Zapytanie: OKULISTYKA
Liczba odnalezionych rekordów: 93Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/93

Autorzy: Kamila Ulatowska, Magdalena Kucharczyk-Pośpiech, Michał Wilczyński.
Tytuł: Metody pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego
Tytuł angielski: Methods of Intraocular Pressure Measurement
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2018 : Vol. 4, -, s. 43-45
Uwagi: Rok XXI
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

2/93
Autorzy: Hanna Sobutka, Michał Wilczyński.
Tytuł: Zespół Posnera-Schlossmana - wciąż aktualny problem diagnostyczno-terapeutyczny
Tytuł angielski: Posner-Schlossman Syndrome - Still Valid Diagnostic and Therapeutic Problem
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2018 : vol. 4, -, s. 34-36
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

3/93
Autorzy: Anna Walczak, Karolina Przybyłowska-Sygut, Jacek Kabziński, Jerzy Szaflik, Jacek P Szaflik, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Analiza wariantów polimorficznych w genie DROSHA w populacji pacjentów cierpiących na jaskrę pierwotną otwartego kąta
Tytuł angielski: The analysis of genetic variations in microRNA-related gene DROSHA in patients with Primary Open-Angle Glaucoma in the Polish population
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2018 : T. 21, nr 1, s. 64-66
Uwagi: NCN 2012/05/B/NZ7/02502, 507/5-108-05/507-50-015 UMED 502-03/5-108-05/502-54-164.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/93
Autorzy: Bartosz Biliński, Ewa Ignaciuk, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Epidemiologia zaćmy - materiał retrospektywny z 2003 oraz 2013 roku
Tytuł angielski: Cataract Epidemiology - Retrospective Material from 2003 and 2013 Year
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2017 : 20, nr 2, s. 11-13
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

5/93
Autorzy: Agata Ordon, Agata Majos, Piotr Loba.
Tytuł: Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku złamań oczodołu u dzieci - opis przypadku
Tytuł angielski: Diagnostic and Therapeutic Problems in Orbital Fractures in Children - Case Report
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2016 : -, nr 4, s. 104-107, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

6/93
Autorzy: Krzysztof Bartosiewicz, Wiktoria Kubisiak, Piotr Jurowski.
Tytuł: Przeszczep warstwowy przedni z jednoczasowym przeszczepem rąbka rogówki i twardówki w leczeniu neoplazji płaskonabłonkowej powierzchni oka - opis przypadku
Tytuł angielski: Lammellar Anterior Keratoplasty with Simultaneous Limbal and Scleral Graft in the Treatment of Preinvasive OSSN - Case Report
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2017 : -, nr 4, s. 123-125, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

7/93
Autorzy: Zofia Pniakowska, Piotr Jurowski.
Tytuł: Rola biomechaniki rogówki we współczesnej diagnostyce okulistycznej
Tytuł angielski: The Role of Corneal Biomechanics in Modern Ophthalmology
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2017 : -, nr 4, s. 116-119, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

8/93
Autorzy: Natalia Skuza.
Tytuł: Sieciowanie włókien kolagenowych rogówki jako metoda leczenia infekcyjnych owrzodzeń rogówki - założenia teoretyczne i wykonanie
Tytuł angielski: Corneal Collagen Cross-linking in the Treatment of Microbial Corneal Ulcers - Theoretical Assumptions and Implementation
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2017 : -, nr 4, s. 60-61, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

9/93
Autorzy: Natalia Skuza, Monika Chwiałkowska-Karam, Piotr Jurowski.
Tytuł: Srebrzyca rogówki - opis przypadku
Tytuł angielski: Corneal Argyrosis - Case Report
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2017 : -, nr 4, s. 136-138, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

10/93
Autorzy: Irena Topolska-Śmiałowska, Aleksandra Pośpiech-Żabierek, Michał Wilczyński.
Tytuł: Wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe - przegląd piśmiennictwa
Tytuł angielski: Multifocal Intraocular Lenses - Current Literature Review
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2017 : T. 20, nr 3, s. 11-14
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

11/93
Autorzy: Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek, Katarzyna Szymanek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik.
Tytuł: Rola nowych wariantów polimorficznych -77T/C genu XRCC1 oraz G1972A denu ADPRT w patogenezie jaskry pierwotnej otwartego kąta.
Tytuł angielski: The Role of the Novel -77 T/C of XRCC1 and G1972A of ADPRT Genes Polymorphisms in the Risk of Primary Open Angle Glaucoma Development.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2016 : Vol. 19, nr 3, s. 56-61, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

12/93
Autorzy: Janusz Czajkowski, Ewa Borowiak, Agnieszka Kotarba.
Tytuł: Czy istnieje profilaktyka jaskry?
Tytuł angielski: Is there a prevention of glaucoma?
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2015 : Vol. 18, nr 2, s. 9-11, Sum., Streszcz.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

13/93
Autorzy: Agnieszka Kotarba, Janusz Czajkowski, Ewa Borowiak.
Tytuł: Globalna orientacja życiowa u chorych na zaćmę starczą w kontekście holistycznego podejścia do opieki medycznej.
Tytuł angielski: Sense of coherence of senile cataract patients and holistic attitude towards medical care
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2015 : Vol. 18, nr 1, s. 67-69, Sum., Streszcz.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

14/93
Autorzy: Agnieszka Kotarba, Janusz Czajkowski, Ewa Borowiak.
Tytuł: Oczekiwania pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicznego usunięcia zaćmy starczej wobec personelu medycznego oddziału okulistycznego.
Tytuł angielski: Patients expectations qualified for senile cataract extraction from medical staff of the department of ophthalmology.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2015 : Vol. 18, nr 1, s. 61-63, Sum., Streszcz.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

15/93
Autorzy: Magda Cuchra, Katarzyna Szymanek, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Rola polimorfizmów 751Lys/Glu genu XPD oraz 939 Lys/Gln genu XPC w rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta.
Tytuł angielski: The Role of the 751Lys/Gln XPD and 939 Lys/Gln XPC Genes Polymorphism in the Pathogenesis of Primary Open-angle Glaucoma.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2015 : Vol. 18, nr 4, s. 13-18, Sum., Streszcz.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

16/93
Autorzy: Agnieszka Kotarba, Janusz Czajkowski, Ewa Borowiak.
Tytuł: Rola zespołu interdyscyplinarnego w opiece okulistycznej nad seniorem.
Tytuł angielski: The role of the interdisciplinary team in elderly patients ophthalmological care
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2015 : Vol. 18, nr 1, s. 64-66, Sum., Streszcz.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

17/93
Autorzy: Ewa Borowiak, Janusz Czajkowski, Agnieszka Kotarba.
Tytuł: Starzejace się społeczeństwo polskie wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia w XXI wieku.
Tytuł angielski: Ageing society in Poland as a challenge for health care systems in the 21st century.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2015 : Vol. 18, nr 1, s. 9-10, Sum., Streszcz.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

18/93
Autorzy: Agnieszka Kotarba, Janusz Czajkowski, Ewa Borowiak.
Tytuł: Style radzenia sobie ze stresem przez hospitalizowanych pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicznego usunięcia zaćmy starczej.
Tytuł angielski: Styles of coping with stress in hospitalized patients scheduled for senile cataract extraction
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2015 : Vol. 18, nr 1, s.70-72, Sum., Streszcz.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

19/93
Autorzy: Katarzyna Szymanek, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Karolina Przybyłowska-Sygut, Ireneusz Majsterek, Patrycja Banaś-Leżańska.
Tytuł: Zastosowanie testu kometowego w celu oceny poziomu uszkodzeń oksydacyjnych DNA u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta.
Tytuł angielski: Endonuclease Modified Comet Assay for Oxidative DNA Damage in Primary Open Angle Glaucoma Patients.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2015 : Vol. 18, nr 2, s. 18-22, Sum., Streszcz.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

20/93
Autorzy: Agnieszka Kotarba, Janusz Czajkowski.
Tytuł: Komunikacja interpersonalna jako proces wspomagający leczenie przewlekle chorych okulistycznie.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2014 : R. 17, nr 1, s. 63-65, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

21/93
Autorzy: Aleksandra Pośpiech-Żabierek, Magdalena Kucharczyk, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński.
Tytuł: Ocena leczenia tępych urazów gałki ocznej.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2014 : T. 17, nr 3, s. 64-67, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

22/93
Autorzy: Alicja Nowak, Karolina Przybyłowska-Sygut, Mira Gacek, Katarzyna Szymanek, Jerzy Szaflik, Jacek Szaflik, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Polimorfizm genu BDNF i jego wpływ na progresję jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej.
Tytuł angielski: BDNF Gene Polymorphism and Its Influence on the Progression of Primary Open-angle Glaucoma in a Polish Population.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2014 : T. 17, nr 2, s. 48-51
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

23/93
Autorzy: Marta Uzdrowska, Piotr Loba, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Wady refrakcji i czynniki ryzyka niedowidzenia u pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie Wady refrakcji i czynniki ryzyka niedowidzenia u pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie - na podstawie badania autorefraktometrem Plusoptix A09.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2014 : T. 17, nr 3, s. 15-17, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

24/93
Autorzy: Jerzy Zygmunt Nowak.
Tytuł: Zastosowanie NLPZ w leczeniu chorób zapalnych siatkówki
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2014 : 17, s. 25
Uwagi: Łódzkie Forum Okulistyczne Łódź, 9-10 maja 2014
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

25/93
Autorzy: Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek, Karolina Przybyłowska, Anna Kamińska, Mira Gacek, Jerzy Szaflik, Jacek Szaflik.
Tytuł: Związek poziomu uszkodzeń oksydacyjnych DNA oraz efektywności ich naprawy z rozwojem jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej.
Tytuł angielski: Association of Oxidative DNA Damages and the Effectiveness of their Repair with the Risk of Primary Open Angle Glaucoma Development in the Polish Population.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2013 : 16, 2, 47- 51
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

26/93
Autorzy: Alicja Nowak, Ireneusz Majsterek, Karolina Przybyłowska, Mira Gacek, Jerzy Szaflik, Jacek Szaflik.
Tytuł: Analiza związku polimorfizmu -877 T/C genu APP z ryzykiem występowania jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : R. 15, nr 1, s. 81-84, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

27/93
Autorzy: Ewa Lipiec, Andrzej Kapica, Agnieszka Moll, Anna Niwald.
Tytuł: Choroba Coatsa - opis przypadku
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : R. 15, nr 4, s. 55-57, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

28/93
Autorzy: Agnieszka Moll, Violetta Piotrowska, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Anna Zakrzewska, Anna Niwald.
Tytuł: Endoskopowa marsupializacja jako alternatywna metoda leczenia wrodzonej torbieli worka łzowego u niemowląt
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : R. 15, nr 4, s. 48-50, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

29/93
Autorzy: Anna Koszek-Pasińska, Ewa Lipiec, Beata Orawiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Etiologia zapaleń błony naczyniowej u dzieci - obserwacje własne
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : R. 15, nr 2, s. 11-14, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

30/93
Autorzy: Roman Goś.
Tytuł: Kilka uwag na temat możliwości leczenia zachowawczego zaawansowanych postaci jaskry
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : R. 15, nr 1, s. 11-13, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

31/93
Autorzy: Anna Niwald, Mirosława Grałek, Beata Orawiec, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Andrzej Kapica.
Tytuł: Łagodne guzy oczodołu u dzieci - obserwacje własne
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : R. 15, nr 1, s. 7-9, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

32/93
Autorzy: Ewa Supady, Tomasz Wierzchowski, Piotr Loba, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński.
Tytuł: Ocena koaksjalnej fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie 1,8 mm (C-MICS).
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : 15, nr 3, s. 44-47, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

33/93
Autorzy: Michał Wilczyński.
Tytuł: Patogeneza retinopatii cukrzycowej.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : 15, wyd. spec., s. 7-11
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

34/93
Autorzy: Katarzyna Malinowska, Ireneusz Majsterek, Jerzy Szaflik.
Tytuł: Procesy pro- i antyoksydacyjne w medycycnie ze szczególnym uwzglednieniem jaskry.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : R. 15, nr 2, s. 60-64, Sum., Streszcz.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

35/93
Autorzy: Anna Niwald, Mirosława Grałek, Beata Orawiec, Małgorzata Lewandowska, Przemysław Przewratil.
Tytuł: Propranolol w leczeniu wczesnodziecięcych guzów naczyniowych oczodołu - obserwacje własne
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : R. 15, nr 4, s. 78-50, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

36/93
Autorzy: Anna Wiktorowska-Owczarek.
Tytuł: Rola kwasu alfa-liponowego w retinopatii cukrzycowej
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : R. 15, wyd. spec., s. 12-15, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

37/93
Autorzy: Mirosława Grałek, Anna Niwald, Beata Orawiec.
Tytuł: Złamania oczodołu u dzieci
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : R. 15, nr 1, s. 10-12, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

38/93
Autorzy: Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek, Karolina Przybyłowska, Mira Gacek, Jerzy Szaflik, Jacek Szaflik.
Tytuł: Związek polimorfizmu 762Val/Ala genu ADPRT z ryzykiem występowania jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : R. 15, nr 1, s. 76-80, Sum., Streszcz.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

39/93
Autorzy: Janusz Czajkowski, Grzegorz Krasomski, Zbigniew Pietrzak.
Tytuł: Ciąża i okres laktacji a wybrane środki diagnostyczne i leki przeciwjaskrowe
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 1, s. 56-58
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

40/93
Autorzy: Magdalen Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski.
Tytuł: Ciśnienie śródgałkowe u kobiet w ciąży i w okresie laktacji
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2011 : R. 14, nr 1, s. 21-23
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

41/93
Autorzy: Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski, Dorota Tomaszkiewicz-Mondry.
Tytuł: Farmakoterapia jaskry a problem stosowania się pacjętów do zaleceń lekarskich
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2099 : R. 12, nr 1, s. 96-99
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

42/93
Autorzy: Patrycja Banaś, Mira Gacek, Karolina Przybyłowska, Anna Kamińska [obca], Jacek P[aweł] Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Funkcjonalny polimorfizm regionu promotorowego genu inhibitora tkankowego metaloproteinaz macierzowych 2 (TIMP-2) u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta w populacji polskiej.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2011 : R. 14, nr 1, s. 23-25, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

43/93
Autorzy: Janusz Czajkowski.
Tytuł: Jak oko wpływa na ciążę, a jak ciąża na oko - wybrane zagadnienia
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2011 : R. 14, nr 1, s. 14-17
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

44/93
Autorzy: Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski, Anna Wyrwicka, Dorota Tomaszkiewicz-Mondry.
Tytuł: Monitorowanie progresji neuropatii jaskrowej-podejście praktyczne
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 1, s. 33-36
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

45/93
Autorzy: Janusz Czajkowski.
Tytuł: Pierwotna jaskra młodzieńcza a wysoka krótkowzroczność
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 1, s. 40-42
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

46/93
Autorzy: Janusz Czajkowski.
Tytuł: Rola analogów prosaglandyn w zachowawczym leczeniu jaskry i nadciśnienia ocznego u dzieci i młodzieży
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2011 : R. 14, nr 1, s. 77-79
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

47/93
Autorzy: Anna Wyrwicka, Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski.
Tytuł: Subiektywna ocena ogólnego stanu zdrowia, funkcjonowania w społeczeństwie i trudności w zakresie rozwoju psychoruchowego u dzieci z jaskrą
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 1, s. 47-49
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

48/93
Autorzy: Katarzyna Malinowska, Mira Gacek, Anna Zaleska-Żmijewska, Jacek P[aweł] Szaflik, Ireneusz Majsterek, Jerzy Szaflik.
Tytuł: Suplementacja melatoniną oraz związek statusu antyoksydacyjnego z patogenezą jaskry pierwotnej otwartego kąta.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2011 : R. 14, nr 1, s. 97-100, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

49/93
Autorzy: Janusz Czajkowski.
Tytuł: W poszukiwaniu skutecznego farmakologicznego leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 1, s. 19-23
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

50/93
Autorzy: Janusz Czajkowski.
Tytuł: Współczesne zasady diagnostyki i leczenia pierwotnej jaskry młodzieńczej
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 1, s. 15-18
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

51/93
Autorzy: Janusz Czajkowski.
Tytuł: Zespół rozproszonego barwnika a jaskra barwnikowa-etiologia, obraz kliniczny, leczenie
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2011 : R. 14, nr 1, s. 90-92
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

52/93
Autorzy: Agnieszka Moll, Beata Orawiec, Anna Niwald.
Tytuł: Zmiany okulistyczne i wewnątrzczaszkowe u pacjentów z zespołem potrząsania niemowlęcia.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2011 : R. 14, nr 4, s. 53-56, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

53/93
Autorzy: Anna Niwald, Anna Koszek-Pasińska, Ewa Lipiec, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Agnieszka Moll.
Tytuł: Zmiany w narządzie wzroku u dzieci z nerwiakowłókniakowatością typu 1.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2011 : R. 14, nr 4, s. 35-38, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

54/93
Autorzy: Monika Kujawa-Hadryś, Michał Wilczyński.
Tytuł: Znaczenie badania grubości włókien nerwowych siatkówki w różnych schorzeniach narządu wzroku.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2011 : R. 14, nr 3, s. 69-74, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

55/93
Autorzy: Łukasz Markiewicz, Mira Gacek, Jacek P[aweł] Szaflik, Anna Kamińska [obca], Karolina Przybyłowska, Anna Kurowska, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Związek polimorfizmów - 1562 C/T genu MMP-9, -82 A/G genu MMP-12 i -511 C/T genu IL-1β z występowaniem jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2011 : R. 14, nr 1, s. 13-17, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

56/93
Autorzy: Magda Cuchra, Jacek P[aweł] Szaflik, Mira Gacek, Karolina Przybyłowska, Anna Kurowska, Anna Kamińska [obca], Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Związek polimorfizmów genów XRCC1 i OGG1 z ryzykiem występowania jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2011 : R. 14, nr 1, s. 18-22, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

57/93
Autorzy: Michał S[zymon] Nowak, Roman Goś, Krzysztof Zieliński, Tadeusz Modrzewski, Monika Daszyńska, Katarzyna Wojciechowska, Marzena Wlazły-Karasek, Dorota Snopkowska-Wiaderna.
Tytuł: Charakter histopatologiczny zmian aparatu ochronnego oka u chorych leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi w latach 2004-2007.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2010 : R. 13, nr 4, s. 80-83, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

58/93
Autorzy: Agnieszka Moll, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Anna Niwald.
Tytuł: Leczenie farmakologiczne ocznej postaci toksokarozy.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2010 : R. 13, nr 3, s. 71-73, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

59/93
Autorzy: Magdalena Kucharczyk, Michał Wilczyński.
Tytuł: Nowe możliwości zastosowania terapii antyangiogennej w chorobach narządu wzroku.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2010 : R. 13, nr 3, s. 89-97, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

60/93
Autorzy: Piotr Loba.
Tytuł: Patofizjologia zaburzeń ruchomości gałek ocznych u pacjentów po złamaniach rozprężających oczodołu.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2010 : R. 13, nr 4, s. 45-48, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

61/93
Autorzy: Michał Wilczyński.
Tytuł: Postępowanie u chorych z ciałem obcym wewnątrzgałkowym.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2010 : R. 13, nr 4, s. 23-28, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

62/93
Autorzy: Ewa Lipiec, Anna Niwald, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Mirosława Grałek.
Tytuł: Terapia biologiczna - zastosowanie w okulistyce.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2010 : R. 13, nr 3, s. 54-56, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

63/93
Autorzy: Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Agnieszka Moll, Beata Orawiec, Anna Niwald.
Tytuł: Toksoplazmoza oczna - leczenie farmakologiczne.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2010 : R. 13, nr 3, s. 67-70, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

64/93
Autorzy: Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Zapalenie spojówek u dzieci.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2010 : R. 13, nr 3, s. 38-40, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

65/93
Autorzy: Maja Waszczyk, Michał Wilczyński.
Tytuł: Chirurgiczne metody leczenia starczowzroczności.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 2, s. 134-139, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

66/93
Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Jaskra w przebiegu retinopatii wcześniaków.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 1, 50-52, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

67/93
Autorzy: Mirosława Grałek, Beata Kocyła-Kaczmarewicz, Anna Niwald.
Tytuł: Jaskra w zespole Sturge'a-Webera u dzieci i młodzieży.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 1, s. 53-55, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

68/93
Autorzy: Piotr Loba, Anna Grądziak, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Leczenie operacyjne zaburzeń ruchomości mięśni gałkoruchowych po urazach rozprężajacych oczodołu.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 4, s. 58-61, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

69/93
Autorzy: Marta Biesiadzka, Michał Wilczyński.
Tytuł: Nowoczesne modele soczewek wewnątrzgałkowych.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 2, s. 126-133, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

70/93
Autorzy: Ewa Supady, Michał Wilczyński, Piotr Loba, Aleksandra Synder, Tomasz Wierzchowski, Dorota Pałenga-Pydyn, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Ocena wczesnej pooperacyjnej nieskorygowanej ostrości wzroku po operacji zaćmy metodą koaksjalnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie (C- MICS)z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 4, s.68-71, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

71/93
Autorzy: Michał Wilczyński, Maja Waszczyk.
Tytuł: Ocena leczenia urazów drążących gałki ocznej.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2008 : R. 11, nr 3, s. 46-50, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

72/93
Autorzy: Michał Wilczyński, Ewa Supady, Piotr Loba, Aleksandra Synder, Dorota Pałenga-Pydyn, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Ocena wyników operacji zaćmy metodą koaksjalnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie (C-MICS) z wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2008 : R. 11, nr 4 (II), s. 9-13, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

73/93
Autorzy: Michał Wilczyński, Anna Borucka.
Tytuł: Powikłania okulistyczne cukrzycy.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2008, z. 3 wyd. spec.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000

74/93
Autorzy: Michał Wilczyński.
Tytuł: Czy proliferacyjna retinopatia cukrzycowa jest chorobą zapalną?
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2007 : R. 10, nr 3 (II), s. 91-96, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

75/93
Autorzy: Michał Wilczyński, Wojciech Omulecki, Olena Wilczyńska.
Tytuł: Łączone zabiegi fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej oraz witrektomii przez pars plana w leczeniu współistniejącej zacmy oraz zaawansowanej proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2006 : R. 9, nr 1, s. 58-62, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

76/93
Autorzy: Anna Niwald, Beata Orawiec, Mirosława Grałek.
Tytuł: Nowotwory łagodne narządu wzroku u dzieci - obserwacje własne.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2006 : R. 9, nr 4, s. 19-22, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

77/93
Autorzy: Mirosława Grałek, Anna Niwald, Barbara Chipczyńska, Małgorzata Seroczyńska, Wojciech Hautz, Krystyna Kanigowska.
Tytuł: Pilomatricoma (nabłoniak wapniejący Malherbe) powiek i okolic oczodołu u dzieci - obserwacje własne.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2006 : R. 9, nr 4, s. 43-44, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

78/93
Autorzy: Olimpia Nowakowska, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na wyniki leczenia operacyjnego zezów rozbieżnych u młodzieży i dorosłych.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2005 : R. 8, nr 2 (II), s. 16-19, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

79/93
Autorzy: Anna Wiktorowska-Owczarek, Jerzy Z[ygmunt] Nowak.
Tytuł: Luteina i zeaksantyna - dwa karotenoidy pełniące ochronną funkcję w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (AMD).
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2004 : R. 7, nr 4, s. 29-34, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

80/93
Autorzy: Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński.
Tytuł: Minimizing the incision in cataract surgery - a continuous challenge.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2004 : R. 7, nr 3 (I), s. 38-43, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

81/93
Autorzy: Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak, Roman Goś, Jacek Surmacz.
Tytuł: Ocena lekowrażliwości flory bakteryjnej izolowanej z worka spojówkowego u pacjentów z trądzikiem pospolitym i trądzikiem różowatym.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2004 : R. 7, nr 4, s. 77-80, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

82/93
Autorzy: Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak, Roman Goś, Jacek Surmacz.
Tytuł: Ocena porównawcza flory bakteryjnej izolowanej z worka spojówkowego w przebiegu trądziku pospolitego i trądziku różowatego oraz w grupie osób zdrowych.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2004 : R. 7, nr 4, s. 72-76, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

83/93
Autorzy: Beata Latecka-Krajewska, Michał Wilczyński, Hanna Grymin, Olena Wilczyńska, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Ocena powikłań śródoperacyjnych i wczesnych powikłań pooperacyjnych fakoemulsyfikacji zaćmy - badanie 1000 przypadków.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2004 : R. 7, nr 3 (II), s. 11-14, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

84/93
Autorzy: Piotr Jurowski, Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak, Alicja Zeman-Miecznik, Magdalena Dąbek, Anna Barbara Lewandowska, Katarzyna Wybór, Michał Nowak.
Tytuł: Pooperacyjne zapalenia wewnątrzgałkowe.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2004 : R. 7, nr 1, s. 33-36, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

85/93
Autorzy: Jerzy Z[ygmunt] Nowak.
Tytuł: Wartość diagnostyczna poziomów VEGF i PEDF dla oceny procesu neowaskularyzacyjnego w chorobach oczu.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2004 : R. 7, nr 2, s. 49-54, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

86/93
Autorzy: Roman Goś, Piotr Jurowski.
Tytuł: Wczesne powikłania operacji zaćmy.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2004 : R. 7, nr 3, s. 15-20, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

87/93
Autorzy: Mirosława Grałek, Ewa Lipiec, Anna Niwald.
Tytuł: Alergiczne choroby oczu u dzieci w badaniach własnych.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2003 : R. 6, nr 2 suppl., s. 120-123, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

88/93
Autorzy: Maciej W[ojciech] Stępień, Joanna A[nna] Stępień, Roman Goś.
Tytuł: Dziedziczne postępujące dystrofie czopkowe/czopkowo-pręcikowe.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2003 : R. 6, nr 1, s. 17-22, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

89/93
Autorzy: Agnieszka Moll, Katarzyna Duch, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Koszty leczenia operacyjnego zaćmy.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2003 : R. 6, nr 3, s. 24-28, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

90/93
Autorzy: Maciej W[ojciech] Stępień, Roman Goś.
Tytuł: Obecny stan wiedzy i perspektywy w leczeniu dziedzicznych schorzeń siatkówki.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2003 : R. 6, nr 1, s. 1-6, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

91/93
Autorzy: Ewa Brzeziańska, Małgorzata Zdzieszyńska, Roman Goś, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Zmiany molekularne w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki, mutacje genu peryferyny.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2003 : R. 6, nr 1, s. 31-46, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

92/93
Autorzy: Piotr Jurowski, Roman Goś.
Tytuł: Stara idea leczenia retinopatii cukrzycowej w nowej formie. Farmakologiczna ablacja przysadki.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2002 : R. 5, nr 2, s. 88-92, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

93/93
Autorzy: Piotr Jurowski, Roman Goś, Jolanta Kunert-Radek.
Tytuł: Wstępne wyniki zastosowania analogu somatostatyny w leczeniu retinopatii cukrzycowej. Badania angiograficzne.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2002 : R. 5, nr 2, s. 93-97, Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi