Zapytanie: MED PEDIATR ONCOL
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/15

Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, M[ałgorzata] Zubowska, J[oanna] Trelińska, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Duration of intravenous empirical treatment in neutropenic cancer children with fever of unknown origin.
Czasopismo: Med Pediatr Oncol
Szczegóły: 2003 : Vol. 41, nr 4, s. 349
ISSN: 0098-1532
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

2/15
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, E[lżbieta] Loba-Jakubowska, B[eata] Zalewska-Szewczyk, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Evaluation of bone turnover and bone mineralization in children with haematological malignancies.
Czasopismo: Med Pediatr Oncol
Szczegóły: 2003 : Vol. 41, nr 4, s. 337
ISSN: 0098-1532
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

3/15
Autorzy: B[eata] Zalewska-Szewczyk, Ł[ukasz] Chrustowicz, E[lżbieta] Pawłowska, E. Brzezińska-Błaszczyk.
Tytuł: Influence of chemotherapy on periodontal and immunological parameters among children suffering from malignant diseases.
Czasopismo: Med Pediatr Oncol
Szczegóły: 2003 : Vol. 41, nr 4, s. 352
ISSN: 0098-1532
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

4/15
Autorzy: B[ernarda] Kazanowska, A[dam] Reich, A[nna] Balcerska, W[alentyna] Balwierz, J[erzy] Bodalski, E[lżbieta] Drożyńska, M[ałgorzata] Jaworska, K[rzysztof] Kątski, J[acek] Kijowski, J. Kowalczyk, A[ndrzej] Kurylak, B[arbara] Sopyło, D[ariusz] Stencel, J. Szczerbowska, B[eata] Szewczyk, A[nna] Turno, J[acek] Wachowiak, M. Wysocki, A[licja] Chybicka.
Tytuł: Late effects of anti-tumour therapy in children with soft tissue sarcoma - problems which remain in cured subjects.
Czasopismo: Med Pediatr Oncol
Szczegóły: 2003 : Vol. 41, nr 4, s. 361-362
ISSN: 0098-1532
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

5/15
Autorzy: B[eata] Zalewska-Szewczyk, M[ałgorzata] Stolarska, K[rystyna] Jędrychowska-Dańska, H[enryk] Witas, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Monitoring of L-asparaginase activity in children treated due to acute lymphoblastic leukemia.
Czasopismo: Med Pediatr Oncol
Szczegóły: 2003 : Vol. 41, nr 4, s. 336
ISSN: 0098-1532
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

6/15
Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, M[ałgorzata] Zubowska, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Polymorphism within the glutathione S-transferase PI gene is associated with increased susceptibility to childhood malignant diseases.
Czasopismo: Med Pediatr Oncol
Szczegóły: 2003 : Vol. 41, nr 4, s. 327
ISSN: 0098-1532
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

7/15
Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, I[wona] Matusiak, M[ałgorzata] Zubowska, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Serum butyrylcholinesterase is an early and sensitive marker the clinical course of neoplasms diseases in children.
Czasopismo: Med Pediatr Oncol
Szczegóły: 2003 : Vol. 41, nr 4, s. 349
ISSN: 0098-1532
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

8/15
Autorzy: J[ózef] Kobos, A[nna] Sitkiewicz, P. Przewratil, E[wa] Andrzejewska, K[atarzyna] Taran.
Tytuł: Diagnostic and prognostic value of the evaluation of expression of WT1 gen product and CD44 molecule in solid tumor of childhood.
Czasopismo: Med Pediatr Oncol
Szczegóły: 2002 : Vol. 39, nr 4, s. 384
ISSN: 0098-1532
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

9/15
Autorzy: J[ózef] Kobos, E. Sałacińska-Łoś, K[atarzyna] Taran.
Tytuł: On behalf of the diagnosis of small round cell tumors in children.
Czasopismo: Med Pediatr Oncol
Szczegóły: 2002 : Vol. 39, nr 4, s. 384
ISSN: 0098-1532
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

10/15
Autorzy: B[ernarda] Kazanowska, D[orota] Wójcik, A[dam] Reich, A[nna] Balcerska, W[alentyna] Balwierz, J[erzy] Bodalski, A. Duniewska, E[lżbieta] Drożyńska, K[rzysztof] Kątski, J[erzy] R. Kowalczyk, N. Kurylak, R[oma] Rokicka-Milewska, B[arbara] Sopyło, D[ariusz] Stencel, B[eata] Szewczyk, J[acek] Wachowiak, M[arek] Wysocki, B. Barteczko, A[gata] Mikołajewska, M. Reich, A[licja] Chybicka.
Tytuł: Parameningeal soft tissue sarcomas in children - experience of the Polish Pediatric Solid Tumour Group (PPSTG).
Czasopismo: Med Pediatr Oncol
Szczegóły: 2002 : Vol. 39, nr 4, poz. P137
ISSN: 0098-1532
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

11/15
Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, M[ałgorzata] Zubowska, M[ałgorzata] Stolarska, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Polymorphism at the GSTP1 locus as a prognostic factor for initial response to steroids therapy in childhood acute lymphoblastic leukaemia.
Czasopismo: Med Pediatr Oncol
Szczegóły: 2002 : Vol. 39, nr 4, s. 321
ISSN: 0098-1532
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

12/15
Autorzy: S[tefan] Popadiuk, M[aria] Korzon, P[iotr] Czauderna, M[ałgorzata] Szumera, W. Woźniak, K[atarzyna] Bilska, A[licja] Chybicka, K[rzysztof] Szmyt, M[aria] Dzierżęga, V[ioletta] Świątkiewicz, J[erzy] R. Kowalczyk, H[anna] Wiśniewska-Ślusarz, M[ałgorzata] Stolarska, J[oanna] Trelińska, M[aryna] Krawczuk-Rybak, B[arbara] Łopatka.
Tytuł: Results of disseminated (stage IV) germ cell tumours treatment in children in Poland (years 1998-2001).
Czasopismo: Med Pediatr Oncol
Szczegóły: 2002 : Vol. 39, nr 4, s. 372
ISSN: 0098-1532
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

13/15
Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, M[ałgorzata] Zubowska, K[onrad] Misiura.
Tytuł: Risk factors of ifosfamide induced encephalopathy and nephrotoxicity in children - role of urinary excretion of ifosfamide and its side chain metabolites and polymorphism at the GSTS loci of three classes of glutathione s-transferases.
Czasopismo: Med Pediatr Oncol
Szczegóły: 2002 : Vol. 39, nr 4, s. 331
ISSN: 0098-1532
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

14/15
Autorzy: M[ałgorzata] Stolarska, W[ojciech] M[ichał] Młynarski, J[anusz] Błasiak, M[arek] Różalski, U[rszula] Krajewska, E[wa] Gloc, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: The amifostine modulates the cytotoxic effect of anthracyclines.
Czasopismo: Med Pediatr Oncol
Szczegóły: 2002 : Vol. 39, nr 4, s. 335
ISSN: 0098-1532
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

15/15
Autorzy: J[oanna] Trelińska, W[ojciech] M[ichał] Młynarski, B[eata] Zalewska-Szewczyk, J. Wąsowska, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: TNFalpha gene polymorphism may involve clinical outcome of acute lymphoblastic leukemia in children.
Czasopismo: Med Pediatr Oncol
Szczegóły: 2002 : Vol. 39, nr 4, s. 323
Uwagi: International Society of Paediatric Oncology SIOP XXXIV Meeting Porto, Portugal September 18-21, 2002
ISSN: 0098-1532
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi