Zapytanie: POST NAUK MED
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/57

Autorzy: Małgorzata Timler, Paweł Rasmus, Wojciech Timler, Aneta Basiak, Ewa Kaniecka, Monika Białas, Dariusz Timler.
Tytuł: Współczesny telefon w zastosowaniu edukacyjno-zarządzającym u studentów: badanie obserwacyjne
Tytuł angielski: Modern telephone as an educational and management tool among students: an observational study
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2019 : T. 22, nr. 1, s. 27-31
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/57
Autorzy: Katarzyna Bladowska-Dekert, Łukasz Durko, Ludomir Stefańczyk, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: A spontaneous resolution of mediastinal pancreatic pseudocyst compressing oesophagus and heart's posterior wall after total parenteral nutrition - a case report and literature review
Tytuł angielski: Samoistne wchłonięcie się torbieli rzekomej trzustki w śródpiersiu uciskającej na przełyk i tylną ścianę serca - opis przypadku i przegląd literatury
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2018 : T. 31, nr 2a, s. 34-38, Streszcz.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/57
Autorzy: Natalia Fabisiak, Adam Fabisiak, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska.
Tytuł: Acute pancreatitis - epidemiology, etiology, procedures and treatment: a retrospective cohort study
Tytuł angielski: Ostre zapalenie trzustki - epidemiologia, etiologia, procedury medyczne i leczenie: retrospektywne badanie kohortowe
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2018 : T. 31, nr 2a, s. 22-28
Uwagi: UMED 502-03/5-006-02/502-54-231-18 to NF
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/57
Autorzy: Renata Talar-Wojnarowska, Łukasz Durko, Małgorzata Woźniak, Magdalena Kujawiak, Janina Grzegorczyk, Marek Olakowski, Paweł Lampe, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Clinical significance of cathelicidin antimicrobial peptide in patients with pancreatic cancer
Tytuł angielski: Kliniczne znaczenie katelicydyny u chorych na raka trzustki
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2018 : T. 31, nr 2a, s. 8-12, Streszcz.
Uwagi: grant PTPChNPP
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/57
Autorzy: Marek Pazurek, Jarosław Chrząstek, Wojciech Szubert, Ewa Małecka-Panas, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Krwawienie z przewodu pokarmowego trzustkowego spowodowane przetoką tetnicy śedzionowej w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki. Opis przypadku
Tytuł angielski: Bleeding from the pancreatic duct caused by a splenic artery fistula in the course of chronic pancreatitis. A case report
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2018 : Vol. 31, nr 2A, s. 39-41
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/57
Autorzy: Marek Pazurek, Jarosław Chrząstek, Wojciech Szubert, Ewa Małecka-Panas, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Krwawienie z przewodu trzustkowego spowodowane przetoką tętnicy śledzionowej w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki. Opis przypadku
Tytuł angielski: Bleeding from the pancreatic duct caused by a splenic artery fistula in the course of chronic pancreatitis. A case report
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2018 : T. 31, nr 2a, s. 39-41
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/57
Autorzy: Piotr Kaźmierski, Michał Pająk, Justyna Kruś-Hadała, Mateusz Jęckowski.
Tytuł: Leriche syndrome - the analysis of 502 cases. Novel or already known issues?
Tytuł angielski: Zespół Leriche'a - analiza 502 przypadków. Nowe czy znane aspekty?
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2018 : Vol. 31, nr 6, s. 328-333
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

8/57
Autorzy: Piotr Hogendorf, Aleksander Skulimowski, Adam Durczyński, Janusz Strzelczyk.
Tytuł: Migrated plastic biliary stent causing colon perforation: analysis of emergency admission and literature review
Tytuł angielski: Migracja protezy żółciowej powikłana perforacją jelita grubego. Analiza przyjęć ostrodyżurowych i przegląd piśmiennictwa
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2018 : T. 30, nr 2A, s. 42-46, Streszcz.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

9/57
Autorzy: Magdalena Kaczmarska, Marek Pazurek, Wojciech Szubert, Jarosław Chrząstek, Agata Majos, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Powikłania naczyniowe w zapaleniach trzustki - ocena konsekwencji zabiegów embolizacji tętnicy śledzionowej w świetle badań ultrasonograficznych z zastosowaniem środka kontrastowego (CE-US).
Tytuł angielski: Vascular complications of pancreatitis - assessment of the consequences of splenic artery embolization using contrast-enhanced ultrasound (CE-US).
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2018 : Vol. 31, nr 2A, s. 72-76
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

10/57
Autorzy: Barbara Włodarczyk, Anita Gąsiorowska, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Rola białka IGF-1 oraz białek IGFBPs w rozwoju zaburzeń endokrynnych w raku gruczołowym trzustki
Tytuł angielski: The role of IGF-1 protein and IGFBPs proteins in the development of endocrine disorders in pancreatic adenocarcinoma
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2018 : T. 31, nr 2a, s. 61-65, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

11/57
Autorzy: Anna Kozak-Tasarz, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska.
Tytuł: Rola włóknienia w przewlekłym zapaleniu trzustki i raku trzustki
Tytuł angielski: Fibrosis in chronic pancreatitis and pancreatic cancer
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2018 : T. 31, nr 2a, s. 66-71, Sum.
Uwagi: UMED 503/1-000-01/503-01, FMN 502-03/1-002-01/502-14-282
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

12/57
Autorzy: Łukasz Durko, Magdalena Barańska, Aleksandra Kaczka, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: The evaluation of sensitivity and specificity of selected imaging techniques in diagnosing pancreatic lesions
Tytuł angielski: Ocena czułości i swoistości wybranych badań obrazowych w diagnostyce chorób trzustki
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2018 : T. 31, 2a, s. 29-33, Streszcz.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

13/57
Autorzy: Danuta Domżał-Magrowska, Marek Pazurek, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Znaczenie terapeutyczne i diagnostyczne oraz bezpieczeństwo endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w leczeniu chorych z ostrym zapaleniem trzustki - materiał własny
Tytuł angielski: Therapeutic and diagnostic efficacy and safety of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in the treatment of patients with acute pancreatitis - own material
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2018 : T. 31, nr 2a, s. 17-21, Sum.
Uwagi: UMED 503/1-002-01/503-11-003
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

14/57
Autorzy: Klaudiusz Nadolny, Katarzyna Starosta-Głowińska, Anna Rej-Kietla, Tomasz Kulpok-Bagiński, Artur Borowicz, Michał Kucap, Tomasz Ilczak, Dariusz Timler, Monika Chorąży, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Maciej Badoński, Daniel Ślęzak, Robert Gałązkowski, Łukasz Szarpak, Jerzy Robert Ladny.
Tytuł: A retrospective analysis of dispatches of emergency medical units to diagnosed bronchial asthma cases in the population of the Voivodeship Rescue Service in Katowice area in the years 2015-2016.
Tytuł angielski: Analiza retrospektywna wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego do rozpoznanej astmy oskrzelowej w populacji objętej działalnością Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w latach 2015-2016.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2017 : Vol. 30, nr 7, s. 344-350, Streszcz.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

15/57
Autorzy: Marlena Hupało, Dariusz Jaskólski.
Tytuł: Neurofizjologiczna protekcja struktur nerwowych podczas operacji guzów pnia mózgu
Tytuł angielski: Neurophysiological monitoring for surgery of brainstem tumours
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2017 : Vol. 30, nr 10, s. 570-574, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

16/57
Autorzy: Ruslan E. Yakubtsevich, Viktor A. Predko, Tomasz Ilczak, Katarzyna Starosta-Głowińska, Tomasz Kulpok-Bagiński, Michał Kucap, Klaudiusz Nadolny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Łukasz Szarpak, Jerzy Robert Ładny.
Tytuł: The influence of plasmapheresis and hemosorbtion through "Ovosorb" hemosorbent on albumin binding capacity in patients with sepsis.
Tytuł angielski: Wpływ plazmaferezy i hemosorbcji przez hemosorbent "Ovosorb" na wiążącą funkcję albuminy u chorych na sepsę.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2017 : Vol. 30, nr 7, s. 357-361, Streszcz.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

17/57
Autorzy: Anna Rej-Kietla, Tomasz Kulpok-Bagiński, Dariusz Timler, Katarzyna Starosta-Głowińska, Michał Kucap, Monika Chorąży, Emilia Duchnowska, Inna Diemieszczyk, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Robert Gałązkowski, Daniel Ślęzak, Jerzy Robert Ładny, Klaudiusz Nadolny.
Tytuł: The legal and medical aspect of aid provided to patients under the influence of alcohol.
Tytuł angielski: Aspekt prawny i medyczny udzielania pomocy pacjentom pod wpływem alkoholu.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2017 : Vol. 30, nr 7, s. 388-391, Streszcz.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

18/57
Autorzy: Jan Styczyński, Krzysztof Czyżewski, Patrycja Zalas-Więcek, Monika Pogorzała, Magdalena Dziedzic, Olga Gryniewicz-Kwiatkowska, Aneta Czajńska-Deptuła, Elwira Kunicka, Bożenna Dembowska-Bagińska, Katarzyna Semczuk, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Anna Szmydki-Baran, Łukasz Hutnik, Michał Matysiak, Liliana Chełmecka-Wiktorczyk, Walentyna Balwierz, Joanna Klepacka, Renata Tomaszewska, Tomasz Szczepański, Olga Zając-Spychała, Jacek Wachowiak, Ninela Irga-Jaworska, Ewa Bień, Elżbieta Drożyńska, Marcin Płonowski, Martyna Krawczuk-Rybak, Tomasz Ociepa, Magdalena Bartnik, Paweł Wawryków, Filip Pierlejewski, Wojciech Młynarski, Zuzanna Gamrot-Pyka, Mariola Woszczyk, Zofia Małas, Wanda Badowska, Agnieszka Urbanek-Dądela, Grażyna Karolczyk, Weronika Stolpa, Grażyna Sobol-Milejska, Agnieszka Zaucha-Prażmo.
Tytuł: Analiza epidemiologiczna zakażeń gronkowcowych wśród pacjentów leczonych w pediatrycznych ośrodkach hematologicznych i transplantacji szpiku kostnego - raport 2016.
Tytuł angielski: Epidemiological analysis of staphylococci infections in patients treated for malignancy or undergoing stem cell transplant - update report 2016.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2016 : Vol. 29, nr 8, s. 546-550, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

19/57
Autorzy: Anna Łupińska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Czynniki wpływające na stężenie witaminy D w surowicy dzieci łódzkich w wieku wczesnoszkolnym z nadmiarem masy ciała
Tytuł angielski: Factors affecting serum vitamin D concentration in schoolchildren, from Łódź, with excess body weight
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2016 : Vol. 29, nr 10, s. 709-715
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

20/57
Autorzy: Łukasz Piskorz, Beata Piskorz, Piotr Misiak, Sławomir Jabłoński.
Tytuł: Ostre zapalenie trzustki - choroba, która wciąż nas zaskakuje. Opis przypadku.
Tytuł angielski: The acute pancreatitis - the condition full of surprises. The case analysis.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2016 : Vol. 29, nr 3, s. 197-202, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

21/57
Autorzy: Łukasz Piskorz, Beata Piskorz, Witold Olejniczak, Piotr Misiak, Sławomir Jabłoński.
Tytuł: Ovarian tumor as an early recurrence of mucinosecretans appendix adenocarcinoma
Tytuł angielski: Guz jajnika jako wczesna wznowa raka gruczołowego śluzotwórczego wyrostka robaczkowego.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2016 : Vol. 29, nr 12C, s. 25-30, Streszcz.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

22/57
Autorzy: Monika Pogorzała, Jan Styczyński, Krzysztof Czyżewski, Olga Gryniewicz-Kwiatkowska, Aneta Czajńska-Deptuła, Elwira Kulicka, Bożenna Dembowska-Bagińska, Patrycja Zalas-Więcek, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Magdalena Dziedzic, Katarzyna Semczuk, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Liliana Chełmecka-Wiktorczyk, Walentyna Balwierz, Joanna Klepacka, Weronika Stolpa, Grażyna Sobol-Milejska, Paweł Wawryków, Tomasz Ociepa, Filip Pierlejewski, Wojciech Młynarski, Olga Zając-Spychała, Jacek Wachowiak, Ewa Bień, Elżbieta Drożyńska, Marcin Płonowski, Martyna Krawczuk-Rybak, Mariusz Wysocki.
Tytuł: Powikłania infekcyjne u dzieci z guzami kości.
Tytuł angielski: Infectious complications in children with bone tumors.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2016 : Vol. 29, nr 8, s. 551-554, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

23/57
Autorzy: Jan Styczyński, Krzysztof Czyżewski, Patrycja Zalas-Więcek, Olga Gryniewicz-Kwiatkowska, Aneta Czajńska-Deptuła, Elwira Kulicka, Bożenna Dembowska-Bagińska, Katarzyna Semczuk, Katarzyna Dierżanowksa-Fangrat, Anna Szmydki-Baran, Łukasz Hutnik, Michał Matysiak, Liliana Chełmecka-Wiktorczyk, Walentyna Balwierz, Joanna Klepacka, Renata Tomaszewska, Tomasz Szczepański, Olga Zając-Spychała, Jacek Wachowiak, Ninela Irga-Jaworska, Ewa Bień, Elżbieta Drożyńska, Marcin Płonowski, Martyna Krawczuk-Rybak, Tomasz Ociepa, Magdalena Bartnik, Paweł Wawryków, Filip Pierlejewski, Wojciech Młynarski, Zuzanna Gamrot-Pyka, Mariola Woszczyk, Zofia Małas, Wanda Badowska, Agnieszka Urbanek-Dądela, Grażyna Karolczyk, Weronika Stolpa, Grażyna Sobol-Milejska, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Jerzy R. Kowalczyk, Jolanta Goździk, Jowita Frączkiewicz, Małgorzata Salamonowicz, Ewa Gorczyńska, Krzysztof Kałwak, Alicja Chybicka, Magdalena Dziedzic, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Mariusz Wysocki.
Tytuł: Profil zakażeń w polskich pediatrycznych ośrodkach hematologii, onkologii i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w latach 2014-2015
Tytuł angielski: Profile of infections in Polish pediatric hematology, oncology and stem cell transplantation centers in 2014-2015.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2016 : Vol. 29, nr 8, s. 555-560, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

24/57
Autorzy: Michał Stuss, Ewa Sewerynek.
Tytuł: Vitamin K2 and osteoporosis - facts and myths
Tytuł angielski: Witamina K 2 i osteoporoza - fakty i mity
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2016 : Vol. 29, nr 10, s. 781-786
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

25/57
Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Wanda Siemiątkowska-Stengert, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wrodzona łamliwość kości typu II - korzystne zmiany w diagnostyce i leczeniu. Opis przypadku
Tytuł angielski: Type II osteogenesis imperfecta - favourable changes in diagnostics and treatment. Case report
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2016 : Vol. 29, nr 10, s. 734-737, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

26/57
Autorzy: Agnieszka Rusińska, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Izabela Michałus, Olga Kurnatowska, Ewa Rychłowska, Karolina Beska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Zróżnicowanie objawów klinicznych wrodzonej łamliwości kości u dzieci- trudności diagnostyczne na podstawie doświadczeń własnych
Tytuł angielski: Diversity of clinical symptoms of osteogenesis imperfecta in children - diagnostic difficulties based on own experience
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2016 : Vol. 29, nr 10, s. 716-722, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

27/57
Autorzy: Katarzyna Biernacka, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Adipokines in pancreatic disease.
Tytuł angielski: Adipokiny w chorobach trzustki.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2015 : Vol. 28, nr 8b, s. 11-15, Streszcz.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

28/57
Autorzy: Łukasz Piskorz, Wojciech Jankowski, Piotr Misiak, Jacek Śmigielski.
Tytuł: Dwa przypadki niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego w wyniku skrętu jelita grubego.
Tytuł angielski: Two cases of mechanical bowel obstruction due to large intestine volvulus.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2015 : Vol. 28, nr 11, s. 806-810, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

29/57
Autorzy: Barbara Włodarczyk, Ludomir Stefańczyk, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska.
Tytuł: Powikłania naczyniowe w przebiegu ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki.
Tytuł angielski: Vascular complications of acute and chronic pancreatits.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2015 : Vol. 28, nr 8B, s. 16-22, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

30/57
Autorzy: Barbara Włodarczyk, Anna Borkowska, Leszek Czupryniak, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska.
Tytuł: Powstawanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej w przebiegu raka gruczołowego trzustki (RT) i przewlekłego zapalenia trzustki (PZT) - ocena insulinemii i insulinooporności.
Tytuł angielski: The emergence of carbohydrate metabolism disorders in the course of pancreatic adenocarcinoma (PC) and chronic pancreatitis (CP) - assessment of insulin level and insulin resistance.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2015 : Vol. 28, nr 5, s. 304-311, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

31/57
Autorzy: Michał Stasiak, Anita Gąsiorowska.
Tytuł: Stłuszczenie trzustki - etiologia, diagnostyka oraz rola w patogenezie zapaleń i raka trzustki.
Tytuł angielski: Pancreatic steatosis - etiology, diagnostics, role in pathogenesis of pancreatitis and pancreatic cancer.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2015 : Vol. 28, nr 8B, s 23-29, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

32/57
Autorzy: Łukasz Durko, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: The role of confocal microscopy in the diagnosis of pancreatic neoplasms.
Tytuł angielski: Rola endomikroskopii konfokalnej w diagnostyce chorób nowotworowych trzustki.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2015 : Vol. 28, nr 8B, s. 38-41, Streszcz.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

33/57
Autorzy: Jarosław Kałuża, Paweł Fijałkowski, Daniela Dworniak, Jan Błaszczyk, Anna Skubała, Anna Piekarska.
Tytuł: Assessment of selected oxygen metabolism in patients with chronic hepatitis C during treatment with pegylated interferon alfa and ribavirin
Tytuł angielski: Ocena wybranych wskaźników metabolizmu tlenowego u pacjentów leczonych pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2014 : Vol. 27, nr 11, s. 744-752, Streszcz.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

34/57
Autorzy: Marta Strycharz-Żak, Anna Piekarska.
Tytuł: Ilościowa ocena HBsAg jako istotny parametr w monitorowaniu przebiegu naturalnego i terapii PZW B.
Tytuł angielski: Quantitative HBsAG assessment as a crucial parameter in monitoring natural course and treatment outcome of chronic hepatitis B infection.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2014 : Vol. 27, nr 11, s. 776-782, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

35/57
Autorzy: Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Ocena funkcji układu autonomicznego w kardiologii.
Tytuł angielski: Autonomic nervous system assessment in cardiology.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2014 : Vol. 27, nr 7, s. 439-446, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

36/57
Autorzy: Aleksandra Berkan, Anna Piekarska.
Tytuł: Rola witaminy D w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby.
Tytuł angielski: The role of vitamin D in chronic viral hepatitis.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2014 : Vol. 27, nr 11, s. 787-794, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

37/57
Autorzy: Aneta Małyska, Ewa Pawłowicz, Ilona Kurnatowska, Michał Nowicki.
Tytuł: Zakażenia układu moczowego bakterią Klebsiella pneumoniae we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki.
Tytuł angielski: Urinary tract infections caused by Klebsiella pneumoniae early after kidney transplantation.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2014 : Vol. 27, nr 1, s. 76-80, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

38/57
Autorzy: Katarzyna Wójcik-Krowiranda, Tomasz Michalski, Andrzej Bieńkiewicz.
Tytuł: Stany przednowotworowe w ginekologii
Tytuł angielski: Precancerous conditions in gynecology
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2013 : Vol. 26, nr 7, s. 466-474, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

39/57
Autorzy: Krzysztof Jamroziak, Olga Grzybowska-Izydorczyk, Anna Szmigielska-Kapłon, Dorota Jesionek-Kupnicka, Ewa Wawrzyniak, Barbara Pieńkowska-Grela, Tadeusz Robak.
Tytuł: Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasms - a report of two cases
Tytuł angielski: Nowotwory z blastycznych plazmacytoidalnych komórek dendrytycznych - opis dwóch przypadków
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2012 : Vol. 25, nr 9, s. 699-704, Streszcz.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

40/57
Autorzy: Marek Kot, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka.
Tytuł: Contact allergy to corticosteroids
Tytuł angielski: Alergia kontaktowa na preparaty glikokortykosteroidowe
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2012 : Vol. 25, nr 10, s. 806-810, Streszcz.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

41/57
Autorzy: Małgorzata Drobnicka-Stępień, Joanna Narbutt, Irmina Olejniczak, Anna Sysa-Jędrzejowska, Aleksandra Lesiak.
Tytuł: Low folic acid serum concentration as one of the factors leading to basal cell carcinoma development
Tytuł angielski: Niskie stężenie kwasu foliowego jako jeden z czynników predysponujących do rozwoju raków podstawnokomórkowych skóry
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2012 : Vol. 25, nr 10, s. 771-776, Streszcz.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

42/57
Autorzy: Andrzej Radek, Maciej Radek.
Tytuł: Postępy w neurochirurgii
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2012 : Vol. 25, suppl. 1, s. 49-52, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

43/57
Autorzy: Tadeusz Robak, Paweł Robak.
Tytuł: Chronic lymphocytic leukemia : prognosis and treatment.
Tytuł angielski: Przewlekła białaczka limfocytowa: rokowanie i leczenie
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2011 : Vol. 24, nr 6, s. 490-498, Streszcz.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

44/57
Autorzy: Ewa Brzeziańska, Aleksandra Gładyś, Daria Domańska.
Tytuł: Genetic and epigenetic factors in etiopathology of AITD: molecular and clinical implications.
Tytuł angielski: Czynniki genetyczne i epigenetyczne w etiopatogenezie AITD: znaczenie molekularne oraz kliniczne
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2011 : Vol. 24, nr 11, s. 969-979, Streszcz.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

45/57
Autorzy: Piotr Potemski.
Tytuł: Leczenie systemowe przerzutowego raka nerki
Tytuł angielski: A systematic therapy of metastatic renal cancer. A review
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2011 : Vol. 24, nr 2, s. 146-149
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

46/57
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Przestrzeganie zaleceń medycznych przez pacjentów w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Adherence to meditcation among elderly patients
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2011 : Vol. 24, nr 8, s. 682-687, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

47/57
Autorzy: Jakub Kaźmierski, Maciej Kowman, Maciej Banach, Wojciech Fendler, Karol Woźniak, Andrzej Banyś, Ryszard Jaszewski, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Zaburzenia funkcji poznawczych oraz epizod dużej depresji jako niezależne czynniki ryzyka zaburzeń świadomości po zabiegach kardiochirurgicznych. Prospektywne badanie obserwacyjne.
Tytuł angielski: Cognitive impairment and an episode of major depression as independent factors of delirium after cardiac surgery. Prospective observational study.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2011 : Vol. 24, nr 8, s. 637-643, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

48/57
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Niebezpieczeństwa polipragmazji w neurologii.
Tytuł angielski: Hazards of polypharmacy in neurology
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2010 : Vol. 23, nr 6, s. 483-492, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

49/57
Autorzy: Ewa Marcinowska-Suchowierska, Magdalena Walicka, Marek Tałataj, Wanda Horst-Sikorska, Magdalena Ignaszak-Szczepaniak, Ewa Sewerynek.
Tytuł: Suplementacja witaminy D u ludzi dorosłych - wytyczne.
Tytuł angielski: Vitamin D supplementation in adults guidelines
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2010 : Vol. 23, nr 2, s. 160-166, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

50/57
Autorzy: Anna Zawiasa, Michał Nowicki.
Tytuł: Zespół metaboliczny u pacjentów po transplantacji narządów unaczynionych.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2010 : Vol. 23, nr 3, s. 227-232, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

51/57
Autorzy: Michał Nowicki, Katarzyna Murlikiewicz, Marta Jagodzińska, Maciej Niewodniczy.
Tytuł: Aktywność fizyczna chorych przewlekle dializowanych - porównanie skuteczności różnych metod jej zwiększania.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2009 : Vol. 22, nr 10, s. 799-804, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

52/57
Autorzy: Janusz Strzelczyk.
Tytuł: Postępowanie okołooperacyjne w chirurgicznym leczeniu otyłości.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2009 : Vol. 22, nr 7, s. 510-513, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

53/57
Autorzy: Małgorzata Sacewicz, Agnieszka Siejka, Hanna Ławnicka, Tomasz Stępień, Jan Komorowski, Henryk Stępień.
Tytuł: Działanie biologiczne somatoliberyny (GHRH) i analogów tego neurohormonu : spojrzenie w przyszłość.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2007 : Vol. 20, nr 10, s. 386-394, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

54/57
Autorzy: Jolanta Kunert-Radek.
Tytuł: Incydentaloma przysadki.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2007 : Vol. 20, nr 10, s. 399-402, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

55/57
Autorzy: Marek Pawlikowski.
Tytuł: Układ renina - angiotensyna w chorobach nowotworowych.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2007 : Vol. 20, nr 10, s. 380-385, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

56/57
Autorzy: Michał Karasek.
Tytuł: Znaczenie kliniczne melatoniny.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2007 : Vol. 20, nr 10, s. 395-398, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

57/57
Autorzy: Krzysztof Kuzdak, Sebastian Niedźwiecki.
Tytuł: Techniki minimalnie inwazyjne w chirurgii endokrynologicznej - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2006 : Vol. 19, nr 1, s. 5-8, Sum.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi