Zapytanie: PNEUMOL ALLERGY CASES
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/14

Autorzy: Wojciech J. Piotrowski.
Tytuł: Achalazja - jeszcze jedna przyczyna fałszywej astmy.
Czasopismo: Pneumol Allergy Cases
Szczegóły: 2008 : Vol. 2, nr 1, s. 38, 40, 42, 44, tab., bibliogr.,
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Oesophageal achalasia-one more cause of false asthma. Tamże s. 41, 43, 45
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN

2/14
Autorzy: Adam Antczak.
Tytuł: Chory 27-letni cierpiący na duszność wysiłkową i kaszel.
Czasopismo: Pneumol Allergy Cases
Szczegóły: 2008 : Vol. 2, nr 1, s. 88, 90
Uwagi: Toż w jęz. ang.: A 27-year-old male with exertional dyspnoea and cough. Tamże s. 89, 91
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN

3/14
Autorzy: Paweł Górski.
Tytuł: Ciężki napad astmy skutecznie leczony formoterolem w turbuhalerze.
Czasopismo: Pneumol Allergy Cases
Szczegóły: 2008 : Vol. 2, nr 1, s. 6, 8, bibliogr.,
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Severe asthma attack effectively treated with formoterol in Turbuhaler. Tamże s. 9-10
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN

4/14
Autorzy: Jolanta Walusiak, Paweł Górski, Cezary Pałczyński.
Tytuł: Historia naturalna IgE zależnej alergii na lateks - raport przypadku.
Czasopismo: Pneumol Allergy Cases
Szczegóły: 2008 : Vol. 2, nr 1, s. 100, 102, bibliogr.,
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Natural history of IgE mediated latex allergy - case report. Tamże s. 103-104
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN

5/14
Autorzy: Paweł Górski.
Tytuł: Przypadek astmy leczonej lewocetyryzyną.
Czasopismo: Pneumol Allergy Cases
Szczegóły: 2008 : Vol. 2, nr 1, s. 72, 74-75, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN

6/14
Autorzy: Paweł Górski.
Tytuł: Przypadek chorej na astmę skutecznie leczonej formoterolem i cyklezonidem przewlekle podczas napadu duszności.
Czasopismo: Pneumol Allergy Cases
Szczegóły: 2008 : Vol. 2, nr 1, s. 30, 32, 34, 36, bibliogr.,
Uwagi: Toż w jęz. ang.: An asthmatic female on effective maintenance and reliever medication with formoterol and ciclesonide. Tamże s. 31, 33, 35, 37
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN

7/14
Autorzy: Krzysztof Buczyłko.
Tytuł: Przypadek współistnienia źle kontrolowanej astmy oskrzelowej z obrzękiem alergicznym gardła i krtani orza incydentami anafilaksji lub pokrzywki.
Czasopismo: Pneumol Allergy Cases
Szczegóły: 2008 : Vol. 2, nr 1, s. 96-99, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

8/14
Autorzy: Tadeusz Pietras.
Tytuł: Przypadek zespołu Churga-Straus o nietypowej lokalizacji narządowej.
Czasopismo: Pneumol Allergy Cases
Szczegóły: 2008 : Vol. 2, nr 1, s. 56, 58, bibligr.
Uwagi: Toż w jęz. ang.: A case of Churg-Strauss syndrome with antypical organic location. Tamże s. 57, 59
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN

9/14
Autorzy: Jerzy Marczak, Sebastian Majewski.
Tytuł: Zwłóknienie płuc o nieustalonej etiologii u pacjentki leczonej z powodu astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Pneumol Allergy Cases
Szczegóły: 2008 : Vol. 2, nr 1, s. 18, 20, ryc.
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Pulmonary fibrosis of undetermined etiology in a patient treated for bronchial asthma. Tamże. s 21-23
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN

10/14
Autorzy: Paweł Górski.
Tytuł: 53-letni mężczyzna chory na POChP, zwłóknienie płuc i wadę serca.
Tytuł angielski: A case of patient with congestive mitral failure, COPD and interstitial lung fibrosis
Czasopismo: Pneumol Allergy Cases
Szczegóły: 2007 : Vol. 1, nr 1, s. 24-32
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN

11/14
Autorzy: Adam Antczak.
Tytuł: Chory 61-letni cierpiący na duszność wysiłkową, po przebytym zawale mięśnia sercowego.
Tytuł angielski: Medical interview
Czasopismo: Pneumol Allergy Cases
Szczegóły: 2007 : Vol. 1, nr 1, s. 40-45
ISSN: 1898-2913
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN

12/14
Autorzy: Jerzy Marczak.
Tytuł: Chory 75-letni z postępującą dusznością spoczynkową i ściszeniem głosu.
Tytuł angielski: 75-year-old patient with increasing exertion dyspnea and voice sound dropping.
Czasopismo: Pneumol Allergy Cases
Szczegóły: 2007 : Vol. 1, nr 1, s. 34-39, 36, 38
ISSN: 1898-2913
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN

13/14
Autorzy: Mirosław Szmidt.
Tytuł: Przewlekła obturacyjna choroba płuc współistniejąca z niewydolnością krążenia - przypadek 67 letniego chorego z dusznością - byłego palacza papierosów po przebytym zawale mięśnia sercowego i operacji pomostowania aortalno-wieńcowego.
Czasopismo: Pneumol Allergy Cases
Szczegóły: 2007 : Vol. 1, nr 1, s. 14-16, 20, 22, ryc.
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Chronic obstructive pulmonary disease associated with heart insufficiency - a czse a 67-year-old dyspnoeic patient with past history of smoking, myocardial infarction and coronary artery bypass graft. Tamże s. 17-19, 21
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN

14/14
Autorzy: Wojciech J. Piotrowski.
Tytuł: Różnice w historii naturalnej i przebiegu POChP u kobiet i mężczyzn na podstawie przypadków klinicznych.
Tytuł angielski: Differences in natural history and course of chronic obstructive pulmonary disease in men and women - a comparative case report
Czasopismo: Pneumol Allergy Cases
Szczegóły: 2007 : Vol. 1, nr 1, s. 6-13
ISSN: 1898-2913
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi