Zapytanie: POST NEONATOL
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/47

Autorzy: Agnieszka Rusińska, Paweł Płudowski, Mieczysław Walczak, Maria Borszewska-Kornacka, Artur Bossowski, Danuta Chlebna-Sokół, Justyna Czech-Kowalska, Anna Dobrzańska, Teresa Jackowska, Maria Kalina, Jerzy Konstantynowicz, Janusz Książyk, Andrzej Lewiński, Jacek Łukaszkiewicz, Ewa Marcinowska-Suchowierska, Artur Mazur, Izabela Michałus, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Hanna Romanowska, Marek Ruchała, Piotr Socha, Mieczysław Szalecki, Mirosław Wielgoś, Danuta Zwolińska, Arkadiusz Zygmunt.
Tytuł: Zasady suplementacji i leczenia witaminą D - nowelizacja 2018 r.
Tytuł angielski: Vitamin D supplementation guidelines for Poland - a 2018 update
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2018 : vol. 24, nr 1, s. 1-24
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/47
Autorzy: Bogumiła Górczewska, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz.
Tytuł: Cytomegalia wrodzona - opis przypadku
Tytuł angielski: Congenital cytomegalovirus infection - case report
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2018 : vol. 24, nr 2, s. 157-161
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/47
Autorzy: Marcin Kęsiak, Marta Janowska, Bogumiła Górczewska, Iwona Maroszyńska, Anna Piaseczna-Piotrowska.
Tytuł: Perforacja dwunastnicy - opis przypadku
Tytuł angielski: Duodenal perfpration - case report
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2018 : Vol. 24, nr 2, s. 163-165
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0

4/47
Autorzy: Wioletta Cedrowska-Adamus, Łukasz Adamus, Ewa Gulczyńska.
Tytuł: Zmiana w postrzeganiu roli rodziny na Oddziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej.
Tytuł angielski: A change in the perception of the role of the family in Neonatal Intensive Care Unit.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 22, nr. 2, s. 35-39, Streszcz., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/47
Autorzy: Danuta Małańczuk, Piotr Woźniak, Ewa Gulczyńska, Grzegorz Krasomski.
Tytuł: Aktualne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICRF) dotyczące karmienia piersią a codzienna praktyka szpitalna
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2013 : Vol. 19, nr 1, s. 1-5, bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/47
Autorzy: Izabela Michałus, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Agnieszka Rusińska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wrodzona łamliwość kości jako stan zagrożenia życia noworodka.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2012, nr 2, s. 52-56, ryc., tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED

7/47
Autorzy: Iwona Ligenza, Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Atopowe zapalenie skóry u noworodka - nadrozpoznawalność czy rzeczywisty problem kliniczny.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2011, nr 2, s. 47-49, bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED

8/47
Autorzy: Jadwiga Charzewska, Danuta Chlebna-Sokół, Alicja Chybicka, Justyna Czech-Kowalska, Anna Dobrzańska, Ewa Helwich, Jacek R. Imiela, Elżbieta Karczmarewicz, Janusz B. Książyk, Andrzej Lewiński, Roman S. Lorenc, Witold Lukas, Jacek Łukaszkiewicz, Ewa Marcinowska-Suchowierska, Andrzej Milanowski, Andrzej Milewicz, Paweł Płudowski, Ewa Pronicka, Stanisław Radowicki, Józef Ryżko, Jerzy Socha, Jerzy Szczapa, Halina Weker.
Tytuł: Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D - 2009.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2009, nr 2, s. 113-116, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED

9/47
Autorzy: Jadwiga Charzewska, Danuta Chlebna-Sokół, Alicja Chybicka, Justyna Czech-Kowalska, Anna Dobrzańska, Ewa Helwich, Jacek R Imiela, Elżbieta Karczmarewicz, Janusz B Książyk, Andrzej Lewiński, Roman S Lorenc, Witold Lukas, Jacek Łukaszewicz, Ewa Marcinowska-Suchowierska, Andrzej Milanowski, Andrzej Milewicz, Paweł Płudowski, Ewa Pronicka, Stanisław Radowicki, Józef Ryżko, Jerzy Socha, Jerzy Szczapa, Halina Weker.
Tytuł: Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D - 2009.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2009 : -, nr 2, s. 113-116, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

10/47
Autorzy: Andrzej Piotrowski, Magdalena Mazerant.
Tytuł: Antybiotykoterapia w okresie noworodkowym - podstawowe wskazania i dobór leków.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2009, nr 2, s. 92-97, bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

11/47
Autorzy: Iwona Krawczyk-Wyrwicka, Wojciech Hanke, Izabela Rydlewska-Liszkowska, Paweł Krajewski, Tomasz Kozdraj, Andrzej Piotrowski.
Tytuł: Analiza kosztów intensywnej terapii noworodków.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2008 : nr 2, s. 50-52, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

12/47
Autorzy: Małgorzata Pokrzywnicka, Maria Kwiatkowska, Paweł Krajewski.
Tytuł: Anomalie narządu słuchu u dwóch noworodków z zespołem pierwszego łuku skrzelowego.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2008 : nr 1, s. 73-76, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

13/47
Autorzy: Małgorzata Pokrzywnicka, Maria Kwiatkowska, Ewa Welfel, Paweł Krajewski.
Tytuł: Epidemiologia wad układu krążenia u noworodków urodzonych w I Katedrze Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi w latach 1989-1992 oraz 1999-2002.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2008 : nr 1, s. 14-17, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

14/47
Autorzy: Maria Kwiatkowska, Ewa Welfel, Paweł Krajewski.
Tytuł: Masa ciała jako podstawowa cecha somatometryczna charakteryzujaca noworodka - porównanie ciężaru urodzeniowego i wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastu u noworodków matek starszych i młodych.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2008 : nr 1, s. 32-34, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

15/47
Autorzy: Małgorzata Brauncajs, Zbigniew Krzemiński, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena lekooporności drobnoustrojów wyizolowanych od noworodków zdrowych i hospitalizowanych.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2008 : nr 2, s. 20-22, bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

16/47
Autorzy: Paweł Krajewski, Małgorzata Pokrzywnicka, Maria Kwiatkowska.
Tytuł: Analiza wybranych parametrów okołoporodowych u bliźniąt pierwszych i drugich urodzonych w I Katedrze Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2007 : nr 1, s. 26-29, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

17/47
Autorzy: Maria Kwiatkowska, Małgorzata Pokrzywnicka, Paweł Krajewski.
Tytuł: Charakterystyka porównawcza wybranych parametrów okołoporodowych u noworodków matek w wieku zaawansowanym i u noworodków kobiet młodych.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2007 : nr 2, s. 140-143, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

18/47
Autorzy: Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół, Izabela Michałus, Anna Niwald.
Tytuł: Rozwój somatyczny i stan zdrowia w wieku 1-5 lat dzieci przedwcześnie urodzonych z rozpoznaną w okresie noworodkowym retinopatią III stopnia.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2007 : nr 2, s. 120-123, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

19/47
Autorzy: Janusz Świetliński, Klaudiusz Bober, Ewa Musialik-Świetlińska, Ewa Helwich, Maria Katarzyna Kornacka, Janusz Książyk, Ryszard Lauterbach, Marek Migdał, Andrzej Piotrowski, Marcin Rawicz, Jerzy Szczapa, Tadeusz Szreter, Wojciech Walas.
Tytuł: Uwalnianie noworodków o bardzo małej masie urodzeniowej ciała od wentylacji mechanicznej. Zalecenia wstępne.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2007 : nr 2, s. 46-49, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

20/47
Autorzy: Małgorzata Pokrzywnicka, Małgorzata Oziemska, Paweł Krajewski.
Tytuł: Zastosowanie poractantu alfa w dwóch różnych dawkach u wcześniaków z zespołem zaburzeń oddychania a problem krwawień wewnątrzczaszkowych.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2007 : nr 1, s. 15-21, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

21/47
Autorzy: Paweł Krajewski, Michał Skoczylas, Maria Kwiatkowska.
Tytuł: Analiza wybranych czynników ryzyka złamania obojczyka u noworodka.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2006 : nr 1, s. 78-80, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

22/47
Autorzy: Paweł Krajewski, Grzegorz Surkont, Małgorzata Pokrzywnicka.
Tytuł: Hipotermia jako czynnik zwiększający ryzyko wystąpienia martwiczego zapalenia jelit w grupie noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2006 : nr 1, s. 74-77, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

23/47
Autorzy: Małgorzata Pokrzywnicka, Maria Kwiatkowska, Małgorzata Oziemska, Paweł Krajewski.
Tytuł: Ocena porównawcza zastosowania poractantu alfa w dwóch różnych dawkach u wcześniaków z zespołem zaburzeń oddychania.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2006 : nr 2, s. 27-31, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

24/47
Autorzy: Małgorzata Pokrzywnicka, Danuta Chlebna-Sokół, Iwona Ligenza, Paweł Krajewski.
Tytuł: Opis przypadku noworodka matki z encefalopatią wywołaną niedoborem tiaminy.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2006 : nr 1, s. 15-17, bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

25/47
Autorzy: Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Haładaj.
Tytuł: Przebieg kliniczny dysplazji oskrzelowo-płucnej u dzieci przedwcześnie urodzonych leczonych kortykosteroidami wziewnymi.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2006 : nr 2, s. 47-51, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

26/47
Autorzy: Ewa Welfel, Maria Szwajcowska, Jakub Welfel, Paweł Krajewski.
Tytuł: Wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu - uwarunkowania medyczne i środowiskowe.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2006 : nr 1, s. 117-120, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

27/47
Autorzy: Iwona Krawczyk-Wyrwicka, Andrzej Piotrowski, Izabela Rydlewska-Liszkowska, Wojciech Hanke.
Tytuł: Koszty żywienia na tle całkowitych kosztów hospitalizacji wcześniaków na oddziale intensywnej terapii.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2005 : nr 2, s. 66-69, wykr., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

28/47
Autorzy: Paweł Krajewski, Maria Kwiatkowska, Małgorzata Pokrzywnicka.
Tytuł: Martwicze zapalenie jelit u noworodków z bardzo niską masą ciała - analiza parametrów okołoporodowych i klinicznych.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2005 : nr 2, s. 1-5, tab, bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

29/47
Autorzy: Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół, Andrzej Piotrowski, Paweł Krajewski.
Tytuł: Ocena rozwoju somatycznego i stanu odżywienia dzieci przedwcześnie urodzonych po przebytym martwiczym zapaleniu jelit.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2005 : nr 2, s. 11-14, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

30/47
Autorzy: Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Stężenie leptyny we krwi dzieci przedwcześnie urodzonych i noworodków donoszonych.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2005 : nr 2, s. 38-41, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

31/47
Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Wiktor Sabanty, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Stężenie metabolitu wątrobowego witaminy D u dzieci przedwcześnie urodzonych.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2005 : nr 2, s. 15-17, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

32/47
Autorzy: Maria Kwiatkowska, Maria Szwajcowska, Paweł Krajewski.
Tytuł: Wrodzona kwasica propionowa u noworodka - opis przypadku.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2005 : nr 1, s. 171-173, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

33/47
Autorzy: Paweł Krajewski, Małgorzata Pokrzywnicka.
Tytuł: Zastosowanie syldenafilu w dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodka z niewiarygodnie niską masą ciała (ILBW).
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2005 : nr 1, s. 160-162, bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

34/47
Autorzy: Maria Szwajcowska, Paweł Kawczyński.
Tytuł: Jądrzaste krwinki czerwone jako wczesny marker uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u niedotlenionych noworodków.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2004 : nr 1, s. 18 -22, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

35/47
Autorzy: Paweł Krajewski, Andrzej Piotrowski, Beata Kierzkowska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Piotr Jarosik, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Niekorzystny wpływ przetrwałego przewodu tętniczego na występowanie retinopatii wcześniaczej u noworodków z ekstremalnie mała masą ciała.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2004, suppl. 2, s. 172-175, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

36/47
Autorzy: Maria Kwiatkowska, Małgorzata Pokrzywnicka, Ewa Welfel, Paweł Kawczyński.
Tytuł: Ocena czynników ryzyka wystąpienia infekcji wtórnej u noworodków urodzonych z bardzo niską i ekstremalnie niską masą ciała leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2004 : nr 1, s. 23-28, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

37/47
Autorzy: Maria Kwiatkowska, Małgorzata Pokrzywnicka, Ewa Welfel, Paweł Kawczyński.
Tytuł: Ocena czynników ryzyka wystąpienia infekcji wtórnej u noworodków urodzonych z bardzo niską i ekstremalnie niską masą ciała leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2004 : nr 1, s. 23-28, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

38/47
Autorzy: Maria Szwajcowska, Maria Kwiatkowska, Małgorzata Pokrzywnicka, Paweł Krajewski, Ewa Welfel.
Tytuł: Ocena wyników leczenia przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków w materiale Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Instytutu Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2004, suppl. 2, s. 162-166, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

39/47
Autorzy: Małgorzata Pokrzywnicka, Ewa Welfel, Paweł Krajewski, Maria Szwajcowska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Maria Kwiatkowska, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Zaburzenia rytmu serca u noworodków - analiza wybranych czynników matczynych i okołoporodowych.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2004, suppl. 2, s. 135-138, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

40/47
Autorzy: Ewa Welfel, Małgorzata Pokrzywnicka, Paweł Krajewski, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Maria Szwajcowska, Maria Kwiatkowska.
Tytuł: Zespół transfuzji płodowo-płodowej TTTS jako przyczyna zaburzeń układu krążenia u bliźniąt - opis przypadków klinicznych.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2004, suppl. 2, s. 278-280, bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

41/47
Autorzy: Paweł Kawczyński.
Tytuł: Norepinefryna w leczeniu wstrząsu septycznego u noworodków urodzonych z ekstremalnie małą masą ciała.
Tytuł angielski: Effects of norepinephrine infusion in extremely low birth weight neonates with septic shock
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2003, suppl. 3, s. 132-136, wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: Noworodek z ekstremalną małą urodzeniową masą ciała
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

42/47
Autorzy: Małgorzata Pokrzywnicka, Paweł Kawczyński, Ewa Welfel, Maria Kowalewska.
Tytuł: Płodowy zespół alkoholowy - patogeneza i wybrane aspekty kliniczne ilustrowane opisem przypadku.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2003, nr 1, s. 105-109, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

43/47
Autorzy: Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół, Paweł Krajewski.
Tytuł: Rozwój somatyczny i stan zdrowia w wieku 4-7 lat dzieci urodzonych przedwcześnie z ekstremalnie małą masą ciała.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2003, suppl. 3, s. 166-169, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

44/47
Autorzy: Maria Kowalewska, Małgorzata Pokrzywnicka, Maria Szwajcowska, Ewa Welfel, Paweł Kawczyński.
Tytuł: Uwarunkowania matczyne ekstremalnie małej masy ciała u noworodków.
Tytuł angielski: Maternal risk factors of extremely low birth weight in newborns
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2003, suppl. 3, s. 27-31, tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: Noworodek z ekstremalną małą urodzeniową masą ciała
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

45/47
Autorzy: Andrzej Piotrowski, Edyta Pawluk.
Tytuł: Posocznica wewnątrzszpitalna u noworodków leczonych w oddziale intesywnej terapii - etiologia i czynniki ryzyka (doniesienie wstępne).
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2002, suppl. 2, s. 47-52, tab., wyr., bibliogr., Sum.
Uwagi: Zakażenia okresu noworodkowego
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

46/47
Autorzy: Beata Kierzkowska, Kalina Pokuszyńska, Magdalena Pierzchała, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Problemy infekcyjne u noworodków z chorobami serca.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2002, suppl. 2, s. 82-86, wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: Zakażenia okresu noworodkowego
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

47/47
Autorzy: Maria Kowalewska, Paweł Kawczyński, Ewa Zawada, Małgorzata Pokrzywnicka.
Tytuł: Retinopatia wcześniacza - analiza czynników ryzyka u noworodków urodzonych przed 30 tygodniem ciąży.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2002, nr 2, s. 27-30, tab., bibliogr. , Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi