Zapytanie: PEDIATR WSPÓŁCZ
Liczba odnalezionych rekordów: 87Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/87

Autorzy: Małgorzata Modzelewska-Hołyńska, Jarosław Dynowski, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Eozynofilowe zapalenie przełyku w materiale Kliniki Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci w latach 2010-2011.
Tytuł angielski: Eosinophilic esophagitis in the material of the Clinic of Allergology, Gastroenterology and Children's Nutrition in 2010-2011
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2012 : T. 14, nr 2, s. 99-101, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

2/87
Autorzy: Izabela Kubińska, Katarzyna Szabelska-Zakrzewska, Elżbieta Czkwianianc.
Tytuł: Guzkowy przerost limfoidalny u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2012 : Vol. 14, nr 2, s. 102-104, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

3/87
Autorzy: Marzena Funkowicz, Halina Gawlik, Magdalena Jędrzejczyk, Aneta Krogulska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Wiedza rodziców niemowląt na temat aktualnych zaleceń dotyczących żywienia.
Tytuł angielski: Parents' knowledge on current infant nutritional guidelines
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2012 : T. 14, nr 3, s. 122-126, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

4/87
Autorzy: Beata Gębora-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Wojciech Fendler, Joanna Kudzin, Ewa Toporowska-Kowalska.
Tytuł: Wpływ żywienia przez przetoki odżywcze na antropometryczne i laboratoryjne wykładniki stanu odżywienia u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami oun.
Tytuł angielski: Influence of feeding by percutaneous endoscopic gastrostomy on anthropometric measurements and laboratory indices of nutritional status in children with neurological impairment
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2012 : T. 14, nr 3, s. 117-121, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

5/87
Autorzy: Anna Plocek, Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego u dzieci z przewlekłymi nieorganicznymi bólami brzucha.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2011 : T. 13, nr 4, s. 203-208, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

6/87
Autorzy: Magdalena Kostrzewska, Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Wczesna manifestacja kliniczna nieswoistego zapalenia jelit u dzieci z polimorfizmem genu CCR5.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2011 : T. 13, nr 3, s. 149-154, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

7/87
Autorzy: Magdalena Kostrzewska, Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Złożone zjawiska immunologiczne w przewlekłych chorobach zapalnych jelit.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2011 : T. 13, nr 3, s. 166-169
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

8/87
Autorzy: Jakub Białek, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Małgorzata Modzelewska-Hołyńska, Jarosław Dynowski.
Tytuł: Achalazja przełyku u 3-letniego chłopca.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2010 : T. 12, nr 4, s. 198-200, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/87
Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, M[arzena] Kolasa-Kicińska, B[eata] Sordyl, J[adwiga] Trojanowska-Lipczyk, R[yszard] Makosiej, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Analiza częstości występowania, przebiegu klinicznego oraz terapii choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci, w materiale własnym.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2009 : T. 11, nr 4, s. 165
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst10/87
Autorzy: Anna Plocek, Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: III Kryteria Rzymskie w diagnostyce przewlekłych bólów brzucha u dzieci.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2010 : T. 12, suppl. 1, s. 46
Uwagi: VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci 21-23 maja 2010, Mikołajki
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst11/87
Autorzy: Małgorzata Modzelewska-Hołyńska, Przemysław Przewratil, Magdalena Jędrzejczyk, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Krwawienie z przewodu pokarmowego w przebiegu naczyniakowatości mnogiej.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2010 : T. 12, suppl. 1, s. 29
Uwagi: VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci 21-23 maja 2010, Mikołajki
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst12/87
Autorzy: Jarosław Dynowski, Jakub Białek, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Nawracające infekcje układu oddechowego w przebiegu achalazji przełyku u 3-letniego chłopca.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2010 : T. 12, suppl. 1, s. 37
Uwagi: VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci 21-23 maja 2010, Mikołajki
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst13/87
Autorzy: I[zabela] Kubińska, P[iotr] Raczyński, E[lżbieta] Czkwianianc.
Tytuł: Ocena przydatności ultrasonograficznego pomiaru grubości ściany jelita w chorobach zapalnych jelit u dzieci.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2009 : T. 11, nr 4, s. 166
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst14/87
Autorzy: Aneta Krogulska, Jarosław Dynowski, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Ocena reaktywności oskrzeli u dzieci szkolnych z alergią pokarmową w zależności od występowania objawów z układu oddechowego.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2010 : T 12, suppl. 1, s. 22
Uwagi: VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci 21-23 maja 2010, Mikołajki
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst15/87
Autorzy: Joanna Kudzin, Ewa Toporowska-Kowalska, Marek Kurnatowski, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Ocena stężeń osteokalcyny u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2010 : T. 12, suppl. 1, s. 54
Uwagi: VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci 21-23 maja 2010, Mikołajki
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst16/87
Autorzy: Beata Gębora-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska.
Tytuł: Ocena wpływu przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) na występowanie zjawiska refluksu żołądkowo-przełykowego (GER) z zastosowaniem impedancji wewnątrzprzełykowej (MII/PH) u dzieci z przewlekłymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) - wstępne wyniki badań.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2010 : T. 12, suppl. 1, s. 38
Uwagi: V VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci 21-23 maja 2010, Mikołajki
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst17/87
Autorzy: Jarosław Dynowski, Małgorzata Modzelewska-Hołyńska, Marzena Funkowicz, Ewa Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów klinicznych i laboratoryjnych u pacjentów z alergią na białka mleka krowiego pozostających na diecie eliminacyjnej.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2010 : T. 12, suppl 1, s. 19
Uwagi: VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci 21-23 maja 2010, Mikołajki
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst18/87
Autorzy: Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Krzysztof Fyderek, Maciej Kaczmarski, Mirosława Uścinowicz, Krzysztof Paweł Jonderko, Marcel Mazur, Jarosława Siemianów-Wejchert, Dorota Waśko-Czopnik, Dorota Ksiądzyna, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Monika Parzęcka, Bartosz Romańczuk, Franciszek Iwańczak, Leszek Paradowski.
Tytuł: Podstawowe zasady badania oraz znaczenie kliniczne elektrogastrografii (EGG) u dzieci i dorosłych - konsensus wrocławski.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2010 : T. 12, nr 1, s. 54-58, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst19/87
Autorzy: Izabela Kubińska, Andrzej Pawłowski, Marzena Kolasa-Kicińska, Elżbieta Czkwianianc.
Tytuł: Polimorfizm genu Nod2/Card15 w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci i jego korelacja z przebiegiem klinicznym w chorobie Leśniowskiego-Crohna.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2009 : T. 11, nr 4, s. 135-138, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst20/87
Autorzy: Paweł Jędrzejczak, Ryszard Makosiej, Ewa Małecka-Panas, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Maja Ludzik, Andrzej Kulig, Elżbieta Czkwianianc.
Tytuł: Rak żołądka u 17-letniego chłopca obciążonego kilkoma czynnikami ryzyka karcynogenezy.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2009 : T. 11, nr 4, s. 157-159, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst21/87
Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Ewa Biernacka, Beata Gębora-Kowalska, Joanna Kudzin, Anna Plocek, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo terapii infliximabem (INFX).
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2010 : T. 12, suppl. 1, s. 59
Uwagi: VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci 21-23 maja 2010, Mikołajki
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst22/87
Autorzy: Anna Rybak, Bożena Cukrowska, Zdzisław Domagała, Anna Szaflarska-Popławska, Beata Oralewska, Barbara Muszyńska, Wojciech Cichy, Bartosz Korczowski, Krzysztof Fryderek, Ewa Hapyn, Krystyna Karczewska, Aleksandra Zalewska, Iwona Sakowska-Maliszewska, Renata Mozrzymas, Alicja Żabka, Marzena Kolasa-Kicińska, Barbara Iwańczak, Katarzyna Plata-Nazar, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Wijmenga Cisca, Jerzy Socha.
Tytuł: Wyniki genotypowania w zakresie genów HLA DQ2/8 u pacjentów z celiakią. Podsumowanie ogólnopolskiego projektu badań genetycznych w celiakii.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2010 : T. 12, suppl. 1, s. 27
Uwagi: VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci 21-23 maja 2010, Mikołajki
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst23/87
Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, R[yszard] Makosiej, A[ndrzej] Kałużyński, A[ndrzej] Kulig, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Białe w endoskopii, czerwone w makroskopii.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 14
Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHiŻ Poznań 16-18 maj 2008
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst24/87
Autorzy: J[adwiga] Mielczarek, B[eata] Brosowska, L[eokadia] Bąk-Romaniszyn.
Tytuł: Ból brzucha u dzieci a ostateczne rozpoznanie.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 88
Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHiŻ Poznań 16-18 maj 2008
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst25/87
Autorzy: K[rystyna] Wąsowska-Królikowska, M[onika] Tomaszewska, Marzena Funkowicz.
Tytuł: Czynniki decydujące o wprowadzeniu diety hipoalergicznej u niemowląt w ocenie własnej.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 85
Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHIŻGD, Poznań 16-18 maj 2008
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst26/87
Autorzy: E. Toporowska-Kowalska, M[arek] Kurnatowski, E[wa] Biernacka, A. Plocek, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Długofalowe efekty leczenia biologicznego pacjenta z chorobą Leśniowskiego-Crohna i parkinsonizmem młodzieńczym.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 71
Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHIŻGD, Poznań 16-18 maj 2008
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst27/87
Autorzy: J. Kudzin, B. Gębora-Kowalska, E. Toporowska-Kowalska, A. Plocek, E[wa] Andrzejewska, J. Jabłoński, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Leczenie chirurgiczne w nieswoistych zapaleniach jelit - prezentacja 4 przypadków.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 54
Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHIŻGD, Poznań 16-18 maj 2008
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst28/87
Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, B[arbara] Kamer, E[lżbieta] Dółka, L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, S[tanisław] Łukaszek, K. Zentra-Kowalewska, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Nietypowy obraz endoskopowy żołądka u 20-miesięcznej dziewczynki z alergią pokarmową.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 15
Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHiŻ Poznań 16-18 maj 2008
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst29/87
Autorzy: E[wa] Kowalska, M. Modzelewska-Hołyńska, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska, E. Toporowska-Kowalska.
Tytuł: Obraz błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z niedoborem masy ciała w wieku do 3 lat.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 56
Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHIŻGD, Poznań 16-18 maj 2008
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst30/87
Autorzy: M[agdalena] Kostrzewska, E. Toporowska-Kowalska, E[wa] Kowalska, W[ojciech] Młynarski, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Polimorfizm genu receptora chemokinowego CCR5 w chorobach zapalnych jelit u dzieci w materiale własnym.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 56
Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHIŻGD, Poznań 16-18 maj 2008
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst31/87
Autorzy: R[yszard] Makosiej, E[lżbieta] Czkwianianc, B[eata] Sordyl, L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, M[ałgorzata] Niedworok, P[iotr] Raczyński, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Przewlekłe zaparcie stolca a zaburzenia oddawania moczu u dzieci.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 60
Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHiŻ Poznań 16-18 maj 2008
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst32/87
Autorzy: E. Toporowska-Kowalska, M[arek] Kurnatowski, E[wa] Biernacka, A. Plocek, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Przydatność diagnostyczna cholangiopankreatografii metodą rezonansu magnetycznego u dzieci w materiale własnym.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 72
Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHIŻGD, Poznań 16-18 maj 2008
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst33/87
Autorzy: Marek Woynarowski, Iwona Ignyś, Danuta Celińska-Cedro, Piotr Albrecht, Grażyna Czaja-Bulsa, Adam Daukszewicz, Krzysztof Fyderek, Ewa Hapyn, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Jan Józefczuk, Bartosz Korczowski, Ewa Toporowska-Kowalska, Piotr Landowski, Jolanta Maślana, Grażyna Mierzwa, Grażyna Rowicka, Wojciech Pieniążek, Tomasz Pytrus, Stanisław Skomra, Halina Woś.
Tytuł: Stan dziecięcej endoskopii w Polsce w 2007 r.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 3, s. 158-163, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst34/87
Autorzy: M[aja] Łudzik, L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Występowanie infekcji przewodu pokarmowego u dzieci z dyspepsją czynnościową.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 51
Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHiŻ Poznań 16-18 maj 2008
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst35/87
Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Zahamowanie wydzielania interferonu gamma przez limfocyty w odpowiedzi na stymulację różnymi czynnikami u dzieci w przebiegu zakażenia Helicobacter pylori.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 31
Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHiŻ Poznań 16-18 maj 2008
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst36/87
Autorzy: M. Modzelewska-Hołyńska, E[wa] Kowalska, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Zastosowanie przezskórnej endoskopowej gastrojejunostomii u dzieci do lat 3.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 59
Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHIŻGD, Poznań 16-18 maj 2008
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst37/87
Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, P[iotr] Raczyński, R[yszard] Majka, I[zabela] Kubańska, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Zastosowanie ultrasonograficznej oceny czynności pęcherza żółciowego u dzieci.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 32
Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHiŻ Poznań 16-18 maj 2008
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst38/87
Autorzy: M. Funkowicz, M. Jędrzejczyk, E[wa] Kowalska, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Zespół chylomikronemii u niemowlęcia - opis przypadku.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 36
Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHIŻGD, Poznań 16-18 maj 2008
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst39/87
Autorzy: Maja Łudzik, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Znaczenie badań endoskopowych w diagnostyce czynnościowych bólów brzucha.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 2, s. 81-84, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst40/87
Autorzy: M[aja] Łudzik, L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, R[yszard] Makosiej, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Znaczenie badań endoskopowych w diagnostyce czynnościowych bólów brzucha.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 50
Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHiŻ Poznań 16-18 maj 2008
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst41/87
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Andrzej Kulig, Izabela Płaneta-Małecka, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Czy w czasie badania gastrofiberoskopowego u dzieci powinny być pobierane wycinki do badań histologicznych?
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 2, s. 94-97, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst42/87
Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Beata Gębora-Kowalska, Joanna Kudzin, Anna Plocek, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Kolektomia w ciężkiej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego - opis 2 przypadków.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 3, s. 225-228, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst43/87
Autorzy: Krystyna Grzybowska.
Tytuł: Leczenie żywieniowe w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 3, s. 159-162, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst44/87
Autorzy: Maja Łudzik, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Aleksandra Ryngajłło, Elżbieta Czkwianianc, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Współwystępowanie choroby Leśniowskiego-Crohna z chorobą trzewną u 8-letniego chłopca.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 3, s. 191-193, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst45/87
Autorzy: Krystyna Grzybowska, Ryszard Makosiej, Beata Kozieł, Anna Kisiel, Izabela Płaneta-Małecka.
Tytuł: Kamica układu moczowego u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 1, s. 29-32, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst46/87
Autorzy: K[rystyna] Grzybowska, R[yszard] Makosiej, B[eata] Kozieł, A[nna] Kisiel, I[zabela] Płaneta-Małecka.
Tytuł: Kamica układu moczowego u dzieci z wrzodziejcym zapaleniem jelita grubego.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 1, s. 46
Uwagi: IV Konferencja "Nieswoiste Zapalenia Jelit" Poznań 2.12.2005
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst47/87
Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Renata Czechorowska-Mazerant, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Przełom celiakalny u 2,5-letniej dziewczynki.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 1, s. 25-28, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst48/87
Autorzy: K[rystyna] Grzybowska, J[adwiga] Trojanowska-Lipczyk, A[gnieszka] Podczaska-Słowińska, B[eata] Fortak, B[eata] Kozieł, I[zabela] Płaneta-Małecka.
Tytuł: Zakrzepowe zapalenia naczyń żylnych w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 1, s. 47
Uwagi: IV Konferencja "Nieswoiste Zapalenia Jelit" Poznań 2.12.2005
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst49/87
Autorzy: Aleksandra Ryngajłło, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Żółciowe zapalenie wątroby w przebiegu zarażenia Ascaris lumbricoides.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 1, s. 41-42, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst50/87
Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Agnieszka Szadkowska, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z noworozpoznaną cukrzycą typu 1 - korelacja z wykładnikami wyrównania metabolicznego.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 3, s. 181-184, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst51/87
Autorzy: Elżbieta Czkwianianc, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Krystyna Grzybowska, Sławomir Suski, Hanna Grochulska-Cerska, Andrzej Chilarski, Izabela Płaneta-Małecka.
Tytuł: Krwawienie z przewodu pokrmowego u dzieci - przyczyna nieznana? Przydatność metod radioizotopowych w diagnostyce uchyłka Meckela u dzieci w materiale własnym.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 3, s. 231-234, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst52/87
Autorzy: Magdalena Kostrzewska, Marzena Funkowicz, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Ocena przyczyn niedoboru masy ciała u małych dzieci.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 3, s. 211-213, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst53/87
Autorzy: Agnieszka Błaszczyk, Danuta Chlebna-Sokół, J[olanta] Frasunkiewicz.
Tytuł: Ocena spożycia wybranych witamin i składników w grupie dzieci w wieku 10-13 lat.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 4, s. 275-279, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst54/87
Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Marek Kurnatowski, Beata Gębora-Kowalska.
Tytuł: Wartość kliniczna testów nieinwazyjnych (antygen w kale - HpSA, mocznikowy test oddechowy - UBT) w ocenie zakażenia Helicobacter pylori u dzieci.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 3, s. 177-179, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst55/87
Autorzy: Franciszek Iwańczak, Elżbieta Maciorkowska, Maciej Kaczmarski, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesław Romańczuk, Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Grażyna Mierzwa, Wojciech Cichy, Iwona Ignyś, Danuta Dzierżanowska, Grażyna Gościniak, Ewa Vogtt.
Tytuł: Badania epidemiologiczne częstości występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci w Polsce.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 4, s. 345-350, Sum
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst56/87
Autorzy: Ewa Kowalska.
Tytuł: Hiperkalcemia u niemowląt.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 2, s. 161-163, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst57/87
Autorzy: Krystyna Grzybowska.
Tytuł: Objawy kliniczne nieswoistych zapaleń jelit u dzieci.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 2, s. 185-187, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst58/87
Autorzy: Krystyna Grzybowska, Maria R[enata] Dziuda-Gorzkowska, Andrzej Grzybowski, Izabela Płaneta-Małecka.
Tytuł: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 2, s. 199-205, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst59/87
Autorzy: K[rystyna] Grzybowska, M[aria] R[enata] Dziuda-Gorzkowska, A[ndrzej] Grzybowski, I[zabela] Płaneta-Małecka.
Tytuł: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 2, s. 215
Uwagi: II Ogólnopolskie Sympozjum Nieswoistych Zapaleń Jelit 19.03.2004 - Łódź
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst60/87
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka.
Tytuł: Przyczyny niepowodzenia eradykacji Helicobacter pylori.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 4, s. 387-391, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst61/87
Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Beata Gębora-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Refluks dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy u dzieci z objawami choroby refluksowej przełyku.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 3, s. 235-239, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst62/87
Autorzy: Adam Dziki, Radzisław Trzciński, Andrzej Sygut.
Tytuł: Rola i miejsce leczenia chirurgicznego w nieswoistych przewlekłych zapaleniach jelit.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 4, s. 455-459, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst63/87
Autorzy: Jan Chojnacki, Paweł Wichan.
Tytuł: Tło patogenetyczne i zasady lczenia zachowawczego przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 4, s. 441-447, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst64/87
Autorzy: K[rystyna] Grzybowska, J[adwiga] Trojanowska-Lipczyk, A[gnieszka] Podczaska-Słowińska, I[zabela] Płaneta-Małecka.
Tytuł: Trudności diagnostyczne u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 2, s. 216-217
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst65/87
Autorzy: Ewa Kowalska.
Tytuł: Współwystępowanie choroby Hirschsprunga i mukowiscydozy u niemowlęcia z niedrożnością jelit.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 2, s. 157-159, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst66/87
Autorzy: Krystyna Wąsowska-Królikowska, Anna Plocek, Ewa Toporowska-Kowalska.
Tytuł: Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego w alergii pokarmowej u niemowląt i małych dzieci.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 4, s. 435-438, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst67/87
Autorzy: Józef Drzewoski, Maria Wiśniewska-Jarosińska.
Tytuł: Zaburzenia przewodu pokarmowego u chorych na cukrzycę.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 4, s. 361-367, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst68/87
Autorzy: Krystyna Grzybowska, Izabela Płaneta-Małecka, Anna Kisiel, Jadwiga Trojanowska-Lipczyk, Agnieszka Podczaska.
Tytuł: Azatiopryna w leczeniu sterydozależnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 2, s. 141-143, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst69/87
Autorzy: Marek Kurnatowski, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Alicja Kurnatowska.
Tytuł: Badania mikologiczne próbek kału dzieci z objawami czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 4, s. 233-235, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst70/87
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Elżbieta Czkwianianc, Beata Sordyl, Stanisław Łukaszek, Ewa Vogtt, Elżbieta Rożynek, Danuta Dzierżanowska, Wiktor Łaszewicz.
Tytuł: Kliniczne wartości testów diagnostycznych w rozpoznawaniu zakażenia Helicobacter pylori.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 2, s. 93-96, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst71/87
Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Beata Gębora-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Ocena pH-metryczna, bilimetryczna (Bilitec 2000TM) i endoskopowa u dzieci z objawami refluksu żołądkowo-przełykowego.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 4, s. 207-210, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst72/87
Autorzy: Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska.
Tytuł: Rola składu treści refluksowej w patofizjologii choroby refluksowej.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 4, s. 245-248, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst73/87
Autorzy: Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska.
Tytuł: Układ immunologiczny jako modulator czynności motorycznej przewodu pokarmowego.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 4, s. 237-240, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst74/87
Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Anna Pawlak, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Żywienie enteralne u dzieci - doświadczenia własne.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 2, s. 131-134, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst75/87
Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Bilitec 2000 w diagnostyce refluksu dwunastniczo-żołądkowego u dzieci - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 3, s. 343-346, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst76/87
Autorzy: Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska, Zbigniew Kołaciński, Jacek Rzepecki.
Tytuł: Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci. Część I. Analiza rodzaju toksyn, postępowania wczesnego i zakresu zmian oparzeniowych.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 2, s. 141-146, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst77/87
Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Kowalska.
Tytuł: Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci. Część II. Rola endoskopii w ocenie powikłań wczesnych, odległych i ich leczeniu.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 2, s. 147-150, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst78/87
Autorzy: Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska, Beata Kowalska, Ewa Kowalska.
Tytuł: Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci. Część III. Refluks żołądkowo-przełykowy jako powikłania chemicznego oparzenia przewodu pokarmowego.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 2, s. 151-154, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst79/87
Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Jerzy Bodalski, Agnieszka Szadkowska.
Tytuł: Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1 i zakażeniem Helicobacter pylori - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 3, s. 347-349, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst80/87
Autorzy: Andrzej Grzybowski, Elżbieta Trafalska, Krystyna Grzybowska.
Tytuł: Ekoterapeutyki a nieswoiste zapalenia jelit.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 4, s. 431-434, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst81/87
Autorzy: Andrzej Grzybowski, Elżbieta Trafalska, Krystyna Grzybowska.
Tytuł: Ektoterapeutyki a nieswoiste zapalenie jelit.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 4, s. 431-434, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst82/87
Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Nowe metody w diagnostyce choroby refluksowej.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 2, s. 123-126, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst83/87
Autorzy: Anna Kisiel, Krystyna Grzybowska, Krzysztof Zeman, Izabela Płaneta-Małecka.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów funkcji granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 3, s. 275-280, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst84/87
Autorzy: Monika Wiśniewska, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Tomasz Rechciński, Małgorzata Płonka, Władysław Bielański, Stanisław J[an] Konturek, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
Tytuł: Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSa.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 3, s. 373-376, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst85/87
Autorzy: Krystyna Grzybowska, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Paweł Wichan, Eleonora Dyńska, Anna Golińska, Ewa Kozielska, Barbara Gumkowska-Kamińska, Piotr Lewandowski, Piotr Banach.
Tytuł: Polipowatość młodzieńcza mnoga - opis dwóch przypadków.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 2, s. 181-183, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst86/87
Autorzy: Krystyna Wąsowska-Królikowska, Jarosław Dynowski, Monika Tomaszewska, Ewa Kowalska.
Tytuł: Białko kationowe eozynofilów (ECP) jako marker nadwrażliwości oskrzeli u dzieci do lat 4.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2001 : T. 3, nr 3, s. 213-217, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst87/87
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego u dzieci - doświadczenia własne.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2001 : T. 3, nr 3, s. 241-244, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi