Zapytanie: PRZEDS ZARZĄDZ
Liczba odnalezionych rekordów: 122Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/122

Autorzy: Anna Staszewska.
Tytuł: Czynniki organizacyjne oraz zasady społecznej odpowiedzialności biznesu a tworzenie modeli biznesowych prywatnych domów seniora w Polsce
Tytuł angielski: Organizational Factors of Business Models of Private Nursing Homes for Senior Citizens in Poland
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2018 : Vol. 19, nr 11, s. 379-394
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

2/122
Autorzy: Małgorzata Suwała, Wojciech Drygas, Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk, Wojciech Bielecki.
Tytuł: Czy codzienne palenie tytoniu przez dorosłych mężczyzn wpływa na masę ciała? Wyniki Programu WOBASZ II
Tytuł angielski: Does daily smoking by adult men affect weight? Results of the WOBASZ II Program
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2018 : T. 19, nr 12 cz. 1, s. 243-257, Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

3/122
Autorzy: Monika Burzyńska, Małgorzata Pikala, Marek Bryła, Irena Maniecka-Bryła.
Tytuł: Determinants of Anxiety and Fear for the Future Among the Elderly in a City Environment
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2018 : T. 19, nr 12 cz. 1, s. 175-188
Uwagi: UMED 503/6-029-07/503-61-001
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/122
Autorzy: Adam Rzeźnicki, Agata Kunert, Jolanta Stefanek, Jan Krakowiak.
Tytuł: Determinanty wyboru gabinetu stomatologicznego na przykładzie wybranego gabinetu stomatologicznego w Łodzi
Tytuł angielski: Determinants of dental practise choice in opinion of patients of selected dental practise in Lodz
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2018 : T. 19, nr 12 cz. 1, s. 59-73, Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/122
Autorzy: Karol Tarkowski, Iwona Bojar, Magdalena Matusiak, Agnieszka Kister.
Tytuł: Migracje pacjentów z Lubelskiego OW NFZ w zakresie lecznictwa szpitalnego - oddziały szpitalne
Tytuł angielski: Migration of patients from the Lubelski Branch of National Health Fund in terms of hospital treatment - hospital wards
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2018 : T. 19, nr 12 cz. 1, s. 161-173, Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/122
Autorzy: Dorota Raczkiewicz, Karol Tarkowski, Małgorzata Widawska, Iwona Bojar.
Tytuł: Migracje pacjentów z Lubelskiego OW NFZ w zakresie lecznictwa szpitalnego - programy zdrowotne i terapeutyczne chemioterapia, radioterapia i świadczenia wysokospecjalistyczne
Tytuł angielski: Migration of patients from the Lubelski Branch of National Health Fund in terms of hospital treatment - health and therapeutic programs, chemotherapy, radiotherapy and highly specialized services
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2018 : T. 19, nr 12 cz. 1, s. 149-160, Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

7/122
Autorzy: Izabela Gąska, Marian Sygit, Katarzyna Sygit, Jan Krakowiak.
Tytuł: Możliwości wykorzystywania probiotyków i witamin w zarządzaniu procesem terapeutycznym w cukrzycy
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2018 : Vol. 19, z. 12 cz. 2, s. 367-381
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

8/122
Autorzy: Ewa Kaniecka, Monika Białas, Wojciech Szrajber, Dariusz Timler, Jarosław Sobczak.
Tytuł: Ocena stopnia przygotowania i zaawansowania procesu wdrożenia poszczególnych wymagań prawnych, akredytacji i innych standardów jakości w jednostkach ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa łódzkiego
Tytuł angielski: Assessment of the Degree of Preparation and Advancement of the Implementation Process of Individual Legal Requirements, Accreditation and Other Quality Standards in Health Care Units Subordinated to the Self-Government of the Lodz Region
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2018 : Vol. 19, nr 12 cz. 2, s. 31-54
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

9/122
Autorzy: Hanna Taraszkiewicz, Dominika Cichońska-Rzeźnicka, Irena Kierzkowska, Romuald Holly.
Tytuł: Rola Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej (OKK) w zarządzaniu bezpieczeństwem pacjenta na bloku operacyjnym
Tytuł angielski: The role of the Surgical Safety Checklist (SSC) in managing the safety of patient at the operating block
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2018 : vol. 29, nr 12 cz. I, s. 31-46
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

10/122
Autorzy: Andrzej Panasiuk, Magdalena Banach, Agnieszka Jóźwik, Irena Walecka.
Tytuł: Współdziałanie sektora publicznego z prywatnym - razem czy osobno?
Tytuł angielski: Cooperation Between the Public and Private Sectors? Together or Separately?
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2018 : T. 19, nr 12 cz. 1, s. 47-58, Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

11/122
Autorzy: Dominika Lisiak-Felicka, Justyna Zajdel-Całkowska, Radosław Zajdel.
Tytuł: Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach prowadzących działalność leczniczą
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2017 : T. 18, z. 4 cz. 2, s. 167-180
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0

12/122
Autorzy: Dominika Cichońska-Rzeźnicka, Martyna Jankowska, Izabela Rydlewska-Liszkowska, Adam Rzeźnicki.
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego poprzez edukację zdrowotną na podstawie opinii pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w Miszewie Murowanym
Tytuł angielski: Risk Management of Colon Cancer Through Health Education Based on The Opinion of Patients of Primary Care in Miszew Murowana
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2018 : T. 19, nr 12 cz. 1, s. 75-90, Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

13/122
Autorzy: Katarzyna Sygit, Marian Sygit, Jan Krakowiak, Krzysztof Sieja.
Tytuł: Zarządzanie w profilaktyce i leczeniu nowotworów u człowieka na przykładzie suplementacji selenem (Se) - część II
Tytuł angielski: Management of Oncological Prophylaxis and Human Cancer Treatment on the Example of Selenium (Se) Supplementation - Part II
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2018 : Vol. 19, z. 12 cz. 2, s. 355-366
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

14/122
Autorzy: Katarzyna Sygit, Marian Sygit, Jan Krakowiak, Oleh Lyubinets.
Tytuł: Znaczenie aktywności fizycznej w organizowaniu i zarządzaniu procesami usprawniania ruchowego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na terenach miejskich i wiejskich
Tytuł angielski: The importance of physical activity in the organization and management of motor rehabilitation processes of children with intellectual disabilities in urban and rural areas
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2018 : T. 19, nr 12 cz. 1, s. 105-115, Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

15/122
Autorzy: Katarzyna Sygit, Marian Sygit, Jan Krakowiak.
Tytuł: Badania potrzeb zdrowotnych populacji i opinii społecznej dotyczącej funkcjonowania służby zdrowia istotnymi elementami zarządzania podmiotami leczniczymi.
Tytuł angielski: Research on Population Health Needs and Public Opinion Related to the Functioning of the Health Service - Crucial Elements in Management of Healthcare Entities
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2017 : T. 18, nr 7 cz.1, s. 55-70, Sum.
Uwagi: Nowoczesne Tendencje w Zarządzaniu Ochroną Zdrowia
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

16/122
Autorzy: Dominika Cichońska, Marlena Seliwiak, Adam Rzeźnicki, Jan Krakowiak.
Tytuł: Ocena systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego przez wybranych czynnych zawodowo ratowników medycznych zatrudnionych na terenie województwa łódzkiego
Tytuł angielski: Assessment of the Emergency Medical Services by Selected Paramedics Employed in the Lodz Voivodship
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2017 : T. 18, nr 7 cz.1, s. 183-199, Summ.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

17/122
Autorzy: Adam Rzeźnicki, Aleksandra Hernik, Włodzimierz Stelmach, Jan Krakowiak.
Tytuł: Opinie pacjentów na temat skuteczności działań marketingowych wykorzystywanych w promocji prywatnych gabinetów fizjoterapeutycznych
Tytuł angielski: Patients' Opinions on the Effectiveness of Marketing Activities Used in the Promotion of Private Physiotherapy Offices
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2017 : T. 18, nr 10 cz. 3, S. 59-72, Sum.
Uwagi: Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

18/122
Autorzy: Agnieszka Kolmaga, Anna Gawron-Skarbek, Jan Krakowiak, Franciszek Szatko.
Tytuł: Organizacja edukacji żywieniowej w szkole. Część III - aktywność fizyczna jako istotny element holistycznego stylu życia młodzieży
Tytuł angielski: Organization of Nutrition Education at school. Part III - Physical Activity as an Important Element of the Holistic Youth Lifestyle
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2017 : T. 18, nr 10 cz. 3, s. 213-226, Sum.
Uwagi: Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

19/122
Autorzy: Agnieszka Kolmaga, Anna Gawron-Skarbek, Barbara Rózga-Obrębska, Franciszek Szatko.
Tytuł: Organizacja edukacji żywieniowej w szkole. Część IV - bierne spędzanie czasu wolnego jako element nieprawidłowego stylu życia młodzieży.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2017 : T. 18, z. 7 cz. I, s. 209-222
ISSN: 2543-8190
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

20/122
Autorzy: Romuald Holly, Dominika Cichońska, Anna Rybarczyk-Szwajkowska, Katarzyna Kędzior.
Tytuł: Rola usług finansowych w działalności firm średnich, małych i mikro w Polsce - faktyczna i postrzegana przez przedsiębiorców
Tytuł angielski: The Role of Financial Services in the Activities of Small and Medium -Sized Enterprises in Poland - Actual and Perceived by Entrepreneurs
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2017 : T. 18, nr 10 cz. 3, s. 43-57, Sum.
Uwagi: UMED 502-03/6-069-01/502-64-088
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

21/122
Autorzy: Adam Rzeźnicki, Dominika Cichońska, Katarzyna Sawczuk, Włodzimierz Stelmach.
Tytuł: Wypalenie zawodowe pielęgniarek - analiza zjawiska w wybranych placówkach medycznych
Tytuł angielski: Professional Burnout Among Nurses - Analysis of the Phenomenon at the Selected Medical Facility
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2017 : T. 18, nr 7 cz. 1, s. 169-181, Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

22/122
Autorzy: Dominika Cichońska, Jarosław Bogucki, Adam Rzeźnicki, Romuald Holly.
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem nieprawidłowego żywienia przez edukację na podstawie diagnozy nawyków żywieniowych studentów wybranych kierunków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Politechniki Łódzkiej
Tytuł angielski: Risk Management of Abnormal Nutrition Through Education Based on Diagnosis of Eating Habits of Students of Selected Faculties at the Medical University of Lodz and the Lodz University of Technology
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2017 : T. 18, nr 10 cz. 3, s. 73-90, Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

23/122
Autorzy: Elżbieta Michalska, Magdalena Rudzińska, Alina Kowalska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Analiza gotowości do angażowania się w pracę pielęgniarek zatrudnionych w Poddębickim Centrum Zdrowia
Tytuł angielski: Analysis of readiness to engage in work of nurses employed in Poddębice Health Center
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : T. 17, nr 10 cz. 3, s. 61-74
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

24/122
Autorzy: Waldemar Kołcz, Dorota Kaleta, Agnieszka Hubert-Lutecka, Anna Garus-Pakowska, Kinga Polańska.
Tytuł: Attitudes of medical students towards smoking as a factor in the effective management of health of the population Global Health Professions Student Survey, Poland
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : T. 17, nr 10 cz. 3, s. 103-116
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

25/122
Autorzy: Małgorzata Pikala, Monika Burzyńska, Irena Maniecka-Bryła.
Tytuł: Ekonomiczny aspekt strat spowodowanych przedwczesną umieralnością mieszkańców Polski na skutek nowotworów złośliwych
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : Vol. 17, nr 10, s. 49-59
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

26/122
Autorzy: Anna Gawron-Skarbek, Jan Krakowiak, Dorota Kaleta, Małgorzata Godala, Agnieszka Kolmaga, Franciszek Szatko.
Tytuł: Funkcjonalność instytucji wsparcia społecznego. Część I - Beneficjenci systemu pomocy społecznej badanie na przykładzie mieszkańców miasta Łodzi
Tytuł angielski: Functionality of social assistance institutions. Part I - Beneficiaries of welfare system + study exampled of Lodz city inhabitants
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : Vol. 17, nr 10 cz. 3, s. 231-244
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

27/122
Autorzy: Anna Gawron-Skarbek, Jan Krakowiak, Małgorzata Godala, Anna Garus-Pakowska, Adam Rzeźnicki, Franciszek Szatko.
Tytuł: Funkcjonalność instytucji wsparcia społecznego. Część II - Efektywność a bariery instytucji wsparcia społecznego w opinii beneficjentów systemu
Tytuł angielski: Functionality of social assistance institutions. Part II - Efficacy and barriers of social assistance institutions in opinion of welfare system beneficiaries
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : Vol.. 17, nr 10 cz.3, s. 245-256
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

28/122
Autorzy: Agnieszka Hubert-Lutecka, Waldemar Kołcz, Mirosław Niedzin, Katarzyna Milcarz, Dorota Kaleta.
Tytuł: Kontrola epidemii tytoniowej jako ważny element w procesie kształtowania polityki zdrowotnej i zarządzania zdrowiem społeczeństwa
Tytuł angielski: Control of the tobacco epidemic as an important element in shaping health policy and public health management
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : T. 17, nr 10 cz.3, s. 135-146
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

29/122
Autorzy: Dominika Cichońska, Romuald Holly, Beata Gruda, Anna Rybarczyk-Szwajkowska, Adam Rzeźnicki, Jan Krakowiak.
Tytuł: Ocena stopnia zabezpieczenia ryzyka starości przez pensjonariuszy wybranych domów opieki w Polsce i w Belgii.
Tytuł angielski: The degree of risk of aging protection in the oppinions of selected care homes' residents in Poland and in Belgium.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : Vol. 17, nr 10 cz.3, s. 9-21, bibliogr., tab., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

30/122
Autorzy: Agnieszka Kolmaga, Małgorzata Godala, Elżbieta Trafalska, Dorota Kaleta, Franciszek Szatko.
Tytuł: Organizacja edukacji żywieniowej w szkole. Część I - struktura spożywania posiłków
Tytuł angielski: Organization of nutrition education at school. Part I - the structure of consumption of meals
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : Vol.. 17, nr 10 cz. 3, s. 195-210
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

31/122
Autorzy: Agnieszka Kolmaga, Małgorzata Godala, Adam Rzeźnicki, Elżbieta Trafalska, Franciszek Szatko.
Tytuł: Organizacja edukacji żywieniowej w szkole. Część II - wybór produktów spożywczych
Tytuł angielski: Organization of nutrition education at school. Part II - choosing food products.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : Vol.. 17, nr 10 cz. 3, s. 211-229
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

32/122
Autorzy: Marta Szkiela, Waldemar Kołcz, Marek Milcarz, Anna Gawron-Skarbek, Franciszek Szatko, Dorota Kaleta.
Tytuł: Postawy studentów medycyny na Ukrainie wobec palenia tytoniu jako czynnik decydujący o skutecznym zarządzaniu zdrowiem populacji
Tytuł angielski: Attitudes of medical students in Ukraine towards smoking as a main factor in the effective management of health of the population
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : T. 17, nr 10 cz. 3, s. 89-102
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

33/122
Autorzy: Nina Niezabitowska-Kowalczyk, Marta Szkiela, Marek Milcarz, Sebastian Łapiński, Dorota Kaleta.
Tytuł: Postrzeganie przez studentów roli lekarza w procesie rzucania palenia jako czynnik decydujący o skutecznym zarządzaniu zdrowiem populacji
Tytuł angielski: The perception of the role of the physitian in the process of quitting smoking as a important factor in the effective management of health of the population
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : T. 17, nr 10 cz. 3, s. 147-158
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

34/122
Autorzy: Magdalena Malczewska, Jan Krakowiak, Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk, Agnieszka Ślusarek, Wojciech Bielecki.
Tytuł: Psychologiczne wyznaczniki zarządzania sytuacją kryzysową na przykładzie grupy osób bezrobotnych 45+
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : 17, 10, 257-268
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

35/122
Autorzy: Marek Milcarz, Adam Rzeźnicki, Sebastian Łapiński, Katarzyna Milcarz, Mirosław Niedzin, Marta Szkiela, Dorota Kaleta.
Tytuł: Quitting Smoking - Implications for the Health Management and Development of a Future Population Strategies
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : T. 17, nr 10 cz. 3, s. 175-184
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

36/122
Autorzy: Magdalena Rudzińska, Dominika Cichońska, Alina Kowalska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Realizacja funkcji personalnej a determinanty otoczenia wewnętrznego jednostek ochrony zdrowia
Tytuł angielski: Implementation of the human resources function and the determinants of the internal environment of health care units.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : Vol. 17, nr 10 cz. 3, s. 75-87, bibliogr., tab., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

37/122
Autorzy: Sebastian Łapiński, Joanna Kopcińska, Marta Sęk, Mirosław Niedzin, Dorota Kaleta.
Tytuł: The impact of the legislation in the field of tobacco control for the effective management of health of the population of working age
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : T. 17, nr 10 cz.3, s. 117-133
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

38/122
Autorzy: Anna Rybarczyk-Szwajkowska, Paulina Nowak, Dominika Cichońska, Romuald Holly.
Tytuł: Wpływ certyfikatu jakości na zakażenia szpitalne w podmiotach leczniczych w województwie łódzkim.
Tytuł angielski: The impact of a quality certificate on nosocomial infections in hospitals in the region of Lodz.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : Vol. 17, z. 10 cz. 3, s. 23-33, bibliogr., tab., Sum
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

39/122
Autorzy: Katarzyna Milcarz, Marta Szkiela, Dorota Kaleta.
Tytuł: Wpływ procesu legislacyjnego w zakresie kontroli używania tytoniu na skuteczne zarządzanie zdrowiem kobiet w wieku rozrodczym.
Tytuł angielski: The impact of the legislative process in the field of tobacco control for the effective management of reproductive-aged women's health.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : T. 17, nr 10 cz. 3, s. 159-173
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

40/122
Autorzy: Piotr Stelmach, Mateusz Kuzdak, Włodzimierz Stelmach, Adam Rzeźnicki, Dominika Cichońska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Wpływ przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego na poziom satysfakcji pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnej izbie przyjęć
Tytuł angielski: The impact of the transformation of Independent Public Health Care Centre in a commercial company on the level of satisfaction of patients using health care services in hospital's admission room
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : Vol. 17, nr 10 cz. 3, s. 35-48
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

41/122
Autorzy: Monika Białas, Jan Krakowiak, Barbara Włodarczyk, Adam Rzeźnicki, Włodzimierz Stelmach.
Tytuł: Zmiany zachodzące w opiniach pacjentów na temat jakości udzielania świadczeń medycznych po wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii
Tytuł angielski: Changes in patient opinions on the quality of the provision of medical services after the implementation of the Integrated Management System at the Institute of Hematology and Blood Transfusion.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : T. 17, nr 10 cz.3, s. 269-283
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

42/122
Autorzy: Anna Rybarczyk-Szwajkowska, Romuald Holly, Dominika Cichońska.
Tytuł: Badanie jakości szpitalnych świadczeń zdrowotnych w województwie łódzkim - metoda i wyniki.
Tytuł angielski: Research on the Quality of Hospital Healthcare Services in the Region of Łódź - Methodology and Results.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, nr 10, s. 7-19, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

43/122
Autorzy: Hanna Balkiewicz, Iwona Stelmach, Dominika Cichońska, Emilia Kwiatek-Brzezińska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Determinanty zachowań nabywców okularów na podstawie klientów salonu Vision Express w Łodzi.
Tytuł angielski: Determinants of glasses purchasers' behavior based on Vision Express' customers in Lodz.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, s. 81-100, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

44/122
Autorzy: Marta Szkiela, Marta Stobnicka, Jan Krakowiak, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Franciszek Szatko, Dorota Kaleta.
Tytuł: Health behaviors of cancer patients.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, s. 115-129, wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

45/122
Autorzy: Marta Szkiela, Franciszek Szatko, Jan Krakowiak, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Dorota Kaleta.
Tytuł: Narażenie kobiet ciężarnych na środowiskowy dym tytoniowy - aspekt zdrowotny, ekonomiczny, społeczny.
Tytuł angielski: Exposure of Pregnant Women to Environmental Tobacco Smoke - Health, Economic and Social Aspect.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10 cz. 1, s. 233-248, ryc., tab., bibliogr., wykr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

46/122
Autorzy: Marcin Mitał, Iwona Stelmach, Jan Krakowiak, Alina Kowalska, Adam Rzeźnicki, Włodzimierz Stelmach.
Tytuł: Ograniczenie ekspozycji na środowiskowy dym tytoniowy jako metoda zarządzania ryzykiem zdrowotnym u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem chorujących na astmę
Tytuł angielski: Reducing exposure on environmental tobacco smoke as a children's health risk management method, taking into account children's suffering from asthma
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, s. 207-220, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

47/122
Autorzy: Paulina Tuchowska, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Jan Krakowiak, Franciszek Szatko, Dorota Kaleta.
Tytuł: Palenie tytoniu przez kobiety w wieku rozrodczym - implikacje do kreowania polityki prozdrowotnej.
Tytuł angielski: Smoking by women at reproductive age - implications for evidence-based policy making.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10 cz. 1, s. 249-261, ryc., wykr., tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

48/122
Autorzy: Adam Rzeźnicki, Włodzimierz Stelmach, Alina Kowalska, Dominika Cichońska, Aleksandra Marjańska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Postawy studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu wobec zakazów palenia tytoniu jako istotny element zarządzania polityką zdrowotną i legislacyjną.
Tytuł angielski: Attitudes of students of the Faculty of Health Sciences toward smoking ban as an important element of health and legislative policy.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, s. 193-206, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

49/122
Autorzy: Jan Krakowiak, Iwona Stelmach, Adam Rzeźnicki, Alina Kowalska, Justyna Białecka, Włodzimierz Stelmach.
Tytuł: Rozpowszechnienie zjawiska wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek wyzwaniem dla kadry zarządzającej szpitalem.
Tytuł angielski: The prevalence of the professional burnout among nurses as a challenge for the management of the hospital.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, 39-50, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

50/122
Autorzy: Marta Stobnicka, Marta Szkiela, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Franciszek Szatko, Jan Krakowiak, Dorota Kaleta.
Tytuł: Subiektywna ocena stanu zdrowia oraz poziom aktywności fizycznej wśród pacjentek onkologicznych jako istotny element poprawy skuteczności leczenia.
Tytuł angielski: Subjective assessment of health status and physical activity among cancer patients as an essential element for improving the effectiveness of treatment
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, s. 181-191, ryc., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

51/122
Autorzy: Iwona Bednarek, Włodzimierz Stelmach, Adam Rzeźnicki, Paulina Matusiak, Ilona Baryła, Jan Krakowiak.
Tytuł: Wiedza studentów kierunków studiów o profilu medycznym na temat zasad udzielania świadczeń zdrowotnych jako ważny element zarządzania opieką zdrowotną.
Tytuł angielski: Knowledge of students of medical profile studies on the principles of providing health services as an important element of health care management.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, s.165-180, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

52/122
Autorzy: Kinga Kulczycka, Marta Żarnowska, Ewa Stychno, Artur Wdowiak, Monika Sadowska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Wstępna ocena ryzyka zawodowego na stanowisku instrumentariuszki jako element skutecznego zarządzania personelem szpitalnym
Tytuł angielski: Preliminary assessment of occupational risk at the workplace of an operating room nurse as part of effective management of the hospital staff.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, s. 101-114, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Adres url:

53/122
Autorzy: Dominika Cichońska, Iwona Stelmach, Paulina Matusiak, Elżbieta Albin, Jan Krakowiak.
Tytuł: Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek jako problem w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie medycznym
Tytuł angielski: Professional burnout among nurses as a problem in human resource management at medical enterprise
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, s. 21-38, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

54/122
Autorzy: Jan Krakowiak, Adam Rzeźnicki, Joanna Sułkowska, Elżbieta Klima, Włodzimierz Stelmach.
Tytuł: Zarządzanie jakością świadczeń medycznych oraz pozamedycznych udzielanych przez Domy Pomocy Społecznej na podstawie opinii ich pensjonariuszy.
Tytuł angielski: Quality management of medical and non-medical services provided by welfare house on the basis of opinions of their residents.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : T. 16, z. 10, s. 67-80, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

55/122
Autorzy: Anna Szczerbak, Włodzimierz Stelmach, Dominika Cichońska, Łukasz Sobieszczyk, Jan Krakowiak.
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem występowania chorób przenoszonych drogą płciową poprzez kształtowanie zachowań seksualnych.
Tytuł angielski: Risk management of prevalence of sexually transmitted diseases by formation of sexual behavior.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, s. 131-153, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

56/122
Autorzy: Barbara Sikora, Joanna Sułkowska, Wojciech Bielecki.
Tytuł: Zarządzanie w opiece paliatywnej. Medyczne i pozamedyczne wyznaczniki roli opiekuna w zintegrowanym systemie opieki nad chorym u kresu życia
Tytuł angielski: Management in palliative care. Medical and non-medical determinants of the care giver role in the integrated system of care for patients at the end of life.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, s. 155-164, bibliogr.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

57/122
Autorzy: Marta Szkiela, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Franciszek Szatko, Jan Krakowiak, Dorota Kaleta.
Tytuł: Zwiększanie wiedzy kobiet ciężarnych na temat szkodliwego wpływu dymu tytoniowego na zdrowie jako efektywne narzędzie redukcji kosztów chorób odtytoniowych.
Tytuł angielski: Increasing awareness of pregnant women about the harmful effects of tobacco smoke as an effective tool in reduction of tobacco-related disease burden.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, s. 221-232, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

58/122
Autorzy: Tomasz Olędzki, Bartłomiej Szrajber, Katarzyna Dudek, Ireneusz Pieszyński, Jolanta Kujawa, Lech Pomorski.
Tytuł: Analiza kosztów leczenia osób trzeźwych i nietrzeźwych, hospitalizowanych z powodu urazów w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : T. 15, z. 8 cz. 3, s. 101-116, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

59/122
Autorzy: Piotr Wojtysiak, Monika Mórawiec, Adam Rzeźnicki, Nina Niezabitowska-Kowalczyk, Jan Krakowiak, Franciszek Szatko, Dorota Kaleta.
Tytuł: Choroby układu krążenia jako istotny problem zdrowia publicznego w powiecie piotrkowskim
Tytuł angielski: Cardiovascular diseases as an im portant public health problem in Piotrkowski district
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, nr 12 cz. 3, s. 191-210, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

60/122
Autorzy: Dominika Cichońska, Włodzimierz Stelmach, Adam Rzeźnicki, Alina Kowalska, Hanna Balkiewicz, Maria Sobieszek, Jan Krakowiak.
Tytuł: Determinanty zakupu leków na przykładzie klientów wybranej apteki w Piotrkowie Trybunalskim
Tytuł angielski: Determinants of drug purchase - customers selected pharmacies in Piotrków Trybunalski as an example
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : T. 15, z. 12. cz. 3, s. 19-47, ryc., tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

61/122
Autorzy: Paulina Matusiak, Marcin Mitał, Anna Szczerbak, Iwona Bednarek, Krzysztof Włodarczyk, Aneta Świątczak, Julia Krakowiak.
Tytuł: Dostosowywanie szpitala publicznego do zmian w systemie ochrony zdrowia na przykładzie restrukturyzacji SPZZOZ w Zwoleniu.
Tytuł angielski: Adjusting a public hospital to cha nges in the health care system on example of restructuring SPZZOZ in Zwoleń.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, nr 12 cz. 3, s. 49-62, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

62/122
Autorzy: Przemysław Bejga, Jan Krakowiak, Piotr Lutomski, Miłosław Bemben, Robert Łyszcz, Adam Rzeźnicki, Joanna Strzemecka.
Tytuł: Edukacja diabetologiczna realizowana przez poradnie lekarza rodzinnego a wybrane parametry wyrównania cukrzycy typu 2
Tytuł angielski: Effect of diabetes education from family clinics on selected controls of type 2 diabetes
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, nr 12, cz. 3, s. 145-158, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

63/122
Autorzy: Kinga Kulczycka, Łukasz Kuśnierz, Ewa Stychno, Monika Sadowska, Iwona Stelmach, Jan Krakowiak, Artur Wdowiak.
Tytuł: Obciążenie psychiczne na stanowisku pracy ratownika medycznego
Tytuł angielski: Psychical burden at the wo rkplace of medical rescuer
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, nr 12 cz. 3, s. 261-273, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

64/122
Autorzy: Krzysztof Włodarczyk, Kamila Zagier-Koziara, Hanna Balkiewicz, Julia Krakowiak, Anna Szczerbak, Iwona Bednarek, Jolanta Gajda, Dominika Cichońska.
Tytuł: Ocena jakości życia przez pacjentów diabetologicznych w wybranych radomszczańskich placówkach
Tytuł angielski: Evaluation of quality of life of di abetes patients in selected medical centers in Radomsko
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, 12 cz. 3, s. 127-143, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

65/122
Autorzy: Monika Sadowska, Anna Ksykiewicz-Dorota, Jan Krakowiak, Alina Kowalska, Artur Wdowiak.
Tytuł: Ocena opieki realizowanej w systemie rooming-in a poziom referencyjny szpitali
Tytuł angielski: Evaluation of care provided in the rooming-in system and referral level of hospitals
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, nr 12 cz. 3, s. 63-72, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

66/122
Autorzy: Lidia Sierpińska, Anna Ksykiewicz-Dorota, Artur Wdowiak, Marian Jędrych, Włodzimierz Stelmach, Jan Krakowiak, Monika Sadowska.
Tytuł: Ocena poziomu pielęgnowania pacjentek na oddziałach ginekologicznych
Tytuł angielski: Evaluation of the level of nursing pa tient care in gynaecological wards
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, nr 12 cz. 3, s. 211-221, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

67/122
Autorzy: Artur Wdowiak, Magdalena Sulima, Magdalena Stec, Magdalena Lewicka, Iwona Stelmach, Adam Rzeźnicki, Jan Krakowiak.
Tytuł: Ocena wpływu hałasu w miejscu pracy matki na rozwiązanie ciąży i dobrostan noworodka
Tytuł angielski: Evaluation of the impact of no ise in the workplace mother on pregnancy outcome and infant welfare
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, nr 12, cz. 3, s. 251-260, tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

68/122
Autorzy: Aneta Świątczak, Jan Krakowiak, Anna Szczerbak, Agata Gajewska, Joanna Gajda, Julia Krakowiak, Dominika Cichońska.
Tytuł: Przekształcenie zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego w opinii pracowników placówek leczniczych
Tytuł angielski: The transformation of the health care facility into a commercial company in the opinion of its employees
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, nr 12 cz. 3, s. 93-108, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

69/122
Autorzy: Adam Rzeźnicki, Włodzimierz Stelmach, Alina Kowalska, Kamil Chowański, Monika Mórawiec, Marta Szkiela, Iwona Stelmach, Jan Krakowiak.
Tytuł: Rola telewizji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, nr 12 cz 3, s. 223-237, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

70/122
Autorzy: Monika Mórawiec, Piotr Wojtysiak, Adam Rzeźnicki, Nina Niezabitowska-Kowalczyk, Jan Krakowiak, Franciszek Szatko, Dorota Kaleta.
Tytuł: Socio-economic dimensions and its health implications in Piotrkowski district.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, nr 12, cz. 3, s. 175-189, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

71/122
Autorzy: Dominika Cichońska, Joanna Sułkowska, Marta Kędzia.
Tytuł: Soft skills of caregivers - results of studies conducted in the Take Care project
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, z. 12 cz. 3, s.  109-126, ryc., wykr., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

72/122
Autorzy: Piotr Wojtysiak, Adam Rzeźnicki, Nina Niezabitowska-Kowalczyk, Monika Mórawiec, Jan Krakowiak, Franciszek Szatko, Dorota Kaleta.
Tytuł: Stan zdrowia i korzystanie z opieki medycznej przez mieszkańców powiatu piotrkowskiego w latach 2009-2013.
Tytuł angielski: The health status and healthcare utilization by residents of the Piotrkowski district in years 2009-2013.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, z. 12, cz. 3, s. 159-174, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

73/122
Autorzy: Piotr Lutomski, Przemysław Bejga, Miłosław Bemben, Karolina Strach, Jan Krakowiak, Alina Kowalska, Andrzej Horoch.
Tytuł: Wykorzystanie Informatyki Medycznej w Polsce i na świecie
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, nr 12, cz. 3, s. 83-92, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

74/122
Autorzy: Marcin Mitał, Adam Rzeźnicki, Alina Kowalska, Hanna Balkiewicz, Iwona Bednarek, Mateusz Kuzdak, Włodzimierz Stelmach.
Tytuł: Zaburzenia depresyjno-lękowe u osób leczonych z uzależnienia od dopalaczy i innych narkotyków
Tytuł angielski: Anxiety-depressive disorders in pa tients treated from addiction from party pills and other drugs
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, nr 12, cz. 3, s. 275-286, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

75/122
Autorzy: Izabela Rydlewska-Liszkowska.
Tytuł: "Lean Management" - doskonalenie zarządzania w podmiotach leczniczych
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 10, s. 275-290
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

76/122
Autorzy: Emilia Krakowiak, Dominika Cichońska, Michał Kamiński, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Jolanta Michalska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Bieganie rekreacyjne jako ważny aspekt w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Tytuł angielski: Recreational running as an important aspect of management
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : T. 14, 10, s. 45-57
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

77/122
Autorzy: Alina Kowalska, Judyta Milczarek, Adam Rzeźnicki, Jan Krakowiak.
Tytuł: Częstość analizowania piśmiennictwa naukowego zgodnego z kierunkiem zainteresowań zawodowych przez lekarzy medycyny
Tytuł angielski: Frequency of Anaylsing Professional Scientific Literature Complying with the Direction of Professional Interest of Medical Doctors
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 10, s. 197-212
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

78/122
Autorzy: Joanna Ruszkowska, Natalia Korejwo, Kamila Zagier-Koziara, Jan Krakowiak.
Tytuł: Czy ośrodki pediatryczne w Polsce przestrzegają zapisów Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu?
Tytuł angielski: Do Paediatric Centres in Poland Obey Regulations of European Charter for Children in Hospital?
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 10, s. 151-160
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

79/122
Autorzy: Gabriela Henrykowska, Ewa Gardyńska-Ziemba, Jacek Buczyński, Małgorzata Lewicka, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Andrzej Buczyński.
Tytuł: Dynamika występowania wybranych chorób wśród pracowników Poczty Polskiej.
Tytuł angielski: The dynamics of the occurrence of selected diseases among employees of Polish Post
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : T.14, z. 10 cz. 3, s. 59-68, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

80/122
Autorzy: Jan Krakowiak, Tomasz Gajewski, Alfred Owoc, Bożena Chudak, Iwona Bojar, Włodzimierz Stelmach, Iwona Stelmach.
Tytuł: Efektywność programu profilaktycznego "Zapobieganie Zespołom Bólowym Kręgosłupa u pracowników biurowych" - Część I: Analiza wstępna
Tytuł angielski: Efficiency of prevention program "Prevention of back pains in office workers" - Part I: Initial analysis
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : 14, 10 cz.3, 23-32
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

81/122
Autorzy: Tomasz Gajewski, Alfred Owoc, Jerzy Zarzeczny, Jan Krakowiak, Iwona Bojar.
Tytuł: Efektywność programu profilaktycznego "Zapobieganie Zespołom Bólowym Kręgosłupa u pracowników biurowych" - Część II: Wyniki interwencji
Tytuł angielski: Efficiency of Prevention Program "Prevention of Back Pains in Office Workers" - Part II: Results of Intervention
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 10, s. 33-44, bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

82/122
Autorzy: Artur Wdowiak, Agnieszka Guz, Magdalena Lewicka, Magdalena Sulima, Jan Krakowiak.
Tytuł: Funkcjonowanie poradni ginekologiczno-położniczych w systemie ochrony zdrowia
Tytuł angielski: Functioning of Gynecological and Obstetric Clinics in the Health System
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 10, s. 123-132, bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

83/122
Autorzy: Dominika Cichońska, Martyna Kosiuk, Jan Krakowiak.
Tytuł: Kosztochłonność leczenia szpitalnego pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych powyżej 30 dni - studia przypadków
Tytuł angielski: Cost Effectiveness of Hospital Treatment of Stroke Patients Hospitalized for More than 30 Days - Case Studies
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 10, s. 173-184, bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Adres url:

84/122
Autorzy: Artur Wdowiak, Dominika Cichońska, Adam Rzeźnicki, Jan Krakowiak.
Tytuł: Narzędzia marketingowe w ocenie usług sektora leczenia niepłodności
Tytuł angielski: Marketing tools in the evaluation of infertility treatment services sector
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 10, s. 133-142, tab., ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

85/122
Autorzy: Dominika Cichońska, Beata Jakubowska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Ocena postrzegania wybranych procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym w placówkach działalności leczniczej w województwie świętokrzyskim
Tytuł angielski: Assessment of compliance selected procedures to prevent infections and infectious diseases in hospitals in świętokrzyskie voivodeship
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : T. 14, z. 10, s. 107-121, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

86/122
Autorzy: Dominika Cichońska, Barbara Kostrzewa, Rafał Budzisz, Jan Krakowiak.
Tytuł: Opieka długoterminowa w Polsce - stan obecny, możliwości zmian - na podstawie badań w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w województwie mazowieckim
Tytuł angielski: Long-term care in Poland - current, possible changes - Based on research in the Department of Nursing-Protecting in mazowieckie voivodeship
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol.14, nr 10, s. 185-196, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Adres url:

87/122
Autorzy: Monika Sadowska, Anna Ksykiewicz-Dorota, Artur Wdowiak, Rafał Budzisz, Jan Krakowiak.
Tytuł: Organizacja oddziałów położniczo-noworodkowych a struktura czasu pracy i satysfakcja położnic z opieki
Tytuł angielski: The organization of obstetric neonatal units and the structure of working time and maternal satisfaction with care
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 10, s. 143-150, ryc., tab., Sum., bibliogr.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

88/122
Autorzy: Jan Krakowiak, Adam Rzeźnicki, Ewa Świerczyńska, Joanna Sułkowska, Emilia Krakowiak, Dominika Cichońska.
Tytuł: Profilaktyka chorób narządu wzroku wśród mieszkańców Warszawy
Tytuł angielski: Prevention of eye diseases among the residents of Warsaw
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 10 cz. 3, s. 9-21, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

89/122
Autorzy: Dominika Cichońska, Małgorzata Szcześniak, Aneta Renata Mamos.
Tytuł: Zarządzanie zakażeniami szpitalnymi na przykładzie placówki leczniczej w Łodzi
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 10, s. 85-105
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

90/122
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Irena Walecka, Ewa Bąk-Walczak, Włodzimierz Stelmach, Jan Krakowiak.
Tytuł: Analiza okoliczności występowania zgonów wśród pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2006-2008
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 99-109, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

91/122
Autorzy: Magdalena Zawadzka, Ewa Bąk-Walczak, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Adam Fronczak, Włodzimierz Stelmach, Alina Kowalska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Analiza pacjentów z rozpoznaniem dusznicy bolesnej hospitalizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 87-98, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

92/122
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Magdalena Zawadzka, Irena Walecka, Włodzimierz Stelmach, Jan Krakowiak.
Tytuł: Analiza uwarunkowań demograficznych przyczyn zgonów pacjentów przyjętych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2006-2008
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 133-140, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

93/122
Autorzy: Alina Kowalska, Włodzimierz Stelmach, Judyta Mielczarek, Adam Rzeźnicki, Jan Krakowiak.
Tytuł: Częstość czytania artykułów naukowych zgodnych z kierunkiem zainteresowań zawodowych przez osoby wykonujące zawód pielęgniarski
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 179-192, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

94/122
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Włodzimierz Stelmach, Rafał Budzisz, Emilia Krakowiak, Karol Wojtasik, Jan Krakowiak.
Tytuł: Determinanty wyboru lekarza dentysty przez pacjentów korzystających z usług stomatologicznych.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 49-58, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

95/122
Autorzy: Izabela Rydlewska-Liszkowska.
Tytuł: Ekonomiczny wymiar ochrony zdrowia - perspektywa przedsiębiorcy/pracodawcy
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, 9, 261-271
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000

96/122
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Włodzimierz Stelmach, Adam Rzeźnicki, Rafał Budzisz, Jan Krakowiak.
Tytuł: Ocena jakości świadczeń medycznych udzielanych pacjentom oddziału laryngologicznego Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim przez personal medyczny
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 25-31, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

97/122
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Włodzimierz Stelmach, Rafał Budzisz, Emilia Krakowiak, Jan Krakowiak.
Tytuł: Ocena samopoczucia pacjenta podczas pobytu w oddziale laryngologicznym szpitala w Tomaszowie Mazowieckim
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 41-47, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

98/122
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Włodzimierz Stelmach, Rafał Budzisz, Emilia Krakowiak, Karol Wojtasik, Jan Krakowiak.
Tytuł: Opinie pacjentów na temat jakości świadczeń medycznych udzielanych w gabinetach stomatologicznych
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 59-74, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

99/122
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Włodzimierz Stelmach, Adam Rzeźnicki, Anna Rokita, Jan Krakowiak.
Tytuł: Opinie pacjentów oddziału laryngologicznego dotyczące bazy techniczno-lokalowej i standardów przyjęcia pacjentów do Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 17-23, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

100/122
Autorzy: Ewa Bąk-Walczak, Alina Kowalska, Emilia Krakowiak, Irena Walecka, Adam Fronczak, Włodzimierz Stelmach, Jan Krakowiak.
Tytuł: Wieloczynnikowa analiza zgonów w szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2006-2008
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 75-85, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

101/122
Autorzy: Małgorzata Pikala, Alina Kowalska, Emilia Krakowiak, Irena Walecka, Adam Fronczak, Włodzimierz Stelmach, Magdalena Zawadzka, Jan Krakowiak.
Tytuł: Wpływ czynników demograficznych na nagłe zatrzymanie krążenia wśród pacjentów zdiagnozowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 111-120, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

102/122
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Emilia Krakowiak, Włodzimierz Stelmach, Jan Krakowiak.
Tytuł: Wpływ czynników socjalno-demograficznych na występowanie chorób układu krążenia zdiagnozowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2006-2008
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 121-132, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

103/122
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Włodzimierz Stelmach, Emilia Krakowiak, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Rafał Budzisz, Jan Krakowiak.
Tytuł: Wpływ opieki pielęgniarskiej na jakość usług medycznych świadczonych w oddziale laryngologicznym szpitala w Tomaszowie Mazowieckim
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, nr 9, s. 33-39, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

104/122
Autorzy: Adam Fronczak, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Irena Walecka, Włodzimierz Stelmach, Adam Rzeźnicki, Jan Krakowiak.
Tytuł: Wpływ zmian społeczno-prawnych na rozwiązanie problemów osób niepełnosprawnych na podstawie badań przeprowadzonych w PUP nr 1 w Łodzi
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T.13, nr 9, s. 7-16, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

105/122
Autorzy: Bogumiła Kempińska-Mirosławska, Krzysztof Kumański, Antonii Pisarski.
Tytuł: Zakres i organizacja opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzaleznień w Łodzi - stan obecny
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2012 : T. 13, z. 9, s. 141-162, tab., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

106/122
Autorzy: Ireneusz Skawina, Magdalena Dubis, Jan Błaszczyk.
Tytuł: Wpływ leczenia uzdrowiskowego na wybrane parametry ręki u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2011 : T.12, z. 10, s. 271-294, ryc., tab., bibligr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

107/122
Autorzy: Jan Krakowiak, Wojciech Kocemba, Włodzimierz Stelmach, Alina Kowalska, Andrzej Marjański.
Tytuł: Badanie satysfakcji pacjentów z usług medycznych i pozamedycznych w szpitalach powiatowych województwa łódzkiego, Szpital Powiatowy w Brzezinach.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s. 129-142, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

108/122
Autorzy: Jan Krakowiak, Wojciech Kocemba, Włodzimierz Stelmach, Alina Kowalska, Andrzej Mariański.
Tytuł: Czynniki socjalno - demograficzne a ocena jakości pobytu w oddziale szpitalnym w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s. 77-89, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

109/122
Autorzy: Jan Krakowiak, Agnieszka Kaźmierczak, Aleksandra Grzelewska, Joanna Sułkowska, Włodzimierz Stelmach.
Tytuł: Dostosowanie systemu Jednorodnych Grup Pacjentów do warunków panujących w polskich szpitalach.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s.9-28, bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

110/122
Autorzy: Jan Krakowiak, Wojciech Kocemba, Andrzej Marjański, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska.
Tytuł: Miejsce zamieszkania a struktura socjalno-demograficzna respondentów biorących udział w badaniu satysfakcji pacjentów z leczenia szpitalnego w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach w 2007 roku.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s. 91-100, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

111/122
Autorzy: Jan Krakowiak, Wojciech Kocemba, Andrzej Mariański, Alina Kowalska.
Tytuł: Ocena jakości opieki lekarskiej w oddziale szpitalnym w opinii pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach w latach 1000 i 2004.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s. 55-64, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

112/122
Autorzy: Jan Krakowiak, Wojciech Kocemba, Andrzej Mariański, Alina Kowalska.
Tytuł: Ocena jakości pobytu w oddziale szpitalnym w opinii pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach w latach 1000 i 2004.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s. 65-76, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

113/122
Autorzy: Jan Krakowiak, Wojciech Kocemba, Włodzimierz Stelmach, Alina Kowalska, Andrzej Marjański.
Tytuł: Opinie pacjentów dotyczące szpitalnej izby przyjęć Szpitala Powiatowego w Brzezinach w 2004 roku przy uwzględnieniu czynników socjalno-demograficznych.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s. 101-110, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

114/122
Autorzy: Jan Krakowiak, Agnieszka Kaźmierczak, Aleksandra Grzelewska, Joanna Sułkowska, Włodzimierz Stelmach.
Tytuł: Opinie usługodawców o systemie Jednorodnych Grup Pacjentów - badanie własne.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s. 157-168, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

115/122
Czasopismo: Przeds Zarządz
Rok: 2010 : T. 11 (nr 7)
Uwagi: Problemy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Ocena i zachowanie świadczeniobiorców usług medycznych.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

116/122
Autorzy: Jan Krakowiak, Joanna Sułkowska, Kamila Zagier, Włodzimierz Stelmach, Aleksandra Grzelewska.
Tytuł: Satysfakcja pacjentów jako czynnik kształtujacy rynek usług medycznych. Badanie własne na przykładzie Szpitala w Pabianicach
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s. 169-187, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

117/122
Autorzy: Jan Krakowiak, Agnieszka Kaźmierczak, Aleksandra Grzelewska, Joanna Sułkowska, Włodzimierz Stelmach.
Tytuł: System Jednorodnych Grup Pacjentów (JPG): historia powstania, główne zasady funkcjonowania na świecie i w Polsce, cele wdrożenia.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s. 29-53, bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

118/122
Autorzy: Jan Krakowiak, Wojciech Kocemba, Andrzej Marjański, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska.
Tytuł: Szpitalna izba przyjęć w opinii pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach w 1999 i 2004 roku.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s. 111-118, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

119/122
Autorzy: Jan Krakowiak, Wojciech Kocemba, Andrzej Marjański, Krystyna Bogus, Alina Kowalska.
Tytuł: Wpływ czynników socjalno-demograficznych na ocenę opieki lekarskiej w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 7, s. 119-128, Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

120/122
Autorzy: Joanna Sułkowska, Robert Seliga.
Tytuł: Komunikacja marketingowa w sytuacji kryzysowej na przykładzie zagrożenia zarażeniem wirusem ptasiej grypy.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2009 : T. 10, z. 3, s. 277-285, tab., bibliogr.
Uwagi: Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym / red. nauk.: Łulkasz Sułkowski, Amdrzej Marjański
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

121/122
Autorzy: Joanna Sułkowska.
Tytuł: Zarys koncepcji zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu jednostkami medycznymi w Polsce.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2009 : T. 10, z. 10, s. 193-199, bibliogr., Sum.
Uwagi: Kapitał intelektualny - wybrane zagadnienia / red. nauk.: Mieczysław Adamczyk
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

122/122
Autorzy: Joanna Sułkowska.
Tytuł: Zastosowanie marketingu relacji w zarządzaniu szpitalem w Polsce.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2008 : T. 9, z. 4, s. 311-314, bibliogr.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi