Zapytanie: PRZEGL ANTROPOL
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/13

Autorzy: M[agdalena] Kołodziejczak, B[landyna] Jerszyńska, E[lżbieta] Żądzińska, A[nna] Wrzesińska, J[acek] Wrzesiński, J[erzy] Nadolski, Henryk Włodzimierz Witas.
Tytuł: Allele warunkujące oporność/wrażliwość na infekcję Mycobacterium tuberculosis w materiale wczesnośredniowiecznym z polskich stanowisk archeologicznych.
Czasopismo: Przegl Antropol
Szczegóły: 2007, suppl. 5, s. 71
ISSN: 0033-2003
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/13
Autorzy: Henryk W[łodzimierz] Witas.
Tytuł: Analiza kopalnego DNA: znaczenie i perspektywy.
Czasopismo: Przegl Antropol
Szczegóły: 2007, suppl. 5, s. 132
ISSN: 0033-2003
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/13
Autorzy: Elżbieta Żądzińska, Małgorzata Karasińska, Henryk W[łodzimierz] Witas.
Tytuł: Cechy metryczne zębów mlecznych w ocenie płci średniowiecznych dziecięcych pochówków szkieletowych z terenu Polski.
Czasopismo: Przegl Antropol
Szczegóły: 2007, suppl. 5, s. 140
ISSN: 0033-2003
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/13
Autorzy: M[agdalena] Kołodziejczak, B[landyna] Jerszyńska, E[lżbieta] Żądzińska, A[nna] Wrzesińska, J[acek] Wrzesiński, J[erzy] Nadolski, Henryk Włodzimierz Witas.
Tytuł: Obecność allela predysponującego do chorób prionowych we wczesnośredniowiecznym materiale z polskich stanowisk archeologicznych.
Czasopismo: Przegl Antropol
Szczegóły: 2007, suppl. 5, s. 72
ISSN: 0033-2003
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/13
Autorzy: P[rzemysław] Zawicki, E[lżbieta] Żądzińska, A[nna] Wrzesińska, J[acek] Wrzesiński, B[landyna] Jerszyńska, J[erzy] Nadolski, Henryk Włodzimierz Witas.
Tytuł: Oporność Europejczyków na HIV a średniowieczne epidemie czarnej śmierci.
Czasopismo: Przegl Antropol
Szczegóły: 2007, suppl. 5, s. 135
ISSN: 0033-2003
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/13
Autorzy: K[rystyna] Jędrychowska-Dańska, P[rzemysław] Zawicki, E[lżbieta] Żądzińska, A[nna] Wrzesińska, J[acek] Wrzesiński, B[landyna] Jerszyńska, J[erzy] Nadolski, Henryk Włodzimierz Witas.
Tytuł: Predyspozycje do rozwoju chorób autoimmunizacyjnych w ciągu ostatniego stulecia.
Czasopismo: Przegl Antropol
Szczegóły: 2007, suppl. 5, s. 62
ISSN: 0033-2003
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/13
Autorzy: A[licja] Śmiszkiewicz-Skwarska, K[arolina] Bajon, H[enryk] Stolarczyk, M[aciej] Rutkowski, E[wa] Sewerynek.
Tytuł: Próba oceny gęstości mineralnej kości na podstawie badań wybranych populacji szkieletowych z mikroregionu Brześcia Kujawskiego (XI-XIX w.).
Czasopismo: Przegl Antropol
Szczegóły: 2007, suppl. 5, s. 127
ISSN: 0033-2003
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/13
Autorzy: K[arolina] Bajon, A[licja] Śmiszkiewicz-Skwarska, H[enryk] Stolarczyk, M[aciej] Rutkowski, E[wa] Sewerynek.
Tytuł: Próba oceny składu pierwiastków kośćca wybranych populacji szkieletowych z mikroregionu Brześcia Kujawskiego (XI-XIX w.).
Czasopismo: Przegl Antropol
Szczegóły: 2007, suppl. 5, s. 22
ISSN: 0033-2003
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/13
Autorzy: M[ałgorzata] Karasińska, J[udyta] Gładykowska-Rzeczycka, A[nna] Wrzesińska, J[acek] Wrzesiński, J[erzy] Nadolski, Henryk Włodzimierz Witas.
Tytuł: Przypadek olbrzymki z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska na Ostrowie Lednickim - molekularna ocena płci.
Czasopismo: Przegl Antropol
Szczegóły: 2007, suppl. 5, s. 66
ISSN: 0033-2003
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/13
Autorzy: M[ałgorzata] Karasińska, E[lżbieta] Żądzińska, B[landyna] Jerszyńska, A[nna] Wrzesińska, J[acek] Wrzesiński, J[erzy] Nadolski, J[udyta] Gładykowska-Rzeczycka, A[leksandra] Pudło, Henryk Włodzimierz Witas.
Tytuł: Weryfikacja molekularnych metod identyfikacji płci w materiale kopalnym.
Czasopismo: Przegl Antropol
Szczegóły: 2007, suppl. 5, s. 67
ISSN: 0033-2003
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/13
Autorzy: Joanna Nieczuja-Urbańska, Bogusław Antoszewski.
Tytuł: Odrębności rozwojowe nosa u dzieci i młodzieży z obustronnym rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia.
Czasopismo: Przegl Antropol
Szczegóły: 2005, suppl. 4, s. 75
ISSN: 0033-2003
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/13
Autorzy: Henryk W[łodzimierz] Witas, Przemysław Zawicki.
Tytuł: Mitochondrial DNA and human evolution: a review.
Czasopismo: Przegl Antropol
Szczegóły: 2004 : Vol. 67, s. 97-110, ryc., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 0033-2003
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

13/13
Autorzy: Henryk W[łodzimierz] Witas.
Tytuł: Molecular anthropology: touching the past through ancient DNA retrieval. Methodological aspects.
Czasopismo: Przegl Antropol
Szczegóły: 2001 : Vol. 64, s. 41-56, ryc., wykr., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 0033-2003
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi