Zapytanie: PEDIATR MED RODZ
Liczba odnalezionych rekordów: 80Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/80

Autorzy: Joanna Pawłowska, Kamila Pawłowska-Iwanicka, Iwona Stelmach.
Tytuł: Blastocysta u 5-letniego chłopca - opis przypadku
Tytuł angielski: Blastocystis infection in a 5-year-old boy - a case report
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2018 : Vol. 14, nr 3, s. 324-326
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/80
Autorzy: Dorota Szałowska-Woźniak, Krzysztof Zeman, Leokadia Bąk-Romaniszyn.
Tytuł: Ocena fenotypu i haplotypu pacjentów z chorobą trzewną hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi w latach 2012-2018
Tytuł angielski: An assessment of phenotype and haplotype in patients with coeliac disease hospitalised in the Department of Paediatrics, Immunology and Nephrology of the Polish Mother's Memorial Hospital - Research Institute in Łódź between 2012 and 2018
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2018 : Vol. 14, nr 4, s. 396-401
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/80
Autorzy: Ewelina Stępień, Joanna Jerzyńska, Katarzyna Woicka-Kolejwa, Iwona Stelmach.
Tytuł: Ocena surowiczego stężenia 25(OH)Du dzieci z nawracającymi infekcjami z regionu łódzkiego
Tytuł angielski: Serum concentration of 25(OH)D in children with recurrent infections from Łódź Province
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2018 : T. 14, nr 2, s. 183-188
Uwagi: UMED 503/2-056-01/503-01
ISSN: 1505-3768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/80
Autorzy: Kamila Pawłowska-Iwanicka, Małgorzata Podsiadłowicz-Borzęcka, Iwona Stelmach.
Tytuł: Choroba kociego pazura u 8-letniego chłopca - opis przypadku.
Tytuł angielski: Cat scratch disease in a 8-year-old boy - a case report.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2016 : Vol. 12, nr 4, s. 451-454, Streszcz., Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

5/80
Autorzy: Kamil Koszela, Sylwia Krukowska, Marta Woldańska-Okońska.
Tytuł: Dolegliwości bólowe kręgosłupa jako choroba cywilizacyjna
Tytuł angielski: Back pain as a lifestyle disease
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2017 : vol. 13, nr 3, s. 344-351
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/80
Autorzy: Piotr Kruk, Michał Nowicki.
Tytuł: Intensyfikacja regularnej aktywności fizycznej u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym
Tytuł angielski: Intensification of regular physical activity in patients with resistant hypertension
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2017 : T. 13, nr 3, s. 368-376
Uwagi: UMED 503/1-151-02/503-01
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

7/80
Autorzy: Marcin Barylski.
Tytuł: Monakolina i atorwastatyna w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych - próba pozycjonowania
Tytuł angielski: Monacolin and atorvastatin in cardiovascular prevention - an attempt at positioning
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2017 : T. 13, nr 1, s. 79-92
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

8/80
Autorzy: Maciej Pawłowski, Iwona Stelmach.
Tytuł: Obraz kliniczny i epidemiologia atypowych oraz krztuścowych zapaleń płuc u dzieci nieskutecznie leczonych ambulatoryjnie, hospitalizowanych w sezonie infekcyjnym 2015-2016.
Tytuł angielski: Clinical picture and epidemiology of atypical and pertussis-related pneumonia in unsuccessfully treated paediatric outpatients, hospitalised during the infectious season of 2015-2016.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2017 : Vol. 13, nr 1, s. 103-107, Streszcz., Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

9/80
Autorzy: Daniela Podlecka, Beata Jach, Małgorzata Podsiadłowicz-Borzęcka, Iwona Stelmach.
Tytuł: Ropień płuca u immunokompetentnej 4-letniej dziewczynki - opis przypadku
Tytuł angielski: Lung abscess in an immunocompetent 4-year-old girl - a case report
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2017 : T. 13, nr 4, s. 567-571
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

10/80
Autorzy: Piotr Fuss, Beata Kierzkowska, Iwona Stelmach.
Tytuł: Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako przyczyna przewlekłego kaszlu i nawrotowych infekcji u 4-letniego chłopca.
Tytuł angielski: Atrial septal defect as a cause of chronic cough and recurrent infections in a 4-year-old boy.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2017 : Vol. 13, nr 3, s. 406-411
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

11/80
Autorzy: Marta Kostrzewa, Kamil Faltin, Wiesław Konopka, Jarosław Andrzejewski, Małgorzata Stańczyk, Marcin Tkaczyk.
Tytuł: Wpływ usunięcia migdałków na moczenie nocne u chrapiących dzieci
Tytuł angielski: The effects of adenotonsillotomy on nocturnal enuresis in snoring children
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2017 : Vol. 13, Nr 4, s. 507-513
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

12/80
Autorzy: Anna Łupińska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wybrane czynniki wpływające na masę kostną uczniów łódzkich szkół w wieku 7-10 lat z rozpoznaną otyłością.
Tytuł angielski: Selected factors affecting bone mass in students with diagnosed obesity, aged 7-10 years, from Łódź
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2017 : Vol. 13, nr 4, s. 514-526, Streszcz., Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

13/80
Autorzy: Iwona Stelmach, Katarzyna Bal-Gierańczyk, Marta Szarkowska.
Tytuł: Atypowa postać mukowiscydozy u 14-letniego chłopca.
Tytuł angielski: Atypical cystic fibrosis diagnosed in a 14-year-old boy.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2016 : Vol. 12, nr 2, s. 209-213, Streszcz., Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

14/80
Autorzy: Krzysztof Wróblewski, Katarzyna Młudzik, Susan Afshari, Piotr Grzelak, Marcin Tkaczyk.
Tytuł: Czy pediatra powinien wykonywać badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej u dzieci rodziców z wielotorbielowatościa nerek?
Tytuł angielski: Should a paediatrician perform abdominal ultrasonography in children of parents with polycystic kidney disease?
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2016 : Vol. 12, nr 3, s. 303-309, Streszcz., Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

15/80
Autorzy: Marta Janicka-Szczepaniak, Joanna Świdrowska, Elżbieta Smolewska.
Tytuł: Manifestacje stawowe u dzieci w przebiegu zakażenia glistą ludzką i psią - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Joint manifestations in children infected with Ascaris lumbricoides and Toxocara canis - single centre experience.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2016 : 12, 2, 194-200
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

16/80
Autorzy: Kamil Faltin, Marta Kostrzewa, Małgorzata Stańczyk, Marcin Tkaczyk.
Tytuł: Zespół Mowata-Wilson - opis przypadku
Tytuł angielski: Mowat-Wilson syndrome - case study
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2016 : T. 12, nr 2, s. 201-208
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

17/80
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Paweł Górski.
Tytuł: Astma według raportu GINA 2014. Asthma according to the GINA report 2014.
Tytuł angielski: Asthma according to the GINA report 2014.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2015 : Vol. 11, nr 1, s. 10-29, Sum., Streszcz.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

18/80
Autorzy: Joanna Kosińska, Paweł Górski, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Gruźlica u dzieci - od diagnostyki do chemioprofilaktyki i leczenia
Tytuł angielski: Tuberculosis in children - from diagnostics to chemoprophylaxis and treatment
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2014 : T. 10, nr 2, s. 111-127, Sum., Streszcz.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

19/80
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Paweł Górski.
Tytuł: Leczenie astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i długo działającymi ß2-agonistami - leczenie podtrzymujące i doraźne.
Tytuł angielski: Asthma therapy with inhaled corticosteroids and long-acting B2-agonists - MART model.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2014 : Vol. 10, nr 1, s. 15-24, Sum., Streszcz.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

20/80
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Paweł Górski.
Tytuł: Obrazy kliniczne fenotypów nietolerancji na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Część I.
Tytuł angielski: Clinical pictures of phenotypes of intolerance to aspirin and other nonsteroidal anti - inflammatory drugs. Part I.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2014 : Vol. 10, nr 4, s. 346-359, Sum., Streszcz.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

21/80
Autorzy: Izabela Grabska-Kobyłecka, Dariusz Nowak.
Tytuł: Sen, bezsenność i jej leczenie - krótki przegląd aktualnej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem ziołolecznictwa.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2014 : Vol. 10, nr 3, s. 270-277, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

22/80
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Paweł Górski.
Tytuł: Całościowa ocena przewlekłej obturacyjnej choroby płuc według raportu GOLD 2011.
Tytuł angielski: Combined assessment of chronic obstructive pulmonary disease according to GOLD report 2011.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2013 : 9, 2, 135-143
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

23/80
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Katarzyna Mańkowska-Baczyńska, Paweł Górski.
Tytuł: Gruźlica - od diagnostyki do leczenia według standardów dla krajów Unii Europejskiej.
Tytuł angielski: Tuberculosis - from diagnosing to treatment according to the European Union standards.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2013 : 9, 3, 224-231, Sum., Streszcz.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

24/80
Autorzy: Małgorzata Stańczyk, Zbigniew Krenc, Marcin Tkaczyk.
Tytuł: Wpływ regularnej aktywności fizycznej na skład ciała i ciśnienie tętnicze dzieci ze szkoły sportowej.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2013 : Vol. 9, nr 2, s. 165-172
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Adres url:

25/80
Autorzy: Zbigniew Krenc, Wojciech Mazurowski, Marzenna Wosik-Erenbek, Małgorzata Stańczyk, Magdalena Wiszniewska.
Tytuł: Zmiany w spoczynkowych elektrokardiogramach młodych lekkoatletów po 8-miesięcznym okresie treningowym.
Tytuł angielski: Changes in resting electrocardiograms of young athletes after 8 months of physical training.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2013 : Vol. 9, nr 2, s. 173-178
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

26/80
Autorzy: Zbigniew Krenc.
Tytuł: Badanie kliniczne młodego sportowca - punkt widzenia kardiologa sportowego
Tytuł angielski: Clinical Examination of young athlete - sports cardiologist's point of view.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2012 : T. 8, Nr 2, s. 130-136
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

27/80
Autorzy: Dorota Szałowska, Leokadia Bąk-Romaniszyn.
Tytuł: Ostre zapalenie trzustki u 15-letniej dziewczynki
Tytuł angielski: The acute pancreatitis in 15-year-old girl
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2012 : Vol. 8, nr 3, 258-262, Streszcz., Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

28/80
Autorzy: Dorota Szałowska, Leokadia Bąk-Romaniszyn.
Tytuł: Różne manifestacje kliniczne alergii na białko mleka krowiego
Tytuł angielski: Different clinical manifestations of cow's milk allergy
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2012 : T.8, nr 3, 239-245, Streszcz., Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

29/80
Autorzy: Izabela Kupryś-Lipińska.
Tytuł: Skuteczność montelukastu w ambulatoryjnym leczeniu astmy oskrzelowej u pacjentów powyżej 15. roku życia w warunkach codziennej praktyki lekarskiej (real life study).
Tytuł angielski: Real life study on the effectiveness of montelukast in the treatment of outpatients suffering from bronchial asthma over 15 years old
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2012 : T. 8, nr 4, s. 360-369
Uwagi: Badanie zrealizowano we współpracy z Medical Marketing Services (MMMS) w ramach grantu ufundowanego przez firmę Sandoz Polska
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

30/80
Autorzy: Dorota Szałowska, Marzenna Wosik-Erenbek.
Tytuł: Zespół Melkerssona-R osenthala jako przyczyna nawracającego porażenia nerwu twarzowego u 10-letniej dziewczynki
Tytuł angielski: Melkersson-Rosenthal syndrome as a cause of recurrent facial nerve palsy in 10-year-old girl
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2012 : T. 8, nr 3, 263-267
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

31/80
Autorzy: Katarzyna Siniewicz-Luzeńczyk, Anna Krakowska, Agnieszka Ślemp, Krzysztof Zeman, Leokadia Bąk-Romaniszyn.
Tytuł: Zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego u dzieci z dolegliwościami bólowymi brzucha
Tytuł angielski: Small intestinal bacterial overgrowth in children with abdominal pain
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2012 : T. 8, nr 2, s. 120-123, Streszcz., Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

32/80
Autorzy: Aleksandra Kaczka, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Bóle brzucha.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 1, s. 9-16, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

33/80
Autorzy: Z. Krenc.
Tytuł: Elektrokardiogram spoczynkowy młodego sportowca - co lekarz rodzinny wiedzieć powinien?
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2011 : T. 7, nr 2, s. 129-135
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

34/80
Autorzy: Łukasz Durko, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Krwawienie z przewodu pokarmowego.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 1, s. 17-29, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

35/80
Autorzy: Anna Jander, Ryszard Wierciński, Irena Bałasz-Chmielewska, Monika Miklaszewska, Katarzyna Zachwieja, Halina Borzęcka, Jacek Zachwieja, Irena Olszak-Szot, Dariusz Kubicki, Helena Ziółkowska, Jacek Rubik, Maria Szczepańska, Dariusz Runowski, Wojciech Fendler, Marcin Tkaczyk.
Tytuł: Leczenie czynnikami pobudzającymi erytropoezę u dzieci z przewlekłą chorobą nerek w 3.-5. stadium - wyniki ogólnopolskiego badania wieloośrodkowego Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2011 : T. 7, nr 2, s. 156-163, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

36/80
Autorzy: Janusz Jabłoński, Paulina Czajka, Adam J. Białas, Małgorzata [Patol] Lewandowska.
Tytuł: Przezskórna endoskopowa gastrostomia u dzieci - szansa na lepsze życie czy zło konieczne?
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2010 : Vol. 6, nr 3, s. 204-210, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

37/80
Autorzy: Z. Krenc, A. Piaseczna-Piotrowska.
Tytuł: Relaksacja przepony przyczyną narastającej niewydolności krążeniowo-oddechowej u 10-letniej dziewczynki - opis przypadku.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2011 : T. 7, nr 1, s. 68-71
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

38/80
Autorzy: Janusz Jabłoński, Paweł Polityło, Ewa Andrzejewska, Małgorzata [Patol] Lewandowska.
Tytuł: Własne doświadczenia w leczeniu dzieci z pierwotną samoistną odmą opłucnową.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 2, s. 150-155, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

39/80
Autorzy: Marta Słomka, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Wzdęcia i odbijania.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 1, s. 30-34, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

40/80
Autorzy: Jadwiga Kroczyńska-Bednarek, Iwona Grzeleewska-Rzymowska.
Tytuł: Zespół nakładania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2011 : 7, 2, 136-143, Sum., Streszcz.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

41/80
Autorzy: Zbigniew Krenc, Leokadia Bąk-Romaniszyn.
Tytuł: Koarktacja aorty u 13-letniego chłopca z chorobą trzewną i chorobą Leśniowskiego-Crohna - opis przypadku.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2010 : Vol. 6, nr 1, s. 63-67, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

42/80
Autorzy: Jadwiga Kroczyńska-Bednarek, Paweł Górski, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Nieswoista nadreaktywność oskrzeli w diagnostyce astmy dziecięcej.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2010 : Vol. 6, nr 2, s. 85-91, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

43/80
Autorzy: Anna Mokrowiecka, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Nudności i wymioty.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2010 : Vol 6, nr 4, s. 268-274, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

44/80
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Probiotyki i prebiotyki w profilaktyce i leczeniu chorób u dzieci
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2010 : T. 6, s. 186-191
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

45/80
Autorzy: Jadwiga Kroczyńska-Bednarek, Paweł Górski, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Współczesne poglądy na patogenezę nadreaktywności oskrzeli w astmie dziecięcej.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2010 : Vol. 6, nr 2, s. 77-84, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

46/80
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska.
Tytuł: Astma łagodna - od patogenezy do leczenia
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 3, s. 160-168, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

47/80
Autorzy: Joanna Mikołajczyk, Iwona Grzelewska-Rzymowska, Jadwiga Kroczyńska-Bednarek.
Tytuł: Co wpływa na osiągnięcie kontroli astmy?
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 2, s. 83-90, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

48/80
Autorzy: Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Czynniki ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów leczonych szpitalnie
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 1, s. 27-32, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

49/80
Autorzy: Kamilla Tymińska, Michał Krawczyk, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Gruźlica płuc u 27 letniej kobiety.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 2, s. 120-125, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

50/80
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Leczenie skojarzone astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i beta2-agonistami
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol 5, nr 3, s. 178-185, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

51/80
Autorzy: Ryszard Makosiej, Elżbieta Czkwianianc, Danuta Leśniak, Małgorzata Niedworok, Beata Sordyl, Piotr Raczyński, Anna Midel, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Moczenie nocne i dzienne popuszczanie moczu u dzieci z zespołem rzekomej nadreaktywności wypieracza.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 1, s. 37-42, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

52/80
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska.
Tytuł: Nadwrażliwość na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 3, s. 186-193, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

53/80
Autorzy: Joanna Mikołajczyk, Iwona Grzelewska-Rzymowska, Jadwiga Kroczyńska-Bednarek.
Tytuł: Od ciężkości astmy do kontroli astmy. Metody oceny kontroli astmy.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 2, s. 91-97, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

54/80
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Probiotyki i prebiotyki w chorobach przewodu pokarmowego u dzieci.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 1, s. 16-22, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

55/80
Autorzy: Małgorzata Kot, Małgorzata [obca] Lewandowska, Julia Kruk-Jeromin.
Tytuł: Rodzinne występowanie zespołu Treachera Collinsa - opis 6 rodzin.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : T. 5, nr 1, s. 60-65, rSum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

56/80
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Świsty i astma we wczesnym dzieciństwie - raport PRACTALL.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 3, s. 169-173, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

57/80
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Jadwiga Kroczyńska-Bednarek, Ewa Kaczanowska.
Tytuł: Testy czynności płuc i nadreaktywności oskrzeli w astmie
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 3, s. 145-151, 168, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

58/80
Autorzy: Izabela Mękarska-Paradowska, Izabela Płaneta-Małecka, Leokadia Bąk-Romaniszyn.
Tytuł: Uwarunkowania środowiskowe zakażenia Helicobacter pylori u dzieci.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 1, s. 33-36, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

59/80
Autorzy: Zbigniew Krenc.
Tytuł: Zamrożony mięsień sercowy jako prawdopodobna przyczyna komorowej arytmii u 17-letniego pacjenta - opis przypadku
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : T. 5, nr 4, s. 276-280
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

60/80
Autorzy: Małgorzata Niedworok, Beata Sordyl, Ryszard Makosiej, Elżbieta Czkwianianc.
Tytuł: Zespół larwy trzewiowej wędrującej u 3-letniego chłopca.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 1, s. 56-59, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

61/80
Autorzy: Tomasz Jeske, Andrzej Denys.
Tytuł: Hodowla nanobakterii z kamieni górnych dróg moczowych.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2008 : T. 4, nr 1, s. 62-64, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

62/80
Autorzy: Joanna Mikołajczyk, Iwona Grzelewska-Rzymowska, Jadwiga Kroczyńska-Bednarek.
Tytuł: Ocena kontroli astmy u chorych leczonych przez alergologa.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2008 : T. 4, nr 1, s. 48-54, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

63/80
Autorzy: Sylwia Kwiatkowska, Agnieszka Urbaniak, Urszula Szkudlarek, Marek Zięba.
Tytuł: Ocena lokalnego i systemowego stanu zapalnego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w okresie stabilnym i w zaostrzeniu.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2008 : T. 4, nr 3, s. 183-188, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

64/80
Autorzy: Magdalena Wiszniewska, Zbigniew Krenc, Wojciech Mazurowski, Dorota Szałowska, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Rumień guzowaty - wciąż aktualny problem diagnostyczny. Prezentacja dwóch przypadków.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2008 : Vol. 4, nr 2, s. 118-123, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

65/80
Autorzy: Andrzej Denys.
Tytuł: Wykorzystanie immunomodulujących właściwości preparatów pochodzenia bakteryjnego w profilaktyce i leczeniu zakażeń układu oddechowego.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2008 : T. 4, nr 1, s. 20-25, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

66/80
Autorzy: Renata Zagdańska, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Ból nowotworowy i jego leczenie.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 3, s. 148-157
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

67/80
Autorzy: Agnieszka Cywińska-Bernas, Maja Łudzik, Leokadia Bąk-Romaniszyn.
Tytuł: Czkawka u dzieci - niegroźna dolegliwość czy poważny objaw choroby?
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 4, s. 282-289, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

68/80
Autorzy: Michał Krawczyk, Sylwia Kwiatkowska.
Tytuł: Gruźlica płuc - choroba wciąż aktualna.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 2, s. 84-90, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

69/80
Autorzy: Tomasz Mackiewicz, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Leczenie zakażeń układu oddechowego w podstawowej opiece medycznej.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 2, s. 120-127
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

70/80
Autorzy: Marzena Funkowicz, Monika Tomaszewska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Przedłużająca się żółtaczka u noworodka jako pierwszy wykładnik sklerodermii u matki - opis przypadku.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2007 : Vol. 3, nr 4, s. 294-296, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

71/80
Autorzy: Agnieszka Urbaniak, Sylwia Kwiatkowska.
Tytuł: Rak płuca - od diagnostyki do leczenia.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 1, s. 7-13, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

72/80
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska.
Tytuł: Astma łagodna - od patogenezy do leczenia.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 4, s. 244-252
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

73/80
Autorzy: Maja Łudzik, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Agnieszka Cywińska-Bernas, Zbigniew Krenc, Izabela Płaneta-Małecka, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Autyzm wczesnodziecięcy jako problem w pediatrii - opis dwóch przypadków.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 3, s. 204-209, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

74/80
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Nadwrażliwość na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 1, s. 7-14, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

75/80
Autorzy: Andrzej Denys.
Tytuł: Pozaantybiotykowe właściwości makrolidów.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 1, s. 15-20, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

76/80
Autorzy: Zbigniew Krenc, Joanna Kozłowska, Wiesława Gałdecka, Krzysztof Siniewicz, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Skąpoobjawowe wgłobienie krętniczo-kątnicze u ośmioletniego chłopca - opis przypadku.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 3, s. 214-217, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

77/80
Autorzy: Kamilla Tymińska, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Zespół Churga-Strauss u 28-letniego chorego na astmę.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 3, s. 210-213, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

78/80
Autorzy: Andrzej Denys.
Tytuł: Epidemie XXI wieku.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2005 : T. 1, nr 3, s. 205-209, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

79/80
Autorzy: Marzenna Wosik-Erenbek, Dorota Szałowska, Robert Gruda.
Tytuł: Kamica pęcherzyka żółciowego u 17-letniego chłopca.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2005 : T. 1, nr 1, s. 87-90, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

80/80
Autorzy: Andrzej Denys.
Tytuł: Makrolidy w leczeniu zakażenia układu oddechowego.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2005 : T. 1, nr 1, s. 15-18, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi