Zapytanie: NEFROL DIAL POL
Liczba odnalezionych rekordów: 51Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/51

Autorzy: Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Jankowska, Michał Nowicki, Marian Klinger, Hanna Augustyniak-Bartosik, Janusz Limon, Beata Lipska-Ziętkiewicz, Marcin Matuszewski, Jacek Różański, Edyta Szurkowska, Iga Załuska-Leśniewska, Aleksandra Żurowska.
Tytuł: Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego - Zasady postępowania z chorymi na autosomalne dominujące wielotorbielowate zwyrodnienie nerek (ADPKD) i inne torbielowate choroby nerek
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2019 : Vol. 23, nr 1, s. 1-15
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000

2/51
Autorzy: Michał Nowicki, Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Durlik, Tomasz Hołub, Henryk Karkoszka, Tomasz Stompór, Maria Szczepańska, Aleksandra Żurowiska.
Tytuł: Postępowanie w atypowym zespole hemolityczno-mocznicowym - stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Tytuł angielski: The management of atypical hemolytic-uremic syndrome - the statement of the Working Group of the Polish Society of Nephrology
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2019 : Vol. 23, nr 2, s. 55-68
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

3/51
Autorzy: Michał Nowicki, Marcin Adamczak, Kazimierz Ciechanowski, Alicja Dębska_Ślizień, Magdalena Durlik, Ryszard Gellert, Magdalena Krajewska, Jolanta Małyszko, Anna Masajtis-Zagajewska, Andrzej Oko, Krzysztof Pawlaczyk, Bolesław Rutkowski, Władysław Sułowicz, Małgorzata Wajdlich.
Tytuł: Postępowanie w chorobie Fabry'ego - stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Tytuł angielski: The management of Fabry's disease - the statement of the Polish Society of Nephrology
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2019 : Vol. 23, nr 1, s. 16-19
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

4/51
Autorzy: Ryszard Gellert, Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Durlik, Magdalena Krajewska, Jolanta Małyszko, Michał Nowicki, Andrzej Więcek, Wojciech Załuska, Jacek Zawierucha, Tomasz Prystacki, Wojciech Marcinkowski.
Tytuł: Stanowisko Zespołu Ekspertów w sprawie kryteriów włączenia pacjentów do leczenia w trybie hemodiafiltracji godnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 roku zmianiającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2019 : Vol. 23, nr 2, s. 69-71
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

5/51
Autorzy: Dorota Brodowska-Kania, Aleksandra Paturej, Ewa Kotwica-Strałek, Michał Nowicki, Stanisław Niemczyk.
Tytuł: Liver manifestation of atypical hemolytic uremic syndrome associated with heterozygous polymorphism c-332T>C in the promoter of the complement factor Hgene - case report
Tytuł angielski: Manifestacja wątrobowa atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego związanego z heterozygotycznym polimorfizmem c-332T>C w promotorze czynnika dopełniacza genu H - opis przypadku
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2018 : T. 22, nr 4, s. 168-172, Streszcz.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

6/51
Autorzy: Aleksander Kowal, Marta Lasota, Elżbieta Trafalska, Michał Nowicki.
Tytuł: Niedostateczne przestrzeganie zaleceń dietetycznych wśród chorych hemodializowanych
Tytuł angielski: Poor adherence of hemodialysis patients to dietary restrictions
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2018 : T. 22, nr 2, s. 56-60, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

7/51
Autorzy: Beata S. Lipska-Ziętkiewicz, Magdalena Jankowska, Marian Klinger, Jacek Różański, Michał Nowicki, Hanna Augustyniak-Bartosik, Edyta Szurowska, Marcin Matuszewski, Iga Załuska-Leśniewska, Janusz Limon, Aleksandra Żurowska, Alicja Dębska-Ślizień.
Tytuł: Rekomendacje Grupy Roboczej PTN. Zasady postępowania z chorymi na autosomalną dominującą wielotorbielowatość nerek i inne torbielowate choroby nerek: Diagnostyka molekularna i poradnictwo genetyczne w ADPKD
Tytuł angielski: Recommendations of the PTN working group. Management of autosomal dominant polycystic kidney disease and other cystic kidney diseases: Molecular testing and genetic counseling
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2018 : T. 22, nr 3, s. 91-93
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

8/51
Autorzy: Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski, Przemysław Rutkowski, Grzegorz Korejwo, Ryszard Gellert.
Tytuł: Stan terapii nerkozastępczej w Polsce - 2016
Tytuł angielski: Condition of renal replacement therapy in Paland - 2016
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2018 : Vol. 22, nr 1, s. 1-8
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

9/51
Autorzy: Jacek Zawierucha, Jolanta Małyszko, Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Durlik, Magdalena Krajewska, Grzegorz Chmiel, Kazimierz Ciechanowski, Marian Klinger, Jacek Małyszko, Michał Nowicki, Piotr Przybyłowski, Andrzej Oko, Mirosław Kroczak, Wojciech Marcinkowski, Tomasz Prystacki, Teresa Dryl-Rydzyńska.
Tytuł: Stanowisko Zespołu Ekspertów w sprawie wskazań do stosowania hemodiafiltracji (HDF) u chorych ze schyłkową miewydolnością nerek
Tytuł angielski: Expert Panel position statement on indication for hemodiafiltration (HDF) therapy in end stage renal disease patients
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2018 : T. 22, nr 1, s. 9-12, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

10/51
Autorzy: Andrzej Więcek, Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Durlik, Jolanta Małyszko, Teresa Nieszporek, Michał Nowicki, Bolesław Rutkowski, Tomasz Stompór.
Tytuł: Leczenie niedokrwistości w chorobach nerek - Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
Tytuł angielski: Polish Society of Nephrology position statement on the anaemia management in patients with chronic kidney disease.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2015 : Vol. 19, nr 1, s. 12-26, Sum
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

11/51
Autorzy: Marek Zbróg, Beata Handzielewicz, Zbigniew Zbróg, Marcin Tkaczyk.
Tytuł: Analiza czynników wpływających na występowanie zespołu cieśni nadgarstka u chorych z przewlekłą chorobą nerek leczonych hemodializami z wykorzystaniem błon niskoprzepływowych
Tytuł angielski: Risk factors of carpal tunnel syndrome developmnet in patients with chronic kidney disease treated with low-flux membrane hemodialysis
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2014 : T. 18, nr 2, s. 79-84, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

12/51
Autorzy: Małgorzata Wajdlich, Bogumiła Górczewska, Kinga Jesionowska, Anna Masajtis-Zagajewska, Beata Handzelewicz, Michał Nowicki.
Tytuł: Ocena obaw pacjentów z przewlekłą chorobą nerek związanych z leczeniem nerkozastępczym.
Tytuł angielski: Analysis of the concerns related to renal replacement therapy in patients with chronic kidney disease.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2014 : Vol. 18, nr 1, s. 12-17, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

13/51
Autorzy: Maciej Poborczyk, Beata Handzelewicz, Michał Nowicki.
Tytuł: Wpływ zabiegu hemodializy na ciśnienie tętnicze obwodowe, centralne oraz sztywność naczyń u chorych z hipotensją śróddializacyjną.
Tytuł angielski: Influence of hemodialysis on peripheral and central blood pressure and arterial stiffness in patients with intradialytic hypotension.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2014 : Vol. 18, nr 3, s. 117-122, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

14/51
Autorzy: Małgorzata Kołodziejska, M. Adamiec, Michał Nowicki.
Tytuł: Częstość występowania przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców Łodzi - Program profilaktyczny "Zdrowe Nerki dla Łodzi".
Tytuł angielski: Prevalence of chronic kidney disease among the residents of Łódź - Prevention program "Healthy Kidneys for Łódź"
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2013 : 17, 3, 108-112
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

15/51
Autorzy: Piotr Edyko, Ewa Majewska.
Tytuł: Ocena przydatności nystatyny C do oceny filtracji kłębuszkowej we wczesnym okresie po transplantacji nerki
Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness of cystatin C for assessment of glomerular filtration rate in the early post-kidney transplantation period.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2013 : Vol. 17, nr 4, 137-139, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

16/51
Autorzy: Edyta Durska-Wasilewska, Zdzisław Goździk, Michał Nowicki.
Tytuł: Czynniki ryzyka hipotensji ortostatycznej u chorych przewlekle hemodializowanych
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2012 : T. 16, nr 2, s. 69-74, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

17/51
Autorzy: Rafał Zwiech, Sławomir Chrul.
Tytuł: Ocena przestrzegania zaleceń terapeutycznych leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc cynakalcetem u chorych przewlekle hemodializowanych
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2012 : T. 16, nr 1, s. 120-124
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

18/51
Autorzy: Rafał Zwiech, Przemysław Dryja, Dominik Łacina, Paweł Nykiel, Karolina Sęk-Szczepanowska, Katarzyna Bratkowska, Beata Pietrzak, Sławomir Chrul.
Tytuł: Wpływ zmian stężeń sodu w surowicy i gradientu sodowego na międzydializacyjne przyrosty masy ciała u chorych przewlekle hemodializowanych z zachowaną diurezą resztkową i anurycznych.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2012 : T. 16, nr 2, s. 6-10
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

19/51
Autorzy: Rafał Zwiech, Przemysław Dryja, Dominik Łacina, Paweł Nykiel, Karolina Sęk-Szczepanowska, Katarzyna Bratkowska, Beata Pietrzak, Sławomir Chrul.
Tytuł: Ocena skuteczności preparatu AbseamedŽ- biopodobnej epoetyny alfa - w fazie podtrzymującej leczenia niedokrwistości u chorych przewlekle hemodializowanych
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2011, nr 15, s. 231-234, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

20/51
Autorzy: Ilona Kurnatowska, Piotr Grzelak, Anna Masajtis-Zagajewska, Magdalena Kaczmarska, Ewa Rutkowska-Majewska, Ludomir Stefańczyk, Michał Nowicki.
Tytuł: Wpływ podawania witaminy K na kalcyfikację naczyniową oraz wczesne wskaźniki miażdżycy u chorych z przewlekłą chorobą nerek.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2011, s. 140
Uwagi: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN w Rzeszowie, 2-4 czerwca 2011
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

21/51
Autorzy: Małgorzata Wajdlich, Piotr Pietrasik, Tomasz Jarzębski, Irmina Lewarska, Irmina Olejniczak, Maciej Banasiak, Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, Marcin Ojrzanowski, Ilona Kurnatowska, Michał Nowicki.
Tytuł: Współpraca z lekarzem i przestrzeganie zaleceń medycznych przez pacjentów w różnych stadiach przewlekłej choroby nerek.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2011 : T. 15, nr 1, s. 39-42, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

22/51
Autorzy: Ilona Kurnatowska, Dorota Jędrzejka, Aneta Małyska, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Marian Danilewicz.
Tytuł: Zmiany częstości występowania potwierdzonych biopsyjnie kłębuszkowych zapaleń nerek w regionie łódzkim w latach 1990-2010.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2011, s. 147
Uwagi: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN w Rzeszowie, 2-4 czerwca 2011.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

23/51
Autorzy: Małgorzata Wajdlich, Michał Nowicki.
Tytuł: Grzybicze zapalenie otrzewnej.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2010 : T. 14, nr 2, s. 81-85, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst24/51
Autorzy: Michał Nowicki.
Tytuł: Leczenie hiperfosfatemii w przewlekłej chorobie nerek.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2010 : T. 14, nr 3, s. 140-144, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst25/51
Autorzy: Michał Nowicki, Bolesław Rutkowski, Michał Myśliwiec, Ryszard Grenda, Grażyna Bogdanowicz, Kazimierz Ciechanowski, Stanisław Czekalski, Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Durlik, Marian Klinger, Andrzej Książek, Andrzej Oko, Jacek Manitius, Tomasz Stompór, Władysław Sułowicz, Andrzej Więcek, Zbigniew Zdrojewski, Danuta Zwolińska.
Tytuł: Stanowisko Grupy Roboczej Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia powikłań mineralnych i kostnych przewlekłej choroby nerek (PChN-PMK).
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2010 : T. 14, nr 1, s. 1-5, Sum.
Uwagi: Grupa Robocza Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst26/51
Autorzy: Bolesław Rutkowski, Andrzej Więcek, Magdalena Durlik, Krzysztof Bidas, Alicja Dębska-Ślizień, Ryszard Gellert, Ryszard Grenda, Marian Klinger, Jolanta Małyszko, Michał Myśliwiec, Ilona Piechocka, Stanisław Niemczyk, Michał Nowicki, Andrzej Rydzewski, Tomasz Stompór, Władysław Sułowicz.
Tytuł: Stanowisko Zespołu Ekspertów dotyczące aktualnych problemów diagnostyki i terapii zaburzeń układu czerwonokrwinkowego u pacjentów po przeszczepieniu nerki.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2010 : T. 14, nr 4, s. 173-175, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst27/51
Autorzy: Rafał Zwiech, Przemysław Dryja, Sławomir Chrul, Dominik Łacina, Violetta Króliczak, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Ocena bezpieczeństwa leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej węglanem magnezu u chorych przewlekle hemodializowanych
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 1, s. 182-186, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst28/51
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Stężenie w surowicy i wydlanie z moczem receptorów TNF typ I i II a progresja pierwotnych glomerulopatii.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 1, s. 25-31, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst29/51
Autorzy: Jolanta Fijałkowska-Morawska, Iwona Kozak-Michałowska, Anna Kumor, Michał Nowicki.
Tytuł: Wpływ małej dawki spironolaktonu na stężenie troponiny T w surowicy oraz wskaźniki zapalenia i stanu układu sercowo-naczyniowego u chorych przewlekle hemodializowanych.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 4, s. 235-238, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst30/51
Autorzy: Michał Nowicki, Bolesław Rutkowski, Stanisław Czekalski.
Tytuł: Zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Praktyczne wskazówki do realizacji procedur zgodnych z charakterystyką grup jednorodnych (JGP).
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 1, s. 1-3
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst31/51
Autorzy: Michał Nowicki.
Tytuł: Związki wiążące fosforany - mity i fakty.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 2, s. 108-112, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst32/51
Autorzy: Jolanta Fijałkowska-Morawska, Janusz Morawski, Iwona Kozak-Michałowska, Anna Kumor, Michał Nowicki.
Tytuł: Brak zmian stężenia homocysteiny w surowicy krwi u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych hemodializami po zaprzestaniu stosowania dużych dawek kwasu foliowego.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 2, s. 62-65, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

Pełny tekst33/51
Autorzy: Dorota Drożdż, Jacek A. Pietrzyk, Przemysław Korohoda, Przemko Kwinta, Lidia Krawentek, Aleksandra Żurowska, Ilona Zagożdżon, Irena Bałasz-Chmielewska, Iga Leśniewska, Danuta Zwolińska, Jacek Kleszczyński, Irena Makulska, Krystyna Szprynger, Maria Szczepańska, Michał Nowicki, Aneta Czupryniak, Anna Półtorak-Krawczyk, Jacek Zachwieja, Alfred Warzywoda, Ewa Stefaniak, Maria Roszkowska-Blaim, Beata Leszczyńska, Piotr Perdeus, Ryszard Grenda, Sylwester Prokurat, Joanna Śladowska, Maryja Lipka, Roman Stankiewicz, Irena Błądek, Ilona Olszak-Szot.
Tytuł: Stan odżywienia i nawodnienia oceniany metodą analizy bioimpedancji u dzieci dializowanych otrzewnowo. Wyniki polskiego badania wieloośrodkowego.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2007 : T. 11, suppl. 1, s. 4
Konferencja: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Wisła, 2007.05.23
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  34/51
  Autorzy: Andrzej Więcek, Bolesław Rutkowski, Wacław Bentkowski, Stanisław Czekalski, Magdalena Durlik, Ryszard Gelert, Marian Klinger, Jolanta Małyszko, Jacek Manitius, Michał Myśliwiec, Zbigniew Nowak, Michał Nowicki, Władysław Sułowicz.
  Tytuł: Stanowisko Zespołu Ekspertów dotyczące aktualnych problemów leczenia niedokrwistości nerkopochodnej.
  Tytuł angielski: Expert group statement concerning present aspects of renal anemia therapy
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 3, s. 87-88
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  35/51
  Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
  Tytuł: Stężenie surowicy i wydalanie z moczem chemokiny RANTES a rokowanie pierwotych glomerulopatii.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4, s. 197-202, Sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  Pełny tekst  36/51
  Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
  Tytuł: Wartość prognostyczna pomiarów stężeń w surowicy i wydalania z moczem antagonisty receptora interleukiny-1 u chorych z pierwotnymi glomerulopatiami.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4, s. 185-191, tab., ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  Pełny tekst  37/51
  Autorzy: Beata Grzyb, Michał Nowicki.
  Tytuł: Wpływ skojarzonego leczenia inhibitorem konwertazy angiotensyny i antagonistą aldosteronu na insulinowrażliwość i stężenie leptyny w surowicy u chorych na cukrzycę typu 2.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 11, supl. 1, s. 15
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Wisła, 2007.05.23
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  38/51
  Autorzy: Michał Nowicki, Piotr Ruszkowski.
  Tytuł: Wpływ skojarzonego leczenia statyną i inhibitorem konwertazy na czynność śródbłonka, wskaźniki stanu zapalnego oraz profil dobowego ciśnienia tętniczego u chorych na nadciśnienie tętnicze.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 11, suppl. 1, s. 3
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Wisła, 2007.05.23
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  39/51
  Autorzy: Maciej Niewodniczy, Sylwia Zamojska, Magdalena Szklarek, Michał Nowicki.
  Tytuł: Wpływ śróddializacyjnych ćwiczeń fizycznych na wydolność i aktywność fizyczną oraz stan odżywienia chorych przewlekle dializowanych.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 11, suppl. 1, s. 35
  Konferencja: Polskie Towarzystto Nefrologiczne, Wisła, 2007.05.23
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  40/51
  Autorzy: Michał Nowicki, Bolesław Rutkowski, Stanisław Czekalski.
  Tytuł: Zalecenia Grupy Roboczej Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą choroba nerek - uaktualnienie 2007.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 2, s. 45-52, Sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  41/51
  Autorzy: Zbigniew Zbróg, Leszek Klimek, Anna Jander, Marek Luciak, Michał Nowicki.
  Tytuł: Zastosowanie mikroskopii skaningowej do oceny reutylizowanego dializatora.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 2, s. 58-61, Sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  42/51
  Autorzy: Marek Lipiński, Leszek Jeromin.
  Tytuł: Terapia fotodynamiczna nawrotowych powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 3, s. 112-115, Sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  43/51
  Autorzy: Marcin Tkaczyk, Anna Jander, Michał Nowicki.
  Tytuł: Mixed bacterial and fungal peritonitis managed successfully without peritoneal catheter removal.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 4, s. 209-210
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  44/51
  Autorzy: Michał Nowicki, Stanisław Czekalski, Bolesław Rutkowski.
  Tytuł: Zalecenia Grupy Roboczej Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - uaktualnienie 2005.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 3, s. 89-96, Sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  45/51
  Autorzy: Michał Nowicki, Bolesław Rutkowski, Krzysztof Bidas, Kazimierz Ciechanowski, Stanisław Czekalski, Maciej Drożdż, Magdalena Durlik, Jan Forfa, Ryszard Grenda, Alicja Grzegorzewska, Marian Klinger, Andrzej Książek, Ryszard Kwieciński, Jacek Manitius, Michał Myśliwiec, Andrzej Oko, Władysław Sułowicz, Andrzej Więcek, Danuta Zwolińska.
  Tytuł: Zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznanwania i leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 4, s. 145-146
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  46/51
  Autorzy: Michał Nowicki, Stanisław Czekalski, Bolesław Rutkowski, Krzysztof Bidas, Witold Chrzanowski, Alicja Grzegorzewska, Andrzej Książek, Ryszard Kwieciński, Michał Myśliwiec, Andrzej Oko, Andrzej Rydzewski, Władysław Sułowicz.
  Tytuł: Zalecenia Grupy Roboczej Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2004 : T. 8, nr 3, s. 87-92, Sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  47/51
  Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
  Tytuł: Ciąża u kobiet po przeszczepie nerki - wpływ leków immunosupresyjnych na przebieg ciąży, porodu i na płód - zalecenia dla nefrologów.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 3, s. 156-160, Sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  48/51
  Autorzy: Feliks Kacprzyk, Rafał Zwiech.
  Tytuł: Stężenie w surowicy krwi oraz wydalanie z moczem antagonisty interleukiny 1 (IL-1ra) a aktywność i progresja pierwotnych glomerulopatii - doniesienia wstępne.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 3, s. 186-189, Sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  49/51
  Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
  Tytuł: Udział układu interleukiny 1 (IL-1, IL-1R i IL-1ra) w przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek - przegląd piśmiennictwa.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 1, s. 23-26, Sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  50/51
  Autorzy: Stanisław Czekalski, Bolesław Rutkowski, Witold Chrzanowski, Kazimierz Ciechanowski, Marian Klinger, Andrzej Książek, Jacek Mannitius, Michał Myśliwiec, Andrzej Oko, Władysław Sułowicz, Zofia Wańkowicz, Andrzej Więcek.
  Tytuł: Zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania zachowawczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 4, s. 197-202, Sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  51/51
  Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
  Tytuł: Zastosowanie Mykofenolanu mofetilu (MMF) w chorobach kłębuszków nerkowych - przegląd piśmiennictwa.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 3, s. 161-164, Sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi