Zapytanie: MED INTENS RATUN
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/29

Autorzy: Krystyna Frydrysiak, Małgorzata Grześkowiak.
Tytuł: Zadania ratownika medycznego w działaniach zespołów ratownictwa medycznego - opinie polskiego społeczeństwa.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 4, s. 386-392, Sum.
Uwagi: -
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

2/29
Autorzy: Dariusz Piotrowski, Maria Wrońska, Wojciech Gaszyński.
Tytuł: Utonięcia - patofizjologia, rodzaje i sposoby udzielania pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem roli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 1, s. 17-24, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

3/29
Autorzy: Krystyna Frydrysiak, Małgorzata Grześkowiak.
Tytuł: Zadania ratownika medycznego w działaniach zespołów ratownictwa medycznego - opinie polskiego społeczeństwa.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 4, s. 386-393, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL

4/29
Autorzy: Monika Mroczkowska, Krzysztof Niedźwiecki, Wojciech Gaszyński.
Tytuł: Czas dotarcia zespołów ratownictwa do pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia w świetle znowelizowanej Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2007 : T. 10, nr 2, s. 73-79, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

5/29
Autorzy: Dariusz Piotrowski, Maria Wrońska, Wojciech Gaszyński.
Tytuł: Łańcuch ratunkowy a kryteria czasowe działań ratowniczych
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2007 : T. 10, nr 4, s. 243-246, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

6/29
Autorzy: Monika Mroczkowska, Wojciech Gaszyński.
Tytuł: Poziom znajomości wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej wśród pracowników Ośrodka Ratownictwa Medycznego w Skierniewicach.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2007 : T. 10, nr 1, s. 7-11, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL

7/29
Autorzy: Adam Rasmus, Raszida Aleksandrowicz-Krawiec, Kamil Krawiec.
Tytuł: "Złota godzina".
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 3, s. 161-165, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

8/29
Autorzy: Krystyna Frydrysiak.
Tytuł: Ewaluacja sumatywna pomiaru dydaktycznego w aspekcie dwóch różnych metod nauczania podstawowych zabiegów resustacyjnych słuchaczy policealnej szkoły ratowników medycznych.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 2, s. 78-83, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

9/29
Autorzy: Krystyna Frydrysiak.
Tytuł: Propozycja wprowadzenia dydaktyki jako obowiązującego przedmiotu w kształceniu. licencjonowanego ratownika medycznego.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1, s. 51-56, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

10/29
Autorzy: Waldemar Machała, Wojciech Gaszyński, Tomasz Gaszyński.
Tytuł: Wpływ propofolu na rzut serca i żylny przeciek śródpłucny u pacjentów operowanych w obrębie klatki piersiowej z wyłączeniem wentylacji w jednym płucu.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1, s. 5-12, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

11/29
Autorzy: Adam Rasmus, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Tomasz Sikorski, Dominika Kołodziejczyk-Wojtczak.
Tytuł: A national survey of the Polish populations cardiopulmonary resuscitation knowledge and preparedness.  
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 3 suppl., s. 197
Uwagi: II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej Medycyna ratunkowa w Europie Środkowo-Wschodniej Lublin 12-15 września 2004 r.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

12/29
Autorzy: Adam Rasmus, Dominika Kołodziejczyk-Wojtczak, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo.
Tytuł: Badania nad wpływem postępowania resuscytacyjnego na przeżycia chorych po pozaszpitalnych zatrzymaniach krążenia na terenie łódzkiej aglomeracji miejskiej oraz analiza długości i jakości ich życia.  
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 3 supl., s. 198-202
Uwagi: II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej Medycyna ratunkowa w Europie Środkowo-Wschodniej Lublin 12-15 września 2004 r.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

13/29
Autorzy: Adam Rasmus, Dariusz Piotrowski, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Dominika Kołodziejczyk-Wojtczak, Konrad Śliwkiewicz.
Tytuł: Badanie prospektywne dotyczące obrażeń ciała u osób dorosłych w województwie łódzkim z uwzględnieniem oceny kosztów leczenia i kosztów społecznych.  
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 3 suppl., s. 131-132
Uwagi: II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej Medycyna ratunkowa w Europie Środkowo-Wschodniej Lublin 12-15 września 2004 r.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

14/29
Autorzy: Adam Rasmus, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Tomasz Sikorski, Dominika Kołodziejczyk-Wojtczak.
Tytuł: Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 3, s. 125-132, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

15/29
Autorzy: Adam Rasmus, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Tomasz Sikorski, Dominika Kołodziejczyk-Wojtczak, Zbigniew Muras.
Tytuł: Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 3 suppl., s. 192-196
Uwagi: II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej Medycyna ratunkowa w Europie Środkowo-Wschodniej Lublin 12-15 września 2004 r.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

16/29
Autorzy: Waldemar Machała.
Tytuł: Hipotermia wewnątrznaczyniowa u zresuscytowanych dorosłych pacjentów po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania komór. Przedstawienie metody.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 3 suppl., s. 203
Uwagi: II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej Medycyna ratunkowa w Europie Środkowo-Wschodniej Lublin, 12-15 września 2004 r.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

17/29
Autorzy: Katarzyna Śmiechowicz, Waldemar Machała, Paweł Lesiak.
Tytuł: Implikacje anestezjologiczne zabezpieczania wszczepienia kardiowerterów-defibrylatorów.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 3 suppl., s. 203
Uwagi: II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej Medycyna ratunkowa w Europie Środkowo-Wschodniej Lublin, 12-15 września 2004 r.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

18/29
Autorzy: Adam Rasmus, Raszida Aleksandrowicz-Krawiec, Kamil Krawiec.
Tytuł: Łańcuch przeżycia.  
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 2, s. 97-100, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

19/29
Autorzy: Waldemar Machała, Roman Sadowski, Małgorzata Wacowska-Szewczyk.
Tytuł: Zasady leczenia pacjentów z tępymi obrażeniami klatki piersiowej w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Intensywnej Terapii.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 3, s. 68-72, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

20/29
Autorzy: Andrzej Wieczorek, Tomasz Gaszyński, Dariusz Szymański, Michał E. Nowicki, Janusz Strzelczyk, Marian Graczyk, Maria Pastwa, Bogdan Wojciechowski, Elżbieta Bartczak, Wojciech Winiarski, Wojciech Gaszyński.
Tytuł: Zastosowanie linezolidu w terapii ciężkich zakażeń - doświadczenia własne.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 3, s. 151-157, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

21/29
Autorzy: Katarzyna Śmiechowicz, Waldemar Machała, Leszek Markuszewski.
Tytuł: Zastosowanie rekombinowanego aktywowanego czynnika VII (NovoSeven) w okresie przedoperacyjnym u pacjentki kwalifikowanej do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym (ostry brzuch), u której przedawkowano leki przeciwkrzepliwe.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 4, s. 221-225, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

22/29
Autorzy: Wiesława Trendak, Wojciech Gaszyński, Adam Rasmus.
Tytuł: Zespół stresu pourazowego a terroryzm.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 4, s. 213-216, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

23/29
Autorzy: Wiesława Trendak, Wojciech Gaszyński, Adam Rasmus.
Tytuł: Zespół stresu pourazowego.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 4, s. 205-208, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

24/29
Autorzy: Robert Foryś, Adam Rasmus, Waldemar Machała.
Tytuł: Diagnostyka na szpitalnym oddziale ratunkowym.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2002 : T. 5, nr 3, s. 159-165, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

25/29
Autorzy: Adam Rasmus, Waldemar Machała, Andrzej Markiewicz.
Tytuł: Współczesna koncepcja organizacji systemu opieki w obrażeniach.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2002 : T. 5, nr 1 suppl., s. 37-47, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

26/29
Autorzy: Konrad Śliwkiewicz, Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński.
Tytuł: Wykorzystanie wzorca z Utstein do zbierania danych dotyczących pozaszpitalnych zatrzymań krążenia.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2002 : T. 5, nr 4, s. 209-215, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

27/29
Autorzy: Adam Rasmus, Konrad Śliwkiewicz, Janusz Morawski.
Tytuł: Wzorzec przyjmowania wezwań, ich segregacji i instrukcji pierwszej pomocy jako standard pracy dyspozytora.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2002 : T. 5, nr 3, s. 151-157, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

28/29
Autorzy: Waldemar Machała, Adam Rasmus, Mariusz Bałkota, Wojciech Czapla.
Tytuł: Oparzenia wziewne - obecny stan wiedzy.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2001 : T. 4, nr 3, s. 187-193, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

29/29
Autorzy: Waldemar Machała, Adam Rasmus.
Tytuł: Pasy bezpieczeństwa w świetle aktualnego piśmiennictwa. Używanie pasów bezpieczeństwa przez ciężarne - konieczność czy ryzyko?
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2001 : T. 4, nr 2, s. 79-84, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi