Zapytanie: NEUROL PRAKT
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/38

Autorzy: Anna Cisowska-Maciejewska, Elżbieta Smolewska.
Tytuł: Pierwotne zapalenie naczyń mózgowych. Diagnostyka i leczenie
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2018 : Vol. 18, nr 5, s. 19-28
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

2/38
Autorzy: Mariusz Wachowski, Karol Jastrzębski, Jakub Chrostowski, Agata Majos.
Tytuł: Zakrzepica żył i zatok mózgowia - opis przypadku.
Tytuł angielski: Cerebral venous and sinus thrombosis - case report.
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2017 : Vol. 17, nr 3, s. 8-14
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

3/38
Autorzy: Marzena Barzyk, Jacek J. Rożniecki.
Tytuł: "Nieme zawały ośrodkowego układu nerwowego" i ich możliwe implikacje kliniczne.
Tytuł angielski: "Silent infarcts of the central nervous system" and their possible clinical implications.
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2014 : Vol. 1, s. 5-10, ryc., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

4/38
Autorzy: Tomasz Berkowicz, Izabela Domitrz, Alicja Kalinowska-Łyszczarz, Wojciech Kozubski, Danuta Ryglewicz, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Antoni Prusiński.
Tytuł: Rekomendacje postępowania w zawrotach głowy w praktyce ambulatoryjnej.
Tytuł angielski: Management of vertigo and dizziness - recommendations.
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2013 : Vol. 12, nr 5, s. 8-16
Uwagi: -
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/38
Autorzy: Antoni Prusiński.
Tytuł: Komentarz do art.: Evers S., Marziniak M.: Cechy kliniczne, patofizjologia i leczenie bólu głowy z nadużywania leków. Neurol Prakt 2011; 11 (2) : 17-31
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2011 : vol. 11, nr 2, s. 32-33
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

6/38
Autorzy: Aleksandra Ciałkowska-Rysz.
Tytuł: Komentarz Ostatnie dni umierających pacjentów z udarem mózgu skierowanych do zespołu konsultacyjnego opieki paliatywnej w szpitalu o profilu ostrym do art.: Mazzocato C., Michel-Nemitz J., Anwar D., Michel P.: The last days of dying stroke patients referred to a palliative care consult team in an acute hospital. Eur J Neurol 2010; 17 (1) : 73-77
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2011 : vol. 1, -, -
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

7/38
Autorzy: Antoni Prusiński, Adam Stępień, Witold Tłustochowicz, Monika Białecka.
Tytuł: Wykorzystanie politerapii w leczeniu bólu
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2011 : T. 11, nr 5, s. 66-72
Uwagi: Panel Dyskusyjny
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PG
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

8/38
Autorzy: Małgorzata Siger.
Tytuł: Komentarz do art.: Rudick R. A., Polman C. H.: Aktualne metody rozpoznawania i zwalczania procesu chorobowego utrzymującego się pomimo leczenia u chorych na stwardnienie rozsiane. Neurol Prakt 2010; 10(4) : 29-48
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2010 : vol. 10, nr 4, s. 48-50
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

9/38
Autorzy: Antoni Prusiński.
Tytuł: Migrena przedsionkowa (ang. vestibular migraine): nowe wyzwanie w otoneurologii.
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2010 : T. 10, nr 5, s. 8 - 12
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

10/38
Autorzy: Jacek Rożniecki.
Tytuł: Komentarz do art.: Young W.B., Gangal K.S., Aponte R.J., Kaiser R.S.: Migrena z jednostronnymi objawami ruchowymi: kliniczne badanie kontrolowane. Neurol Prakt 2009; 46 (1) : 37-44
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2009 : vol. 46, nr 1, s. 44-46
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

11/38
Autorzy: Antoni Prusiński.
Tytuł: Zawroty głowy: wciąż aktualny problem kliniczny.
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2009 : T. 9, nr 2, s. 9-14
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

12/38
Autorzy: Antoni Prusiński.
Tytuł: Komentarz do art.: Fumal A., Schoenen J.: Ból głowy typu napięciowego: aktualne badania naukowe i prowadzenie kliniczne. Neurol Prakt 2008; 41 (2) : 43-60
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2008 : T. 8, nr 2, s. 60-62
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

13/38
Autorzy: Ewa Majda-Stanisławska, Jan Kuydowicz, Anna Piekarska.
Tytuł: Leczenie chorób zakaźnych ośrodkowego układu nerwowego (neuroinfekcji).
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2008 : T. 8, nr 2, s. 9-21
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

14/38
Autorzy: Antoni Prusiński.
Tytuł: Komentarz do art.: Clarke C.: Neurologia dużych wysokości. Neurol Prakt 2007; 39 (6) : 49-57
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2007 : nr 6, s. 57-59
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

15/38
Autorzy: Antoni Prusiński.
Tytuł: Standardy leczenia klasterowego bólu głowy i bólów pokrewnych - aktualne rekomendacje Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych (EFNS).
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2007 : nr 1, s. 10-13
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

16/38
Autorzy: Jacek J[erzy] Rożniecki.
Tytuł: Aktualne spojrzenie na wybrane problemy patogenezy i leczenia bólów głowy.
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2006 : T. 6, nr 2, s. 9-12
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

17/38
Autorzy: Jacek Rożniecki.
Tytuł: Komentarz do art.: Papathanasopoulos P.G., Nikolakopoulou A., Scolding N.J.: Informowanie pacjentów o rozpoznaniu stwardnienia rozsianego. Neurol Prakt 2006; 27 (2) : 61-64
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2006 : vol. 27, nr 2, s. 64-66
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

18/38
Autorzy: Antoni Prusiński.
Tytuł: Narkolepsja: obraz kliniczny i postępy w jej diagnostyce oraz leczeniu.
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2006 : T. 6, nr 6, s. 10-16
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

19/38
Autorzy: Małgorzata Siger.
Tytuł: Wzrastające znaczenie diagnostyki obrazowej w SM.
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2006 : T. 6, suppl. 1, s. 22-25
Uwagi: IV Konferencja dydaktyczno-naukowa z cyklu "Dzień Neurologii Praktycznej" 2-3 czerwca 2006, Jachranka k. Warszawy
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

20/38
Autorzy: Jan Kuydowicz.
Tytuł: Komentarz do art.: Kennedy P.G.E.: Wirusowe zapalenie mózgu. Neurol Prakt 2005; 26 (5) : 49-54
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2005 : vol. 26, nr 5, s. 54-55
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

21/38
Autorzy: Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Leczenie stwardnienia rozsianego.
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2005 : T. 5, nr 2, s. 7-12
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

22/38
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Leczenie zaburzeń psychicznych w chorobach układu pozapiramidowego
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2005 : T. 5, nr 6, s. 9-16
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

23/38
Autorzy: Andrzej Bogucki.
Tytuł: Komentarz do art.: Alnabese A.: Obraz kliniczny pierwotnej dystonii. Neurol Prakt 2004; 4 (2) : 130-136
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2004 : T. 4, nr 2, s. 137
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

24/38
Autorzy: Alina Morawiec-Bajda.
Tytuł: Komentarz do art.: Dietrich M.: Naczyniopochodne zawroty głowy. Neurol Prakt 2004; 4 (1) : 31-40
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2004 : vol. 4, nr 1, s. 41-43
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

25/38
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Komentarz do art.: van Gool W.A., Aisen P.S., Eikelenboom P.: Leczenie przecizapalne choroby Alzheinera: czy nadal można żywić nadzieję? Neurol Prakt 2004; 4 (3) : 212-217
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2004 : vol. 4, nr 3, s. 218-219
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

26/38
Autorzy: Dariusz J Jaskólski.
Tytuł: Komentarz do art.: Zachowawcze leczenie odbarczające w pierwotnych i przerzutowych guzach wewnątrzczaszkowych
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2004 : T. 4, nr 4, s. 338-341, bibliogr.
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

27/38
Autorzy: Dariusz Jaskólski.
Tytuł: Komentarz do art.: Kiefer M., Eymann R., Steudel W.I.: Wodogłowie typu LOVA. Nowa jednostka przewlekłego wodogłowia. Neurol Prakt 2003; 3 (1) : 53-63
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2003 : vol. 3, nr 1, s. 63-66
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

28/38
Autorzy: Tomasz Berkowicz.
Tytuł: Komentarz do art.: Prosiegel M., Heintze M., Wagner-Sonntag E., Hannig C., Wuttge-Hannig A., Yassouridis A.: Zaburzenia połykania u pacjentów neurologicznych. Badanie prospektywne dotyczące diagnostyki, wzorców zaburzeń, terapii oraz wyników leczenia. Neurol Prakt 2003; 3 (2) : 149-156
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2003 : vol. 3, nr 2, s. 156-157
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

29/38
Autorzy: Antoni Prusiński.
Tytuł: Niestandardowe leczenie opornych terapeutycznie bólów głowy.
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2003 : T. 3, nr 5, s. 384-393
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

30/38
Autorzy: Antoni Prusiński.
Tytuł: Niestandardowe leczenie opornych terapeutycznie bólów głowy.
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2003 : T. 3, [wyd. spec.], 8 s.
Uwagi: Wykład wygłoszony podczas konferencji
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PRZ
Język publikacji: PL

31/38
Autorzy: Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Wczesna diagnostyka i postępowanie w stwardnieniu rozsianym.
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2003 : T. 3, nr 5, s. 363-367
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

32/38
Autorzy: Jacek Rożniecki.
Tytuł: Komentarz do art.: Devuyst G., Bogousslavsky J.: Aktualności dotyczące najnowszych osiągnięć w leczeniu ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu. Neurol Prakt 2002; 6 (2) : 124-131
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2002 : vol. 6, nr 2, s. 132
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

33/38
Autorzy: Jacek Rożniecki.
Tytuł: Komentarz do art.: Management of acute stroke
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2002 : T. 2, nr 4, s. 306-307
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

34/38
Autorzy: Antoni Prusiński.
Tytuł: Komentarz do art.: Padua L., Padua R., Aprile I., Pasqualetti P., Tonali P.: Wieloperspektywiczna katamneza nieleczonego zespołu cieśni nadgarstka. Badanie wielośrodkowe. Neurol Prakt 2002; 1 (5) : 39-47
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2002 : T. 2, nr 1, s. 48-49
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

35/38
Autorzy: Antoni Prusiński.
Tytuł: Komentarz do art.: Quastoff S., Hartung H.P.: Neuropatia obwodowa wywołana stosowaniem chemioterapii. Neurol Prakt 2002; 4 (8) : 353-360
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2002 : vol. 4, nr 8, s. 361-362
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

36/38
Autorzy: Antoni Prusiński.
Tytuł: Komentarz do art.: Strupp M., Arbusow V.: Ostra westybulopatia. Neurol Prakt 2002; 1 (5) : 87-96
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2002 : vol. 1, nr 5, s. 97-98
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

37/38
Autorzy: Alina Morawiec-Bajda.
Tytuł: Komentarz do art.: von Brevern M., Lezius F., Tiel-Wilk K., Lempert T.: Postępowanie lekarskie w łagodnych napadowych położeniowych zawrotach głowy. Neurol Prakt 2002; 9 (5) : 433-437
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2002 : vol. 9, nr 5, s. 437-439
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

38/38
Autorzy: Antoni Prusiński.
Tytuł: Od Redakcji.
Czasopismo: Neurol Prakt
Szczegóły: 2002 : T. 2, nr 1, s. 1-2
ISSN: 1642-316X
Typ publikacji: PL
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi