Zapytanie: POL MERK LEK
Liczba odnalezionych rekordów: 192Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/192

Autorzy: Mateusz Staciwa, Marlena Broncel.
Tytuł: Biologiczna funkcja Il-35 i znaczenie w patogenezie miażdżycy.
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2018 : T. 44, Nr 262, s. 161-164
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

2/192
Autorzy: Marcin Cierniak, Michał Maksymowicz, Natalia Borkowska, Tomasz Gaszyński.
Tytuł: Comparison of ventilation effectiveness of the bag valve maskand the LMA Air -Q SP in nurses during simulated CPR
Tytuł angielski: Porównanie skuteczności wentylacji z wykorzystaniem maski twarzowej, worka samorozprężalnego i maski LMA Air-Q SP prowadzonej przez pielęgniarki podczas symulowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2018 : T. XLIV, nr 263, s. 223-226
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

3/192
Autorzy: Paulina Żuchowicz, Aleksandra Skiba, Piotr Gałecki, Monika Talarowska.
Tytuł: Inteligencja emocjonalna w zaburzeniach depresyjnych nawracających
Tytuł angielski: The emotional intelligence in major depressive disorders
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2018 : T. 45, nr 267, s. 131-133
Uwagi: UMED 502-03/5-062-02/502-54-218
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

4/192
Autorzy: Joanna Kapusta, Michał Kidawa, Monika Rynkowska-Kidawa, Robert Irzmański, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena częstości występowania udaru mózgu w przebiegu nadciśnienia tętniczego u chorych w podeszłym wieku
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2018 : Vol. 45, nr 270, s. 226-231
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

5/192
Autorzy: Monika Rynkowska-Kidawa, Michał Kidawa, Joanna Kapusta, Robert Irzmański, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena funkcji nerek w przebiegu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2018 : Vol. 45, nr 265, s. 11-16
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

6/192
Autorzy: Monika Rynkowska-Kidawa, Michał Kidawa, Joanna Kapusta, Robert Irzmański, Robert Matysiak, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych w przebiegu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2018 : Vol. 45, nr 265, s. 17-23
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

7/192
Autorzy: Joanna Kapusta, Michał Kidawa, Monika Rynkowska-Kidawa, Robert Irzmański, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena wybranych wyników badań laboratoryjnych krwi w przebiegu nadciśnienia tętniczego u chorych w podeszłym wieku
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2018 : Vol. 45, nr 270, s. 232-236
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

8/192
Autorzy: Maria Łukasik, Monika Talarowska, Piotr Szynkiewicz, Iwona Dominiak, Ewa Gromniak-Haniecka, Józefina Rawska, Edyta Staroń, Piotr Gałecki.
Tytuł: Poziom odczuwanego stresu a cechy osobowości u pracowników służby zdrowia-badania polskie
Tytuł angielski: The level of experienced stress and personality traits in health professionals - the Polish study
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2018 : T. 45, nr. 269, s. 185-188
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

9/192
Autorzy: Małgorzata Figlus, Beata Kaczorowska, Dariusz J. Jaskólski, Łukasz Kępczyński.
Tytuł: Zespół von Hippel-Lindau - opis przypadku
Tytuł angielski: Von Hippel-Lindau syndrome - a case report
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2018 : T. 44, nr 263, s. 248-252, summ.
Uwagi: UMED 503/5-062-01/503-51-002
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

10/192
Autorzy: Małgorzata Kluch, Małgorzata Górska-Ciebiada, Katarzyna Łokieć.
Tytuł: Znaczenie diety w prewencji działań niepożądanych terapii antykoagulantami zależnymi od witaminy K.
Tytuł angielski: The importance of diet in the prevention of adverse reactions to vitamin K-dependent anticoagulants
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2018 : T. 45, nr 265, s. 5-10, summ.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

11/192
Autorzy: Maria Filip, Justyna Jasionowska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Znaczenie ketaminy w leczeniu zaburzeń depresyjnych
Tytuł angielski: The importance of the ketamine in depressive disorders
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2018 : T. 45, nr. 267, s. 134-136
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

12/192
Autorzy: Justyna Jasionowska, Maria Filip, Monika Talarowska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Znaczenie szlaku kynureninowego w zaburzeniach depresyjnych
Tytuł angielski: The importance of the kynurenine pathway in depressive disorders
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2018 : T. 45, nr. 266, s. 89-93
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

13/192
Autorzy: Hanna Makles, Jacek Radosław Wilczyński.
Tytuł: Wskaźnik mózgowo-pępowinowy i indeks płynu owodniowego jako czynniki prognostyczne zakończenia indukcji porodu cięciem cesarskim w ciążach po skończonym 41 tygodniu
Tytuł angielski: Cerebroplacental ratio (CPR) and amniotic fluid index (AFI) as prognostic factors of terminating pregnancy with cesarean section after induction of labour
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2017 : T. 43, nr 257, s. 203-206
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Adres url:

14/192
Autorzy: Monika Różycka-Kosmalska, Renata Michalak, Marcin Kosmalski, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz, W. Zieleniewski, Iwona Cygankiewicz.
Tytuł: Clinical procedure in amiodarone-induced thyroid dysfunction.
Tytuł angielski: Postępowanie kliniczne w poamiodaronowych zaburzeniach czynności gruczołu tarczowego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 235, s.46-52, bibliogr., tab., ryc., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

15/192
Autorzy: Agnieszka Obrębska-Stefaniak, Robert Irzmański, Joanna Kapusta, Tomasz Grycewicz, Jan Kowalski.
Tytuł: Leukocytoza i obniżona wartość filtracji kłębuszkowej zwiększają ryzyko niepowodzenia rehabilitacji kardiologicznej u chorych po STEMI.
Tytuł angielski: Leukocytosis and decreased glomerular filtration rate increase the risk of cardiac rehabilitation failure in post-STEMI patients.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2016 : Vol. 41, nr 243, s. 127-132, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

16/192
Autorzy: Wioletta Rozpędek, Dariusz Pytel, Alan J. Diehl, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Niskocząsteczkowe inhibitory szlaku zależnego od kinazy PERK jako nowa, molekularna strategia terapeutyczna w leczeniu choroby Alzheimera
Tytuł angielski: Small molecule inhibitors of PERK-dependent signaling pathway as a novel, therapeutic molecular strategy in Alzheimer's disease treatment
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2016 : T. 41, nr 241, s. 5-10
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

17/192
Autorzy: Beata Kaczorowska, Małgorzata Pawełczyk, Monika Przybyła.
Tytuł: Nowe doustne antykoagulanty a udar mózgu.
Tytuł angielski: New orally anticoagulants and brain stroke.
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2016 : 40, 239, 329-332
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

18/192
Autorzy: Joanna Kapusta, Anna Kapusta, Jan Kowalski, Robert Irzmański.
Tytuł: Ocena zmian w centralnym i obwodowym układzie krążenia pod wpływem kontrolowanego treningu fizycznego prowadzonego w ramach standardowej procedury usprawniania chorych po ostrym zespole wieńcowym.
Tytuł angielski: Evaluation of changes in the central and peripheral circulatory system under the influence of physical training carried out under the standard procedure of improving patients after acute coronary syndrome.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 240, s. 345-350
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

19/192
Autorzy: Iwona Duraj, Marlena Broncel.
Tytuł: Otyłość czynnikiem ryzyka migotania przedsionków.
Tytuł angielski: Obesity as a Risk Factor for Atrial Fibrillation.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 235, s. 5-8, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

20/192
Autorzy: Paulina Kwarta, Joanna Pietrzak, Dawid Miśkowiec, Iwona Stelmach, Paweł Górski, Piotr Kuna, Adam Antczak, Tadeusz Pietras.
Tytuł: Personality traits and styles of coping with stress in physicians.
Tytuł angielski: Cechy osobowości a style radzenia sobie ze stresem wśród lekarzy
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2016 : 40, 239, 301-307, streszcz., summ.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

21/192
Autorzy: Monika Różycka-Kosmalska, Renata Michalak, Marcin Kosmalski, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz, Wojciech Zieleniewski, Iwona Cygankiewicz.
Tytuł: Postępowanie kliniczne w poamiodaronowych zaburzeniach czynności gruczołu tarczowego.
Tytuł angielski: Clinical procedure in amiodarone-induced thyroid dysfunction.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 235, s. 46-52, ryc., tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

22/192
Autorzy: Agnieszka Obrębska-Stefaniak, Robert Irzmański, Tomasz Grycewicz, Joanna Kapusta, Jan Kowalski.
Tytuł: Przydatność badania morfologicznego krwi w przewidywaniu niepowodzenia rehabilitacji kardiologicznej u chorych po NSTEMI.
Tytuł angielski: The usefulness of complete blood count in predicting cardiac rehabilitation failure in post-NSTEMI patients.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2016 : Vol. 41, nr 246, s. 269-274, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

23/192
Autorzy: Daria Bałczewska, Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygankiewicz.
Tytuł: Rokowanie odległe u pacjentów z omdleniami wazowagalnymi po implantacji kardiostymulatora.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2016 : Vol. 41, nr 245, s. 243-247, bibliogr., tab., ryc., Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

24/192
Autorzy: Daria Bałczewska, Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygankiewicz.
Tytuł: Technical options of electrotherapy in patients with vasovagal syncope.
Tytuł angielski: Techniczne możliwości elektroterapii u osób z omdleniami wazowagalnymi.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2016 : T. 41, nr 244, s. 177-179, bibliogr., tab., Sterszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PAL
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

25/192
Autorzy: Anna Kamrowska, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Terapia zaburzeń lękowych uogólnionych w ujęciu poznawczo-behawioralnym.
Tytuł angielski: Treatment of generalized anxiety disorder in terms of cognitivebehavioral
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2016 : 40, 236, 141-143
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

26/192
Autorzy: Karol Tytman, Krzysztof Kaczmarek, Stanisława Lipińska, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: The role of reactive oxygen species (ROS) in arrhythmogenesis.
Tytuł angielski: Rola wolnych rodników tlenowych w patogenezie zaburzeń rytmu serca.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 235, s. 32-35, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

27/192
Autorzy: Justyna Kaczmarek, Alicja Kozera-Kępniak, Agata Majos, Beata Kaczorowska.
Tytuł: Trudności diagnostyczne zakrzepicy zatok mózgowych u młodej kobiety - opis przypadku.
Tytuł angielski: The difficulties with the diagnosis of cerebral sinus thrombosis of a young woman - a case report.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 239, s. 314-317
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

28/192
Autorzy: Jan Kowalski, Jacek Tadeusz Jędrzejczyk, Marcin Barylski, Julita Ciećwierz, Monika Sienkiewicz, Edward Kowalczyk.
Tytuł: Value of D-dimer and HDL cholesterol concentrations in predicting the occurence of acute pulmonary embolism.
Tytuł angielski: Wartości stężeń D-dimerów i cholesterolu HDL w przewidywaniu wystąpienia ostrej zatorowości płucnej
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 239, s. 283-287, bibliogr., ryc., Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

29/192
Autorzy: Agnieszka Obrębska, Robert Irzmański, Tomasz Grycewicz, Anne Mejer, Jan Kowalski.
Tytuł: Wartość prognostyczna podstawowych badań laboratoryjnych krwi w przewidywaniu wyników rehabilitacji kardiologicznej u chorych po STEMI.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 236, s. 84-88, bibliogr., ryc., tab., Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

30/192
Autorzy: Anna Gorąca, Beata Skibska.
Tytuł: Wpływ ET-1 i blokera recetora ET A (BQ123) na zawartość TNF-alfa w mózgu szczura.
Tytuł angielski: Influence of ET-1 and ETA receptor blocker (BQ123) on the level of TNF-? in the brain rat
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2016 : T. 40, nr 240, s. 369-371
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

31/192
Autorzy: Agnieszka Cieślak, Sławomir Motylewski, Joanna Pielużek, Katarzyna Michalak, Elżbieta Poziomska-Piątkowska.
Tytuł: Wpływ hydrokinezyterapii na otyłość kobiet w wieku starszym.
Tytuł angielski: Effects of hydrokinezytherapy of obesity in elder women.
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2016 : 41, 241, 16-18
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

32/192
Autorzy: Katarzyna Łokieć, Aleksandra Błońska, Ewa Walecka-Kapica, Krystyna Stec-Michalska.
Tytuł: Wpływ leczenia dietą redukcyjną na stężenie hormonów płciowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z nadwagą i otyłością.
Tytuł angielski: Effect of treatment with diet on reducing levels of sex hormones in perimenopausal women with overweight and obesity.
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2016 : 40, 240, 362-368, streszcz., summ.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

33/192
Autorzy: Magdalena Kiełczewska, Jerzy Szymczyk, Ryszard Leszczyński, Jan Błaszczyk.
Tytuł: Wpływ prądu wielkiej częstotliwości i fali ultradźwiękowej na wybrane parametry gospodarki tłuszczowej.
Tytuł angielski: The effect of high-frequency current and ultrasonic wave on selected parameters of fat tissue.
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 239, s. 298-300, streszcz., summ.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

34/192
Autorzy: Patrycja Wachowska-Kelly, Agnieszka Stępień, Marek Romanowski, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Wydzielanie i metabolizm dopaminy u osób z dyspepsją czynnościową.
Tytuł angielski: Excertion and metabolism of dopamine in patients with functional dyspepsia.
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2016 : 40, 238, 244-247, streszcz., summ.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

35/192
Autorzy: Edyta Santorek-Strumiłło, Marian Brocki.
Tytuł: Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jako maska gruczolakoraka kątnicy.
Tytuł angielski: Acute appendicitis masking adenocarcinoma of the cecum.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2015 : T. 38, nr 223, s. 32-33
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

36/192
Autorzy: Artur Łagodziński, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Prophylaxis of sudden cardiac death in patients with chronic kidney disease.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2015 : Vol. 39, nr 233, s. 329-332, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

37/192
Autorzy: Magdalena Alina Pruszyńska, Joanna Kostka, Jan Wojciech Raczkowski, Henryk Mikołaj Chmielewski.
Tytuł: Wiedza pacjentów na temat modyfikowalnych czynników ryzyka udaru mózgu.
Tytuł angielski: Patients' knowledge regarding modifiable risk factors of stroke.
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 223, s. 16-19
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

38/192
Autorzy: Robert Irzmański, Joanna Kapusta, Jan Kowalski.
Tytuł: Rola kontrolowanego wysiłku fizycznego jako metody terapii u chorych z niewydolnością serca po inwazyjnym leczeniu dławicy piersiowej.
Tytuł angielski: Role of controlled physical activity as a method of therapy in patients with heart failure after invasibe treatment of angina pectoris.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2014 : Vol. 47, nr 217, s. 77-81, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

39/192
Autorzy: Robert Irzmański, Joanna Kapusta, Anna Kapusta, Jan Kowalski.
Tytuł: Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na wybrane parametry hemodynamiczne i ryzyko u chorych z niewydolnością serca.
Tytuł angielski: The impact of cardiac rehabilitation on selected hemodynamic parameters and ris in patients with heart failure.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2014 : Vol. 47, nr 220, s. 206-211, tab., ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

40/192
Autorzy: Marcin Adamczyk, Łukasz Pęczek, Cezary Rudnicki, Barbara Nawrot, Krystyna Stec-Michalska.
Tytuł: Kliniczne znaczenie GastroPanelu w diagnostyce skutecznej eradykacji Helicobacter pylori u chorych z dyspepsją w zależności od rodzinnego występowania raka żołądka.
Tytuł angielski: The clinical significance of GastroPanel in diagnostics of Helicobacter pylori eradication efficiency in patients with dyspepsia with correlation of family history of gastric cancer.
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2013 : 35, 207, 141-147
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

41/192
Autorzy: Anna Mejer, Artur Durda, Marzena Koziróg, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych leczonych sanatoryjnie z powodu schorzeń narządu ruchu.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2013 : Vol. 34, nr 200, s. 78-82
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

42/192
Autorzy: Robert Ryczek, Joanna Góra-Tybor, Katarzyna Betkier-Lipińska, Andrzej Cwetsch.
Tytuł: Odwracalne nadciśnienie płucne jako powikłanie leczenia dazatinibem pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową i twardziną układową.
Tytuł angielski: Reversible pulmonary hypertension as a consequence of dasatinib treatment in a patient with chronic myeloid leukemia and scleroderma.
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2013 : 34, 204, 342-344
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

43/192
Autorzy: Agnieszka Pawlicka-Lisowska, Sławomir Motylewski, Jacek Lisowski, Katarzyna Michalak, Elżbieta Poziomska-Piątkowska.
Tytuł: Postawa ciała a wybrane wskaźniki spirometryczne
Tytuł angielski: Faulty posture and selected respiratory indicators
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2013 : 35, 206, 67-71, summ.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

44/192
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik.
Tytuł: Wypalenie zawodowe lekarzy rodzinnych a gry w relacji pacjent - lekarz.
Tytuł angielski: Professional burnout among family doctors and games in patient - doctor relationship.
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2013 : 34, 203, 305-308, Summ.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

45/192
Autorzy: Czesław Jeśman, Agnieszka Młudzik, Agnieszka Kula.
Tytuł: Choroby i śmierć Józefa Piłsudskiego
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 192, s. 414-416, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

46/192
Autorzy: Małgorzata Dzielska-Olczak, Jerzy Zygmunt Nowak.
Tytuł: Leczenie przeciwzapalne w chorobie zwyrodnieniowej stawów z uwzględnieniem kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 191, s. 329-334, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

47/192
Autorzy: Edward Kowalczyk, Marcin Kura, Julita Ciećwierz.
Tytuł: Lęk związany ze skokami spadochronowymi
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2012 : Vol. 33, nr 194, s. 97-100, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

48/192
Autorzy: Anna Woźniacka, Małgorzata Woźniacka-Wegierska, Olga Józefowicz, Anna Sysa-Jędrzejowska.
Tytuł: Medyczne i prawne aspekty palenia tytoniu
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 189, s. 202-207, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

49/192
Autorzy: Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Michał Panek, Ewa Zielińska-Wyderkiewicz, Piotr Kuna, Paweł Górski.
Tytuł: Nasilenie depresyjności u studentów kierunku pedagogika
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 189, s. 163-166, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

50/192
Autorzy: Grażyna Broniarczyk-Dyła, Anna Pajor.
Tytuł: Nowe spojrzenie na współpracę pacjenta z lekarzem w chorobach przewlekłych skóry
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 5 (198), s. 5-8, bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

51/192
Autorzy: Jan Kowalski, Anna Brylik, Robert Irzmański, Julita Ciećwierz, Krzysztof Jarząbek, Lucjan Pawlicki, Marcin Barylski.
Tytuł: Ocena ciśnienia tętna u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2012 : vol. 32, nr 189, s. 154-158, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

52/192
Autorzy: Zbigniew Tokarski, Antoni Florkowski, Monika Talarowska, Agata Orzechowska, Piotr Wierzbiński, Iwona Łopacińska, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Ocena postaw psychospołecznych mężczyzn o orientacji homoseksualnej
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 189, s. 167-169, tab., Sum., Streszcz.
ISSN: 1733-2346
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

53/192
Autorzy: Tomasz Owczarek, Edward Kowalczyk, Adam Rafał Poliwczak, Agnieszka Bała, Marlena Broncel.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u pacjentów leczonych radiojodem z powodu nadczynności tarczycy
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2012 : Vol. 32, nr 192, s. 382-387, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

54/192
Autorzy: Piotr Gałecki, Andrzej Depko, Sylwia Jędrzejewska, Monika Talarowska.
Tytuł: Orgazm człowieka z perspektywy fizjologicznej - część I.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 193, s. 48-50, bibliogr., Sum., Streszcz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

55/192
Autorzy: Piotr Gałecki, Andrzej Depko, Sylwia Jędrzejewska, Monika Talarowska.
Tytuł: Orgazm człowieka z perspektywy fizjologicznej - część II.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 194, s. 120-123, bibliogr., Sum., Streszcz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

56/192
Autorzy: Jan Kowalski, Anna Brylik, Robert Irzmański, Lucjan Pawlicki, Julita Ciećwierz, Krzysztof Jarząbek, Marcin Barylski.
Tytuł: Spoczynkowa czynność serca u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 188, s. 93-97, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

57/192
Autorzy: Jan Kowalski, Anna Brylik, Robert Irzmański, Lucjan Pawlicki, Julita Ciećwierz, Krzysztof Jarząbek, Marcin Barylski.
Tytuł: Spoczynkowa czynność serca u osób zaburzeniami gospodarki węglowodanowej
Czasopismo: Pol Merk Lek
Szczegóły: 2012 : vol. 32, nr 188, s. 93-97, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

58/192
Autorzy: Anna Mejer, Beata Urzędowicz, Magdalena Rembek-Wieliczko, Marzena Koziróg, Julita Ciećwierz, Jan Kowalski.
Tytuł: Szybkość normalizacji częstości rytmu serca po wysiłku u osób poddanych rehabilitacji kardiologicznej
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : T. XXXIII, nr 198, s. 313-316, bibliogr.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000

59/192
Autorzy: Jan Kowalski, Anna Brylik, Marcin Barylski, Edward Kowalczyk, Lucjan Pawlicki, Anna Mejer, Robert Irzmański.
Tytuł: Test wysiłkowy w ocenie dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 187, s. 18-21, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

60/192
Autorzy: [P]aulina Kleniewska, [Ł]ukasz Michalski, [B]eata Skibska, [A]nna Gorąca.
Tytuł: The influence of endothelin-1 and endothelin receptor blocker on the content of white blood cells in the peripheral blood of rat
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 190, s. 225-227, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

61/192
Autorzy: Joanna Mazur, Monika Talarowska, Tomasz Ściegienny, Piotr Gałecki.
Tytuł: Wiedza o zaburzeniach psychicznych i nastawienie do ich leczenia wśród studentów - doniesienia wstępne
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 198, s. 334-337, tab., Sum., bibliogr.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

62/192
Autorzy: Paulina Kleniewska, Łukasz Michalski, Beata Skibska, Anna Gorąca.
Tytuł: Wpływ endoteliny-1 i blokera jej receptora A na zawartość krwinek białych we krwi obwodowej szczura
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 190, s. 225-227, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

63/192
Autorzy: Katarzyna Michalak, Maciej Gątkiewicz, Agnieszka Pawlicka-Lisowska, Elżbieta Poziomska-Piątkowska.
Tytuł: Wpływ regularnej aktywności fizycznej na wartości wybranych parametrów spirometrycznych wśród młodzieży palącej tytoń i niepalącej
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 193, s. 13-19, ryc., tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol i ang.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

64/192
Autorzy: Przemysław Lewkowicz, Henryk Tchórzewski.
Tytuł: Wybrane aspekty działania przeciwnowotworowego 1-O-alkilogliceroli - głównej komponenty oleju z wątroby rekina
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : 33, 198, 353-356, ryc., tab., wykr.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

65/192
Autorzy: Monika Talarowska, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Wykonanie testu MMPI-2 przez chorych z depresją i organicznymi zaburzeniami depresyjnymi.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2012 : T. 32, nrS. 189, 159-162, tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

66/192
Autorzy: Piotr Gałecki, Antoni Florkowski, Andrzej Depko, Aneta Wożniak, Monika Talarowska.
Tytuł: Charakterystyka i leczenie dysfunkcji seksualnych w depresji (cz. I)
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : t. 31, nr 183, s. 193-196, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

67/192
Autorzy: Piotr Gałecki, Andrzej Depko, Aneta Woźniak, Monika Talarowska.
Tytuł: Charakterystyka i leczenie dysfunkcji seksualnych w depresji - Część II
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 184, s. 256-259, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

68/192
Autorzy: Adam Durczyński, Dariusz Szymański, Piotr Hogendorf, Ludomir Stefańczyk, Janusz Strzelczyk.
Tytuł: Dwuetapowe resekcje wątroby z podwiązaniem gałęzi żyły wrotnej - nowa strategia leczenia chorych z pierwotnie nieresekcyjnymi, obustronnymi przerzutami raka jelita grubego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 178, s. 268-271
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

69/192
Autorzy: Czesław Jeśman, Agnieszka Młudzik, Magdalena Cybulska.
Tytuł: Historia odkrycia antybiotyków i sulfonamidów.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 179, s. 320-322, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

70/192
Autorzy: Małgorzata Dzielska-Olczak.
Tytuł: Inhibitory cyklooksygenaz i inne związki o potencjale przeciwzapalnym w chorobie zwyrodnieniowej stawów (osteoartozie- OA)-część I.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 175, s. 75-81, ryc., bibliogr.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

71/192
Autorzy: Małgorzata Dzielska-Olczak.
Tytuł: Inhibitory cyklooksygenaz i inne związki o potencjale przeciwzapalnym w chorobie zwyrodnieniowej stawów (osteartozie-OA)-część II.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 175, s. 82-86, ryc., bibliogr.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

72/192
Autorzy: Roksana Dorantowicz, Marlena Broncel.
Tytuł: Miejsce dronedaronu we współczesnym leczeniu migotania przedsionków
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 175, s. 32-40, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

73/192
Autorzy: Hanna Zielińska-Bliźniewska, Justyna Młódzik, Jurek Olszewski.
Tytuł: Ocena nałogu palenia tytoniu i biernej ekspozycji na dym tytoniowy wśród studentów medycyny
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 186, 5 s., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

74/192
Autorzy: Marcin Barylski, Edward Kowalczyk, Lucjan Pawlicki, Robert Irzmański, Anna Mejer, Iwona Szadkowska, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena stężenia tkankowego inhibitora metaloproteinaz u chorych na zespół metaboliczny zakwalifikowanych do rehabilitacji kardiologicznej.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 178, s. 246-248, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

75/192
Autorzy: Małgorzata Plak, Marek Łobos, Wojciech Religa, Aldona Tokarek, Agnieszka Bonar, Beata Janas, Marek Paradowski.
Tytuł: Ocena użyteczności klinicznej wybranych wskaźników laboratoryjnych w predykcji zawału mięśnia sercowego u chorych objętych prewencją wtórną.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 181, s. 9-14, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

76/192
Autorzy: Cezary Chojnacki, Ewa Walecka-Kapica, Grażyna Klupińska, Monika Pawłowicz, Antoni Florkowski, Patrycja Wachowska-Kelly, Jan Chojnacki.
Tytuł: Ocena wpływu tianeptyny na stan psychosomatyczny chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego w okresie remisji.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 182, s. 5-9, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

77/192
Autorzy: Jadwiga Charzewska, Danuta Chlebna-Sokół, Alicja Chybicka, Justyna Czech-Kowalska, Anna Dobrzańska, Ewa Helwich, Jacek R. Imiela, Elżbieta Karczmarewicz, Janusz B. Książyk, Andrzej Lewiński, Roman S. Lorenc, Witold Lukas, Jacek Łukaszkiewicz, Ewa Marcinowska-Suchowierska, Andrzej Milanowski, Andrzej Milewicz, Paweł Płudowski, Ewa Pronicka, Stanisław Radowicki, Józef Ryżko, Jerzy Socha, Jerzy Szczapa, Halina Weker.
Tytuł: Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D - 2009.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 28, nr 164, s. 130-133, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000

78/192
Autorzy: Jan Kowalski, Dorota Śliwczyńska-Rodziewicz, Julita Ciećwierz, Edward Kowalczyk, Lucjan Pawlicki, Robert Irzmański, Anna Mejer, Iwona Szadkowska, Marcin Barylski.
Tytuł: Powikłania naczyniowe u chorych na zespół metaboliczny.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 178, s. 241-245, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

79/192
Autorzy: Joanna Duda-Szymańska, Stanisław Sporny.
Tytuł: Praktyczna wartość molekularnej klasyfikacji raków sutka.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 181, s. 5 - 8, bibliogr.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

80/192
Autorzy: K[rzysztof] Zeman, A[gnieszka] Cywińska-Bernas.
Tytuł: Preparaty immunoglobulin w leczeniu chorób układowych o podłożu autoimmunizacyjnym i zapaleniach naczyń u dzieci
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 180, s. 400-404, bibliogr.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

81/192
Autorzy: H[alina] Huk-Kolega, B[eata] Skibska, P[aulina] Kleniewska, A[leksandra] Piechota, Ł[ukasz] Michalski, A[nna] Gorąca.
Tytuł: Rola kwasu liponowego w zdrowiu i chorobie. : Role of lipoic acid in health and disease.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 183, s. 183-185, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

82/192
Autorzy: Przemysław Kardas.
Tytuł: Rozpowszechnienie nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych wśród pacjentów leczonych z powodu wybranych schorzeń przewlekłych.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 184, s. 215-220, ryc., bibliogr.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

83/192
Autorzy: Krzysztof Zeman.
Tytuł: Skuteczność i tolerancja antybiotyków w pediatrii
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 179, s. 352-354, bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

84/192
Autorzy: Jan Kowalski, Dorota Śliwczyńska-Rodziewicz, Edward Kowalczyk, Julita Ciećwierz, Robert Irzmański, Lucjan Pawlicki, Anna Mejer, Marcin Barylski.
Tytuł: Stężenie tlenku azotu i naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu w osoczu chorych na zespół metaboliczny ze współistniejącymi powikłaniami naczyniowymi.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 178, s. 249-252, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

85/192
Autorzy: Waldemar Kryszkowski, Kinga Bobińska, Monika Talarowska, Agata Orzechowska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Trazodon w terapii uzależnień
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 186, s. 384-387, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

86/192
Autorzy: Elżbieta Dorota Miller, Małgorzata Mrowicka, Katarzyna Malinowska, Józef Kędziora, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej i suplementacji melatoniną na całkowity potencjał antyoksydacyjny w osoczu oraz aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych w erytrocytach chorych na stwardnienie rozsiane.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 183, s. 150-153, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

87/192
Autorzy: H[alina] Huk-Kolega, A[leksandra] Piechota, P[aulina] Kleniewska, Ł[ukasz] Michalski, A[nna] Gorąca.
Tytuł: Wpływ kwasu liponowego na zawartość białka w wątrobie i śledzienie szczura w czasie stresu oksydacyjnego wywołanego podaniem lipopolisacharydu. : The influence of lipoic acid on total protein concentration in the liver and spleen tissue in rats during lipopolysaccharide-induced oxidative stress.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 184, s. 212-214, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

88/192
Autorzy: Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Agata Orzechowska, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Wykorzystanie krzywej uczenia się Łurii w badaniu pacjentów psychiatrycznych
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 181, s. 41-44, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

89/192
Autorzy: Zbigniew Tokarski, Antoni Florkowski, Monika Talarowska, Piotr Wierzbiński, Iwona Łopacińska, Krzysztof Zboralski, Sławomir Szubert.
Tytuł: Zachowania autoagresuwne w zakładach penitencjarnych
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 186, s. 357-359, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

90/192
Autorzy: Jacek Kabziński, Józef Kędziora, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Zastosowania rekombinowanej alfa-1-anatrypsyny w terapii medycznej.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 174, s. 345-350, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

91/192
Autorzy: Danuta Golinowska, Antoni Florkowski, Dariusz Juszczak.
Tytuł: Analiza przyczyn i uwarunkowań reakcji na ciężki stres oraz zaburzeń adaptacyjnych u pacjentów poradni zdrowia psychicznego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : R. 28, nr 167, s. 387-394, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst92/192
Autorzy: Alicja Klimczak, Katarzyna Kubiak, Magdalena Cybulska, Agnieszka Kula, Łukasz Dziki, Katarzyna Malinowska.
Tytuł: Etiologia raka jelita grubego oraz bariera antyoksydacyjna ustroju.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 165, s. 223-226, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst93/192
Autorzy: Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Michał Panek, Piotr Gałecki, Janusz Szemraj, Paweł Górski.
Tytuł: Lęk i depresja a polimorfizm genu kodującego dysymutazę ponadtlenkową u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : R. 29, nr 171, s. 165-168, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst94/192
Autorzy: Karolina Kasztalska, Maciej Ciebiada, Paweł Górski.
Tytuł: Mechanizm działania immunoglobulin podawanych dożylnie.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : R. 29, nr 172, s. 263-268, ryc., tab.,bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst95/192
Autorzy: Anna Foczpańska-Setta, Maciej Split, Wojciech Split.
Tytuł: Ocena radiologiczna wydłużonego wyrostka rylcowatego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 171, s. 194-197, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst96/192
Autorzy: Iwona Ligenza, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Anna Łupińska, Anna Jastrzębska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena sposobu żywienia noworodków i niemowląt hospitalizowanych w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości oraz analiza czynników wpływających na wybór sposobu karmienia dzieci.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : R. 26, nr 156, 605-608, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst97/192
Autorzy: Ewelina Gaszyńska, Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Ocena zmian tkanek miękkich po operacjach progenii.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 162, s. 474-477, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst98/192
Autorzy: Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Marian Danilewicz.
Tytuł: Ogniskowe i segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych - jednostka chorobowa czy histologiczny typ uszkodzenia kłębuszka ?
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 168, s. 482-485, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst99/192
Autorzy: Anita Fitas, Agata Orzechowska, Dariusz Juszczak, Monika Talarowska.
Tytuł: Pamięć operacyjna u chorych na cukrzycę typu 2.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 167, s. 376-378, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst100/192
Autorzy: Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Zofia I Niemir.
Tytuł: Patomorfologiczna ocena biopunktatów nerek: podstawy i wytyczne dla klinicystów.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 168, s. 61-65, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst101/192
Autorzy: Małgorzata Szpilewska, Sławomir Szubert, Antoni Florkowski, Piotr Wierzbiński, Marta Strombek-Milczarek.
Tytuł: Płeć psychologiczna osób hospitalizowanych psychiatrycznie z próbą samobójczą w wywiadzie.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2 : T. 29, nr 169, s. 33-36, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst102/192
Autorzy: Jadwiga Charzewska, Danuta Chlebna-Sokół, Alicja Chybicka, Justyna Czech-Kowalska, Anna Dobrzańska, Ewa Helwich, Jacek R Imiela, Elżbieta Karczmarewicz, Janusz B. Książyk, Andrzej Lewiński, Roman S Lorenc, Witold Lukas, Jacek Łukaszkiewicz, Ewa Marcinowska-Suchowierska, Andrzej Milanowski, Andrzej Milewicz, Paweł Płudowski, Ewa Pronicka, Stanisław Radowicki, Józef Ryżko, Jerzy Socha, Jerzy Szczapa, Halina Weker.
Tytuł: Polskie zalecenia dotyczace profilaktyki niedoborów witaminy D - 2009.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 164, s. 130-133, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst103/192
Autorzy: Aleksandra Lesiak, Anna Sysa-Jędrzejowska, Joanna Narbutt.
Tytuł: Rola ścieżki przekazywania sygnału sonic hedgehog w procesie skórnej kancerogenezy.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 170, s. 141-143, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst104/192
Autorzy: Andrzej Fitas, Dominika Berent, Monika Talarowska.
Tytuł: Różnice w funkcjonowaniu poznawczym kobiet i mężczyzn z rozpoznaną depresją.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 165, s. 199-202, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst105/192
Autorzy: Monika Talarowska, Kamil Ostrycharczyk, Antoni Florkowski, Agnieszka P[aula] Jurczyk, Piotr Gałecki.
Tytuł: Ryzyko zgodnu w następstwie spożycia etanolu na podstawie materiału badawczego medycyny sądowej.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 170, s. 100-102, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst106/192
Autorzy: Piotr Gałecki, Antoni Florkowski, Monika Talarowska.
Tytuł: Skuteczność trazodonu w leczeniu bezsenności.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 168, s. 509-512, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst107/192
Autorzy: Piotr Gałecki, Antoni Florkowski.
Tytuł: Skuteczność trazodonu w terapii dysfunkcji seksualnych.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 169, s. 66-69, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst108/192
Autorzy: Marta Pyzik.
Tytuł: Stężenie leptyny w udarze niedokrwiennym mózgu.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 167, s. 371-375, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst109/192
Autorzy: Adrianna Pędzik, Marek Paradowski, Jacek Rysz.
Tytuł: Stres oksydacyjny w nefrologii.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 163, s. 56-60, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst110/192
Autorzy: Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk.
Tytuł: Struktura temperamentu studentów VI roku wydziału lekarskiego uniwersytetu medycznego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 167, s. 395-397, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst111/192
Autorzy: Karolina Kołodziej, Anna Piaseczna-Piotrowska, Janusz Strzelczyk.
Tytuł: Uwarunkowania środowiskowe oraz rodzinne występowania otyłości u dzieci.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 165, s. 195-198, ryc., tab., bibliogr. Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst112/192
Autorzy: Maciej Rutkowski, Tomasz Matuszewski, Józef Kędziora, Marek Paradowski, Krzysztof Kłos, Aleksander Zakrzewski.
Tytuł: Witaminy E, A i C jako antyoksydanty.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 174, s. 377-381, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst113/192
Autorzy: Katarzyna Kubiak, Alicja Klimczak, Łukasz Dziki, Roman Modranka, Katarzyna Malinowska.
Tytuł: Wpływ kompleksu miedzi (II) na aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 163, s. 22-25, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst114/192
Autorzy: Elżbieta Ciejka, Beata Skibska, Paulina Kleniewska, Anna Gorąca.
Tytuł: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na wybrane parametry stresu oksydacyjnego w tkance mięśniowej szczura.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 174, s. 361-364, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst115/192
Autorzy: Joanna Krawczyk, Jarosław Wojciechowski, Jan Błaszczyk, Joanna Błaszczyk-Suszyńska.
Tytuł: Wpływ treningu na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych na wybrane parametry gospodarki tłuszczowo-węglowodanowej.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 163, s.33-36, tab., bibliogr. Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst116/192
Autorzy: Joanna Krawczyk, Jarosław Wojciechowski, Ryszard Leszczyński, Jan Błaszczyk.
Tytuł: Wpływ treningu na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych na wybrane wskaźniki masy ciała.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr. 163, s. 29-32, tab., bibliogr. Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst117/192
Autorzy: Katarzyna Malinowska, Roman Modranka.
Tytuł: Wpływ związków chromonu na aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych u chorych z ograniczeniami ruchowymi.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 163, s. 26-28, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst118/192
Autorzy: Tomasz Zieliński.
Tytuł: Współczesne rodzaje protez jąder i możliwości ich zastosowania.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 172, s. 274-276, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst119/192
Autorzy: Jarosław Bogaczewicz, Anna Sysa-Jędrzejowska, Cecylia Arkuszewska, Jakub Ząbek, Ewa Kontny, Anna Woźniacka.
Tytuł: Występowanie przeciwciał skierowanych przeciwko 1,25(OH)2D3 u chorych na toczeń rumieniowaty układowy.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 164, s. 103-107, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst120/192
Autorzy: Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Joanna Mossakowska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Zespół dziecka potrząsanego jako rodzaj przemocy domowej.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 169, s. 70-73, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst121/192
Autorzy: Zofia I Niemir, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz.
Tytuł: Zmiany w nerkach w toczniu rumieniowatym układowym.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 164, s. 144-151, ryc., bibliogr.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst122/192
Autorzy: Marta Słomka, Olga Stasikowska, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Marian Danilewicz, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne immunoekspresji białek genów naprawczych hMLH1 i hMSH2 oraz białka CD34 w sporadycznym raku jelita grubego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 174, s. 351-356, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst123/192
Autorzy: Katarzyna Malinowska, Roman Modranka, Katarzyna Kubiak, Małgorzata Mrowicka, Józef Kędziora, Alicja Klimczak, Maciej Rutkowski.
Tytuł: Aktywność biologiczna - in vitro nowych związków koordynacyjnych platyny(II) i palladu(II).
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 151, s. 52-56, ryc., tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: I
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst124/192
Autorzy: Elżbieta Czkwianianc, Marzena Kolasa-Kicińska, Jadwiga Trojanowska-Lipczyk, Ryszard Makosiej, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Analiza częstości występowania, przebiegu klinicznego oraz terapii choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci w materiale własnym.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 446-451, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst125/192
Autorzy: Dariusz Juszczak, Monika Talarowska.
Tytuł: Analiza porównawcza wybranych czynników psychospołecznych i psychopatologicznych determinujących zachowania przestępcze w środowisku wojskowym i cywilnym.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 159, s. 205-208, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst126/192
Autorzy: Piotr Oset, Anna Jasińska, Piotr Szcześniak, Daria Orszulak-Michalak, Renata Talar-Wojnarowska, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Analiza stężenia gastryny w surowicy chorych z polipami gruczolakowatymi jelita grubego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 458-461, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst127/192
Autorzy: Katarzyna Malinowska, Roman Modranka, Katarzyna Kubiak, Małgorzata Mrowicka, Alicja Klimczak, Józef Kędziora, Maciej Rutkowski.
Tytuł: Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowych związków koordynacyjnych platyny(II) i palladu(II).
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 151, s. 57-61, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst128/192
Autorzy: Alicja Klimczak, Katarzyna Kubiak, Katarzyna Malinowska, Łukasz Dziki.
Tytuł: Badanie aktywności wybranych enzymów antyoksydacyjnych u chorych na raka jelita grubego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 162, s. 470-473, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst129/192
Autorzy: Jadwiga Mielczarek, Ewa Małecka-Panas, Leokadia Bąk-Romaniszyn.
Tytuł: Ból brzucha u dzieci - od objawu do rozpoznania.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 358-361, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst130/192
Autorzy: Małgorzata Mrowicka, Krzysztof Bortnik, Katarzyna Malinowska, Józef Kędziora, Jerzy Mrowicki.
Tytuł: Całkowity potencjał antyoksydacyjny w osoczu sportowców po dozowanym wysiłku fizycznym.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 157, s. 22-25, tab., wykr., bibliogr., Sum
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst131/192
Autorzy: Dariusz Juszczak, Monika Talarowska.
Tytuł: Charakterystyka sprawców przestępstw nadużywających alkoholu w świetle analizy opinii sądowo-psychiatrycznych.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 159, s. 213-215, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst132/192
Autorzy: Dariusz Juszczak, Monika Talarowska, Mariusz Kowalewski, Arkadiusz Filewski.
Tytuł: Charakterystyka zaburzeń lękowych - występowanie w stwardnieniu rozsianym, możliwości leczenia oraz wpływ na proces rehabilitacji.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 162, s. 532-534, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst133/192
Autorzy: Jan Kowalski, Marcin Barylski, Julita Ciećwierz, Lucjan Pawlicki.
Tytuł: Charakterystyka zespołu metabolicznego u osób bez i z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 160, s. 279-283, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst134/192
Autorzy: Alicja Klimczak, Katarzyna Malinowska, Katarzyna Kubiak.
Tytuł: Choroby nowotworowe a żywienie
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 159, s. 242-244, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst135/192
Autorzy: Wiesława Bilińska, Daria Finke, Ewa Krupińska, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Ciężkie powikłania biopsji nerki u 11-letniego chłopca - opis przypadku.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 154, s. 333-336, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst136/192
Autorzy: Sebastian [obcy] Foryś, Cezary Rudnicki, Ewa Walecka-Kapica, Jan Chojnacki.
Tytuł: Elektrogastrografia w różnych postaciach klinicznych dyspepsji czynnościowej.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 373-377, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst137/192
Autorzy: Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Janusz Śmigielski, Waldemar Kryszkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Farmakoterapia chorych upośledzonych umysłowo hospitalizowanych psychiatrycznie.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 161, s. 381-387, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst138/192
Autorzy: Małgorzata Barańska, Jadwiga Skrętkowicz.
Tytuł: Genetycznie uwarunkowany polimorfizm utleniania i acetylacji w nowotworach przewodu pokarmowego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 152, s. 145-147, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst139/192
Autorzy: Anna Wojtczak, Jadwiga Skrętkowicz.
Tytuł: Kliniczne znaczenie polimorfizmu wybranych genów cytochromu P-450 podrodzin CYP2D, CYP2E i CYP3A - część II .
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 158, s. 166-169, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst140/192
Autorzy: Anna Wojtczak, Jadwiga Skrętkowicz.
Tytuł: Kliniczne znaczenie polimorfizmu wybranych genów cytochromu P-450: rodziny CYP1, podrodziny CYP2A, CYP2B oraz CYP2C.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 153, s. 248-252, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst141/192
Autorzy: Jacek Kordiak, Szymon Wcisło, Edyta Santorek-Strumiłło, Rafał Bartkowiak, Marian Brocki, Piotr Misiak.
Tytuł: Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego w nadciśnieniu wrotnym - przegląd klinicznych przypadków z lat 2002-2008.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 488-490, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst142/192
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Anna Świerzko, Janusz Szemraj, Agnieszka Szala, Maciej Cedzyński, Ewa Małecka-Panas, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Lektyna wiążąca mannan (MBL) w chorobie wrzodowej dwunastnicy i zapaleniu błony sluzowej żołądka.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 412-415, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst143/192
Autorzy: Marcin Tkaczyk, Aneta Czupryniak, Michał Nowicki, Grażyna Chwatko, Edward Bald.
Tytuł: Metabolizm homocysteiny i glutationu w zaostrzeniu idiopatycznego zespołu nerczycowego leczonego glikokortykosteroidami.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 154, s. 294-297, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst144/192
Autorzy: Adriana Vrba, Sylwia Kwiatkowska.
Tytuł: Mycobcterium tuberculosis jako przykład patogenu wewnątrzkomórkowego. Wzajemne relacje między mikro- i makroorganizmem.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 162, s. 508-513, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst145/192
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Andrzej Kałużyński, Magdalena Chmiela, Wiesława Rudnicka, Andrzej Kulig, Izabela Płaneta-Małecka.
Tytuł: Nasilenie kolonizacji bakterii Helicobacter pylori, a serologiczne markery zakażenia i cytotoksyczności Helicobacter pylori we krwi.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 407-411, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst146/192
Autorzy: Piotr [Tomasz] Arkuszewski, Jarosław Hołyński, Michał Mussur, Jacek Śmigielski, Janusz Strzelczyk.
Tytuł: Objawowa ektopowa tkanka trzustkowa w żołądku - opis przypadku
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 493-495, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst147/192
Autorzy: Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Agata Orzechowska, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Obowiązki psychologa w świetle aktualnego ustawodawstwa.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 159, s. 253-256, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst148/192
Autorzy: Edyta Santorek-Strumiłło, Marian Brocki, Piotr Misiak, Szymon Wcisło, Jacek Kordiak.
Tytuł: Ocena aktywności peroksydazy glutationowej (GPX) w diagnostyce rozsianych zmian miąższowych płuc
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 465-467, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst149/192
Autorzy: Grażyna Kulig, Grażyna Klupińska, Cezary Jochymski, Maria Wiśniewska-Jarosińska, Wojciech Kozłowski, Jan Chojnacki.
Tytuł: Ocena liczby komórek enterochromafinowych w błonie śluzowej żołądka u osób z dyspepsją czynnościową.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 370-372, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst150/192
Autorzy: Przemysław Kiciński, Anna Mokrowiecka, Elżbieta Czkwianianc, Marzena Kolasa-Kicińska, Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Ocena roli wybranych czynników ryzyka w rozwoju przełyku Barretta.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 390-394, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst151/192
Autorzy: Marcin Kowalski, Ewa Brocka, Marcin Barylski, Edward Kowalczyk, Lucjan Pawlicki, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena równowagi oksydacyjno-redukcyjnej krwi u chorych na zespół metaboliczny z towarzyszącymi chorobami przyzębia i bez tych chorób.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : Vol. 26, nr 156, s. 626-630, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

152/192
Autorzy: Iwona Ligenza, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Anna Łupińska, Anna Jastrzębska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena sposobu żywienia noworodków i niemowląt hospitalizowanych w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości oraz analiza czynników wpływających na wybór sposobu karmienia dzieci.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T 26, nr 156, s. 605-608, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst153/192
Autorzy: Marcin Kowalski, Ewa Brocka, Marcin Barylski, Edward Kowalczyk, Lucjan Pawlicki, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena stanu przyzębia u chorych na zespół metaboliczny.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 156, s. 620-625, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst154/192
Autorzy: Maria Wieloch, Magdalena Świątkowska, Michał Libiszewski, Masoud Hedayati, Rafał Drozda, Krzysztof Kołomecki.
Tytuł: Ocena stężenia wybranych czynników późnego etapu angiogenezy u chorych na raka jelita grubego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 162, s, 466-469, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst155/192
Autorzy: Elżbieta Czkwianianc, Piotr Raczyński, Izabela Kubińska, Ryszard Majka, Alina Durko, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Ocena zaburzeń kurczliwośc pęcherzyka żółciowego w różnych stanach chorobowych, przebiegających z bólamiu brzucha u dzieci.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 420-424, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst156/192
Autorzy: Agnieszka Niedźwiecka, Michał Nowicki, Marcin Tkaczyk.
Tytuł: Oczekiwania chorego dializowanego wobec zespołu pielęgniarskiego w stacji dializ.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 154, s. 311-314, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst157/192
Autorzy: Piotr Misiak, Edyta Santorek-Strumiłło, Szymon Wcisło, Sławomir Jabłoński, Jacek Kordiak.
Tytuł: Ostre zgorzelinowe zapalenie pęcherzyka żółciowego - opis przypadku
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 486-487, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst158/192
Autorzy: Anna Mokrowiecka, Agnieszka Wierzchniewska-Ławska, Beata Smolarz, Hanna Romanowicz-Makowska, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Polimorfizm/utrata heterozygotyczności genu APC w sekwenci GERD-przełyk Barretta-dysplazja-rak gruczołowy przełyku.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 385-389, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst159/192
Autorzy: Aleksandra Piechota, Anna Gorąca.
Tytuł: Porównanie zdolności antyoksydacyjnych kwasu alfa-liponowego, melatoniny, witaminy C i troloksu oraz ich wpływu na stopień uszkodzeń DNA i wytrzarzanie wolnych rodników.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 157, s. 19-21, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst160/192
Autorzy: Alicja Klimczak, Katarzyna Kubiak.
Tytuł: Poszukiwanie nowych leków przeciwnowotworowych.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 158, s. 148-151, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst161/192
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Edyta Santorek-Strumiłło, Szymon Wcisło, Marcin Wawrzycki, Piotr Misiak, Jacek Kordiak.
Tytuł: Pourazowe rozerwanie przepony z przemieszczeniem wątroby do prawej jamy opłucnej - opis przypadku
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 478-482, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst162/192
Autorzy: Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Janusz Śmigielski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Problemy diagnostyczne u chorych upośledzonych umysłowo ze współistniejącymi zaburzeniami lub chorobami psychicznymi.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 160, s. 318-325, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst163/192
Autorzy: Dariusz Juszczak, Monika Talarowska, Danuta Golinowska.
Tytuł: Przestępczość przeciwko rodzinie w świetle opiniowania sądowo-psychiatrycznego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 162, s. 478-480, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst164/192
Autorzy: Anita Gąsiorowska, Thomas Novarro-Rodriguez, Ram Dickman, Christopher Wendel, Bridget Moty, Jeannette Powers, Marcia Willis, Kristina Koening, Yukihiro Ibuki, Hoang Thai, Ronnie Fass.
Tytuł: Rola niekonwencjonalnych metod leczenia bólu czynnościowego w klatce piersiowej-doświadczenia własne z wykorzystaniem energii Johrei.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 425-429, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst165/192
Autorzy: Maria Wiśniewska-Jarosińska, Tomasz Śliwiński, Renata Krupa, Krystyna Stec-Michalska, Jan Chojnacki, Janusz Błasiak.
Tytuł: Rola polimorfizmu genu RAD51 u chorych z rakiem jelita grubego w subpopulacji polskiej.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 455-457, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst166/192
Autorzy: Jacek Treliński, Mirosław Stelągowski, Krzysztof Chojnowski.
Tytuł: Rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe w przebiegu tętniaka aorty brzusznej - opis przypadku.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 158, s. 116-118, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst167/192
Autorzy: Katarzyna Babska, Michał Nowicki, Marcin Tkaczyk.
Tytuł: Samodzielność pielęgniarek w zespole terapeutycznym na przykładzie stacji dializ województwa łódzkiego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 154, s. 306-310, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst168/192
Autorzy: Elżbieta Dorota Miller, Małgorzata Mrowicka, Krystian Żołyński, Józef Kędziora.
Tytuł: Stres oksydacyjny w stwardnieniu rozsianym.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 162, s. 499-502, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst169/192
Autorzy: Krzysztof Szadkowski, Marek Romanowski, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Wartość diagnostyczna 24-godzinnej bilimetrii żołądka u osób z dyspepsją czynnościową.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 378-381, tab., wykr., bi bliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst170/192
Autorzy: Katarzyna Murlikiewicz, Anna Zawiasa, Michał Nowicki.
Tytuł: Witamina D - uniwersalny lek w nefrologia i poza nią.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 161, s. 437-441, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst171/192
Autorzy: Maria Kopff, Edward Kowalczyk, Janusz Śmigielski.
Tytuł: Wpływ inhibitorów COX-1 i COX-3 na stężenie tlenku azotu we krwi.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 151, s. 49-51, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst172/192
Autorzy: Grażyna Klupińska, Tomasz Popławski, Janusz Śmigielski, Janusz Błasiak, Jan Chojnacki.
Tytuł: Wpływ melatoniny na oksydacyjne uszkodzenia DNA w komórkach błony śluzowej żołądka u osób z dyspepsją czynnościową.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 366-369, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst173/192
Autorzy: Marzena Mokwińska, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Wpływ sulpirydu na intensywność refluksu żołądkowo-przełykowego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 382-384, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst174/192
Autorzy: Katarzyna Malinowska, Roman Modranka, Katarzyna Kubiak, Alicja Klimczak, Małgorzata Mrowicka, Jerzy Mrowicki.
Tytuł: Wpływ związków koordynacyjnych na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w chorobach nowotworowych przewodu pokarmowego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 158, s. 97-100, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst175/192
Autorzy: Dariusz Juszczak, Monika Talarowska.
Tytuł: Wybrane czynniki psychospołeczne i psychopatologiczne determinujące zachowania przestępcze w środowisku żołnierzy służby zawodowej i zasadniczej - analiza porównawcza w latach 1990-2000.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 159, s. 209-212, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst176/192
Autorzy: Maria Wiśniewska-Jarosińska, Patrycja Boznańska-Świętaszek, Agnieszka Harasiuk, Marzena Mokwińska, Krystyna Stec-Michalska, Jan Chojnacki.
Tytuł: Wydalanie kwasu 5-hydroksyindolooctowego z moczem u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 452-454, wykr., bibliogr. Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst177/192
Autorzy: Ewa Walecka-Kapica, Grażyna Klupińska, Krystyna Stec-Michalska, Kamila Olszowiec, Monika Pawłowicz, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Wydzielanie gastryny u osób z dyspepsją czynnościową.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 362-365, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst178/192
Autorzy: Agnieszka Stępień, Anna Moskwa-Fortuna, Maria Wiśniewska-Jarosińska, Agnieszka Harasiuk, Jan Chojnacki.
Tytuł: Wydzielanie i metabolizm melatoniny u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 440-443, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst179/192
Autorzy: Jacek Śmigielski, Jarosław Hołyński, Maciej Kococik, Zbigniew Kococik, Mariusz Balcerzak, Janusz Sztompka, Jerzy Wojtysiak, Rafał Drozda, Renata Talar-Wojnarowska, Marek Pazurek, Ewa Małecka-Panas, Krzysztof Kołomecki, Marian Brocki.
Tytuł: Zabiegi paliatywne w raku pęcherzyka i/lub dróg żółciowych - doświadczenia 5 ośrodków.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 416-419, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst180/192
Autorzy: Tomasz Hawro, Andrzej Bogucki, Anna Sysa-Jędrzejowska, Jarosław Bogaczewicz, Anna Woźniacka.
Tytuł: Zaburzenia neurologiczne u chorujących na toczeń rumieniowaty układowy.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 151, s. 43-48, tab., wykr., bibliogr., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst181/192
Autorzy: Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Janusz Śmigielski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Zachowania samobójcze u pacjentów z rozpoznanym upośledzeniem umysłowym.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 159, s. 216-220, tab., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

182/192
Autorzy: Dorota Chomiczewska, Ewa Trznadel-Budźko, Anna Kaczorowska, Helena Rotsztejn.
Tytuł: Znaczenie komórek Langerhansa w układzie immunologicznym skóry.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 153, s. 173-177, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst183/192
Autorzy: Anna Sierakowska-Fijałek, Paweł Fijałkowski, Jan Błaszczyk, Zbigniew Baj, Mariusz Stępień, Marzenna Wosik-Erenbek, Jacek Rysz.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów bariery antyoksydacyjnej i przemiany lipidowej u dzieci ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka miażdżycy.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 139, s. 14-17, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst184/192
Autorzy: Andrzej Bissinger, Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak.
Tytuł: Wartość dyspersji QT i jej zmienność dobowa u chorych na cukrzycę i chorobę wieńcową
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2008 : 24, 140, 90-94
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Adres url:

185/192
Autorzy: Anna Sierakowska-Fijałek, Piotr Kaczmarek, Lech Pokoca, Ireneusz Smorąg, Marzenna Wosik-Erenbek, Zbigniew Baj.
Tytuł: Homocysteina i wybrane parametry przemiany lipidopwej u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy tętnic.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 128, s. 146-149, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst186/192
Autorzy: Irmina Korzeniewska-Dyl.
Tytuł: Kaspazy - struktura i funkcja.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 138, s. 403-407, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst187/192
Autorzy: Aleksandra Kaczka, Anna Kumor, Mirosława Pietruczuk, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Stężenie insuliny, C-peptydu i insulinopodobnego czynnika wzrostu i w surowicy chorych z polipami i rakiem jelita grubego.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 131, s. 373-375, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst188/192
Autorzy: Elżbieta Czkwianianc, Bogdan Janas, Hieronim Bartel, Ryszard Makosiej, Alina Durko, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Udział niektórych elementów odporności wrodzonej w zapaleniu błony śluzowej żołądka z zakażeniem H. pylori u dzieci w aspekcie ultrastruktury i funkcji komórki tucznej.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 131, s. 346-349, ryc., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst189/192
Autorzy: Elżbieta Dorota Miller, Maciej Rutkowski, Małgorzata Mrowicka, Tomasz Matuszewski.
Tytuł: Udział reaktywnych form tlenu w uszkodzeniu mięśni wywołanych hipokinezją.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 130, s. 314-317, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst190/192
Autorzy: Elżbieta Dorota Miller, Maciej Rutkowski.
Tytuł: Udział i rola ważniejszych czynników biochemicznych w udarze niedokrwiennym mózgu.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 117, s. 261-264, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst191/192
Autorzy: Wioletta Pietruszewska, Izabela Olejniczak, Maciej Gryczyński.
Tytuł: Rola wybranych cytokin w powstawaniu polipów nosa.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 111, s. 273-275, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst192/192
Autorzy: Marek Łukomski, Iwona Lewy-Trenda, Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Katarzyna Starska.
Tytuł: Znaczenie rokownicze klinicznej i morfologicznej oceny węzłów chłonnych w powstawaniu mikroprzerzutów - immunohistochemiczna analiza ekspresji antygenów cytokeratynowych w raku krtani.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 111, s. 406-408, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi