Zapytanie: PROBL MED NUKL
Liczba odnalezionych rekordów: 54Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/54

Autorzy: Janusz Dąbrowski, Robert Bibik, Jacek Fijuth, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Normatywne wartości czynności wydzielniczej ślinianek wyznaczone na podstawie badania scyntygraficznego.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2010 : T. 24, s. 58
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

2/54
Autorzy: Janusz Kapuściński, Dariusz Brykalski, Jacek Kuśmierek, Maciej Budzanowski, Małgorzata Bieńkiewicz, Anna Sas-Bieniarz, Anna Płachcińska.
Tytuł: Ocena dawek na opuszki palców podczas przygotowywania radiofarmaceutyków w pracowni radiofarmacji Zakładu Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2009 : T. 24, s. 51-61, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

3/54
Autorzy: Marian J. Surma.
Tytuł: Ocena dokładności i precyzji wybranych radioizotopowych metod oznaczania szybkości przesączania kłębuszkowego (gfr).
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2010 : T. 24, s. 56-57
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

4/54
Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, Agata Gajos, A[lina] Mochecka-Thoelke, J. Kuśmierek.
Tytuł: Ocena klinicznej przydatności badań z zastosowaniem preparatów DaTSCAN (123I-Ioflupane) oraz IBZM (123I-iodobenzamide) do diagnostyki różnicowej chorób układu pozapiramidowego.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2010 : T. 24, s. 30, tab.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

5/54
Autorzy: E[wa] Pietrzak-Stelmasiak, I[zabela] Frieske, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, W[ojciech] Woźnicki, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, K[rystyna] Bubińska, A[nna] Płachcińska, J. Kuśmierek.
Tytuł: Ocena możliwości diagnostycznych klirensowych obrazów parametrycznych nerek i sumacyjnych obrazów renoscyntygraficznych w wykrywaniu blizn nerkowych u dzieci i młodzieży z przewlekłymi infekcjami układu moczowego
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2010 : T. 24, s. 56
Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, 8-11 września 2010, Wrocław
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

6/54
Autorzy: Jakub Siennicki, Iwona Raciborska, Katarzyna Kovacević-Kuśmierek, Krzysztof Chiżyński, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska.
Tytuł: Przesunięcie obrazów CT i SPECT w scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego z korektą osłabiania promieniowania: wpływ dopasowania obrazów CT do obrazów emisyjnych na wynik badania.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2010 : T. 24, s. 35-36
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/54
Autorzy: Wiesław Tryniszewski, Mariusz Gadzicki, Zbigniew Maziarz, Magda Kozłowska.
Tytuł: Przydatność diagnostyczna radioizotopowego wskaźnika metabolizmu kostnego (IBM) w ocenie metabolizmu kostnego u kobiet do 40 i po 50 roku życia z uwzględnieniem BMD i BMI.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2010 : T. 24, s. 33-34
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

8/54
Autorzy: Katarzyna Kovacević-Kuśmierek, Józef Kozak, Małgorzata Bieńkiewicz, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska.
Tytuł: Skuteczność scyntygraficznych metod prognozowania wydolności oddechowej płuc u pacjentów kwalifikowanych do resekcji miąższu płucnego.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2010 : T. 24, s.57-58
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

9/54
Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, K. Kovacević-Kuśmierek, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, J. Chrząstek, A[nna] Płachcińska, J. Kuśmierek.
Tytuł: Wartość diagnostyczna badania SPECT i SPECT/CT w diagnostyce pojedynczej zmiany ogniskowej w kręgosłupie, wykrytej w scyntygrafii całego kośćca.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2010 : T. 24, s. 33, tab.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

10/54
Autorzy: Michał Janczak, Dariusz Nejc, Małgorzata Bieńkiewicz, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Wstępna ocena możliwości wykorzystania preparatu 131I-IMBA w scyntygraficznej diagnostyce ognisk czerniaka.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2010 : T. 24, s. 48
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

11/54
Autorzy: Marian J. Surma, Zbigniew Deroń, Izabela Frieske, Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Wstępna ocena przydatności klirensów 99mTc-MBrIDA do oceny stanu czynnościowego wątroby.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2010 : T. 24, s. 57
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

12/54
Autorzy: J[akub] Siennicki, A[nna] Płachcińska.
Tytuł: Badanie dokładności wyznaczania aktywności za pomocą dwugłowicowej gamma kamery.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 66
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/54
Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, K. Kovacević-Kuśmierek, E[wa] Byszewska-Szpocińska, R[enata] Mikołajczak, A[ndrzej] Samuel, J. Kuśmierek.
Tytuł: Ocena gromadzenia 99mTc-HYNIC-IgG - nowego radiofarmaceutyku produkcji IEA Ośrodek Radioizotopów POLATOM w ogniskach zapalnych.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 92-93, tab.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/54
Autorzy: J[anusz] Kapuściński, D[ariusz] Brykalski, J. Kuśmierek, M[aciej] Budzanowski, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, A[nna] Sas-Bieniarz, A[nna] Płachcińska.
Tytuł: Ocena narażenia palców pracowników radiofarmacji ZMN CSK UM w Łodzi podczas znakowania i porcjowania radiofarmaceutyków dla pacjentów.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 57-58
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/54
Autorzy: J[anusz] Kapuściński, E. Mikiciuk-Olasik, J[ulian] Liniecki, M[ichał] Janczak, J. Kuśmierek.
Tytuł: Ocena wychwytu radiofarmaceutyku 131I-IMBA w doświadczalnych guzach czerniaka u myszy.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 72-73
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/54
Autorzy: I[zabela] Frieske, M[arian] J[ózef] Surma, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, E[wa] Pietrzak-Stelmasiak, T. Konecki, M[arek] Sosnowski, J. Kuśmierek.
Tytuł: Ocena zaburzeń funkcji miąższu nerek w parametrycznych obrazach klirensowych u pacjentów po leczeniu litotrypsją (ESWL).
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 67
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/54
Autorzy: A[nna] Płachcińska, J[akub] Siennicki.
Tytuł: Optymalny protokół rejestracji badań perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT/CT z zastosowaniem radiofarmaceutyków znakowanych technetem-99m : obrót detektorów w kącie 180° czy 360°?
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 62-63
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/54
Autorzy: I[zabela] Frieske, E[wa] Pietrzak-Stelmasiak, M[arian] J[ózef] Surma, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, T. Konecki, M[arek] Sosnowski, J. Kuśmierek.
Tytuł: Powtarzalność wizualnej oceny konwencjonalnych i parametrycznych obrazów scyntygraficznych nerek po zastosowaniu 99mTc-Ec.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 66
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/54
Autorzy: J[ulian] Liniecki, J. Kuśmierek, L[eszek] Królicki, A[nna] Płachcińska, A[nna] Teresińska, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, J[anusz] Kapuściński.
Tytuł: Projekt polskich kryteriów akredytacyjnych w dziedzinie medycyny nuklearnej.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 17-27
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

20/54
Autorzy: J[anusz] Dąbrowski, R[yszard] Markert, J. Kuśmierek.
Tytuł: Przydatność zoptymalizowanej metody limfoscyntygraficznej w diagnostyce obrzęków limfatycznych kończyn dolnych.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 94
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/54
Autorzy: P[aweł] Laskarys, M[agdalena] Górska-Chrząstek.
Tytuł: Technika wykonywania scyntygrafii całego ciała poszerzonej o badanie SPECT/CT wybranego obszaru dotyczącego zmian scyntygraficznych.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 68
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/54
Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, J[akub] Siennicki, A[gata] Gajos, A[ndrzej] Bogucki, A[lina] Mochecka-Thoelke, K[rzysztof] Selmaj, J. Kuśmierek.
Tytuł: Własne doświadczenia w zastosowaniu DaTSCAN (123I-Ioflupane) do diagnostyki różnicowej chorób układu pozapiramidowego.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 92
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

23/54
Autorzy: M[arian] J[ózef] Surma, R[oman] Raczkowski, I[zabela] Frieske.
Tytuł: Analiza przydatności narządowych stałych eliminacji 99mTc-HEPIDA z przestrzeni osoczowej i z przestrzeni pozaosoczowej do oceny stanu funkcjonalnego wątroby.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 104
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/54
Autorzy: M[arian] J[ózef] Surma.
Tytuł: Metodyczne podstawy oznaczania klirensów 99mTc-HEPIDA.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 53
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

25/54
Autorzy: M[arian] J[ózef] Surma.
Tytuł: Ocena dokładności i precyzji oznaczania klirensów 99mTc-HEPIDA metodą uproszczoną.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 102
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

26/54
Autorzy: A[nna] Zawiślak, A[gnieszka] Szadkowska, M[arian] J[ózef] Surma, E[wa] Młodkowska, M. Gadzicki, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Ocena parametrycznych obrazów klirensu nerkowego u młodzieży chorej na cukrzycę typu 1.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 54
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

27/54
Autorzy: M[ałgorzata] Bieńkiewicz, M[agdalena] Górska-Chrząstek, A. Woźniacka, A[ndrzej] Bogucki, J. Kuśmierek, D[ariusz] Brykalski.
Tytuł: Ocena zmian mózgowego przepływu krwi u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym - na podstawie badania tomografii emisyjnej SPECT.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 24-25
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

28/54
Autorzy: W. Tryniszewski, Z[bigniew] Maziarz, B[ogdan] Małkowski, M. Gadzicki, J[acek] Rysz, M[agdalena] Ryglewska-Brzozowska, R[yszard] Myśliński, R[obert] Karliński, U[rszula] Muras.
Tytuł: Radioizotopowa metoda i program określające zakres wartości prawidłowych perfuzji mieśni kończyn dolnych (m.k.d.).
Tytuł angielski: Radio isotopic metod and program defining the range of normal values o flower limbs' perfusion
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2006 : T. 20, s. 120-121
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

29/54
Autorzy: R[emigiusz] Szumiński, A[nna] Płachcińska, P[iotr] Lipiec, J. Kasprzak, J. Kuśmierek.
Tytuł: Skuteczność diagnostyczna badania perfuzji mięśnia sercowego techniką gated-spect przy użyciu 99mTc-MIBI w rozpoznawaniu choroby wieńcowej.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 70-71
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

30/54
Autorzy: W. Tryniszewski, Z[bigniew] Maziarz, M[agdalena] Kozłowska, M. Gadzicki, J[acek] Rysz, M[agdalena] Ryglewska-Brzozowska, A[ntoni] Szarf, M[ałgorzata] Kulińska.
Tytuł: Wykorzystanie własnego programu i metody scyntygrafii dynamicznej i statycznej kosci do matematycznej analizy metabolizmu kostnego i porównanie z gęstoscią mineralna kości.
Tytuł angielski: Application of own program and metod of dynamic and static bones' scintygraphy for mathematical analysis of bone metabolizm and comparison with the bone mineral density
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2006 : T. 20, s. 113-116, wykr.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

31/54
Autorzy: J[anusz] Dąbrowski, R[yszard] Markert, J. Kuśmierek.
Tytuł: Limfoscyntygraficzna ocena zaburzeń krążenia chłonki u pacjentów z przewlekłym owrzodzeniem żylnym goleni.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 91
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

32/54
Autorzy: P[iotr] Grzelak, M[agdalena] Górska-Chrząstek, T[omasz] Szeler, J. Kuśmierek, W[itold] Gajewicz, K[rzysztof] Tybor, P[iotr] Gasiński, B[ożena] Góraj, L. Stefańczyk.
Tytuł: Obrazy fuzyjne MR i SPECT w diagnostyce ośrodkowego układu nerwowego.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 46
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

33/54
Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, P[iotr] Grzelak, P[iotr] Gasiński, K[rzysztof] Tybor, R[enata] Mikołajczak, E[dyta] Zakrzewska, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, L. Stefańczyk, J. Kuśmierek.
Tytuł: Ocena przydatności 131I-alfa-metylotyrozyny i "Fuzji" obrazów SPECT/RM w diagnostyce wznowy glejopochodnych guzów mózgu.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 30-31
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

34/54
Autorzy: J[acek] Makarewicz, Z. Adamczewski, A[dam] Rutkowski, S[ławomir] Mikosiński, M[ałgorzata] Knapska-Kucharska, M[agdalena] Śliwińska-Pluta, A[nna] Gonerska-Szadkowska, L[idia] Oszukowska, A[nzelmina] Karwowska, A. Lewiński.
Tytuł: Ocena wartości pierwszego oznaczenia tyreoglobuliny w prognozowaniu przerzutów po operacji zróżnicowanego raka tarczycy.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 20-21
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

35/54
Autorzy: M. Gadzicki, E[wa] Młodkowska, M[ałgorzata] Knapska, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, J. Kuśmierek.
Tytuł: Optymalizacja metodyki i interpretacji badania scyntygraficznego nerek u dzieci z podejrzeniem obecności blizn pozapalnych.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 45
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

36/54
Autorzy: J[anusz] Dąbrowski, R[emigiusz] Szumiński, A[nna] Płachcińska, J. Kuśmierek.
Tytuł: Perfuzja kończyn dolnych badana metodą scyntygraficzną u osób z prawidłowym spektrum przepływu krwi w badaniu USD-D.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 42-43
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

37/54
Autorzy: A[nna] Płachcińska, R[enata] Mikołajczak, B[arbara] Janota, E[wa] Młodkowska, J[ózef] Kozak, A[ndrzej] Michalski, K[atarzyna] Rzeszutek, J. Kuśmierek.
Tytuł: Skuteczność scyntygrafii receptorowej z zastosowaniem 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-oktreotydu w różnicowaniu pojedynczych cieni okrągłych w płucach.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 33-34
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

38/54
Autorzy: M[agdalena] Śliwińska-Pluta, J[acek] Makarewicz, M[ałgorzata] Knapska-Kucharska, Z. Adamczewski, A. Lewiński.
Tytuł: Zależność między objętością guzka autonomicznego tarczycy a wychwytem technetu 99mTc.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 54-55
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

39/54
Autorzy: A[gnieszka] Szadkowska, M[arian] J[ózef] Surma, E[wa] Młodkowska, J. Kuśmierek, W[italij] Andrzejewski, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Zmiany bliznowate w nerkach u młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 102
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

40/54
Autorzy: Marian J[ózef] Surma.
Tytuł: Kontrola jakości aparatury do pomiarów promieniowania gamma.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, suppl., s. 19-44, ryc., bibliogr.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

41/54
Autorzy: Marian J[ózef] Surma.
Tytuł: Kontrola jakości mierników aktywności.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, suppl., s. 6-18, ryc., bibliogr.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

42/54
Autorzy: Anna Płachcińska.
Tytuł: Kontrola jakości planarnych kamer scyntylacyjnych.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, suppl., s. 45-72, ryc., bibliogr.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

43/54
Autorzy: Anna Płachcińska.
Tytuł: Kontrola jakości rotacyjnych kamer scyntylacyjnych.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, suppl., s. 73-95, ryc. bibliogr.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

44/54
Autorzy: B[ogdan] Małkowski, Z[bigniew] Maziarz, W. Tryniszewski, W[itold] Tomaszewski, R[yszard] Myśliński.
Tytuł: Ocena perfuzji mięśni kończyn dolnych za pomocą MIBI przy użyciu własnych norm ilościowych. Porównanie metody radioizotopowej z innymi badaniami obrazowymi i laboratoryjnymi.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, s. 24
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

45/54
Autorzy: B[ogdan] Małkowski, Z[bigniew] Maziarz, W. Tryniszewski, A[nna] Dedecjus-Sysa, J[adwiga] Moll.
Tytuł: Ocena perfuzji mięśnia sercowego u dzieci po zabiegach operacyjnych całkowitego przełożenia wielkich naczyń.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, s. 25
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

46/54
Autorzy: M[arian] J[ózef] Surma.
Tytuł: Oznaczanie klirensu wątrobowego 99mTc-HEPIDA metodą uproszczoną.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, s. 72-73
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

47/54
Autorzy: M[arian] J[ózef] Surma, W[itold] Chrzanowski, D[ariusz] Brykalski, J. Kuśmierek.
Tytuł: Porównawcza ocena wartości oznaczeń stężenia kreatyniny w osoczu krwi i badań klirensowych przy użyciu 131I-OIH (ERPF) i 99mTc-DTPA (GFR) w przewlekłym kłębuszkowym zapaleniu nerek.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, s. 104
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

48/54
Autorzy: M[ałgorzata] Bieńkiewicz, A[nna] Płachcińska, J. Kuśmierek.
Tytuł: Powtarzalność oceny perfuzji mięśnia sercowego w badaniu MIBI SPECT z wykorzystaniem oprogramowania CEQUAL.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, s. 74-75, tab.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

49/54
Autorzy: R[afał] Wiercioch, G[rażyna] Birnbaum, E[wa] Byszewska, M. Mirowski.
Tytuł: Wiązanie znakowanej alfa-fetoproteiny (AFP) i jej fragmentu peptydowego przez doświadczalny nowotwór sutka.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 31, s. 47-48
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

50/54
Autorzy: E[wa] Młodkowska, J. Kuśmierek, A[ndrzej] Berner, D[ariusz] Nejc.
Tytuł: Własne doświadczenia w stosowaniu limfoscyntygrafii do wykrywania węzła wartowniczego u chorych na czerniaka skóry.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 31, s. 92
Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN Poznań, 12-15 czerwca 2002 : streszczenia doniesień zjazdowych
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

51/54
Autorzy: A[gnieszka] Szadkowska, M[arian] J[ózef] Surma, E[wa] Młodkowska, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Wpływ metody leczenia cukrzycy na występowanie i przebieg zaburzeń odpływu moczu z nerek u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, s. 103
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

52/54
Autorzy: Ewa Młodkowska, Jacek Kuśmierek, Piotr Arkuszewski, Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Zastosowanie scyntygrafii kośćca dla zobrazowania zmian u rodziny z cherubizmem
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : vol. 16, s. 30-31
Konferencja: PTMN, Poznań, 2002.06.12
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  53/54
  Autorzy: D[ariusz] Nejc, E[wa] Młodkowska, J. Kuśmierek, J[an] Berner, A[ndrzej] Berner.
  Tytuł: Zastosowanie śródoperacyjnej detekcji promieniowania gamma poprzedzonej limfoscyntygrafią oraz barwienia węzłów chłonnych do wykrywania węzła wartowniczego u chorych na czerniaka skóry - doświadczenia własne.
  Czasopismo: Probl Med Nukl
  Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 1, s. 40-41
  Uwagi: VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Poznań 12-15 czerwca 2002
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  54/54
  Autorzy: Mariusz Gadzicki, Ewa Młodkowska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska, Jolanta Skowron-Kobos, Jacek Kuśmierek.
  Tytuł: Zespół jelitowej utraty białka u dziecka w przebiegu zakażenia cytomegalowirusem - potwierdzony badaniem scyntygraficznym przy użyciu 99mTc-albuminy ludzkiej.
  Czasopismo: Probl Med Nukl
  Szczegóły: 2001 : T. 15, nr 29, s. 95-101, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi