Zapytanie: PROKTOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 90Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/90

Autorzy: A[ndrzej] Sygut, P[iotr] Narbutt, A[nna] Kędzierska, A[dam] Dziki.
Tytuł: Nieszczelność zespolenia u pacjentów po przedniej resekcji odbytnicy z powodu guzów jelita grubego - ocena częstości występowania czynników ryzyka.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2010 : 12, suppl. 1, s. 20
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

2/90
Czasopismo: Proktologia
Rok: 2009 : Vol. 10 (nr 1-3)
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000

3/90
Czasopismo: Proktologia
Rok: 2008 : T. 9 (nr 1-3)
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000

4/90
Autorzy: Piotr Zelga, M[arcin] Tchórzewski, K[arolina] Bonińska, I[nga] Pietka, J[anusz] Sobotkowski, A[dam] Dziki.
Tytuł: Risk factors of developing and healing of rectovaginal fistulas after radiotherapy.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2010 : 12, suppl. 1, s. 19
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

5/90
Autorzy: Jolanta Glińska, Jolanta Lesiakowska-Pietrzak, Małgorzata [pielęg] Lewandowska, Łukasz Dziki, Adam Dziki.
Tytuł: Adaptation process and Colista Roy adaptation model in the nursing of patients with enteric stoma.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2009 : Vol. 10, nr 3, s. 197-206, tab., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/90
Autorzy: Jolanta Glińska, Małgorzata [pielęg] Lewandowska, Beata Brosowska, Łukasz Dziki, Adam Dziki.
Tytuł: Assessment of professional development of nurses in the care of stoma patients.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2009 : Vol. 10, nr 1, s. 49-56, tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. ang. i pol.
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

7/90
Autorzy: Jolanta Glińska, Anna Iszczak, Łukasz Dziki, Adam Dziki.
Tytuł: Diet - associated problems in stoma patients.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2009 : Vol. 10, nr 3, s. 188-196, tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/90
Autorzy: Adam Dziki.
Tytuł: How to improve the results of the treatment of colorectal cancer?
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2009 : Vol. 10, nr 1, s. 76
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

9/90
Autorzy: Michał Spychalski, Łukasz Dziki, Jarosław Buczyński, Joanna Głowacka, Adam Dziki.
Tytuł: Immunoexpression of COX-2 enzyme in rectal cancer. Role of NK-ksibeta in the regulation of the enzyme ezpression.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2009 : Vol. 10, nr 1, s. 83-84
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

10/90
Autorzy: Michał Spychalski, Jarosław Cywiński, Ewa Langner, Jarosław Buczyński, Łukasz Dziki, Adam Dziki.
Tytuł: Large colorectal polyps - endoscopic polypectomy as an alternative for surgical procedures.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2009 : Vol. 10, nr 1, s. 84
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

11/90
Autorzy: Konrad Wroński, Łukasz Dziki, Jarosław Cywiński, Dariusz Pakuła, Roman Bocian, Adam Dziki.
Tytuł: Simultaneous surgery of a giant abdominal aortic aneurysm and sigma carcinoma.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2009 : Vol. 10, nr 1, s. 87
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

12/90
Autorzy: Andrzej Sygut, Maciej Berut, Karolina Przybyłowska, Szymon Kiełbasa, Krystyna Stec-Michalska, Adam Dziki.
Tytuł: Znaczenie prognostyczne cytokin systemu Th1/Th2 dla rozwoju nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2009 : Vol. 10, nr 1, s. 86
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

13/90
Autorzy: Piotr Narbutt, Michał Mik, Małgorzata [obca] Lewandowska, Przemysław Galbfach, Adam Dziki.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie chorych na raka odbytnicy: wczesne wyniki leczenia chorych młodych i w starszym wieku.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 3, s. 297
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/90
Autorzy: Adam Dziki.
Tytuł: Choroba Leśniowskiego-Crohna - kiedy operować?
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 3, s. 274
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/90
Autorzy: Michał Mik, Piotr Narbutt, Małgorzata [obca] Lewandowska, Przemysław Galbfach, Adam Dziki.
Tytuł: Czynniki prognostyczne w raku odbytnicy.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 3, s. 297-298
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/90
Autorzy: R. Trzciński, M[ichał] Mik, A[ndrzej] Sygut, R[yszard] Kujawski, P[rzemysław] Galbfach, E[wa] Langner, A[dam] Dziki.
Tytuł: Dilation of benign anastomotic strictures after circular stapled anastomosis using Hegar's dilators.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 1, s. 138
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

17/90
Autorzy: Michał Spychalski, Michał Mik, Łukasz Dziki, Małgorzata [obca] Lewandowska, Anna Kędzierska, Ewa Langner, Jarosław Buczyński, Jarosław Cywiński, Piotr Narbutt, Adam Dziki.
Tytuł: Korelacja między morfologią polipów jelita grubego a ich typem histologicznym.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 3, s. 288-289
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/90
Autorzy: Michał Mik, Piotr Narbutt, Grzegorz Surkont, Przemysław Galbfach, Marcin Tchórzewski, Adam Dziki.
Tytuł: Objawy nietrzymania stolca u kobiet w wieku pomenopauzalnym po porodach drogami natury.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 3, s. 298
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/90
Autorzy: Michał Mik, Grzegorz Surkont, Jacek Suzin, Piotr Narbutt, Przemysław Galbfach, Adam Dziki.
Tytuł: Ocena czynności i morfologii mięśni zwieraczy odbytu a nasilenie objawów nietrzymania stolca u kobiet.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 3, s. 289
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/90
Autorzy: Piotr Narbutt, Przemysław Galbfach, Michał Mik, Marcin Tchórzewski, Teresa Gabryniak, Grzegorz Surkont, Adam Dziki.
Tytuł: Ocena morfologii zwieraczy po porodach drogami natury.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 3, s. 299
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/90
Autorzy: Piotr Narbutt, Michał Mik, Anna Kędzierska, Przemysław Galbfach, Adam Dziki.
Tytuł: Ocena przydatności ultrasonografii transrektalnej w diagnostyce pierwotnych przetok okołoodbytniczych.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 3, s. 284
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/90
Autorzy: Adam Dziki.
Tytuł: Odległe powikłania w chirurgii jelit.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 3, s. 268
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

23/90
Autorzy: A[ndrzej] Sygut, A[dam] Skowroński, P[rzemysław] Galbfach, M[ichał] Mik, R. Trzciński, A[ndrzej] Organ, A[dam] Dziki.
Tytuł: Results of loop ileostomy closure in patients with inflammatory bowel disease or neoplastic conditions.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 1, s. 131
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

24/90
Autorzy: R. Trzciński, D[ariusz] Starnicki, M[arcin] Tchórzewski, R[yszard] Kujawski, A[ndrzej] Sygut, E[wa] Langner, A[dam] Dziki.
Tytuł: The influence of gender and age on clinical course of diverticular disease.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 1, s. 138-139
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

25/90
Autorzy: Radosław Zajdel, Marek Majewski, Adam Dziki, Grzegorz Wallner.
Tytuł: Wstępne wyniki ogólnopolskiej ankiety Polskiego Klubu Koloproktologii dotyczącej rozpoznawania i leczenia raka jelita grubego w Polsce.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 3, s. 264-265, tab.
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

26/90
Autorzy: Radzisław Trzciński, Michał Mik, Ryszard Kujawski, Przemysław Galbfach, Andrzej Sygut, Ewa Langner, Radosław Zajdel, Adam Dziki.
Tytuł: Leczenie łagodnych zwężeń po kolorektalnych zespoleniach staplerowych za pomocą rozszerzaczy Hegara.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2007 : Vol. 8, nr 1, s. 67-68
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

27/90
Autorzy: Rafał Drozda, Piotr Maciaszczyk, Jacek Śmigielski, Krzysztof Grzegorczyk, Krzysztof Kołomecki, Adam Dziki.
Tytuł: Niedokrwienne zapalenie okrężnicy.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2007 : Vol. 8, nr 2, s. 112-121, bibliogr., Rez., Sum.
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

28/90
Autorzy: Michał Mik, Grzegorz Surkont, Jacek Suzin, Piotr Narbutt, Przemysław Galbfach, Adam Dziki.
Tytuł: Ocena czynności i morfologii mięśni zwieraczy odbytu a nasilenie objawów nietrzymania stolca u kobiet po porodzie.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2007 : Vol. 8, nr 3/4, s. 185-192, tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

29/90
Autorzy: Piotr Narbutt, Przemysław Galbfach, Michał Mik, Marcin Tchórzewski, Teresa Gabryniak, Grzegorz Surkont, Adam Dziki.
Tytuł: Ocena morfologii zwieraczy po porodach drogami natury.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2007 : Vol. 8, nr 3/4, s. 151-158, tab., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

30/90
Autorzy: A[ndrzej] Sygut, A[dam] Skowroński, P[rzemysław] Galbfach, M[ichał] Mik, R. Trzciński, R. Zajdel, A[dam] Dziki.
Tytuł: Ocena wyników własnych odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego poprzez zamknięcie czasowej ileostomii pętlowej.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2007 : Vol. 8, nr 1, s. 66
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

31/90
Autorzy: Patrycja Boznańska, Ewa Walecka-Kapica.
Tytuł: Poinfekcyjny zespół jelita nadwrażliwego.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2007 : Vol. 8, nr 2, s. 122-128, bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

32/90
Autorzy: Radzisław Trzciński, Karolina Przybyłowska, Andrzej Sygut, Michał Mik, Łukasz Dziki, Michał Spychalski, Tomasz Ferenc, Radosław Zajdel, Adam Dziki.
Tytuł: Polimorfizm -160 C/A regionu promotorowego genu CDH1 w raku jelita grubego.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2007 : Vol. 8, nr 1, s. 68
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

33/90
Autorzy: Maciej Rutkowski, Rafał Drozda, Krzysztof Grzegorczyk, Jan Chojnacki, Łukasz Murlikiewicz, Radosław Zajdel, Adam Dziki, Krzysztof Kołomecki.
Tytuł: Stan bariery antyoksydacyjnej u osób ze stanami przedrakowymi oraz rakiem dystalnego odcinka jelita grubego.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2007 : Vol. 8, nr 1, s. 62
Konferencja: , Łódź, 16.05.2007
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  34/90
  Autorzy: Jolanta Glińska, Agnieszka Urbańska, Adam Dziki.
  Tytuł: Stomia jelitowa a stan emocjonalny. Metoda pracy pielęgniarki a wsparcie emocjonalne chorego.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2007 : Vol. 8, nr 2, s. 129-136, tab., wykr., bibliogr., Rez., Sum.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  35/90
  Autorzy: Adam Dziki.
  Tytuł: Surgeon as an independent risk factor in colorectal cancer surgery.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2007 : Vol. 8, nr 1, s. 40
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  36/90
  Autorzy: Michał Spychalski, Łukasz Dziki, Jarosław Buczyński, Andrzej Kulig, Stanisław Sporny, Andrzej Organ, Adam Dziki.
  Tytuł: Witamina B6 jako skuteczny lek w prewencji raka jelita grubego - doniesienia epidemiologiczne oraz wstępne wyniki doświadczenia badającego wpływ leku na rozwój chemicznie indukowaego raka jelita grubego u szczurów F344 .
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2007 : Vol. 8, nr 3/4, s. 167-175, tab., wykr., bibliogr.
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  37/90
  Autorzy: Andrzej Sygut, Michał Mik, Radzisław Trzciński, Radosław Zajdel, Adam Dziki.
  Tytuł: Wpływ odnalezienia ujścia wewnętrznego przetoki okołoodbytniczej na wyniki leczenia pierwotnych przetok przezzwieraczowych o etiologii kryptogennej.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2007 : Vol. 8, nr 1, s. 66
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  38/90
  Autorzy: Andrzej Sygut, Karolina Przybyłowska, Radzisław Trzciński, Michał Mik, Łukasz Dziki, Michał Spychalski, Anna Mordalska, Jolanta Stróżyńska, Tomasz Ferenc, Radosław Zajdel, Adam Dziki.
  Tytuł: Wpływ polimorfizmu -347 G/GA regionu promotorowego genu E-kadheryy na progresję raka jelita grubego.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2007 : Vol. 8, nr 1, s. 66
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  39/90
  Autorzy: Tomasz Kozdraj, Radosław Zajdel.
  Tytuł: Zastosowanie medycznych systemów ekspertowych w chirurgii.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2007 : Vol. 8, nr 1, s. 59-60
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  40/90
  Autorzy: E[wa] Langner, K. Przybyłowska, P[rzemysław] Galbfach, J[anusz] Kuśnierz, B[eata] Smolarz, H[anna] Romanowicz-Makowska, A[ndrzej] Kulig, A[dam] Dziki.
  Tytuł: Analysis of the expression and mutation the T/G in exon 8 of hMSH2 gene in patients with sporadic colorectal cancer.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 6, suppl. 1, s. 52-53
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  41/90
  Autorzy: P[iotr] Narbutt, A[dam] Dziki, A[ndrzej] Sygut, W[ojciech] Kozłowski, A[gata] Stanek-Widera, C[ezary] Jochymski.
  Tytuł: Clinical and immunohistochemical analysis of gastrointestinal stromal tumors.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 6, suppl. 1, s. 101
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  42/90
  Autorzy: P[iotr] Narbutt, A[ndrzej] Sygut, A[dam] Dziki, P[rzemysław] Galbfach, C[ezary] Jochymski.
  Tytuł: Coexistence of GIST of stomach wall with von Recklinghausen's disease - a case report.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 6, suppl. 1, s. 101
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  43/90
  Autorzy: Przemysław Galbfach, Ewa Langner, Adam Dziki.
  Tytuł: Guz stromalny (GIST) odbytnicy - opis przypadku.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 7, nr 4, s. 307-314, bibliogr.
  Uwagi: Tekst równol. ang. i pol.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  44/90
  Autorzy: Michał Mik, Piotr Narbutt, Andrzej Sygut, Radzisław Trzciński, Adam Dziki.
  Tytuł: Jakość życia chorych operowanych z powodu raka odbytnicy.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 6, suppl. 2, s. 19
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  45/90
  Autorzy: Andrzej Sygut, Przemysław Galbfach, Piotr Narbutt, Magdalena Słowińska, Małgorzata [obca] Lewandowska, Adam Dziki.
  Tytuł: Leczenie operacyjne powikłań po kolonoskopii.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 6, suppl. 2, s. 52
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  46/90
  Autorzy: P[iotr] Narbutt, A[dam] Dziki, A[ndrzej] Sygut, M[ichał] Mik.
  Tytuł: Perianal Buschke-Loewenstein tumor in immunocompromised patient. A case report.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 6, suppl. 1, s. 102
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  47/90
  Autorzy: Andrzej Sygut, Piotr Narbutt, Izabela Kubryn, Adam Dziki.
  Tytuł: Polimorfizm genów CTLA4 i IL-1B jako czynniki genetyczne zaangażowane w rozwój choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 6, suppl. 2, s. 52
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  48/90
  Autorzy: Rafał Drozda, Piotr Maciaszczyk, Józef Tazbir, Magdalena Świątkowska, Jacek Śmigielski, Jerzy Wojtysiak, Tomasz Borowik, Krzysztof Kołomecki.
  Tytuł: Powikłania kolonoskopii diagnostycznej - opis przypadku.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 7, nr 2, s. 143-149, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  49/90
  Autorzy: Przemysław Galbfach, Jarosław Buczyński, Michał Mik, Magdalena Słowińska, Anna Środa, Adam Dziki.
  Tytuł: Przetoki jelitowo-pęcherzowe w materiale Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 6, suppl. 2, s. 39
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  50/90
  Autorzy: M[ichał] Mik, P[iotr] Narbutt, A[ndrzej] Sygut, R. Trzciński, A[dam] Dziki.
  Tytuł: Quality of life following surgery for rectal cancer - preliminary report.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 6, suppl. 1, s. 40-41
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  51/90
  Autorzy: Andrzej Sygut, Karolina Przybyłowska, Radzisław Trzciński, Michał Mik, Łukasz Dziki, Michał Spychalski, Anna Mordalska, Jolanta Stóżyńska, Tomasz Ferenc, Adam Dziki.
  Tytuł: Wpływ polimorfizmu -347 G/GA regionu promotorowego genu E-kadheryny na progresję raka jelita grubego.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 7, nr 3, s. 168-175, tab., bibliogr.
  Uwagi: Tekst równol. ang. i pol.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  52/90
  Autorzy: Andrzej Sygut, Karolina Przybyłowska, Radzisław Trzciński, Michał Mik, Łukasz Dziki, Michał Spychalski, Anna Mordalska, Jolanta Stóżyńska, Tomasz Ferenc, Adam Dziki.
  Tytuł: Wpływ polimorfizmu -347 G/GA regionu promotorowego genu E-kadheryny na progresję raka jelita grubego.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 7, nr 3/4, s. 168-175, tab., bibliogr., Rez., Sum.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  53/90
  Autorzy: Dariusz Starnicki, Janusz Kuśnierz, Marcin Tchórzewski, Adam Dziki, Radzisław Trzciński.
  Tytuł: Wpływ wieku i płci na przebieg choroby uchyłkowej jelita grubego.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 6, suppl. 2, s. 51
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  54/90
  Autorzy: Michał Mik, Ryszard Kujawski, Piotr Narbutt, Adam Dziki.
  Tytuł: Wyniki operacyjnego leczenia chorych z wypadaniem odbytnicy.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 6, suppl. 2, s. 43
  Uwagi: 6 Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii Płock, 28-30 września 2006 r.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  55/90
  Autorzy: Andrzej Sygut, Piotr Narbutt, Izabela Kubryn, Adam Dziki.
  Tytuł: Związek antygenów HLA klasy II z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 6, suppl. 2, s. 51
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  56/90
  Autorzy: Andrzej Sygut, Izabela Kubryn, Piotr Narbutt, Adam Dziki.
  Tytuł: Związek polimorfizmu genu IL-1B i CTLA4 z predyspozycją do rozwoju choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 1, s. 41-51, tab., bibliogr.
  Uwagi: Tekst równol. ang. i pol.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  57/90
  Autorzy: Jacek Sygut, Janusz Kopczyński, Małgorzata Sidor, Andrzej Kulig, Adam Dziki, Jan W[ojciech] Wroński, Tomasz Ferenc.
  Tytuł: Analysis of APC, alfa-catenin, beta-catenin, E-cadherin and N-cadherin immunoreactivity in aggressive fibromatosis (desmoid).
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, suppl. 1, s. 83-84
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, PL

  58/90
  Autorzy: Ewa Langner, Karolina Przybyłowska, Beata Smolarz, Hanna Romanowicz-Makowska, Janusz Śmigielski, Andrzej Kulig, Adam Dziki.
  Tytuł: Analysis of expression and mutation of the hMSH2 gene in patients with sporadic form of colorectal cancer.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, suppl. 1, s. 73
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, PL

  59/90
  Autorzy: Liliana Stalińska, Maria Turant, Andrzej Kulig, Jacek Sygut, Adam Dziki, Jan W[ojciech] Wroński, Tomasz Ferenc.
  Tytuł: Analysis of pRb, p16INK4A, TGF-beta and PCNA proteins expression in aggressive fibromatosis (desmoid). .
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, suppl. 1, s. 82-83
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, PL

  60/90
  Autorzy: Marcin T. Tchórzewski, Adam J[anusz] Dziki, Przemysław Lewkowicz, Małgorzata Banasik, Ewa Ligocka.
  Tytuł: Colorectal cancer cells inhibit the production of regulation cytokines and host immune response after cell-cell contact in vitro.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, suppl. 1, s. 85-86
  Uwagi: Tekst równol. ang. i pol. -
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, PL

  61/90
  Autorzy: Michał Mik, Tomasz Rzetecki, Andrzej Sygut, Radosław Zajdel, Adam Dziki.
  Tytuł: Comparison of open and closed techniques of surgical treatment of haemorrhoidal disease.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, suppl. 1, s. 74
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, PL

  62/90
  Autorzy: R. Zajdel, A[dam] Dziki, A[ndrzej] Sygut, R. Trzciński, M[ichał] Mik.
  Tytuł: Computer aided surgery.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, suppl. 1, s. 90
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, PL

  63/90
  Autorzy: Radzisław Trzciński, Agnieszka Biskup-Wróblewska, Adam Dziki.
  Tytuł: Emotional problems of stoma patients.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, nr 4, s. 299-306, tab., bibliogr.
  Uwagi: Tekst równol. ang. i pol.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  64/90
  Autorzy: Dariusz Starnicki, Janusz Kuśnierz, Ewa Langner, Radosław Zajdel, Adam Dziki.
  Tytuł: Evaluation of treatment outcomes in patients with colon diverticulosis.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, suppl. 1, s. 83
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, PL

  65/90
  Autorzy: Marcin T. Tchórzewski, Adam J[anusz] Dziki, Andrzej Sasiak, Przemysław Lewkowicz, Henryk Tchórzewski.
  Tytuł: Expression of TLR receptors in cells of colorectal adenocarcinoma.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, suppl. 1, s. 84-85
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, PL

  66/90
  Autorzy: Michał Mik, Jarosław Buczyński, Radzisław Trzciński, Andrzej Sygut, Radosław Zajdel, Adam Dziki.
  Tytuł: Far advanced colorectal cancer: primary focus excision of other palliative procedures?
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, suppl. 1, s. 74-75
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, PL

  67/90
  Autorzy: Jolanta Glińska, Aneta Hebda, Adam Dziki.
  Tytuł: Impact of nursing care on the quality of life of patients with an enteric stoma.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, nr 3, s. 232-242, tab., bibliogr.
  Uwagi: Tekst równol. ang. i pol.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  68/90
  Autorzy: R. Zajdel, A[dam] Dziki, A[ndrzej] Sygut, R. Trzciński, M[ichał] Mik.
  Tytuł: Leiomyoma of appendix. Case report.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, suppl. 1, s. 91
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, PL

  69/90
  Autorzy: Adam Skowroński, Michał Mik, Piotr Narbutt, Radosław Zajdel, Adam Dziki.
  Tytuł: Perineal anus in a 54 years old male - case report.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, suppl. 1, s. 80-81
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, PL

  70/90
  Autorzy: Przemysław Galbfach, Adam Dziki, Łukasz Dziki.
  Tytuł: Radiation-induced bowel necrosis.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, nr 3, s. 191-197, bibliogr.
  Uwagi: Tekst równol. ang. i pol.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  71/90
  Autorzy: T. Kortylewski, W[aldemar] Wroński, M. Munzberger, P. Wołejsza, A[dam] Dziki, R. Zajdel.
  Tytuł: Thermoablation of liver metastases of colorectal tumours in the material of the department of surgery of the regional "Podkarpacki" hospital.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, suppl. 1, s. 71-72
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, PL

  72/90
  Autorzy: M[arcin] Tchórzewski, R. Trzciński, A[dam] Dziki.
  Tytuł: Treatment of anal fissures in Poland.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, nr 1, s. 18-31, tab., bibliogr.
  Uwagi: Tekst równol. ang. i pol.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  73/90
  Autorzy: Dariusz Starnicki, Anna Papis-Ubych, Janusz Kuśnierz, Włodzimierz Oliskiewicz, Aneta Hebda, Adam Dziki, Ewa Langner.
  Tytuł: Doświadczenia własne wynikające z udziału w otwartym, nieporównawczym badaniu klinicznym II fazy preperatu Tomudex u pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2004 : Vol. 5, nr 4, s. 301-307, bibliogr., Rez., Sum.
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  74/90
  Autorzy: Marcin T. Tchórzewski, Adam J[anusz] Dziki, Andrzej Sasiak, Przemysław Lewkowicz, Henryk Tchórzewski.
  Tytuł: Ekspresja receptorów TLR na komórkach raka gruczołowego jelita grubego.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 1, s. 42
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  75/90
  Autorzy: Marcin T. Tchórzewski, Adam J[anusz] Dziki, Przemysław Lewkowicz, Małgorzata Banasik, Ewa Ligocka.
  Tytuł: Komórki raka jelita grubego hamują produkcję cytokin regulacyjnych oraz odpowiedź immunologiczną gospodarza po kontakcie komórka-komórka in vitro.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 1, s. 69
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  76/90
  Autorzy: Michał Mik, Adam Skowroński, Piotr Narbutt, Adam Dziki.
  Tytuł: Manometryczna ocena funkcji mięśni zwieraczy i pomiar grubości mięśnia zwieracza zewnętrznego a skala Wexnera u kobiet z objawami nietrzymania stolca.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 1, s. 70-71
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  77/90
  Autorzy: Jolanta Glińska, Aneta Hebda, Adam Dziki.
  Tytuł: Metoda pracy pielęgniarki a jakość opieki nad chorym ze stomią jelitową.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2004 : Vol. 5, nr 4, s. 329-335, tab., bibliogr., Rez., Sum.
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  78/90
  Autorzy: Jarosław Buczyński, Andrzej Sygut, Adam Dziki.
  Tytuł: Okołoodbytnicza postać choroby Bowena.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2004 : Vol. 5, nr 1, s. 43-48, bibliogr., Rez., Sum.
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  79/90
  Autorzy: Adam Dziki.
  Tytuł: Rola chirurga w leczeniu zaparć.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 1, s. 54
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  80/90
  Autorzy: Michał Mik, Radzisław Trzciński, Andrzej Sygut, Adam Dziki.
  Tytuł: Rozszerzone operacje w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka jelita grubego.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2004 : Vol. 5, nr 3, s. 199-206, tab., wykr., bibliogr., Rez., Sum.
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  81/90
  Autorzy: Adam Dziki, Michał Mik, Radzisław Trzciński, Andrzej Sygut.
  Tytuł: Rozszerzone zabiegi chirurgiczne w raku jelita grubego.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 1, s. 23
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  82/90
  Autorzy: M[arcin] Tchórzewski, A[dam] Dziki, A[neta] Hebda.
  Tytuł: Sposoby leczenia hemoroidów w Polsce.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2004 : Vol. 5, nr 4, s. 291-300, ryc., tab., wykr., bibliogr., Rez., Sum.
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  83/90
  Autorzy: Maciej Amsolik, Roman Kośmider, Tomasz Borowik, Elżbieta Deroń, Wojciech Siwiera, Krzysztof Kuzdak.
  Tytuł: Synchroniczny rak jelita grubego - diagnostyka, leczenie, opis przypadku.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 1, s. 64
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  84/90
  Autorzy: Janusz Kuśnierz, Adam Dziki, Dariusz Starnicki, Ewa Langner.
  Tytuł: Zastosowanie koagulacji w plazmie argonowej w wybranych chorobach dolnego odcinka przewodu pokarmowego
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2004 : Vol. 5, nr 4, s. 308-314, ryc., bibliogr., Rez., Sum.
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  85/90
  Autorzy: Przemysław Galbfach, Adam Dziki, Łukasz Dziki.
  Tytuł: Malignant transformation of rectal endometriosis.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2003 : Vol. 4, nr 2, s. 139-143, bibliogr., Rez., Streszcz.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  86/90
  Autorzy: Beata Neneman, Anita Gąsiorowska, Ewa Małecka-Panas.
  Tytuł: Argon plasma coagulation in the treatment of colon polyps. Zastosowanie koagulacji strumieniem argonowym w leczeniu polipów jelita grubego.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3, nr 4, s. 363-370, tab., wykr., bibliogr.
  Uwagi: Tekst równol. ang. i pol.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  87/90
  Autorzy: Małgorzata Widawska, Andrzej Juszyński, Radosław Zajdel, Adam Dziki.
  Tytuł: Diagnostic value of ultrasonography in the evaluation of operative site after abdomino-perineal rectectomy - comparison with computed tomography.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3, nr 4, s. 351-362, ryc., bibliogr., Streszcz.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  88/90
  Autorzy: Ewa Małecka-Panas.
  Tytuł: Nietypowe objawy choroby refluksowej - rozpoznawanie i leczenie.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3, nr 1, s. 75-8, tab., bibliogr.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  89/90
  Autorzy: Sławomir Nowerski, Stanisław Sporny, Agnieszka Wierzchniewska-Ławska.
  Tytuł: Surgical complications of diverticula of small intestine.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3, nr 3, s. 298-301, bibliogr., Streszcz.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  90/90
  Autorzy: Jolanta Glińska, Urszula Wojtkiewicz.
  Tytuł: The role of stomy nurse in patients' education.
  Czasopismo: Proktologia
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3, nr 4, s. 342-350, bibliogr., Streszcz.
  ISSN: 1640-5382
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi