Zapytanie: PIELĘG XXI W
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/25

Autorzy: Agnieszka Kotarba, Ewa Borowiak.
Tytuł: Stress coping styles and occupational burnout syndrome of nurses employed in intensive care units
Tytuł angielski: Style radzenie sobie ze stresem a objawy wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek Oddziału Intensywnej Terapii
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2018 : Vol. 17, nr 4, 6 s.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/25
Autorzy: Magdalena Kołodziej, Bogusława Rudnicka, Krystyna Rochala.
Tytuł: Nosocomial septicemia diseases in infants with body mass below 2500g, treated in Intensive Care Unit - comparative analysis.
Tytuł angielski: Zachorowania na posocznice wewnątrzszpitalne u noworodków z masą ciała poniżej 2500g, leczonych w oddziale intensywnej terapii - analiza porównawcza.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2017 : Vol. 16, nr 2, s. 47-52, Streszcz., Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

3/25
Autorzy: Anna Cisińska.
Tytuł: Nutrition of students of schools in Łódź in light of the survey.
Tytuł angielski: Odżywianie uczniów łódzkich szkół w świetle badań ankietowych.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2016 : Vol. 15, nr 4, s. 5-11, Streszcz., Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/25
Autorzy: Emilia Paszkiewicz-Mes, Agnieszka Głowacka, Marzena Grzanek, Jadwiga Mielczarek, Małgorzata Lewandowska, Beata Brosowska.
Tytuł: Postawy etyczne w opinii pielęgniarek pediatrycznych.
Tytuł angielski: Ethical attitude in the opinion of pediatric nurses.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2016 : Vol. 15, nr 1, 37-42, Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

5/25
Autorzy: Emilia Paszkiewicz-Mes.
Tytuł: Jakość życia dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1
Tytuł angielski: Quality of life of children and adolescents with 1 diabetes mellitus
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2015 : 50, nr 1, 50-55, Streszcz., Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

6/25
Autorzy: Joanna Chrobak-Bień, Anna Gawor, Anna Ignaczak.
Tytuł: Wiedza pacjentów z cukrzycą na temat pierwszych objawów zespołu stopy cukrzycowej.
Tytuł angielski: Knowledge of diabetic patients on the first symptoms of diabetic foot
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2015 : -, nr 1, s. 28-32, Streszcz., Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

7/25
Autorzy: Emilia Paszkiewicz-Mes, Jadwiga Mielczarek, Agnieszka Głowacka, Beata Brosowska.
Tytuł: Postawy etyczne pielęgniarek pediatrycznych w opinii rodziców dzieci hospitalizowanych.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2013 : Vol. 2, nr 43, s. 29-34, Streszcz., Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/25
Autorzy: Emilia Paszkiewicz-Mes.
Tytuł: Znaczenie psychoedukacji w leczeniu schizofrenii.
Tytuł angielski: The role of psychoeducation in the treatment of schizophrenia.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2013 : -, 1, 53-58
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

9/25
Autorzy: Emilia Paszkiewicz-Mes.
Tytuł: Rola pielegniarki w leczeniu bólu po zabiegu operacyjnym
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2011 : T. 37, nr 4, s. 37-41, Streszcz., Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

10/25
Autorzy: Konrad Wroński, Jarosław Cywiński, Roman Bocian, Adam Dziki.
Tytuł: Obowiązek zgłaszania działań niepożądanych leków.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2009 : T. 28, nr 3, s. 73-75, Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

11/25
Autorzy: Renata Nita, Beata Leśniczak, Beata Słomska, Jolanta Dominowska, Grzegorz Krasomski.
Tytuł: Wiedza i zachowania zdrowotne kobiet z województwa łódzkiego w zakresie profilaktyki raka piersi.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2010, nr 1/2, s. 5-8, Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

12/25
Autorzy: Konrad Wroński, Jarosław Cywiński, Roman Bocian, Adam Depta, Adam Dziki.
Tytuł: Znajomość prawa do umierania w spokoju i godności wśród pacjentów.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2009 : -, nr 3, s. 17-22, Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

13/25
Autorzy: Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta, Jarosław Cywiński, Adam Dziki.
Tytuł: Co pacjenci sądzą o eutanazji? Prawne aspekty związane z eutanazja w Polsce.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2009 : -, nr 1/2, s. 83-88, Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

14/25
Autorzy: Anna Wojcierowska, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Ewa Mrowińska, Anna Ren-Żurek.
Tytuł: Poziom wiedzy na temat HIV/AIDS osób przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2009, nr 1/2, s. 65-70, Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

15/25
Autorzy: Iwona Szymańska, Janusz Strzelczyk.
Tytuł: Postawy studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wobec transplantacji narządów.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2008 : nr 6, s. 5-9, Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

16/25
Autorzy: Grażyna Skotnicka-Klonowicz, Waldemar Zdziechowski.
Tytuł: Przydatność badania fizykalnego w codziennej pracy pielęgniarki.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2008 : nr 2/3, s. 33-38, Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

17/25
Autorzy: Katarzyna Czyżewska, Grzegorz Surkont, Barbara Wrońska.
Tytuł: Rak jajnika - epidemiologia i diagnostyka.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 4, s. 43-45, Sum.
Uwagi: -
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Adres url:

18/25
Autorzy: Grażyna Skotnicka-Klonowicz.
Tytuł: Jak opiekować się dzieckiem po operacji wodogłowia?
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2006 : -, nr 3, s. 159-163, Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

19/25
Autorzy: Izabela Szymańska, Ewa Piekarska, Grzegorz Krasomski.
Tytuł: Kształcenie położnych w systemie studiów licencjackich pomostowych - oczekiwania i dążenia położnych we współczesnym modelu kształcenia.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2006 : nr 3, s. 103-107, Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

20/25
Autorzy: Elżbieta Smolewska, Jadwiga Prokopiuk, Joanna Lipińska, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Ocena funkcjonowania w środowisku szkolnym i rodzinnym pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2006 : nr 1/2, s. 145-150, Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

21/25
Autorzy: Ewa Borowiak, Halina Żarnecka, Tomasz Kostka.
Tytuł: Charakterystyka porównawcza oczekiwań osób starszych ze środowiska miejskiego i wiejskiego na świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyjne - badanie wstępne.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2005 : nr 3, s. 31-37, Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

22/25
Autorzy: Ewa Borowiak, Małgorzata Kusiak, Tomasz Kostka.
Tytuł: Czynniki determinujące jakość życia osób starszych hospitalizowanych z przyczyn kardiologicznych - badanie wstępne.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2005 : nr 1/2, s. 77-81, Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

23/25
Autorzy: Józef Kobos, Ewa Piekarska, Izabela Szymańska.
Tytuł: Makroskopowa ocena gojenia się ran pooperacyjnych po cięciu cesarskim w zależności od rodzaju użytego materiału szewnego.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2005 : nr 3, s. 77-80, Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

24/25
Autorzy: Ewa Borowiak, Tomasz Kostka.
Tytuł: Ocena stanu odżywienia (Mini Nutritional Assessment- MNA) w populacji starszych mieszkańców Łodzi.
Tytuł angielski: Assessment of nutritional in population of older inhibitants in Łódź
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2003 : nr 4, s. 25-30, Sum.
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

25/25
Autorzy: Dorota Kilańska, Hanna Miller, Wojciech Bielecki, Wojciech Drygas.
Tytuł: Syndrom choroby funkcjonalnej w świetle opinii pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.
Czasopismo: Pielęg XXI w
Szczegóły: 2003 : nr 4, s. 87-92
ISSN: 1730-1912
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi