Zapytanie: PRZEGL CHIR DZIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/35

Autorzy: A. Wysocka, A[nna] Sitkiewicz, J[ózef] Kobos, K[atarzyna] Taran, E[wa] Andrzejewska.
Tytuł: Białko BMI-1 możliwym czynnikiem prognostycznym w guzach typu neuroblastoma u dzieci.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2009 : T. 4, suppl. 1, s. S105
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

2/35
Autorzy: G[rażyna] Skotnicka-Klonowicz, P[atrycja] Grochocińska, A[ndrzej] Piotrowski.
Tytuł: Czy blok Biera może być stosowany u dzieci i młodzieży?
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2009 : T. 4, suppl. 1, s. S67
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

3/35
Autorzy: P. Przewratil, A[nna] Sitkiewicz, E[wa] Andrzejewska.
Tytuł: Metody leczenia malformacji naczyniowych u dzieci na podstawie wybranych przypadków klinicznych.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2009 : T. 4, suppl. 1, s. S101
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

4/35
Autorzy: W. Kuzański, E[wa] Andrzejewska.
Tytuł: Postępowanie chirurgiczne w przebiegu plamicy piorunującej - ciężkiej skazy krwotocznej u dzieci.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2009 : T. 4, suppl. 1, s. S136-S137
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

5/35
Autorzy: W. Kuzański, K[rzysztof] Kula, J[olanta] Słowikowska-Hilczer, M[arek] Sosnowski, Z[bigniew] Jabłonowski, J[erzy] Niedzielski.
Tytuł: Potencjał nowotworowy jądra niezastąpionego. Ocena budowy histologicznej jąder po operacji orchidopeksji.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2009 : T. 4, suppl. 1, s. S39
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

6/35
Autorzy: E[wa] Andrzejewska, M[aciej] Kubus, W. Kuzański, K[atarzyna] Syncerek.
Tytuł: Rany kąsane u dzieci leczonych w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej w latach 2000-2008.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2009 : T. 4, suppl. 1, s. S122
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/35
Autorzy: E[wa] Andrzejewska, W. Kuzański, M[ałgorzata] Stolarska.
Tytuł: Ropownica powięziowa wywołana zakażeniem Pseudomonas aeruginosa - ciężkie powikłanie chirurgiczne w przebiegu leczenia ALL u 17-letniej pacjentki.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2009 : T. 4, suppl. 1, s. S137
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

8/35
Autorzy: Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Sonograficzne markery zespołów genetycznych.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2009 : T. 4, nr 2/3, s. 29-41, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

9/35
Autorzy: A[nna] Sitkiewicz, A. Wysocka, M. Lewandowska, E[wa] Andrzejewska.
Tytuł: Trudności w określeniu patogenów odpowiedzialnych za ropniaki opłucnej u dzieci leczonych w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej w Łodzi w latach 2003-2008.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2009 : T. 4, suppl. 1, s. S136
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

10/35
Autorzy: A. Gawłowska-Marciniak, W. Kuzański, M[agdalena] Wawrzyk, E[wa] Andrzejewska.
Tytuł: Wrodzona niedrożność odźwiernika u dzieci leczonych w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2007-2008.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2009 : T. 4, suppl. 1, s. S25
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

11/35
Autorzy: J[anusz] P[iotr] Sikora.
Tytuł: Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) w przebiegu uogólnionych zakażeń i ciężkich urazów - podstawy immunologiczne.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2009 : T. 4, suppl. 1, s. 25
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

12/35
Autorzy: P. Przewratil, A[nna] Sitkiewicz, M[ałgorzata] Zubowska, E[wa] Andrzejewska.
Tytuł: Mnogi naczyniakośródbłoniak wątroby u sześciomiesięcznego chłopca - prezentacja przypadku.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2008 : T. 3, z. 3/4, s. 254-255
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/35
Autorzy: Anna Piaseczna-Piotrowska.
Tytuł: Wybrane powikłania pooperacyjne noworodków - stanowisko chirurga.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2008 : T. 3, z. 3/4, 153-163, bibliogr., Sum.
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

14/35
Autorzy: A. Gawłowska, J[erzy] Niedzielski.
Tytuł: Analiza stężeń wybranych cytokin u dzieci z uropatią zaporową.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 38
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/35
Autorzy: H[anna] Bułhak-Guz, R. Cybulska, Ewa Czichos, Andrzej Kulig, Andrzej Chilarski.
Tytuł: Badania nad patogenezą zaburzeń perystaltyki i wchłaniania w jelitach we wrodzonym wytrzewieniu na modelu doświadczalnym - zarodku kurzym.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 76
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/35
Autorzy: J[anusz] P[iotr] Sikora, D[anuta] Chlebna-Sokół, A[nna] Sikora, E[wa] Andrzejewska, S[ławomir] Chrul, W. Kuzański.
Tytuł: Badania oceniające wybuch tlenowy oraz ekspresję receptorów dla TNF-alfa na granulocytach obojętnochłonnych u dzieci z ciężkimi oparzeniami.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 63
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/35
Autorzy: A[nna] Piaseczna-Piotrowska, M[arek] Kazanek.
Tytuł: Izolowana przetoka przełykowo-tchawicza typu H - przydatność nowoczesnej diagnostyki radiologicznej (prezentacja przypadku).
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. [1]
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/35
Autorzy: W. Kuzański, A[dam] Olszewski, A[dam] Napieralski, J[erzy] Niedzielski.
Tytuł: Obraz termograficzny młodzieńczych żylaków powrózka nasiennego.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 51
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/35
Autorzy: M[arek] Krakós, P[aweł] Krajewski, J[erzy] Niedzielski.
Tytuł: Obumierające zapalenie jelit u noworodków ze skrajnie niską masą urodzeniową.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 11
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/35
Autorzy: P. Przewratil, J[erzy] Niedzielski.
Tytuł: Ocena ekspresji receptorów estrogenowych w nerwie płciowo-udowym u chłopców z wnętrostwem leczonych wcześniej gonadotropiną kosmówkową (HCG).
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 49
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/35
Autorzy: J. Jabłoński, K[atarzyna] Bajon, R[enata] Gawrońska.
Tytuł: Ocena odległych wyników po operacjach przepuklin pachwinowych u dzieci - porównanie technik operacyjnych.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 29
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/35
Autorzy: W. Kuzański, J[erzy] Niedzielski.
Tytuł: Odległe wyniki leczenia chłopców z wnętrostwem - czynność spermatogenetyczna i hormonalna.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 49
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

23/35
Autorzy: A[nna] Piaseczna-Piotrowska, A[ndrzej] Chilarski.
Tytuł: Ogromne guzy ogonowo-krzyżowe - retrospektywna analiza 15 przypadków - strategia postępowania leczniczego.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 6
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/35
Autorzy: M[arek] Krakós, Z[bigniew] Jankowski, J[erzy] Niedzielski.
Tytuł: Ostra moszna - wciąż aktualny problem kliniczny.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, nr 1, s. 46, tab.
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

25/35
Autorzy: M[ałgorzata] Chrzanowska, Anna Piaseczna-Piotrowska.
Tytuł: Postępowanie rehabilitacyjne u dziecka po oparzeniu blisko 80% powierzchni - opis przypadku.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 108
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

26/35
Autorzy: H[anna] Bułhak-Guz, A[rtur] Kobielski, L. Stefańczyk, J[erzy] Klimczak, Andrzej Chilarski.
Tytuł: Pourazowa torbiel trzustki - przedstawienie przypadku.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 108-109
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

27/35
Autorzy: A[nna] Sitkiewicz, P. Przewratil, E[wa] Andrzejewska.
Tytuł: Przypadek rzadkiego guza zapalnego płuca u sześcioletniej dziewczynki.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 111
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

28/35
Autorzy: J. Jabłoński, R[enata] Gawrońska, E[wa] Andrzejewska.
Tytuł: Pyloromiotomia okołopępkowa z zastosowaniem klemu okienkowego.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 29
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

29/35
Autorzy: W. Kuzański, A[dam] Olszewski, A[dam] Napieralski, J[erzy] Niedzielski.
Tytuł: Termograficzna ocena skuteczności leczenia laparoskopowego młodzieńczych żylaków powrózka nasiennego.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 39
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

30/35
Autorzy: I[reneusz] Kohut, B[artosz] Broen, J[erzy] Niedzielski, [Krzysztof] Mandat.
Tytuł: Torbiel śródścienna kątnicy przyczyną przewlekłego wgłobienia jelit, bez ostrych objawów brzusznych.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, nr 1, s. 107
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

31/35
Autorzy: H[anna] Bułhak-Guz, P[iotr] Raczyński, H[anna] Grochulska-Cerska, E[wa] Kobrzyńska, P[aweł] Pawlak, M. Pawlak, A[nna] Taczalska, Andrzej Chilarski.
Tytuł: Wczesne operacje niezstąpionych jąder a wyniki odległe.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 40
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

32/35
Autorzy: H[anna] Bułhak-Guz, M[aria] Klimanek-Sygnet, Andrzej Chilarski, J[an] Wilczyński, E[wa] Gulczyńska, I[wona] Maroszyńska, M[aria] Respondek-Liberska, Krzysztof Szaflik.
Tytuł: Wrodzone wytrzewienie - leczenie i wyniki odległe.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 3
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

33/35
Autorzy: E[wa] Andrzejewska.
Tytuł: Zakażenia w chirurgii dziecięcej.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 73
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

34/35
Autorzy: Anna Piaseczna-Piotrowska.
Tytuł: Zastosowanie nowoczesnych opatrunków w leczeniu trudno gojących się ran u dzieci.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 108
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

35/35
Autorzy: J. Jabłoński, R[enata] Gawrońska, E[wa] Andrzejewska.
Tytuł: Zwiększona lokalna synteza insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 (IGF-1) i płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDEGF) u dzieci z wrodzonym przerostowym zwężeniem odźwiernika.
Czasopismo: Przegl Chir Dziec
Szczegóły: 2006 : T. 1, z. 1, s. 30
ISSN: 1896-477X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi