Zapytanie: POZN STOMATOL
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/30

Autorzy: A[nna] Kurnatowska, B[orys] Karolewski.
Tytuł: Biochemiczne podstawy działania Morfogenetycznych Białek Kości na komórkę.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2003, suppl., s. 41
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/30
Autorzy: E[lżbieta] Bołtacz-Rzepkowska, D[ariusz] Borczyk.
Tytuł: Kanały typu-C : częstość występowania, diagnostyka, klasyfikacja i leczenie.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2003, suppl., s. 117
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500

3/30
Autorzy: A[gnieszka] Żęcin, E[lżbieta] Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Leczenie endodontyczne zębów z kanałami typu-C : prezentacja przypadków.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2003, suppl., s. 118
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/30
Autorzy: S[tefania] Brauman-Furmanek.
Tytuł: Ocena kliniczna preparatu Green-Or w leczeniu nadwrażliwości zębiny (doniesienie wstępne).
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2003, suppl., s. 62
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500

5/30
Autorzy: M[ichał] Łęski, H[alina] Pawlicka.
Tytuł: Ocena przylegania wstecznych wypełnień z materiału MTA i IRM - badania w SEM.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2003, suppl., s. 112
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/30
Autorzy: E[lżbieta] Bołtacz-Rzepkowska, H[alina] Pawlicka, L[eszek] Klimek.
Tytuł: Przyleganie wypełnień do ścian kanału korzeniowego wykonanych różnymi technikami - badania w SEM.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2003, supl., s. 113
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/30
Autorzy: P[iotr] Ciesielski, J[oanna] Łaszkiewicz.
Tytuł: Resorpcja wewnętrzna zapalna korzenia - opis trzech przypadków.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2003, suppl., s. 143
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/30
Autorzy: S[ławomir] Ledzion, H[alina] Pawlicka.
Tytuł: Stopień odwapnienia zębiny korzeniowej poddanej działaniu preparatów EDTA w postaci żelu.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2003, suppl., s. 111
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/30
Autorzy: Małgorzata Paul-Stalmaszczyk.
Tytuł: Szczelność laku w bruzdach wypełnionych konwencjonalnie i metodą inwazyjną - wstępne obserwacje w SEM.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2003, supl., s. 107
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/30
Autorzy: D[ariusz] Borczyk.
Tytuł: Wpływ podchlorynu sodu na stopień wybarwienia zębiny przez barwne wykrywacze próchnicy.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2003, suppl., s. 97
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/30
Autorzy: J[arosław] Cynkier, D[anuta] Piątowska.
Tytuł: Wpływ sposobu polimeryzacji materiałów złożonych na wielkość naprężeń wokół wypełnienia.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2003, suppl., s. 105
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/30
Autorzy: H[alina] Pawlicka.
Tytuł: Wyniki leczenia endodontycznego zębów wypełnionych gutaperką z użyciem uszczelniacza RSA.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2003, suppl., s. 124
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/30
Autorzy: E[lżbieta] Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Zachowawcze leczenie dużych zmian okołowierzchołkowych - opis przypadku.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2003, suppl., s. 127
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/30
Autorzy: D[ariusz] Borczyk, Z[bigniew] Krzemiński, M[ichał] Łęski.
Tytuł: Zastosowanie mikroanalizatora rentgenowskiego EDX do badania związku pomiędzy próchnicą wtórną a zębiną próchnicową wewnętrzną pozostawioną w ubytku.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2003, suppl., s. 97
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/30
Autorzy: M[ichał] Łęski.
Tytuł: Zastosowanie skalera ultradźwiękowego Suprasson P5 Boosetr do usuwania złamanych narzędzi kanałowych.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2003, suppl., s. 120
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/30
Autorzy: M[ichał] Łęski, D[ariusz] Pluciński.
Tytuł: Alternatywna metoda usuwania złamanych narzędzi z wierzchołkowej części kanału korzeniowego.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2002, supl., s. 92
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/30
Autorzy: B[ożena] Badełek-Mirek.
Tytuł: Analiza częstości urazów stałych zębów przednich u dzieci i odległe wyniki leczenia.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2002, supl., s. 35
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/30
Autorzy: S[tefania] Brauman-Furmanek.
Tytuł: Badania mikrotwardości zębów z ubytkami abrazyjnymi - badania laboratoryjne.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2002, supl., s. 87
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/30
Autorzy: H[alina] Pawlicka, J[ohannes] Ebert, M. Roggendorf, M[onika] Olejniczak, A[rthur] Zimmermann, A. Petschelt.
Tytuł: Czy mikroprzeciek zależy od rodzaju uszczelniacza czy od umiejętności lekarza?
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2002, supl., s. 90
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/30
Autorzy: E[lżbieta] Bołtacz-Rzepkowska, H[alina] Pawlicka.
Tytuł: Czynniki wpływajace na odległe wyniki leczenia endodontycznego.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2002, supl., s. 49
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/30
Autorzy: P[iotr] Ciesielski, D[ariusz] Borczyk.
Tytuł: Kliniczne zastosowanie materiału MTA w leczeniu perforacji przywierzchołkowej - opis przypadku.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2002, supl., s. 81
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/30
Autorzy: K[atarzyna] Banaszek, H[alina] Pawlicka, L[eszek] Klimek.
Tytuł: Ocena materiałów do wypełnień wstecznych.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2002, supl., s. 73
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

23/30
Autorzy: D[anuta] Piątowska, M[ałgorzata] Banasik, H[enryk] Tchórzewski.
Tytuł: Ocena poziomu cytokin wewnatrzkomórkowych w przewlekłych zapaleniach tkanek okołowierzchołkowych zębów stałych.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2002, supl., s. 91
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/30
Autorzy: E[lżbieta] Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Ponowne leczenie lub monitorowanie radiologiczne w endodoncji.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2002, supl., s. 54
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

25/30
Autorzy: D[ariusz] Borczyk, D[anuta] Piątowska, D[ariusz] Kaczmarczyk.
Tytuł: Specyficzność barwników wykrywających próchnicę - badania laboratoryjne.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2002, suppl., s. 88
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

26/30
Autorzy: G[rażyna] Śmiech-Słomkowska, J[oanna] Jabłońska-Zrobek.
Tytuł: Stan przyzębia u osób leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2002, supl., s. 43
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PAZ

27/30
Autorzy: D[anuta] Piątowska.
Tytuł: Trudności i powikłania w leczeniu endodontycznym.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2002 : supl., s. 12
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Endodoncja Saldent 2002 Poznań, 21-22 marca 2002 : program : streszczenia
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

28/30
Autorzy: J[oanna] Łaszkiewicz, G[ianluca] Gambarini.
Tytuł: Wpływ różnych momentów obrotowych na maszynowe opracowanie kanałów - badania laboratoryjne.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2002 : supl., s. 66
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkolenoiwa Sekcji Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Endodoncja Saldent 2002 Poznań, 21-22 marca 2002 : program : streszczenia
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

29/30
Autorzy: M[ichał] Łęski, L[eszek] Klimek, H[alina] Pawlicka.
Tytuł: Wpływ różnych technik resekcji wierzchołka korzenia zęba na strukturę powierzchni zębiny i gutaperki oraz na szczelność wypełnienia endodontycznego - badania laboratoryjne.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2002 : supl., s. 69
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Endodoncja Saldent 2002 Poznań, 21-22 marca 2002 : program : streszczenia
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

30/30
Autorzy: D[ariusz] Pluciński, D[ariusz] Borczyk.
Tytuł: Złożony problem estetyczny u pacjentki bulimicznej - opis przypadku.
Czasopismo: Pozn Stomatol
Szczegóły: 2002 : supl., s. 105
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Endodoncja Saldent 2002 Poznań, 21-22 marca 2002 : program : streszczenia
ISSN: 0209-3952
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi