocznego wśród dzieci i młodzieży na poziomie lekarza rodzinnego w świetle wyników badań własnych
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, 23
  Uwagi: V
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL

  146/394
  Autorzy: M[agdalena] Kostrzewska, B[eata] Zalewska-Szewczyk, W[ojciech] Młynarski.
  Tytuł: Profilaktyka pierwotna - poprawa jakości życia pacjentów z hemofilią.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 28
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  147/394
  Autorzy: G[rażyna] Śmiech-Słomkowska, A[gnieszka] Szczech-Gawrych.
  Tytuł: Przebieg leczenia ortodontycznego wśród dzieci i młodzieży na podstawie grupy pacjentów leczonych w jednym z Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na terenie miasta Łodzi.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 35-36
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  148/394
  Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Zamojska, Dominika Stańczyk-Tomecka, Anna Rykała-Piotrowska, Paweł Dryżek, Tomasz Moszura, Andrzej Sysa, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Przetoki tętnic wieńcowych u dzieci - doświadczenia własne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 4, s. 325-328, ryc., bibliogr., Sum
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  149/394
  Autorzy: Ewa Szynczewska, Katarzyna Drobik-Wąsiewicz, Elżbieta Żelazowska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Realizacja szczepień ochronnych u dzieci pozostających pod opieką poradni neurologicznej.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 2, s. 117-121, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  150/394
  Autorzy: E[wa] Szynczewska, K[atarzyna] Drobik-Wąsiewicz, E[lżbieta] Żelazowska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Realizacja szczepień ochronnych u dzieci pozostających pod opieką poradni neurologicznej.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 35
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  151/394
  Autorzy: E[wa] Szynczewska, Katarzyna Drobik-Wąsiewicz, Elżbieta Żelazowska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Realizacja szczepień ochronnych u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 1, s. 98
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  152/394
  Autorzy: B[eata] Zalewska-Szewczyk, M[ałgorzata] Stolarska, J[oanna] Trelińska, W[ojciech] Młynarski.
  Tytuł: Terapia nowotworów wieku dziecięcego - postępy i wyzwania.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 37
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  153/394
  Autorzy: B[arbara] Pniewska-Siark, I[rena] Bobeff, M[aciej] Hilczer, A. Lewiński.
  Tytuł: Wpływ masowych badań przesiewowych wrodzonej niedoczynności tarczycy na rozpoznawanie i leczenie zaburzeń czynności tarczycy w noworodków w regionie łódzkim.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 32
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  154/394
  Autorzy: I[rena] Bobeff, B[arbara] Pniewska-Siark, A. Zygmunt, D[orota] Słowińska-Klencka, M[ariusz] Klencki, M[aciej] Hilczer, A. Lewiński.
  Tytuł: Wpływ zastosowania obligatoryjnego modelu profilaktyki jodowej na niektóre wskaźniki niedoboru tego pierwiastka oraz na częstość poszczególnych rozpoznań cytologicznych w guzkach tarczycy u dzieci makroregionu łódzkiego w latach 1988-2008.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 23-24
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  155/394
  Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Wrodzona jedna czynna nerka - odmiana rozwojowa czy rzeczywisty problem kliniczny?
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 1, s. 45-49, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  156/394
  Autorzy: L[idia] Ostrowska-Nawarycz, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[an] Błaszczyk, I[wona] Ligenza, P[aweł] Fijałkowski, Ł[ukasz] Gwoździński, T[adeusz] Nawarycz.
  Tytuł: Wskaźnik BMI oraz obwód talii u dzieci i młodzieży łódzkiej - analiza trendów na przestrzeni lat 1996-2006.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 31
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  157/394
  Autorzy: L[idia] Ostrowska-Nawarycz, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[an] Błaszczyk, I[wona] Ligenza, P[aweł] Fijałkowski, Ł[ukasz] Gwoździński, T[adeusz] Nawarycz.
  Tytuł: Wskaźnik BMI oraz obwód talii u dzieci i młodzieży łódzkiej - analiza trendów na przestrzeni lat 1996-2006.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 31
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  158/394
  Autorzy: Przemysław Przewratil, A[nna] Sitkiewicz, E[wa] Andrzejewska.
  Tytuł: Współczesne metody diagnostyki i terapii anomalii naczyniowych u dzieci na podstawie materiału własnego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 1, s. 107
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  159/394
  Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, I[zabela] Kubińska, J[adwiga] Trojanowska-Lipczyk, B[eata] Fortak, B[eata] Sordyl, E. Małecka-Panas.
  Tytuł: Wzrost zapadalności na chorobę Leśniowskiego-Crohna u dzieci i młodzieży w materiale własnym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 25
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  160/394
  Autorzy: Izabela Michałus, Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Zaburzenia w stanie zdrowia niemowlęcia urodzonego jako "dawca" z ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej powikłanej zespołem "przetoczenia krwi między płodami".
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 1, s. 65-67, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  161/394
  Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Marian J[ózef] Surma, Izabela Frieske, Jacek Kuśmierek, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Zaburzenia wychwytowej funkcji nerek w badaniu SPECT u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 1, s. 19-23, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  162/394
  Autorzy: M[agdalena] Perkowska, B[eata] Lubowiedzka-Gontarek, B[eata] Szydłowska-Walendowska, E[wa] Rybarczyk-Townsend, A[leksandra] Hilt, Elżbieta Pawłowska, J[oanna] Szczepańska, M[agdalena] Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1989-2008.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : T. 39, suppl. 2, s. 31-32
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  163/394
  Autorzy: Wiktor Sabanty, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Zakażenie wywołane parwowirusem B19 u 6-letniej dziewczynki - opis przypadku.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 2, s. 148-151, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  164/394
  Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, J[olanta] Karalus.
  Tytuł: Zależności między stężeniami metabolitów witaminy D i parathormonu u dzieci z niską masą kostną.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 24-25
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  165/394
  Autorzy: A[gnieszka] Szadkowska, E[lżbieta] Czerniawska, M[ałgorzata] Szałapska, I[wona] Pietrzak, B[eata] Mianowska, W[ojciech] Młynarski.
  Tytuł: Zapadalność na cukrzycę typu 1 wśród dzieci regionu łódzkiego w latach 1983-2020.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 34-35
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  166/394
  Autorzy: Jerzy Supady.
  Tytuł: Zasługi profesor Jadwigi Szustrowej dla ftyzjatrii dziecięcej.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 2, s. 143-147, bibliogr.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  167/394
  Autorzy: E[dyta] K[atarzyna] Woszczyk, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Zastosowanie szczepionek skojarzonych u dzieci z rejonu powiatu rawskiego w latach 2006-2008.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 36-37
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  168/394
  Autorzy: G[rażyna] Skotnicka-Klonowicz, P[atrycja] Grochocińska, A[nna] Kuziemska.
  Tytuł: Zatrucie alkoholem w praktyce Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej dla Dzieci USK nr 4 w Łodzi.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 34
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  169/394
  Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, I[wona] Ligenza, J[oanna] Golec.
  Tytuł: Zespół metaboliczny u dzieci z nadmiarem masy ciała - doświadczenia własne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 1, s. 99-100
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  170/394
  Autorzy: M[ałgorzata] Budzińska-Mikurenda, A[nna] Niwald, D[anuta] Chlebna-Sokół, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, I[wona] Ligenza.
  Tytuł: Zmiany w narządzie wzroku u dzieci z nadmiarem masy ciała i podwyższonym ciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 1, s. 106
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  171/394
  Autorzy: E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, I[wona] Ligenza, K. Haładaj, A[nna] Szczepaniak-Kubat, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Zmiany w profilu hospitalizacji dzieci w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości - obserwacje 15-letnie.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 27-28
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  172/394
  Autorzy: A[neta] Krogulska, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska, E[wa] Polakowska, S[ławomir] Chrul.
  Tytuł: Zmiany w surowiczym stężeniu cytokin u dzieci chorych na astmę i towarzyszącą alergię pokarmową.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : 39, suppl. 1, s. 88
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  173/394
  Autorzy: Filip Pierlejewski, Monika Bulas, Agnieszka Sokół, Bernarda Kazanowska, Maciej Borowiec, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Związek ekspresji genu chemokiny CCL3 w komórkach nowotworowych z przebiegiem klinicznym ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 1, s. 15-18, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  174/394
  Autorzy: Maria Biegańska-Płonka.
  Tytuł: "Kropla Mleka" w Łodzi w latach 1918-1939 - osiągnięcia w profilaktyce dziecięcej - sukces, ale jaki?
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 4, s. 302-306, tab., wkrc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  175/394
  Autorzy: Andrzej Chilarski.
  Tytuł: "Przegląd Pediatryczny" pismem chirurgów dziecięcych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 3, s. 249-250
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  176/394
  Autorzy: Danuta Gryczyńska.
  Tytuł: Adenoidektomia - 100 lat później.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 3, s. 204-208, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  177/394
  Autorzy: Tomasz Gęsicki.
  Tytuł: Analiza zmian w górnych drogach oddechowych u dzieci z refluksem żołądkowo-przełykowym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 4, s. 278-284, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  178/394
  Autorzy: Janusz Piotr Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Róża Kwiatkowska, Anna Sikora.
  Tytuł: Etiologia i ocena ciężkości posocznicy u noworodków i niemowląt w I kwartale życia.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 4, s. 273-277, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  179/394
  Autorzy: Michał Nowicki, Anna Półtorak-Krawczyk.
  Tytuł: Ewolucja poglądów na temat leczenia ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 3, s. 191-194, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  180/394
  Autorzy: Jerzy Supady.
  Tytuł: Geneza "Przeglądu Pediatrycznego" i Sekcji Pediatrycznej Łódzkiego Towarzystwa Lekarskiego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 1, s. 7-12, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  181/394
  Autorzy: Anna Kaczmarek, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Obraz własnej choroby a poziom lęku i depresji u młodzieży chorującej na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 1, s. 25-31, wykr., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  182/394
  Autorzy: Krzysztof Truszkowski, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Marciszewska, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Ocena funkcji rozkurczowej mięśnia sercowego u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 1, s. 68-72, wykr., ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  183/394
  Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Beata Gębora-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
  Tytuł: Ocena refluksu żołądkowo-przełykowego metodą wielokanałowego monitorowania impedancji śródprzełykowej (MII-pH) u dzieci z przewlekłymi schorzeniami OUN kwalifikowanych do gastro-/jejunostomii.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 4, s. 285-290, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  184/394
  Autorzy: Agnieszka Kiliańska, Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Kulińska-Szukalska.
  Tytuł: Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych dzieci łódzkich w wieku szkolnym - składniki podstawowe.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 1, s. 20-24, wykr., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  185/394
  Autorzy: Jerzy Supady.
  Tytuł: Polityczno-społeczno-ekonomiczne przesłanki rozwoju medycyny łódzkiej na przełomie XIX i XX wieku.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 3, s. 182-185, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  186/394
  Autorzy: Beata Mianowska, Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Elżbieta Czerniawska, Olga Wegner, Agnieszka Zmysłowska, Krystyna Wyka, Jerzy Bodalski, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Poziom przeciwciał przeciwinsulinowych a wybrane parametry kliniczne i metaboliczne u dzieci i młodzieży w pierwszych dwóch latach chorowania na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 1, s. 41-47, wykr., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  187/394
  Autorzy: Agata Spadło, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu hiperoksalurii i kamicy szczawianowo-wapniowej.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 3, s. 218-221, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  188/394
  Autorzy: Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Problemy opieki medycznej nad dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem opieki szpitalnej.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 2, s. 149
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  189/394
  Autorzy: Jerzy Niedzielski.
  Tytuł: Przepuklina pachwinowa i zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci - odwiedziny w Szpitalu Anny Marii dla dzieci w Łodzi po 100 latach.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 2, s. 209-212, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  190/394
  Autorzy: Anna Szczepaniak-Kubat, Krzysztof Truszkowski, Beata Zalewska-Szewczyk, Krystyna Wyka, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Przydatność oznaczeń peptydów natriuretycznych (NT-PROANP, NT-PROBNP) w diagnostyce kardiotoksyczności późnej antybiotyków antracyklinowych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 1, s. 54-60, wykr., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  191/394
  Autorzy: Katarzyna Ziora, Mieczysław Szalecki, Paweł Nogal, Jakub Ustrzycki, Joanna Oświęcimska, Katarzyna Rojewska, Wojciech Pałasz, Piotr Gorczyca, Andrzej Lewiński, Antoni Dyduch.
  Tytuł: Uwarunkowania socjoekonomiczne jadłowstrętu psychicznego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 1, s. 33-39, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  Pełny tekst  192/394
  Autorzy: Marcin Gach, Andrzej Piotrowski.
  Tytuł: Wpływ populacyjnej zmienności genetycznej na rozwój dysplazji oskrzelowo-płucnej.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 3, s. 222-226, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  193/394
  Autorzy: Jerzy Stańczyk, Justyna Zamojska.
  Tytuł: Wpływ zagrożeń cywilizacyjnych na układ krążenia dzieci i młodzieży.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 3, s. 259-260
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  194/394
  Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska.
  Tytuł: Zakażenie HPV a związek z rakiem szyjki macicy - nagroda Nobla w zakresie medycyny w roku 2008.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 4, s. 269-272, portr., ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  195/394
  Autorzy: Grażyna Skotnicka-Klonowicz, Katarzyna Kaczmarek, Przemysław Przewratil.
  Tytuł: Zespół dziecka maltretowanego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 2, s. 111-115, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  196/394
  Autorzy: Jerzy Bodalski.
  Tytuł: "Przegląd Pedyatryczny" 1908 / "Przegląd Pediatryczny" 2008.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 3, s. 175-181, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  197/394
  Autorzy: Eliza Pilarz, Jakub Ryszard Stempień, Marcin Tkaczyk, Michał Nowicki.
  Tytuł: Analiza postaw i wzajemnych oczekiwań lekarzy i rodziców dzieci chorujących na zespół nerczycowy.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 4, s. 377-381, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  198/394
  Autorzy: Marek Kurnatowski, Ewa Toporowska-Kowalska, Beata Gębora-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
  Tytuł: Analiza przebiegu klinicznego przewlekłych zaparć u dzieci i młodzieży.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 2, s. 227-231, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  199/394
  Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Rusińska, Agnieszka Kiliańska, Izabela Michałus, Jolanta Frasunkiewicz, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Beata Romanowska-Pietrasiak.
  Tytuł: Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Cz. 2. Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 3, s. 273-278, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  200/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Agnieszka Rusińska, Agnieszka Kiliańska, Izabela Michałus, Jolanta Frasunkiewicz, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Beata Romanowska-Pietrasiak.
  Tytuł: Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 1. Ocena kliniczna i densytometryczna.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 3, s. 188-194, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  201/394
  Autorzy: Elżbieta Czkwianianc, Wojciech Kozłowski, Andrzej Kulig, Stanisław Łukaszek, Izabela Płaneta-Małecka, Ewa Małecka-Panas.
  Tytuł: Badania nad zmainami wybranych struktur komórkowych, enterohormonalnych i wydzielniczych, regulujących wydzielanie żołądkowe w zakażeniu Helicobacter pylori u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 4, s. 362-368, ryc., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  202/394
  Autorzy: Iwona Paradowska-Stankiewicz, Paweł Warych, Andrzej Grzybowski.
  Tytuł: Charakterystyka trybu żywienia dzieci w wieku szkolnym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 35
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  203/394
  Autorzy: Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Beata Kierzkowska, Janusz Sikora, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Choroba Kawasaki u 5-miesięcznej dziewczynki.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 3, s. 325-330, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  204/394
  Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Alina Durko, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Ewa Małecka-Panas.
  Tytuł: Ciała obce w przewodzie pokarmowym u dzieci - przypadkowe i celowe połknięcia oraz kliniczne konsekwencje.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 2, s. 206-210, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  205/394
  Autorzy: Agnieszka Gach, Olga Wegner, Beata Mianowska, Krystyna Wyka, Małgorzata Zawodniak-Szałapska, Joanna Nazim, Jerzy Bodalski, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Cukrzyca noworodkowa u dzieci z Polski Centralnej - wyrównanie urodzeniowego niedoboru masy ciała po zastosowaniu insulinoterapii.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 3, s. 263-265 wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  206/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Maria Sobczak.
  Tytuł: Częstość i struktura nauczania indywidualnego uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych powiatu zgierskiego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 26
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  207/394
  Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Beata Zalewska-Szewczyk, Agnieszka Kiliańska, Danuta Chlebna-Sokół, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Czy u dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi należy stosować profilaktykę ubytku masy kostnej?
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 29-30
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  208/394
  Autorzy: Anna Niwald, Andrzej Piotrowski, Wojciech Hautz, Mirosława Grałek.
  Tytuł: Czynniki ryzyka rozwoju progowej retinopatii wcześniaków u dzieci urodzonych z bardzo małą masą ciała.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 2, s. 177-181, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  209/394
  Autorzy: Anna Cisińska.
  Tytuł: Działalność Miejskiej Pracowni Psychologicznej dla Dzieci w Łodzi w latach 1919-1938.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 3, s. 293-297, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  210/394
  Autorzy: Wojciech Młynarski, Agnieszka Szadkowska, Beata Zalewska-Szewczyk, Anna Szczepaniak-Kubat.
  Tytuł: Działania zapobiegawcze w profilaktyce powikłań odległych chorób przewlekłych u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 20
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  211/394
  Autorzy: Jolanta Żurawska-Olszewska, Zbigniew Krzemiński, Tomasz Gwardys.
  Tytuł: Flora jelitowa dzieci z różnymi postaciami alergii na białko mleka krowiego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 46
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  212/394
  Autorzy: Zbigniew Krenc, Wojciech Mazurowski, Krzysztof Siniewicz, Violetta Sysa, Joanna Kozłowska, Józef Kobos, Anna Sitkiewicz, Jerzy Arendarczyk, Jarosław Paśnik, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Hamartoma pęcherzyka moczowego u 10-letniej dziewczynki - opis przypadku.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 3, s. 322-324, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  213/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Andrzej Lewiński, Joanna Golec, Agnieszka Rusińska, Izabela Michałus, Arkadiusz Zygmunt.
  Tytuł: Ilościowa metoda ultradźwiękowa jako badanie przesiewowe w ocenie stanu mineralizacji kośćca u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 25-26
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  214/394
  Autorzy: Iwona Paradowska-Stankiewicz, Andrzej Grzybowski.
  Tytuł: Ilościowe i jakościowe niedobory żywieniowe w dietach dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 36
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  215/394
  Autorzy: Anna Szczepaniak-Kubat, Joanna Trelińska, Beata Zalewska-Szewczyk, Jarosław Paśnik, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Inwazyjne zakażenie grzybicze w przebiegu chemioterapii u pacjentów z zespołem Nijmegen - prezentacja dwóch przypadków.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 3, s. 331-34, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  216/394
  Autorzy: Anna Piaseczna-Piotrowska, Marek Kazanek.
  Tytuł: Izolowana przetoka przełykowo-tchawicza typu H - przydatność nowoczesnej diagnostyki radiologicznej (prezentacja przypadku).
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 1, s. 121-122, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  217/394
  Autorzy: Krystyna Wąsowska-Królikowska, Aneta Krogulska.
  Tytuł: Kierunki zapobiegania chorobom alergicznym u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 12-17, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  218/394
  Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Beata Gębora-Kowalska, Joanna Kudzin, Anna Plocek, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
  Tytuł: Leczenie żywieniowe przez przezskórne przetoki odżywcze u dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 42
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  219/394
  Autorzy: Jolanta Żurawska-Olszewska, Zbigniew Krzemiński, Tomasz Gwardys.
  Tytuł: Lekooporność wśród bakterii pochodzących z flory jelitowej dzieci z różnymi postaciami alergii pokarmowej.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 46-47
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  220/394
  Autorzy: Iwona Ligenza, Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Leptyna a wskaźniki rozwoju somatycznego noworodków karmionych naturalnie i sztucznie.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, supl. 1, s. 31-32
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  221/394
  Autorzy: Franciszek Szatko, Danuta Chlebna-Sokół, Magdalena Wochna-Sobańska, Andrzej Sapota, Anna Jerominko, Ewa Zimna-Walendzik, Anna Rabęda, Agnieszka Włostek.
  Tytuł: Mleko fluorkowane dla dzieci regionu łódzkiego - program profilaktyczny.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 40-41
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  222/394
  Autorzy: Magdalena Kostrzewska, Ewa Toporowska-Kowalska, Joanna Kudzin, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
  Tytuł: Obraz kliniczny celiakii rozpoznanej po 4 roku życia w materiale własnym Kliniki Alergologii, Gastroenerologii i Żywienia Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 2, s. 237-243, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  223/394
  Autorzy: Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Jarosław Wlazłowski, Janusz Piotr Sikora, Karolina Walczak.
  Tytuł: Obraz kliniczny zakażeń rotawirusowych u dzieci - obserwacje własne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, supl. 1, s. 38
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  224/394
  Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Elżbieta Czerniawska, Beata Mianowska, Beata Orawiec, Anna Niwald, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Ocena częstości występowania przewlekłych powikłań u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 kończących opiekę pediatryczną.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 4, s. 351-356, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  225/394
  Autorzy: Janusz Jabłoński, Karolina Bajon, Renata Gawrońska.
  Tytuł: Ocena odległych wyników po operacjach przepuklin pachwinowych u dzieci - porównanie technik operacyjnych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 1, s. 44-47, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  226/394
  Autorzy: Edyta Katarzyna Woszczyk, Danuta Chlebna-Sokół, Wiktor Sabanty.
  Tytuł: Ocena realizacji szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży z poradni przyszpitalnej w Rawie Mazowieckiej w latach 2004-2006.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 44-45
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  227/394
  Autorzy: Jolanta Frasunkiewicz, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena stężeń metabolitów witaminy D u dzieci leczonych tą witaminą z powodu niskiej masy kostnej - badania pilotażowe.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 27
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  228/394
  Autorzy: Janusz Piotr Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Ewa Andrzejewska, Sławomir Chrul, Wojciech Kuzański, Anna Sikora.
  Tytuł: Ocena wybuchu oddechowego i ekspresji receptorów dla TNF-alfa na granulocytach obojętnochłonnych u dzieci z ciężkimi oparzeniami.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 1, s. 95-99, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  229/394
  Autorzy: Marek Synder, Błażej Pruszczyński.
  Tytuł: Ocena wyników badań przesiewowych w kierunku wczesnej diagnostyki rozwojowej dysplazji stawu biodrowego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 19
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  230/394
  Autorzy: Agnieszka Rusińska, Danuta Chlebna-Sokół, Andrzej Lewiński, Joanna Golec, Elżbieta Woźniak, Arkadiusz Zygmunt.
  Tytuł: Ocena zależności między densytometrycznymi i ultradźwiękowymi wskaźnikami gospodarki mineralnej kości a występowaniem złamań u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 4, s. 369-376, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  231/394
  Autorzy: Anna Piaseczna-Piotrowska, Andrzej Chilarski.
  Tytuł: Olbrzymie guzy ogonowo-krzyżowe - strategia postępowania leczniczego. Retrospektywna analiza 15 przypadków.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 1, s. 20-23, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  232/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Agnieszka Kiliańska, Joanna Golec.
  Tytuł: Osteoporoza wtórna o ciężkim przebiegu u dwojga dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 4, s. 408-412, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  233/394
  Autorzy: Grażyna Śmiech-Słomkowska, Joanna Jabłońska-Zrobek.
  Tytuł: Piramida profilaktyki ortodontycznej.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 41
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  234/394
  Autorzy: Hanna Bułhak-Guz, Artur Kobielski, Ludomir Stefańczyk, Jerzy Klimczak, Andrzej Chilarski.
  Tytuł: Pourazowa (?) torbiel trzustki - przedstawienie przypadku.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 1, s. 144-147, ryc, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  235/394
  Autorzy: Barbara Cielecka, Jan Kuydowicz, Anna Niwald, Małgorzata Budzińska-Mikurenda.
  Tytuł: Powikłania ze strony narządu wzroku u pacjentów z zakażeniem Toxocara.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, supl. 1, s. 26-27
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  236/394
  Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
  Tytuł: Problem zespołu suchego oka u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 32
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  237/394
  Autorzy: Wojciech Mazurowski, Zbigniew Krenc, Marzenna Wosik-Erenbek, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Przyczyny sercowe i pozasercowe dolegliwości bólowych w klatce piersiowej u dzieci i młodzieży.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 33
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  238/394
  Autorzy: Aneta Krogulska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Jarosław Dynowski.
  Tytuł: Przydatność atopowych testów płatkowych z alergenami pokarmowymi w diagnostyce alergii pokarmowej u dzieci z atopowym zapaleniem skóry
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 2, s. 245-249, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  239/394
  Autorzy: Anna Sitkiewicz, Przemysław Przewratil, Ewa Andrzejewska.
  Tytuł: Przypadek guza zapalnego płuca u 6-letniej dziewczynki.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 1, s. 132-135, ryc. (w tym kolor.), bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  240/394
  Autorzy: Janusz Jabłoński, Renata Gawrońska, Aleksandra Gawłowska, Ewa Andrzejewska.
  Tytuł: Pyloromiotomia okołopępkowa z zastosowaniem klemu okienkowego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 1, s. 35-37, ryc. kolor., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  241/394
  Autorzy: Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Rekombinacja homologiczna i zarodkowe komórki macierzyste, czyli nowa epoka w zrozumieniu patogenezy chorób - nagroda Nobla w zakresie medycyny i fizjologii w roku 2007.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 4, s. 347-349, wykr., ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  242/394
  Autorzy: Joanna Trelińska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Rola prokalcytoniny w przebiegu reakcji zapalnej.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 3, s. 314-317, tab., ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  243/394
  Autorzy: J[anusz] Wendorff.
  Tytuł: Skuteczność profilaktyki napadów padaczkowych u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym w długoletniej obserwacji.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 43
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  244/394
  Autorzy: Aleksandra Hilt, Małgorzata Daszkowska, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Spostrzeżenia dotyczące stanu i potrzeb leczniczych uzębienia dzieci przedszkolnych z Łodzi.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 29
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  245/394
  Autorzy: Magdalena Wochna-Sobańska, Małgorzata Daszkowska, Renata Filipińska-Skąpska, Patrycja Proc, Aleksandra Hilt.
  Tytuł: Stan uzębienia i potrzeby lecznicze u dzieci z zaburzeniami rozwoju somatycznego i psychicznego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 43-44
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  246/394
  Autorzy: Elżbieta Trafalska, Andrzej Grzybowski.
  Tytuł: Suplementowanie diet a realizacja norm żywieniowych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 42
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  247/394
  Autorzy: Magdalena Wochna-Sobańska, Małgorzata Daszkowska, Aleksandra Hilt, Renata Filipińska-Skąpska, Patrycja Proc.
  Tytuł: Świadomość prozdrowotna w zakresie profilaktyki próchnicy u rodziców dzieci niepełnosprawnych w badaniach łódzkich.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 44
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  248/394
  Autorzy: Małgorzata Modzelewska-Hołyńska, Ewa Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
  Tytuł: Udział mediatorów reakcji zapalnej w chorobie refluksowej przełyku.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 2, s. 211-216, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  249/394
  Autorzy: Hanna Bułhak-Guz, Piotr Raczyński, Hanna Grochulska-Cerska, Ewa Kobrzyńska, Paweł Pawlak, Monika Pawlak, Anna Taczalska, Andrzej Chilarski.
  Tytuł: Wczesne operacje niezstąpionych jąder a wyniki odległe.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 1, s. 28-43, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  250/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Joanna Golec.
  Tytuł: Wczesne wykrywanie zespołu metabolicznego u dzieci łódzkich z nadmiarem masy ciała - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 22
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  251/394
  Autorzy: Grażyna Śmiech-Słomkowska, Anna Sobieszczańska.
  Tytuł: Wpływ sposobu oddychania na szerokość górnych dróg oddechowych u dzieci - aspekt ortodontyczny.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 41
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  252/394
  Autorzy: Katarzyna Smejda, Iwona Stelmach.
  Tytuł: Wpływ środowiska na rozwój atopii u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 21
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  253/394
  Autorzy: Hanna Bułhak-Guz, Maria Klimanek-Sygnet, Andrzej Chilarski, Jan Wilczyński, Ewa Gulczyńska, Iwona Maroszyńska, Maria Respondek-Liberska, Krzysztof Szaflik.
  Tytuł: Wrodzone wytrzewienie - leczenie i wyniki odległe.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 1, s. 16-19, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  254/394
  Autorzy: Agnieszka Gach, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Zaburzenia homeostazy glukozy jako przyczyna niedoboru urodzeniowej masy ciała - udział czynników genetycznych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 3, s. 303-307, tab., ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  255/394
  Autorzy: Janusz Jabłoński, Renata Gawrońska, Aleksandra Gawłowska, Ewa Andrzejewska.
  Tytuł: Zaburzenia lokalnej syntezy czynników wzrostu w odźwierniku u dzieci z wrodzonym przerostowym zwężeniem odźwiernika.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 1, s. 27-30, ryc. kolor., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  256/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Ewa Zbęk.
  Tytuł: Zachowania zdrowotne polskich dzieci, młodzieży i wybranych grup młodych dorosłych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 25
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  257/394
  Autorzy: Anna Piaseczna-Piotrowska, Andrzej Chilarski.
  Tytuł: Zastosowanie nowoczesnych opatrunków Atrauman Ag w leczeniu trudno gojących się ran u dzieci - prezentacja wybranych przypadków.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 1, s. 151-153, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  258/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Kiliańska, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Jolanta Frasunkiewicz, Izabela Michałus, Agnieszka Rusińska.
  Tytuł: Zdrowe kości. Uwarunkowania rozwoju masy kostnej u dzieci Łódzkich w wieku szkolnym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 18
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  259/394
  Autorzy: Grażyna Skotnicka-Klonowicz, Katarzyna Kaczmarek, Przemysław Przewratil.
  Tytuł: Zespół dziecka maltretowanego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 38
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  260/394
  Autorzy: Aneta Krogulska, Jarosław Dynowski, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
  Tytuł: Znaczenie eozynofilowego białka kationowego u dzieci chorych na astmę, poddanych prowokacjom alergenami pokarmowymi.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 2, s. 170-176, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  261/394
  Autorzy: Renata Stawerska, Małgorzata Szałapska, Joanna Smyczyńska, Maciej Hilczer, Andrzej Lewiński.
  Tytuł: Zwiększona częstość występowania otyłości i insulinooporności u dzieci 6-10-letnich urodzonych z niską masą urodzeniową.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 39
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  262/394
  Autorzy: Sławomir Chrul, Ewa Polakowska, Agnieszka Szadkowska, Ewa Chrul, Joanna Bodalska-Lipińska.
  Tytuł: Aktywacja komórek NK (Natural Killer) cytokinami : IL-2 oraz kombinacją Il-12 i Il-18 u dzieci chorych na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 3, s. 193-198, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  263/394
  Autorzy: Krystyna Wąsowska-Królikowska, Aneta Krogulska.
  Tytuł: Alergia przewodu pokarmowego u dzieci, przebieg kliniczny, diagnostyka, leczenie.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 2, s. 125-133, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  264/394
  Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Wojciech Młynarski, Izabela Klich, Joanna Bodalska-Lipińska, Grzegorz Misiak, Leszek Markuszewski, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Analiza związku między zaburzeniami dobowego rytmu ciśnienia tętniczego a polimorfizmem I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 1, s. 37-42, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  265/394
  Autorzy: Bogusław Antoszewski, Justyna Marciszewska, Bartosz Wojciech Świech.
  Tytuł: Cechy fenotypowe pacjentów z zespołem Aperta w materiale własnym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 3, s. 218-222, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  266/394
  Autorzy: Danuta Leśniak, Andrzej Chilarski.
  Tytuł: Dysfunkcja układu moczowego u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową. Algorytm postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 2, s. 104-112, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  267/394
  Autorzy: Krzysztof Siniewicz, Violetta Sysa, Elżbieta Chruślińska, Wojciech Mazurowski, Marzenna Wosik-Erenbek, Jarosław Paśnik, Zbigniew Krenc, Jadwiga Czerwińska, Jerzy Arendarczyk, Dorota Szałowska, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Narastający problem nadużywania alkoholu u dzieci i młodzieży w środowisku łódzkim
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 4, s. 273-276, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  268/394
  Autorzy: Beata Zalewska-Szewczyk, Małgorzata Zubowska, Józef Kobos, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Niekorzystny przebieg rzadkiego mięsaka tkanek miękkich u chłopca z chorobą Recklinhausena.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 4, s. 311-314, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  269/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Kiliańska, Agnieszka Rusińska, Elżbieta Loba-Jakubowska.
  Tytuł: Niepełnosprawność narządów ruchu w chorobach metabolicznych kości - doświadczenia Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 4, s. 277-280, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  270/394
  Autorzy: Małgorzata Pokrzywnicka, Maria Kwiatkowska, Paweł Krajewski.
  Tytuł: Ocena stanu pourodzeniowego noworodków matek młodocianych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 4, s. 268-272, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  271/394
  Autorzy: Agnieszka Kiliańska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena wyników badania ultradźwiękowego kości piętowej oraz wybranych wskaźników rozwoju biologicznego u dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat. Część 2. Dojrzewanie płciowe
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 2, s. 113-118, wykr., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  272/394
  Autorzy: Agnieszka Kiliańska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena wyników badania ultradźwiękowego kości piętowej oraz wybranych wskaźników rozwoju biologicznego u dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat. Część 1. Pomiary somatyczne i stan odżywienia.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 1, s. 27-34, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  273/394
  Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Odpływ pęcherzowo-moczowodowy u dziecka z zakażeniami układu moczowego - kiedy rośnie ryzyko rozwoju blizn w nerkach?
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 4, s. 295-298, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  274/394
  Autorzy: Jerzy Bodalski, Agnieszka Szadkowska, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Ogólnopolski rejestr cukrzycy wieku rozwojowego - nadzieje i oczekiwania.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 3, s. 175-178, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  275/394
  Autorzy: Krzysztof Zeman, Dorota Szałowska.
  Tytuł: Pierwotne niedobory odporności - ważna grupa rzadkich chorób uwarunkowanych genetycznie.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 1, s. 251-257, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  276/394
  Autorzy: Aleksandra Gawłowska, Jerzy Niedzielski.
  Tytuł: Przepuklina pachwinowa u dzieci - jak ją rozpoznać i kiedy operować?
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 2, s. 151-155, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  277/394
  Autorzy: Katarzyna Haładaj, Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Spostrzeżenia dotyczące hiperbilirubinemii u hospitalizowanych noworodków i niemowląt
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 4, s. 281-284, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  278/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Szczepienia ochronne w wieku rozwojowym - aktualnie obowiązujące i zalecane.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 1, s. 7-13, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  279/394
  Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Agnieszka Zmysłowska, Joanna Bodalska-Lipińska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Wrażliwość na insulinę - znaczenie w remisji klinicznej cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 3, s. 205-209, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  280/394
  Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Joanna Bodalska-Lipińska, Elżbieta Czerniawska, Beata Mianowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Wskaźnik masy ciała (BMI) a zapadalność na cukrzycę typu 1 u dzieci w regionie łódzkim.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 3, s. 187-192, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  281/394
  Autorzy: Grzegorz Misiak, Joanna Bodalska-Lipińska, Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Wydolność wysiłkowa i reakcja na wysiłek fizyczny u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 3, s. 199-204, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  282/394
  Autorzy: Magdalena Szklarek, Wiesława Bilińska, Joanna Zimmer-Nowicka, Michał Nowicki.
  Tytuł: Zespoły uszno-nerkowe - problem częstszy niż sądzimy. Opis przypadku i omówienie najczęstszych postaci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 3, s. 228-237, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  283/394
  Autorzy: Wojciech Młynarski, Agnieszka Zmysłowska, Agnieszka Szadkowska, Izabela Klich, Krystyna Wyka, Filip Pierlejewski, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Związek polimorfizmu genu IRS1 z zapotrzebowaniem na insulinę u dzieci z cukrzycą typu 1.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 3, s. 181-184, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  284/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Aktualne problemy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 7
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  285/394
  Autorzy: Jolanta Kujawa.
  Tytuł: Aktywność ruchowa i sport w utrzymaniu optymalnej sprawności dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 39
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  286/394
  Autorzy: Paweł Krajewski, Piotr Sieroszewski, Ewa Welfel, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Maria Kwiatkowska, Małgorzata Pokrzywnicka.
  Tytuł: Analiza porównawcza częstości występowania wad układu krążenia u noworodków urodzonych w latach 1989-1992 oraz 1999-2002.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 37
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  287/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Maria Sobczak.
  Tytuł: Analiza problemów zdrowotnych i edukacyjnych wśród dzieci, które uczą się w szkołach podstawowych i gimnazjach w systemie nauczania indywidualnego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 32-33, tab.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  288/394
  Autorzy: Krystyna Wąsowska-Królikowska, Aneta Krogulska.
  Tytuł: Atopowe zapalenie skóry jako problem w pediatrii.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, nr 3, s. 145-152, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  289/394
  Autorzy: Wojciech Kuzański, Ewa Andrzejewska.
  Tytuł: Blizny pooparzeniowe skóry jako powód niepełnosprawności dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 39-40
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  290/394
  Autorzy: Paweł Krajewski, Piotr Sieroszewski, Maria Kwiatkowska, Małgorzata Pokrzywnicka, Ewa Welfel.
  Tytuł: Częstość występowania wad wrodzonych u noworodków żywo urodzonych w Instytucie Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2001-2003.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 36-37
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  291/394
  Autorzy: Janusz Wendorff.
  Tytuł: Epidemiologia mózgowego porażenia dziecięcego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 9-12, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  292/394
  Autorzy: Katarzyna Smejda, Iwona Stelmach.
  Tytuł: Infekcje u dzieci a rozwój chorób atopowych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, nr 4, s. 229-233, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  293/394
  Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Joanna Bodalska-Lipińska, Elżbieta Czerniawska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Insulinooporność u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 w poszczególnych stadiach dojrzewania.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, nr 2, s. 71-77, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  294/394
  Autorzy: Piotr Krzysztof Stengert, Wanda Siemiątkowska-Stengert, Andrzej Piotrowski, Elżbieta Wodzyńska, Marcin Kania.
  Tytuł: Już 10 lat żyję - porównanie doświadczeń w leczeniu za pomocą respiratora w szpitalu i w domu chłopca chorującego na rdzeniowy zanik mięśni typu 1.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 46-47
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  295/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Izabela Michałus, Elżbieta Loba-Jakubowska, Agnieszka Rusińska, Małgorzata Olszowiec-Chlebna.
  Tytuł: Korzyści kliniczne leczenia bisfosfonianami ciężkich postaci osteoporozy u dzieci - doświadczenia własne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 32
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  296/394
  Autorzy: Beata Lubowiedzka-Gontarek, Agnieszka Bruzda-Zwiech, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym u dzieci niepełnosprawnych - obserwacje własne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 42-43
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  297/394
  Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Jolanta Frasunkiewicz, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Mnogie wyrośla chrzęstno-kostne u dzieci - obserwacje własne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 41-42
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  298/394
  Autorzy: Krzysztof Siniewicz, Violetta Sysa, Elżbieta Chruślińska, Wojciech Mazurowski, Marzenna Wosik-Erenbek, Jarosław Paśnik, Zbigniew Krenc, Jadwiga Czerwińska, Jerzy Arendarczyk, Dorota Szałowska, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Narastający problem nadużywania alkoholu u dzieci i młodzieży w środowisku łódzkim.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 45
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  299/394
  Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
  Tytuł: Niedrożność dróg łzowych u dzieci - patofizjologia, rozpoznawanie i leczenie.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, nr 2, s. 87-90, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  300/394
  Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska.
  Tytuł: Niepełnosprawność narządów ruchu w chorobach metabolicznych kości - doświadczenia zespołu Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, supl. 1, s. 15
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  301/394
  Autorzy: Natalia Adrianowska, E[lżbieta] Loba-Jakubowska, Beata Zalewska-Szewczyk.
  Tytuł: Ocena częstości orzekania o nipełnosprawności u dzieci z chorobą nowotworową.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 29
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  302/394
  Autorzy: Janusz Piotr Sikora, Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena immunogenności parenteralnej inaktywowanej szczepionki przeciw poliomyelitis u dzieci z grupy zagrożonej dysfunkcją układu ruchu.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 45
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  303/394
  Autorzy: Barbara Wiśniewska, Izabella Indisow, Janusz Wendorff, Eliza Pilarz.
  Tytuł: Ocena jakości życia łódzkich dzieci i młodzieży z zespołem Lennoxa-Gastaut i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 48
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  304/394
  Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Anna Rykała, Elżbieta Smolewska, Małgorzata Biernacka-Zielińska, Henryka Brózik, Justyna Marciszewska, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Ocena zmian w układzie krążenia u dzieci z chorobami tkanki łącznej.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, nr 1, s. 28-32, wykr., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  305/394
  Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
  Tytuł: Ocena zmiany w narządzie wzroku w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 41
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  306/394
  Autorzy: Agnieszka Rusińska, Danuta Chlebna-Sokół, Jolanta Frasunkiewicz.
  Tytuł: Osteoporoza samoistna - przykład ciężkiego przebiegu choroby i skutecznego wyleczenia.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35 supl. 1, s. 44
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  307/394
  Autorzy: Paweł Półrola, Janusz Wendorff.
  Tytuł: Padaczka wśród dzieci łódzkich z rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 43
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  308/394
  Autorzy: Edward Lewandowicz, Julia Kruk-Jeromin, Bogusław Antoszewski.
  Tytuł: Pomoc chirurgii plastycznej w integracji społecznej dzieci z zespołem Downa.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 40
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  309/394
  Autorzy: Marek Synder, Andrzej Borowski, Andrzej Grzegorzewski.
  Tytuł: Problematyka stawu biodrowego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 47
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  310/394
  Autorzy: Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Anna Niwald, Beata Orawiec.
  Tytuł: Problemy okulistyczne u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 31
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  311/394
  Autorzy: Małgorzata Biernacka-Zielińska, Henryka Brózik, Elżbieta Smolewska, Anna Biernacka, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Przydatność termowizji w monitorowaniu skuteczności laseroterapii w zapaleniu stawów u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, poz. 3
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  312/394
  Autorzy: Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół, Małgorzata Olszowiec.
  Tytuł: Rozwój somatyczny i stan zdrowia dzieci w wieku 4-7 lat urodzonych przedwcześnie.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, nr 2, s. 66-70, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  313/394
  Autorzy: Zbigniew Krenc, Krzysztof Siniewicz, Marzenna Wosik-Erenbek.
  Tytuł: Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej u 17-letniej pacjentki.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, nr 3, s. 171-173, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  314/394
  Autorzy: Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Haładaj, Jarosław Wlazłowski, Wiktor Sabanty.
  Tytuł: Uwarunkowania niepełnosprawności dzieci przedwcześnie urodzonych - spostrzeżenia z 15 lat doświadczeń Poradni Powikłań Wcześniactwa.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 40-41
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  315/394
  Autorzy: Małgorzata Kot, Julia Kruk-Jeromin, Bogusław Antoszewski.
  Tytuł: Wady wrodzone współistniejące z rozszczepem wargi i podniebienia.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 36
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  316/394
  Autorzy: Julia Kruk-Jeromin, Bogusław Antoszewski.
  Tytuł: Wady współistniejące z mikrocją (niedorozwój małżowiny usznej i ucha środkowego).
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 38-39
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  317/394
  Autorzy: Jarosław Andrzejewski, Ewa Kott, Danuta Gryczyńska.
  Tytuł: Wcześniactwo - czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 29
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  318/394
  Autorzy: Jacek Pypeć, Aleksandra Rogalska, Katarzyna Zieleniewicz, Maciej Mikołajczyk.
  Tytuł: Wiedza kobiet ciężarnych na temat profilaktyki próchnicy zębów u dzieci. Badania ankietowe.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, nr 4, s. 211-213, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  319/394
  Autorzy: Elżbieta Smolewska, Jadwiga Prokopiuk, Joanna Lipińska, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Wpływ choroby przewlekłej na wyniki w nauce i relacje z rówieśnikami.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 45-46
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  320/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Krystyna Kaczmarczyk-Chałas, Maria Sobczak.
  Tytuł: Wpływ sportu na rehabilitację i jakość życia niepełnosprawnej młodzieży.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 31-32
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  321/394
  Autorzy: Beata Zalewska-Szewczyk.
  Tytuł: Wstępna diagnostyka chorób nowotworowych u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, nr 4, s. 214-217, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  322/394
  Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Paweł Krajewski, Piotr Jarosik, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Zastosowanie badania echokardiograficznego u noworodków makrosomicznych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 43
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  323/394
  Autorzy: Marcin Pełka, Anna Sysa-Jędrzejowska, Joanna Narbutt.
  Tytuł: Zastosowanie miejscowej postaci takrolimusu w leczeniu wybranych chorób skóry.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : T. 35, nr 3, s. 155-161, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  324/394
  Autorzy: Iwona Dąbrowska-Wójciak, Paweł Krajewski, Wojciech Sobala, Andrzej Piotrowski.
  Tytuł: Zastosowanie zewnętrznego drenażu otrzewnowego u noworodków i niemowląt z narastającym wodobrzuszem.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, nr 1, s. 23-27, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  325/394
  Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Joanna Bodalska-Lipińska, Iwona Pietrzak, Wojciech Młynarski, Leszek Markuszewski, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, nr 4, s. 193-199, tab., wykr., bibliogr. Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  326/394
  Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Agnieszka Kiliańska, Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Złamania kręgów u dzieci chorych na osteoporozę.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 42
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  327/394
  Autorzy: Zbigniew Krenc, Tadeusz Śniegucki, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Zmiana profilu wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności wśród dzieci łódzkich w latach 2002-2004 w oparciu o dane Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności województwa łódzkiego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, supl. 1, s. 38
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  328/394
  Autorzy: Anna Charubczyk.
  Tytuł: Choroby nowotworowe a alergia i atopia - przegląd piśmiennictwa.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 3/4, s. 176-183, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  329/394
  Autorzy: Adrianna Grabowska, Ewa Andrzejewska, Anna Walczewska.
  Tytuł: Czy oparzenia u dzieci powodują zmiany w stężeniu markerów stresu oksydacyjnego w drogach oddechowych?
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 3/4, s. 232-237, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  330/394
  Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Insulinoterapia u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 3/4, s. 161-169, wykr., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  331/394
  Autorzy: Agata Spadło, Beata Orawiec, Anna Niwald, Janusz Kozłowski, Agnieszka Gajdowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Ocena narządu wzroku u dzieci z zespołem nerczycowym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 3/4, s. 225-227, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  332/394
  Autorzy: Beata Zalewska-Szewczyk, Małgorzata Zubowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Ocena skuteczności czynno-biernej profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby typu B u dzieci poddanych chemioterapii.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 3/4, s. 228-231, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  333/394
  Autorzy: Adrian Masłoń, Dorota Zaremba, Jerzy Niedzielski.
  Tytuł: Ocena wyników prostego wycięcia chirurgicznego zmian skórnych u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 3/4, s. 220-224, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  334/394
  Autorzy: Anna Niwald, Paweł Krajewski, Mirosława Grałek, Beata Orawiec, Joanna Tume, Paweł Kawczyński, Andrzej Piotrowski.
  Tytuł: Odległa ocena narządu wzroku u dzieci po krioterapii w przebiegu retinopatii wcześniaków.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 2, s. 109-113, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  335/394
  Autorzy: Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Janusz Kozłowski, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Odległe wyniki szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u dzieci z zespołem nerczycowym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 3/4, s. 211-215, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  336/394
  Autorzy: Elżbieta Zielińska, Grzegorz Misiak, Olga Wegner, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne i terapeutyczne zaawansowanych stadiów hepatoblastoma - doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 3/4, s. 254-257, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  337/394
  Autorzy: Marcin Wiszniewski, Julia Kruk-Jeromin.
  Tytuł: Wrodzone torbiele skórne w okolicy łuku brwiowego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 3/4, s. 202-204, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  338/394
  Autorzy: Maciej Hilczer, Andrzej Lewiński.
  Tytuł: Wskazania do leczenia hormonem wzrostu u dzieci i dorosłych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 3/4, s. 170-175, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  339/394
  Autorzy: Janusz Jabłoński, Renata Gawrońska, Aleksandra Gawłowska, Ewa Andrzejewska.
  Tytuł: Współczesne poglądy na patogenezę, diagnostykę i leczenie wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 1, s. 9-12, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  340/394
  Autorzy: Wiktor Sabanty, Henryka Brózik.
  Tytuł: Wybrane wskaźniki stanu zdrowia oraz stężenie kotyniny w moczu chłopców z łódzkich szkół podstawowych narażonych na działanie dymu tytoniowego w środowisku domowym. Część 2. Wybrane wskaźniki stanu zdrowia chłopców narażonych na palenie bierne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 2, s. 129-135 tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  341/394
  Autorzy: Anna Stańczyk, Jarosław Wlazłowski, Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Wydolność wysiłkowa dzieci chorych na astmę.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 2, s. 98-101, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  342/394
  Autorzy: Marek Krakós, Ewa Andrzejewska.
  Tytuł: Zaburzenia unerwienia moczowodu jako podstawa etiopatogenezy wrodzonego wodonercza u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 2, s. 94-97, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  343/394
  Autorzy: Beata Zalewska-Szewczyk, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Zakrzepica u dzieci z chorobą nowotworową - aktualny problem kliniczny.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 3/4, s. 184-187, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  344/394
  Autorzy: Elżbieta Smolewska, Henryka Brózik, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Zespół nadmiernej wiotkości jako przyczyna bólów stawów u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 1, s. 13-16 ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  345/394
  Autorzy: Małgorzata Modzelewska-Hołyńska, Aneta Krogulska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
  Tytuł: Zmiany aktywności wykładników metabolizmu tlenowego u dzieci z wstecznym odpływem żołądkowo-przełykowym na tle zmian w błonie śluzowej przełyku.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 1, s. 32-36 wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  346/394
  Autorzy: Aneta Krogulska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Jarosław Dynowski.
  Tytuł: Znaczenie alergenów pokarmowych w etiopatogenezie astmy ze współistniejącym refluksem żołądkowo-przełykowym u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 3/4, s. 239-246, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  347/394
  Autorzy: J[oanna] Trelińska, J[anusz] Kozłowski, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak.
  Tytuł: Analiza przyczyn zaburzeń mikcji u 4,5-letniego chłopca po leczeniu onkologicznym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 44
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  348/394
  Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska.
  Tytuł: Bisfosfoniany - nadzieja na skuteczne leczenie osteoporozy w wieku rozwojowym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 4, s. 261-264, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  349/394
  Autorzy: Krystyna Grzybowska, Beata Kozieł, Andrzej Kałużyński, Izabela Płaneta-Małecka.
  Tytuł: Błona śluzowa żołądka i dwunastnicy w ocenie endoskopowej i histologicznej u dzieci z zaburzeniami rozwoju somatycznego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 3, s. 204-208, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  350/394
  Autorzy: Joanna Bodalska-Lipińska, Olga Wegner, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Cukrzyca idiopatyczna.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 2, s. 110-116, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  351/394
  Autorzy: A[gnieszka] Zmysłowska, A. Gawłowska, J[anusz] Kozłowski, E[wa] Andrzejewska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Częstość występowania wad rozwojowych układu moczowego u dzieci hospitalizowanych w Instytucie Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 1989-2001.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 29
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  352/394
  Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Anna Rykała, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Diagnostyka zaburzeń rytmu i przewodnictwa u płodu.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 1, s. 33-35 bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  353/394
  Autorzy: Anita Chudzik, Cezary Watała, Barbara Strzałko-Głoskowska, Małgorzata Stefańska, Jarosław Wilkowski, Małgorzata Banasik, Krzysztof Gwoździński.
  Tytuł: Dojrzałość płytek krwi w zależności od stopnia dojrzałości noworodka.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 32, nr 4, s. 320-324, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  354/394
  Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Insulinooporność u dzieci i młodzieży z autoimmunologiczną cukrzycą typu 1.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 2, s. 133-137 tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  355/394
  Autorzy: M[ieczysław] Miodek, E[wa] Młodkowska, M[ałgorzata] Rychwalska, E[wa] Andrzejewska.
  Tytuł: Ocena funkcji jednej nerki u dzieci po kompleksowym leczeniu guza Wilmsa - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 39
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  356/394
  Autorzy: A[nna] Sikora, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[anusz] Kozłowski, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Ocena odporności poszczepiennej przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u dzieci z zespołem nerczycowym.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 43
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  357/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Rusińska, Agnieszka Błaszczyk, Andrzej Lewiński, Elżbieta Loba-Jakubowska.
  Tytuł: Ocena porównawcza ilościowych badań kości u dzieci metodą DEXA i ultradźwiękową.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 1, s. 54-59 tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  358/394
  Autorzy: Katarzyna Haładaj, Ewa Rychłowska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena społeczno-ekonomicznej struktury rodzin dzieci uczęszczających do żłobków na terenie Łodzi.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 4, s. 292-296 tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  359/394
  Autorzy: Janusz Kozłowski, Agata Spadło, Agnieszka Zmysłowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Ocena wpływu podaży pałeczek kwasu mlekowego na wielkość oksalurii u dzieci z kamicą szczawianowo-wapniową.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 4, s. 313-316 tab., ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  360/394
  Autorzy: J[anusz] Kozłowski, A[gata] Spadło, A[gnieszka] Zmysłowska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Ocena wpływu preparatu Trilac na wielkość oksalurii u dzieci z kamicą szczawianowo-wapniową.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 38
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  361/394
  Autorzy: Beata Mianowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Ocena występowania i charakterystyka ciężkich hipoglikemii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 - badania retrospektywne i prospektywne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 2, s. 165-172 tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  362/394
  Autorzy: M. Gadzicki, E[wa] Młodkowska, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, J. Kuśmierek.
  Tytuł: Ocena zgodności interpretacji scyntygramów nerek u dzieci z podejrzeniem obecności blizn pozapalnych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 16, tab.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  363/394
  Autorzy: M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, M[ałgorzata] Misztal, E[lżbieta] Zielińska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Odpływy pęcherzowo-moczowodowe u dzieci do 2 rż, leczonych w Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii w Łodzi.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 24
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  364/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Elżbieta Loba-Jakubowska, Beata Mianowska, Agnieszka Błaszczyk, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Osteopenia i osteoporoza u dwojga dzieci w przebiegu cukrzycy typu 1.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 2, s. 177-181, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  365/394
  Autorzy: M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, W[ojciech] Młynarski, J[anusz] Kozłowski, M. Gadzicki, E[wa] Młodkowska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny (ACE) jako czynnik rokowniczy rozwoju nefropatii odpływowej.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 15, tab.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  366/394
  Autorzy: A[gata] Spadło, M[ałgorzata] Rychwalska, J[anusz] Kozłowski, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Przypadek autosomalnej dominującej wielotorbielowatości nerek z wielonarządową lokalizacją zmian u 17-letniego chłopca.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 26
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  367/394
  Autorzy: Ewa Welfel, Jakub Welfel, Andrzej Bieńkiewicz.
  Tytuł: Rozwój psychiczny dzieci hipotroficznych urodzonych z ciąż donoszonych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 1, s. 60-65, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  368/394
  Autorzy: Jerzy Bodalski, Agnieszka Zmysłowska, Witalij Andrzejewski, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Stężenie peptydu C a remisja kliniczna w pierwszym roku trwania klinicznie jawnej cukrzycy typu 1 u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 2, s. 149-153 tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  369/394
  Autorzy: Aleksandra Gawłowska, Jerzy Niedzielski.
  Tytuł: Uropatia zaporowa u dzieci - wybrane aspekty.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 4, s. 282-285 bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  370/394
  Autorzy: Wojciech Kuzański, Tomasz Talar.
  Tytuł: W sprawie wnętrostwa - czynniki morfologiczne i patofizjologiczne w aspekcie wskazań i wyników leczenia operacyjnego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 4, s. 277-281 bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  371/394
  Autorzy: A. Grabowska, M[ieczysław] Miodek, A[nna] Grabowska.
  Tytuł: Wady układu moczowo-płciowego towarzyszące spodziectwu.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 22
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  372/394
  Autorzy: Aneta Krogulska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
  Tytuł: Wpływ schorzeń infekcyjnych na wyniki badań czynnościowych układu oddechowego u dzieci z astmą oskrzelową.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 3, s. 212-216, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  373/394
  Autorzy: Agnieszka Zygmunt, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Współczesne metody diagnostyki i leczenia omdleń wazowagalnych u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 4, s. 255-260 bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  374/394
  Autorzy: Krystyna Wyka, Wojciech Młynarski, Aleksandra Teodorczyk-Winnicka, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Wydzielanie proinsuliny u dzieci w okresie prediabetes oraz dzieci chorych na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 2, s. 154-157 tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  375/394
  Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, E[lżbieta] Loba-Jakubowska, A[gnieszka] Rusińska, J[anusz] Kozłowski, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Zagrożenie osteoporozą i osteopenią u dzieci przewlekle leczonych kortykosteroidami z powodu zespołu nerczycowego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 36
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  376/394
  Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Elżbieta Czerniawska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Zapadalność na cukrzycę typu 1 wśród dzieci regionu łódzkiego w latach 1983-2000.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 2, s. 173-176 tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  377/394
  Autorzy: Wojciech Młynarski, Izabela Kubryn, Agnieszka Heinrich, Małgorzata Perenc, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Związek alleli genów HLA klasy II z rodzinnym występowaniem cukrzycy typu 1.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 2, s. 145-148 tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  378/394
  Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Elżbieta Czerniawska, Aleksandra Teodorczyk, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Albuminuria u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 2, s. 158-162, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  379/394
  Autorzy: Przemysław Przewratil, Rafał Becht, Jerzy Niedzielski.
  Tytuł: Analiza epidemiologiczna zachorowań na zapalenie wyrostka robaczkowego w materiale Kliniki Chirurgii i Onkologii Dziecięcej IP AM w Łodzi w latach 1990-1992 oraz 1998-1999.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 3, s. 209-213, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  380/394
  Autorzy: Sławomir Chrul, Ewa Polakowska, Małgorzata Stolarska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Badania własne nad lekoopornością komórek białaczkowych w oparciu o test MTT.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 3, s. 188-192, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  381/394
  Autorzy: Adrianna Grabowska, Małgorzata Czupryniak-Sławińska, Ewa Andrzejewska.
  Tytuł: Badanie urodynamiczne - istotny element diagnostyczny w ocenie czynności dolnych dróg moczowych w wybranych schorzeniach układu moczowego u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 4, s. 280-284, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  382/394
  Autorzy: Iwona Stelmach.
  Tytuł: Immunologiczne i biochemiczne markery zapalenia w krwi obwodowej u pacjentów chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 1, s. 9-16, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  383/394
  Autorzy: Józef Lipiec, Andrzej Piotrowski, Marek Niwald, Zbigniew Jankowski, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Niepomyślny przebieg pheochromocytoma u 16-letniej dziewczynki.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 3, s. 236-238, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  384/394
  Autorzy: Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Od redakcji.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 1, s. 3
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  385/394
  Autorzy: Paweł Krajewski, Andrzej Piotrowski, Aleksandra Gawłowska, Jerzy Niedzielski.
  Tytuł: Organizacja i postępowanie w znieczuleniach do zabiegów w chirurgii ambulatoryjnej u dzieci - doświadczenia własne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 3, s. 214-217, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  386/394
  Autorzy: Iwona Stelmach, Aleksandra Korzeniewska, Małgorzata Podsiadłowicz-Borzęcka, Ewa Toporowska-Kowalska, Ewa Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
  Tytuł: Organizacja opieki nad chorym na mukowiscydozę w województwie łódzkim w roku 2001.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 3, s. 178-182, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  387/394
  Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny a powstawanie blizn nerkowych u dzieci z chorobami układu moczowego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 1, s. 31-34, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  388/394
  Autorzy: Elżbieta Zielińska, Anna Charubczyk, Beata Zalewska-Szewczyk, Beata Mianowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Rodzinna małopłytkowość amegakariocytowa skojarzona z eozynofilią i alergią.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 1, s. 63-66, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  389/394
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Janusz Piotr Sikora, Alicja Krzyżańska-Oberbek, Sławomir Chrul.
  Tytuł: Rola wybranych cytokin pro- i przeciwzapalnych, inhibitorów cytokin oraz metabolizmu tlenowego granulocytów obojętnochłonnych w patogenezie posocznicy u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 2, s. 158-162, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  390/394
  Autorzy: Ewa Welfel, Andrzej Bieńkiewicz, Jakub Welfel.
  Tytuł: Rozwój fizyczny dzieci hipotroficznych urodzonych z ciąż donoszonych.
  Tytuł angielski: Postnatal somatic development of full-term infants with restricted intrauterine growth
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 4, s. 308-313, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  391/394
  Autorzy: Beata Zalewska-Szewczyk, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Wybrane aspekty leczenia L-asparaginazą w chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 1, s. 22-25, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  392/394
  Autorzy: Sławomir Chrul, Małgorzata Stolarska, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Szczepaniak, Jolanta Zochniak, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Zaburzenia liczby chromosomów w ostrych białaczkach wieku dziecięcego i ich wpływ na przebieg leczenia - obserwacje własne.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 1, s. 55-58, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  393/394
  Autorzy: Zbigniew Krenc, Jan Baszczyński, Wojciech Mazurowski.
  Tytuł: Znamienne obniżenie odcinka ST w badaniu ekg metodą Holtera u dzieci i młodzieży.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 1, s. 50-54, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  394/394
  Autorzy: Krystyna Wąsowska-Królikowska.
  Tytuł: Rec. książki: "Alergia u dzieci - jak rodzice mogą pomóc choremu dziecku" Bodo Niggemann, Urlich Wahn, Christiane Pohl
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2001 : Vol. 31, nr 4, s. 293-294
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi