Zapytanie: POLIT ZDROWOT
Liczba odnalezionych rekordów: 71Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/71

Autorzy: Krystyna Walendowicz, Przemysław Kardas.
Tytuł: Kompleksowy program poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów w starszym wieku - studium przypadku
Tytuł angielski: A comprehensive program to improve patient adherence in elderly patients - a case study
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2017 : T. 21, nr 9, s. 21-35
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

2/71
Autorzy: Romuald Holly.
Tytuł: Concept of an efficient healthcare system
Tytuł angielski: Koncepcja sprawnego systemu ochrony zdrowia
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2016 : 19, s. 5-40, Streszcz., Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

3/71
Autorzy: Izabela Rydlewska-Liszkowska.
Tytuł: Finansowanie jako priorytet i warunek sine qua non w ochronie zdrowia
Tytuł angielski: Financing as the priority and a sine qua non in health care
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2016 : 18, s. 71-78, Streszcz., Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/71
Autorzy: Cezary Głogowski, Romuald Holly.
Tytuł: Optymalizacja organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce - projekt zmian na przykładzie onkologii
Tytuł angielski: Optimization of the polish healthcare system organization - a draft change proposal - an example of oncology
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2016 : 19, s. 51-72
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

5/71
Autorzy: Anna Rybarczyk-Szwajkowska.
Tytuł: Quality of health care services in determining health priorities
Tytuł angielski: Jakość w stanowieniu priorytetów zdrowotnych
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2016 : 18, s. 41-48
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/71
Autorzy: Barbara Foczpaniak, Katarzyna Kędzior, Katarzyna Robaczyńska.
Tytuł: Zadośćuczynienie jako forma kompensaty w świetle prawa karnego
Tytuł angielski: Reperations as a form of compensation in the light of criminal law
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2016 : 19, s. 91-108, Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

7/71
Autorzy: Romuald Holly.
Tytuł: "Priorytetowa" koncepcja zarządzania ochroną zdrowia.
Tytuł angielski: "Priority" concept of healthcare management
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2016 : 18, s. 7-24
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/71
Autorzy: Cezary Głogowski, Romuald Holly.
Tytuł: Causes of low effectiveness of cancer care in Poland according to oncologists and public health experts .
Tytuł angielski: Przyczyny niskiej efektywności opieki onkologicznej w Polsce w opinii lekarzy onkologów i specjalistów zdrowia publicznego.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2015 : 16, s. 85-102, Streszcz., Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

9/71
Autorzy: Jacek Michalak, Anna Rybarczyk-Szwajkowska.
Tytuł: Dzieje koordynowanej opieki zdrowotnej w regionie łódzkim i mieście Łodzi - studium przypadku.
Tytuł angielski: The history of coordinated health care system in the Lodz region and city of Lodz - case study.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2015 : 16, s. 127-151
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

10/71
Autorzy: Romuald Holly.
Tytuł: Insurance and the organization and financing of health care in the view of competent judges selected from the most important stakeholders of the polish healthcare system (survey report).
Tytuł angielski: Zagadnienia ważne i priorytetowe w zakresie zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia w opinii sędziów kompetentnych wybranych spośród najważniejszych interesariuszy polskiego systemu ochrony zdrowia (raport z sondażu).
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2015, nr 16, s. 11-27, tab.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

11/71
Autorzy: Izabela Rydlewska-Liszkowska.
Tytuł: Koszty jako parametr regionalnej strategii ochrony zdrowia.
Tytuł angielski: Costs as the regional health care strategy parameter.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2015 : 17, s. 25-34, Streszcz., Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

12/71
Autorzy: Cezary Głogowski, Romuald Holly.
Tytuł: Potrzeby zmian w onkologii - wyniki wywiadu pogłębionego z wiodącymi ekspertami w onkologii i zarządzaniu ochroną zdrowia.
Tytuł angielski: The need for changes in oncology - the results of in-depth interviews with leading experts in oncology and healthcare management
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2015 : 17, s. 37-48, Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

13/71
Autorzy: Kazimierz Szewczyk.
Tytuł: Priorytety systemu opieki zdrowotnej-perspektywa bioetyczna
Tytuł angielski: Priorities of the health care system - bioethical perspectiv
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2015 : 16, s. 21-34, Streszcz., Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

14/71
Autorzy: Romuald Holly.
Tytuł: Vital and key issues in risk management, insurance and the organization and financing of health care in the view of competent judges selected from the most important stakeholders of the polish healthcare system (survey report).
Tytuł angielski: Zagadnienia ważne i priorytetowe w zakresie zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia w opinii sędziow kompetentnych wybranych spośrod najważniejszych interesariuszy polskiego systemu ochrony zdrowia (raport z sondażu).
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2015 : 16, 6, 7-20, Streszcz., Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

15/71
Autorzy: Martyna Kruszyńska.
Tytuł: Benchmarking Criteria and Comparative Parameters used for assessment of health care in various regions in poland and in other european countries.
Tytuł angielski: Benchmarkingowe kryteria i parametry analiz porównawczych w ocenie ochrony zdrowia w poszczególnych regionach w Polsce i w krajach europejskich
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2014 : Vol. 14, nr 2, s. 55-64
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Adres url:

16/71
Autorzy: Romuald Holly.
Tytuł: ICONS - Insurance Contracts as an Opportunity for the New Social Security Systems. Redefining ICONS and looking for new guarantees of welfare states
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2014 : T. 14, nr 4, s. 85-96, bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

17/71
Autorzy: Romuald Holly, Dominika Cichońska.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Rok: 2014 : - (XIV/IV)
Uwagi: red. nacz. Romuald Holly, red. tem. Dominika Cichońska
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PE
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

18/71
Autorzy: Romuald Holly, Dominika Cichońska.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Rok: 2014 : - (XV/V)
Uwagi: red. nacz. Romuald Holly, red. tem. Dominika Cichońska
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PE
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

19/71
Autorzy: Romuald Holly.
Tytuł: Regional strategy of health care and health policy - challenges and dilemmas
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2014 : 15, s. 225-203
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

20/71
Autorzy: Bogumiła Kempińska-Mirosławska.
Tytuł: The issue of health and health care presented in the districts' local development plans as well as their strategic development programmes for the lodz region between 2007 and 2013, covered by the "Development Strategy of Lodzkie Province for the years 2007 and 2020.
Tytuł angielski: Problematyka ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w powiatowych planach rozwoju lokalnego i strategiach rozwoju powiatów regionu Łódzkiego na lata programowania 2007-2013 w kontekście "Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020".
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2014 : Vol. 14, nr 4, s. 65-83, bibliogr., tab., Streszcz., Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

21/71
Autorzy: Dominika Cichońska.
Tytuł: About the assumptions and method of planning the healthcare strategy presented in a book called "Insurance in the organization of healthcare" by Romuald Holly, published by KIU, Warsaw 2013
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2013 : 13, s. 141-144
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

22/71
Autorzy: Dominika Cichońska, Romuald Holly.
Tytuł: Appraisal of supplying inhabitants with medical health services financed by public resources - taking Lodz province as an example.
Tytuł angielski: Ocena zaopatrzenia mieszkańców regionu w świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych - na przykładzie województwa łódzkiego.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2013 : 13, s. 65-78
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

23/71
Autorzy: Anna Rybarczyk.
Tytuł: Awareness of civilization diseases threat amongst students - international comparative research.
Tytuł angielski: Znajomość zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi wśród studentów - międzynarodwe badania porównowcze.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2013 : 13, s. 119-132
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

24/71
Autorzy: Anna Rybarczyk-Szwajkowska.
Tytuł: Health care quality management in the province of Łódź
Tytuł angielski: Zarządzanie jakością szpitalnych świadczeń zdrowotnych w województwie łódzkim.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2013 : 13, s. 65-78
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

25/71
Autorzy: Izabela Rydlewska-Liszkowska, Marta Klimanek, Alina Klimczak.
Tytuł: Health care services financing in the region, an example of Lodz province
Tytuł angielski: Finansowanie świadczeń zdrowotnych w regionie na przykładzie województwa łódzkiego.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2013 : T. 13, s. 79-106
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

26/71
Autorzy: Jacek Michalak.
Tytuł: Health needs assessment at regional level in Poland - analysis and evaluation of sources in Łódź region
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2013 : 13, s. 11-22, Streszcz.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

27/71
Autorzy: Mirosława Pietruczuk, Ludmiła Kopczyńska-Hanuszko, Makandjou-Ola Eusebio, Piotr Kuna.
Tytuł: Laboratory care for patients
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2013 : 12, s. 15-20
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

28/71
Autorzy: Romuald Holly.
Tytuł: Regionalization of health care in Poland and other European countries - who and what really benefits from it?
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2013 : 13, s. 5-10
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

29/71
Autorzy: Hanna Saryusz-Wolska.
Tytuł: The adjustment of health care infrastructure to the health care needs and expectations of the region's residents - based on the province of Lodz
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2013 : 13, s. 23-38
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

30/71
Autorzy: Romuald Holly, Magdalena Szczepaniak.
Tytuł: Kształtowanie się rynkowej oferty prywatnych usług medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w latach 2005-2010
Tytuł angielski: The development of the private health insurance and medical services market Poland in the years 2005-2010
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2012 : T. 10, 57-69, tab., bibl., Sum., Sreszcz.
Uwagi: Angielskojęzyczny, skrócony tekst artykułu ukazał się w T. 8 (1), s. 111-120
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

31/71
Autorzy: Edyta Skibińska.
Tytuł: Pozaubezpieczeniowe instrumenty marketingu relacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem sektora ochrony zdrowia
Tytuł angielski: Non-insurance instruments of relationship marketing in business management in the healthcare sector
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2012 : T. 10, 127-136, ryc., bibliogr. Sum., Streszcz.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

32/71
Autorzy: Romuald Holly.
Tytuł: Słowo wstępne - o ubezpieczeniu i polityce zdrowotnej w zarządzaniu zmianą w ochronie zdrowia
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2012 : T. 10, 5-6
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

33/71
Autorzy: Romuald Holly.
Tytuł: Ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia
Tytuł angielski: Health insurance in the Polish Health care system
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2012 : T. 10, 7-26, tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

34/71
Autorzy: Petre Iltchev.
Tytuł: Application of Data Warehouse for Risk Adjustment Algorithms
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 8, nr 1, s. 77-92, tab., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

35/71
Autorzy: Dariusz Timler.
Tytuł: Are Director's Regulations a useful tool in hospital management?
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : 9, s. 91-99, wykr., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

36/71
Autorzy: Edyta Skibińska.
Tytuł: Design of health insurance products as a prerequisite for competitive advantage in the health care market
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 8, nr 1, s. 163-167
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

37/71
Autorzy: Romuald Holly.
Tytuł: O zarządzaniu zmianą w ochronie zdrowia i o ubezpieczeniu zdrowotnym - w świetle doktryny zdrowego rozsądku
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 9, s. 15-31
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

38/71
Autorzy: Dominika Cichońska, Petre Iltchev.
Tytuł: Obecne i przyszłe zastosowanie Risk Adjustment w Stanach Zjednoczonych (omówienie artykułu)
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 9, s. 147-149
ISSN: 1732-324X
Typ publikacji: PO
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

39/71
Autorzy: Romuald Holly.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Rok: 2011 : T. 9
ISSN: 2332-983X
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED

40/71
Autorzy: Anna Staszewska.
Tytuł: Prewencyjna strategia zdrowia publicznego - konceptualizacja nowego podejścia - omówienie artykułu
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 9, nr 9, s. 11-14
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PO
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

41/71
Autorzy: Romuald Holly, Kai Michelsen.
Tytuł: Risk Adjustment as a principle and a tool of the social change in Health Care System: from "passive" to "active" adjustment
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 8, nr 1, s. 7-21
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

42/71
Autorzy: Dominika Cichońska.
Tytuł: Risk Adjustment jako zasada i narzędzie zmiany społecznej w systemie ochrony zdrowia - od pasywnej do aktywnej korekty ryzyka (skrót artykułu)
Tytuł angielski: Risk Adjustment as a principle and a tool of the social change in Health Care System - from passive" to "active" adjustment - discussion of the article
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 9, s. 103-111
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PO
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

43/71
Autorzy: Dominika Cichońska, Petre Iltchev.
Tytuł: Risk Adjustment w niemieckim systemie zabezpieczenia zdrowotnego - czy system kompensacji ryzyka stanowi zachętę do jego selekcji (omówienie artykułu)
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 9, s. 137-140
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PO
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

44/71
Autorzy: Dominika Cichońska, Petre Iltchev, Anna Staszewska.
Tytuł: Risk Adjustment - statystyczne i ekonometryczne metody pomiaru jakości w szpitalach (omówienie artykułu)
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 9, s. 133-135
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PO
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

45/71
Autorzy: Aleksandra Sierocka, Michał Marczak.
Tytuł: Risk management of adverse events in hospitals (case study)
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 8, nr 1, s. 153-162, tab., bibliogr.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

46/71
Autorzy: Romuald Holly.
Tytuł: Słowo wstępne - o potrzebie teorii zabezpieczeń społecznych oraz o zarządzaniu strategicznym i zarządzaniu operacyjnym zmianą społeczną w ochronie zdrowia
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 9, 7-9
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

47/71
Autorzy: Romuald Holly, Magdalena Szczepaniak.
Tytuł: The development of the private health insurance and medical services market in Poland in the years 2005-2010
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 8, nr 1, s. 111-120
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

48/71
Autorzy: Paweł Lewek, Przemysław Kardas.
Tytuł: The opinions of Polish doctors, pharmacists and patients opinions about generic drugs - survey results.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 8, nr 1, s. 145-152, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

49/71
Autorzy: Petre Iltchev.
Tytuł: Zastosowanie hurtowni danych w algorytmach Risk Adjustment (omówienie artykułu)
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 9, s. 141-144
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PO
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

50/71
Autorzy: Radosław Witczak, Adam Depta, Edyta Skibińska.
Tytuł: Analiza kosztów funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2008/2009 : T. 7, s. 59-69, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

51/71
Autorzy: Romuald Holly.
Tytuł: Diagnostyczne badania laboratoryjne w systemie ochrony zdrowia.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2008/2009 : T. 7, s. 7-8, Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL

52/71
Autorzy: Michał Kamiński.
Tytuł: Koszty badań diagnostycznych w polskim systemie ochrony zdrowia.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2008/2009 : T. 7, s. 49-54, portr., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

53/71
Autorzy: Joanna Sułkowska, Robert Seliga, Łukasz Sułkowski.
Tytuł: Metody marketingu relacji w sektorze usług medycznych.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2008/2009 : T. 7, s. 59-64, tab., bibliogr.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

54/71
Autorzy: Edyta Skibińska.
Tytuł: Międzynarodowe seminarium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 02.06.2008 r.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2008/2009 : T. 7, s. 83-85
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL

55/71
Autorzy: Michał Marczak, Anna Tasak.
Tytuł: Oczekiwania pacjentów i ich opiekunów wobec systemu opieki nad przewlekle chorymi realizowanej w warunkach domowych.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2008/2009 : T. 7, s. 77-81, portr., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

56/71
Autorzy: Romuald Holly.
Tytuł: Diagnostyczne badania laboratoryjne w systemie ochrony zdrowia.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2008/2009 : T. 7, s. 7-8, Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL

57/71
Autorzy: Andrzej Stańczak, Jacek Michalak, Daria Orszulak-Michalak.
Tytuł: Rola i zadania apteki szpitalnej w procesie racjonalnej gospodarki lekiem.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2006 : 4, s. 25-29, ryc.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

58/71
Autorzy: Romuald Holly, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Słowo wstępne Polityka i doktryna zdrowotna oraz reformowanie ochrony zdrowia w Polsce - kierunek dryfu.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2006 : 6, s. 5-7
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

59/71
Autorzy: Dominika Cichońska, Edward Gabryś.
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2006 : 6, s. 95-104, ryc., wykr., bibliogr.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

60/71
Autorzy: Romuald Holly.
Tytuł: Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne we współczesnej polskiej polityce zdrowotnej i reformowanym systemie ochrony zdrowia.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2005 : 6, s. 23-35, ryc., wykr., bibliogr.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

61/71
Autorzy: Anna Jacoń, Magdalena Zygier, Karolina Wiktorowicz, Marta Różalska.
Tytuł: Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne - aktualna oferta rynkowa (czerwiec 2006). II raport z monitoringu.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2005 : 6, s. 121-134, ryc., tab., wykr.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

62/71
Autorzy: Michał Tracz.
Tytuł: Leki bez recepty. Paraleki
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2005 : T. 4, s. 53-57, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

63/71
Autorzy: Agnieszka Bogdańska, Anna Jacoń, Elżbieta Jarmusz.
Tytuł: Pierwszy ranking komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2005 : 5, s. 93-101, tab.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

64/71
Autorzy: Dominika Cichońska, Barbara Pawlak.
Tytuł: Racjonalizacja polityki i systemu ochrony zdrowia w pracach studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2005 : 5, s. 103-107, ryc., bibliogr.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

65/71
Autorzy: Romuald Holly, Daria Orszulak-Michalak.
Tytuł: Racjonalna gospodarka lekami - komu wadzi?
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2005 : T. 4, s. 99-101, ryc.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

66/71
Autorzy: Romuald Holly, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Słowo wstępne : Meandry polskiej polityki i gospodarki lekami.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2005 : T. 4, s. 7-9, Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

67/71
Autorzy: Romuald Holly, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Słowo wstępne : o paradoksie jednostek ochrony zdrowia.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2005 : T. 3, s. 7-9, ryc.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

68/71
Autorzy: Romuald Holly, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Słowo wstępne Polski system ochrony zdrowia w połowie 2005 r. - zmiany potrzebne, konieczne i możliwe.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2005 : 5, s. 7-8
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

69/71
Autorzy: Daria Orszulak-Michalak.
Tytuł: Udział polskiego rynku farmaceutycznego w globalnym rynku leków - część I.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2005 : T. 4, s. 15-27, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

70/71
Autorzy: Dominika Cichońska, Edward Gabryś.
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2005 : 6, s. 95-104, ryc., wykr., bibliogr.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

71/71
Autorzy: Maria Węgrzyn.
Tytuł: Finansowanie świadczeń zdrowotnych.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2004 : T. 1, s. 77-85, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi