Zapytanie: POST PSYCHIATR NEUROL
Liczba odnalezionych rekordów: 107Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/107

Autorzy: Małgorzata Figlus, Magdalena Obrembska, Elżbieta Dorota Miller, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Addenbrooke's Cognitive Examination-III (ACE-III)Test as a New Potential Tool for Screening of Cognitive dysfunctions in the Course of Multiple Sclerosis.
Tytuł angielski: Addenbrooke's Cognitive Examination-III (ACE-III) jako nowe potencjalne narzędzie do przesiewowego wykrywania zaburzeń poznawczych w przebiegu stwardnienia rozsianego.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2018 : Vol. 27, nr 4, s. 281-288
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/107
Autorzy: Paweł Fijałkowski, Karolina Jędrzejczak-Pospiech, Jan Błaszczyk.
Tytuł: Do Catalase GlutathionePeroxidase Protect Blood Platelets From Lipid Peroxidation in Multiople Sclerosis?
Tytuł angielski: Czy katalaza i peroksydaza glutationowa chronią płytki krwi przed peroksydacją lipidów w stwardnieniu rozsianym?
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2018 : Vol. 27, nr 1, s. 49-53, Streszcz.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/107
Autorzy: Juliusz Rodak, Andrzej Witusik, Katarzyna Nowakowska-Domagala, Tadeusz Pietras, Łukasz Mokros.
Tytuł: Psychopathological profile and antipsychotic treatment may be linked to internalised stigma in schizophrenia - a cross-sectional study
Tytuł angielski: Związek profilu psychopatologicznego i leczenia przeciwpsychotycznego z internalizacją piętna wśród pacjentów ze schizofrenią - badanie przekrojowe
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2018 : T. 27, nr 2, s. 77-86
Uwagi: UMED 503/1-151-07/503-16-001
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/107
Autorzy: Katarzyna Ciszewska-Czarnecka, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Changes of nutritional habits in patients with Alzheimer's disease.
Tytuł angielski: Zmiany nawyków żywieniowych u osób z chorobą Alzheimera.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2016 : Vol. 25, nr 1, 22-31, tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

5/107
Autorzy: Agata Nowacka, Antoni Florkowski, Marta Broniarczyk-Czarniak, Joanna Łacisz, Agata Orzechowska.
Tytuł: Is trichotilomania a disorder of the obsessive-compulsive spectrum? A case report.
Tytuł angielski: Czy trichotillomania jest zaburzeniem ze spektrum obsesyjno-kompulsyjnego? - opis przypadku
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2013 : Vol. 22, nr 4, s. 279-287, ryc., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/107
Autorzy: Adam Wysokiński, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Wortioksetyna - nowy wybór w leczeniu depresji i uogólnionego zaburzenia lękowego.
Tytuł angielski: Vortioxetine - a new option in the treatment of depression and general anxiety disorder
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2013 : Vol. 22, nr 3, s.187-192, il., bibliogr., Streszcz, Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

7/107
Autorzy: Bogna Andrzejczak, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Wybrane zagadnienia z medycyny snu dzieci i młodzieży.
Tytuł angielski: Sleep disorders among children and adolescents - selected issues
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2013 : 22, 1, s. 61-66
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/107
Autorzy: Dawid Miśkowiec, Paulina Kwarta, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras.
Tytuł: Wzór zachowania typu A jako predyktor choroby niedokrwiennej serca - czy wciąż aktualny problem ?
Tytuł angielski: Type A behaviour as a predictor of ischemic heart disease - is it still a current problem?
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2013 : Vol. 22, nr 2, s. 129-136, Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

9/107
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Kliniczne predyktory odpowiedzi na inhibitory cholinoesterazy: wyniki programu obserwacyjnego z zakresu stosowania inhibitorów cholinoesterazy w leczeniu otępień.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2012 : T. 21, nr 3, s. 191-198, tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

10/107
Autorzy: Krzysztof Eichstaedt, Kinga Bobińska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Koszty opinii i wynagrodzenie biegłych za sporządzenie opinii sądowo - psychiatrycznej
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2012 : Vol. 21, nr 2, s. 143-148, bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

11/107
Autorzy: Paulina Kwarta, Joanna Grzelińska, Tadeusz Pietras.
Tytuł: Potraumatyczny rozwój u dzieci i młodzieży - perspektywy badawcze
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2012 : T. 21, nr 3, s. 293-297, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

12/107
Autorzy: Krzysztof Pękala, Tomasz Sobów.
Tytuł: Rodzaj narzędzi diagnostycznych a rozpoznawanie depresji poudarowej.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2012 : T. 21, nr 1, s. 23-30, tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

13/107
Autorzy: Piotr Gałecki, Antoni Florkowski, Kinga Bobińska, Krzysztof Eichtaedt.
Tytuł: Obserwacja w zakładzie leczniczym po nowelizacji artykułu 203 Kodeksu postępowania karnego
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2011 : T. 20, nr 2, s. 111-117, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

14/107
Autorzy: Tamara Trafidło, Katarzyna Nowakowska, Tomasz Gaszyński, Wojciech Gaszyński, Irena Kovger.
Tytuł: Analiza przydatności "Krótkiej skali oceny stanu psychicznego" (MMSE) w diagnostyce pooperacyjnych ubytków kognitywnych u pacjentów znieczulanych ogólnie w ułożeniu pronacyjnym.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2010 : T. 19, nr 3, s. 205-209, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst15/107
Autorzy: Marcin Flirski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Genetyczne podłoże behawioralnych i psychicznych objawów otępienia w chorobie Alzheimera.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2010 : T. 19, nr 4, s. 287-297, tab., bibliogr., Sum
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst16/107
Autorzy: Marcin Flirski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Leczenie otępienia czołowo - skroniowego.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2010 : T. 19, nr 3, s. 211-217, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst17/107
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji w leczeniu majaczenia.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2010 : T. 19, nr 3, s. 191-196, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst18/107
Autorzy: Agata Orzechowska, Agnieszka Harasiuk, Monika Talarowska, Krzysztof Zboralski, Jan Chojnacki, Antoni Florkowski.
Tytuł: Ocena wybranych czynników psychologicznych u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego i z chorobą refluksową przełyku.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2010 : T. 19, nr 2, s. 115-119, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst19/107
Autorzy: Tadeusz Pietras, Maciej Ciebiada, Andrzej Witusik, Piotr Wierzbiński, Paweł Górski.
Tytuł: Otępienie wywołane odkładaniem się złogów alfa - synukleiny
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2002, nr 11, s. 223-235, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

20/107
Autorzy: Piotr Wierzbiński, Waldemar Kryszkowski, Sławomir Szubert, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Potencjalne mechanizmy przeciwdepresyjne układu endokannabinoidowego.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2010 : T. 19, nr 2, s. 143-150, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst21/107
Autorzy: Sławomir Szubert, Piotr Wierzbiński, Małgorzata Szpilewska, Antoni Florkowski, Marta Strombek-Milczarek.
Tytuł: Przyczyny oraz charakterystyka psychopatologiczna usiłowanych i dokonanych samobójstw pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2010 : T. 19, nr 2, s. 151-155, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst22/107
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ryzyko zachowań samobójczych w trakcie terapii lekami przeciwdepresyjnymi: czy uzasadnione są ostrzeżenia?
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2010 : T. 19, nr 3, s. 227-234, ryc., bibliogr.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst23/107
Autorzy: Waldemar Kryszkowski, Monika Talarowska, Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Zespół Gansera.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2010 : T. 19, nr 1, s. 47-51, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst24/107
Autorzy: Katarzyna Nowakowska, Grażyna Adamiak, Karolina Jabłkowska, Aleksandra Lewandowska, Agnieszka Stetkiewicz, Alina Borkowska.
Tytuł: Deficyty poznawcze i zaburzenia depresyjne u chorych po udarze mózgu.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 18, nr 3, s. 255-262, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst25/107
Autorzy: Maciej Banasiak, Tadeusz Pietras.
Tytuł: Dimebon: stary lek, nowe zastosowanie w leczeniu choroby Alzheimera.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 18, z. 1, s. 79-83, ryc., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst26/107
Autorzy: Adam Wysokiński, Agata Orzechowska, Monika Talarowska, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Konsekwencje kliniczne zespołu metabolicznego.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 18, nr 3, s. 269-275, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst27/107
Autorzy: Maciej Banasiak, Tadeusz Pietras, Ilona Kurnatowska, Łukasz Wieteska, Michał Nowicki.
Tytuł: Kontrowersje związane z kontrolą ciśnienia tętniczego oraz stosowaniem leków działających na mózgowy układ renina-angiotensyna-aldosteron w chorobie Alzheimera.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 18, nr 2, s. 189-194, tab., bibligr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst28/107
Autorzy: Grażyna Adamiak, Agnieszka Stetkiewicz, Aleksandra Lewandowska, Alina Borkowska.
Tytuł: Nadzwyczajna poprawa stanu neurologicznego po podaniu zolpidemu u chorej z przebytym niedokrwiennym udarem móżdżku, wtórnym wodogłowiem i uszkodzeniem pnia mózgu: opis przypadku.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 18, z. 3, s. 303-306, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst29/107
Autorzy: Tomasz Sobów, Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Risperidon jako terapia dodana do klozapiny w schizofrenii opornej na leczenie: meta-analiza randomizowanych badań kontrolowanych przy zastosowaniu placebo.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 18, nr 4, s. 333-337, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst30/107
Autorzy: Grzegorz Nawarski, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Wpływ depresji i leczenia przeciwdepresyjnego na rozwój i przebieg choroby niedokrwiennej serca.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 18, nr 1, s. 85-92, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst31/107
Autorzy: Piotr Wierzbiński, Sławomir Szubert, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Wpływ elektrowstrząsów na układy oksydoredukcyjne w zaburzeniach psychicznych.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 18, nr 4, s. 393-398, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst32/107
Autorzy: Sławomir Szubert, Marta Strombek-Milczarek, Piotr Wierzbiński, Małgorzata Szpilewska, Antoni Florkowski.
Tytuł: Zachowania agresywne u nieletnich chłopców w warunkach Zakładu Poprawczego.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 18, nr 2, s. 157-162, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst33/107
Autorzy: Grzegorz Nawarski, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zużycie nitrogliceryny i nasilenie dolegliwości dławicowych a zaburzenie depresyjne i lękowe podczas rocznej obserwacji kobiet z chorobą niedokrwienną serca.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 18, nr 2, s. 133-142, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst34/107
Autorzy: Maciej Banasiak, Tadeusz Pietras, Magdalena Szklarek-Kubicka, Michał Nowicki.
Tytuł: Dawkowanie leków stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych u pacjentów ze współistniejącą przewlekłą chorobą nerek
Tytuł angielski: Dosing psychiatric drugs in patients with chronic kidney disease
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 17, nr 2, s. 135-140, Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

35/107
Autorzy: Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Funkcjonowanie poznawcze pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 17, z. 4, s. 327-336, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst36/107
Autorzy: Ilona Baleja-Stawicka, Ewa Kwiecińska, Iwona Kłoszewska, Agnieszka Ługowska.
Tytuł: Leukodystrofia metachromatyczna jako przyczyna zespołu otępiennego i organicznych zaburzeń urojeniowych u młodych dorosłych osób - opis przypadku.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 17, nr 3, s. 237-241, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst37/107
Autorzy: Piotr Wierzbiński, Piotr Gałecki, Maciej Kuśmierek, Sławomir Szubert, Kinga Bobińska, Stanisław Teleśnicki, Antoni Florkowski.
Tytuł: Neurobiologiczne uwarunkowania zachowań impulsywnych i samobójczych - rola układu endokannabinolowego.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 17, z. 3, s. 219-223, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst38/107
Autorzy: Marta Gawłowska, Jolanta Rabe-Jabłońska, Piotr Gębski.
Tytuł: Neuroobrazowanie w schizofrenii - nowe techniki, nowe możliwości.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 17, nr 4, s. 357-363, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst39/107
Autorzy: Adam Wysokiński, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Neurotrofiny - aktualny stan wiedzy.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 17, z. 4, s. 385-390, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst40/107
Autorzy: Magdalena Agnieszka Wrzesińska, Katarzyna Opuchlik, Józef Kocur.
Tytuł: Ocena umiejscowienia kontroli zdrowia oraz poziomu poczucia własnej skuteczności i optymizmu u chorych na stwardnienie rozsiane.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 17, nr 4, s. 313-318, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst41/107
Autorzy: Magdalena Agnieszka Wrzesińska, Joanna Grzyb, Józef Kocur.
Tytuł: Poziom agresywności i specyficznych zachowań agresywnych u chorych z zaburzeniami czynnościowymi układu pokarmowego.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 17, nr 1, s. 35-38, tab., wykr., bibiogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst42/107
Autorzy: Monika Talarowska-Bogusz, Antoni Florkowski, Agata Orzechowska, Marta Strombek-Milczarek, Piotr Gałecki, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Psycholog jako wolny zawód.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 17, z. 1, s. 65-69, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst43/107
Autorzy: Sławomir Murawiec, Magdalena Kotlicka-Antczak.
Tytuł: Psychoza czy fantazja - opis przypadku zaniedbywanej w dzieciństwie pacjentki ujawniającej objawy przypominające psychozę.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 17, z. 4, s. 395-401, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst44/107
Autorzy: Adam Wysokiński, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Rola genów Disrupted-In-Schizophrenia (DISC1 i DISC2) w schizofrenii - aktualny stan wiedzy.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 17, z. 4, s. 149-155, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst45/107
Autorzy: Adam Wysokiński, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Rola genu GAD1 (glutamate decarboxylase 1) oraz jego regulacji epigenetycznej w etoppatogenezie schizofrenii.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 17, z. 3, s. 225-228, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst46/107
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Anna Dietrich-Muszalska, Grzegorz Nawarski, Tomasz Pawełczyk.
Tytuł: Zespół metaboliczny i jego składowe u osób z pierwszym epizodem schizofrenii, przed i po roku leczenia przeciwpsychotycznego.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 17, nr 3, s. 195-200, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst47/107
Autorzy: Tadeusz Pietras, Maciej Banasiak, Wojciech Musiał.
Tytuł: Znaczenie flurbiprofenu i jego pochodnych w leczeniu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 17, z. 2, s. 145-148, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst48/107
Autorzy: Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Czynniki prognostyczne progresji amnestycznych łagodnych zaburzeń poznawczych w dwuletniej obserwacji podłużnej
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 16, z. 2, s. 133-138, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst49/107
Autorzy: Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska, Marcin Flirski, Ewa Golańska, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Genotyp apolipoproteiny E a zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w chorobie Alzheimera.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 16, z. 3, s. 215-220, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst50/107
Autorzy: Anna Ryś, Anna Miodek, Paweł Szemraj, Janusz Szemraj, Józef Kocur.
Tytuł: Immunologiczne i endokrynologiczne aspekty patogenezy depresji.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 16, z. 4, s. 335-337, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst51/107
Autorzy: Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Inhibitory cholinesterazy jako leki "naczyniowe".
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 16, z. 1, s. 75-79, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst52/107
Autorzy: Anna Ryś, Anna Miodek, Paweł Szemraj, Janusz Szemraj, Józef Kocur.
Tytuł: Interleukina-6 - jej funkcje, wpływ na zaburzenia nastroju i inne procesy chorobowe.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 16, z. 4, s. 331-334, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst53/107
Autorzy: Joanna Grzyb.
Tytuł: Ocena nasilenia cech neurotycznych u chorych z dyspepsją czynnościową - aspekty metodologiczne.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 16, nr 3, s. 211-214, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst54/107
Autorzy: Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Maciej Kuśmierek, Piotr Wierzbiński, Sławomir Szubert.
Tytuł: Rola traumy w powstawaniu wybranych zaburzeń psychicznych.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 16, z. 4, s. 339-344, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst55/107
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: SSRI i SNRI w farmakoterapii depresji u osób w wieku podeszłym: przegląd piśmiennictwa i metaanaliza danych z randomizowanych badań klinicznych.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 16, z. 4, s. 281-290, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst56/107
Autorzy: Tadeusz Pietras.
Tytuł: Toksyczność amyloidu beta a stres oksydacyjny w patogenezie choroby Alzheimera.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 16, z. 1, s. 69-73, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst57/107
Autorzy: Tadeusz Pietras, Piotr Gałecki, Janusz Szemraj.
Tytuł: Udział czynnika transkrypcyjnego CREB w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 16, z. 4, s. 287-290, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst58/107
Autorzy: Tadeusz Pietras.
Tytuł: Udział infekcji wirusem Borna w patogenezie schizofrenii.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 16, z. 4, s. 325-329, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst59/107
Autorzy: Małgorzata Urban.
Tytuł: Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 16, z. 3, s. 257-262, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst60/107
Autorzy: Piotr Grzelak, Witold Gajewicz, Dominik Strzelecki, Agata Majos, Marek Olszycki, Ludomir Stefańczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zmiany poziomu choliny w mózgowiu pacjentek z jadłowstrętem psychicznym w protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1H-MRS).
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 16, z. 3, s. 193-199, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst61/107
Autorzy: Tadeusz Pietras.
Tytuł: Kwetiapina - atypowy neuroleptyk o umiarkowanym wpływie na metabolizm węglowodanów i tłuszczów.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 15, z. 2, s. 121-125, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst62/107
Autorzy: Tadeusz Pietras, Piotr Gałecki.
Tytuł: Leki przeciwpsychotyczne II generacji a zespół wydłużonego QT.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 15, z. 1, s. 35-39, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst63/107
Autorzy: Magdalena Agnieszka Wrzesińska, Dariusz Szczęsny, Józef Kocur.
Tytuł: Ocena znaczenia wybranych czynników psychologicznych w powstawaniu i przebiegu zespołu jelita nadwrażliwego.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 15, z. 2, s. 71-76, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst64/107
Autorzy: Zbigniew Barszcz, Magdalena Skał, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Postępowanie w przypadku hiperprolaktynemii spowodowanej lekami przeciwpsychotycznymi.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 15, z. 1, s. 23-28, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst65/107
Autorzy: Anna Śmiech, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Strukturalne i czynnościowe odchylenia w badaniach neuroobrazowych u osób chorych na jadłowstręt psychiczny.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 15, z. 1, s. 17-21, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst66/107
Autorzy: Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Transportery glicyny - potencjalny cel interwencji farmakologicznej w leczeniu schizofrenii.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 15, z. 2, s. 117-120, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst67/107
Autorzy: Tadeusz Pietras, Piotr Gałecki, Janusz Szemraj.
Tytuł: Udział czynnika transkrypcyjnego CREB w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 15, z. 4, s. 287-290, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst68/107
Autorzy: Anna Śmiech, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia funkcji poznawczych w jadłowstręcie psychicznym.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 15, z. 2, s. 111-115, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst69/107
Autorzy: Adam Miller, Iwona Miller, Anna Kurnatowska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia sekrecji śliny jako efekt uboczny farmakologicznego leczenia zaburzeń psychicznych - przegląd pismiennictwa.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 15, z. 1, s. 29-34., bibliog., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst70/107
Autorzy: Justyna Pigońska, Andrzej Bogucki, Aleksander Niewodniczy, Zbigniew Kaurzel, Adam Migodziński.
Tytuł: Zespół górnego otworu klatki piersiowej - opis przypadku.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 15, nr 1, s. 57-59, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst71/107
Autorzy: Jolanta B. Zawilska.
Tytuł: Zespół Smith-Magenisa - zaburzenia psychoneurologiczne.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 15, z. 3, s. 165-170, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst72/107
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: "Otępienia odwracalne" - historia koncepcji, krytyczny przegląd badań i praktyczne implikacje kliniczne.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 4, s. 331-336, tab., biblogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst73/107
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Czy statyny znajdują zastosowanie w chorobie Alzheimera?
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 3, s. 209-216, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst74/107
Autorzy: Tomasz Sobów, Marcin Flirski, Paweł P[iotr] Liberski, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Peptydy Aß w osoczu chorych ze sporadyczną postacią choroby Alzheimera i osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 2, s. 123-129, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst75/107
Autorzy: Tomasz Kowalik, Bartosz Gruszczyński, Agnieszka Radziszewska, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Przeniesiony zespół Munchhausena.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 4, s. 363-366, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst76/107
Autorzy: Radosław Magierski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Spestroskopia rezonansu magnetycznego w chorobach zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 2, s. 155-163, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst77/107
Autorzy: Małgorzata Urban.
Tytuł: Śmiertelność i przyczyny zgonów w przebiegu jadłowstrętu psychicznego - przegląd piśmiennictwa oraz opis przypadku.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 4, s. 367-370, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst78/107
Autorzy: Józef Kocur, Przemysław Cynkier.
Tytuł: Uwarunkowania sytuacyjne czynów agresywnych dokonywanych przez chorych na schizofrenię.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 4, s. 319-324, tab., wykr., bibiogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst79/107
Autorzy: Dariusz Andrzejczak, Elżbieta Czarnecka.
Tytuł: Wpływ alkoholu etylowego na poziom cytokin.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 3, s. 223-227, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst80/107
Autorzy: Tadeusz Pietras, Piotr Gałecki.
Tytuł: Wytwarzanie anionorodnika ponadtlenkowego przez granulocyty obojętnochłonne u chorych na chorobę afektywną dwubiegunową.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 1, s. 33-38, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst81/107
Autorzy: Dominik Strzelecki, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia depresyjne w przebiegu leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby interferonem alfa.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 3, s. 229-237, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst82/107
Autorzy: Piotr Wierzbiński, Tadeusz Pietras, Piotr Gałecki, Anna Szymańska, Agnieszka Kwiatkowska, Antoni Florkowski.
Tytuł: Zaburzenia ośrodkowej neurotransmisji w przebiegu autyzmu dziecięcego.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 10, s. 57-63, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst83/107
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Agnieszka Remlinger-Wierzchoń, Adrian Kostulski.
Tytuł: Zaburzenia świadomości u pacjenta z wyspiakiem trzustki.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 14, suppl. 1, s. 37-39, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst84/107
Autorzy: Tadeusz Pietras, Paweł Górski.
Tytuł: Biologiczne mechanizmy zespołu uzależnienia od nikotyny.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2004 : T. 13, z. 1, s. 51-60, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst85/107
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Hiperprolaktynemia u chorych na schizofrenię leczonych lekami przeciwpsychotycznymi.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2004 : T. 13, nr 4, s. 355-362, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst86/107
Autorzy: Krzysztof Zboralski, Antoni Florkowski, Tadeusz Pietras, Piotr Gałecki.
Tytuł: Jakość życia i funkcjonowanie emocjonalne pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2004 : T. 13, z. 2, s. 325-329, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst87/107
Autorzy: Adam Miller, Ilona Miller, Anna Kurnatowska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena zmiany nasilenia objawów zespołu piekących ust (Burning Mouth Syndrome - BMS) po leczeniu citalopramem u pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami lękowymi lub depresyjnymi i bez zaburzeń psychicznych.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2004 : T. 13, nr 3, s. 201-214, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst88/107
Autorzy: Tadeusz Pietras, Maciej Ciebiada, Paweł Górski.
Tytuł: Otępienie i łagodne zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2004 : T. 13, z. 1, s. 17-26, tab., bibliogr., Sym.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst89/107
Autorzy: Danuta Palińska, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Przegląd metod wyznaczania energii elektrycznej używanej podczas zabiegów elektrowstrząsów.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2004 : T. 13, nr 4, s. 341-346, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst90/107
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Rozpowszechnianie, czynniki ryzyka i możliwości prewencji samobójstw u osób w wieku podeszłym.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2004 : T. 13, nr 2, s. 145-151, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst91/107
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Schizofrenia a osteoporoza.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2004 : T. 13, nr 4, s. 363-367, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst92/107
Autorzy: Tadeusz Pietras.
Tytuł: Udział nieprawidłowej czynności łańcucha oddechowego mitochondriów w patogenezie schizofrenii.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2004 : T. 13, z. 2, s. 135-144, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst93/107
Autorzy: Adam Miller, Krzysztof Jęczkowski, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Działanie przeciwbólowe leków przeciwdepresyjnych.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2003 : T. 12, nr 1, s. 101-109, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst94/107
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Kiedy rozpocząć interwencję farmakologiczną w schizofrenii?
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2003 : T. 12, nr 1, s. 25-35, summ.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

95/107
Autorzy: Piotr Wierzbiński, Agnieszka Kwiatkowska, Tadeusz Pietras.
Tytuł: Neurorozwojowa teoria powstawania autyzmu.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2003 : T. 12, z. 3, s. 347-355, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst96/107
Autorzy: Anna Dietrich-Muszalska.
Tytuł: Ocena generowania anionorodnika ponadtlenkowego i innych reaktywnych form tlenu (ROS) w płytkach krwi spoczynkowych i po stymulacji trombiną u pacjentów z zaburzeniami schizofrenicznymi.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2003 : T. 12, nr 2, s. 147-154, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst97/107
Autorzy: Tadeusz Pietras, Piotr Wierzbiński.
Tytuł: Otępienie naczyniowe.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2003 : T. 12, z. 3, s. 161-171, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst98/107
Autorzy: Jadwiga Zalewska-Kaszubska, Elżbieta Czarnecka.
Tytuł: Rola Beta-endorfiny w uzależnieniu od alkoholu.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2003 : T. 12, nr 2, s. 211-216, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst99/107
Autorzy: Tadeusz Pietras, Piotr Wierzbiński.
Tytuł: Udział nieprawidłowej proteolizy wewnątrzkomórkowej w patogenezie otępienia w przebiegu choroby Alzheimera.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2003 : T. 12, z. 3, s. 173-182
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst100/107
Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Układ kostny w zaburzeniach odżywiania.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2003 : T. 12, nr 1, s. 79-87, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst101/107
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w różnych przedziałach wiekowych diagnozowanie i terapia.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2003 : T. 13, suppl., s. 17-26
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

102/107
Autorzy: Adam Miller, Ilona Miller, Anna Kurnatowska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia psychiczne u osób z zespołem piekących ust: badania własne.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2003 : T. 12, nr 4, s. 425-433, tab., wykr., bibliogr.Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst103/107
Autorzy: Józef Kocur, Łukasz Rzeźniczak.
Tytuł: Analiza psychospołecznych uwarunkowań zachowań agresywnych w rodzinach.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2002 : T. 11, suppl. 2, s. 45-49, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst104/107
Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Czynniki rozwoju osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią - wskazania do profilaktyki i leczenia osteoporozy.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2002 : T. 11, nr 1, s. 37-43, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst105/107
Autorzy: Tomasz Sobów, Marcin Gorczowski, Radosław Magierski.
Tytuł: Otępienie z ciałami Lewy`ego : obraz kliniczny, patogeneza i postępowanie terapeutyczne.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2002 : T. 11, z. 3, s. 237-246, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst106/107
Autorzy: Wiesława Trendak, Józef Kocur, Adam Rasmus.
Tytuł: Psychiczne i somatyczne następstwa maltretowania dzieci - opis dwóch przypadków.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2002 : T. 11, suppl. 1, s. 61-64, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst107/107
Autorzy: Grażyna Adamiak, Zygfryd Juczyński.
Tytuł: Zmaganie się ze stresem u opiekunów chorych z chorobą Alzheimera.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2002 : T. 11, z. 1, s. 71-80, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi