Zapytanie: PROBL PIELĘG
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/57

Autorzy: Paulina Szydłowska-Pawlak, Aleksandra Matczak, Barbara Librowska, Elżbieta Zdżalik, Dorota Kilańska, Katarzyna Wielemborek-Musiał.
Tytuł: Evaluation of the workload of nurses caring for patients with congenital diaphragmatic hernia in a neonatal intensive care unit, according to the TISS-28 and NEMS scales
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2019 : Vol. 27, nr 1, s. 34-37
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/57
Autorzy: Katarzyna Mirosława Olczak, Marek Zawirski, Sebastian Warchoł, Małgorzata Lewandowska, Jolanta Glińska.
Tytuł: Odzyskiwanie samodzielności przez pacjentów z chorobą dyskową kręgosłupa lędźwiowego leczonych operacyjnie
Tytuł angielski: Recovering independence for patients with lumbar disc treated surgicall
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2018 : vol. 26, nr 2, s. 140-145
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

3/57
Autorzy: Małgorzata Paplaczyk, Anna Gawor, Joanna Bonir, Joanna Chrobak-Bień.
Tytuł: Czynniki wpływające na strategie radzenia sobie z bólem przewlekłym u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych
Tytuł angielski: Factors influencing the strategies of coping with chronic pain in patients with limb ischemia
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2017 : Vol. 25, nr 1, s. 35-42
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/57
Autorzy: Dorota Kilańska.
Tytuł: Elektroniczny rekord pacjenta w opinii pielęgniarek. Implikacje do dydaktyki - wykorzystanie narzędzi IT w nauczaniu Klasyfikacji ICNP
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2017 : Vol..25, nr 2, 69-76, bibliogr., ryc., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

5/57
Autorzy: Dorota Kilańska, Barbara Librowska, Agnieszka Karolczak.
Tytuł: Katalog planów opieki pacjenta z chorobą Parkinsona z wykorzystaniem międzynarodowego standardu terminologii pielęgniarskiej - ICNP. Ewaluacja.
Tytuł angielski: The Catalogue of care plans for patients with Parkinson's disease with using the international standard of nursing terminology - ICNPŽ. Evaluation.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2017 : Vol.25, nr 2, s. 82-87, bibliogr., tab., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

6/57
Autorzy: Dorota Kilańska, Agnieszka Magdziarz, Kamila Okrojek, Weronika Lutek, Patrycja Kowalska, Agnieszka Karolczak.
Tytuł: Proces planowania opieki według międzynarodowego standardu ICNP w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Studium przypadku pacjenta z chorobą nowotworową jelita grubego.
Tytuł angielski: Care planning process according to the international standard ICNPŽ in Primary Health Care. A case study of patient with cancer of the colon.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2017 : Vol. 25, nr 2, s. 131-137, biblior., tab., ryc., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

7/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Magda Ogrodniczak, Łukasz Dziki, Adam Dziki.
Tytuł: Satysfakcja z życia osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna.
Tytuł angielski: Satisfaction with the life of people with Crohn's disease.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2017 : R. 25, nr 4, s. 233-238
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

8/57
Autorzy: Claudia C.Bartz, Tae Youn Kim, Dorota Kilańska.
Tytuł: Standard terminology for nursing.
Tytuł angielski: Standard terminologii w pielęgniarstwie.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2017 : Vol.25, nr 2, s. 108-111, bibliogr., tab., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

9/57
Autorzy: Małgorzata Paplaczyk, Anna Gawor, Aleksandra palka, Joanna Chrobak-Bień.
Tytuł: Ocena poziomu wiedzy kobiet w zakresie czynników ryzyka osteoporozy a jej zastosowanie w praktyce
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2016 : Vol. 24, nr 3/4, s. 206-212
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

10/57
Autorzy: Agnieszka Kotarba, Ewa Borowiak.
Tytuł: Pielęgniarka w służbie więziennej a radzenie sobie ze stresem zawodowym
Tytuł angielski: Nurse in the prison service and coping with occupational stress
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2016 : 24, 3, 1-5, Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

11/57
Autorzy: Katarzyna Mirosława Olczak, Marek Zawirski, Mariusz Heleniak, Maciej Niewodniczy, Patrycja Kowalczyk, Sebastan Warchoł.
Tytuł: Poprawa stanu zdrowia pacjentów rehabilitowanych z powodu dolegliwości kręgosłupa lędźwiowego.
Tytuł angielski: Alleviation of health of the patients rehabilitated because of lower back pain.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2016 : Vol. 24, nr 23/24, s. 261-264, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

12/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Martyna Binkiewicz, Małgorzata Lewandowska, Beata Brosowska.
Tytuł: Poziom satysfakcji z życia dzieci leczonych za pomocą pomp insulinowych
Tytuł angielski: The level of children's life satisfaction treated with insulin pumps.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2016 : Vol. 24, nr 2, s. 112-117, Sum., tab., bibliogr.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

13/57
Autorzy: Łukasz Dziki, Daria Szymczak, Jolanta Glińska, Adam Dziki.
Tytuł: Poziom satysfakcji życiowej u osób ze stomią jelitową a kontroli emocji.
Tytuł angielski: The level of life satisfaction in people with stoma and emotional control.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2016 : Vol. 24, nr 1, s. 8-13, Streszcz., Sum., tab., bibliogr.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

14/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Edyta Brzezińska, Małgorzata Lewandowska, Ewa Borowiak.
Tytuł: Rola teorii pielęgnowania w podnoszeniu jakości opieki pielęgniarskiej.
Tytuł angielski: The role of the theory of nursing in improving the quality of nursing care.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2016 : Vol. 24, nr 3-4, s. 177-181, bibliogr., tab., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

15/57
Autorzy: Agnieszka Kotarba, Ewa Borowiak.
Tytuł: Wsparcie społeczne wyzwaniem dla opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi.
Tytuł angielski: Social Support - a challenge for care nurses working with the elderly.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2016 : 24, 1, 14-18
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

16/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Edyta Ziemkiewicz, Ewa Borowiak.
Tytuł: Dom pomocy społecznej jako ośrodek wsparcia dla starszych osób. Wsparcie społeczne a kontrola emocji.
Tytuł angielski: The nursing home as a support center for the elderly. Social support and emotional control.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2015 : Vol. 23, nr 4, s. 446-451, bibliogr., tab., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

17/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Edyta Ziemkiewicz, Ewa Borowiak.
Tytuł: Kontrola emocji u osób przebywających w domu pomocy społecznej.
Tytuł angielski: Emotions control in residents of the social welfare home.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2015 : Vol. 23, nr 3, s. 285-290, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

18/57
Autorzy: Ewa Borowiak, Janusz Czajkowski, Agnieszka Kotarba.
Tytuł: Pierwsza pomoc w urazach narządu wzroku wykonywana przez pielęgniarki.
Tytuł angielski: First aid for eye injuries performed by nurses.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2015 : Vol. 23, nr 1, s. 94-98, bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

19/57
Autorzy: Dorota Kilańska, Milena Staszewska, Natalia Urbanek, Aleksandra Andrzejczak, Justyna Purgał.
Tytuł: Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP w Podstawowej Opiece Zdrowotnej - studium przypadku
Tytuł angielski: Care planning according to the international standard ICNPŽ in Primary Health Care - a case study of individual
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2014 : Vol. 22, nr 4, s. 539-545, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

20/57
Autorzy: Dorota Kilańska, Milena Staszewska, Natalia Urbanek, Aleksandra Andrzejczak, Justyna Purgał.
Tytuł: Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP w Podstawowej Opiece Zdrowotnej - studium przypadku jednostki i rodziny. Część II
Tytuł angielski: Care planning according to the international standard ICNPŽ in Primary Health Care - a case study of individual
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2014 : Vol. 22, nr 4, s. 546-552, ryc., tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

21/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Angelina Grzegorczyk, Łukasz Dziki, Adam Dziki.
Tytuł: roces adaptacji do życia z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.
Tytuł angielski: Process of adaptation to life with Inflammatory Bowel Diseases (IBD).
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2015 : Vol. 23, nr 1, s. 7-12, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

22/57
Autorzy: Dorota Kilańska, Lidia Niemiec, Beata Brosowska.
Tytuł: Studium przypadku dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną w czasie chemioterapii. Część I - zastosowanie ICNP.
Tytuł angielski: A case study of a child with acute lymphoblastic leukemia during chemotherapy. Part I - implementation of ICNPŽ
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2015 : Vol. 23, nr 1, s. 81-86, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

23/57
Autorzy: Dorota Kilańska, Lidia Niemiec, Beata Brosowska.
Tytuł: Studium przypadku dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną w czasie chemioterapii. Część II - zastosowanie ICNP
Tytuł angielski: A case study of a child with acute lymphoblastic leukemia during chemotherapy. Part II - implementation of ICNP
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2015 : T. 23, nr 1, s. 87-93, Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

24/57
Autorzy: Aneta Kunz, Beata Wieczorek-Wójcik, Dorota Kilańska, Małgorzata Hir.
Tytuł: Studium przypadku kobiety rodzącej - poród fizjologiczny z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP)
Tytuł angielski: Case Study for the laboring woman - physiological delivery using the International Classification for Nursing Practice (ICNP)
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2015 : 23, 4, 557-562
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

25/57
Autorzy: Anna Cisińska, Grażyna Cisińska.
Tytuł: Motywy wyboru studiów pielęgniarskich na przykładzie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2014 : Vol. 22, nr 4, s.433-438, il., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

26/57
Autorzy: Agnieszka Kotarba, Ewa Borowiak, Janusz Czajkowski.
Tytuł: Okulistyczne aspekty starzenia się człowieka.
Tytuł angielski: Ophthalmic aspects of aging.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2014 : Vol. 22, nr 3, s. 390-394, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

27/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Elżbieta Cezak, Małgorzata Lewandowska, Beata Brosowska.
Tytuł: Wsparcie społeczne a satysfakcja z życia osób z chorobą niedokrwienną serca.
Tytuł angielski: Social support compared with life satisfaction of patients with ischemic heart disease.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2014 : Vol. 22, nr 2, s. 265-270, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

28/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Barbara Krzemińska, Małgorzata Lewandowska, Adam Dziki, Łukasz Dziki.
Tytuł: Wsparcie społeczne kobiet z nowotworem gruczołu piersiowego
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2014 : Vol. 22, nr 1, s. 27-34, tab., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

29/57
Autorzy: Barbara Grącka, Grażyna Skotnicka-Klonowicz.
Tytuł: Dziecko matki cukrzycowej noworodkiem szczególnego ryzyka, wymagającym wzmożonej opieki pielęgniarskiej w okresie okołoporodowym.
Tytuł angielski: The diabetic mother's child is the newborn baby of peculiar risk requiring intensified nursing care during the perinatal period.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2013 : Vol. 21, nr 1, s. 108-116, bibliogr., Streszcz., Sum
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

30/57
Autorzy: Aleksandra Grzelewska, Jacek Przybyła, Marzena Grzanek, Katarzyna Czyżewska.
Tytuł: Analiza wpływu poziomu wiedzy pacjentów z wytworzoną przetoką tętniczo-żylną leczonych metodą powtarzanych hemodializ na przestrzeganie zaleceń międzydializacyjnych
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2012 : T. 20, nr 1, s. 14-20, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

31/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Agnieszka Skupińska, Małgorzata [pielęg] Lewandowska, Beata Brosowska, Beata Kunikowska.
Tytuł: Czynniki demograficzne a ogólna jakość życia chorych z cukrzycą typu 1 i 2
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2012 : T. 20, nr 3, s. 279-288, ryc., tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

32/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Cerbin Małgorzata, Małgorzata [pielęg] Lewandowska, Beata Brosowska, Łukasz Dziki, Adam Dziki.
Tytuł: Czynniki demograficzne a poziom samopielęgnacji pacjentów po wyłonieniu stomii jelitowej
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2012 : T. 20, nr 2, s. 137-142, wykr., tab.,Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

33/57
Autorzy: Iwona Strzelecka, Andrzej Zieliński.
Tytuł: Rola pielęgniarki środowiskowej w opiece nad pacjentami niepełnosprawnymi w podstawowej opiece zdrowotnej
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2012 : T. 20, nr 1, s. 60-63, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

34/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Anna Nowak, Beata Brosowska, Małgorzata [pielęg] Lewandowska.
Tytuł: Analiza poziomu świadomości pielęgniarek w zakresie autonomii zawodowej.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2010 : T. 18, nr 4, s. 477-482, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

35/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Anna Bera, Beata Brosowska, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Analiza przyczyn hospitalizacji oraz wyników leczenia noworodków na oddziale patologii i intensywnej terapii noworodka. Rola pielęgniarki neonatologicznej
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2011 : T. 19, nr 4, s. 431-438, ryc., tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

36/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Jolanta Kaźmierczak, Małgorzata [pielęg] Lewandowska, Beata Brosowska, Jerzy Loba.
Tytuł: Poziom wiedzy chorych na cukrzycę typu 2 dotyczący powikłań późnych - edukacja pacjenta.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2011 : T. 19, nr 4, s. 454-462, ryc., tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

37/57
Autorzy: Ewa Borowiak, Anna Manes, Tomasz Kostka.
Tytuł: Sytuacja demograficzna pielęgniarek i położnych na podstawie analizy danych zawartych w rejestrze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2011 : T. 19, nr 4, s. 417-423, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

38/57
Autorzy: Marta Grzeczyńska, Aleksandra Grzelewska, Tomasz Grzelewski, Paweł Majak, Iwona Stelmach.
Tytuł: Wpływ przebiegu choroby na aktywność fizyczną dzieci chorych na mukowiscydozę
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2011 : T. 19, nr 1, s. 39-46, ryc., tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
Uwagi: Praca finansowana przez autorów
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

39/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Jolanta Zasada, Beata Brosowska, Małgorzata [pielęg] Lewandowska.
Tytuł: Czynniki demograficzne a formy otrzymanego wsparcia u osób uzależnionych od alkoholu.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2010 : T. 18, nr 3, s. 279-284, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst40/57
Autorzy: Dorota Kilańska.
Tytuł: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) - aktualny stan na świecie i etap prac przygotowawczych do wdrożenia w Polsce.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2009 : T. 17, nr 3, s. 235-245, bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst41/57
Autorzy: Dorota Kilańska.
Tytuł: Pielęgniarki liderami opieki długoterminowej.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2010 : T. 18, nr 1, s. 72-78, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst42/57
Autorzy: Ewa Borowiak, Katarzyna Rosiak, Tomasz Kostka.
Tytuł: Analiza porównawcza wpływu cukrzycy i przebytego zawału serca na jakość życia pacjentów.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2009 : T. 17, z. 2, s. 86-91, tab., wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: -
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst43/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Ewa Adamska, Beata Brosowska, Małgorzata [pielęg] Lewandowska.
Tytuł: Problemy fizyczne chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej a wsparcie społeczne ze strony personelu pielęgniarskiego.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2009 : T. 17, z. 3, s. 190-198, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst44/57
Autorzy: Dorota Kilańska.
Tytuł: Sprawozdanie z 24. Kongresu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek "Przewodzimy zmianom; Budując zdrowsze społeczeństwo" ("Leading change; building healther nations"), który odbył się 30.06-04.07.2009 roku w Durbanie (RPA).
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2009 : T. 17, z. 3, s. 263-271
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst45/57
Autorzy: Piotr Goworek, Małgorzata Durka, Piotr Kornecki, Łukasz Czyżewski, Olga Jastrzębska, Iwona Kalata, Ewa Borowiak.
Tytuł: Analiza poziomu wiedzy studentów pielęgniarstwa w zakresie historii zawodu.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2008 : T. 16, z. 1/2, s. 100-105, ryc., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst46/57
Autorzy: Angelika Ponichtera, Ewa Borowiak.
Tytuł: Choroby tarczycy jako poważny problem medyczny w Polsce.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2008 : T. 16, z. 1/2, s. 192-198, bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst47/57
Autorzy: Piotr Goworek, Małgorzata Durka, Ewa Borowiak, Halina Cieślak.
Tytuł: Wiedza na temat samobadania piersi wśród kobiet mieszkających w Polsce i w Nowej Zelandii.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2008 : T. 16, z. 1/2, s. 144-150, ryc., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst48/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Małgorzata [pielęg] Lewandowska.
Tytuł: Autonomiczność zawodu pielęgniarskiego w świadomości pielęgniarek z uwzględnieniem pełnionych funkcji zawodowych.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2007 : T. 15, z. 4, s. 249-253, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst49/57
Autorzy: Barbara Janus, Dorota Kilańska.
Tytuł: Pielęgniarstwo (pielęgniarki na czele) - postępowanie w sytuacjach niespodziewanych
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2007 : T. 15, z. 2/3, s. 203-209
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL

Pełny tekst50/57
Autorzy: Ewa Borowiak, Agnieszka Barylska.
Tytuł: Problemy seniorów przebywających w Domu Dziennego Pobytu wyzwaniem dla pielęgniarki.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2007 : T. 15, z. 1, s. 13-19, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst51/57
Autorzy: Dorota Kilańska.
Tytuł: Sprawozdanie z Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2007 : T. 15, z. 1, s. 284-288, ryc.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL

Pełny tekst52/57
Autorzy: Beata Brosowska, Renata Kowalczyk, Jolanta Glińska.
Tytuł: Wiedza pielęgniarek neonatologicznych na temat "Programu wczesnej stymulacji i opieki rozwojowej noworodka".
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2007 : 15, z. 4, s. 262-266, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst53/57
Autorzy: Jolanta B. Jankowska, Beata K. Brosowska.
Tytuł: Działalność edukacyjna pielęgniarki w opinii rodziców dzieci z wadą wrodzoną serca.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2006 : 14, z. 3/4, s. 23-29, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst54/57
Autorzy: Małgorzata [pielęg] Lewandowska, Jolanta Glińska, Małgorzata Gołąb-Lipińska.
Tytuł: Korzyści wynikające z karmienia piersią w opinii kobiet hospitalizowanych po porodzie.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2006 : 14, z. 3/4, s. 45-47, bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst55/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Adam Dziki, Małgorzata [pielęg] Lewandowska.
Tytuł: Ocena jakości życia chorego z przetoką jelitową w zależności od stopnia przygotowania go do samoopieki.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2006 : 14, z. 1/2, s. 96-100, tab., wykr., bibliogr.,
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst56/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Małgorzata [pielęg] Lewandowska.
Tytuł: Ocena przygotowania pielęgniarek do pełnienia roli zawodowej we współczesnym pielęgniarstwie.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2006 : 14, z. 3/4, s. 143-147, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst57/57
Autorzy: Jolanta Glińska, Joanna Siedlanowska, Beata Kunikowska, Ewa Trajdos-Maślakiewicz, Małgorzata [pielęg] Lewandowska.
Tytuł: Poziom opieki pielęgniarskiej w opinii pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2006 : 14, z. 3/4, s. 126-129, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi