Zapytanie: NOW LEK
Liczba odnalezionych rekordów: 64Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/64

Autorzy: Mirosław Stelągowski, Marek Łysakowski, Piotr Kaźmierski, Dariusz Timler, Maciej Białas, Krzysztof Kuzdak.
Tytuł: Wartość badania angiograficznego w prognozowaniu obecności blaszki miażdżycowej powikłanej (Typ VI) w rozwidleniu tętnicy szyjnej wspólnej u pacjentów po przebytym udarze mózgu lub TIA
Tytuł angielski: Value of angiography in prognosing the presence of type VI atherosclerotic plaque in the common carotid artery bifurcation in patients after stroke or TIA
Czasopismo: Now Lek
Szczegóły: 2007 : Vol. 76, suppl. 1, s. 264
Konferencja: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 12.09.2007-15.0-9.2007
ISSN: 0860-7397
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  2/64
  Autorzy: Mirosław Stelągowski, Piotr Kaźmierski, Marek Łysakowski, Zbigniew Kaurzel, Wojciech Szubert, Maciej Białas, Krzysztof Kuzdak.
  Tytuł: Występowanie zwężeń i niedrożności w wewnątrzczaszkowych odcinkach tętnic szyjnych i ich rozgałęzieniach u pacjentów po przebytym udarze mózgu lub TIA w zależności od stopnia i kształtu zwężenia oraz typu powodującej je blaszki miażdżycowej w rozwidleniu tętnicy szyjnej wspólnej
  Tytuł angielski: Presence of stenoses and occlusions in the intracranial parts of carotid arteries and their branches in patients after stroke or TIA in relation to the degree ABD shape of stenosis and the type of plaque located in the common carotid artery bifurcation
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : Vol. 76, suppl. 1, s. 117-118
  Konferencja: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 12.09.2007-15.0-9.2007
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  3/64
  Autorzy: Paweł Lewek, Janusz Śmigielski, Przemysław Kardas.
  Tytuł: Czy poglądy aptekarzy sprzyjają substytucji generycznej - badanie ankietowe w województwie łódzkim
  Tytuł angielski: Do pharmacists' views encourage generic substitution - questionnaire based study in Lodzkie province
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2013 : T. 82, nr 4, 329-334, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  4/64
  Autorzy: Ewa Hyży.
  Tytuł: Wkład feministycznych teorii etycznych do bioetyki
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2012 : Vol. 81, nr 5, s. 524-533, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  5/64
  Autorzy: Monika Kowalska-Wojtysiak.
  Tytuł: Wsparcie społeczne płynące od partnerów życiowych a radzenie sobie z chorobą przewlekłą (na podstawie cukrzycy typu 2) przez kobiety i mężczyzn
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2012 : T. 81, nr 3, s. 187-196, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED

  6/64
  Autorzy: Marek Bryła, Włodzimierz Stelmach, Irena Maniecka-Bryła.
  Tytuł: Analiza porównawcza funkcjonowania Programu Profilaktyki Kardiologicznej Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych w latach 2001-2002.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2009 : T. 78, nr 1, s. 39-44, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  7/64
  Autorzy: Adam Pytliński, Małgorzata Grześkowiak, Krystyna Frydrysiak.
  Tytuł: Czy społeczeństwo Wielkopolski posiada wiedzę dotyczącą prawnego obowiązku udzielania pierwszej pomocy?
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2008 : 78, nr 2, s. 126-133, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  Pełny tekst  8/64
  Autorzy: Krystyna Frydrysiak, Małgorazata Grześkowiak, Adam Pytliński.
  Tytuł: Wzajemne relacja ratowników medycznych i pielęgniarek systemu w zakresie swoich uprawnień
  Tytuł angielski: Interrelations concerning the competences between paramedics and nurses of the emergency system
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2009 : R. 78, nr.1, 23-29, Sum., Streszcz.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  9/64
  Autorzy: K[atarzyna] Maciaszczyk, A[nna] Erkiert-Polguj, A[nna] Pajor, E. Waszczykowska.
  Tytuł: Audiological evaluation of patients with systemic lupus erythrematous.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2008 : R. 77, supl. 1, poz. P03
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  10/64
  Autorzy: W[iesław] Konopka, M[arzena] Mielczarek, J[urek] Olszewski.
  Tytuł: Clinical experiences in tinnitus treatment using electrical stimulation (ES) of the hearing organ.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2008 : R. 77, supl. 1, s. 53-54
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  11/64
  Autorzy: D[ominik] Kłys, A[ndrzej] Napieralski, A[nna] Pajor.
  Tytuł: Estimation of voice acoustic parameters - methods comparison.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2008 : R. 77, suppl. 1, s. 50
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  12/64
  Autorzy: J[urek] Olszewski, W[iesław] Konopka, S[ylwia] Kowalska, R[enata] Słomińska.
  Tytuł: Own experience in diagnosis of hearing injuries by impedance audiometry.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2008 : R. 77, supl. 1, s. 12
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  13/64
  Autorzy: A[nna] A. Szymańska, M[aciej] Gryczyński, A[nna] Pajor.
  Tytuł: The estimation of behavioral audiograms, click auditory brainstem response (ABR) thresholds and auditory steady-state response (ASSR) trhesholds of young adults with normal hearing.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2008 : R. 77, suppl. 1, s. 50-51
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  14/64
  Autorzy: J[urek] Olszewski, W[iesław] Konopka, P[iotr] Pietkiewicz, M[arcin] Repetowski.
  Tytuł: Vertigo as early symptom of the posterior fossa tumours.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2008 : R. 77, suppl. 1, s. 55
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  15/64
  Autorzy: Małgorzata Grześkowiak, Adam Pytliński, Krystyna Frydrysiak.
  Tytuł: Wiedza społeczeństwa Wielkopolski na temat resuscytacji.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2008 : T. 77, nr 1, s. 19-24, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  16/64
  Autorzy: E[wa] Langner, K. Przybyłowska, Beata Smolarz, H[anna] Romanowicz-Makowska, P[rzemysław] Galbfach, J[anusz] Kuśnierz, R. Trzciński, J[anusz] Śmigielski, A[ndrzej] Kulig, A[dam] Dziki.
  Tytuł: Analiza ekspresji i mutacji genu HMSH2 u chorych na sporadycznego raka jelita grubego.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 114
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  17/64
  Autorzy: A[dam] Srebrzyński, R[afał] Ziółkowski, K[rzysztof] Kaczka, L[ech] Pomorski.
  Tytuł: Analiza przeciwbólowego działania metamzolu u chorych operowanych z powodu wola.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 199
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  18/64
  Autorzy: K. Kuzdak, A[dam] Srebrzyński, R[afał] Ziółkowski, K[rzysztof] Kaczka, L[ech] Pomorski.
  Tytuł: Analiza wyników leczenia chirurgicznego guzów nadnerczy.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 34
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  19/64
  Autorzy: R[yszard] Markert.
  Tytuł: Czy postęp w leczeniu raka trzustki?
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 164-165
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  20/64
  Autorzy: M[ichał] Mik, P[iotr] Narbutt, A[ndrzej] Sygut, R. Trzciński, A[dam] Dziki.
  Tytuł: Jakość życia chorych operowanych z powodu raka odbytnicy.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 30-31
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  21/64
  Autorzy: M[ałgorzata] [obca] Lewandowska, A[nna] Kędzierska, M[ichał] Spychalski, Ł[ukasz] Dziki, E[wa] Langner, J[arosław] Buczyński, J[arosław] Cywiński, P[iotr] Narbutt, A[dam] Dziki.
  Tytuł: Korelacja między morfologią polipów jelita grubego a ich typem histologicznym.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 190
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  22/64
  Autorzy: P. Czekalski, M[ichał] Rogozik, B[ogdan] Modzelewski.
  Tytuł: Leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej ambulatoryjnie czy hospitalizacja.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 232
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  23/64
  Autorzy: R. Trzciński, M[ichał] Mik, R[yszard] Kujawski, P[rzemysław] Galbfach, A[ndrzej] Sygut, E[wa] Langner, R. Zajdel, A[dam] Dziki.
  Tytuł: Leczenie łagodnych zwężeń po kolorektalnych zespoleniach staplerowych za pomocą rozszerzaczy Hegara.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 193
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  24/64
  Autorzy: T[omasz] Szewczyk, P[rzemysław] Janczak, M[ichał] Duszewski, Y[uryi] Mandryka, B[ogdan] Modzelewski.
  Tytuł: Mankietowa resekcja żołądka - pierwszy etap czy operacja ostateczna w leczeniu otyłości patologicznej. .
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 90
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  25/64
  Autorzy: T. Stępień, S[ebastian] Niedźwiecki, K[rzysztof] Kopeć, R[oman] Krupiński, K. Kuzdak.
  Tytuł: Obniżone stężenie angiopoetyny-2 (Ang-2) w surowicy krwi chorych z rakiem brodawkowatym tarczycy.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 203
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  26/64
  Autorzy: P[iotr] Narbutt, P[rzemysław] Galbfach, M[ichał] Mik, A[nna] Kędzierska, M[ałgorzata] [obca] Lewandowska, A[dam] Dziki.
  Tytuł: Ocena czułości USG transrektalnego w przedoperacyjnej ocenie stopnia zaawansowania guzów odbytnicy.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 189
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  27/64
  Autorzy: S[ebastian] Niedźwiecki, T. Stępień, R[oman] Krupiński, K[rzysztof] Kopeć, K. Kuzdak.
  Tytuł: Ocena stężenia antagonisty receptora interleukiny-1 (IL-1ra) w surowicy krwi chorych z rakami tarczycy.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 23
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  28/64
  Autorzy: T. Stępień, S[ebastian] Niedźwiecki, K[rzysztof] Kopeć, R[oman] Krupiński, K. Kuzdak.
  Tytuł: Ocena stężeń angiopoetyny-1 (Ang-1) i receptora kinazy tyrozynowej (Tie-2) w surowicy krwi chorych z rakiem pęcherzykowym tarczycy.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 202-203
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  29/64
  Autorzy: M. Kusiński, M[ichał] Lewandowicz, R[afał] Ziółkowski, M[ichał] Bełdowski, K. Kuzdak.
  Tytuł: Ocena wartości badań doraźnych podczas operacji gruczołu tarczowego w materiale własnym.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 199
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  30/64
  Autorzy: A[ndrzej] Sygut, A[dam] Skowroński, P[rzemysław] Galbfach, M[ichał] Mik, R. Trzciński, A[dam] Dziki.
  Tytuł: Ocena wyników własnych odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego poprzez zamknięcie czasowej ileostomii pętlowej.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 193
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  31/64
  Autorzy: R[afał] Ziółkowski, K. Kuzdak, K[rzysztof] Kaczka, L[ech] Pomorski.
  Tytuł: Ocena zaawansowania raka brodawkowatego tarczycy w materiale Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 22
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  32/64
  Autorzy: T[omasz] Szewczyk, P[rzemysław] Janczak, Y[uryi] Mandryka, R[yszard] Markert.
  Tytuł: Operacje pilne i planowe z powodu raka jelita grubego.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 186-187
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  33/64
  Autorzy: R[yszard] Markert, M[ichał] Duszewski.
  Tytuł: Ostre zapalenie trzustki - nadal problem chirurgiczny.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 222-223
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  34/64
  Autorzy: M[ichał] Duszewski, Y[uryi] Mandryka, T[omasz] Szewczyk, B[ogdan] Modzelewski.
  Tytuł: Podśluzówkowe guzy żołądka-GIST. Opis przypadków.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 160
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  35/64
  Autorzy: R. Trzciński, K. Przybyłowska, A[ndrzej] Sygut, M[ichał] Mik, Ł[ukasz] Dziki, M[ichał] Spychalski, T. Ferenc, R. Zajdel, A[dam] Dziki.
  Tytuł: Polimorfizm -160 C/A regionu promotorowego genu CDH1 w raku jelita grubego.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 215
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  36/64
  Autorzy: M[arcin] Tchórzewski, A[gnieszka] Biskup-Wróblewska, M[ichał] Mik, A[dam] Dziki.
  Tytuł: Porównanie jakości życia pacjentów z ileostomią i kolostomią w okresie pooperacyjnym.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 192-193
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  37/64
  Autorzy: M[arek] Dedecjus, K[arolina] Kałużna, G[rzegorz] Stróżyk, R[enata] Kusińska, M[aciej] Naze, C[ezary] Drews-Peszyński, J[an] Brzeziński.
  Tytuł: Porównanie wybranych technik utrzymywania hemostazy w polu operacyjnym podczas resekcji gruczołu tarczowego - ocena termograficzna, histologiczna i kliniczna.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 198-199
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  Konferencja: , Poznań, 2007.09.12
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  38/64
  Autorzy: T[omasz] Szewczyk, P[rzemysław] Janczak, M[ichał] Duszewski, B[ogdan] Modzelewski.
  Tytuł: Powikłania zakrzepowo-zatorowe po operacyjach bariatrycznych w materiale Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej UM w Łodzi.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 231
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  39/64
  Autorzy: Y[uryi] Mandryka, J[erzy] Klimczak, M[ichał] Duszewski, B[ogdan] Modzelewski.
  Tytuł: Późne powikłania sfinkterotomii endoskopowej.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 123-124
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  40/64
  Autorzy: M[ichał] Duszewski, R[yszard] Markert, T[omasz] Szewczyk, P[rzemysław] Janczak, Y[uryi] Mandryka, B[ogdan] Modzelewski.
  Tytuł: Psychologiczne predyktory odległych wyników chirurgicznego leczenia otyłości laparoskopowym opasaniem żołądka przewiązką regulowną (Laparoscopic Adjustable Gastric Banding-LAGB).
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 231-232
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  41/64
  Autorzy: M[aciej] Rutkowski, R[afał] Drozda, K[rzysztof] Grzegorczyk, J[an] Chojnacki, Ł[ukasz] Murlikiewicz, A[dam] Dziki, K. Kołomecki.
  Tytuł: Stan bariery antyoksydacyjnej u osób ze stanami przedrakowymi oraz rakiem dystalnego odcinka jelita grubego.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 217
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  42/64
  Autorzy: J[acek] Kordiak, E. Santorek-Strumiłło, M[arian] Brocki, Ł[ukasz] Piskorz, S. Wcisło, S[ławomir] Jabłoński.
  Tytuł: Torakoskopowa splanchnicektomia w leczeniu bólu przewlekłego u chorych z zaawansowanym rakiem trzustki.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 88-89
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  43/64
  Autorzy: Małgorzata Grześkowiak, Krystyna Frydrysiak.
  Tytuł: Wiedza młodzieży szkolnej i studentów pierwszego roku z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : T. 76, nr 5, s. 402-405, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  44/64
  Autorzy: A[ndrzej] Sygut, M[ichał] Mik, R. Trzciński, A[dam] Dziki.
  Tytuł: Wpływ odnalezienia ujścia wewnętrznego przetoki okołoodbytniczej na wyniki leczenia pierwotnych przetok przezzwieraczowych.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 77
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  45/64
  Autorzy: A[ndrzej] Sygut, K. Przybyłowska, R. Trzciński, M[ichał] Mik, Ł[ukasz] Dziki, M[ichał] Spychalski, A. Mordalska, J. Stróżyńska, T. Ferenc, R. Zajdel, A[dam] Dziki.
  Tytuł: Wpływ polimorfizmu -347 G/GA regionu promotorowego genu E-kadheryny na progresję raka jelita grubego.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 214-215
  Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  46/64
  Autorzy: Małgorzata Suwała, Wojciech Drygas, Andrzej Gerstenkorn.
  Tytuł: Zaprzestanie palenia tytoniu a subiektywne poczucie zdrowia osób w starszym wieku.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, nr 3, s. 237-242, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  47/64
  Autorzy: R[afał] Ziółkowski, A[dam] Srebrzyński, K[rzysztof] Kaczka, M. Kusiński, K. Kuzdak, L[ech] Pomorski.
  Tytuł: Zastosowanie Paracetamolu w zwalczaniu bólu u chorych operowanych z powodu wola.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 25
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  48/64
  Autorzy: Elżbieta Trafalska, Andrzej Grzybowski.
  Tytuł: Charakterystyka sposobu żywienia młodych kobiet z niedoborem masy ciała.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2006 : R. 75, nr 6, s. 538-542, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  49/64
  Autorzy: Adam Stańczyk, Małgorzata Lelonek, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Omdlenia o niejasnej etiologii w grupie chorych powyżej 60. roku życia.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2006 : R. 75, suppl. 3, s. 36-37
  Uwagi: III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Niepożądane działania leków w geriatrii" Poznań, 21 kwietnia 2006 r.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  50/64
  Autorzy: Irena Maniecka-Bryła, Marek Bryła.
  Tytuł: Wybrane elementy stanu zdrowia studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2006 : R. 75, nr 4, s. 344-350, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  51/64
  Autorzy: Andrzej Zieliński, Maria Czternastek, Agnieszka Żurada, Tomasz Zieliński.
  Tytuł: Zastosowanie uszypułowanych płatów skórno-powięziowych i mięśniowych w leczeniu powikłanych złamań otwartych kości goleni.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2004 : R. 73, nr 3, s. 231-233, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  52/64
  Autorzy: Dorota Stasiołek, Anna Jegier.
  Tytuł: Aktywność ruchowa studentów medycyny.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2003 : R. 72, nr 2, s. 140-142, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  53/64
  Autorzy: Elżbieta Trafalska, Andrzej Grzybowski, Maria Renata Dziuda-Gorzkowska.
  Tytuł: Spożycie mleka i przetworów mlecznych oraz ich udział w dostarczaniu wapna z dietą w grupie młodzieży akademickiej.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2003 : R. 72, nr 2, s. 111-114, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  54/64
  Autorzy: Elżbieta Trafalska, Andrzej Grzybowski.
  Tytuł: Suplementowanie diet preparatami witaminowo-mineralnymi przez łódzkich studentów medycyny.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2003 : R. 72, nr 2, s. 158-162, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  55/64
  Autorzy: Elżbieta Trafalska, Iwona Paradowska-Stankiewicz, Agnieszka Grzybowska, Andrzej Grzybowski.
  Tytuł: Warunki życia i stan zdrowia w samoocenie studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2003 : R. 72, nr 2, s. 154-157, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  56/64
  Autorzy: Maria Kopff, Edward Kowalczyk, Magdalena Rudnicka, Anna Kopff, Paweł Fijałkowski.
  Tytuł: Wpływ doświadczalnej tyreotoksykozy na zawartość wybranych makropierwiastków w osoczu królików.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2003 : R. 72, nr 6, s. 314-317, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  57/64
  Autorzy: Elżbieta Trafalska, Andrzej Grzybowski.
  Tytuł: Zwyczaje i zachowania żywieniowe studentów z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2003 : R. 72, nr 2, s. 120-123, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  58/64
  Autorzy: Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Marian Danilewicz.
  Tytuł: A correlation between immunoexpression of CD44, alfa-SMA and CD68+ cells in IgA-nephropathy and in mesangial proliferative (IgA-negative) glomerulonephritis.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2002 : R. 70, suppl. 3, s. 64-65
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  59/64
  Autorzy: Izabella Zambrzycka, Edyta Wylon, Ewa Andrzejewska.
  Tytuł: Analiza badań mikrobiologicznych ran oparzeniowych u dzieci leczonych w latach 1998-2001 w Oddziale Oparzeń Kliniki Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Łodzi.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2002 : R. 71, suppl. 1, s. 121-123
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Pełny tekst  60/64
  Autorzy: Andrzej Denys.
  Tytuł: Antybiotykoterapia w stanach obniżonej odporności.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2002 : 71, suppl. 1, s. 60-61
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Pełny tekst  61/64
  Autorzy: Dorota Stasiołek, Anna Woźniak, Anna Jegier.
  Tytuł: Charakterystyka aktywności fizycznej studentów medycyny oraz wychowania fizycznego i zdrowotnego w Łodzi.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2002 : R. 71, nr 4/5, s. 226-229, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  62/64
  Autorzy: Maciej Adamiec, Ireneusz Ciebiada, Ewa Korczak-Kozakiewicz, Andrzej Denys, Jan Adamus, Jerzy Gębicki.
  Tytuł: Ocena działania przeciwdrobnoustrojowego chlorku 1-metylo-N`(hydroksymetylo) nikotynamidowego - badania wstępne.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2002 : 71, suppl. 1, s. 134-136
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Pełny tekst  63/64
  Autorzy: Marian Danilewicz, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz.
  Tytuł: Quantitative analysis of the interstitial mast cells in AA and AL renal amyloidosis.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2002 : R. 70, suppl. 3, s. 40-41
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  64/64
  Autorzy: Andrzej Gerstenkorn, Krystian Niełacny, Małgorzata Pikala.
  Tytuł: Skuteczność działań profilaktycznych w opinii pacjentów.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 1998 : R. 67, nr 3, s. 300-304, Sum.
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi