Zapytanie: PODST MET OCENY ŚROD PR
Liczba odnalezionych rekordów: 76Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/76

Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: 3,3'-Dimetylobenzydyna i jej sole - frakcja wdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
Tytuł angielski: 3,3'-Dimethylbenzidine and its salts - inhalable fraction. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs)
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2018 : -, nr 2, s. 61-97
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/76
Autorzy: Anna Kilanowicz, Krystyna Sitarek, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Buta-1,3-dien. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
Tytuł angielski: Buta-1,3-diene. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs)
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2018, nr 4, s. 43-85
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/76
Autorzy: Barbara Frydrych, Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: Chinolina. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Quinoline. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs)
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2018 : -, nr 1, s. 53-71
Uwagi: MNiSW, NCBiR
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/76
Autorzy: Anna Kilanowicz, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Fenylohydrazyna i jej sole w przeliczeniu na fenylohydrazynę. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
Tytuł angielski: Phenylhydrazine and its salts - calculated on phenylhydrazine Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs)
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2018, nr 4, s. 111-145
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/76
Autorzy: Anna Kilanowicz, Andrzej Sapota, Adam Daragó.
Tytuł: But-2-enal - mieszanina izomerów - E-but-2-enal i Z-but-2-enal. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
Tytuł angielski: But-2-enal - mixture of Z (cis) and E (trans) isomers. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs)
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2017 : -, nr 4, s. 5-32, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Anna Kilanowicz, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Nitroetan. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Nitroethane. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs).
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2017, nr 1, s. 97-113, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/76
Autorzy: Anna Kilanowicz, Andrzej Sapota, Adam Daragó.
Tytuł: Ogniotrwałe włókna ceramiczne - frakcja respirabilna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Refractory ceramic fibre - respirable fraction. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs)
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2017 : -, nr 4, s. 109-140, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

8/76
Autorzy: Anna Kilanowicz, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Ortokrzemian tetraetylu. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego 1,2.
Tytuł angielski: Ethyl silicate. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs).
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2017, nr 2, s. 21-49, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

9/76
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: Tlenki żelaza - w przeliczeniu na Fe. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Iron oxides - calculated on Fe. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs)
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2017 : -, nr 2, s. 51-87, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

10/76
Autorzy: Jadwiga Szymańska, Frydrych Barbara, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Wodorotlenek litu - frakcjawdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Lithium hydride - inhalable fraction. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs).
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2016 : 89, nr 3, 131-145, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

11/76
Autorzy: Jadwiga Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Ftalan dietylu - frakcja wdychalna Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Diethyl phthalate - inhalable fraction Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs).
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2015, nr 4, s. 89-129, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

12/76
Autorzy: Jadwiga Szymańska, Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych.
Tytuł: Karbaminian etylu Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Ethyl carbamate Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs).
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2015, nr 3, s. 67-106, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

13/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Akrylamid. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Acrylamide Documentation of suggested occupational exposure limits (OELs)
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2014, nr 2, s. 5-71, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

14/76
Autorzy: Anna Kilanowicz, Andrzej Sapota.
Tytuł: Chloro(fenylo)metan. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Chlorophenylmethane Documentation of suggested occupational exposure limits (OELs)
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2014 : -, nr 3, s. 5-38, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

15/76
Autorzy: Jadwiga Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Eter tert-butylowo-etylowy. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Ethyl tertiary - butyl ether Documentation of suggested occupational exposure limits (OELs)
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2014 : Vol. 80, nr 2, s. 73-110, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

16/76
Autorzy: Jadwiga Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Propano -l,3-sulton. Dokumentacja proponowanych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Propane-1,3-sultone Documentation of suggested occupational exposure limits (OELs)1
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2014, nr 3, s. 39-56, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

17/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: 3,4-Dichloroanilina. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2013 : 76, 2, 57-72
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

18/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Anilina. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2013 : 76, 2, 19-56
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

19/76
Autorzy: Jadwiga Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Ftalan dimetylu-frakcja wdychalna. : Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2013, nr 4, s. 47-67
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

20/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Skrzypińska-Gawrysiak Małgorzata.
Tytuł: Pirydyna. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2013 : Vol. 77, nr 3, s. 59-82
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

21/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Skrzypińska-Gawrysiak Małgorzata.
Tytuł: Triazotan(V)-propano-l,2,3-triylu. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2013 : Vol. 77, nr 3, s. 83-109
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

22/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Bromoeten. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2012, nr 2, s. 13-29, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

23/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Chlorek benzoilu. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2012 : -, nr 2, s. 31-44, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

24/76
Autorzy: Jadwiga Anna Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Eter oktabromodifenylowy - mieszanina izomerów. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2012, nr 3, s. 5-35, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

25/76
Autorzy: Jadwiga Anna Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Eter pentabromodifenylowy - mieszanina izomerów. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2012, nr 2, s. 75-109, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

26/76
Autorzy: Jadwiga Anna Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Heksachlorocyklopentadien. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2012 : -, nr 4, s. 1-28, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

27/76
Autorzy: Jadwiga Anna Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Kwas akrylowy. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2012 : vol. 28, nr 4, s. 69-97, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

28/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: 2-Etoksyetanol. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2011, nr 2, s. 57-92, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

29/76
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: 3,7-Dimetylookta-2,6-dienal (cytral).
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2011, nr 4, s. 21-41, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

30/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Adam Daragó.
Tytuł: Kobalt i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Co. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2011 : R. 27, nr 3, s. 47-94, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

31/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Nitroetan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2011, nr 3, s. 155-170, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

32/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Octan 2-etoksyetylu. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2011, nr 2, s. 145-167, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

33/76
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: 2-Metoksyetanol. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2010, nr 4, s. 93-139, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

34/76
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Jod. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2010, nr 3, s. 61-83, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

35/76
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Octan 2-metoksyetylu. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2010, nr 4, s. 141-158, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

36/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Pary rtęci i jej związki nieorganiczne. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2010, nr 3, s. 85-149, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

37/76
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: 2-Toliloamina. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2009, nr 2, s. 149-173, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

38/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Dinitrotoluen - mieszanina izomerów. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2009, nr 1, s. 1-34, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

39/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Anna Kilanowicz.
Tytuł: Metylenodifenylodiizocyjanian - mieszanina izomerów. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2009, nr 4, s. 59-88, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

40/76
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Nitrobenzen. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2009, nr 4, s. 113-150, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

41/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Anna Kilanowicz.
Tytuł: Nitrotoluen - mieszanina izomerów. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2009, nr 2, s. 93-132, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

42/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: 1,2-Epoksypropan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2008, nr 2, s. 73-106, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

43/76
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2008, nr 3, s. 179-195, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

44/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: 4-Metoksyfenol. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2007, nr 2, s. 101-119, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

45/76
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Nikotyna. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2007, nr 2, s. 121-154, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

46/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Anna Kilanowicz.
Tytuł: Ortokrzemian tetraetylu. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2007, nr 3, s. 75-89, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

47/76
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: 2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan-pyły. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2006, nr 3, s. 101-117
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

48/76
Autorzy: Jerzy K[azimierz] Piotrowski, Jadwiga A[nna] Szymańska.
Tytuł: 2-cyjanoakrylan metylu. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2006, nr 3, s. 21-31, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

49/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Bar i jego związki rozpuszczalne. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2006, nr 1, s. 39-64
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

50/76
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Brom. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2006, nr 2, s. 31-49
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

51/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Anna Kilanowicz.
Tytuł: Bromometan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2006, nr 2, s. 51-80
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

52/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Marzenna Nasiadek.
Tytuł: Glin metaliczny, glin proszek (niestabilizowany). Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2006, nr 3, s. 77-99
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

53/76
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Parafina stała - dymy. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2006, nr 3, s. 133-143
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

54/76
Autorzy: Jerzy K[azimierz] Piotrowski, Czesław Orłowski.
Tytuł: Trimetoksyfosfan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2006, nr 4, s. 93-104, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

55/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Anna Kilanowicz.
Tytuł: Diwinylobenzen.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2005, nr 2, s. 91-103, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

56/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: 4-Metylopentan-2-on. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2004, nr 1, s. 91-116, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

57/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Octan izobutylu. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2004, nr 2, s. 61-72, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

58/76
Autorzy: Jerzy K[azimierz] Piotrowski, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: Propan. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2004, nr 2, s. 83-94, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

59/76
Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Tetrahydrofuran. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2004, nr 1, s. 117-144, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

60/76
Autorzy: Jerzy K[azimierz] Piotrowski, Czesław Orłowski.
Tytuł: 2-Fenylopropen. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2003, nr 3, s. 95-108, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

61/76
Autorzy: Jerzy K[azimierz] Piotrowski, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: 4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2003, nr 2, s. 189-206, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

62/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Danuta Ligocka.
Tytuł: N,N-Dimetyloformamid. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2003, nr 1, s. 61-85, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

63/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Trietyloamina. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2003, nr 1, s. 161-179, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

64/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Anna Kilanowicz.
Tytuł: 1,2-Epoksy-3-izopropoksypropan. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2002 : R. 18, nr 4, s. 49-57, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

65/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Danuta Ligocka.
Tytuł: 3,5,5-Trimetylocylohes-1-on. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2002 : R. 18, nr 1, s. 155-166, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

66/76
Autorzy: Jerzy K[azimierz] Piotrowski, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: 4'-etoksyacetanilid. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2002, nr 3, s. 119-137, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

67/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Anna Kilanowicz.
Tytuł: 5-Metyloheksan-2-on. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2002 : R. 18, nr 1, s. 99-109, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

68/76
Autorzy: Jerzy K[azimierz] Piotrowski, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: Cykloheksanol. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2002, nr 3, s. 5-18, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

69/76
Autorzy: Jerzy K[azimierz] Piotrowski, Czesław Orłowski.
Tytuł: Cykloheksanon. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2002, nr 3, s. 21-36, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

70/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Danuta Ligocka.
Tytuł: Cykloheksen. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2002 : R. 18, nr 3, s. 41-47, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

71/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Dimetoat. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2002, nr 3, s. 67-92, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

72/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Danuta Ligocka.
Tytuł: Etylonodiamina. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2002 : R. 18, nr 1, s. 25-35, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

73/76
Autorzy: Andrzej Sapota, Anna Kilanowicz.
Tytuł: Heptan-3-on. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2002 : R. 18, nr 1, s. 55-67, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

74/76
Autorzy: Jerzy K[azimierz] Piotrowski, Jadwiga Szymańska, Barbara Frydrych.
Tytuł: Ozon. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2002, nr 3, s. 157-187, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

75/76
Autorzy: Jerzy K[azimierz] Piotrowski, Czesław Orłowski.
Tytuł: Tetratlenek osmu. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2002, nr 3, s. 207-215, Sum
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

76/76
Autorzy: Andrzej Sapota.
Tytuł: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (substancje smołowe rozpuszczalne w cykloheksanie). Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2002 : R. 18, nr 2, s. 179-208, Sum.
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi