Zapytanie: ONKOL POL
Liczba odnalezionych rekordów: 202Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/202

Autorzy: Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Anna Panasiuk, Eryk Latoch, Agnieszka Obitko-Płudowska, Lidia Kajdas, Teresa Stachowicz-Stencel, Irena Karpińska-Derda, Anna Charubczyk, Grażyna Sobol.
Tytuł: Martwica jałowa kości u dzieci i młodzieży leczonych z powodu choroby nowotworowej. Doniesienie wstępne Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek, Chłoniaków i Guzów Litych.
Tytuł angielski: Osteonecrosis in children and adolescents treated for malignancy. Preliminary report from Polish Pediatric Leukemia, Lymphoma, Solid Tumors Study Group.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2013 : 16, 1, 17-22, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

2/202
Autorzy: M Kostrzewska, K Mycko, W[ojciech] Młynarski, B[eata] Zalewska-Szewczyk.
Tytuł: Alfa-talasemia i upośledzenie umysłowe sprzężone z chromosomem X (zespół ATRX) - opis dwóch przypadków
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 24
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/202
Autorzy: J. Bulsa, A. Sonsala, Ł. Sędek, I. Malinowska, M. Wieczorek, K. Derwich, J[oanna] Trelińska, W. Badowska, M. Niedźwiecki, E. Niedzielska, G. Sobol, M. Wysocki, J. R. Kowalczyk, W. Balwierz, G. Karolczyk, E. Kamieńska, I. Lhermitte, A. Orfao, JJ. M. van Dongen, T. Szczepański.
Tytuł: ALOT w postępowaniu diagnostycznym ostrych białaczek
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 53
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/202
Autorzy: P[atryk] Górniak, A[gata] Pastorczak, M. Romiszewska, A. Sokół-Jeżewska, T. Szczepański, I. Malinowska, B. Kazanowska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Analiza częstości defektów i ekspresji form splicingowych mRNA genu IKZF1 u pacjentów pediatrycznych z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL)
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 50
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/202
Autorzy: O Zając-Spychała, B Konatkowska, B Kazanowska, E Latos-Grażyńska, H Bubała, E Kamieńska, L Kapuścińska, G Karolczyk, A Kołtan, T Luszawska-Kutrzeba, K Muszyńska-Rosłan, F[ilip] Pierlejewski, G Sobol, B Sopyło, J. Stefaniak, A Wawrzeńczyk, M Wieczorek, J. Wachowiak.
Tytuł: Analiza niepowodzeń leczenia brzusznej postaci nieziarniczego chłoniaka B-komórkowego i ostrej białaczki limfoblastycznej B-komórkowej u dzieci raport PPGdsLBiCh
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 31
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Łódź, 30 maja-2 czerwca 2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

6/202
Autorzy: J. Zawitkowska, T. Odój, A. Kitszel, M. Krawczuk-Rybak, A. Kołtan, M. Wysocki, M. Niedźwiecki, A. Balcerska, K. Kwiecińska, W. Balwierz, J[oanna] Trelińska, W[ojciech] Młynarski, K. Derwich, J. Wachowiak, M. Romiszewski, M. Matysiak, J. Owoc-Lempach, A. Chybicka, T. Szczepański, A. Mizia, G. Sobol, M. Wieczorek, G. Karolczyk, T. Ociepa, T. Urasiński, J. Kowalczyk.
Tytuł: Analiza toksyczności stosowania L-asparaginazy w programie ALLIC-2002
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 53
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0

7/202
Autorzy: D Kulej, J Godziński, E Bień, A Dłużniewska, K Dylewska, M Jazdoń, L Kajdas, A. Maciejczyk, J Nurzyńska-Flak, A Panasiuk, J Peregud-Pogorzelski, M Rąpała, M Rychłowska, G Sobol, B[eata] Szewczyk, J Węcławek, M Woszczyk, B Kazanowska.
Tytuł: Analiza wyników leczenia chirurgicznego u 145 dzieci z mięsakiem tkanek miękkich (RMS oraz RMS-like) leczonych według programu CWS-2002
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 34
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Łódź, 30 maja-2 czerwca 2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

8/202
Autorzy: W. Balwierz, T. Klekawka, A. Moryl-Bujakowska, K. Walicka-Soja, B. Małkowski, Ł. Wyrobek, K. Dzikowska, A. Chybicka, R. Chaber, J. Kowalczyk, M. Mitura-Lesiuk, D. Perek, A. Brożyna, A. Balcerska, T. Stachowicz-Stencel, E. Adamkiewicz-Drożyńska, J. Wachowiak, A. Wziątek, M. Wysocki, A. Kołtan, M. Krawczuk-Rybak, K. Muszyńska-Rosłan, W[ojciech] Młynarski, A. Jasińska, T. Szczepański, A. Janik-Moszant, G. Sobol, A. Mizia-Malarz, M. Wieczorek, T. Piętka, G. Karolczyk, A. Urbanek-Dądela, W. Badowska, B. Przybyszewski, M. Matysiak, A. Wypych.
Tytuł: Centralna weryfikacja stopnia zaawansowania i wczesnej odpowiedzi na leczenie w chłoniaku Hodgkina u dzieci - wyzwania programu EuroNet-PHL-C1 w Polsce.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 30
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

9/202
Autorzy: S[zymon] Janczar, M. Kostrzewska, O[lga] Wegner, P. Łaguna, D. Barańska, J. Zieliński, M[ałgorzata] Stolarska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Choroba moyamoya jako przyczyna udaru niedokrwiennego u pacjenta z hemofilią A
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, supl. 1, s. 25
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

10/202
Autorzy: M. Krawczuk-Rybak, A. Panasiuk, K. Muszyńska-Rosłan, T. Stachowicz-Stencel, A. Balcerska, A. Pobudejska, T. Szczepański, J. Sadowska, J. Wachowiak, A. Czajńska, D. Perek, M[ałgorzata] Zubowska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Częstość występowania powikłań narządowych po leczeniu przeciwnowotworowym
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 21
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

11/202
Autorzy: W. Balwierz, T. Książek, G. Wątor, M. Czogała, K. Szewczyk, K. Pawińska-Wąsikowska, J. J. Pietrzyk, M. Matysiak, B. Sikorska-Fic, A. Balcerska, E. Adamkiewicz-Drożyńska, L. Maciejka-Kapuścińska, T. Szczepański, R. Tomaszewska, J. Kowalczyk, B. Wójcik, M. Krawczuk-Rybak, K. Muszyńska-Rosłan, W[ojciech] Młynarski, A. Jasińska, T. Urasiński, E. Kamieńska, G. Sobol, A. Mizia-Malarz, M. Wieczorek, I. Karpińska-Derda, G. Karolczyk, J. Pohorecka, M. Wysocki, S. Kołtan, A. Chybicka, K. Potocka, J. Wachowiak.
Tytuł: Czy ekspresja genu WT1 może być markerem do monitorowania choroby resztkowej u dzieci z ostrą białaczką mieloblastyczną (AML)?
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 55
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0

12/202
Autorzy: M[onika] Bulas, B[eata] Zalewska-Szewczyk, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Czy na pewno guz mózgu? - trudności diagnostyczne w gruźlicy ośrodkowego układu nerwowego
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl.1, s. 45
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

13/202
Autorzy: J[oanna] Trelińska, M[ałgorzata] Stolarska, O[lga] Wegner, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Dobry efekt leczenia inhibitorem mTOR(ewerolimus) pacjenta z gwiaździakiem podwyściółkowym olbrzymiokomórkowym w przebiegu stwardnienia guzowatego
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 16
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

14/202
Autorzy: K[atarzyna] Mycko, E[lżbieta] Łoś, T. Szczepański, A. Gaworczyk, P. Juszczyński, J[ózef] Kobos, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Ekspresja galektyny 1 (Gal-1) w ostrych białaczkach u dzieci
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 28
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

15/202
Autorzy: P. Marciniak-Stępak, N. Szczodry, M. Nowicki, P. Mańkowski, K. Bronowicki, E. Demidowicz, J. Stefanowicz, M[ałgorzata] Zubowska, J. Wachowiak.
Tytuł: Ekspresja genów regulujących proces embriogenezy w nerczaku zarodkowym
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 56
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0

16/202
Autorzy: M[agdalena] Kostrzewska, W. Kuzański, E. Smolewska, W[ojciech] Młynarski, B[eata] Zalewska-Szewczyk.
Tytuł: Hemofilia nabyta - czy obraz kliniczny może być uzasadnieniem zastosowania intensywnego leczenia immunosupresyjnego?
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 43
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

17/202
Autorzy: D Kulej, G Wróbel, B Kazanowska, E Latos-Grażyńska, B Rybka, L Maciejka-Kapuścińska, O[lga] Wegner.
Tytuł: Monitorowania poziomu NPM-ALK w krwi obwodowej/ szpiku kostnym w przebiegu wznowy anaplastycznego chłoniaka nieziarniczego u dzieci
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 31
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Łódź, 30 maja-2 czerwca 2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

18/202
Autorzy: J. Bulsa, Ł. Sędek, A. Sonsala, I. Malinowska, K. Derwich, J[oanna] Trelińska, E. Niedzielska, M. Niedźwiecki, K. Muszyńska-Rosłan, W. Badowska, M. Wysocki, M. Wieczorek, G. Sobol, G. Karolczyk, E. Kamieńska, J. R. Kowalczyk, T. Szczepański.
Tytuł: Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej w 15. dniu leczenia metodą cytometrii przepływowej
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 28
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

19/202
Autorzy: A[leksandra] Jasińska, I Malinowska, M. Borowiec, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Mutacje genu perforyny (PRF1) w patogenezie ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 52
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

20/202
Autorzy: N[atalia] Adrianowska, K[atarzyna] Mycko, A[leksandra] Jasińska, S[zymon] Janczar, J[oanna] Trelińska, M[ałgorzata] Stolarska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego po dokanałowej podaży metotreksatu - opis trzech przypadków
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 52
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

21/202
Autorzy: I Maciejka-Kapuścińska, D Bizon-Zygmańska, K[rystyna] Wyka, M. Kozłowska, M. Nidźwiecki, N. Irga, E. Adamkiewicz-Drożyńska, B[eata] Zalewska-Szewczyk, W[ojciech] Młynarski, A. Balcerska.
Tytuł: Ocena aktywności L-asparaginazy i częstości występowania przeciwciał przeciw L-asparaginazie w oparciu o doświadczenia własne jednego ośrodka
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 62
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

22/202
Autorzy: J[oanna] Trelińska, W[ojciech] Fendler, A[gnieszka] Szadkowska, D[orota] Czerwoniuk, O[lga] Wegner, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Ocena częstości występowania hipoglikemii oraz parametrów zmienności glikemii u dzieci leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej w trakcie leczenia podtrzymującego remisję
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 54
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

23/202
Autorzy: U. Małek, Ł. Sędek, A. Sonsala, J. Zawitkowska, T. Odój, I. Malinowska, J[oanna] Trelińska, E. Niedzielska, K. Derwich, W. Badowska, M. Niedźwiecki, G. Sobol, K. Muszyńska-Rosłan, M. Wysocki, G. Karolczyk, M. Wieczorek, T. Urasiński, J. R. Kowalczyk, T. Szczepański.
Tytuł: Ocena ekspresji CXCR4na komórkach białaczkowych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 53
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

24/202
Autorzy: M[ałgorzata] Zubowska, M[onika] Zjawiona, W[ojciech] Młynarski, B[eata] Zalewska-Szewczyk.
Tytuł: Ocena nefrotoksycznośći późnej u dzieci po leczeniu przeciwnowotworowym
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 61
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

25/202
Autorzy: A. Gawłowska-Marciniak, A[nna] Sitkiewicz, A. Wysocka, M. Lewandowska, M[ałgorzata] Zubowska, E[wa] Andrzejewska.
Tytuł: Ocena radykalności zabiegu chirurgicznego zwojaka zarodkowego współczulnego u dzieci leczonych w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej oraz Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2001-2011
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl.1, s. 36
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

26/202
Autorzy: B. Konatkowska, O Zając-Spychała, N. Irga, A. Balcerska, O[lga] Wegner, W[ojciech] Młynarski, U. Małek, J. Kowalczyk, D. Januszkiewicz-Lewandowska, J. Wachowiak.
Tytuł: Ostra białaczka dwuliniowa u dzieci - charakterystyka biologiczna oraz obraz kliniczny i wyniki leczenia w materiale PPGdsLBiCh
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 30
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

27/202
Autorzy: S[zymon] Janczar, A[gata] Pastorczak, Ł[ukasz] Walenciak, A Fabiańska, B. Pacholczyk, S Jankowski, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Poszukiwanie niskocząsteczkowych markerów zajęcia ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i neurotoksyczności w ostrej białaczce limfoblastycznej (OBL) u dzieci - analiza płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR).
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 52
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

28/202
Autorzy: M[ałgorzata] Zubowska, M[onika] Zjawiona, B. Kierzkowska, W[ojciech] Młynarski, B[eata] Zalewska-Szewczyk.
Tytuł: Późna kardiotoksyczność chemioterapii z użyciem antybiotyków antracyklinowych u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 62
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

29/202
Autorzy: Janusz Piotr Sikora, Anna Sikora.
Tytuł: Przydatność kliniczna oznaczania wybranych markerów immunologicznych w nowotworach wieku dziecięcego : część 2.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, nr 2, s. 72-77, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

30/202
Autorzy: Janusz Piotr Sikora, Anna Sikora.
Tytuł: Przydatność kliniczna oznaczania wybranych markerów molekularnych i hormonalnych w nowotworach wieku dziecięcego : część 1.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, nr 2, s. 65-71, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

31/202
Autorzy: M[ałgorzata] Zubowska, N[atalia] Adrianowska, A[nna] Sitkiewicz, W[ojciech] Młynarski, E[wa] Andrzejewska, B[eata] Zalewska-Szewczyk.
Tytuł: Rodzinne współwystępowanie nowotworów jelita grubego u rodziców i nowotworów złośliwych u dzieci - doświadczenia własne ośrodka
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, supl. 1, s. 19
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

32/202
Autorzy: A[nna] Sitkiewicz, A. Gawłowska-Marciniak, A. Wysocka, J[arosław] Zieliński.
Tytuł: Rzadkie nowotwory nerek u dzieci leczonych w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej oraz w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii UM w Łodzi w latach 2001-2011
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 35
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

33/202
Autorzy: M[ałgorzata] Stolarska, J[oanna] Trelińska, A[nna] Sitkiewicz, A[nna] Jasińska, O[lga] Wegner, M[onika] Bulas, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Skuteczne zastosowanie winblastyny w leczeniu opornych przerzutów guz Wilmsa - opis przypadku
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 50
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

34/202
Autorzy: M[ałgorzata] Zubowska, W[ojciech] Młynarski, B[eata] Zalewska-Szewczyk.
Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wysokiej dawki liposomalnej postaci amfoterycyny B w leczeniu grzybicy ośrodkowego układu nerwowego u dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, supl. 1, s. 220
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Łódź, 30 maja-2 czerwca 2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

35/202
Autorzy: Maryna Krawczuk-Rybak, Anna Panasiuk, Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Teresa Stachowicz-Stencel, Elżbieta Drożyńska, Anna Balcerska, Aneta Pobudejska, Tomasz Szczepański, Jolanta Sadowska, Jacek Wachowiak, Aneta Czajńska, Danuta Perek, Małgorzata Zubowska, Wojciech Młynarski, Dorota Sęga-Pondel, Bernarda Kazanowska, Alicja Chybicka, Wanda Badowska, Diana Szymańska-Miller, Jerzy Kowalczyk, Andrzej Kołtan, Mariusz Wysocki, Maria Wieczorek, Grażyna Sobol, Katarzyna Garus, Walentyna Balwierz, Anna Wawrzeńczyk, Elżbieta Kamieńska, Tomasz Urasiński.
Tytuł: Stan zdrowia polskich dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, nr 3, s. 96-102, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

36/202
Autorzy: T. Książek, W. Balwierz, G. Wątor, M. Czogała, K. Szewczyk, J. J. Pietrzyk, M. Matysiak, B. Sikorska-Fic, A. Balcerska, E. Adamkiewicz-Drożyńska, L. Maciejka-Kapuścińska, T. Szczepański, R. Tomaszewska, J. Kowalczyk, B. Wójcik, M. Krawczuk-Rybak, K. Muszyńska-Rosłan, W[ojciech] Młynarski, A. Jasińska, T. Urasiński, E. Kamieńska, G. Sobol, A. Mizia-Malarz, M. Wieczorek, I. Karpińska-Derda, G. Karolczyk, J. Pohorecka, M. Wysocki, S. Kołtan, A. Chybicka, K. Potocka, J. Wachowiak.
Tytuł: Wewnętrzna tandemowa duplikacja w genie FLT3 u dzieci z ostrą białaczką szpikową (AML) leczonych w latach 2006-2011 w Polsce
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, supl. 1, s. 55
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0

37/202
Autorzy: A[gata] Pastorczak, W[ojciech] Fendler, B[eata] Zalewska-Szewczyk, P[atryk] Górniak, M Lejman, J Kowalczyk, T Szczepański, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Wpływ polimorfizmu genu syntetazy asparaginy na wyniki leczenia dzieci z ALL
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 51
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

38/202
Autorzy: W. Balwierz, M. Czogała, K. Pawińska-Wąsikowska, A. Moryl-Bujakowska, M. Matysiak, B. Sikorska-Fic, A. Balcerska, E. Adamkiewicz-Drożyńska, L. Maciejka-Kapuścińska, T. Szczepański, R. Tomaszewska, J. Kowalczyk, B. Wójcik, M. Krawczuk-Rybak, K. Muszyńska-Rosłan, W[ojciech] Młynarski, A. Jasińska, T. Urasiński, E. Kamieńska, G. Sobol, A. Nizia-Malarz, M. Wieczorek, I. Karpińska-Derda, G. Karolczyk, J. Podhorecka, M. Wysocki, S. Kołtan, A. Chybicka, K. Potocka, J. Wachowiak, I. Niewiadomska-Wojnałowicz, W. Badowska.
Tytuł: Wyniki leczenia dzieci z ostrą białaczką szpikową: raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 29
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

39/202
Autorzy: W. Balwierz, A. Wieczorek, K. Szewczyk, M. Czogała, D. Perek, M. Stypińska, W[ojciech] Młynarski, M[ałgorzata] Zubowska, A. Balcerska, E. Adamkiewicz-Drożyńska, J. Wachowiak, D. Januszkiewicz-Lewandowska, J. Kowalczyk, M. Mitura-Lesiuk, W. Woźniak, A. Raciborska, A. Chybicka, M. Ussowicz, M. Krawczuk-Rybak, K. Muszyńska-Rosłan, M. Wysocki, S. Kołtan, G. Sobol, A. Nizia-Malarz, T. Urasiński, J. Peregud-Pogorzelski, T. Szczepański, H. Bubała, M. Wieczorek, M. Matysiak, A. Wypych, M. Madziara.
Tytuł: Wyniki leczenia dzieci ze zwojakiem zarodkowym współczulnym: raport Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 17
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

40/202
Autorzy: K. Drabko, J. Zawitkowska, K. Derwich, M. Romiszewski, A. Koltan, A. Mizia-Malarz, G. Karolczyk, J[oanna] Trelińska, T. Szczepański, K. Pawińska-Wąsikowska, M. Niedźwiecki, J. Owoc-Lempach, M. Wieczorek, A. Kitszel, T. Ociepa, J. Kowalczyk.
Tytuł: Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej z obecnością chromosomu Philadelphia w Polsce w latach 2000-2010.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 13, suppl. 1, s. 20
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

41/202
Autorzy: J. Węcławek-Tompol, B. Kazanowska, J. Godziński, E. Solarz, A. Kurylak, M. Wieczorek, E. Bień, G. Sobol, A. Dłużniewska, M. Jazdoń, I. Kajdas, A. Maciejczyk, A. Nizia-Malarz, J. Nurzyńska-Flak, A. Panasiuk, B[eata] Szewczyk, A. Rybczyńska, J. Peregud-Pogorzelski, M. Rychłowska.
Tytuł: Wyniki leczenia pacjentów z mięsakami tkanek miękkich w stadium IV - raport PPGGL z realizacji programu CWS 2002
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 18
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

42/202
Autorzy: E. Gorczyńska, J. Owoc-Lempach, M. Mielcarek, A. Chybicka, J. Zawitkowska-Klaczyńska, J. Kowalczyk, B. Sikorska-Fic, M. Matysiak, K. Derwich, J. Wachowiak, K. Garus, W. Balwierz, A. Janik-Moszant, T. Szczepański, K. Muszyńska-Rosłan, M. Krawczuk-Rybak, R. Dębski, M. Wysocki, O[lga] Wegner, W[ojciech] Młynarski, A. Ploszyńska, E. Drożyńska, T. Ociepa, G. Sobol, A. Mizia, I. Karpińska-Derda, M. Wieczorek, W. Badowska, K. Litwiszyn-Krzewicka.
Tytuł: Wyniki leczenia pierwszego nawrotu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci. Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy Leczenia Białaczek i Chłoniaków
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 20
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

43/202
Autorzy: J Zieliński, N[atalia] Adrianowska, J[oanna] Trelińska, M[ałgorzata] Stolarska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Zapalenie stawu biodrowego jako powikłanie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 58
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

44/202
Autorzy: G Klimkiewicz-Wojciechowska, M[ałgorzata] Stolarska, J[oanna] Trelińska, M[ałgorzata] Zubowska, N[atalia] Adrianowska, M[onika] Bulas, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Zastosowanie Gemcatybiny z Docetaxelem w opornych na chemioterapię guzach litych u dzieci - opis 4 przypadków
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 50
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

45/202
Autorzy: O[lga] Wegner, J[oanna] Trelińska, M[ałgorzata] Stolarska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Zastosowanie rekombinowanego czynnika VIIa w krwotoku z dróg rodnych w trombastenii Glanzmanna
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 16
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

46/202
Autorzy: Katarzyna Lubecka-Pietruszewska, Agnieszka Kaufman-Szymczyk, Krystyna Fabianowska-Majewska.
Tytuł: Wpływ klofarabiny na metylację promotorów i ekspresję genów RAR(β)2 i PTEN w ludzkich komórkach raka piersi linii MCF-7 i MDA-MB-231.
Tytuł angielski: Colfarabine influence on methylation and expression of RAR(β)2 i PTEN w ludzkich komórkach raka piersi linii MCF-7 i MDA-MB-231.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2011 : T. 14, nr 4, s. 169-173, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

47/202
Autorzy: D Kulej, J Godziński, B Kazanowska, E Bień, A Dłużniewska, G Sobol, A Rybczyńska, J Węcławek-Tompol, M Krawczuk-Rybak, M Woszczyk, A Kurylak, B[eata] Zalewska-Szewczyk.
Tytuł: Analiza wartości prognostycznej klasyfikacji TNM: cechy T1 i T2 w stosunku do wielkości guza "A" i "B".
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 110
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst48/202
Autorzy: B[eata] Zalewska-Szewczyk, K[rystyna] Wyka, A[gnieszka] Heinrich, M[ałgorzata] Zubowska, F[ilip] Pierlejewski, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Analiza zwiąku zmienności genów HLA klasy II z występowaniem alergii i wytwarzaniem przeciwciał przeciw L-asparaginazie.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 72
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst49/202
Autorzy: D Kulej, J Godziński, B Kazanowska, A Dłużniewska, G Sobol, J Peregud-Pogorzelski, A Rybczyńska, M Rychłowska-Pruszyńska, J Węcławek-Tompol, M Woszczyk, K Dylewska, B[eata] Zalewska-Szewczyk, L Kajdas, A Panasiuk, J Nurzyńska-Flak.
Tytuł: Charakterystyka chirurgiczna mięsaków tkanek miękkich (MTM) zlokalizowanych w ścianie klatki piersiowej. Raport PPGGL z programu leczenia - CWS 96 i 2002.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 1
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst50/202
Autorzy: W Balwierz, T Klekawka, A Moryl-Bujakowska, M. Matysiak, B Sopyło, J. Wachowiak, M Kaczmarek-Kanold, D Sońta-Jakimczyk, A Janik-Moszant, A Chybicka, R Chaber, J Kowalczyk, M Mitura-Lesiuk, A Balcerska, T Stachowicz-Stencel, M Wysocki, A Kołtan, M Krawczuk-Rybak, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, W[ojciech] Młynarski, M[ałgorzata] Stolarska, G Sobol, M Wieczorek, G M Karolczyk, A. Urbanek-Dądela.
Tytuł: Czy dzieci z chorobą Hodkina mogą być leczone wyłącznie chemioterapią?
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 32
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst51/202
Autorzy: J[oanna] Trelińska, W[ojciech] Fendler, O[lga] Wegner, A[gnieszka] Szadkowska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Czy leczenie podtrzymujące remisję ma wpływ na profil glikemii u dzieci leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej?
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 133
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst52/202
Autorzy: K[atarzyna] Mycko, E[lżbieta] Łoś, T Szczepański, A Gaworczyk, P Juszczyński, J[ózef] Kobos, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Ekspresja Galektyny 1 (Gal-1) w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci: wybitnie czuły i swoisty marker rearanżacji genu MLL.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 73
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst53/202
Autorzy: T Klekawka, W Balwierz, J. J. Pietrzyk, G Wątor, M. Matysiak, I Malinowska, B Sikorska-Fic, T Książek, K Szewczyk, A Balcerska, L Maciejka-Kapuścińska, D Sońta-Jakimczyk, R. Tomaszewska, J Kowalczyk, B Wójcik, A Chybicka, M Krawczuk-Rybak, K Muszyńska-Rosłan, W[ojciech] Młynarski, M[ałgorzata] Stolarska, T Urasiński, E Kamieńska, G Sobol, M Wieczorek, G M Karolczyk, M Wysocki, S Kołtan.
Tytuł: Genotypowanie i oznaczania choroby resztkowej u dzieci z ostrą białaczką mieloblastyczną: wstępne wyniki.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 83
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst54/202
Autorzy: K Pawelec, M Salamonowicz, M. Matysiak, J Kowalczyk, J. M. Stefaniak, W Balwierz, E Załęska-Czepko, A Chybicka, K Szmyd, D Sońta-Jakimczyk, H Bubała, M Wysocki, A Kurylak, J. Wachowiak, D Szpecht, W[ojciech] Młynarski, M[onika] Bulas, M Krawczuk-Rybak, E Leszczyńska, T Urasiński, J Peregud-Pogorzelski, A Balcerska, B Kaczorowska-Hać.
Tytuł: Globulina antytymocytarna królicza bezpieczna i efektywna w leczeniu ciężkiej postaci anemii aplastycznej. Polska Pediatryczna Grupa ds. Nienowotworowych Chorób Układu Krwiotwórczego.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 119
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst55/202
Autorzy: W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: IKAROS (IKZF1): nowy czynnik stratyfikujący ryzyko niepowodzenia terapii ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: : T. 13, suppl. 2, s. 34
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

56/202
Autorzy: W[ojciech] Fendler, J[an] Styczyński, J Szczepanek, M Wysocki, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Krzyżowa oporność i wrażliwość na chemioterapeutyki w ostrej białaczce limfoblastycznej jako dwa niezależne zjawiska: analiza eksploratywna technikami DATA MINING.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 77
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst57/202
Autorzy: D Kulej, B Kazanowska, J Godziński, E Bień, A Dłużniewska, G Sobol, J Peregud-Pogorzelski, A Rybczyńska, M Rychłowska-Pruszyńska, M Krawczuk-Rybak, J Węcławek-Tompol, M Woszczyk, A Kurylak, B[eata] Zalewska-Szewczyk, A. Maciejczyk.
Tytuł: Leczenie miejscowe u pacjentów poniżej 3 roku życia z mięsakiem tkanek miękkich (MTM).
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 111
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst58/202
Autorzy: A[nna] Sikora, L[udmiła] Bacewicz, E[lżbieta] Zielińska, P[iotr] Kaliciński.
Tytuł: Leczenie propranololem ciężkiej, wieloogniskowej postaci naczyniakowatości wątroby w doświadczeniach własnych.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 149
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst59/202
Autorzy: M D Kraszewska, M Dawidowska, Ł Sędek, M Wojnowska, M Lejman, I Malinowska, K Derwich, M Niedźwiedzki, J[oanna] Trelińska, K Muszyńska-Rosłan, I Olejnik, G Sobol, W. Badowska, E Kamieńska, J Kowalczyk, B Verhaaf, A W Langerak, M Witt, T Szczepański.
Tytuł: Mutacje w genie NOTCH1 i FBXW7 wewnętrzne duplikacje tandemowe (ITD) w genie FLT3 w grupie pacjentów chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną T-komórkową.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 71
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst60/202
Autorzy: A. Jasińska, K Kałwak, A Chybicka, M. Borowiec, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Nowa mutacja genu CD40L (γ172C) przyczyną neutropenii wrodzonej w zespole hiper-IgM: alternatywny przeszczep komórek progenitorowych jako skuteczna metoda rekonstrukcji ligandu CD40.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 140
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst61/202
Autorzy: L Maciejkla-Kapuścińska, J Wiśniewski, A Bałanda, M P Niedźwiecki, M Szalewska, N Irga, B Kaczorowska-Hać, E. Adamkiewicz-Drożyńska, A Balcerska, D Bizon-Zygmańska, K[rystyna] Wyka, B[eata] Zalewska-Szewczyk.
Tytuł: Ocena aktywności L-asparaginazy u dzieci leczonych z powodu ostrych białaczek i chłoniaków.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 142
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst62/202
Autorzy: M Krawczuk-Rybak, A Panasiuk, E Leszczyńska, T Stachowicz-Stencel, A Balcerska, M[ałgorzata] Zubowska, W[ojciech] Młynarski, M Wieczorek, A Pobudejska, T Szczepański, A Czajńska, D Perek, J Skalska-Sadowska, J. Wachowiak, M Bobkiewicz, A Chybicka, D Szymańska-Miller, J Kowalczyk, A Kołtan, M Wysocki, G Sobol, A M Wawrzeńczyk, E Kamieńska, T Urasiński.
Tytuł: Ocena funkcji tarczycy u dzieci po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 18
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst63/202
Autorzy: M Krawczuk-Rybak, A Panasiuk, E Leszczyńska, T Stachowicz-Stencel, A Balcerska, M[ałgorzata] Zubowska, W[ojciech] Młynarski, A Pobudejska, T Szczepański, M Wieczorek, A Czajńska, D Perek, J Skalska-Sadowska, J. Wachowiak, M Bobkiewicz, A Chybicka, D Symańska-Miller, J Kowalczyk, A Kołtan, M Wysocki, A M Wawrzeńczyk.
Tytuł: Ocena funkcji układów krążenia i oddechowego u dzieci po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 1
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst64/202
Autorzy: J[oanna] Trelińska, M Mitrić, M Pokoca, M[ałgorzata] Stolarska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Ocena skuteczności preparatu Caphosol w leczeniu zmian zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła u dzieci z chorobami nowotworowymi.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 134
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst65/202
Autorzy: Agnieszka Kołacińska, Elżbieta Jabłonowska, Karolina Przybyłowska, Jan Rykała, Mariusz Pawlak, Zbigniew Morawiec.
Tytuł: Ocena zachowań senologicznych u kobiet zakażonych HIV.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 10, nr 3, s. 105-109, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst66/202
Autorzy: Ł[ukasz] Przysło, M[ałgorzata] Stolarska, A[leksandra] Korzeniewska-Eksterowicz.
Tytuł: Opieka paliatywna nad chorym z guzem mózgu.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 137
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst67/202
Autorzy: B Konatkowska, K Derwich, O Zając-Spychała, N Irga, M Ćwiklińska, K Muszyńska-Rosłan, O[lga] Wegner, E Kamieńska, S Kołtan, J Owoc-Lempach, A M Pieczonka, J. Wachowiak.
Tytuł: Ostra białaczka o mieszanym fenotypie (WHO) a ostra białaczka bifenotypowa (EGIL): badanie prospektywne Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków 2007-2009.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 81
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst68/202
Autorzy: B Konatowska, K Derwich, O Zając-Spychała, O[lga] Wegner, M Ćwiklińska, J Owoc-Lempach, E Kamieńska, J Bulsa, A Mizia-Malarz, I Olejnik, A Obitko-Płudowska, W. Badowska, U Małek, N Irga, K Muszyńska-Rosłan, A. Urbanek-Dądela, S Kołtan, J. Wachowiak.
Tytuł: Ostra białaczka z koekspresją determinant z linii limfoidalnej i mieloidalnej (MY-ALL, LY-AML) - badanie prospektywne Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 83
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst69/202
Autorzy: Ł[ukasz] Przysło, M[ałgorzata] Stolarska, A[leksandra] Korzeniewska-Eksterowicz.
Tytuł: Pacjent onkologiczny z "bólem trudnym" w pediatrycznej opiece paliatywnej.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 14
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst70/202
Autorzy: B[eata] Szewczyk-Zalewska, K[rystyna] Wyka, M[ałgorzata] Zubowska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: PH roztworu na wyniki pomiaru aktywności L-asparaginazy - ocena różnych handlowych preparatów enzymu.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 125
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst71/202
Autorzy: A. Jasińska, K Kałwak, M Ussowicz, M. Borowiec, I Karpińska-Derda, K. Antosik, J[oanna] Trelińska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Podłoże molekularne wrodzonych neutropenii w populacji polskiej - doświadczenia 2 lat badań genetycznych.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 18
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst72/202
Autorzy: M Krawczuk-Rybak, A Panasiuk, K Muszyńska-Rosłan, T Stachowicz-Stencel, A Balcerska, A Pobudejska, T Szeczpański, J Skalska-Sadowska, J. Wachowiak, A Czajńska, D Perek, M[ałgorzata] Zubowska, W[ojciech] Młynarski, M Bobkiewicz, A Chybicka, D Szymańska-Miller, J Kowalczyk, A Kołtan, M Wysocki, M Wieczorek, G Sobol, W Balwierz, A M Wawrzeńczyk, E Kamieńska, T Urasiński, A Gadomski, M. Matysiak.
Tytuł: Podsumowanie dotychczasowej realizacji programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 117
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst73/202
Autorzy: J Peregud-Pogorzelski, E Tetera-Rudnicka, M Kurzawski, A Brodkiewicz, N[atalia] D Adrianowska, W[ojciech] Młynarski, D Januszkiewicz-Lewandowska, M. Droździk.
Tytuł: Polimorfizm S-metylotransferazy tiopuryny (TPMT) u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (OBL).
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 84
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst74/202
Autorzy: M[ałgorzata] Zubowska, B[eata] Zalewska-Szewczyk, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Promienica jako powikłanie chirurgicznego leczenia raka podniebienia u 17-letniego chłopca - opis przypadku.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 28
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst75/202
Autorzy: M[ałgorzata] Zubowska, B[eata] Zalewska-Szewczyk, F[ilip] Pierlejewski, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wysokiej dawki liposomalnej postaci amfoterycyny B w leczeniu grzybicy ośrodkowego układu nerwowego u dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną - opis przypadku.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 96
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst76/202
Autorzy: B[eata] Zalewska-Szewczyk, K[rystyna] Wyka, M[ałgorzata] Zubowska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Wpływ czasu trwania inkubacji i pH roztworu na wyniki pomiaru aktywności L-asparaginazy - ocena różnych handlowych preparatów enzymu.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 152
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst77/202
Autorzy: M[ałgorzata] Stolarska, Ł[ukasz] Przysło, A[leksandra] Korzeniewska-Eksterowicz, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Wpływ dostępności opieki paliatywnej na wybór miejsca jej sprawowania i śmierci dzieci w terminalnej fazie choroby nowotworowej - doświadczenia ośrodka łódzkiego.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 66
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst78/202
Autorzy: N[atalia] D Adrianowska, I[zabela] Klich, M[ałgorzata] Stolarska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Wpływ polimorfizmu C677T genu MTHFR na ryzyko oraz wiek zachorowania na choroby limfoproliferacyjne u dzieci: badania wstępne.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 72
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst79/202
Autorzy: B Kazanowska, E Latos-Grażyńska, G Wróbel, D Kulej, A Mizia-Malarz, G Sobol, A Kołtan, A Płoszyńska, A M Wawrzeńczyk, G M Karolczyk, B Konatkowska, O Zając-Spychała, E Kamieńska, M[ałgorzata] Stolarska, F[ilip] Pierlejewski, H Bubała, I Olejnik, M. J. Stefaniak, K Muszyńska-Rosłan, T Luszawska-Kutrzeba, W. Badowska, B Sopyło, A Chybicka.
Tytuł: Wstępna analiza leczenia chłoniaka nieziarniczego B-komórkowego i ostrej białaczki limfoblastycznej B-komórkowej według programu BFM-04. Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Białaczek i Chłoniaków.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 33
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst80/202
Autorzy: W Balwierz, A. Wieczorek, T Klekawka, K Bolek-Marzec, D Perek, E Święszkowska, W[ojciech] Młynarski, M[ałgorzata] Stolarska, J Kowalczyk, J Nurzyńska-Flak, A Balcerska, E Bień, J. Wachowiak, D Januszkiewicz-Lewandowska, W Woźniak, A Raciborska, A Chybicka, R Chaber, M Krawczuk-Rybak, K Muszyńska-Rosłan, M Wysocki, S Kołtan, G Sobol, A Mizia-Malarz, T Urasiński, J Peregut-Pogorzelski, H Bubała, M Wieczorek, M. Matysiak, B Sopyło, W Madziara.
Tytuł: Wyniki leczenia dzieci ze zwojakiem zarodkowym współczulnym: wstępny Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 46
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst81/202
Autorzy: M Murawski, P Czauderna, W Balwierz, J Bonar, M Chrupek, J Godziński, K Kątski, E Leszczyńska, W Madziara, P Marciniak-Stępak, J Nurzyńska-Flak, A[gata] Pastorczak, J Peregud-Pogorzelski, M Rąpała, A. Sitkiewicz, G Sobol, J Stefanowicz, M[ałgorzata] Stolarska, S Szymik-Kantorowicz.
Tytuł: Wyniki leczenia HB i HCC w materiale polskim w latach 2000-2009.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 50
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst82/202
Autorzy: J. Wachowiak, M Leda, M Krawczuk-Rybak, K Muszyńska-Rosłan, M Wysocki, K Peszyńska-Białczyk, M. Balcerska, L Maciejka-Kapuścińska, G M Karolczyk, W Balwierz, J Kowalczyk, A Zaucha-Prażmo, B Wójcik, W[ojciech] Młynarski, A. Jasińska, W. Badowska, T Urasiński, T Ociepa, M. Matysiak, B Sikorska-Fic, A Chybicka, J Owoc-Lempach, T Szczepański, E Dziubek.
Tytuł: Wyniki leczenia opornej AML I i wznowy AML u dzieci w latach 2005-2009 - Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków (PPGLBICH).
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: : T. 13, suppl. 2, s. 32
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

83/202
Autorzy: E Gorczyńska, A Dyla, J Owoc-Lempach, A Chybicka, J Zawitkowska, J Kowalczyk, B Sikorska-Fic, M. Matysiak, K Derwich, J. Wachowiak, K Garus, W Balwierz, A Janik-Moszant, T Szczepański, K Muszyńska-Rosłan, M Krawczuk-Rybak, R Dębski, M Wysocki, B[eata] Zalewska-Szewczyk, O[lga] Wegner, J[erzy] Bodalski, A Płoszyńska, A Balcerska, G Sobol, M Wieczorek, I Olejnik, T Urasiński, G M Karolczyk.
Tytuł: Wyniki terapii pierwszego nawrotu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci leczonych protokołem ALL REZ BFM 2002. Raport PPGLBICH.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 31
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst84/202
Autorzy: M. Stańczyk, A[gata] Pastorczak, E Jagieło, E[wa] Polakowska, N[atalia] D Adrianowska, I. Majsterek, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Wysoki poziom uszkodzeń DNA wywołanych inkorporacją uracylu jako potencjalna przyczyna mielotoksyczności HD-MTX u pacjentów z zespołem Nijmegen.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 75
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst85/202
Autorzy: Joanna Trelińska, Olga Wegner, Małgorzata Stolarska, Grażyna Lipowczan, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Zakażenie cewnika centralnego wywołane przez grzyby z rodzaju Rhodotorula u dzieci w trakcie intensywnego leczenia onkologicznego - trudności diagnostyczne.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, nr 1, s. 47-49, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst86/202
Autorzy: Joanna Trelińska, Małgorzata Stolarska, Beata Zalewska-Szewczyk, Wojciech Kuzański, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Zastosowanie bakteriofagów w leczeniu zakażeń o etiologii Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z ostrymi białaczkami - opis dwóch przypadków.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, nr 1, s. 50-53, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst87/202
Autorzy: J Bulsa, Ł Sędek, I Olejnik, M Wieczorek, J[oanna] Trelińska, K Muszyńska-Rosłan, W. Badowska, A Sonsala, B. Mazur, T Szczepański.
Tytuł: Zastosowanie wieloparametrycznej cytometrii przepływowej do monitorowania minimalnej choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 30
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst88/202
Autorzy: A[gata] Pastorczak, J[oanna] Trelińska, M[ałgorzata] Stolarska, B[eata] Zalewska-Szewczyk, T Odój, J Zawitkowska, J Kowalczyk, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Zespół Nijmegen jako niezależny czynnik ryzyka zajęcia ośrodkowego układu nerwowego u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL).
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 130
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst89/202
Autorzy: E Drożyńska, O[lga] Wegner, M Henning, M[agdalena] Kozłowska, M P Niedźwiedzki, E Bień, K Połczyńska, J Stefanowicz, T Stachowicz-Stencel, E Iżycka-Świeszewska, A Szołkiewicz, W[ojciech] Młynarski, A. Balcerska.
Tytuł: Złośliwe guzy lite u nastolatków - wstępna analiza z dwóch ośrodków onkologii dziecięcej.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 106
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst90/202
Autorzy: M. Stańczyk, T Śliwiński, J[oanna] Trelińska, M Cuchra, Ł. Markiewicz, A Bieniek, A Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, A[gata] Pastorczak, J. Szemraj, W[ojciech] Młynarski, I. Majsterek.
Tytuł: Znaczenie naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych (BER) dla efektywności terapii dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 76
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst91/202
Autorzy: W Sułka, J Godziński, M Rąpała, M Kazanowska, J Węcławek-Tompol, A Dłużniewska, K Kątski, E Drożyńska, A Kurylak, J Peregud-Pogorzelski, A Rybczyńska, S Popadiuk, M Rychłowska-Pruszyńska, E Solarz, M Wieczorek, B[eata] Zalewska-Szewczyk.
Tytuł: Znaczenie zakresu leczenia chirurgicznego w zaawansowanych postaciach mięsaków tkanek miękkich.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 103
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst92/202
Autorzy: M. Stańczyk, T Śliwiński, M Cuchra, M[ałgorzata] Zubowska, A Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, J. Szemraj, W[ojciech] Młynarski, I. Majsterek.
Tytuł: Związek polimorfizmów genów XRCC1, OGG1 i MUTYH mechanizmu naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych z ryzykiem występowania ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 76
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst93/202
Autorzy: P[atryk] Górniak, A[gata] Pastorczak, M Lejman, T Szczepański, M Wieczorek, J[oanna] Trelińska, M. Borowiec, J Kowalczyk, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Związek zmienności genu IKZF1 z ryzykiem zachorowania na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL) u dzieci: badania w ramach konsorcjum Acute Lymphoblastic Leukaemia Study Consortium (ALLSC)
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 78
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst94/202
Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, W[ioletta] I[zabela] Wujcicka, A[nna] Sitkiewicz, A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: Zwiększona ekspresja genów CCND1 i CCNE1 w nerwiaku zarodkowym dziecięcym jako jeden z markerów złej prognozy.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 104
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst95/202
Autorzy: Urszula Czernek, Dorota Tomczyk, Sylwia Dębska, Anna Płużańska.
Tytuł: Chemioterapia nawrotowego raka jajnika.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 12, nr 1, s. 27-30, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst96/202
Autorzy: Monika Kukulska, Anna Płużańska, Jarosław Dyczka.
Tytuł: Docetaksel w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuca jako leczenie drugiego rzutu.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 12, nr 1, s. 17-19, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst97/202
Autorzy: Monika Kukulska, Janusz Śmigielski, Anna Płużańska.
Tytuł: Ocena skuteczności i toksyczności leczenia systemowego chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca leczonych w Klinice Chemioterapii UM w Łodzi w latach 2000-2004.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 12, nr 2, s. 59-65, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst98/202
Autorzy: Urszula Czernek, Piotr Potemski, Anna Płużańska.
Tytuł: Ocena skuteczności leczenia skojarzonego pierwszego rzutu chorych na raka jajnika.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 12, nr 1, s. 7-11, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst99/202
Autorzy: Adam Madej, Michał Markowski, Waldemar Różański, Marek Lipiński.
Tytuł: Porównanie częstości nawrotów nienaciekających nowotworów pęcherza moczowego leczonych przezcewkową elektroresekcją z zastosowaniem cystoskopii światła białego i cystoskopii fluoresencyjnej (diagnostyki fotodynamicznej).
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 12, nr 1, S. 47-51
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst100/202
Autorzy: Jarosław Jakubik, Agnieszka Jakubik, Michał Kaczmarek.
Tytuł: Zaburzenia czucia w obrębie skóry ramienia u pacjentek z rakiem piersi w zależności od wykonanego zabiegu w dole pachowym.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 12, nr 1, s. 12-15, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst101/202
Autorzy: Konrad Wroński, Jarosław Cywiński, Roman Bocian, Adam Dziki.
Tytuł: Związki lekarzy z przemysłem farmaceutycznym.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2009 : Vol. 12, nr 1, s. 21-26, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst102/202
Autorzy: M[ałgorzata] Zubowska, B[eata] Zalewska-Szewczyk, M[ałgorzata] Stolarska, J[oanna] Trelińska, E[lżbieta] Zielińska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Częstość występowania drugich nowotworów u dzieci leczonych w Klinice Chorób Dzieci UM w Łodzi w latach 1995-2005.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 129
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst103/202
Autorzy: W[alentyna] Balwierz, T[omasz] Klekawka, A[ngelina] Moryl-Bujakowska, M[ichał] Matysiak, B[arbara] Sopyło, J[acek] Wachowiak, M[ałgorzata] Kaczmarek-Kanold, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, A[nna] Janik-Moszant, A[licja] Chybicka, R[obert] Chaber, J[erzy] Kowalczyk, M. Mitura-Lesiuk, A[nna] Balcerska, T[eresa] Stachowicz-Stencel, M. Wysocki, A[ndrzej] Kołtan, M[aryna] Krawczuk-Rybak, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, W[ojciech] Młynarski, M[ałgorzata] Stolarska, G[rażyna] Sobol, M. Wieczorek, T. Piętka, G[rażyna] Karolczyk, A. Urbanek-Dądela.
Tytuł: Czy dzieci z chorobą Hodgkina mogą być leczone wyłącznie chemioterapią? Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy DS. Leczenia Białaczek i Chłoniaków.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 37
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst104/202
Autorzy: A[licja] Dłużniewska, W[alentyna] Balwierz, A[nna] Balcerska, A[licja] Chybicka, J[erzy] Kowalczyk, D[orota] Januszkiewicz-Lewandowska, L[ucyna] Maciejka-Kapuścińska, M. Mikołajczyk, M[ichał] Matysiak, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, B[eata] Sikorska, J[an] Styczyński, R[omana] Tomaszewska, J[acek] Wachowiak, M[ariusz] Wysocki, B. Wójcik, E[wa] Kamieńska, G[rażyna] Karolczyk, I. Karpińska-Derda, M[aryna] Krawczuk-Rybak, A. Mizia, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, J. Pohorecka, G[rażyna] Sobol, W[ojciech] Młynarski, M[ałgorzata] Stolarska, T[omasz] Urasiński, M[aria] Wieczorek.
Tytuł: Czy poprawa efektywności wstępnej terapii programem AML-BFM INTERIM 2004 zwiększy wyleczalność ostrej białaczki szpikowej? Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy DS. Leczenia Białaczek i Chłoniaków.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 39
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst105/202
Autorzy: K[atarzyna] Pawelec, M. Matysiak, E. Niewiadomska, J. Kowalczyk, J. Stefaniak, W[alentyna] Balwierz, E[wa] Załęska-Czepko, A[licja] Chybicka, A[ndrzej] Kurylak, J[acek] Wachowiak, G. Grud, M[ałgorzata] Kaczmarek-Kanold, M[ałgorzata] Stolarska, M[aryna] Krawczuk-Rybak, E. Leszczyńska, T[omasz] Urasiński, J[arosław] Peregud-Pogorzelski.
Tytuł: Efekty leczenia immunoablacyjnego ciężkiej postaci anemii aplastycznej u dzieci. Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Nienowotworowych Chorób Układu Krwiotwórczego.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 63
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst106/202
Autorzy: W[alentyna] Balwierz, J. Pietrzyk, G. Wątor, K. Stożek, M[ichał] Matysiak, B[eata] Sikorska, A[nna] Balcerska, L[ucyna] Maciejka-Kapuścińska, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, R[omana] Tomaszewska, A[licja] Chybicka, M[aryna] Krawczuk-Rybak, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, W[ojciech] Młynarski, M[ałgorzata] Stolarska, T[omasz] Urasiński, A. Kamińska, G[rażyna] Sobol, M[aria] Wieczorek, G[rażyna] Karolczyk, M. Wysocki, S. Kołtan.
Tytuł: Genotypowanie i oznaczanie choroby resztkowej u dzieci z ostrą białaczką mieloblastyczną - wstępne wyniki.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 11, suppl. 1, s. 33
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst107/202
Autorzy: J[oanna] Trelińska, M[ałgorzata] Stolarska, B[eata] Zalewska-Szewczyk, A[nna] Charubczyk, F[ilip] Pierlejewski, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Hipofosfatemia koreluje z wysokimi stężeniami prokalcytoniny w przebiegu zakażeń bakteryjnych u dzieci z chorobami nowotworowymi.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 93
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst108/202
Autorzy: J[oanna] Trelińska, M[ałgorzata] Stolarska, B[eata] Zalewska-Szewczyk, A[nna] Charubczyk, F[ilip] Pierlejewski, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Inwazyjna aspergiloza u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej - próba oceny dostępnych metod diagnostycznych.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, supl. 1, s. 94
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst109/202
Autorzy: Konrad Wroński, Jarosław Cywiński, Michał Tenderenda, Łukasz Migdalski, Roman Bocian.
Tytuł: Leczenie chirurgiczne raka żołądka u chorego powyżej 75 roku życia - opis przypadku.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 3, s. 118-122, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst110/202
Autorzy: Joanna Stempczyńska, Rafał Czyżykowski, Piotr Potemski.
Tytuł: Leczenie systemowe raka trzustki - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 1, s. 19-25, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst111/202
Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, A. Bednarek, M[ałgorzata] Zubowska.
Tytuł: Molekularna taksonomia guzów zarodkowych.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 116
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst112/202
Autorzy: D[anuta] Perek, M[arta] Perek-Polnik, M[onika] Drogosiewicz, B[ożena] Dembowska-Bagińska, G[rażyna] Sobol, B[eata] Zalewska-Szewczyk, B. Kazimierczak, J[acek] Wachowiak, M[ariusz] Wysocki, J[arosław] Peregud-Pogorzelski, T[omasz] Urasiński, H[anna] Wiśniewska-Ślusarz, J[erzy] R. Kowalczyk, D[orota] Wójcik, A[licja] Chybicka, A[nna] Szołkiewicz, A[nna] Balcerska.
Tytuł: Niepowodzenia w leczeniu Medulloblastoma u dzieci leczonych według programu Polskiej Grupy Neuroonkologicznej (PGN).
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 53
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst113/202
Autorzy: Grażyna Pasz-Walczak, Piotr Potemski, Renata Kusińska, Robert Kubiak, Dorota Jesionek-Kupnicka, Marek Mirowski, Radzisław Kordek.
Tytuł: Ocena ekspresji Beta-kateniny w raku jelita grubego w połączeniu z kliniczno-patologicznymi czynnikami rokowniczymi.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 1, s. 5-10, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst114/202
Autorzy: Agata Owecka, Sylwia Dębska, Józef Kobos.
Tytuł: Ocena wybranych cech histopatologicznych i klinicznych pilomatricoma u dzeci.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 3, s. 95-99, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst115/202
Autorzy: M[ałgorzata] Stolarska, E. Sałacińska-Łoś, J[oanna] Trelińska, Józef Kobos.
Tytuł: Potencjalna wartość rokownicza jednostki katalitycznej telomerazy hTERT w rozrostach chłonnych u dzieci.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 86
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst116/202
Autorzy: Jan Bieńkiewicz, Jerzy Korczyński, Janusz Piekarski.
Tytuł: Profilaktyczna mastektomia i profilaktyczna ooforektomia u nosicielek mutacji genów BRCA 1 (breast cancer 1 gene) - opis 4 chorych.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 3, s. 115-117, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst117/202
Autorzy: T[omasz] Szczepański, J. Bulsa, A[nna] Gaworczyk, I. Malinowska, M. Niedźwiecki, O[lga] Haus, A[ndrzej] Kołtan, B[enigna] Konatkowska, M. Ussowicz, L. Chełmecka-Hanusiewicz, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, I. Olejnik, A. Mizia-Malarz, J[oanna] Trelińska, G[rażyna] Karolczyk, E[wa] Kamieńska, J. Kowalczyk, M. Matysiak, W. Trautsolt, D[anuta] Sońta-Jakimczyk.
Tytuł: Rearanżacje genu MILL w ostrych białaczkach u dzieci.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 38
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst118/202
Autorzy: Anna Płużańska, Katarzyna Szydłowska-Pazera, Marzena Elham-Zalewska, Grażyna Pasz-Walczak, Piotr Potemski.
Tytuł: Rozsiany rak jelita grubego u chorej wcześniej leczonej z powodu raka piersi - opis przypadku.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 3, s. 123-126, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst119/202
Autorzy: F[ilip] Pierlejewski, M[ałgorzata] Zubowska, B[eata] Zalewska-Szewczyk, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Stan zapalny trzonów kręgów piersiowych noworodka, z obecnością pseudoguza zwężającego kanał kręgowy - trudności w diagnostyce różnicowej.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 107
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst120/202
Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, M[ałgorzata] Zubowska, A[nna] Charubczyk.
Tytuł: Wady rozwojowe towarzyszące dziecięcym guzom zarodkowym.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 116
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst121/202
Autorzy: D[anuta] Perek, M[onika] Drogosiewicz, B[ożena] Dembowska-Bagińska, M[arta] Perek-Polnik, G[rażyna] Sobol, A[nna] Szołkiewicz, A[nna] Balcerska, D[orota] Wójcik, A[licja] Chybicka, H[anna] Wiśniewska-Ślusarz, J[erzy] Kowalczyk, B[eata] Zalewska-Szewczyk, D[anuta] Załęska-Czepko, W[alentyna] Balwierz, B[arbara] Kazimierczak, J[acek] Wachowiak, M[ariusz] Wysocki.
Tytuł: Wyniki leczenia pacjentów z glejakami o wysokim stopniu złośliwości (HGG) leczonych według programu Polskiej Grupy Neuroonkologicznej (PGN).
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 52
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst122/202
Autorzy: J. Węcławek-Tompol, B[ernarda] Kazanowska, E[lżbieta] Solarz, A[ndrzej] Kurylak, M[aria] Wieczorek, E[wa] Bień, G[rażyna] Sobol, A[licja] Dłużniewska, A[nna] Nurzyńska-Flak, B[eata] Szewczyk, A[leksandra] Rybczyńska, J[arosław] Peregud-Pogorzelski, M[agdalena] Rychłowska, H. Bubała.
Tytuł: Wyniki leczenia pacjentów z rozsianymi mięsakami tkanek miękkich - raport PPGGL z realizacji programu CWS 2002 dla stadiów IV.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 47
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst123/202
Autorzy: D[anuta] Perek, M[onika] Drogosiewicz, M[arta] Perek-Polnik, B[ożena] Dembowska-Bagińska, G[rażyna] Sobol, J[arosław] Peregud-Pogorzelski, T[omasz] Urasiński, M[ariusz] Wysocki, B[eata] Zalewska-Szewczyk, D[orota] Wójcik, A[licja] Chybicka.
Tytuł: Wyniki leczenia pacjentów z wyściółczakiem anaplastycznym - doświadczenia Polskiej Grupy Neuroonkologicznej (PGN).
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 52
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst124/202
Autorzy: E. Gorczyńska, A. Dyla, J. Owoc-Lampach, A[licja] Chybicka, B[arbara] Filiks-Litwin, J[erzy] Kowalczyk, B[arbara] Sikorska-Fic, M[ichał] Matysiak, K[atarzyna] Derwich, J[acek] Wachowiak, K. Garus, W[alentyna] Balwierz, A[nna] Janik-Moszant, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, M[aryna] Krawczuk-Rybak, R[omuald] Dębski, M[ariusz] Wysocki, B[eata] Szewczyk, M[ałgorzata] Stolarska, J[erzy] Bodalski, L. Kapuścińska, A. Płoszyńska, A[nna] Balcerska, K. G. Sobol, M[aria] Wieczorek, I. Olejnik, G[rażyna] Karolczyk.
Tytuł: Wyniki leczenia pierwszego nawrotu ostrej bialaczki limfoblastycznej u dzieci i młodych dorosłych leczonych protokołem ALL REZ BFM 2002. Raporty PPGLBiCH.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 34
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst125/202
Autorzy: W[alentyna] Balwierz, A. Wieczorek, T[omasz] Klekawka, K. Garus, K. Bolek-Marzec, D[anuta] Perek, E. Święszkowska, W[ojciech] Młynarski, M[ałgorzata] Stolarska, J[erzy] Kowalczyk, A[nna] Nurzyńska-Flak, A[nna] Balcerska, E[wa] Bień, J[acek] Wachowiak, D[orota] Januszkiewicz-Lewandowska, W. Woźniak, A. Raciborska, A[licja] Chybicka, M. Ussowicz, M[aryna] Krawczuk-Rybak, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, M. Wysocki, S. Kołtan, G[rażyna] Sobol, T[omasz] Urasiński, J[arosław] Peregud-Pogorzelski, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, H. Bubała, M. Wieczorek, M. Matysiak, B[arbara] Sopyło, W[ojciech] Madziara.
Tytuł: Wyniki leczenia zwojaka zarodkowego współczulnego (NBL) - raport Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych (PPGGL).
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 54
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst126/202
Autorzy: Joanna Stempczyńska, Rafał Czyżykowski, Piotr Potemski.
Tytuł: Zastosowanie gemcytabiny w zaawansowanym raku trzustki.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 3, s. 111-114, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst127/202
Autorzy: B[eata] Zalewska-Szewczyk, I[wona] Matusiak, K[rystyna] Wyka, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Zmiany w profilu lipidowym u dzieci z ostrą bialaczką limfoblastyczną - wpływ choroby i jej leczenia.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 91
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst128/202
Autorzy: Józef Kobos.
Tytuł: Znaczenie współczesnych badań immunohistochemicznych i molekularnych w diagnostyce nowotworów litych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem grupy guzów drobnookrągłokomórkowych.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 11, suppl. 1, s. 49
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej 11-14 czerwca 2008 r. Białowieża
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst129/202
Autorzy: N[atalia] Adrianowska, I[zabela] Klich, A[gata] Pastorczak, B[eata] Zalewska-Szewczyk, M[ałgorzata] Stolarska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Związek polimorfizmu C677T genu MTHFR z nasileniem objawów ubocznych i wskaźnikami przeżycia u dzieci leczonych dużymi dawkami Metotreksatu z powodu chorób limfoproliferacyjnych.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 42
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst130/202
Autorzy: Monika Bulas, Joanna Trelińska, Małgorzata Stolarska, Małgorzata Zubowska, Filip Pierlejewski, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Związek polimorfizmu genu receptora steroidowego (NR3C1) z przebiegiem klinicznym chorób limfoproliferacyjnych u dzieci - wyniki wstępne.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, nr 2, s. 77-81, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst131/202
Autorzy: A[gnieszka] Dłużniewska, J[erzy] Armata, W[alentyna] Balwierz, A[nna] Balcerska, J[anina] Bogusławska-Jaworska, A[licja] Chybicka, R. Cyklis, J[erzy] Kowalczyk, D[orota] Lewandowska, L[ucyna] Maciejka-Kapuścińska, I. Malinowska, U[rszula] Małek, M. Mikołajczyk, M[ichał] Matysiak, M. Niedźwiecki, M. Ochocka, U[rszula] Radwańska, R[oma] Rokicka-Milewska, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, J. Stefaniak, J[an] Styczyński, R[omana] Tomaszewska, Jacek Wachowiak, M[ariusz] Wysocki, E[wa] Kamieńska, G[rażyna] Karolczyk, I. Karpińska-Derda, M[aryna] Krawczuk-Rybak, A. Mizia, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, J. Pochorecka, G[rażyna] Sobol, M[ałgorzata] Stolarska, T[omasz] Urasiński, M[aria] Wieczorek.
Tytuł: Acute myeloblastic leukemia - Polish Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group experience of four consecutive unified treatment protocols.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 11
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst132/202
Autorzy: N[atalia] Adrianowska, A[gata] Pastorczak, M[ałgorzata] Stolarska, B[eata] Szewczyk, W[ojciech] Młynarski, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Analysis of the risk factors of methotrexate myelotoxicity in children with lymphoproliferative disorders.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 33
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst133/202
Autorzy: K[atarzyna] Pawelec, M[ichał] Matysiak, E. Niewiadomska, J[erzy] Kowalczyk, J. Stefaniak, W[alentyna] Balwierz, E[wa] Załęska-Czepko, A[licja] Chybicka, K[rzysztof] Szmyd, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, H. Bubała, A. Krauze, Mariusz] Wysocki, A[ndrzej] Kurylak, J[acek] Wachowiak, M[ałgorzata] Kaczmarek-Kanold, M[ałgorzata] Stolarska, I. Karolczyk, M[aryna] Krawczuk-Rybak, E. Leszczyńska, T[omasz] Urasiński, J[arosław] Peregud-Pogorzelski, M. Wlazłowski, A[nna] Balcerska.
Tytuł: Antithymocyte rabbit globulin in immunosuppresive therapy in children with severe aplastic anemia.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 37
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst134/202
Autorzy: M. Bułas, J[oanna] Trelińska, M[ałgorzata] Stolarska, M[ałgorzata] Zubowska, F[ilip] Pierlejewski, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Association of steroid receptor gene polymorphism with clinical course of lymphoproliferative diseases in children.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 34
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst135/202
Autorzy: W[alentyna] Balwierz, A. Wieczorek, T[omasz] Klekawka, K. Garus, K. Bolek-Marzec, A[nna] Balcerska, M[aryna] Krawczuk-Rybak, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, M[ałgorzata] Stolarska, E[lżbieta] Zielińska, M[ariusz] Wysocki, A[ndrzej] Kołtan, G[rażyna] Sobol, D[anuta] Perek, B. Bagińska-Dembińska, J[acek] Wachowiak, D[orota] Januszkiewicz-Lewandowska, J[erzy] Kowalczyk, J[oanna] Nurzyńska-Flak, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, H. Bubała, M[aria] Wieczorek.
Tytuł: Current problems with neuroblastoma treatment in Poland.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 18
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst136/202
Autorzy: Katarzyna Szydłowska-Pazera, Piotr Potemski, Robert Kubiak, Anna Płużańska.
Tytuł: Docetaksel i antybiotyk antracyklinowy w chemioterapii przedoperacyjnej raka piersi. Ocena skuteczności leczenia w zależności od wybranych czynników klinicznych i patomorfologicznych.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 10, nr 2, s. 5-14, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst137/202
Autorzy: D[anuta] Perek, B[ożena] Dembowska, M[onika] Drogosiewicz, M[arta] Perek-Polnik, M[arcin] Roszkowski, J[erzy] Kowalczyk, H[anna] Wiśniewska-Ślusarz, G[rażyna] Sobol, M[arek] Mandera, E[lżbieta] Zielińska, B[eata] Zalewska-Szewczyk, L[ech] Polis, T[omasz] Urasiński, J[arosław] Peregud-Pogorzelski, J[acek] Wachowiak, M[ariusz] Wysocki.
Tytuł: First Polish Central Nervous System (CNS) Tumor Group (PCNST G) integrated care for children with CNS neoplasms in Poland.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 23
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst138/202
Autorzy: K. Bronowicki, J[an] Godziński, M[ałgorzata] Rąpała, H. Heij, D. C. Aronson, E[wa] Kościelniak, B[ernadetta] Kazanowska, T. Dantonello, W. Sulka, A[ndrzej] Prokurat, D[anuta] Perek, E[wa] Bień, W[ojciech] Woźniak, W[ojciech] Madziara, G[rażyna] Sobol, E[lżbieta] Zielińska, A[nna] Balcerska, J[anusz] Bohosiewicz, A[ndrzej] Kurylak, M[arta] Perek-Polnik, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, M[arian] Rybak, M[agdalena] Rychłowska-Pruszyńska, M[ariusz] Wysocki.
Tytuł: Independent risk factors in children with aggressive fibromatosis.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 28
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst139/202
Autorzy: Konrad Wroński.
Tytuł: Is human mammoglobin mRNA the best marker for detection breast cancer cells in the peripheral blood?
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 10, nr 3, s. 124-129
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst140/202
Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, A[nna] Charubczyk, M[ałgorzata] Zubowska.
Tytuł: Monitoring of probable invasive fungal infection in children with neoplasms.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 36
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst141/202
Autorzy: Katarzyna Szydłowska-Pazera, Piotr Potemski, Robert Kubiak, Anna Płużańska.
Tytuł: Ocena skuteczności docetakselu i antybiotyku antracyklinowego w chemioterapii przerzutowego raka piersi w zależności od wybranych czynników klinicznych i patomorfologicznych.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 10, nr 2, s. 61-70, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst142/202
Autorzy: Agnieszka Kołacińska, Elżbieta Jabłonowska, Karolina Przybyłowska, Jan Rykała, Mariusz Pawlak, Zbigniew Morawiec.
Tytuł: Ocena zachowań senologicznych u kobiet zakażonych HIV.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 10, nr 2, s. 105-109, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst143/202
Autorzy: W[alentyna] Balwierz, J[erzy] Armata, T. Depowska, A[ngelina] Moryl-Bujakowska, T[omasz] Klekawka, M[ichał] Matysiak, R[oma] Rokicka-Milewska, M. Ochocka, B[arbara] Sopyło, J[acek] Wachowiak, M[ałgorzata] Kaczmarek-Kanold, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, A[nna] Janik-Moszant, A[licja] Chybicka, R[obert] Chaber, J[erzy] Kowalczyk, T[eresa] Odój, A[nna] Balcerska, E[lżbieta] Adamkiewicz-Drożyńska, M[ariusz] Wysocki, A[ndrzej] Kołtan, M[aryna] Krawczuk-Rybak, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, M[ałgorzata] Stolarska, G[rażyna] Sobol, M[aria] Wieczorek, K. Litwiniszyn-Krzewicka, G[rażyna] Karolczyk, K. Czubik.
Tytuł: Over 35-year experience of Polish Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group in treatment of Hodgkin's disease in children and adolescents : improvement of curability and decrease of serious complications.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 14
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst144/202
Autorzy: Ewa Sieńko.
Tytuł: Powikłania ze strony jamy ustnej po radioterapii nowotworów głowy i szyi.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 10, nr 3, s. 130-132, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst145/202
Autorzy: W[alentyna] Balwierz, J. J. Pietrzyk, G. Wątor, S. Skoczeń, K. Stożek, P. Sucharski, M[ichał] Matysiak, I. Malinowska, A[nna] Balcerska, L[ucyna] Maciejka-Kapuścińska, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, R[omana] Tomaszewska, A[licja] Chybicka, M[aryna] Krawczuk-Rybak, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, M[ałgorzata] Stolarska, E[lżbieta] Zielińska, T[omasz] Urasiński, A[nna] Kamińska, G[rażyna] Sobol, M[aria] Wieczorek, G[rażyna] Karolczyk.
Tytuł: Preliminary results of genotyping and minimal residual disease study in children with acute myeloid leukemia.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 11
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst146/202
Autorzy: G[rażyna] Wróbel, B[ernarda] Kazanowska, A[licja] Chybicka, J[adwiga] Małdyk, H. Bubała, A[gnieszka] Dłużniewska, A[ndrzej] Kołtan, B[enigna] Konatkowska, L[ucyna] Maciejka-Kapuścińska, T. Luszawska, I. Olejnik, A. Płoszyńska, S[tefan] Popadiuk, K. Rosłan, G[rażyna] Sobol, E. Solarz, B[arbara] Sopyło, J. Stefaniak, K[atarzyna] Stefańska, M[ałgorzata] Stolarska, E. Wyrobek.
Tytuł: Progress in the treatment of non-Hodgkin's Lymphoma (NHL)in children ttreated in Poland from 1979 to 2007. The report of the Polish Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 16
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst147/202
Autorzy: Piotr Potemski, Anna Płużańska, Ewa Chmielowska, Radzisław Kordek.
Tytuł: Retrospektywna analiza danych dotyczących chorych leczonych operacyjnie z powodu drobnokomórkowego raka płuca.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 10, nr 1, s. 15-18, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst148/202
Autorzy: Piotr Potemski, Renata Kusińska, Robert Kubiak, Janusz Piekarski, Radzisław Kordek.
Tytuł: Wartość predykcyjna i rokownicza stopnia ekspresji receptorów steroidowych w operacyjnym raku piersi.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 10, nr 2, s. 49-54, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst149/202
Autorzy: W[alentyna] Balwierz, T[omasz] Klekawka, A[ngelina] Moryl-Bujakowska, M[ichał] Matysiak, B[arbara] Sopyło, J[acek] Wachowiak, M[ałgorzata] Kaczmarek-Kanold, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, A[nna] Janik-Moszant, A[licja] Chybicka, R[obert] Chaber, J[erzy] Kowalczyk, T[eresa] Odój, A[nna] Balcerska, E[lżbieta] Adamkiewicz-Drożyńska, M[ariusz] Wysocki, A[ndrzej] Kołtan, M[aryna] Krawczuk-Rybak, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, M[ałgorzata] Stolarska, G[rażyna] Sobol, M[aria] Wieczorek, T. Piętka, G[rażyna] Karolczyk, K. Czubik.
Tytuł: Which children with Hodgkin's disease can be treated without radiotherapy? Report of the Polish Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 14
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst150/202
Autorzy: Konrad Wroński, Adam Płużański.
Tytuł: Wodobrzusze u chorych z rakiem żołądka.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 10, nr 1, s. 19-23, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst151/202
Autorzy: Konrad Wroński.
Tytuł: Znajomość Praw Pacjenta przez osoby chore leczone w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 10, nr 2, s. 75-83, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst152/202
Autorzy: Grzegorz Krasomski, Zbigniew Pietrzak, Jacek Gruda, Urszula Brocka.
Tytuł: Ciążowa choroba trofoblastyczna.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 2, s. 17-20, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst153/202
Autorzy: Ewa Sieńko, Anna Kurnatowska.
Tytuł: Leczenie leukoplakii błony śluzowej jamy ustnej w oparciu o nowy podział histopatologiczny zmian rozrostowych nabłonka.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 2, s. 37-40, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst154/202
Autorzy: Ryszard Markert, Juliusz Januszewski.
Tytuł: Porównanie przebiegu okresu pooperacyjnego u chorych w wieku powyżej 70 lat operowanych z powodu raka jelita grubego w okresie 1990-1994 oraz 2001-2002.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 3, s. 75-80, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst155/202
Autorzy: Zbigniew Pietrzak, Jacek Gruda, Urszula Brocka, Grzegorz Krasomski.
Tytuł: Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku stwierdzenia guza jajnika w czasie ciąży.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 1, s. 17-20, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst156/202
Autorzy: Katarzyna Szydłowska-Pazera, Piotr Potemski, Robert Kubiak, Anna Płużańska.
Tytuł: Rak z komórek Merkla - opis przypadku.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 2, s. 58-62, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst157/202
Autorzy: Maria Turant, Andrzej Kulig, Marian Danilewicz.
Tytuł: Automatyczna ilościowa ocena receptorów estrogenowych i progesteronowych w raku gruczołu piersiowego w materiale histologicznym i cytologicznym.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 2, s. 71-75, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst158/202
Autorzy: Piotr Potemski, Urszula Czernek, Anna Płużańska.
Tytuł: Chemioterapia przedoperacyjna w zaawansowanym raku jajnika. Przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1, s. 21-25, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst159/202
Autorzy: Masoud Hedayati, Krzysztof Kołomecki, Zbigniew Pasieka, Jacek Cywiński, Justyna Cielecka, Krzysztof Kuzdak.
Tytuł: Ocena stężeń naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu oraz endostatyny w surowicy krwi chorych z łagodnymi i złośliwymi guzami tarczycy.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1, s. 7-12, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst160/202
Autorzy: Jarosław Dyczka, Anna Płużańska.
Tytuł: Przetoka miedzyjelitowa w przebiegu chłoniaka złośliwego jelita cienkiego. Opis przypadku.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 2, s. 87-89, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst161/202
Autorzy: Katarzyna Szydłowska-Pazera, Anna Płużańska.
Tytuł: Rola czynników molekularnych w ocenie wartości leczenia przedoperacyjnego raka piersi.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 4, s. 239-244, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst162/202
Autorzy: Piotr Potemski.
Tytuł: Trudności diagnostyczne u chorego z zaawansowanym chłoniakiem o dużym stopniu złośliwości i zapaleniem płuc. Opis przypadku.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 2, s. 82-86, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst163/202
Autorzy: Jarosław Dyczka.
Tytuł: Trudności diagnostyczne u dorosłego pacjenta z histiocytozą X - opis przypadku.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1, s. 35-37, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst164/202
Autorzy: Jacek Śmigielski, Rafał Drozda, Piotr Ziemniak, Piotr Maciaszczyk, Justyna Cielecka, Krzysztof Kołomecki, Adam Dziki.
Tytuł: Wczesne wyniki rozszerzonych operacji w raku jelita grubego.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 4, s. 203-208, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst165/202
Autorzy: Piotr Surmacki, Janusz Lasota, Arkadiusz Tosiak.
Tytuł: Carcinoid of the appendix - a hormone-active tumor.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 1, s. 37-42, bibliogr.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst166/202
Autorzy: Jarosław Dyczka, Anna Płużańska.
Tytuł: Chemioterapia drugiego rzutu w niedrobnokomórkowym raku płuca.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 2, s. 99-102, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst167/202
Autorzy: Piotr Potemski, Monika Kukulska, Anna Płużańska.
Tytuł: Chemioterapia uzupełniająca raka okrężnicy - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 1, s. 25-30, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst168/202
Autorzy: Zbigniew Pasieka, Lech Pomorski, Krzysztof Kuzdak.
Tytuł: Czy pomiar czynników angiogennych w surowicy krwi chorych z rozpoznanym w biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej nowotworem pęcherzykowym może być parametrem ułatwiającym różnicowanie gruczolaka pęcherzykowego od raka pęcherzykowego?
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 4, s. 151-153, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst169/202
Autorzy: Michał Tenderenda, Konrad Wroński.
Tytuł: Czynniki histo-kliniczne wpływające na rokowanie w raku żołądka.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 3, s. 147-151, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst170/202
Autorzy: Katarzyna Szydłowska-Pazera, Piotr Potemski, Anna Płużańska.
Tytuł: Docetaksel w leczeniu chorych na raka piersi - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 4, s. 187-192, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst171/202
Autorzy: Piotr Lipiński, Marek Sosnowski, Maria Matejkowska-Sobaniec.
Tytuł: Nowotwory jądra rozpoznane w latach 1986-2003 w materiale własnym.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 3, s. 117-120, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst172/202
Autorzy: Krzysztof Kołomecki, Marzena Korzeniewska, Tomasz Stępień, Wojciech Czyż.
Tytuł: Operacje raka rdzeniastego tarczycy u chorych z współistniejącym guzem nadnercza.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 1, s. 9-11, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst173/202
Autorzy: Ryszard Markert, Michał Duszewski, Bogdan Modzelewski.
Tytuł: Porównanie operowanych z powodu raka żołądka w latach 1961-1966 z okresem 1998-2003.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 4, s. 177-180, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst174/202
Autorzy: Piotr Potemski, Anna Płużańska.
Tytuł: Przerzut do siatkówki jako pierwszy objaw raka płuca. Opis przypadku.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 2, s. 103-105, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst175/202
Autorzy: Radzisław Kordek.
Tytuł: Skrining onkologiczny - przegląd zaleceń.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 1, s. 13-18, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst176/202
Autorzy: Jarosław Dyczka, Anna Płużańska.
Tytuł: Systemowe leczenie śródbłoniaków - aktualne poglądy.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 1, s. 43-45, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst177/202
Autorzy: Zbigniew Pasieka, Kazimierz Rybiński, Lech Pomorski.
Tytuł: Współczesne zasady leczenia chirurgicznego raka tarczycy.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 4, s. 183-188, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst178/202
Autorzy: Piotr Potemski, Anna Płużańska.
Tytuł: Ból w chorobach nowotworowych. Epidemiologia i patofizjologia.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, suppl. 1, s. 9-13, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst179/202
Autorzy: Piotr Potemski, Tomasz Jaworski, Anna Płużańska.
Tytuł: Chora z patologiczną masą w śródpiersiu po przebytym leczeniu raka tarczycy - opis przypadku.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 3, s. 133-137, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst180/202
Autorzy: Joanna Narbutt, Anna Erkiert, Jolanta Dorota Torzecka, Aneta Kwiecień.
Tytuł: Czy znajomość skórnych zespołów paraneoplastycznych może być przydatna we wczesnym rozpoznawaniu chorób nowotworowych?
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 3, s. 117-122, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst181/202
Autorzy: Piotr Potemski, Anna Płużańska.
Tytuł: Hamowanie aktywności receptorów Kit - nowe możliwości leczenia guzów litych.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 1, s. 35-38, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst182/202
Autorzy: Sławomir Sztajer, Dorota Jesionek-Kupnicka, Radzisław Kordek.
Tytuł: Nowotwory w wątrobie - poszukiwanie pierwotnej lokalizacji i podstawowy algorytm diagnostyczny.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 4, s. 173-182, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst183/202
Autorzy: Jarosław Dyczka, Urszula Czernek, Anna Płużańska.
Tytuł: Ocena skuteczności trzech programów z różnymi dawkami epirubicyny w leczeniu adiuwantowym raka piersi z dużymi czynnikami ryzyka - randomizowane badanie kliniczne.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 1, s. 11-13, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst184/202
Autorzy: Marzena Korzeniewska, Masoud Hedayati, Krzysztof Kołomecki.
Tytuł: Ocena stężenia śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) i endostatyny we krwi u chorych z guzami nadnercza "incydentaloma".
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 3, s. 99-102, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst185/202
Autorzy: Piotr Potemski, Urszula Czernek, Anna Płużańska.
Tytuł: Poglądy i preferencje chorych dotyczące wykonania badań kontrolnych po radykalnym leczeniu raka piersi.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 4, s. 161-166, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst186/202
Autorzy: Grzegorz Krasomski, Zbigniew Pietrzak, Lila Obuchowska, Monika Tadros.
Tytuł: Rak szyjki macicy w ciąży.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 3, s. 15-18, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst187/202
Autorzy: Ewa Sieńko, Anna Płużańska, Anna Stankiewicz.
Tytuł: Retinoidy i karotenoidy w leczeniu leukoplakii błony śluzowej jamy ustnej.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 1, s. 45-48, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst188/202
Autorzy: Zbigniew Pasieka.
Tytuł: Rola cząsteczek adhezji komórkowej (CAM) w procesie wzrostu i inwazji guzów litych oraz perspektywy ich wykorzystania jako markerów rozrostu nowotworowego w praktyce klinicznej.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 1, s. 39-44, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst189/202
Autorzy: Piotr Potemski, Piotr Oczkowski, Wojciech Biernat, Renata Kusińska, Anna Płużańska.
Tytuł: Trudności diagnostyczne u chorego ze szpiczakiem mnogim o nietypowym umiejscowieniu. Opis przypadku.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 4, s. 193-197, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst190/202
Autorzy: Marek Sosnowski, Piotr Lipiński, Hanna Niewiadomska.
Tytuł: Wartość prognostyczna markerów immunohistochemicznych w ocenie progresji powierzchownego raka pęcherza moczowego.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 2, s. 59-62, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst191/202
Autorzy: Janusz Piekarski, Dariusz Nejc, Konrad Wroński, Wiesław Szymczak, Arkadiusz Jeziorski.
Tytuł: Wyniki leczenia chorych na raka ślinianki przyusznej.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 3, s. 103-107, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst192/202
Autorzy: Janusz Piekarski, Piotr Sęk, Arkadiusz Jeziorski.
Tytuł: Zabiegi rekonstrukcyjne wargi dolnej u chorych na raka wargi są zabiegami bezpiecznymi.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 1, s. 25-27, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst193/202
Autorzy: D[orota] Jesionek-Kupnicka, D[ominika] Kulczycka, M[aria] Najder, B[ogusław] Olborski, R[adzisław] Kordek.
Tytuł: Analiza cytofotometryczna fenotypu limfocytów naciekających tkankę nowotworową w raku gruczołu piersiowego, raku jelita grubego oraz raku żołądka w porównaniu z tkanką otaczającą i wybranymi cechami kliniczno-histopatologicznymi.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 5, nr 3/4, s. 129-134, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst194/202
Autorzy: Piotr Potemski, Anna Płużańska.
Tytuł: Badania kontrolne u chorych po radykalnym leczeniu raka piersi - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 5, nr 2, s. 87-91, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst195/202
Autorzy: Piotr Potemski, Anna Płużańska.
Tytuł: Leczenie systemowe raka nerki - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 5, nr 1, s. 47-51, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst196/202
Autorzy: Dariusz Nejc, Janusz Piekarski, Andrzej Berner.
Tytuł: Limfoscyntygrafia przedoperacyjna i śródoperacyjny pomiar promieniowania gamma - podstawowe elementy biopsji węzła wartowniczego u chorych na czerniaka skóry.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 5, nr 2, s. 73-80, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst197/202
Autorzy: Ewa Sieńko, Anna Płużańska, Anna Stankiewicz.
Tytuł: Odległe wyniki leczenia bleomycyną leukoplakii błony śluzowej jamy ustnej.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 5, nr 3/4, s. 135-1138, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst198/202
Autorzy: Piotr Potemski, Tomasz Jaworski, Anna Płużańska.
Tytuł: Postępowanie u chorych na zaawansowanego raka jajnika - częśc II. Rola leczenia systemowego.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 5, nr 3/4, s. 159-165, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst199/202
Autorzy: Piotr Potemski, Anna Płużańska.
Tytuł: Postępowanie u chorych na zaawansowanego raka jajnika - część I. Rola zabiegów cytoredukcyjnych.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 5, nr 3/4, s. 153-158, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst200/202
Autorzy: Dariusz Nejc, Janusz Piekarski, Grażyna Pasz-Walczak, Arkadiusz Jeziorski.
Tytuł: Rak podstawnokomórkowy skóry - młody wiek chorych przyczyną wątpliwości diagnostycznych.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 5, nr 3/4, s. 179-181, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst201/202
Autorzy: Robert P[iotr] Kubiak, Grażyna Pasz-Walczak, Marcin Faflik.
Tytuł: Wysoka gęstość naczyń w guzie usposabia do zwiększonej częstości przerzutów do wątroby u chorych na raka jelita grubego.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 5, nr 3/4, s. 123-128, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst202/202
Autorzy: Dariusz Nejc, Janusz Piekarski, Arkadiusz Jeziorski.
Tytuł: Wznowy miejscowe u chorych na mięsaki tkanek miękkich.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 5, nr 3/4, s. 143-146, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi