Zapytanie: KLIN OCZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 168Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/168

Autorzy: Magdalena Gorczyca-Bojko, Dariusz Pytel, Dawid Lewko, Radosław Wojtczak, Marta Szaflik, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: The role of BER and NER gene polymorphisms and their expression in glaucoma pathogenesis
Tytuł angielski: Rola polimorfizmów oraz ekspresji genów BER i NER w patogenezie jaskry
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2019 : T. 121, nr 2, s. 15-23
Uwagi: NCN 2016/21/B/NZ5/01411, UMED 503/5-108-05/503-51-0006
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED

2/168
Autorzy: Agnieszka Gajdowska, Piotr Jurowski.
Tytuł: Evaluation of changes in tear film parameters in patients with advanced and end-stage chronic kidney disease
Tytuł angielski: Zmiany w parametrach filmu łzowego u chorych w zaawansowanym i schyłkowym stadiach przewlekłej choroby nerek
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2018 : -, nr 4, s. 195-199, streszcz.
Uwagi: MNiSW NN 402458537
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/168
Autorzy: Monika Spychała, Magdalena Kucharczyk-Pośpiech, Irena Topolska, Maria Jędrzejak, Piotr Loba, Michał Wilczyński.
Tytuł: Evaluation of macular and choroidal thickness in diabetic patients without diabetic patients without diabetic retinopathy
Tytuł angielski: Ocena grubości plamki i naczyniówki u chorych na sukrzycę bez retinopatii cukrzycowej
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2018 : Vol. 120, nr 1, s. 11-15
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

4/168
Autorzy: Maria Jędrzejak, Piotr Loba, Magdalena Kucharczyk-Pośpiech, Monika Spychała, Irena Topolska, Michał Wilczyński.
Tytuł: Evaluation of retinal microcirculation in diabetic patients using optical coherence tomography angiography
Tytuł angielski: Ocena mikrokrążenia siatkówkowego u chorych na cukrzycę za pomocą angiografii optycznej koherentnej tomografii
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2018 : Vol. 120, nr 1, s. 16-22
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

5/168
Autorzy: Joanna Szymor, Piotr Jurowski.
Tytuł: Flaremetry measurement of blood-aqueous barrier breakdown after canaloplasty combined with phacoemulsification versus phacoemulsification in patients with secondary open angle glaucoma
Tytuł angielski: Ocena szczelności bariery krew-ciecz wodnista metodą flarymetrii u chorych na jaskrę wtórną otwartego kąta po zabiegu kanaloplastyki z fakoemulsyfikacją i po zabiegu fakoemulsyfikacji
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2018 : -, nr 3, s. 133-138, streszcz.
Uwagi: UMED 502-03/5-009-01/502-54-082
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/168
Autorzy: Anna Niwald, Mirosława Grałek, Józef Kobos, Artur Kobielski.
Tytuł: Malformacja tętniczo-żylna okołogałkowa u dziecka leczona chirurgicznie - opis przypadku
Tytuł angielski: Periocular arteriovenous malformation in child treated with surgical excision - a case report
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2018 : T. 120, nr 2, s. 89-92, 14
ISSN:
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/168
Autorzy: Justyna Simiera, Katarzyna Pelińska, Piotr Loba.
Tytuł: Obiektywny pomiar cyklorotacji gałki ocznej z użyciem aplikacji CyclocheckŽ
Tytuł angielski: Measurement of objective cyclodeviation using CyclocheckŽ software
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2018 : Vol. 120, nr 1, s. 37-41
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

8/168
Autorzy: Maciej Pawłowski, Małgorzata Gilewska, Natalia Szyłło, Paulina Stasiak, Jerzy Loba, Katarzyna Cypryk.
Tytuł: Ocena wiedzy na temat retinopatii cukrzycowej oraz sposobu prowadzenia badan przesiewowych w grupie chorych na cukrzycę typu 2, u których metaboliczna kontrola choroby jest niezadowalająca
Tytuł angielski: Assessment of knowledge about diabetic retinopathy and method of conducting screening in patients with inadequately controlled type 2 diabetes
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2018 : -, nr 1, s. 32-36, summ.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

9/168
Autorzy: Joanna Kośny, Piotr Jurowski.
Tytuł: Selected glaucoma risk factors and their role in disease progression. Part I - systemic, local and mechanical factors
Tytuł angielski: Wybrane czynniki ryzyka jaskry i ich rola w progresji choroby. Część I - czynniki ogólne oraz głównie miejscowe i mechaniczne
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2018 : -, nr 3, s. 159-163, streszcz.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

10/168
Autorzy: Joanna Kośny, Piotr Jurowski.
Tytuł: Selected glaucoma risk factors and their role in disease progression. Part II - systemic and vascular factors
Tytuł angielski: Wybrane czynniki ryzyka jaskry i ich rola w progresji choroby. Część II - czynniki głównie ogólnoustrojowe i naczyniowe
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2018 : -, nr 3, s. 164-167, streszcz.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

11/168
Autorzy: Michał Nowak, Janusz Śmigielski, Piotr Jurowski.
Tytuł: Częstotliwość występowania chorób siatkówki i ich struktura - w badaniu wybranej populacji osób dorosłych z miasta Łodzi (Polska)
Tytuł angielski: The prevalence and pattern of retinal diseases in a sample population of older adults in the city of Lodz, Poland
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2017 : Vol. 119, nr 3, s. 145-148
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

12/168
Autorzy: Aleksandra Pośpiech-Żabierek, Michał Wilczyński.
Tytuł: Evaluation of central corneal thickness measurements using Anterior Segment Optical Coherence Tomography and specular microscope
Tytuł angielski: Ocena pomiarów centralnej grubości rogówki za pomocą optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka i mikroskopii lustrzanej
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2017 : -, nr 3, s. 149-154, summ.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

13/168
Autorzy: Irena Topolska, Maria Jędrzejak, Piotr Loba, Magdalena Kucharczyk-Pośpiech, Monika Spychała, Michał Wilczyński.
Tytuł: Evaluation of optic disc microcirculation by optical coherence tomography angiography in patients with primary open angle glaucoma.
Tytuł angielski: Ocena unaczynienia tarczy nerwu wzrokowego u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta za pomocą angiografii optycznej koherentnej tomografii
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2017 : T. 119, nr 4, s. 203-207
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

14/168
Autorzy: Karolina Jędrzejczak-Pospiech, Jan Błaszczyk.
Tytuł: The effect of lutein on the total antioxidant status in human blood
Tytuł angielski: Wpływ luteiny na całkowity status antyoksydacyjny we krwi u ludzi
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2017 : -, nr 4, s. 220-223
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

15/168
Autorzy: Kinga Rajska, Piotr Loba, Michał Wilczyński, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Visual outcomes, binocular vision and subjective accommodation after Crystalens HD accommodating intraocular lens implantation
Tytuł angielski: Ocena ostrości wzroku, widzenia obuocznego i subiektywnej akomodacji po wszczepieniu soczewek akomodacyjnych Crystalens HD
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2016 : Vol. 118, nr 4, s. 278-283
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

16/168
Autorzy: Marta Uzdrowska, Ewa Bilińska, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Wpływ terapii anty-VEGF na widzenie obuoczne u chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
Tytuł angielski: The influence of anti-VEGF therapy on binocular vision in patients with age-related macular degeneration
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2017 : Vol. 119, nr 1, s. 44-47
Uwagi: UMED 502-03/1-007-02/502-14-203
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

17/168
Autorzy: Milena Molasy, Anna Walczak, Karolina Przybyłowska-Sygut, Katarzyna Szymanek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Analiza polimorfizmów pojedynczych nukleotydów genów DGCR8 i XPO5 oraz ich związek z występowaniem jaskry pierwotnej otwartego kąta.
Tytuł angielski: The analysis of single nucleotide polymorphisms of the DGCR8 and XPO5 genes, and their association with the incidence of primary open angle glaucoma.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2016 : Vol. 118, nr 2, s. 122-126, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

18/168
Autorzy: Marta Owidzka, Iwona Laudańska-Olszewska, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Contrast sensitivity assessment in primary open angle glaucoma and ocular hypertension.
Tytuł angielski: Zastosowanie kontrastometrii w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta przesączania oraz nadciśnienia ocznego.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2016 : Vol. 118, nr 1, s. 7-10, Streszcz.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

19/168
Autorzy: Małgorzata Mrowicka, Jerzy Mrowicki, Jacek Paweł Szaflik, Marta Szaflik, Magdalena Ulińska, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Evaluation pro-antioxidant balane with age-related macular degeneration
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2016 : Vol. 118, nr 4, s. 267-271
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

20/168
Autorzy: Aleksandra Godlewska, Grzegorz Owczarek, Piotr Jurowski.
Tytuł: Glistening phenomenon in acrylic hydrophobic intraocular lenses - how do perioperative factors and concomitant diseases effect it's incidence and severity.
Tytuł angielski: Zjawisko "glistening" w sztucznych akrylowych hydrofobowych soczewkach wewnątrzgałkowych - jak na częstość jego występowania i nasilenie wpływają czynniki okołooperacyjne i choroby mu towarzyszące.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2016 : Vol. 118, nr 3, s. 191-196
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

21/168
Autorzy: Tomasz Wierzchowski, Michał Wilczyński, Dorota Pałenga-Pydyn, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Intraoperative floppy iris syndrome - epidemiology and clinical assessment.
Tytuł angielski: Zespół śródoperacyjnie wiotkiej tęczówki - ocena epidemiologiczno-kliniczna.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2016 : Vol. 118, nr 3, s. 187-190, ryc., wykr.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

22/168
Autorzy: Monika Spychała, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński.
Tytuł: Ocena wyników witrektomii przez pars plana u chorych na chorobę Bensona.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2016 : Vol. 118, nr 2, s. 105-108
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

23/168
Autorzy: Michał Starus, Michał Wilczyński, Aleksandra Synder, Dorota Pałenga-Pydyn, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Prospektywna ocena wyników fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem wewnątrzgałkowej soczewki akomodacyjnej Crystalens
Tytuł angielski: Prospective analysis of outcomes of cataract phacoemulsification with the implantation of the Crystalens accomodative intraocular lens.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2016 : Vol. 118, nr 3, s. 220 - 225, tab., wykr.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

24/168
Autorzy: Iwona Grabska-Liberek, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Grażyna Malukiewicz, Marta Misuk-Hojło, Ewa Mrukwa-Kominek, Wanda Romaniuk, Bożena Romanowska-Dixon, Piotr Jurowski, Dariusz Kęcik, Wojciech Lubiński, Wojciech Omulecki, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik, Marta Pitruszyńska, Izabella Karska-Basta, Joanna Stafiej, Wojciech Gosławski.
Tytuł: Stanowisko Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w sprawie stosowania nepafenaku w profilaktyce pooperacyjnego obrzęku plamki powstałego wskutek chirurgicznego leczenia zaćmy u chorych na cukrzycę.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2016 : Vol. 118, nr 2, s. 155-160, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

25/168
Autorzy: Maria Wągrowska, Michał Wilczyński, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Zastosowanie sztucznej tęczówki w leczeniu pourazowej aniridii - opis przypadku.
Tytuł angielski: Artificial iris implantation in a male with post-traumatic aniridia - case report.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2016 : Vol. 118, nr 1, s. 36-40, Streszcz., Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

26/168
Autorzy: Piotr Loba, Olimpia Nowakowska, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Duża recesja mięśni prostych górnych techniką "hang-back" jako skuteczna metoda leczenia pacjentów ze zdysocjowanym odchyleniem pionowym.
Tytuł angielski: Large hang-back recession of superior rectus muscles as effective treatment of patients with dissociated vertical deviation.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2015 : Vol. 117, nr 2, s. 88-91, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

27/168
Autorzy: Michał Wilczyński, Aleksandra Pośpiech-Żabierek.
Tytuł: Evaluation of white-to-white distance and anterior chamber depth measurements using the IOL Master, slit-lamp adapted optical coherence tomography and digital photographs in phakic eyes.
Tytuł angielski: Ocena średnicy "white-to-white" i głębokości komory przedniej w oczach soczewkowych za pomocą soczewek wewnątrzgałkowych IOL Master, optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka i cyfrowych fotografii.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2015 : Vol. 117, nr 3, s. 153-159, Streszcz.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

28/168
Autorzy: Michał Wilczyński, Piotr Loba.
Tytuł: Fakoemulsyfikacja z pupilloplastyką u chorej na zaćmę wrodzoną z towarzyszącą jej szczeliną tęczówki - opis przypadku.
Tytuł angielski: Phacoemulsification with pupilloplasty in patient with congenital cataract and iris coloboma - case report.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2015 : Vol. 117, nr 4, s. 264-266
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

29/168
Autorzy: Michał Wilczyński.
Tytuł: Phacoemulsification with implantation of Morcher aniridia capsular rings for postoperative atonic pupil after iridencleisis - case report.
Tytuł angielski: Fakoemulsyfikacja z implantacją pierścienia torebkowego Morcher z powodu atonicznej żrenicy po iridencleisis - opis przypadku.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2015 : Vol. 117, nr 1, s. 20-23, Streszcz.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

30/168
Autorzy: Paweł Pisera, Paweł Szychta, Marta Fijałkowska, Bogusław Antoszewski.
Tytuł: Rekonstrukcja tkanek miękkich obu powiek za pomocą płata z czoła opartego na gałęzi czołowej tętnicy skroniowej powierzchownej.
Tytuł angielski: Total upper and lower eyelid reconstruction using an expanded forehead flap supplied by the frontal branch of superficial temporal artery.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2015 : Vol. 117, nr 2, s. 104-107, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

31/168
Autorzy: Anna Niwald, Beata Orawiec, Mirosława Grałek, Katarzyna Pasecka, Przemysław Przewratil.
Tytuł: Skleroterapia malformacji żylnej gałki ocznej u małego dziecka - opis przypadku.
Tytuł angielski: Sclerotherapy of ocular venous malformation in small child - case report.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2015 : Vol. 117, nr 3, s. 193-195
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

32/168
Autorzy: Justyna Simiera.
Tytuł: Sprawozdanie z 37 Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Strabologicznego, Wenecja, 1-4 października 2015r
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2015 : Vol. 117, nr 3, s. 209
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PB
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL, 0

33/168
Autorzy: Michał Wilczyński, Ewa Supady, Tomasz Wierzchowski, Marcin Zdziszyński, Wojciech Omulecki.
Tytuł: The effect of corneal tunnel length in patients after standard phacoemulsification through a 2.75 mm incision on surgically induced astigmatism, corneal thickness and endothelial cell density.
Tytuł angielski: Wpływ długości tunelu rogówkowego po fakoemulsyfikacji zaćmy przez cięcie o szerokości 2,75 mm na astygmatyzm indukowany chirurgicznie, grubość rogówki i gęsość komórek śródbłonka.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2015 : Vol. 117, nr 4, s. 236-242, Streszcz.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

34/168
Autorzy: Maria Orczykowska, Marta Owidzka, Aleksandra Synder, Michał Wilczyński, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Comparative analysis of early distance visual acuity in patients after coaxial phacoemulsification through the micro-incision (1.8 mm) and after standard phacoemulsification through the small incision (2.75 mm).
Tytuł angielski: Analiza porównawcza wczesnej ostrości wzroku do dali u pacjentów po koaksjalnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie (1,8 mm) i standardowej fakoemulsyfikacji przez małe cięcie (2,75 mm)
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2014 : Vol. 116, nr 1, s. 7-10
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

35/168
Autorzy: Marta Uzdrowska, Michael Crossland, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Czy warto uwzględniać widzenie obuoczne u osób słabowidzących?
Tytuł angielski: Is binocular vision worth considering in people with low vision?
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2014 : Vol. 116, nr 1, s. 49-51
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

36/168
Autorzy: Michał Wilczyński, Magdalena Kucharczyk, serhiy Filatow.
Tytuł: High-altitude retinopathy - case report.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2014 : Vol. 116, nr 3, s.180-183, Streszcz.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

37/168
Autorzy: Łukasz Konopka, Piotr Jurowski.
Tytuł: Korzyści wszczepu soczewki Iris Claw w świetle współczesnych metod chirurgicznej korekcji bezsoczewkowości wobec braku odpowiedniego podparcia torebkowego.
Tytuł angielski: Benefits of Iris Claw lens implantation among present methods of surgical correction of aphakia with insufficient capsular support.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2014 : Vol. 116, nr 2, s. 146-149
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

38/168
Autorzy: Magdalena Gumińska, Anna Kłysik, Agnieszka Siejka, Piotr Jurowski.
Tytuł: Latanoprost is effective in reducing high intraocular pressure associated with Graves ophthalmopathy.
Tytuł angielski: Latanoprost jest skutecznym lekiem obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe w jaskrze związanej z orbitopatią w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2014 : Vol. 116, nr 2, s. 89-93, Streszcz.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

39/168
Autorzy: Marta Ługowska, Michał Starus, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński.
Tytuł: Ocena jakości życia pacjentów po fakoemulsyfikacji z wszczepieniem akomodacyjnej soczewki wewnątrzgałkowej.
Tytuł angielski: Evaluation of quality of life of patients after phacoemulsification with accommodating lens implantation.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2014 : Vol. 116, nr 4, s. 248-256, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

40/168
Autorzy: Michał Wilczyński.
Tytuł: Phacoemulsification with Malyugin ring in an eye with persistent pupillary membrane - case report.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2014 : Vol. 116, nr 2, s. 111-114
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

41/168
Autorzy: Tomasz Zieliński, Bogusław Antoszewski.
Tytuł: Rak gruczołów łojowych powiek - opis dwóch przypadków.
Tytuł angielski: Sebaceous carcinoma of the eyelid - two case reports.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2014 : Vol. 116, nr 2, s. 127-129, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

42/168
Autorzy: Piotr Loba, Katarzyna Sokalska, Piotr Arkuszewski, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Rola badań ortoptycznych w określaniu rokowania u pacjentów poddanych zabiegowi rekonstrukcji złamania rozprężającego oczodołu.
Tytuł angielski: The role of orthoptic assessment in outcome prognosis in patients undergoing reconstruction surgery for orbital blow-out fracture.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2014 : Vol. 116, nr 3, s. 168-173, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

43/168
Autorzy: Michał Orski, Aleksandra Synder, Dorota Pałenga-Pydyn, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński.
Tytuł: The effect of the selected factors on corneal endothelial cell loss following phacoemulsification.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2014 : Vol. 116, nr 2, s. 94-99
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

44/168
Autorzy: Mirosław Pastuszka, Roman Goś, Piotr Jurowski, Agnieszka Chrząszcz, Janusz Śmigielski, Michał S. Nowak.
Tytuł: Analiza okulistyczna stanu zdrowia żołnierzy powracających z misji w Iraku i w Afganistanie na podstawie badań Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (TKWL) w Łodzi
Tytuł angielski: Ocular findings in Polish Armed Forces in Iraq and Afghanistan, a review of medical examinations by The Military Medical Commission in Lodz.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2013 : Vol. 115, nr 4, s. 296-299, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

45/168
Autorzy: Michał Wilczyński, Marta Owidzka.
Tytuł: Leczenie pourazowych uszkodzeń tęczówki.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2013 : Vol.115, nr 3, s. 248-252, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

46/168
Autorzy: Maria Orczykowska, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński.
Tytuł: Operacja zaćmy u pacjenta z rogówką olbrzymią - opis przypadku.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2013 : Vol. 115, nr 1, 53-56, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

47/168
Autorzy: Michał Wilczyński.
Tytuł: Operacje zaćmy przez mikrocięcie rogówki - aktualny stan wiedzy.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2013 : Vol. 115, nr 3, 242-247, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

48/168
Autorzy: Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Trudności w chirurgicznym leczeniu zeza rozbieżnego następczego.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2013 : Vol. 115, nr 4, s. 307-310
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

49/168
Autorzy: Katarzyna Wojciechowska, Dorota Jesionek-Kupnicka, Piotr Jurowski.
Tytuł: Wpływ chemioterapii stosowanej w leczeniu nowotworów złośliwych na stan nabłonka i komórek kubkowych spojówki.
Tytuł angielski: Influence of cancer chemotherapy on conjunctival epithelium and goblet cells.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2013 : Vol. 115, nr 1, s. 34-39, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

50/168
Autorzy: Andrzej Staniszewski, Piotr Jurowski.
Tytuł: Zmiany oczne w przebiegu histiocytozy z komórek Langerhansa - opis przypadku.
Tytuł angielski: Ocular manifestation of Langerhans' cells histiocytosis - case report
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2013 : Vol. 115, nr 1, s. 57-60, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

51/168
Autorzy: Katarzyna Wojciechowska, Marzena Więckowska-Szakiel, Barbara Różalska, Piotr Jurowski.
Tytuł: Zmiany w warstwie wodnej łez podczas leczenia cytostatykami.
Tytuł angielski: Alterations in tears aqueous layer during cytostatics treatment
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2013 : Vol. 115, nr 2, s. 115-120, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

52/168
Autorzy: Katarzyna Rusin-Kaczorowska, Piotr Jurowski.
Tytuł: Kwalifikacja do wykonania kapsulotomii laserowej w rzekomosoczewkowości i technika zabiegu
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2012 : Vol. 114, nr 2, s. 143-146, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

53/168
Autorzy: Katarzyna Wojciechowska, Piotr Jurowski, Marzena Więckowska-Szakiel, Barbara Różalska.
Tytuł: Ocena wpływu systemowej chemioterapii stosowanej w leczeniu raka sutka na aktywność lizozymu zawartego we łzach - doniesienie wstępne
Tytuł angielski: The estimation of systemic chemotherapy treatment administered in breast cancer on lysozyme activity in tears - preliminary report
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2012 : vol. 114, nr 1, s. 33-37, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

54/168
Autorzy: Magdalena Grzymowicz-Leciak, Piotr Jurowski.
Tytuł: Rola SOCT w monitorowaniu przebiegu chorioretinopatii typu birdshot i modyfikacji jej leczenia - 2 lata obserwacji klinicznej
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2012, nr 2, s. 127-146, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

55/168
Autorzy: Michał Wilczyński, Olena Wilczyńska.
Tytuł: Severe acute bilateral alcohol-induced toxic optic neuropathy-case report.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2012 : Vol. 114, nr 3, s. 208-212, Streszcz.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

56/168
Autorzy: Kinga Rajska, Piotr Loba, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Wpływ deprywacji sensorycznej na widzenie obuoczne u pacjentów po obustronnej operacji zaćmy z wszczepieniem soczewek wewnątrzgałkowych
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2012 : Vol. 114, nr 4, s. 261-265, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

57/168
Autorzy: Piotr Jurowski, Katarzyna Kaczorowska-Rusin, Grzegorz Owczarek.
Tytuł: Współczesny stan wiedzy na temat zjawiska "glistening" w sztucznych soczewkach wewnątrzgałkowych
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2012 : Vol. 114, nr 4, s. 317-320, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

58/168
Autorzy: Michał Wilczyński, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Zastosowanie różnego rodzaju retraktorów tęczówkowych.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2012 : Vol. 114, nr 4, s. 321-323, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

59/168
Autorzy: Tomasz Zieliński.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie rogowiaka kolczystokomórkowy powiek.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2011 : Vol. 113, nr 4/6, s. 168-171, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

60/168
Autorzy: Michał Wilczyński, Ewa Supady, Piotr Loba, Aleksandra Synder, Dorota Pałenga-Pydyn, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Evaluation of surgically induced astigmatism after coaxial phacoemulsification through 1.8 mm microincision and standard phacoemulsification through 2.75 mm incision.
Tytuł angielski: Ocena astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie po koaksjalnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie 1,8 mm i standardowej fakoemulsyfikacji przez cięcie 2,75 mm
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2011 : Vol. 113, nr 10/12, s. 314-320, Streszcz.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

61/168
Autorzy: Anna Wyrwicka, Radosław Minias, Piotr Jurowski.
Tytuł: Gruźlica skóry powiek - opis przypadku
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2010 : Vol. 113, nr 4/6, s. 172-174
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

62/168
Autorzy: Agnieszka Moll, Krystyna Wyka, Wojciech Młynarski, Anna Niwald.
Tytuł: Poziom wybranych białek antybakteryjnych we łzach u dzieci z cukrzycą typu 1.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2011 : Vol. 113, nr 10-12, s. 336-340, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

63/168
Autorzy: Wojciech Omulecki, Joanna Bartela, Aleksandra Synder, Dorota Pałenga-Pydyn, Michał Wilczyński.
Tytuł: Results of implantation a new type of foldable anterior chamber intraocular lens.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2011 : Vol. 113, nr 7/9, s. 216-222, Streszcz.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

64/168
Autorzy: Arleta Waszczykowska, Piotr Jurowski.
Tytuł: Sprawozdanie z X Międzynarodowego Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2011 : Vol. 113, nr 10/12, s. 382-383
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PB
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

65/168
Autorzy: Piotr Loba, Iwona Laudańska-Olszewska, Agata Majos, Ludomir Stefańczyk, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: The use of dynamic magnetic resonance in the diagnosis of ocular motility disorders.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2011 : Vol. 113, nr 1/3, s. 52-55
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

66/168
Autorzy: Piotr Jurowski, Agnieszka Gajdowska.
Tytuł: Zastosowanie szwów regulowanych do kontroli filtracji w trabekulektomii - przegląd metod operacyjnych
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2011 : Vol. 113, nr 7/9, s. 270-273
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

67/168
Autorzy: Beata Orawiec, Wojciech Młynarski, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Mirosława Grałek, Beata Szewczyk-Zalewska, Anna Niwald.
Tytuł: Aniridia sporadyczna i guz Wilmsa - opis przypadku i rekomendacje postępowanaia diagnostycznego u chorych z zespołem WAGR.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2010 : Vol. 112, nr 10/12, s. 321-323, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst68/168
Autorzy: Anna Wyrwicka, Piotr Jurowski.
Tytuł: Choroidopatia pełzajaca - spektrum zmian na dnie oka w 3-letnim okresie obserwacji choroby.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2010 : Vol. 112, nr 1/3, s. 53-56, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst69/168
Autorzy: Ewa Zamojska, Piotr Loba, Elżbieta Archacka, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Laserowa korekcja wady refrakcji a zaburzenia widzenia obuocznego - opis przypadku.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2010 : Vol. 112, nr 1-3, s. 67-69, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst70/168
Autorzy: Olena Wilczyńska, Michał Wilczyński, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Niezborność indukowana chirurgicznie po bimanualnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie oraz po standardowej fakoemusyfikacji zaćmy.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2010 : Vol. 112, nr 4-6, s. 115-119, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst71/168
Autorzy: Michał Wilczyński, Olena Wilczyńska, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Analysis of causes of intraocular lens explantations in the material of Department of Ophthalmology, Medical University of Lodz.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2009 : Vol. 12, nr 1/3, s. 21-25, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst72/168
Autorzy: Michał [Szymon] Nowak, Roman Goś, Janusz Śmigielski.
Tytuł: Epidemiologia wybranych chorób narządu wzroku u badanych przez Terenową Wojskową Komisję Lekarską w Łodzi.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2009 : Vol. 111, nr 1/3, s. 42-45, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst73/168
Autorzy: Michał Wilczyński, Olena Wilczyńska, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Incidence and functional outcome of phacoemulsification complicated by posterior capsular rupture.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2009 : Vol. 111, nr 1/3, s. 26-29
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst74/168
Autorzy: Olimpia Nowakowska, Magdalena Bęben, Piotr Loba, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Jaki wiek powinny osiągnąć dzieci z pierwotnym zezem rozbieżnym, aby można było efektywnie je operować? Wskazania na podstawie własnych wyników leczenia.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2009 : Vol. 111, nr 7/9, s. 224-228, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst75/168
Autorzy: Olena Wilczyńska, Michał Wilczyński.
Tytuł: Metody obliczania niezborności indukowanej chirurgicznie.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2009 : Vol. 12, nr 7/9, s. 249-252, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst76/168
Autorzy: Piotr Loba.
Tytuł: Sprawozdanie z 32. Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Strabologicznego,Monachium, 7-10 września 2008 r.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2009 : Vol. 111, nr 1/3, s. 93-94
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL

Pełny tekst77/168
Autorzy: Michał Wilczyński.
Tytuł: Zastosowanie autologicznej surowicy krwi w leczeniu chorób powierzchni oka.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2009 : Vol. 111, nr 10/12, s. 363-368, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst78/168
Autorzy: Anna Niwald, Andrzej Piotrowski, Mirosława Grałek.
Tytuł: Analiza wybranych neonatalnych czynników ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2008 : Vol. 110, nr 1/3, s. 31-34, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst79/168
Autorzy: Michał S[zymon] Nowak, Roman Goś, Janusz Śmigielski.
Tytuł: Charakterystyka wad refrakcji u osób badanych przez Terenową Wojskową Komisję Lekarską w Łodzi.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2008 : Vol. 110, nr 1/3, s. 55-59, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst80/168
Autorzy: Krystyna Nadolska, Roman Goś.
Tytuł: Możliwości zastosowania kannabinoidów w leczeniu jaskry.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2008 : Vol. 110, nr 7/9, s. 314-317, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst81/168
Autorzy: Michał Wilczyński, Joanna Bartela, Sylwia Konarska, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Ocena ostrości wzroku, poczucia kontrastu i aberracji sferycznych w oczach pseudofakijnych z asferyczną soczewką wewnątrzgałkową.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2008 : Vol. 110, nr 1/3, s. 22-27, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst82/168
Autorzy: Michał S[zymon] Nowak, Roman Goś, Janusz Śmigielski.
Tytuł: Okulistyczne przyczyny niezdolności do służby wojskowej stwierdzone na podstawie orzeczeń Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Łodzi.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2008 : Vol. 110, nr 1/3, s. 60-63, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst83/168
Autorzy: Iwona Laudańska-Olszewska, Aleksandra Synder, Agata Wesołek-Czernik, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Porównanie wyników fakoemulsyfikacji zaćmy o różnym stopniu stwardnienia jądra soczewki i bezpieczeństwa jej wykonania.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2008 : Vol. 110, nr 4/6, s. 172-175, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst84/168
Autorzy: Krystyna Nadolska, Roman Goś.
Tytuł: Rola układu endokannabinoidowego w fizjologicznych i patologicznych procesach w gałce ocznej.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2008 : Vol. 110, nr 10/12, s. 392-396, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst85/168
Autorzy: Olimpia Nowakowska, Anna Broniarczyk-Loba, Piotr J[erzy] Loba.
Tytuł: The reduction of A-V patterns with oblique muscles overaction in unilateral and bilateral surgery.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2008 : Vol. 110, nr 10/12, s. 361-363, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst86/168
Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Zespół suchego oka w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2008 : Vol. 110, nr 1/3, s. 35-39, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst87/168
Autorzy: Katarzyna Antoniak, Wojciech Bienias, Jerzy Z[ygmunt] Nowak.
Tytuł: Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - choroba o wieloczynnikowym podłożu genetycznym.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2008 : Vol. 110, nr 4/6, s. 211-218, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst88/168
Autorzy: Anna Niwald, Beata Orawiec, Mirosława Grałek.
Tytuł: Choristoma narządu wzroku u dzieci.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2007 : Vol. 109, nr 7/9, s. 297-300, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst89/168
Autorzy: Olimpia Nowakowska, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Dwojenie po wszczepieniu soczewek wewnątrzgałkowych - postępowanie nieoperacyjne.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2007 : Vol. 109, nr 10/12, s. 405-408, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst90/168
Autorzy: Agata Wesołek-Czernik, Wojciech Omulecki, Ewa Chrul, Aleksandra Synder.
Tytuł: Fakofragmentacja soczewek zwichniętych do komory szklistej z użyciem płynu perfluorokarbowanego i jednoczesnym wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej - odległe wyniki.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2007 : Vol. 109, nr 4/6, s. 191-193, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst91/168
Autorzy: Piotr Jurowski, Roman Goś.
Tytuł: Fakosklerotalamotomia - nowa metoda chirurgicznego leczenia współistniejącej zaćmy i jaskry. Istota techniki operacyjnej.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2007 : Vol. 109, nr 7/9, s. 276-279, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst92/168
Autorzy: Olimpia Nowakowska, Wojciech Omulecki, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Leczenie operacyjne zeza u pacjentów z pseudofakią.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2007 : Vol. 109, nr 1/3, s. 25-29, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst93/168
Autorzy: Jan Komorowski, Joanna Jankiewicz-Wika, Agnieszka Siejka, Hanna Ławnicka, Anna Kłysik, Roman Goś, Agata Majos, Ludomir Stefańczyk, Henryk Stępień.
Tytuł: Monoclonal anti-TNFalfa antibody (infliximab) in the treatment of patient with thyroid associated ophtalmopathy.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2007 : Vol. 109, nr 10/12, s. 457-460
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst94/168
Autorzy: Iwona Laudańska-Olszewska, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Ocena doplerowskich parametrów jakościowych przepływu krwi w tętnicach gałki ocznej we wczesnej ciąży.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2007 : Vol. 109, nr 7/9, s. 304-307, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst95/168
Autorzy: Agata Wesołek-Czernik, Joanna Bartela, Ewa Zamojska, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Ocena stanu śródbłonka rogówki u pacjentów z cukrzycą.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2007 : Vol. 109, nr 10/12, s. 410-412, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst96/168
Autorzy: Izabela Nowak, Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Przepływ krwi w mikrokrążeniu siatkówkowymu chorych na postać wysiękową zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2007 : Vol. 109, nr 4/6, s. 135-137, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst97/168
Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Stan narządu wzroku u dzieci i młodzieży z młodzieńczym zapaleniem stawów.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2007 : Vol. 109, nr 10/12, s. 428-431, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst98/168
Autorzy: Anna Broniarczyk-Loba, Olimpia Nowakowska, Piotr Loba.
Tytuł: Trudności w diagnostyce i leczeniu zdysocjowanego odchylenia pionowego (DVD). Częśc II. - doświadczenia własne.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2007 : Vol. 109, nr 7/9, s. 292-296, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst99/168
Autorzy: Piotr Loba, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Trudności w diagnostyce i leczeniu zdysocjowanego odchylenia pionowego (DVD). Część I.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2007 : Vol. 109, nr 7/9, s. 356-358, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst100/168
Autorzy: Michał Wilczyński, Irena Suprunowicz.
Tytuł: Zastosowanie trójwymiarowej ultrasonografii w okulistyce.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2007 : Vol. 109, nr 1/3, s. 89-93, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst101/168
Autorzy: Olimpia Nowakowska, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Dwojenie po wszczepie soczewek wewnątrzgałkowych - postępowanie nieoperacyjne.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2006 : Vol. 108, nr 10/12, s. 405-408, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst102/168
Autorzy: Anna Niwald, Mirosława Grałek.
Tytuł: Evaluation of blood flow in the ophtalmic artery and central retinal artery in children with retinopathy of prematurity.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2006 : Vol. 108, nr 1/3, s. 32-35
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst103/168
Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Ocena leczenia wrodzonej niedrożności dróg łzowych w materiale własnym.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2006 : Vol. 108, nr 4/6, s. 174-177, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst104/168
Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Ocena zmian w narządzie wzroku w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2006 : Vol. 108, nr 10/12, s. 416-419, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst105/168
Autorzy: Iwona Laudańska-Olszewska, Wojciech Omulecki, Krzysztof Dzięgielewski, Zbigniew Pikulski, Aleksandra Omulecka.
Tytuł: Patomorfologia błon powstających w przebiegu witreoretinopatii proliferacyjnych.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2006 : Vol. 108, nr 1/3, s. 28-31, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst106/168
Autorzy: Anna Niwald, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Agnieszka Rogozińska-Zawiślak, Wanda Mikołajczyk, Marek Niwald, Mirosława Grałek.
Tytuł: Visual symptoms in McCune-Albright syndrome - case report.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2006 : Vol. 108, nr 1/3, s. 131-133
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst107/168
Autorzy: Joanna A[nna] Stępień, Herbert Jagle, Anne Kurtenbach, Maciej W[ojciech] Stępień, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Wieloogniskowe potencjały oscylacyjne (mfOPs) u Chorych z zakrzepem żyły środkowej siatkówki.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2006 : Vol. 108, nr 10/12, s. 424-430, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst108/168
Autorzy: Iwona Laudańska-Olszewska, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Witreoretinopatia proliferacyjna - wybrane zagadnienia morfologii i patofizjologii.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2006 : Vol. 108, nr 1/3, s. 87-88, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst109/168
Autorzy: Michał Wilczyński, Krzysztof Dzięgielewski.
Tytuł: Wyniki fotokoagulacji laserowej u chorych z retinopatią cukrzycową powstałą na tle cukrzycy typu II.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2006 : Vol. 108, nr 1/3, s. 66-69, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst110/168
Autorzy: Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński, Olena Wilczyńska.
Tytuł: Wyniki operacji zacmy metodą bimanualnej fakoemusyfikacji z wszczepieniem soczewki wewnąrzgałkowej przez mikrocięcie.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2006 : Vol. 108, nr 1/3, s. 20-23, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst111/168
Autorzy: Beata Orawiec, Mirosława Grałek, Ludomir Stefańczyk, Anna Niwald.
Tytuł: Applicability of ultrasound in ocular tumors in children and adolescents.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol.107, nr 7/9, s. 437-441
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst112/168
Autorzy: Piotr Jurowski.
Tytuł: Barwa ludzkiego oka. Uwarunkowania morfologiczne i czynniki wpływające na barwę tęczówki.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 4/6, s. 340-343, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst113/168
Autorzy: Anna Niwald, Mirosława Grałek, Beata Orawiec.
Tytuł: Blood flow parameters in the arteries of the eye in premature children.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol.107, nr 10/12, s. 607-610
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst114/168
Autorzy: Agnieszka Moll, Beata Orawiec, Anna Niwald, Mirosława Grałek.
Tytuł: Causes of visual disability in children and young adults.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 1/3, s. 93-95
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst115/168
Autorzy: Piotr Jurowski, Roman Goś, Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak, Alicja Zeman-Miecznik.
Tytuł: Comparative analysis of the eye function and complications after removal of complicated cataract due to uveitis and senile cataract.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 7/9, s. 421-425
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst116/168
Autorzy: Piotr Jurowski.
Tytuł: Fakoemulsyfikacja zaćmy pęczniejącej, wszczep sztucznej soczewki oraz rekonstrukcja wrodzonej szczeliny tęczówki z jednego otwarcia komory przedniej. Opis przypadku.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 1/3, s. 110-112, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst117/168
Autorzy: Agnieszka Żurada, Andrzej Zieliński.
Tytuł: Leczenie chirurgiczne głębokich oparzeń chemicznych powiek.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 4/6, s. 275-277, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst118/168
Autorzy: Dariusz A[ntoni] Szabela, Jerzy Loba, Dorota Pałenga-Pydyn, Krzysztof Tybor, Jan Ruxer, Wojciech Split.
Tytuł: Obraz wzrokowych potencjałów wywołanych w cukrzycy typu 1.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 7/9, s. 492-497, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst119/168
Autorzy: Dariusz A[ntoni] Szabela, Jerzy Loba, Dorota Pałenga-Pydyn, Krzysztof Tybor, Jan Ruxer.
Tytuł: Obraz wzrokowych potencjałów wywołanych w cukrzycy typu 2.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 7/9, s. 498-501, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst120/168
Autorzy: Olimpia Nowakowska, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Ocena pomiarów kąta zeza za pomocą synoptoforu i pryzmatycznego testu naprzemiennego zasłaniania.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 1/3, s. 100-102, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst121/168
Autorzy: Piotr Jurowski, Roman Goś.
Tytuł: Ocena skuteczności operacji wieloproceduralnych w leczeniu współistniejących zaćmy i jaskry.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 4/6, s. 212-216
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst122/168
Autorzy: Michał Wilczyński, Krzysztof Dzięgielewski.
Tytuł: Ocena stanu narządu wzroku u chorych z cukrzycą typu II.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 10/12, s. 672-674, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst123/168
Autorzy: Michał Wilczyński, Zbigniew Pikulski, Krzysztof Dzięgielewski, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Ocena wyników zabiegów witrektomii przez pars plana z jednoczesnym usunięciem zaćmy.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 4/6, s. 252-255, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst124/168
Autorzy: Piotr Jurowski.
Tytuł: Oderwany fragment części haptycznej wszczepu soczewkowego przyczyną keratopatii pęcherzowej. Opis przypadku.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 10/12, s. 687-689, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst125/168
Autorzy: Magdalena Pilas-Pomykalska, Izabela Nowak, Janusz Czajkowski, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Przepływ krwi w mikrokrążeniu siatkówkowym u osób z postacią suchą zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 1/3, s. 60-62, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst126/168
Autorzy: Izabela Nowak, Witold Gajewicz, Ludomir Stefańczyk, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Przepływ krwi w naczyniach oka u chorych na postać suchą i wysiękową starczego zwyrodnienia plamki (AMD) badany metodą kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej (USG-CD).
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 1/3, s. 63-67, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst127/168
Autorzy: Anna Niwald, Paweł Krajewski, Beata Orawiec, Andrzej Piotrowski, Mirosława Grałek.
Tytuł: Stan kliniczny dziecka przedwcześnie urodzonego a rozwój 3. stadium retinopatii wcześniaków.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 7/9, s. 471-474, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst128/168
Autorzy: Marek Olszycki, Marcin Kozakiewicz, Anna Salagierska-Barwińska, Jarosław Chrząstek, Piotr Arkuszewski, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Urazy oczodołów w obrazach jedno - i wielorzędowej tomografii komputerowej.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 7/9, s. 488-491, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst129/168
Autorzy: Anna Broniarczyk-Loba, Iwona Laudańska-Olszewska, Olimpia Nowakowska.
Tytuł: Zastosowanie iniekcji toksyny botulinowejdo mięśnia prostego bocznego w celu zniesienia uciążliwego dwojenia.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 10/12, s. 690-693, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst130/168
Autorzy: Piotr Jurowski.
Tytuł: Zespół obkurczenia torebki soczewki jako przyczyna podwichnięcia implantu wraz z torebką soczewki oraz uproszczona metoda operacyjna repozycji wszczepu.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 10/12, s. 684-686, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst131/168
Autorzy: Michał Nowak, Witold Gnitecki, Piotr Jurowski.
Tytuł: Znaczenie metabolizmu tlenowego siatkówki w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 10/12, s. 715-718, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst132/168
Autorzy: Piotr Jurowski, Roman Goś.
Tytuł: Allogeniczny przeszczep rąbkowo-rogówkowy i wielowarstwowy przeszczep błony owodniowej w rekonstrukcji powierzchni oka po ciężkich oparzeniach chemicznych.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 4/5, s. 648-652, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst133/168
Autorzy: Ewa Brzeziańska, Małgorzata Zdzieszyńska, Roman Goś, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Analiza mutacji genów rodopsyny i peryferyny u chorych z postacią autosomalną dominującą zwyrodnienia barwnikowego siatkówki w rodzinach polskich.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 6, s. 743-748, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst134/168
Autorzy: Michał Wilczyński, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Analiza przyczyn zabiegów usunięcia gałki ocznej, wykonanych w Klinice Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 3, s. 303-307, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst135/168
Autorzy: Magdalena Włodarczyk, Agata Wesołek-Czernik, Aleksandra Synder, Ewa Szkudlarek, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Ciśnienie śródgałkowe po fakoemulsyfikacji we wczesnym okresie pooperacyjnym.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 1/2 suppl., s. 194-195, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst136/168
Autorzy: Joanna A[nna] Stępień, Herbert Jaegle, Maciej W[ojciech] Stępień, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Elektroretinogram wieloogniskowy.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 3, s. 364-370, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst137/168
Autorzy: Ewa Bilińska, Agnieszka Moll, Grażyna Kowalczyk, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Epidemiologia zaćmy w materiale Kliniki Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 3, s. 450-452, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst138/168
Autorzy: Piotr Jurowski, Roman Goś, Andrzej Kapica, Małgorzata Zdzieszyńska.
Tytuł: Jaskra wtórna w jednostronnym zaniku tęczówki w stulecie opisu choroby. Opis przypadku.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 1/2, s. 80-82, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst139/168
Autorzy: Jerzy Z[ygmunt] Nowak, Anna Wiktorowska-Owczarek.
Tytuł: Neowaskularyzacja w tkankach oka - mechanizmy i rola czynników pro- i antyangiogennych.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 1/2, s. 90-97, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst140/168
Autorzy: Ewa Bilińska, Agata Wesołek-Czernik, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Niezborność indukowana chirurgicznie po fakoemulsyfikacji zaćmy.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 6, s. 756-759, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst141/168
Autorzy: Aleksandra Synder, Ewa Augustyniak, Iwona Laudańska-Olszewska, Agata Wesołek-Czernik.
Tytuł: Ocena parametrów przepływu krwi w tętnicach zewnętrznych oka u chorych z jaskrą pierwotną otwartego kąta przed i po leczeniu operacyjnym.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 1/2 suppl., s. 206-208, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst142/168
Autorzy: Edyta Pel-Przybyszewska, Ewa Szkudlarek, Anna Szkudlarek, Jerzy Nawrocki.
Tytuł: Ocena wyników operacyjnego leczenia otworów w plamce.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 3, s. 321-324, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst143/168
Autorzy: Dorota Pałenga-Pydyn, Hanna Grymin, Grażyna Kowalska, Piotr Langner, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Odległe wyniki trabekulektomii u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego i zamkniętego kąta.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 1/2, s. 176-178, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst144/168
Autorzy: Agnieszka Moll, Anna Niwald, Mirosława Grałek, Małgorzata Stolarska.
Tytuł: Powikłania okulistyczne w białaczkach i chłoniakach złośliwych u dzieci.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 6, s. 783-787, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst145/168
Autorzy: Aleksandra Synder, Iwona Laudańska-Olszewska, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Wpływ pozostawienia środka wiskoelastycznego w komorze przedniej oka na wczesne wyniki i powikłania po trabekulektomii.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 6, s. 749-752, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst146/168
Autorzy: Edyta Pel-Przybyszewska, Ewa Szkudlarek, Anna Szkudlarek, Jerzy Nawrocki.
Tytuł: Zastosowanie błękitu trypanu w leczeniu otworów plamki.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 3 suppl., s. 503-505, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst147/168
Autorzy: Anna Broniarczyk-Loba, Wojciech Omulecki, Olimpia Nowakowska, Beata Latecka-Krajewska.
Tytuł: Zastosowanie toksyny botulinowej jako testu diagnostycznego w przypadku obustronnego zespołu Stillinga - Turka - Duane'a (STD) wykrytego w trakcie przygotowań do operacji zaćmy.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 4/5, s. 666-669, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst148/168
Autorzy: Magdalena Pilas-Pomykalska, Małgorzata Łuczak, Janusz Czajkowski, Piotr Woźniak, Przemysław Oszukowski.
Tytuł: Zmiany ciśnienia wewnątrzgałkowego w przebiegu ciąży.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 1/2 suppl., s. 238-239, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst149/168
Autorzy: Piotr Jurowski, Roman Goś, Grzegorz Owczarek.
Tytuł: Zmiany temperatury powierzchni oka po różnych metodach znieczulenia miejscowego - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 4/5, s. 557-560, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst150/168
Autorzy: Agnieszka Moll, Anna Niwald, Mirosława Grałek.
Tytuł: Zmiany w narządzie wzroku w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego wieku dziecięcego.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol.106, nr 6, s. 806-808, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst151/168
Autorzy: Ewa Bilińska, Jerzy Nawrocki.
Tytuł: Chirurgia zaćmy w oczach po witrektomii z trwałą tamponadą olejem silikonowym.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2003 : Vol. 105, nr 1/2, s. 9-12, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst152/168
Autorzy: Piotr Jurowski.
Tytuł: Ocena niezborności we wczesnym okresie po operacji zaćmy w zależności od sposobu otwarcia komory przedniej.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2003 : Vol. 105, nr 1/2, s. 27-30, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst153/168
Autorzy: Ewa Bilińska, Jerzy Nawrocki.
Tytuł: Ocena wyników operacji zaćmy w oczach po usunięciu oleju silikonowego.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2003 : Vol. 105, nr 1/2, s. 17-20, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst154/168
Autorzy: Ewa Bilińska, Jerzy Nawrocki.
Tytuł: Ocena wyników operacji zaćmy z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej w oczach po witrektomii.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2003 : Vol. 105, nr 1/2, s. 13-16, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst155/168
Autorzy: Anna Broniarczyk-Loba, Olimpia Nowakowska.
Tytuł: Operacyjne leczenie zezów rozbieżnych okresowych u młodzieży i dorosłych metodą szwów regulowanych.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2003 : Vol. 105, nr 1/2, s. 63-65, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst156/168
Autorzy: Anna Broniarczyk-Loba, Olimpia Nowakowska, Iwona Laudańska-Olszewska, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Postępy w diagnostyce i leczeniu operacyjnym zeza u młodzieży i dorosłych.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2003 : Vol. 105, nr 6, s. 410-413, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst157/168
Autorzy: Piotr Jurowski.
Tytuł: Przyczyny niezborności pooperacyjnej.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2003 : Vol. 105, nr 1/2, s. 82-84, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst158/168
Autorzy: Olimpia Nowakowska, Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Dwojenie jako wskazanie do operacji zeza przy uszkodzeniach plamki - prezentacja chorych.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2002 : Vol. 104, nr 5/6, s. 412-414, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst159/168
Autorzy: Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Jednoczesne usunięcie zaćmy obu oczu z wszczepieniem soczewek tylnokomorowych.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2002 : Vol. 104, nr 2, s. 96-98, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst160/168
Autorzy: Wojciech Omulecki, Beata Latecka-Krajewska, Dorota Pałenga-Pydyn, Aleksandra Synder.
Tytuł: Leczenie przemieszczonych soczewek u chorych z zespołem Marfana z zastosowaniem witrektomii i soczewek wewnątrzgałkowych.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2002 : Vol. 104, nr 1, s. 19-22, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst161/168
Autorzy: Irena Suprunowicz, Hanna Grymin, Witold Gajewicz, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Masywny krwotok podnaczyniówkowy jako późne powikłanie trabekulektomii.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2002 : Vol. 104, nr 3/4, s. 260-263, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst162/168
Autorzy: Aleksandra Synder, Aleksandra Omulecka, Marzena Ratyńska, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Ocena komórek nabłonka soczewki w mikroskopie świetlnym i elektronowym oraz metodami immunohistochemicznymi w zaćmach różnego typu.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2002 : Vol. 104, nr 5/6, s. 369-373, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst163/168
Autorzy: Wojciech Omulecki, Aleksandra Synder, Katarzyna Stolarska.
Tytuł: Usuwanie zwichniętych soczewek metodą fakoemulsyfikacji w komorze szklistej.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2002 : Vol. 104, nr 5/6, s. 377-380, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst164/168
Autorzy: Agata Wesołek-Czernik.
Tytuł: Wpływ usunięcia oleju silikonowego na ciśnienie wewnątrzgałkowe w oczach po witrektomii.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2002 : Vol. 104, nr 3/4, s. 219-221, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst165/168
Autorzy: Agata Wesołek-Czernik, Jerzy Nawrocki.
Tytuł: Wyniki leczenia powtórnego odwarstwienia siatkówki po usunięciu oleju silikonowego.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2002 : Vol. 104, nr 1, s. 27-29, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst166/168
Autorzy: Piotr Jurowski, Roman Goś, Jolanta Kunert-Radek.
Tytuł: Zastosowanie analogu somatostatyny (Octreotydu) w leczeniu zapalenia nerwu wzrokowego, siatkówki i naczyniówki na tle sarkoidozy - opis przypadku.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2002 : Vol. 104, nr 3/4, s. 266-269
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst167/168
Autorzy: Ewa Bilińska, Jerzy Nawrocki, Irena Suprunowicz, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Zmiany refrakcji po operacji zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej w oczach po uprzednio wykonanej witrektomii.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2002 : Vol. 104, nr 5/6, s. 344-346, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst168/168
Autorzy: Dariusz A[ntoni] Szabela, Dorota Pałenga-Pydyn.
Tytuł: Przydatność badania ostrości wzroku za pomocą wzrokowych potencjałów wywołanych.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2001 : Vol. 103, nr 2, s. 141-144, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi