Zapytanie: MAG STOMATOL
Liczba odnalezionych rekordów: 353Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/353

Autorzy: Judyta Telęga-Kolasińska, Katarzyna Olczak.
Tytuł: Dysplazja zębiny typu I- opis przypadku
Tytuł angielski: Dentin dysplasia type I - case report
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2019 : -, nr. 3, s. 64-66
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

2/353
Autorzy: Kamila Szymacha, Natalia Lewkowicz.
Tytuł: Nowa klasyfikacja chorób przyzębia i okołowszczepowych z Międzynarodowych Warsztatów Periodontologicznych Amerykańskiej Akademii Periodontologicznej i Europejskiej Federacji Periodontologicznej w 2017 roku.
Tytuł angielski: New classification of periodontal and peri-implant diseases and conditions according to the American Academy of Periodontology and European Federation of Periodontology World Workshop in 2017
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2019 : -, nr 3, s. 80 - 90
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

3/353
Autorzy: Kaja Wichrowska-Rymarek, Jerzy Sokołowski.
Tytuł: Ocena wpływu odległości końcówki światłowodu lampy polimeryzacyjnej od naświetlanej powierzchni na wartość natężenia światła
Tytuł angielski: Evaluation of the impact of elevation the optic fiber tip of a polymerization lamp from the irradiated surface on the intensity of light
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2019 : T. 29, nr 7-8, s. 76-80, summ.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

4/353
Autorzy: Anna Lichnowska, Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Próba oceny wpływu chirurgicznego zabiegu ortognatycznego na jakość wymowy u pacjentów dorosłych - badanie wstępne
Tytuł angielski: An attempt to assess the influence of the orthognathic surgery on the pronunciation in adult patients - preliminary research
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2019 : Vol. 29, nr 3 (314), s. 52-56
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

5/353
Autorzy: Katarzyna Sopińska, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Wpływ próchnicy i odbudowy koronowej na stan zdrowia przyzębia wierzchołkowego w populacji regionu łódzkiego
Tytuł angielski: The influence of caries and coronal restoration on the health status of the apical periodontium in the population of thw Lodz region
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2019 : vol. 29, nr 5, s. 42-46
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

6/353
Autorzy: Kaja Wichrowska.
Tytuł: Zmiana kształtu brzegów siecznych z wykorzystaniem materiału kompozytowego
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2019 : -, nr 4, s. 94-97
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

7/353
Autorzy: Paweł Rasmus, Katarzyna Robaczyńska, Anna Wrzesińska, Tomasz Sobów.
Tytuł: Branża dentystyczna jest zagrożona wypaleniem zawodowym
Tytuł angielski: The dental sector is endangered by professional burnout
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2018 : -, nr 4, s. 66-70
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000

8/353
Autorzy: Kamila Lewańska, Beata Dejak.
Tytuł: IPS e.max - możliwości i wykorzystania. Opisy przypadków
Tytuł angielski: IPS e.max - use possibilities - case reports
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2018 : T. 28, nr 7/8, s. 24-30
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

9/353
Autorzy: Kaja Wichrowska.
Tytuł: Kompozytowy most adhezyjny jako rozwiązanie z wyboru w sytuacji utraty zęba siecznego bocznego szczęki
Tytuł angielski: Composite adhesive bridge as a method of choice for reconstruction of missing maxillary lateral incisor
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2018 : Vol. 3, -, s. 12-16
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

10/353
Autorzy: Mariusz Kochanowski, Maciej Czerniak.
Tytuł: Leczenie interdyscyplinarne zaawansowanego starcia zębów w aspekcie estetycznym i funkcjonalnym
Tytuł angielski: Interdisciplinary treatment of advanced teeth abrasion in terms of aesthetic and functional effect - case report
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2018 : T. 28, nr 11, s. 26-30, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

11/353
Autorzy: Małgorzata Daszkowska, Paulina Habrat.
Tytuł: Mezjodens - najczęściej występujący ząb nadliczbowy. Diagnostyka i postępowanie na podstawie opisu czterech przypadków
Tytuł angielski: Mesiodens - most commonly occurring supernumerary tooth. Diagnosis and procedures based on a report of four cases
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2018 : T. 28, nr 10, s. 82-86
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

12/353
Autorzy: Kaja Wichrowska.
Tytuł: Naprawa mostu porcelanowego na podbudowie metalowej
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2018 : Vol. 6, s. 74-76
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

13/353
Autorzy: Kaja Wichrowska-Rymarek.
Tytuł: Odbudowa zęba trzonowego metodą półpośrednią
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2018 : T. 27, nr 7-8, s. 92-94
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

14/353
Autorzy: Bartosz Bielecki-Kowalski, Tomasz Wach, Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Porównanie zaniku brzeżnego kości przy wszczepach zębowych wprowadzonych tradycyjnie i technika kondensacji.
Tytuł angielski: Comparison of marginal bone loss around implants placed using traditional method and bone condensation technique.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2018 : Vol. 28, nr 2, s. 75-78
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

15/353
Autorzy: Patrycja Pietrzak, Grażyna Śmiech-Słomkowska.
Tytuł: Postać mnoga zębów nadliczbowych - opis przypadku.
Tytuł angielski: Multiple supernumerary teeth - a case report.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2018 : Vol. 28, nr 1, s. 48-51
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

16/353
Autorzy: Marta Walaszek, Katarzyna Czarzasta, Adrianna Płaza, Agnieszka Rausch, Katarzyna Olczak.
Tytuł: Postępowanie z zębem wgłobionym - przegląd współczesnego piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Methods of procedure with dens invaginatus - review of the current literature
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2018 : Vol. 28, nr 6, s. 46-50
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

17/353
Autorzy: Kamila Lewańska, Beata Dejak.
Tytuł: Rehabilitacja protetyczna pacjenta ze starciami patologicznymi i wadą zgryzu
Tytuł angielski: Prosthetic rehabilitation of the patient with pathological tooth wear and malocclusion
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2018 : T. 28, nr 3, s. 64-68, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

18/353
Autorzy: Beata Dejak.
Tytuł: Rehabilitacja protetyczna pacjenta ze starciami patologicznymi zębów.
Tytuł angielski: The prosthetic rehabilitation of the patient with pathological tooth wear.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2018 : Vol. 28, nr 11, s. 12-18, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

19/353
Autorzy: Marcin Adamiecki, Anna Dudko, Sebastian Kłosek.
Tytuł: Współwystępowanie liszaja płaskiego błony śluzowej jamy ustnej z chorobami ogólnymi
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2018 : Vol. 28, nr 10, s. 64-68
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

20/353
Autorzy: Kamila Blicharska, Aneta Jankowska, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Wybielanie zębów - ocena bezpieczeństwa.
Tytuł angielski: Teeth bleaching - safety assessment.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2018 : Vol. 28, nr 4, s. 74-78, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

21/353
Autorzy: Beata Dejak.
Tytuł: Wykonanie różnych uzupełnień protetycznych z zastosowaniem współczesnych systemów CAD/CAM
Tytuł angielski: Manufacture of various prosthetic restorations in modern CAD/CAM systems
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2018 : T. 28, nr 7-8, s. 12-22, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

22/353
Autorzy: Patrycja Proc, Justyna Michalak, Anna Olborska.
Tytuł: Zastosowanie preparatu MTA w leczeniu kanałów złamanych korzeni zębowych. Obserwacja czteroletnia
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2018 : T. 28, nr 11, s. 46-49
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

23/353
Autorzy: Mateusz Radwański, Aleksandra Palatyńska-Ulatowska, Halina Pawlicka.
Tytuł: Leczenie endodontyczne zębów trzonowych trzecich - opis dwóch przypadków.
Tytuł angielski: Endodontic treatment of third molars - two case reports
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2017 : T. 27, nr 6, s. 26-31, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

24/353
Autorzy: Patrycja Proc, Joanna Szczepańska, Renata Pazera, Anna Janas-Naze.
Tytuł: Leczenie urazowego uszkodzenia zębów stałych siecznych górnych powikłane występowaniem mezjodensa - obserwacja roczna.
Tytuł angielski: Treatment of trauma to permanent upper incisors complicated by the presence of mesiodens - annual observation .
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2017 : Vol. 27, nr 1, s. 20-24, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

25/353
Autorzy: Katarzyna Sopińska, Katarzyna Majchrowska, Natalia Olszewska, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Radiologiczna ocena stanu zdrowia przyzębia wierzchołkowego u dorosłych pacjentów z regionu łódzkiego.
Tytuł angielski: Radiological evaluation of health status of apical periodontium in adult patients from Łódź region.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2017 : T. 27, nr 5, s. 34-39, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

26/353
Autorzy: Beata Śmielak.
Tytuł: Rozległe konstrukcje stałe oparte na implantach na podstawie przypadków klinicznych. Część 1. Planowanie leczenia.
Tytuł angielski: Extensive fixed implant -supported restorations based on clinical cases. Part 1. Treatment planning
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2017 : Vol. 27, nr 11, s. 12-16, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

27/353
Autorzy: Beata Śmielak.
Tytuł: Rozległe konstrukcje stałe oparte na implantach na podstawie przypadków klinicznych. Część 2. Postępowanie chirurgiczne
Tytuł angielski: Extensive fixed implant - supported restorations based on clinical cases. Part 2. Surgical management
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2017 : Vol. 27, nr 11, s. 18-22, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

28/353
Autorzy: Beata Śmielak.
Tytuł: Rozległe konstrukcje stałe oparte na implantach na podstawie przypadków klinicznych. Część 3. Procedury protetyczne
Tytuł angielski: Extensive fixed implant - supported restorations based on clinical case Part 3. Prosthetic procedure
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2017 : T. 27, nr 11, s. 24-30, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

29/353
Autorzy: Anna Dudko, Marcin Adamiecki, Ewa Sieńko, Sebastian Kłosek.
Tytuł: Warianty kliniczne i histologiczne brodawczaków jamy ustnej.
Tytuł angielski: Clinical and histological variants of papillomas of the oral cavity.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2017 : T. 27, nr 4, s. 47-52, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

30/353
Autorzy: Oskar Armata, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Wartość diagnostyczna tomografii komputerowej wiązki stożkowej w rozpoznawaniu poprzecznych złamań korzeni zębów. Badania in vitro.
Tytuł angielski: Diagnostic value of cone-beam computed tomography in diagnosing horizontal root fractures - an in vitro study.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2017 : Vol. 27, nr 5, s. 40-46, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

31/353
Autorzy: Anna Janas, Karolina Janeczek, Piotr Osica.
Tytuł: Czy padaczka jest przeciwwskazaniem do stomatologicznego leczenia chirurgicznego dzieci?
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2016 : T. 26, nr 10, s. 64-66
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

32/353
Autorzy: Beata Śmielak.
Tytuł: Leczenie bezzębia szczęki i żuchwy protezami typu overdenture opartymi na implantach - opis przypadków.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2016 : R. 26, nr 10, s. 12-20, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

33/353
Autorzy: Marcin Adamiecki, Anna Dudko, Barbara Milczarek-Markowska, Dominik Szczeciński, Sebastian Kłosek.
Tytuł: Nawyki higieniczne i stan jamy ustnej studentów stomatologii.
Tytuł angielski: Oral hygiene habits and condition of the oral cavity among students of dentistry.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 26, nr 10, s. 68-72, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

34/353
Autorzy: Anna Smędra, Katarzyna Wochna, Jarosław Berent.
Tytuł: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach o błędy medyczne w stomatologii
Tytuł angielski: Medico-legal assessment in cases of medical malpractice in dentistry
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 26, nr 2, s. 82-88, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

35/353
Autorzy: Mateusz Radwański, Halina Pawlicka.
Tytuł: Opracowanie kanałów korzeniowych narzędziami maszynowymi - opis przypadków.
Tytuł angielski: Root canals instrumentation using rotary files - case reports.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 26, nr 12, s. 56-60, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

36/353
Autorzy: Mirella Stańdo, Katarzyna Buła, Agata Jastrzębska, Katarzyna Olczak.
Tytuł: Ponowne leczenie endodontyczne - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Endodontic retreatment - review of the literature.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 26, nr 6, s. 28-32, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

37/353
Autorzy: Piotr Skrzypek, Beata Śmielak, Katarzyna Fabjańska.
Tytuł: Pourazowe odbudowa zęba siecznego przyśrodkowego szczęki z wykorzystaniem odłamanego zrębu - opis przypadku
Tytuł angielski: Post-traumatic reconstruction of central maxillary incisor using the fractured fragment - case description
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 26, nr 7-8, s. 54-57
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

38/353
Autorzy: Karolina Borkowska, Justyna Kucner, Radosław Zajdel, Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Rekonstrukcja ubytków tkanek jamy ustnej płatem skórno-mięśniowym z mięśnia piersiowego większego po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej.
Tytuł angielski: Reconstruction of resected tissues of oral cavity by pectoralis major muscular-cutaneous flap after oncological surgery procedures.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 26, nr 11, s. 22-31, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

39/353
Autorzy: Joanna Grącka-Mańkowska, Beata Zarzycka, Halina Pawlicka.
Tytuł: Skuteczność dezynfekcji kanałów korzeniowych za pomocą różnych technik laseroterapii.
Tytuł angielski: Effectiveness of disinfection of root canals using various laser techniques
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 26, nr 7/8, s. 28-31, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

40/353
Autorzy: Anna Dudko, Marcin Adamiecki, Justyna Grochocińska-Junde, Natalia Silke, Agnieszka Kozubska, Małgorzata Kulińska-Michalska, Sebastian Kłosek.
Tytuł: Wpływ stresu na uklad stomatognatyczny studentów stomatologii
Tytuł angielski: Influence of stress on the stomatognathic system in dental students
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2016 : T. 26, nr 4, s. 80-84
Uwagi: UMED 502.03/2.038.01/502.24.053
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

41/353
Autorzy: Anna Janas, Rafał Stelmach, Dorota Sokołowska, Piotr Osica.
Tytuł: Zatrzymane zęby zatrzonowe w materiale własnym
Tytuł angielski: Impacted retromolar teeth in authors' own material
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2016 : T. 26, nr 2, s. 74-76
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

42/353
Autorzy: Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas, Jolanta Białkowska-Głowacka.
Tytuł: Ekstrakcja zęba zatrzymanego u pacjentki z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym z powodu niedoboru inhibitora C1 esterazy
Tytuł angielski: Extraction of impacted tooth in patient with hereditary angioedema as a result of CI estarase inhibitor deficiency
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 4, s. 62-64, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

43/353
Autorzy: Beata Śmielak.
Tytuł: Kompleksowe leczenie implantologiczno-protetyczno-estetyczne.
Tytuł angielski: Complex treatment involving implantology, prosthetics and aesthetics.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 12, s. 12-20, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

44/353
Autorzy: Katarzyna Olczak, Karol Szlązak, Wojciech Święszkowski, Halina Pawlicka.
Tytuł: Kształt opracowanych kanałów korzeniowych w obrazowaniu mikrotomografii.
Tytuł angielski: Shape of instrumented root canals in microtomographic imaging. Preliminary report.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 10, s. 55-59, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

45/353
Autorzy: Beata Śmielak.
Tytuł: Leczenie estetyczne pacjentów z wykorzystaniem koron pełnoceramicznych i licówek.
Tytuł angielski: Aesthetic treatment of patients using all ceramic crowns and veneers.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 9, s. 12-16, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

46/353
Autorzy: Aneta Olek, Leszek Klimek, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Metody badawcze inżynierii materiałowej wykorzystywane w stomatologicznych badaniach doświadczalnych.
Tytuł angielski: Research methods of material engineering used in dental experimental studies.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 6, s. 66-69, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

47/353
Autorzy: Przemysław Ociepa, Olga Włodarczyk, Marcin Mikołajczyk.
Tytuł: Mikroimplanty ortodontyczne jako alternatywa dla zwiększających zakotwiczenie aparatów zewnątrzustnych.
Tytuł angielski: Orthodontic microimplants as an alternative to extraoral appliances for increasing anchorage. Review of literature.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 2, s. 58-64, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

48/353
Autorzy: Anna Janas, Piotr Osica, Dorota Sokołowska.
Tytuł: Ocena potrzeb interwencji z zakresu chirurgii stomatologicznej u pacjentów z domów pomocy społecznej
Tytuł angielski: Evaluation of treatment needs for oral surgery in patients at social service care home
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 1, s.114-116, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

49/353
Autorzy: Patrycja Proc, Izabela Talarek.
Tytuł: Oparzenie chemiczne jamy ustnej dziecka.
Tytuł angielski: Chemical burn of oral cavity in child - description of case
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 11, s. 36-39, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

50/353
Autorzy: Marcin Adamiecki, Anna Dudko, Sebastian Kłosek.
Tytuł: Patologiczna migracja zębów w przebiegu chorób przyzębia. Diagnostyka i leczenie w materiale własnym.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 4, s. 18-25, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

51/353
Autorzy: Michał Łęski, Mateusz Radwański, Halina Pawlicka.
Tytuł: Porównanie opracowania sztucznych kanałów w kształcie litery L trzema systemami maszynowymi.
Tytuł angielski: Comparison of the shaping ability of three rotary instruments in simulated L-curved canals
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 11, s. 52-57, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

52/353
Autorzy: Olga Nowakowska, Rafał Szymański.
Tytuł: Protezy elastyczne.
Tytuł angielski: Flexible prostheses - review of the literature.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 4, s. 107-109, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

53/353
Autorzy: Małgorzata Broniarek, Danuta Piątowska, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Przeciwerozyjne działanie pasty Duraphat 5000 po ekspozycji szkliwa na napoje o niskim pH.
Tytuł angielski: Anti-erosive action of Duraphat 5000 paste after exposure of enamel to low pH beverages - in vitro studies
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 3, s. 147-151, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

54/353
Autorzy: Anna Janas, Rafał Stelmach, Piotr Osica.
Tytuł: Przerzut szpiczaka kręgosłupa do żuchwy
Tytuł angielski: Metastasis of spinal plasmacy-toma to mandible
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 2, s. 66-69, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

55/353
Autorzy: Krystyna Pietrzycka, Halina Pawlicka.
Tytuł: Radiologiczne monitorowanie wyników leczenia endodontycznego.
Tytuł angielski: Radiological follow-up of results of endodontic treatment - observations of the authors.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 5, s. 30-34, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

56/353
Autorzy: Bogusława Manowska, Leszek Wieczerzak, Mateusz Radwański, Eliza Kołek, Bogna Zielińska-Kaźmierska.
Tytuł: Rzadkie występowanie torbieli samotnej żuchwy.
Tytuł angielski: Rare occurrence of mandibular solitary bone cyst.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 3, s. 81-86
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

57/353
Autorzy: Karolina Wapniarska, Renata Zielińska.
Tytuł: Współczesne poglądy na ogniska zakażenia w jamie ustnej jako źródło chorób ogólnoustrojowych.
Tytuł angielski: Contemporary views on foci of infection in the oral cavity as a source of systemic diseases
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 9, s. 89-96, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

58/353
Autorzy: Renata Golińska-Mróz, Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Współpraca lekarza chirurga i ortodonty w zespołowym leczeniu pacjentów z nieprawidłowościami szkieletowymi klasy II
Tytuł angielski: Cooperation between surgeon and orthodontist in team treatment of patients with skeletal Class II malocclusion - case description
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 3, s. 12-19
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

59/353
Autorzy: Katarzyna Olczak, Karol Szlązak, Wojciech Święszkowski, Halina Pawlicka.
Tytuł: Wykorzystanie mikrotomografii do oceny morfologii kanałów korzeniowych w warunkach in vitro.
Tytuł angielski: Use of microtomography to evaluate morphology of root canals in vitro. Initial report.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 5, s. 78-82, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

60/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Tomasz Wach.
Tytuł: Zastosowanie polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej w leczeniu zesztywnienia stawu skroniowo żuchwowego.
Tytuł angielski: The use of ultrahigh molecular weight polyethylene in treatment of temporomandibular joint ankylosis.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 9, s. 68-74, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

61/353
Autorzy: Katarzyna Olczak, Halina Pawlicka.
Tytuł: Zastosowanie rentgenodiagnostyki w endodoncji.
Tytuł angielski: Radiological diagnosis in endodontics.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 274, nr 7-8, s. 28-36, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

62/353
Autorzy: Mariusz Kochanowski, Oskar Armata.
Tytuł: Zastosowanie różnych obrazowanych objętości tomografii komputerowe wiązki stożkowej (CBCT) w diagnostyce stomatologicznej. Opis przypadków.
Tytuł angielski: Use of variable imaging fields of cone beam computed tomography (CBCT) in dental diagnostics. Case descriptions.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 3, s. 89-96, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

63/353
Autorzy: Rafał Zieliński, Tomasz Hilt, Maciej Świder.
Tytuł: Żyletkowe wszczepy zębowe obciążone natychmiastowo - 35 lat użytkowania
Tytuł angielski: Blade dental implants with immediate loading after 35 years.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 2, s.34-37, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

64/353
Autorzy: Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Czujność onkologiczna lekarza stomatologa we wczesnej weryfikacji raka języka.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : Vol. 24, nr 9, s. 74-76
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

65/353
Autorzy: Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas, Jolanta Białkowska-Głowacka.
Tytuł: Dwa nadliczbowe zęby zatrzymane - opis przypadku.
Tytuł angielski: Two impacted supernumerary teeth - case report.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : Vol. 24, nr 7-8, s. 12-14
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

66/353
Autorzy: Anna Janas, Piotr Osica, Dorota Sokołowska.
Tytuł: Historia łódzkiej chirurgii stomatologicznej
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : T. 24, nr 7/8, s. 136-141
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

67/353
Autorzy: Mariusz Pietrzak, Piotr Ciesielski, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Leczenie perforacji korzenia zęba siecznego bocznego szczęki z wykorzystaniem materiału MTA.
Tytuł angielski: Treatment of root perforation of lateral maxillary incisor using MTA material.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : Vol. 24, nr 3, s. 90-93
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

68/353
Autorzy: Magdalena Trzcińska, Marcin Sut, Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Leczenie postaci łagodnej i agresywnej wewnątrzkostnych zmian olbrzymiokomórkowych.
Tytuł angielski: Treatment of nonagresive and aggressive form of central granuloma cell lesions
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : Vol. 24, nr 12, s. 74-78
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

69/353
Autorzy: Joanna Kunert, Agnieszka Zwierzchowska, Małgorzata Broniarek, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Leczenie torbieli zawiązkowej - opis przypadku.
Tytuł angielski: Treatment of dentigerous cyst - case description.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : Vol. 24, nr 11, s. 32-35, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

70/353
Autorzy: Katarzyna Buss-Maleszka, Krzysztof Drobnik, Beata Dejak.
Tytuł: Metody wykonywania koron na wszczepach w systemie cyfrowym CAD/CAM - opis przypadków.
Tytuł angielski: Methods of constructing crowns on implants in the CAD/CAM digital system - case descriptions.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : Vol. 24, nr 11, s. 12-16, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

71/353
Autorzy: Anna Janas, Piotr Osica, Dorota Sokołowska.
Tytuł: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów u 14-letniej dziewczynki
Tytuł angielski: Juvenile idiopathic arthritis in a 14-year-old girl.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : T. 24, nr 11, s. 29-31
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

72/353
Autorzy: Piotr Osica, Anna Janas.
Tytuł: Ocena możliwości finansowych pacjentów leczonych w ramach procedur chirurgii jednego dnia oraz w znieczuleniu miejscowym
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : T. 24, nr 6, s. 140-143, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

73/353
Autorzy: Renata Zielińska, Joanna Szczepańska, Małgorzata Daszkowska.
Tytuł: Pacjentka z zespołem Blocha-Sulzbergera (incontinentia pigmenti) - opis przypadku.
Tytuł angielski: Female patients with Bloch-Sulzberger syndrome (incontinentia pigmenti) - case description .
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : T. 24, nr 4, s. 126-130, Sum.
Uwagi: Tylko online
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

74/353
Autorzy: Anna Stankiewicz-Szałapska, Anna Jadwiga Kurnatowska.
Tytuł: Periodontologiczne potrzeby lecznicze kobiet ciężarnych
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : T. 24, nr 4, s. 139-144
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

75/353
Autorzy: Sylwia Podlejska, Adrianna Adamek, Halina Pawlicka.
Tytuł: Pierwotne leczenie endodontyczne zębów z rozległymi zmianami okołowierzchołkowymi.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : T. 24, nr 6, s. 61-69, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

76/353
Autorzy: Agata Koprowicz, Halina Pawlicka.
Tytuł: Porównanie opracowania kanałów korzeniowych narzędziami Reciproc i Wave One.
Tytuł angielski: Comparison of instrumentation of root canals using Reciproc and Wave One instruments.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : Vol. 24, nr 1, s. 70-75, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

77/353
Autorzy: Anna Smędra-Kaźmirska, Katarzyna Wochna, Agnieszka Paula Jurczyk, Maciej Barzdo, Jarosław Berent.
Tytuł: Powikłania leczenia stomatologicznego i chirurgicznego schorzeń jamy ustnej oraz urazów części twarzowej czaszki w aspekcie opiniowania sądowo-lekarskiego. Część I
Tytuł angielski: Complications of dental and oral surgical treatment and of injuries to the facial skeleton from the medico-legal aspect. Part I
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : T. 24, nr 1, s. 28-34, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

78/353
Autorzy: Anna Smędra-Kaźmirska, Katarzyna Wochna, Agnieszka Paula Jurczyk, Maciej Barzdo, Jarosław Berent.
Tytuł: Powikłania leczenia stomatologicznego i chirurgicznego schorzeń jamy ustnej oraz urazów części twarzowej czaszki w aspekcie opiniowania sądowo-lekarskiego. Część II
Tytuł angielski: Complications of dental and oral surgical treatment and of injuries to the facial skeleton from the medico-legal aspect. Part II
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : T. 24, nr 3, s. 108-113, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

79/353
Autorzy: Paweł Milner, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej u 63-letniego pacjenta chorującego na pęcherzycę
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : T. 24 263, nr 7/8, s. 22-27
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

80/353
Autorzy: Beata Śmielak.
Tytuł: Szynowanie zębów. Opis przypadku retencji postortodontycznej z wykorzystaniem włókna polietylenowego.
Tytuł angielski: Splinting of teeth - case description of retention postorthodontic treatment stages using polyethylene fibre.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : T. 24, nr 11, s. 18-20, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

81/353
Autorzy: Oskar Armata, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Wykorzystanie przekrojów tomografii komputerowej wiązki stożkowej w diagnozowaniu pionowych złamań korzeni zębów leczonych endodontycznie. Badania in vitro.
Tytuł angielski: Use of cone-beam computed tomography scans in the diagnosis of vertical root fractures in endodontically treated teeth. An in vitro study.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : T. 24, nr 5, s. 84-89, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

82/353
Autorzy: Aneta Olek, Leszek Klimek, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Wykorzystanie technik mikroskopowych w badaniach doświadczalnych w stomatologii.
Tytuł angielski: The use of microscopic techniques in experimental studies in dentistry - review of the literature
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : T. 24, nr 12, s.81-83, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

83/353
Autorzy: Anna Janas, Kamila Zielińska, Piotr Osica, Adam Chiżyński.
Tytuł: Zatrzymane kły i zęby przedtrzonowe pod uzupełnieniami protetycznymi
Tytuł angielski: Impacted canines and premolars teeth under dentures.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : T. 24, nr 12, s. 70-73
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

84/353
Autorzy: Anna Janas, Piotr Osica, Patryk Siwik, Kamila Zielińska, Rafał Stelmach.
Tytuł: Zespół Lyella u 12-letniego chłopca
Tytuł angielski: Toxic epidermal necrolysis in a 12 year old boy.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2014 : T. 24, nr 4, s. 76-79
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

85/353
Autorzy: Adam Szpejewski, Cezary Langot, Mariusz Kochanowski, Beata Dejak.
Tytuł: Aspekty mechaniczne i estetyczne uzupełnień protetycznych na bazie tlenku cyrkonu
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 12, 125-128, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PAE
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

86/353
Autorzy: Joanna Grącka-Mańkowska, Halina Pawlicka.
Tytuł: Badanie wpływu promieniowania laserowego na liczebność populacji Enterococcus faecalis w kanałach zębów.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 6, s. 82-85
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

87/353
Autorzy: Kaja Wichrowska.
Tytuł: Częstość występowania braków zębowych u zawodników biorących udział w V Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 9, s. 197-198
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

88/353
Autorzy: Anna Janas, Piotr Osica, Patryk Siwik, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Dziecko z rzadką chorobą genetyczną - zespół Cornelii de Lange.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 3, s. 72-76
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

89/353
Autorzy: Katarzyna Fabjańska, Aleksandra Palatyńska-Ulatowska.
Tytuł: Intruzja zęba stałego z niezakończonym rozwojem wierzchołka korzenia, powikłania odległe urazu i ich leczenie : opis przypadku
Tytuł angielski: Intrusion of permanent tooth with undeveloped root apex, late trauma complications and their treatment. Case description.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : Vol. 23, nr 2, s. 148-153
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PAE
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

90/353
Autorzy: Piotr Osica, Anna Janas, Patryk Siwik, Rafał Stelmach, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Leczenie dzieci z autyzmem w ramach procedur chirurgii jednego dnia.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 1, s. 78- 83
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

91/353
Autorzy: Paulina Łagodzińska, Ksenia Mirowska.
Tytuł: Leczenie endodontyczne pięciokanałowego zęba trzonowego żuchwy z resorpcją wewnętrzną.
Tytuł angielski: Endodontic treatment of five-canal mandibular molar with internal resorption - clinical case.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : Vol. 23, nr 10, s. 128-132
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

92/353
Autorzy: Tomasz Grotowski, Eliza Górniak, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Leczenie wielospecjalistyczne pacjenta po urazie zębów siecznych przyśrodkowych górnych. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Interdisciplinary treatment of patient after trauma to upper central incisors - case description.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : Vol. 23, nr 1, s. 12-19, Sum..
Uwagi: Wielospecjalistyczne Leczenie Stomatologiczne
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

93/353
Autorzy: Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Metoda "wyrzynania zamkniętego" w chirurgiczno-ortodontycznym leczeniu kłów niewyrzniętych i zatrzymanych.
Tytuł angielski: Method of "closed eruption" in surgical-orthodontic treatment of unerupted and retained canines.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : Vol. 23, nr 2, s. 74-77, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

94/353
Autorzy: Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Piotr Tkaczyński.
Tytuł: Monitorowanie leczenia endodontycznego na podstawie przypadków własnych.
Tytuł angielski: Monitoring of endodontic treatment - based on the authors' own cases.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : Vol. 23, nr 5, s. 84-92
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

95/353
Autorzy: Monika Cyl, Anna Janas.
Tytuł: Ocena częstości występowania alergii na lignokainę u pacjentów poddanych zabiegom chirurgii stomatologicznej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 2, s. 98-103
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

96/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Milena Stefańczyk, Piotr Ślusarski.
Tytuł: Ocena regeneracji ubytków kości szczęki i żuchwy zaopatrzonych biologicznie aktywnym szkłem.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 9, s. 206-212, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PAE
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

97/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Milena Stefańczyk, Piotr Ślusarski.
Tytuł: Ocena regeneracji ubytków kości szczęki i żuchwy zaopatrzonych materiałem Algipore oparta na obiektywnej mierze matematycznej - macierzy długości serii.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 6, s. 132-139, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

98/353
Autorzy: Justyna Klepacz-Szewczyk, Halina Pawlicka.
Tytuł: Ocena stanu uzębienia i stomatologicznych potrzeb leczniczych pacjentek w okresie okołoporodowym oraz zachowań prozdrowotnych kobiet ciężarnych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 11, s. 86-90
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

99/353
Autorzy: Piotr Osica, Anna Janas, Patryk Siwik, Rafał Stelmach.
Tytuł: Pacjent z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym leczony w ramach procedur chirurgii jednego dnia
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 4, s. 16-18
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

100/353
Autorzy: Paweł Milner, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Podstawy teoretyczne makrofotografii stomatologicznej
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 3, s. 129-134
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

101/353
Autorzy: Mariusz Kochanowski, Anna Maria Wierzowiecka, Cezary Langot, Beata Dejak.
Tytuł: Porównanie dokładności obrazowania radiogramów 2D z obrazowaniem tomografii stożkowej 3D podczas diagnostyki i planowania leczenia stomatologicznego.
Tytuł angielski: Accuracy of imaging in 2D radiograms as compared to 3D CBCT images during diagnosis and planning of dental treatment
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 9, s. 122-128, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

102/353
Autorzy: Mateusz Tarazewicz, Anna Janas, Dorota Sokołowska.
Tytuł: Porównanie potrzeb stomatologicznych i sposobu leczenia pacjentów niepełnosprawnych z zespołem Downa i porażeniem mózgowym.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 1, s. 95-100
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

103/353
Autorzy: Katarzyna Wochna, Anna Smędra-Kaźmirska, Agnieszka Paula Jurczyk, Maciej Barzdo, Wojciech Krajewski, Jarosław Berent.
Tytuł: Powikłania znieczulenia ogólnego w gabinecie stomatologicznym.
Tytuł angielski: Complications of general anesthesia in the dental office.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 9, s. 130-137
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

104/353
Autorzy: Michał Bednarski.
Tytuł: Powtórne leczenie endodontyczne zęba z rozpoznaniem zespołu Endo-perio typu I z wykorzystaniem pasty przygotowanej ex tempore z wodorotlenku wapnia i roztworu chlorheksydyny.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 10, s. 122-127
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

105/353
Autorzy: Katarzyna Olczak, Halina Pawlicka.
Tytuł: Powtórne leczenie kanałowe zęba trzonowego dolnego z trzema kanałami w korzeniu bliższym. Opis przypadku.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 5, s. 1
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PAE
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

106/353
Autorzy: Paweł Milner, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Praktyczne aspekty wykonywania zdjęć zewnątrz- i zewnątrzustnych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 2, s. 115-122
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

107/353
Autorzy: Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas, Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Reoperacje w skojarzonym leczeniu chirurgiczno-ortodontycznym zatrzymanych kłów stałych
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 10, s. 23-26
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

108/353
Autorzy: Patrycja Proc.
Tytuł: Replantacja zęba siecznego stałego z nieukształtowanym wierzchołkiem korzenia po całkowitym zwichnięciu. Obserwacja 3-letnia.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 11, s. 76-81
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

109/353
Autorzy: Piotr Osica, Anna Janas, Patryk Siwik, Rafał Stelmach, Krzysztof Sokołowski, Kamila Zielińska.
Tytuł: Rogowiaki kolczystokomórkowe twarzy i głowy
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 4, s. 107-110
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

110/353
Autorzy: Anna Janas, Patryk Siwik, Piotr Osica, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Rzadki przypadek - Zespół Jarcho-Levina.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 7/8, s. 72-74
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

111/353
Autorzy: Anna Janas, Patryk Siwik, Piotr Osica, Rafał Stelmach.
Tytuł: Śluzak zębopochodny zlokalizowany w szczęce
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 11, s. 62-64
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

112/353
Autorzy: Anna Dudko, Marcin Adamiecki, Paweł Stawerski, Anna Jadwiga Kurnatowska, Sebastian Kłosek.
Tytuł: Włókniaki jamy ustnej
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 9, s. 30-34
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

113/353
Autorzy: Artur Bakalarz, Anna Janas.
Tytuł: Wpływ niskiej temperatury na powikłania po ekstrakcji zatrzymanych zębów trzonowych trzecich.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 1, s. 107-111
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PAE
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

114/353
Autorzy: Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas, Patryk Siwik.
Tytuł: Wtłoczenie korzenia zęba w czasie ekstrakcji do dolnej powierzchni trzonu żuchwy
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 3, s. 68-71
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

115/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Agnieszka Kozak, Tomasz Hilt, Marcin Sut.
Tytuł: Wybrane sposoby zespoleń złamań wyrostków kłykciowych żuchwy.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : Vol. 23, nr 4, s. 20-26
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

116/353
Autorzy: Paweł Milner, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Wykorzystanie zjawiska autofluorescencji tkanek we wczesnym wykrywaniu zmian nowotworowych w obrębie jamy ustnej za pomocą urządzenia VELscope
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 7/8, s. 131-136
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

117/353
Autorzy: Katarzyna Olczak, Dorota Barankiewicz, Halina Pawlicka.
Tytuł: Wypełnianie kanałów korzeniowych metodą ciepłej i zimnej gutaperki. Przypadki kliniczne.
Tytuł angielski: Root canal filling using hot and cold gutta-percha. Clinical cases
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 6, s. 120-127
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PAE
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

118/353
Autorzy: Anna Janas, Patryk Siwik, Piotr Osica, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Zespół Jarcho-Levina
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 7/8, s. 72-74
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

119/353
Autorzy: Ewa Rybarczyk-Townsend, Aleksandra Hilt, Joanna Szczepańska.
Tytuł: Złamanie poprzeczne korzeni z przemieszczeniem stałych zębów siecznych przyśrodkowych w szczęce.
Tytuł angielski: Transverse root fracture with displacement of permanent central incisors in maxilla - case description.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 12, s. 36-40
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

120/353
Autorzy: Róża Peterson-Jęckowska, Małgorzata Janowska-Bugaj, Agnieszka Żebrowska, Anna Jadwiga Kurnatowska.
Tytuł: Zmiany w jamie ustnej w przebiegu kiły nabytej wczesnej I-rzędowej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : 23, 7-8, s. 64-70
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PAE
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

121/353
Autorzy: Anna Janas, Piotr Osica, Dorota Sokołowska.
Tytuł: Życie i działalność naukowa profesora Franciszka Bohdanowicza
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2013 : T. 23, nr 12, s. 155- 157
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

122/353
Autorzy: Piotr Osica, Anna Janas, Patryk Siwik, Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Autyzm dziecięcy
Tytuł angielski: Children autism
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 6, s. 139-141, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

123/353
Autorzy: Piotr Osica, Anna Janas, Rafał Stelmach.
Tytuł: Chirurgia jednego dnia najlepszą perspektywą leczenia - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: One-day surgery, the best perspective for treatment - review of the literature
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 5, s. 126-129, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PAE
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

124/353
Autorzy: Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Ciało obce zlokalizowane w wardze dolnej po urazie twarzy.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 9, s. 94-96, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

125/353
Autorzy: Anna Janas, Piotr Osica, Grażyna Grzesiak-Janas, Patryk Siwik, Krzysztof Sokołowski.
Tytuł: Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) wymagające chirurgicznego leczenia stomatologicznego
Tytuł angielski: Children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) requiring oral surgery treatment
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 7-8, s. 26-28, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

126/353
Autorzy: Mateusz Tarazewicz, Anna Janas, Rafał Stelmach, Patryk Siwik, Piotr Osica.
Tytuł: Leczenie chirurgiczne chorych z zespołem Downa.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 6, s. 62-64, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

127/353
Autorzy: Jacek Świniarski, Piotr Ślusarski, Marcin Kozakiewicz, Marcin Elgalal, Grzegorz Bogusławski, Jacek Gralewski, Ryszard Grądzki, Aleksandra Ślusarska, Beata Dejak.
Tytuł: Model numeryczny dla analizy biomechaniki żuchwy z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES)
Tytuł angielski: Numerical model for biomechanical analysis of mandible using the finite element method (FEM)
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : Vol. 22, nr 11, s. 38-42, Sum.
ISSN: 1895-6564
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

128/353
Autorzy: Patrycja Proc, Małgorzata Daszkowska.
Tytuł: Mononukleoza zakaźna rozpoznana w gabinecie stomatologicznym
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 7-8, s. 30-35, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

129/353
Autorzy: Anna Dudko, Małgorzata Janowska-Bugaj, Anna J[adwiga] Kurnatowska.
Tytuł: Mucocele obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 2, s. 53-58, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

130/353
Autorzy: Agnieszka Kozak.
Tytuł: Ocena ryzyka złamania żuchwy podczas ekstrakcji zębów trzonowych trzecich
Tytuł angielski: Evaluation of mandibular fracture risk during extraction of third molars
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : Vol. 22, nr 11, s. 84-89, Sum.
ISSN: 1895-6564
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

131/353
Autorzy: Łukasz Biesaga, Robert Biesaga, Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Ocena wpływu schłodzenia tkanek miękkich w okolicy miejsca iniekcji na percepcję dolegliwości bólowych dzieci, którym wykonano znieczulenie miejscowe nasiękowe przed usunięciem zęba mlecznego
Tytuł angielski: Evaluation of the influence of soft tissue cooling in the region of injection on the perception of pain in children who received local infiltration anaesthesia before removal of deciduous tooth
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 4, s. 68-71, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

132/353
Autorzy: Piotr Osica, Rafał Stelmach, Patryk Siwik, Anna Janas.
Tytuł: Powikłania miejscowe po usunięciu zębów leczone w procedurach chirurgii jednego dnia oraz w znieczuleniu miejscowym w materiale własnym
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 10, s. 84-87, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

133/353
Autorzy: Artur Bakalarz, Anna Janas.
Tytuł: Powikłania po ekstrakcji zatrzymanych zębów trzonowych trzecich.
Tytuł angielski: Complications after extraction of retained third molars
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 9, s. 190-193, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

134/353
Autorzy: Anna Janas, Piotr Osica, Patryk Siwik.
Tytuł: Promienica kości zlokalizowana w kącie żuchwy
Tytuł angielski: Actinomycosis of bone located in the angle of the mandible
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 10, s. 70-72, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

135/353
Autorzy: Michał Łęski, Ewa Zmysłowska-Polakowska.
Tytuł: Przegląd urządzeń powiększających stosowanych w endodoncji
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 12, s. 82-85, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

136/353
Autorzy: Anna Janas, Piotr Osica, Patryk Siwik, Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Pseudogruczołowy guz zębopochodny zlokalizowany w szczęce.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 12, s. 66- 68
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

137/353
Autorzy: Agnieszka Antoszczuk, Marianna Obuchowicz, Michał Knytel, Bożena Dutkiewicz.
Tytuł: Rehabilitacja protetyczna pacjenta z rozszczepem podniebienia - opis przypadku
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 6, s. 12-16
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

138/353
Autorzy: Michał Bednarski, Beata Zarzycka, Halina Pawlicka.
Tytuł: Skuteczność mieszaniny wodorotlenku wapnia z glukonianem chlorheksydyny w eliminacji Enterococcus faecalis z zakażonych kanałów korzeniowych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 9, s. 194-200, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

139/353
Autorzy: Michał Bednarski, Beata Zarzycka, Halina Pawlicka.
Tytuł: Skuteczność mieszaniny wodorotlenku wapnia z glukonianem chlorheksydyny w eliminacji Enterococcus faecalis z zakażonych kanałów korzeniowych. Badania laboratoryjne.
Tytuł angielski: Effectiveness of mixture of calcium hydroxide and chlorhexidine gluconade in the elimination of Enterococcus faecalis in infected root canals. Laboratory studies."
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 9, s. 194-200, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

140/353
Autorzy: Daniel Olszewski, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Stan stomatologii w II Rzeczpospolitej
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 6, s. 94-97, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

141/353
Autorzy: Anna Lidawska, Anna Janas.
Tytuł: Stomatologia w dawnej Japonii.
Tytuł angielski: Dentistry in old Japan
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 9, s. 144-147, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

142/353
Autorzy: Daniel Dudek, Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Szerokość beleczek kostnych w szczęce i żuchwie człowieka na podstawie cyfrowych radiologicznych zdjęć wewnąrzustnych
Tytuł angielski: Width of bone trabeculae in human maxilla and mandible based on digital intra-oral radiographs
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : Vol. 22, nr 2, s. 77-80, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

143/353
Autorzy: Dorota Barankiewicz, Halina Pawlicka.
Tytuł: Transportacja i centralizacja przebiegu kanału. Porównanie trzech sekwencji narzędzi RaCe
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 10, s. 106-111, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

144/353
Autorzy: Jacek Organa, Krystyna Opalko, Grzegorz Sokołowski.
Tytuł: Wpływ abrazji powietrznej na połączenia systemu wiążącego Futurabond DC ze szkliwem i zębiną w teście wytrzymałości na ścinanie.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 11, s. 18-24
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

145/353
Autorzy: Agata Kostulska-Furmanek, Agnieszka Olszak, Anna Jadwiga Kurnatowska.
Tytuł: Wpływ Koenzymu Q10 na zmiany w rozmazach cytologicznych z dna kieszonek przyzębnych pacjentów z chorobami przyzębia
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 23, nr 12/13, s. 96-102
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

146/353
Autorzy: Małgorzata Broniarek, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Wpływ soków owocowych na szkliwo zębów. Próba określenia potencjału erozyjnego wybranych napojów
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 2, s. 36-39, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

147/353
Autorzy: Anna Maria Szyperska, Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Wpływ wybranych czynników fizycznych, chemicznych i środowiskowych na proces wyrzynania się zębów
Tytuł angielski: Influence of selected physical, chemical and environmental factors on the process of tooth eruption
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 7-8, s. 13-15, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

148/353
Autorzy: Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Zastosowanie wskaźnika PAI do oceny skuteczności leczenia endodontycznego
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2012 : T. 22, nr 9, s.174-178, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

149/353
Autorzy: Ewelina Gaszyńska, Maksymilian Krawczyk, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Aktualne poglądy na leczenia przewlekłych zapaleń kości części twarzowej czaszki na podstawie materiału Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej w Łodzi.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2011 : T. 21, nr 2, s. 58-61, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

150/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Edyta Wilk, Leszek Klimek.
Tytuł: Analiza powierzchni i składu chemicznego materiału kościozastępczego Natix
Tytuł angielski: Analysis of the surface and chemical composition of Natix bone substitute material
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2011 : T. 21, nr 7-8, s. 40-43, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

151/353
Autorzy: Piotr Wujec, Halina Pawlicka.
Tytuł: Interakcje zachodzące między płynami stosowanymi w leczeniu endodontycznym.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2011 : T. 21, nr 2, s. 65-67, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

152/353
Autorzy: Jan Jaroch, Michał Łęski.
Tytuł: Leczenie endodontyczne taurodontycznego zęba 37.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2011 : T. 21, nr 11, s. 92-95, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

153/353
Autorzy: Halina Pawlicka.
Tytuł: Leczenie endodontyczne zęba trzonowego dolnego z resorpcją wierzchołków korzeni.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2011 : T. 21, nr 10, s. 60-63, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

154/353
Autorzy: Katarzyna Olczak, Halina Pawlicka.
Tytuł: Leczenie zachowawcze przewlekłych zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2011 : T. 21, nr 1, s. 12-18, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

155/353
Autorzy: Łukasz Biesaga, Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas.
Tytuł: Nadziąślak
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2011 : T. 21, nr 3, s. 94-96, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

156/353
Autorzy: Justyna Klepacz-Szewczyk, Michał Łęski.
Tytuł: Ocena czynników wpływających na wybór lekarza dentysty przez pacjentów.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2011 : T. 21, nr 12, s. 90-95, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

157/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Milena Stefańczyk.
Tytuł: Ocena regeneracji ubytków kości zaopatrzonych materiałem Cerasorb z zastosowaniem obiektywnej miary matematycznej - macierzy długości serii
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2011 : T. 21, nr 10, s. 54-59, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

158/353
Autorzy: Joanna Gracka, Halina Pawlicka.
Tytuł: Perforacje w endodoncji. Przeglad piśmiennictwa.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2011 : T. 21, nr 3, s. 40-43., Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

159/353
Autorzy: Michał Bednarski, Beata Zarzycka, Halina Pawlicka.
Tytuł: Rola Enterococcus faecalis w zakażeniach endodontycznych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2011 : T. 21, nr 7-8, s. 131-136, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

160/353
Autorzy: Witold Szymański, Marcin Gołębiowski, Leszek Klimek.
Tytuł: Wpływ parametrów obróbki strumieniowo-ściernej na strukturę geometryczną powierzchni
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 20011 : T. 21, nr 9, s. 201-205
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

161/353
Autorzy: Beata Ostrowska-Suliborska.
Tytuł: Wstępna ocena obrazów kanału siecznego odcinka przedniego żuchwy w obrazowaniu metodą tomografii komputerowej
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2011 : T. 21, nr 4, s. 30-35
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

162/353
Autorzy: Daniel Olszewski, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Wyrośle kostne po usunięciu zębów.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2011 : T. 21, nr 12, s. 18-21, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

163/353
Autorzy: Patrycja Proc.
Tytuł: Występowanie zębów zielonych u bliźniaka z ciąży powikłanej zespołem wymiany bliźniaczej (TTTS-syndrome)
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2011 : T. 21, nr 6, s. 18-20, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

164/353
Autorzy: Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas.
Tytuł: Zęby mnogie zatrzymane u pacjentki z krzywicą
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2011 : T. 21, nr 5, s. 70-72, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

165/353
Autorzy: Justyna Klepacz-Szewczyk, Michał Łęski.
Tytuł: Analiza odczuwania lęku przez pacjentów leczonych stomatologicznie.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2010 : T. 20, nr 2, s.78-84, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

166/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Piotr Ślusarski, Katarzyna Banaszek, Leszek Klimek.
Tytuł: Analiza powierzchni, składu chemicznego i fazowego materiału kościozastępczego Gen-Os.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2010 : T. 20, nr 3, s. 12-15, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

167/353
Autorzy: Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta.
Tytuł: Czy gabinety stomatologiczne powinny organizować "drzwi otwarte"?
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2010 : T. 20, nr 9, s. 140-143, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

168/353
Autorzy: Krzysztof Andruch.
Tytuł: Ocena kliniczna stabilizacji wszczepu zębowego dwufazowego DIO Implant z użyciem przyrządu Periotest w punktach pomiaru o zwiększającej się odległości od platformy wszczepu.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2010 : T. 20, nr 12, s. 60-64, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

169/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Milena Stefańczyk.
Tytuł: Ocena regeneracji ubytków kości zaopatrzonych materiałem HaBiocer z zastosowaniem obiektywnej miary matematycznej - macierzy długości serii.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2010 : T. 20, nr 10, s. 77-82, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

170/353
Autorzy: Dorota Barankiewicz, Halina Pawlicka.
Tytuł: Opracowanie kanałów korzeniowych narzędziami rotacyjnymi Bio-RaCe.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2010 : T. 20, nr 1, s. 12-16, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

171/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Powikłania znieczulenia miejscowego podanego drogą iniekcji przed zabiegami leczniczymi wykonanymi w jamie ustnej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : T. 19, nr 4, s. 12-18, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

172/353
Autorzy: Adrianna Adamek, Halina Pawlicka.
Tytuł: Powtórne leczenie kanałowe - aspekt praktyczny.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2010 : T. 20, nr 3, s. 38-41, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

173/353
Autorzy: Katarzyna Olczak, Halina Pawlicka.
Tytuł: Uszczelniacze na bazie żywicy epoksydowej - praca poglądowa.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2010 : T. 20, nr 10, s. 38-41
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

174/353
Autorzy: Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta.
Tytuł: Wiedza pacjentów na temat rakotwórczego wpływu zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV - human papillomavirus) w etiologii raka języka.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2010 : T. 20, nr 12, s. 80-83, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

175/353
Autorzy: Marcin Gołębiowski, Krzysztof Pietnicki, Leszek Klimek.
Tytuł: Wpływ parametrów obróbki strumieniowo-ściernej na ilość cząstek ścierniwa wbitych w powierzchnię stopu tytanu.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2010 : T. 20, nr 6, s. 34-38, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

176/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Katrazyna Gurzawska.
Tytuł: Zastosowanie dyskretnej transformacji falkowej do matematycznego opisu radiotekstury kości żuchwy po zabiegach implantologicznych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : T. 19, nr 3, s. 90-93, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

177/353
Autorzy: Katarzyna Sokalska, Piotr Loba, Marcin Kozakiewicz, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Złamania dna oczodołu u pacjentów z zaburzeniami widzenia obuocznego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2010 : T. 20, nr 11, s. 12-15, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

178/353
Autorzy: Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Znieczulenie miejscowe pacjentów w przebiegu zapalenia tkanek miękkich jamy ustnej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2010 : T. 20, nr 2, s. 60-63, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

179/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Piotr Ślusarski, Leszek Klimek.
Tytuł: Analiza powierzchni, składu chemicznego i fazowego materiału kościozastępczego BONITmatrix.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : R. 19, nr 11, s. 68-72, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

180/353
Autorzy: Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda, Tomasz Nowak.
Tytuł: Choroby małych i dużych gruczołów ślinowych jamy ustnej w materiale własnym
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : R. 19, nr 1, s. 58-62, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

181/353
Autorzy: Łukasz Pawlak, Monika Sajewicz-Rosiak, Katarzyna Romańczuk, Wojciech Split, Bartosz Suliborski.
Tytuł: Częstość występowania parafunkcji narządu żucia u młodzieży szkół ponadpodstawowych w Łodzi.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : R. 19, nr 3, s. 25-28, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

182/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Agnieszka Kubiak, Aleksander Przygoński, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Intubacja przez dno jamy ustnej jako alternatywna droga znieczulenia w rozległych urazach części twarzowej czaszki.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : R. 19, nr 1, s. 48-52
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

183/353
Autorzy: Piotr Puchała, Halina Pawlicka.
Tytuł: Ocena powierzchni niklowo-tytanowych narzędzi endodontycznych w elektronowym mikroskopie skaningowym.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : R. 19, nr 12, s. 44-49, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

184/353
Autorzy: Tomasz Zbożeń, Halina Pawlicka.
Tytuł: Podstawy tomografii komputerowej dla lekarzy stomatologów.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : R. 19, nr 5, s. 94-99, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

185/353
Autorzy: Anna Janas, Magdalena Stempowska, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Powstanie i organizacja Uniwersytetu Łódzkiego z Oddziałem Stomatologii w 1945 roku.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : R. 19, nr 10, s. 74-78, portr., ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

186/353
Autorzy: Joanna Szczepańska, Elżbieta Pawłowska.
Tytuł: Stosowanie środków hemostatycznych i retrakcyjnych w stomatologicznej praktyce klinicznej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : R. 19, nr 3, 79-83, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

187/353
Autorzy: Bogdan Kamiński, Łukasz Pawlak, Wojciech Split.
Tytuł: Wpływ zasadniczej służby wojskowej na występowanie u żołnierzy objawów dysfunkcji narządu żucia.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : R. 19, nr 11, s. 74-77, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

188/353
Autorzy: Beata Ostrowska-Suliborska.
Tytuł: Wzorniki radiologiczne w planowaniu leczenia implantologicznego na podstawie badania tomografii komputerowej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : R. 19, nr 5, s. 28-35, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

189/353
Autorzy: Tomasz Grotowski, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Zarys implantologii. Część III. Kryteria powodzenia implantacji.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : R. 19, nr 2, s. 48-54
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

190/353
Autorzy: Beata Zarzycka, Janina Grzegorczyk, Zbigniew Krzemiński.
Tytuł: Aktywność fagocytarna i wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych jamy ustnej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : R. 18, nr 2, s. 63-66, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

191/353
Autorzy: Łukasz Pawlak, Szymon Marciniak, Anita Wierzbicka-Ferszt, Wojciech Split.
Tytuł: Ból mięśniowo-powięziowy w układzie stomatognatycznym.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : nr 6, s. 20-25, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

192/353
Autorzy: Agnieszka Soska-Czop, Halina Pawlicka, Beata Zarzycka, Michał Bednarski.
Tytuł: Eliminacja Enterococcus faecalis z zakażonych kanałów korzeni zębów bydlęcych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : R. 18, nr 9, s. 119-123, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

193/353
Autorzy: Danuta Wróbel, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Implantacja i sterowana regeneracja kości po usunięciu zatrzymanych kłów w szczęce.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : R. 18, nr 2, s. 16-18, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

194/353
Autorzy: Michał Łęski.
Tytuł: Mikrochirurgia endodontyczna.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : R. 18, nr 11, s. 26-32, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

195/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Marcin Sut, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Ocena wstępna systemu implantologicznego BEGO Semados.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : R. 17, nr 12, s. 31-35, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

196/353
Autorzy: Aneta Neskoromna, Marcin Ciesielski, Piotr Arkuszewski, Józef Kobos.
Tytuł: Ocena wyników leczenia chorych z guzami ślinianek przyusznych w materiale Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1972-1999).
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : R. 18, nr 3, s. 42-47, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

197/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Daniel Olszewski, Anna Janas.
Tytuł: Pamięci prof. dr. hab. Janusza Bardacha (1919- 2002).
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : R. 18, nr 11, s. 74-76
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PN
Język publikacji: PL

198/353
Autorzy: Danuta Wróbel, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczasowym wprowadzeniem wszczepów zębowych jako metoda pozyskiwania pola implantoprotetycznego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : R. 18, nr 4, s. 66-69, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

199/353
Autorzy: Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas, Jolanta Białkowska-Głowacka.
Tytuł: Podwójne zęby zatrzymane.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : R. 18, nr 12, s. 74-75, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

200/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Michał Kołaciński, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Późne wyniki leczenia zapalenia tkanek okołowierzchołkowych metodą resekcji wierzchołka korzenia zęba i kiretażu przywierzchołkowego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : R. 18, nr 11, s. 10-13, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

201/353
Autorzy: Daniel Olszewski, Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas, Magdalena Stempowska.
Tytuł: Profilaktyka przeciwnowotworowa u pacjentów Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Badania ankietowe.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : R. 18, nr 6, s. 64-69, tSum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

202/353
Autorzy: Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Torbiel bezzębnego wyrostka zębodołowego szczęki.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : R. 18, nr 6, s. 42-43, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

203/353
Autorzy: Tomasz Grotowski, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Zarys implantologii. Część I. Od starożytności do czasów współczesnych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : R. 18, nr 10, s. 50-62, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

204/353
Autorzy: Tomasz Grotowski, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Zarys implantologii. Część II. Klasyfikacja wszczepów i materiały stosowane w implantacji.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : R. 18, nr 12, s. 44-47, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

205/353
Autorzy: Daniel Olszewski, Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Zastosowanie krioterapii w zabiegach z dziedziny chirurgii stomatologicznej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : R. 18, nr 1, s. 48-60, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

206/353
Autorzy: Aneta Neskoromna, Marcin Ciesielski, Piotr Arkuszewski, Józef Kobos.
Tytuł: Algorytm postępowania u chorych z guzami ślinianek przyusznych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2007 : R. 17, nr 12, s. 14-16, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

207/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Agata Domino, Anna Janas.
Tytuł: Metody diagnostyczne rozpoznawania alergii.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2007 : R. 17, nr 7/8, s. 64-67, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

208/353
Autorzy: Piotr Arkuszewski, Aleksander Przygoński, Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Ocena histopatologiczna wgajania się dzianiny polipropylenowej na podstawie badań doświadczalnych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2007 : R. 17, nr 1, s. 10-11, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

209/353
Autorzy: Angelika Wójcicka-Rubin, Anna J[adwiga] Kurnatowska, Róża Peterson-Jęckowska.
Tytuł: Ocena korelacji między wybranymi parametrami stanu przyzębia a stężeniem IL-1ß i TNF-alfa w surowicy pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2007 : R. 17, nr 4, s. 58-60, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

210/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Ewelina Gaszyńska, Piotr Arkuszewski, Tomasz Gaszyński.
Tytuł: Ocena skuteczności działania wybranych leków przeciwbólowych po zabiegach szczękowo-twarzowych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2007 : R. 17, nr 10, s. 62-64, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

211/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Agata Domino, Anna Janas.
Tytuł: Ocena występowania alergii na lateks w badanej populacji.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2007 : R. 17, nr 1, s. 58-60, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

212/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Ewelina Gaszyńska, Piotr Arkuszewski, Tomasz Gaszyński.
Tytuł: Porównanie działania przeciwbólowego paracetamolu i ketoprofenu po zabiegach z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2007 : R. 17, nr 1, s. 25-27, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

213/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Agata Domino, Anna Janas.
Tytuł: Porównanie objawów występujących po użyciu rękawiczek lateksowych u pacjentów uczulonych i nieuczulonych na lateks.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2007 : R. 17, nr 2, s. 64-66, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

214/353
Autorzy: Anna Janas.
Tytuł: Sprawozdanie z VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2007 : R. 17, nr 11, s. 88
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL

215/353
Autorzy: Piotr Arkuszewski, Aleksander Przygoński.
Tytuł: VII Międzynarodowy Kongres Włoskiej Akademii Stomatologii Implantoprotetycznej Bolonia 23-24 marca 2007 r.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2007 : R. 17, nr 9, s. 141-142
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

216/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Milena Stefańczyk, Andrzej Materka, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Wybrane cechy charakterystyczne radiotekstury kości wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy u człowieka.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2007 : T. 17, nr 3, s. 40-43, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

217/353
Autorzy: Maciej Split, Andrzej Siciarz, Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Zespół wydłużonego wyrostka rylcowatego (zespół Eagle'a).
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2007 : R. 17, nr 1, s. 42-44, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

218/353
Autorzy: Anna Janas.
Tytuł: Ziarniniak naczyniowy.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2007 : R. 17, nr 2, s. 58-51, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

219/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Ziarniniaki naczyniotwórcze jamy ustnej w przebiegu trombocytopenii.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2007 : R. 17, nr 1, s. 22-24, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

220/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Agata Domino, Anna Janas.
Tytuł: Alergia opóźniona.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 5, s. 26-27, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

221/353
Autorzy: Małgorzata Sawrasewicz-Rybak, Stanisław Ulatowski, Wojciech Split.
Tytuł: Bóle mięśniowo-powięziowe w narządzie żucia. Część I. Ogólna charakterystyka zespołu.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 6, s. 22-24, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

222/353
Autorzy: Stanisław Ulatowski, Szymon Marciniak, Łukasz Pawlak, Małgorzata Sawrasewicz-Rybak, Wojciech Split.
Tytuł: Bóle mięśniowo-powięziowe w narządzie żucia. Część II. Charakterystyka punktów spustowych w mięśniach narządu żucia i bólu rzutowanego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 7/8, s. 42-47, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

223/353
Autorzy: Maciej Split, Łukasz Pawlak, Małgorzata Sawrasewicz-Rybak, Bartosz Suliborski, Szymon Marciniak.
Tytuł: Bóle mięśniowo-powięziowe w narządzie żucia. Część III. Leczenie.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 9, s. 112-114, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

224/353
Autorzy: Anna Janas, Daniel Olszewski.
Tytuł: Diatermia chirurgiczna.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 4, s. 70-71, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

225/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas, Andrzej Siciarz.
Tytuł: Leczenie farmakologiczne neuralgii nerwu językowo-gardłowego skojarzone z laseroterapią.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 1, s. 57-59, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

226/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Andrzej Siciarz, Jolanta Białkowska-Głowacka, Anna Janas.
Tytuł: Nowotwory jamy ustnej w materiale własnym.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 4, s. 46-48, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

227/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Ocena kliniczna odległości przyczepu wędzidełka wargi górnej i dolnej od szczytu brodawki dziąsłowej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 2, s. 44-46, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

228/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Katarzyna Gurzawska, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Ocena wiedzy z zakresu implantologii stomatologicznej w wybranych grupach populacji polskiej i hiszpańskiej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 12, s. 10-16, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

229/353
Autorzy: Anna Janas.
Tytuł: Rogowacenie białe.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 11, s. 47-48, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

230/353
Autorzy: Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas.
Tytuł: Różnorodność budowy anatomicznej korzeni dolnych trzecich zębów trzonowych w obrazie radiologicznym.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 11, s. 68-70, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

231/353
Autorzy: Piotr Arkuszewski, Krzysztof Kusowski.
Tytuł: Środki obkurczające naczynia krwionośne w znieczuleniu miejscowym w zabiegach stomatologicznych - aktualne wskazania.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 1, s. 10-11, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

232/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Tłuszczak zlokalizowany w żuchwie.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 12, s. 64-65, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

233/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Torbiel śluzowa w ujściu ślinianki podjęzykowej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 10, s. 60-61, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

234/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Aleksandra Cepowska, Jan Szejna.
Tytuł: Wpływ chorób ogólnoustrojowych na utratę uzębienia.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 2, s. 26-27, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

235/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas, Andrzej Siciarz.
Tytuł: Zastosowanie leku przeciwbólowego Nefopam w chirurgii stomatologicznej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 3, s. 69-70, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

236/353
Autorzy: Katarzyna Olczak, Angelika Wójcicka-Rubin.
Tytuł: Zespół Stevensa-Johnsona - objawy kliniczne i leczenie. Opis przypadku.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 9, s .48-50., Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

237/353
Autorzy: Anna Janas, Daniel Olszewski.
Tytuł: Zębiak złożony i ząb dodatkowy.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 9, s. 94-96, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

238/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Zębiaki złożone przyczyną zatrzymania zębów stałych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 6, s. 14-16, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

239/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas, Iwona Sikorska.
Tytuł: Zęby zatrzymane.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 3, s. 92-94, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

240/353
Autorzy: Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Agata Domino.
Tytuł: Zgodność obrazu radiologicznego niekorzystnego położenia wierzchołków korzeni zębów o nieprawidłowej budowie z połączeniem ustno-zatokowym.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 1, s. 64-65, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

241/353
Autorzy: Piotr Arkuszewski, Ayman Karawani, Agnieszka Kubiak.
Tytuł: Złamanie guza szczęki jako powikłanie podczas usuwania zęba.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 10, s. 58-59, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

242/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Agata Domino, Teresa Zagórska-Fic, Anna Janas.
Tytuł: Alergia na lateksowe rękawice chirurgiczne.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 12, .s. 14-17, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

243/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Leszek Klimek.
Tytuł: Analiza powierzchni, składu chemicznego i fazowego materiału kościozastępczego ChronOS.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R.15, nr 1, s. 30-34, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

244/353
Autorzy: Anna Janas, Joanna Szczepańska, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Analiza występowania określonych typów przyczepu wędzidełka wargi górnej i dolnej u pacjentów Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 9, .s. 78-80, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

245/353
Autorzy: Aleksander Przygoński, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Badania nad wpływem języka na powstawanie wad typu progenicznego i nawrotów pooperacyjnych. Część I.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R.15, nr 4, s. 66-68, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

246/353
Autorzy: Aleksander Przygoński, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Badania nad wpływem języka na powstawanie wad typu progenicznego i nawrotów pooperacyjnych. Część II.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R.15, nr 5, s. 74-75, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

247/353
Autorzy: Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Easy Filler - nowe możliwości redukcji zmarszczek twarzy.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 10, s. 42-44, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

248/353
Autorzy: Beata Zarzycka, Małgorzata Płuciennik, Zbigniew Krzemiński.
Tytuł: Granulocyty obojętnochłonne jamy ustnej a bakterie próchnicotwórcze.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 7/8, s. 58-60, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

249/353
Autorzy: Anita Wierzbicka-Ferszt.
Tytuł: III Międzynarodowy Kongres Światowego Instytutu Bólu Barcelona, 21-25 września 2004 r.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 1, s. 34-35
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

250/353
Autorzy: Stanisław Ulatowski.
Tytuł: Leczenie farmakologiczne samoistnego nerwobólu trójdzielnego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 11, s. 48-50, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

251/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Mesiodens.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 3, s. 47-48, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

252/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda, Daniel Olszewski.
Tytuł: Neuralgia nerwu językowo-gardłowego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 6, s. 60-62, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

253/353
Autorzy: Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Ocena rozbieżności w obrazie klinicznym i radiologicznym liczby korzeni zębów stałych z nieprawidłową budową anatomiczną.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 1, s. 60-62, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

254/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Ocena skuteczności bakteriobójczego opatrunku adhezyjnego Periofilm zastosowanego po chirurgicznym usunięciu dolnych zębów mądrości,
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 12, s. 70-72, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

255/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas, Jolanta Białkowska-Głowacka, Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Ocena subiektywnych odczuć bólowych po wykonaniu znieczulenia miejscowego aparatem Wand przy usuwaniu zębów.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 6, s. 32-34, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

256/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Ozon w medycynie i stomatologii.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 1, s. 72-73, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

257/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas, Dominika Teodorczyk, Jolanta Białkowska-Głowacka.
Tytuł: Połączenia ustno-zatokowe w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 2, s. 30-32, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

258/353
Autorzy: Leszek Klimek, Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Porównanie różnych metod oceny powierzchni tytanowych wszczepów zębowych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 4, s. 73-75, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

259/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas, Agata Domino, Adam Goławski.
Tytuł: Porównanie różnych metod terapeutycznych w zachowawczym leczeniu utrudnionego wyrzynania dolnego i górnego zęba mądrości.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 10, s. 70-72, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

260/353
Autorzy: Monika Ratajek-Gruda, Adam Goławski, Grażyna Grzesiak-Janas, Jolanta Białkowska-Głowacka.
Tytuł: Powikłania po ekstrakcji zatrzymanych trzecich zębów trzonowych żuchwy.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 11, s. 82-83, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

261/353
Autorzy: Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas, Jolanta Białkowska-Głowacka, Adam Goławski.
Tytuł: Powikłania w trakcie ekstrakcji zatrzymanych trzecich zębów trzonowych żuchwy.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 10, s. 52-53, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

262/353
Autorzy: Monika Colonna-Walewska, Wojciech Split.
Tytuł: Wady zgryzu u młodzieży szkolnej a dysfunkcja narządu żucia.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : T. 15, nr 12, s. 66-69, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

263/353
Autorzy: Anna Janas, Joanna Szczepańska, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Wędzidełka warg i języka.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 4, s. 60-61, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

264/353
Autorzy: Joanna Szczepańska, Beata Szydłowska-Walendowska, Beata Lubowiedzka-Gontarek.
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na higienę jamy ustnej i występowanie próchnicy u kobiet ciężarnych z regionu łódzkiego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 9, s. 10-14, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

265/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas, Adam Goławski.
Tytuł: Występowanie pull syndrome w badanej populacji.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 11, s. 36-38, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

266/353
Autorzy: Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas, Jolanta Białkowska-Głowacka, Adam Goławski.
Tytuł: Zastosowanie aparatu Wand do znieczuleń przy zabiegach wycięcia kaptura dziąsłowego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 1, s. 50-52, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

267/353
Autorzy: Piotr Arkuszewski, Piotr [Tomasz] Arkuszewski.
Tytuł: Zastosowanie biomateriałów w nowoczesnych metodach leczenia złamań środkowego piętra części twarzowej czaszki spowodowanych urazami sportowymi.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R.15, nr 6, s. 42-44, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

268/353
Autorzy: Anna Janas, Joanna Szczepańska, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Zastosowanie lasera wysokoenergetycznego CO2 w medycynie.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 9, .s. 122-123, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

269/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas, Jolanta Białkowska-Głowacka.
Tytuł: Zastosowanie leku homepoatycznego Notakehl D5 przed i po usunięciu zębów.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 3, s. 34-35, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

270/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Zęby wrodzone i noworodkowe w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2005 : R. 15, nr 7/8, s. 62-63, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

271/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda, Anna Janas.
Tytuł: Anestezja w chirurgii stomatologicznej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 5, s. 21-22, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

272/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Brodawczak języka z nadmiernym rogowaceniem.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 10, s. 50-51, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

273/353
Autorzy: Dominika Teodorczyk, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Czynniki wpływające na skuteczność muzykoterapii.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 9, s. 112-115, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

274/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas.
Tytuł: Guz ciążowy.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 3, s. 56-57, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

275/353
Autorzy: Tomasz Gaszyński, Ewelina Gaszyńska.
Tytuł: Komfort pacjenta podczas zabiegu - zastosowanie środków anksjolitycznych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 11, s. 10-13, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

276/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas, Jolanta Białkowska-Głowacka.
Tytuł: Leczenie gruczolaków wielopostaciowych z użyciem noża laserowego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 6, s. 10-12, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

277/353
Autorzy: Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Leczenie zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 5, s. 28-30, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

278/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Norbert Stępień, Zbigniew Krzemiński, Danuta Sakowska.
Tytuł: Ocena liczebności bakterii po biostymulacji laserowej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 1, s. 13-17, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

279/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Jolanta Białkowska-Głowacka, Anna Janas.
Tytuł: Ocena wpływu promieni lasera na wzrost temperatury ciała. Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 12, s. 88-90, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

280/353
Autorzy: Piotr Arkuszewski, Rafał Kubala.
Tytuł: Ocena wyników leczenia złamań trzonu żuchwy metodą osteosyntezy minipłytkowej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 11, s. 75-78, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

281/353
Autorzy: Tomasz Hilt, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Ocena wyników leczenia złamań wyrostków kłykciowych żuchwy metodami zachowawczo-ortopedycznymi.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 12, s. 44-46, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

282/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda, Dominika Teodorczyk.
Tytuł: Odległe wyniki zabiegu hemisekcji zębów.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 10, s. 22-23, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

283/353
Autorzy: Leszek Klimek, Monika Olejniczak.
Tytuł: Pomiary twardości zębiny.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 11, s. 82-84, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

284/353
Autorzy: Leszek Klimek, Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Porównanie różnych metod oceny powierzchni tytanowych wszczepów zębowych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 12, s. 73-75, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

285/353
Autorzy: Maciej Romanowicz, Marcin Cajdler.
Tytuł: Porównawcze badanie aplikacyjne skuteczności działania preparatu Protefix Protect żel w odniesieniu do preparatu Solcoseryl dentystyczna pasta przylegająca (SDAP).
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 10, s. 58-60
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

286/353
Autorzy: Grażyna Śmiech-Słomkowska, Jerzy Foczpański, Joanna Jabłońska-Zrobek.
Tytuł: Postępowanie zespołowe w przypadku zatrzymania siekacza stałego - znaczenie badania klinicznego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 12, s. 10-12, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

287/353
Autorzy: Agnieszka Homa, Wojciech Split.
Tytuł: Rozległe braki w uzębieniu a występowanie dysfunkcji narządu żucia.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 4, s. 78-81, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

288/353
Autorzy: Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Siedem zębów zatrzymanych u jednej pacjentki.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 1, s. 43-44, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

289/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Norbert Stępień, Anna Janas.
Tytuł: Skład komórkowy wymazów pobranych z ran po ekstrakcji zęba po zastosowaniu laseroterapii niskoenergetycznej (LLT).
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 9, s. 48-51, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

290/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Jerzy Foczpański.
Tytuł: Torbiel naskórkowa dna jamy ustnej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 2, s. 22-23, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

291/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Torbiel tricholemalna.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 12, s. 14-15, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

292/353
Autorzy: Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Wady rozwojowe zębów stałych a technika przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Część III.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 9, s. 64-65, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

293/353
Autorzy: Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Wady rozwojowe zębów stałych w aspekcie chirurgicznym. Część II.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 7/8, s. 64-66, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

294/353
Autorzy: Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Wady rozwojowe zębów stałych w aspekcie chirurgicznym. Przegląd piśmiennictwa - część I.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 6, s. 54-56, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

295/353
Autorzy: Aleksander Przygoński, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Własne metody oceny wybranych cech i właściwości mechanicznych języka u osób z progenią.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 10, s. 18-20, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

296/353
Autorzy: Andrzej Siciarz, Zbigniew Włodarczyk, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Wpływ czynników środowiskowych na organizm pacjentów.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 3, s. 82-83, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

297/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Dominika Teodorczyk.
Tytuł: Wpływ muzykoterapii na układ psychosomatyczny pacjentów.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 1, s. 62-64, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

298/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Dominika Teodorczyk.
Tytuł: Wpływ rodzaju muzyki na zmianę wymiernych parametrów fizjologicznych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 7/8, s. 83-87, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

299/353
Autorzy: Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas, Jolanta Białkowska-Głowacka.
Tytuł: Wyznaczanie głębokości retencji zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie na podstawie zdjęcia pantomograficznego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 4, s. 36-38, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

300/353
Autorzy: Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas, Jolanta Białkowska-Głowacka.
Tytuł: Wyznaczanie osi długiej trzecich dolnych zębów trzonowych na zdjęciach pantomograficznych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 3, s. 54-55, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

301/353
Autorzy: Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Zastosowanie dzianiny polipropylenowej do rekonstrukcji kości w obrębie czaszki.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 9, s. 60-62, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

302/353
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Ząb zlany, dodatkowy i zatrzymany.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 11, s. 68-69, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

303/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda, Anna Janas.
Tytuł: Zębopochodne przetoki skórne twarzy.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 4, s. 67-68, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

304/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Leszek Klimek.
Tytuł: Analiza powierzchni, składu chemicznego i fazowego bioszkła BioGram jako materiału kościozastępczego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 10, s. 40-43, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

305/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Leszek Klimek.
Tytuł: Analiza powierzchni, składu chemicznego i fazowego materiału kościozastępczego Algipore.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 2, s. 30-32, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

306/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Leszek Klimek.
Tytuł: Analiza powierzchni, składu chemicznego i fazowego materiału kościozastępczego Bio-Oss.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 7/8, s. 40-43, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

307/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Leszek Klimek.
Tytuł: Analiza powierzchni, składu chemicznego i fazowego materiału kościozastępczego Cerasorb.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 9, s. 44-77, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

308/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Leszek Klimek.
Tytuł: Analiza powierzchni, składu chemicznego i fazowego materiału kościozastępczego HA-Biocer.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 3, s. 36-39, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

309/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Piotr Arkuszewski, Daniel Dudek, Łukasz Antoszczyk.
Tytuł: Cyfrowa analiza obrazu radiologicznego ubytków w gałęzi żuchwy zaopatrzonych błonami TefGen.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 4, s. 74-78, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

310/353
Autorzy: Małgorzata Płuciennik.
Tytuł: Działanie fluoru uwalnianego z materiałów do wypełnień stałych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 3, s. 74-77, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

311/353
Autorzy: Grażyna Śmiech-Słomkowska, Joanna Jabłońska-Zrobek.
Tytuł: Higiena jamy ustnej pacjentów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi. Obserwacje kliniczne.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 9, s. 19-20. wykr., Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

312/353
Autorzy: Beata Lubowiedzka.
Tytuł: Interdyscyplinarne leczenie stomatologiczne dzieci w znieczuleniu ogólnym.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 11, s. 67-69, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

313/353
Autorzy: Piotr Arkuszewski, Tomasz Hilt.
Tytuł: Ocena wyników leczenia chorych ze złamaniami wyrostka kłykciowego żuchwy.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 12, s. 58-61, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

314/353
Autorzy: Piotr Arkuszewski, Tomasz Hilt.
Tytuł: Osteosynteza płytkowa w leczeniu złamań wyrostka kłykciowego żuchwy.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 10, s. 14-16, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

315/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Przygotowanie jamy ustnej do protezowania z zastosowaniem wszczepów zębowych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 5, s. 16-17, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

316/353
Autorzy: Tomasz Gaszyński, Ewelina Kolasa-Gaszyńska.
Tytuł: Reanimacja w gabinecie stomatologicznym. Algorytmy postępowania.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 11, s. 14-18, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

317/353
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Bogusława Manowska.
Tytuł: Śluzak żuchwy. Opis przypadku.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 12, s. 20-21, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

318/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Marta Maciuszonek, Cezary Langot.
Tytuł: Transplantacja autogenna zębów.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 5, s. 62-65, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

319/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda, Andrzej Siciarz.
Tytuł: Usunięcie zębów z guza nowotworowego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 10, s. 54, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

320/353
Autorzy: Michał Łęski, Dariusz Pluciński.
Tytuł: Usuwanie złamanych narzędzi kanałowych. Opis trzech przypadków
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 7/8, s. 36-39, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

321/353
Autorzy: Małgorzata Płuciennik.
Tytuł: Uwalnianie fluoru z materiałów do wypełnień i jego oddziaływanie na florę płytki nazębnej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 7/8, s. 44-47, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

322/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas.
Tytuł: Użycie lasera CO2 w leczeniu włókniaków.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 3, s. 46-47, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

323/353
Autorzy: Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Własna ocena przydatności dzianiny polipropylenowej w chirurgicznym leczeniu złamań środkowego piętra twarzowej części czaszki.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 11, s. 32-34, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

324/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Norbert Stępień, Zbigniew Krzemiński, Danuta Sakowska.
Tytuł: Wpływ światła lasera biostymulacyjnego na florę bakteryjną ran poekstrakcyjnych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 7/8, s. 55-57, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

325/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas.
Tytuł: Wspomagające leczenie przewlekłego, nawrotowego zapalenia ślinianek przyusznych biostymulacją laserową.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 9, s. 64-65, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

326/353
Autorzy: Anna Rabęda, Marcin Kozakiewicz, Grażyna Marska, Katarzyna Pawluczyk, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Wybrane metody badań jakościowych i ilościowych kości w implantologii stomatologicznej. Przegląd piśmiennictwa - część I.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 5, s. 33-36, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

327/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Anna Rabęda, Grażyna Marska, Katarzyna Pawluczyk, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Wybrane metody badań jakościowych i ilościowych kości w implantologii stomatologicznej. Przegląd piśmiennictwa - część II.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 6, s. 64-67, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

328/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Wybrane sposoby skrócenia czasu oczekiwania na uzupełnienia protetyczne oparte na wszczepach stomatologicznych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 12, s. 62-67, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

329/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Wielisław Papierz.
Tytuł: Występowanie guza Abrikosowa i włókniaka na języku.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 6, s. 54-55
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

330/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Małgorzata Kintzi, Agata Kowalczyk, Arleta Milwicz.
Tytuł: Zęby nadliczbowe.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 1, s. 42-43, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

331/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Marta Maciuszonek, Arleta Milwicz.
Tytuł: Alergia na lateks u lekarzy stomatologów, stażystów i studentów stomatologii IS AM w Łodzi.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 4, s. 62-64, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

332/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Ewelina Kolasa, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Analiza wskazań do usuwania zębów trzonowych trzecich
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : vol. 12, nr 2, s. 58-62, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

333/353
Autorzy: Piotr Arkuszewski, Daniel Dudek, Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: BMP-białka wzrostowe kości. Wspieranie sterowanej regeneracji tkanek i leczenia chirurgicznego z użyciem materiałów kościozastępczych. Przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 1, s. 18-22, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

334/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Cyfrowy analizator obrazu własnego projektu do ilościowego porównywania obrazów na drodze subtrakcji.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 3, s. 81-88, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

335/353
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Kostniaki żuchwy - cyfrowa analiza kształtu.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : vol. 12, nr 6, s. 44-45, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

336/353
Autorzy: Piotr Arkuszewski, Barbara Tobiasz.
Tytuł: Kryteria własne oceny wyników leczenia zaburzeń narządu wzroku w przebiegu złamań górnej części twarzowej czaszki
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : vol. 12, nr 4, s. 50-54, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

337/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Michał Bednarski, Anna Janas.
Tytuł: Możliwości zastosowania laserów w spektroskopii, medycynie i stomatologii.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 2, s. 28-30, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

338/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas.
Tytuł: Muzyka jako forma terapii.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 10, s. 60-62, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

339/353
Autorzy: Joanna Szczepańska.
Tytuł: Ocena skuteczności tabletek fluorkowo-ksylitolowych i lakieru fluorkowego w profilaktyce próchnicy u dzieci w okresie poniemowlęcym.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 5, s. 44 -50, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

340/353
Autorzy: Ewa Rybarczyk-Townsend.
Tytuł: Ocena stanu uzębienia dzieci 12-letnich z województwa łódzkiego objętych programem profilaktyki uszczelniania bruzd pierwszych zębów trzonowych stałych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 4, s. 30-33, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

341/353
Autorzy: Jerzy R. Foczpański.
Tytuł: Ocena wyników leczenia złamań górnej części czaszki twarzowej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 2, s. 40-44, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

342/353
Autorzy: Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Jerzy Foczpański, Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Rzadkie przypadki występowania zębów trzonowych czwartych w szczęce.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 3, s. 34-35, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

343/353
Autorzy: Joanna Łaszkiewicz.
Tytuł: Seminarium endodontyczne w Warszawie.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 1, s. 38-39
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

344/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Sprawozdanie z 12. Północnobałtyckiej Konferencji Inżynierów Biomedycznych i Fizyków Medycznych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 10, s. 72
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

345/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Agnieszka Mieczkowska, Marta Maciąg, Lidia Błaszczyk, Justyna Szcześniak.
Tytuł: Torbiele szczęki i żuchwy w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 11, s. 62-63, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

346/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: VII Sympozjum Techniki Laserowej Świnoujście, 23-27 września 2002 r.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 11, s. 73
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

347/353
Autorzy: Joanna Szczepańska.
Tytuł: Wpływ tabletek fluorkowo-ksylitolowych oraz lakieru fluorkowego na pH i poziom fluorków w ślinie dzieci w okresie przedszkolnym.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 7/8, s. 28 -31, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

348/353
Autorzy: Mirosław Wyszumirski, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Wykorzystanie lasera CO2 w leczeniu chirurgicznym żabki podjęzykowej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 5, s. 37-38, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

349/353
Autorzy: Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Wykorzystanie materiałów kościozastępczych w leczeniu złamań piętra środkowego czaszki twarzowej z uwzględnieniem modyfikacji własnych zabiegów operacyjnych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : vol. 12, nr 3, s. 36-40, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

350/353
Autorzy: Anita Wierzbicka-Ferszt, Wojciech Split.
Tytuł: Występowanie parafunkcji u młodzieży szkolnej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 2, s. 52-57, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

351/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas.
Tytuł: Zastosowanie lasera biostymulacyjnego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 7/8, s. 52-55, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

352/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas.
Tytuł: Zastosowanie lasera CO2 w chirurgii stomatologicznej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 6, s. 46-48, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

353/353
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas, Wielisław Papierz.
Tytuł: Zastosowanie techniki laserowej w leczeniu nadziąślaków olbrzymiokomórkowych.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 12, s. 61-63
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi