Zapytanie: PHARMAZIE
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/14

Autorzy: Magdalena Jasińska-Stroschein, Jacek Owczarek, Katarzyna Cicha, Daria Orszulak-Michalak.
Tytuł: Influence of imatinib at a low dose and sildenafil on pulmonary hypertension in rats.
Czasopismo: Pharmazie
Szczegóły: 2015 : Vol. 70, nr 7, s. 477-479
ISSN: 0031-7144
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.264
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/14
Autorzy: Paweł Szymański, Agnieszka Janik, Elżbieta Żurek, Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
Tytuł: Design, synthesis and biological evaluation of new 2-benzoxazolinone derivatives as potential cholinoesterase inhibitors for therapy of Alzheimer's disease
Czasopismo: Pharmazie
Szczegóły: 2011 : Vol. 66, s. 399-403
ISSN: 0031-7144
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/14
Autorzy: Łukasz Kuźma, Wanda Kisiel, Aleksandra Królicka, Halina Wysokińska.
Tytuł: Genetic transformation of Salvia austriaca by Agrobacterium rhizogenes and diterpenoid isolation
Czasopismo: Pharmazie
Szczegóły: 2011 : Vol. 66, nr 11, s. 904-907
ISSN: 0031-7144
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/14
Autorzy: M[arta] Michalska, A[leksandra] Palatyńska-Ulatowska, A[ntoni] Palatyński, M. Mirowski, K[atarzyna] Kaplińska, J. Nawrot-Modranka, A. Łazarenkow.
Tytuł: Influence of antibiotic therapy on the level of selected angiogenic factors in patiens with benign gynecologic tumors - preliminary report.
Czasopismo: Pharmazie
Szczegóły: 2011 : Vol. 66, nr 8, s. 619-622
ISSN: 0031-7144
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/14
Autorzy: M[arta] Michalska, M. Mirowski, A[ndrzej] Bodek, K[azimiera] H[enryka] Bodek.
Tytuł: Release kinetics of basic fibroblast growth factor (bFGF) from certain biopolymers in the presence of ketoprofen.
Czasopismo: Pharmazie
Szczegóły: 2010 : Vol. 65, nr 11, s. 818-823
ISSN: 0031-7144
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.869
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst6/14
Autorzy: J. Zalewska-Kaszubska, D[orota] Górska, W[anda] Dyr, E[lżbieta] Czarnecka.
Tytuł: Lack of changes in beta-endorphin plasma levels after repeated treatment with fluoxetine. Possible implications for the treatment of alcoholism - a pilot study.
Czasopismo: Pharmazie
Szczegóły: 2008 : Vol. 63, nr 4, s. 308-311
ISSN: 0031-7144
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.775
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst7/14
Autorzy: K[atarzyna] Aranowska, J[ulita] Graczyk, L[iliana] Chęcińska, W[anda] Pakulska, J. Ochocki.
Tytuł: Antitumor effect of Pt(II) amine phosphonate complexes on sarcoma Sa-180 in mice. Crystal structure of cis-dichlorobis(diethyl-4-pyridylmethylphosphonate-kN)platinum(II) hydrate, cis-[PtCl2(4-pmpe)2].H2O.
Czasopismo: Pharmazie
Szczegóły: 2006 : Vol. 61, nr 5, s. 457-460
ISSN: 0031-7144
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.677
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst8/14
Autorzy: E. Mikiciuk-Olasik, I. Bilichowski, E[milia] Wojewoda, M[ałgorzata] Witczak.
Tytuł: HPLC method for determination of the purity of a mebrofenin-ligand for 99mTC-complexes.
Czasopismo: Pharmazie
Szczegóły: 2006 : Vol. 61, nr 6, s. 535-538
ISSN: 0031-7144
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.677
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst9/14
Autorzy: P. Szymański, E. Żurek, E. Mikiciuk-Olasik.
Tytuł: New tacrine-hydrazinonicotinamide hybrids as acetylcholinesterase inhibitors of potential interest for the early diagnostics of Alzheimer's disease.
Czasopismo: Pharmazie
Szczegóły: 2006 : Vol. 61, nr 4, s. 269-273
ISSN: 0031-7144
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.677
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst10/14
Autorzy: Bogusława Pietrzak, Elżbieta Czarnecka.
Tytuł: Interaction between ethanol and diazepam in mice: chronobiological aspects.
Czasopismo: Pharmazie
Szczegóły: 2005 : Vol. 60, nr 10, s. 761-764
ISSN: 0031-7144
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.587
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst11/14
Autorzy: J. Nawrot-Modranka, J. Ochocki, J[ulita] Graczyk.
Tytuł: Phosphorohydrazines of 4-oxo-4H-1-benzopyran and 1-benzopyran-2,4-dione exhibit antitumor activity against L1210 leukemia.
Czasopismo: Pharmazie
Szczegóły: 2004 : Vol. 59, nr 9, s. 731-732
ISSN: 0031-7144
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.696
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst12/14
Autorzy: M[arian] M[ikołaj] Zgoda, M[arcin] Woskowicz, M. Nachajski, O[tto] Haeusler, M[arian] Iwańczyk.
Tytuł: The effect of xylitol on the stability and morphological parameters of tablets with sorbitol made by direct tableting of formulation components.
Czasopismo: Pharmazie
Szczegóły: 2004 : Vol. 59, nr 8, s. 651-653
ISSN: 0031-7144
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.696
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst13/14
Autorzy: C. Mielczarek.
Tytuł: Methoxychalcones and methoxyflavanones in analytical studies.
Czasopismo: Pharmazie
Szczegóły: 2002 : Vol. 57, nr 9, s. 614-618
ISSN: 0031-7144
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.498
Punktacja Min. Nauki: 7.000

Pełny tekst14/14
Autorzy: A[nna] Kodym, T. Bujak.
Tytuł: Physicochemical and microbiological properties as well as stability of ointments containing aloe extract (Aloe arborescens Mill) or aloe extract associated to neomycin sulphate.
Czasopismo: Pharmazie
Szczegóły: 2002 : Vol. 57, nr 12, s. 834-837
ISSN: 0031-7144
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.498
Punktacja Min. Nauki: 7.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi