Zapytanie: LEK WOJSK
Liczba odnalezionych rekordów: 122Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/122

Autorzy: Piotr Misiak, Łukasz Wojtala, Ewa Wenerska, Katarzyna Malinowska, Szymon Wcisło.
Tytuł: Ocena poziomu wiedzy pacjentów z rakiem płuca przed zabiegiem operacyjnym
Tytuł angielski: Evaluation of the level of knowledge of patients with lung cancer before surgery
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 2, s. 126-132, summ.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000

2/122
Autorzy: Krzysztof Karwan, Maciej Błaszczyszyn, Piotr Grabski, Dariusz Timler.
Tytuł: Zespołowy model resuscytacji okołourazowej
Tytuł angielski: Teamwork in trauma resuscitation
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2017 : Vol. 95, nr 3, s. 246-250, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

3/122
Autorzy: Kamila Bazylińska, Piotr Ziemniak, Arkadiusz Mamos, Jacek Śmigielski.
Tytuł: Czerniak skóry przerzutujący do kątnicy - opis przypadku
Tytuł angielski: Malignant melanoma metastasizing to cecum- a case report
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2016 : Vol. 94, nr 4, s. 378-382
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/122
Autorzy: Edyta Santorek-Strumiłło, Piotr Klejszmit, Sylwia Kustalik, Sławomir Jabłoński.
Tytuł: Ocena czynników ryzyka wpływających na gojenie się ran po cholecystektomii laparoskopowej - doświadczenia własne
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2016 : Vol. 94, nr 4, s. 359-362
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

5/122
Autorzy: Edyta Santorek-Strumiłło, Piotr Klejszmit, Sylwia Kustalik, Marian Brocki.
Tytuł: Przedłużony jatrogenny chłonkotok pachwinowy po safenektomii - opis przypadku.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2016 : T. 94, nr 3, s. 267-269
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

6/122
Autorzy: Anna Pietrzak, Alicja Ograczyk, Anna Zalewska-Janowska.
Tytuł: Rola skutecznej i empatycznej komunikacji w podnoszeniu jakości życia pacjenta.
Tytuł angielski: The role of effective and empathic communication in improving patients' quality of life.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2016 : Vol. 94, nr 4, s. 419-424
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

7/122
Autorzy: Krzysztof Kopociński, Zbigniew Kopociński, Czesław Jeśman.
Tytuł: 70-lecie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Żaganiu - zarys historii powstania i rozwoju.
Tytuł angielski: 70th anniversary of the Regional Military Medical Commission in Żagań - outline history of establisment and development.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2015 : Vol. 94, nr 3, s. 262-268, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

8/122
Autorzy: Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman.
Tytuł: 75. Rocznica likwidacji 3. Szpitala Okręgowego w Grodnie - zarys historii powstania i rozwoju.
Tytuł angielski: 75th anniersary of liquidation of the 3rd Regional Hospital in Grodno - the short story of esthablishing and development.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2015 : Vol. 93, nr 1, s. 129-134, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

9/122
Autorzy: Edyta Santorek-Strumiłło, Marian Brocki.
Tytuł: Dwuczasowe pęknięcie śledziony - opis przypadku.
Tytuł angielski: Delayed splenic rupture - case report.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2015 : Vol. 93, nr 1, s. 53-54, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

10/122
Autorzy: Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman.
Tytuł: Lwowska szkoła matematyczna w służbie Eskulapa - introwizor profesora H. Steinhausa
Tytuł angielski: The Lvov school of mathematics in the service of Aesulapius - intervisor invented by Professor H. Steinhaus.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2015 : Vol. 93, nr 2, s. 193-197
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

11/122
Autorzy: Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman.
Tytuł: Ppłk dr Karol Rumueld (1899-1979) - pamięci pierwszego komendanta w 70. Rocznicę powstania 105 Szpitala Wojskowego w Żarach.
Tytuł angielski: Lt. col. Karol Rumueld (1899-1979) - in memory of 1st commandant celebrating 70th anniversary of the 105th Military Hospital with an outpatient clinic.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2015 : Vol. 93, nr 1, s. 135-138, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

12/122
Autorzy: Krzysztof Kopociński, Zbigniew Kopociński, Czesław Jeśman.
Tytuł: Ppłk dr Ludwik Tomasz Zieliński (1888-1956) - nietypowy żywot wojskowego internisty z Grodna.
Tytuł angielski: Lt. col. Ludwik Tomasz Zieliński PhD (1888-1956) - an untypical lif of the militry internal specialist from Grodno.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2015 : Vol. 94, nr 3, s. 269-272, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

13/122
Autorzy: Krzysztof Kopociński, Zbigniew Kopociński, Czesław Jeśman.
Tytuł: Ppłk. Ludwik Tomasz Zieliński (1888-1956) - nietypowy żywot wojskowego internisty z Grodna
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2015 : Vol. 93, nr 3, s. 269-272
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

14/122
Autorzy: Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman.
Tytuł: Wkład polskich Żydów-lekarzy wojskowych w powstanie i rozwój Szpitala Garnizonowego w Żarach.
Tytuł angielski: Contribution of the Polish Jews - military physician to creation and development of the Garssion Hospital in Żary.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2015 : Vol. 92, nr 4, s. 476-483, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

15/122
Autorzy: Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman.
Tytuł: 70-lecie 105. Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach - zarys historii powstania i rozwoju.
Tytuł angielski: 70. anniversary of the 105th Military Hospital with an Outpatient Clinic - the short history of the coming into existence ane the development.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2014 : T. 92, nr 3, s. 367-375, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

16/122
Autorzy: Marek Dąbrowski, Tomasz Sanak, Agata Dąbrowska, Przemysław Kluj, Maciej Sip, Marcin Zieliński.
Tytuł: Badanie poszkodowanego w środowisku taktycznym.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2014 : Vol. 92, nr 3, s. 338-344, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

17/122
Autorzy: Edyta Santorek-Strumiłło, Marian Brocki, Anna Błażejczyk.
Tytuł: Gruczolakorak wyrostka robaczkowego.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2014 : T. 92, nr 4, s. 418-420, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

18/122
Autorzy: Paulina Stępień-Matuszczyk, Katarzyna Starosta-Głowińska.
Tytuł: Odbieranie porodu poza salą porodową - edukacja i szkolenia personelu medycznego.
Tytuł angielski: Receive delivery outside the delivery room - education and training of medical staff.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2014 : Vol. 91, nr 4, s. 430-435
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

19/122
Autorzy: Robert Brzozowski, Waldemar Machała, Przemysław Guła, Tomasz Sanak, Magdalena Kozak.
Tytuł: Ostra utrata krwi - co możemy zrobić w warunkach przedszpitalnych? Doświadczenia pola walki.
Tytuł angielski: A massive bleeding - what can we do in prehospital tactical care? Combat lessons-learned.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2014 : T. 92, nr 3, s. 248-254., Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

20/122
Autorzy: Waldemar Machała, Adam Olszewski.
Tytuł: Rozpoznanie i postępowanie we wstrząsie hipowolemicznym.
Tytuł angielski: Diagnosis and procedure in hipovolemic shock.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2014 : Vol. 92, nr 3, s. 275-290, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

21/122
Autorzy: Edyta Santorek-Strumiłło, Sławomir Jabłoński, Katarzyna Szwalbe, Piotr Misiak, Marian Brocki.
Tytuł: Torbiel krezki jelita cienkiego - opis przypadku.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2014 : Vo. 92, nr 1, s. 45-47, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

22/122
Autorzy: Przemysław Kluj, Tomasz Gaszyński, Marzanna Rosińska, Andrzej Piotrowski.
Tytuł: Udrażnienie górnych dróg oddechowych za pomocą S.A.L.T., rurki ustno-gardłowej i nosowo-gardłowej w symulowanych warunkach pola walki.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2014 : Vol. 92, nr 2, s. 174-181
Uwagi: Rozdział: I Kongres Ratowników Medycznych
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

23/122
Autorzy: Waldemar Machała.
Tytuł: Uśmierzanie bólu w warunkach polowych.
Tytuł angielski: Pain relief in combat conditions.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2014 : Vol. 92, nr 3, s. 263-274, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

24/122
Autorzy: Paulina Stępień-Matuszczyk, Katarzyna Starosta-Głowińska.
Tytuł: Poród poza salą porodową - edukacja i szkolenie personelu medycznego.
Tytuł angielski: The labour outside the delivery room - education and training of medical staff
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2013 : 91, 4, 430-435, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

25/122
Autorzy: Magdalena Cybulska, Agnieszka Kula, Agnieszka Młudzik, Czesław Jeśman.
Tytuł: Ranni żołnierze oraz personel medyczny w twórczości malarskiej Wojciecha Kossaka.
Tytuł angielski: Wounded soldiers and medical staff in the painting of Wojciech Kossak.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2013 : Vol. 91, nr 1, s. 99-103, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

26/122
Autorzy: Mariusz Klincewicz, Łukasz Piskorz, Marian Brocki, Jacek Śmigielski.
Tytuł: Krwiak podpowięziowy powłok brzusznych po operacji plastyki przepukliny pooperacyjnej imitujący guz przerzutowy
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 1, s. 50-52, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

27/122
Autorzy: Zdzisław Jezierski.
Tytuł: Pomoc medyczna polskim ośrodkom samoobrony na Wołyniu w latach 1943-1944
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 1, s. 104-111
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

28/122
Autorzy: Agnieszka Młudzik, Aleksander Rutkiewicz.
Tytuł: Potrójna rocznica
Tytuł angielski: Triple anniversary
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 3, s. 303-306
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

29/122
Autorzy: Wiesława Trendak, Małgorzata Rosińska, Maria Bartczak, Tomasz Gaszyński.
Tytuł: Pourazowe zaburzenia psychiczne u żołnierzy biorących udział w operacjach wojskowych - opisy przypadków
Tytuł angielski: Post-traumatic stress disorders among soldiers participating in military operations: case reports
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2012 : Vol. 90, nr 2, s. 166-169, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

30/122
Autorzy: Hanna Zielińska-Bliźniewska, Krzysztof Kuśmierczyk, Jurek Olszewski.
Tytuł: Przerzuty do kości czaszki i opon mózgowo-rdzeniowych z guza sutka jako przyczyna zawrotów głowy i niedowładu nerwu twarzowego- opis przypadku.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 2, s. 181-184
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

31/122
Autorzy: Szymon Wcisło, Piotr Misiak, Marian Brocki.
Tytuł: Przydatność oznaczenia stężeń prokalcytoniny w zakażeniach pooperacyjnych
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 3, s. 260-266, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

32/122
Autorzy: Piotr Pietkiewicz, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Joanna Urbaniak, Jurek Olszewski.
Tytuł: Przypadek ran ciętych szyi penetrujących do gardła i piętra górnego krtani z krwiakiem gardła dolnego schodzącym do krtani.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 2, s. 185-189
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

33/122
Autorzy: Edyta J. Santorek-Strumiłło, Marian Brocki, Piotr Misiak, Sławomir Jabłoński.
Tytuł: Wpływ palenia papierosów na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej i peroksydazy glutationowej u osób z rozsianymi zmianami płuc.
Tytuł angielski: The influence of cigarette smoking on the acivity of superoxide dismutase and glutathione peridase in persons with diffuse pulmonary parenchymal lesions.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2012 : Vol. 90, nr 4, s. 354-360, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

34/122
Autorzy: Zdzisław Jezierski.
Tytuł: Bohaterstwo i tragizm rodziny gen. bryg. dr. med. Jana Władysława Nelkena.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 3, s. 288-294, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

35/122
Autorzy: Łukasz Piskorz, Cezary Kotwa, Jacek Śmigielski, Tomasz Lesiak, Piotr Misiak, Sławomir Jabłoński, Marian Brocki.
Tytuł: Ciężkie oparzenia a ryzyko rozwoju zakażeń grzybiczych.
Tytuł angielski: Severe burns and the risk of developing fungal infectins.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 2, s. 123-129, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

36/122
Autorzy: Marek Skalski, Adam Wegner, Andrzej Jankowski, Marian Dójczyński.
Tytuł: Medycyna wojskowa i jej rola w zabezpieczeniu medycznym działań bojowych.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 3, s. 232-235, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

37/122
Autorzy: Wiesław Kluch, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jurek Olszewski.
Tytuł: Ocena wideolaryngostroboskopowo-foniatryczna i percepcyjna głosu u chorych ze stanami przedrakowymi krtani przed leczeniem chirurgicznym i rehabilitacją i po nich
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 4, s.1-5, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

38/122
Autorzy: Jacek Śmigielski, Łukasz Piskorz, Jacek Mikosiński, Marian Brocki.
Tytuł: Porównanie wyników leczenia przepuklin pachwinowych metodą Lichtensteina, Valentiego i Trabucco w materiale własnym.
Tytuł angielski: Lichtenstein, Valenti, and Trabucco techniques for inguinal hernia repair-comparison of tretment results based on our material.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 4, s. 343-346, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

39/122
Autorzy: Zdzisław Jezierski.
Tytuł: Służba zdrowia Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 3, s. 281-287, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

40/122
Autorzy: Łukasz Piskorz, Jacek Śmigielski, Tomasz Lesiak, Sławomir Jabłoński, Piotr Misiak.
Tytuł: Uchyłek Meckela i jego powikłania.
Tytuł angielski: Mecel's diverticulum and its complications.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 2, s. 148-154, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

41/122
Autorzy: Stanisław Orkisz.
Tytuł: Wspomnienie pośmiertne - kontradmirał w st. spocz. prof. dr med. Wiesław Łasiński (1915-2010)
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 1, s. 78-79
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PN
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

42/122
Autorzy: Łukasz Piskorz, Witold Olejniczak, Marek Staniaszczyk, Dariusz Starnicki, Jurij Mandryka, Jerzy Maksymiuk, Jacek Śmigielski, Piotr Misiak, Tomasz Lesiak.
Tytuł: Zespół Mirizziego - nietypowy przypadek rzadkiej patologii.
Tytuł angielski: Mirizzi syndrome - untypical case of a rare pathology.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 4, s. 347-350, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

43/122
Autorzy: Marek Skalski, Andrzej Jankowski, Jarosław Wojsa, Marian Dójczyński.
Tytuł: Zestawy lekowe ZLek-1, ZLek-2, ZLek-3 - metodologia oceny ilościowej i jakościowej leków w zestawach medycznych.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 2, s. 180-187, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

44/122
Autorzy: Wiesław Kluch, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Joanna Urbaniak, Agnieszka Mazurek, Joanna Michalska, Jurek Olszewski.
Tytuł: Analiza akustyczna głosu u chorych z przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani przed leczeniem oraz po leczeniu chirurgicznym.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 3, s. 261-265, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

45/122
Autorzy: Jurek Olszewski.
Tytuł: Charakterystyka urazów wojennych w otolaryngologii. Część I.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 2, s. 143-149, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

46/122
Autorzy: Jarosław Uciński, Jan Błaszczyk, Joanna Błaszczyk-Suszyńska.
Tytuł: Ocena procesów oksydacyjno-redukcyjnych u pacjentów z IV stopniem niewydolności krążenia według NYHA.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 2, s.117-121
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

47/122
Autorzy: Magdalena Cybulska.
Tytuł: Początki chirurgii wojskowej.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 2, s. 138-142, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

48/122
Autorzy: Łukasz Piskorz, Jacek Śmigielski, Tomasz Lesiak, Sławomir Jabłoński, Piotr Misiak, Marian Brocki.
Tytuł: Porównanie wyników leczenia pacjentów z symptomatycznym uchyłkiem Meckela - doświadczenia 3 ośrodków.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 3, s. 255-260, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

49/122
Autorzy: Jurek Olszewski.
Tytuł: Postępowanie w urazach wojennych w otolaryngologii. Część II.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 2, s. 150-158, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

50/122
Autorzy: Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jarosław Miłoński, Jurek Olszewski.
Tytuł: Przypadek nagłej głuchoty u chorego leczonego peginterferonem α-2b z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 3, s. 275-278, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

51/122
Autorzy: Jurek Olszewski, Piotr Pietkiewicz, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jerzy Foczpański, Joanna Urbaniak.
Tytuł: Przypadek rany szarpanej szyi z wielomiejscowym uszkodzeniem ściany gardła, błony tarczowo-gnykowej oraz porażeniem fałdu głosowego i tachykardią.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 2, s. 125-129, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

52/122
Autorzy: Marcin Repetowski, Jerzy Foczpański, Jurek Olszewski.
Tytuł: Ropowica szyi jak problem kliniczny i społeczno-ekonomiczny.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 3, s. 266-268, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

53/122
Autorzy: Jurek Olszewski, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Piotr Pietkiewicz.
Tytuł: Rzadki przypadek jednoczasowego zaostrzonego ziarninowo-ropnego zapalenia obustronnego ucha środkowego z występującymi powikłaniami usznopochodnymi.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 1, s. 32-38, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

54/122
Autorzy: Joanna Urbaniak, Jurek Olszewski.
Tytuł: Zawroty głowy jako prawdopodobny skutek stosowania antykoncepcji doustnej. Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 1, s. 14-17, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

55/122
Autorzy: Adam Stańczyk, Krzysztof Kaczmarek.
Tytuł: Przydatność i bezpieczeństwo stosowania wszczepialnych rejestratorów zdarzeń - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 2, s. 73-79, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

56/122
Autorzy: Adam Stańczyk, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Wpływ wieku i płci na przebieg pionizacji w teście pochyleniowym u chorych z izolowanymi omdleniami.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 4, s. 216-223, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

57/122
Autorzy: Leszek Mazurkiewicz, Józef Kocur, Krzysztof Zabiegliński.
Tytuł: Dysfunkcje psychiczne rzutujące na wykruszalność marynarzy w specjalistycznych jednostkach Marynarki Wojennej - analiza kliniczno-epidemiologiczna.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2008 : T. 86, nr 2/4, s. 85-88, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

58/122
Autorzy: Michał S[zymon] Nowak, Roman Gos, Janusz Śmigielski.
Tytuł: Stan zdrowia komisjonowanych przez Terenową Wojskową Komisję Lekarską w Łodzi w latach 1993-2004.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2008 : T. 84, nr 3, s. 166-169, Sum.
Uwagi: -
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Adres url:

59/122
Autorzy: Andrzej Jamry, Marian Brocki, Edyta Santorek-Strumiłło, Szymon Wcisło.
Tytuł: Endoskopowa cystogastronomia, jako metoda leczenia nawrotowej pseudotorbieli trzustki - opis nietypowego powikłania.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2007 : T. 85, nr 4, s. 232-234, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL

60/122
Autorzy: Anna Szarejko-Paradowska, Sylwia Olechnowicz-Tietz, Grzegorz Piotrowski, Zenon Gawor.
Tytuł: Gospodarka lipidowa u osób w wieku podeszłym hospitalizowanych z powodu świeżego zawału mięśnia sercowego.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2007 : T. 83, nr 2, s. 108-112, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL

61/122
Autorzy: Sylwia Olechnowicz-Tietz, Anna Szarejko-Paradowska, Grzegorz Piotrowski, Zenon Gawor.
Tytuł: Gospodarka lipidowa w populacji pacjentów powyżej 65 roku życia hospitalizowanych z powodu niedokrwiennego udaru mózgu.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2007 : T. 83, nr 2, s. 113-118, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL

62/122
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Bartosz Gruszczyński, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Rozpoznanie reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne u żołnierzy w czasie wojny i pokoju.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2007 : T. 83, nr 2, s. 137-140, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

63/122
Autorzy: Andrzej Denys.
Tytuł: Zagrożenia związane z użyciem rzadziej występujących drobnoustrojów jako broni biologicznej.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2007 : T. 83, nr 1, s. 17-20, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

64/122
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Bartosz Gruszczyński.
Tytuł: Znaczenie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w prewencji zaburzeń psychicznych - doświadczenia psychiatrów wojskowych.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2007 : T. 83, nr 2, s. 133-136, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

65/122
Autorzy: Jurek Olszewski, Jarosław Miłoński.
Tytuł: Ocena stabilności sygnału fotoemisji akustycznych wywołanych trzaskiem w grupie osób z prawidłowym słuchem.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 3, s. 171-173, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

66/122
Autorzy: Łukasz Piskorz, Sławomir Jabłoński, Cezary Kotwa.
Tytuł: Postępowanie z chorym oparzonym na miejscu wypadku.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 1, s. 27-31, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

67/122
Autorzy: Marcin Lepak, Piotr Gałecki, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Problemy adaptacyjne do służby wojskowej uwarunkowane obciążającym wywiadem okołoporodowym i wczesnodziecięcym.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 3, s. 189-198, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

68/122
Autorzy: Bartosz Godlewski, Maciej Radek, Ruslan Jekimov, Krzysztof Zapałowicz.
Tytuł: Przerzut czerniaka złośliwego do stożka rdzeniowego.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 3, s. 206-207, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

69/122
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Edyta Santorek-Strumiłło, Szymon Wcisło, Wojciech Modrzewski, Jacek Kordiak.
Tytuł: Rakowiak żołądka - opis przypadku.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 1, s. 20-21, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

70/122
Autorzy: Zdzisław Jezierski.
Tytuł: Rewolucja francuska a wojskowa służba zdrowia.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 3, s. 236-241, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

71/122
Autorzy: Monika Przybyła, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Małgorzata Gałka, Wiesław Chudzik.
Tytuł: Rola alkoholu w napadach padaczkowych.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2006 : T. 83, nr 3, s. 232-233, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

72/122
Autorzy: Łukasz Piskorz, Sławomir Jabłoński, Cezary Kotwa.
Tytuł: Ryzyko rozwoju posocznicy u pacjentów po ciężkich oparzeniach.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 1, s. 22-26, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

73/122
Autorzy: Bartosz Godlewski, Jarosław Zagórski, Bogdan Błaszczyk, Dariusz Staszek.
Tytuł: Samoistny krwiak śródmózgowy - leczenie chirurgiczne czy zachowawcze?
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 3, s. 203-205, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

74/122
Autorzy: Bartosz Godlewski, Jarosław Zagórski, Bogdan Błaszczyk, Dariusz Staszek.
Tytuł: Samoistny krwiak śródmózgowy - leczenie chirurgiczne czy zachowawcze?
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 3, s. 203-205, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

75/122
Autorzy: Bartosz Godlewski, Jarosław Zagórski, Bogdan Błaszczyk, Dariusz Staszek.
Tytuł: Samoistny krwiak śródmózgowy - leczenie chirurgiczne czy zachowawcze?
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 3, s. 203-205, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

76/122
Autorzy: Jarosław Uciński, Jan Błaszczyk, Leszek Bieniaszek.
Tytuł: Antyoksydanty i leki o właściwościach antyoksydacyjnych w profilaktyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2005 : T. 81, nr 4, s. 263-266, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

77/122
Autorzy: Jurek Olszewski, Teresa Tomera-Prosa.
Tytuł: Ocena wpływu usunięcia migdałka gardłowego u dzieci na wybrane badania audiologiczne.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2005 : T. 81, nr 1, s. 22-25, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

78/122
Autorzy: Zdzisław Jezierski.
Tytuł: Oficerowie - lekarze Wojska Polskiego zamordowani przez władze sowieckie wiosna 1940 roku.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2005 : T. 81, nr 2, s. 131-135, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

79/122
Autorzy: Wiesław Chudzik, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Małgorzata Gałka, Monika Przybyła.
Tytuł: Potencjał P300 w uzależnieniu alkoholowym.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2005 : T. 81, nr 1, s. 43-45. wykr., Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

80/122
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Marcin Lepak.
Tytuł: Problemy adaptacyjne do służby wojskowej uwarunkowane obciążającym wywiadem okołoporodowym i wczesnodziecięcym.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2005 : T. 81, nr 4, s. 267-269, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

81/122
Autorzy: Wiesław Chudzik, Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski, Monika Przybyła, Małgorzata Gałka.
Tytuł: Profilaktyczne stosowanie leków przeciwpadaczkowych u chorych po urazie głowy.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2005 : T. 81, nr 1, s. 38 - 42, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

82/122
Autorzy: E[ugeniusz] Miękoś.
Tytuł: Pułkownik dr med. Zdzisław Wochna.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2005 : T. 81, nr 1, s. [1]
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PN
Język publikacji: PL

83/122
Autorzy: Leszek Markuszewski, Agnieszka Machlańska, Michał Żebrowski.
Tytuł: Zespół zaburzeń wywołanych stresem pourazowym (PTSD) i jego nowe miejsce we współczesnej medycynie.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2005 : T. 81, nr 3, s. 200-201, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

84/122
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Jan Sapieżko, Krzysztof Zieliński, Leszek Kutwin, Michał Wodzisławski, Piotr Klejszmit, Artur Terlecki, Marcin Wawrzycki.
Tytuł: Analiza wpływu diagnozy cytologicznej na wybór optymalnego postępowania chirurgicznego w raku brodawkowatym tarczycy.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 1, s. 11-14, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

85/122
Autorzy: A[ndrzej] Jamry, M. Kosowski, M. Wawrzycki.
Tytuł: Endoskopowe protezowanie przewodu Wirsunga jako metoda leczenia zewnętrznej przetoki trzustkowej.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 1, s. 43-44, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

86/122
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Jan Sapieżko, Krzysztof Zieliński, Barbara Kowalska, Michał Wodzisławski, Janusz Kuśnierz.
Tytuł: Guzy Hurthle'a - diagnostyka i leczenie.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 2, s. 109-112, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

87/122
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Jan Sapieżko, Krzysztof Zieliński, Leszek Kutwin, Michał Wodzisławski, Jacek Kordiak, Mariusz Bella, Jerzy Koziński.
Tytuł: Guzy wywodzące się z komórek pęcherzykowych tarczycy; korelacja obrazu cytologicznego z obrazem histopatologicznym.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 2, s. 105-108, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

88/122
Autorzy: Andrzej Jamry, M. Kosowski, Szymon Wcisło.
Tytuł: Kamica resztkowa i uchyłek dwunastnicy leczone z użyciem techniki sfinkterotomii endoskopowej "na protezie".
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 3, s. 187-188, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

89/122
Autorzy: Jan Sapieżko, Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Piotr Klejszmit, Jerzy Koziński, Marcin Wawrzycki, Szymon Wcisło.
Tytuł: Leczenie operacyjne rzekomych torbieli trzustki z uwzględnieniem wyników odległych.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 1, s. 27-29, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

90/122
Autorzy: Tomasz Nowakowski, Marian Macander, Piotr Gałecki, Krzysztof Zboralski, Olaf Truszczyński, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Nieprecyzyjny i niedoskonały system monitorowania zdrowia pilotów wojskowych. Opis dwóch przypadków.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 4, s. 247-249, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

91/122
Autorzy: Andrzej Denys.
Tytuł: Nowe problemy starych zakażeń.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 2, s. 137-140, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

92/122
Autorzy: Andrzej Kręgiel, Szymon Wcisło.
Tytuł: Ocena wyników operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych wybranymi metodami - Bassiniego i Shouldice'a.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 2, s. 101-104, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

93/122
Autorzy: Grzegorz Piwko, Henryk Chmielewski, Tomasz Grędziński, Wiesław Chudzik, Jarosław Banicki, Beata Kaczorowska.
Tytuł: Otępienie czołowo-skroniowe .
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 1, s. 68-70, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

94/122
Autorzy: Jurek Olszewski, Andrzej Kita, Jacek Latusiński, Beata Starostecka.
Tytuł: Porównawcza ocena stężenia pierwiastków toksycznych w bioptatach tkankowych i surowicy u chorych na raka oraz brodawczaka krtani.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 4, s. 234-236, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

95/122
Autorzy: Piotr Gałecki, Antoni Florkowski, Tadeusz Pietras, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Problematyka uzależnienia od alkoholu żołnierzy zawodowych w materiale kliniki psychiatrii.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 2, s. 117-119, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

96/122
Autorzy: Aleksander Goch, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Przewlekła ekspozycja na ołów a nadciśnienie tętnicze.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 2, s. 85-87, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

97/122
Autorzy: Artur Terlecki, Leszek Kutwin, Marian Brocki, Jan Sapieżko, Piotr Klejszmit, Sławomir Jabłoński, Szymon Wcisło.
Tytuł: Przydatność metody wideotorakoskopowej w diagnostyce i leczeniu schorzeń klatki piersiowej.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 2, s. 113-115, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

98/122
Autorzy: Paweł Majak, Iwona Stelmach.
Tytuł: Rola interleukiny 10 w astmie oskrzelowej.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 3, s. 189-192, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

99/122
Autorzy: Zdzisław Jezierski.
Tytuł: Służba Zdrowia Wojska Polskiego w wojnie obronnej 1939 roku. W 65. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 4, s. 275-279, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

100/122
Autorzy: Tomasz Nowakowski, Wojciech Gruszczyński, Piotr Gałecki, Tomasz Kowalik.
Tytuł: Stosunek do picia alkoholu wśród żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową w świetle dokumentacji medycznej kliniki psychiatrii i zaburzeń nerwicowych.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 4, s. 237-239, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

101/122
Autorzy: Andrzej Jamry, Szymon Wcisło.
Tytuł: Torbiel dróg żółciowych typu I według klasyfikacji Alonso-Lej i Todani.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 3, s. 182-186, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

102/122
Autorzy: J[anusz] Zdziebło, M[arian] Brocki, S. Wcisło, M. Wawrzycki.
Tytuł: Wczesne powikłania po operacji usunięcia wyrostka robaczkowego.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 2, s. 96-100, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

103/122
Autorzy: Tomasz Nowakowski, Wojciech Gruszczyński, Piotr Gałecki, Przemysław Śliwkiewicz, Tomasz Kowalik.
Tytuł: Wpływ programu psychoprofilaktyki i promocji zdrowia na stosunek do picia alkoholu wśród żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 3, s. 178-181, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

104/122
Autorzy: Andrzej Denys.
Tytuł: Zagrożenia dla ekosystemu związane ze współczesną cywilizacją.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 1, s. 52-56, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

105/122
Autorzy: Roman Goś, Monika Góralczyk, Kinga Hadław-Durska, Mirosław Pastuszka.
Tytuł: Ostry napad jaskry pierwszym objawem czerniaka błony naczyniowej oka.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2003 : T. 79, nr 1, s. 58-59 ryc., Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

106/122
Autorzy: Bartosz Fabijańczyk, Roman Goś.
Tytuł: Tępe zamknięte urazy gałki ocznej - następstwa i powikłania.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2003 : T. 79, nr 2, s. 117-120
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

107/122
Autorzy: Adam Jarmak, Roman Goś, Andrzej Kapica.
Tytuł: Wczesne wyniki zastosowania pars plana witrektomii i tamponady wewnętrznej olejem silikonowym w leczeniu odwarstwień siatkówki zakończonych niepowodzeniem klasycznych metod operacji
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2003 : T. 79, nr 1, s. 19-22, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

108/122
Autorzy: Krystyna Nadolska, Roman Goś.
Tytuł: Złamanie rozprężające oczodołu.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2003 : T. 79, nr 3, s. 172-176
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

109/122
Autorzy: Paweł Wichan, Wojciech Piotrowski.
Tytuł: Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna - dziś i jutro.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 168
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

110/122
Autorzy: Andrzej Denys.
Tytuł: Niekonwencjonalne czynniki infekcyjne - priony.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 4, s. 268-272, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

111/122
Autorzy: Jarosław Paśnik, Zbigniew Baj, Jadwiga Moll, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Ocena chemiluminescencji i ekspresji cząsteczek adhezyjnych na neutrofilach u dzieci z wrodzoną siniczą wadą serca.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 4, s. 229-231, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

112/122
Autorzy: Krzysztof Siniewicz, Wojciech Jackowski, Jan Baszczyński, Violetta Sysa, Wojciech Mazurowski, Jerzy Arendarczyk.
Tytuł: Ocena przepływu krwi w tętnicy szyjnej wspólnej i tętnicy udowej u dzieci z ortostatycznymi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego po ukierunkowanych ćwiczeniach fizycznych.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 4, s. 147-149, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

113/122
Autorzy: Krzysztof Siniewicz, Jan Baszczyński, Wojciech Jackowski, Violetta Sysa, Marzenna Erenbek, Anna Sierakowska-Fijałek.
Tytuł: Odległe obserwacje kliniczne u dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi układu sercowo-naczyniowego.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 4, s. 150-152, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

114/122
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Monika Wiśniewska, Władysław Bielański, Stanisław Jan Konturek, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
Tytuł: Oznaczenie antygenów Helicobacter pylori w kale, a inne metody wykrywania zakażenia Helicobacter pylori.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 149
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

115/122
Autorzy: Grażyna Klupińska, Cezary Jochymski, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Porównanie wyników testu oddechowego i badania histologicznego błony śluzowej żołądka u osób z objawowym i bezobjawowym zakażeniem Helicobacter pylori.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. l48
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

116/122
Autorzy: Andrzej Sysa, Violetta Sysa, Zbigniew Krenc.
Tytuł: Późne rozpoznania wrodzonych wad sercowo-naczyniowych u dzieci.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 4, s. 177-179, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

117/122
Autorzy: Andrzej Denys.
Tytuł: Priony - zagrożenia przyszłości.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 1, s. 28-29, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

118/122
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Monika Wiśniewska, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
Tytuł: Przydatność wykrywania przeciwciał anty-Helicobacter pylori w ślinie.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 149
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

119/122
Autorzy: Grażyna Klupińska, Jan Chojnacki, Ewa Walecka.
Tytuł: Stężenie azotynów w soku żołądkowym u osób z zakażeniem Helicobacter pylori.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. l48-149, tab.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

120/122
Autorzy: Piotr Jurowski.
Tytuł: Zastosowanie błony owodniowej w okulistyce.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 4, s. 261-263, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

121/122
Autorzy: Piotr Jurowski, Roman Goś, Grzegorz Owczarek.
Tytuł: Zastosowanie termowizji do monitorowania efektów ubocznych działania leków.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 4, s. 219-221, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

122/122
Autorzy: Waldemar Machała, Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński.
Tytuł: Wybrane metody stosowania sewofluranu do indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2001 : T. 77, nr 1, s. 46-50, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi