Zapytanie: KARDIOL DYPL
Liczba odnalezionych rekordów: 99Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/99

Autorzy: Katarzyna Matyjas, Agnieszka Stasiak-Maszke, Michał Kałowski, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Czwarta uniwersalna definicja zawału serca - od teorii do praktyki
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2018 : vol. 17, nr 6, s. 18-22
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

2/99
Autorzy: Filip Pawliczak, kamila Cygulska, Piotr Lipiec.
Tytuł: Echokardiografia kontrastowa w świetle aktualnych wytycznych
Tytuł angielski: Contrast echocardiography in the context of recent guidelines
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2018 : Vol. 17, nr 4, s. 59-66, Sum.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

3/99
Autorzy: Katarzyna Wdowiak-Okrojek, Piotr Lipiec.
Tytuł: Ocena funkcji rozkurczowej w świetle aktualnych wytycznych
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2018 : Vol. 17, nr 3, s. 58-62
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/99
Autorzy: Michał Kałowski, Irmina Urbanek, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Postępowanie u chorych z wadami zastawkowymi w myśl nowych wytycznych ESC/EACTS
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2018 : vol. 17, nr 1, s. 17-23
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

5/99
Autorzy: Irmina Urbanek, Michał Kałowski, Krzysztof Wranicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Skuteczna i bezpieczna terapia antyarytmiczna - omówienie konsensusu EHRA 2018
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2018 : vol. 17, nr 5, s. 19-26
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

6/99
Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Paweł Ptaszyński.
Tytuł: Stymulator modulujący kurczliwość mięśnia sercowego - nowa opcja terapeutyczna dla chorych z niewydolnością serca
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2018 : vol. 17, nr 2, s. 69-75
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

7/99
Autorzy: Dominika Filipiak-Strzecka, Tomasz Stanisławski, Piotr Lipiec.
Tytuł: Zastosowanie kieszonkowych ultrasonografów u pacjentów z chorobami układu krążenia
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2018 : Vol. 17, nr 1, s. 56-60
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

8/99
Autorzy: Jerzy Krzysztof Wranicz, Zbigniew Szafraniec.
Tytuł: Dezaktywacja automatycznego wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora
Tytuł angielski: Deactivation of automatic icd devices
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2017 : Vol. 16, nr 3, s. 67-73
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

9/99
Autorzy: Ewa Szymczyk, Piotr Lipiec.
Tytuł: Dysfunkcja sztucznej zastawki aortalnej
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2017 : Vol. 16, nr 4, s. 90-95
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

10/99
Autorzy: Ewa Szymczyk, Piotr Lipiec.
Tytuł: Echokardiografia przezprzełykowa przed zabiegiem kardiowersji u pacjentów z migotaniem przedsionków
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2017 : Vol. 16, nr 3, s. 79-83
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

11/99
Autorzy: Paulina Wejner-Mik, Piotr Lipiec.
Tytuł: Echokardiografia u gorączkującego pacjenta po wymianie zastawki.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2017 : Vol. 16, nr 2, s. 70-77
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

12/99
Autorzy: Michał Kałowski, Irmina Urbanek, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Konsensus ekspertów ISHNE-HRS z 2017 r. dotyczący monitorowania EKG - omówienie najważniejszych zagadnień
Tytuł angielski: 2017 ISHNE-HRS expert consensus on ecg monitoring - discussion of key aspects
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2017 : Vol. 16, nr 9/10, s. 19-25
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

13/99
Autorzy: Michał Kałowski, Irmina Urbanek, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Lekarskie wademekum - nowe wytyczne ESC dotyczące zawału mięśnia sercowego z przetrwałym uniesieniem odcinka ST
Tytuł angielski: Medical handbook - new ESC guide lines on STEMI management
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2017 : Vol. 16, nr 11/12, s. 33-39
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

14/99
Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Niebezpieczny taniec dwóch arytmii - o zjawisku wzajemnego wywoływania się zaburzeń rytmu serca
Tytuł angielski: Dangerous dance of two arrhythmias - reciprocal induction of abnormal cardiac rhythms
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2017 : Vol. 16, nr 5, s. 72-77
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

15/99
Autorzy: Zbigniew Szafraniec, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Pacjentka z powikłaniami elektroterapii.
Tytuł angielski: Case report: complications of electrotherapy in a female patient
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2017 : Vol. 16, nr 3//4, s. 65-69
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

16/99
Autorzy: Monika Różycka-Kosmalska, Michał Kałowski, Marcin Kosmalski, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Powikłania sercowo-naczyniowe leczenia onkologicznego - omówienie na podstawie konsensusu ESC 2016.
Tytuł angielski: Cardiovascular complications of oncological treatment - review based on 2016 esc consensus statement.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2017 : Vol. 16, nr 7/8, s. 31-38
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

17/99
Autorzy: Karolina Kupczyńska, Piotr Lipiec.
Tytuł: Stenoza aortalna u pacjenta z niską frakcją wyrzutową lewej komory
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2017 : Vol. 16, nr 6, s. 70-77
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

18/99
Autorzy: Paulina Wejner-Mik, Piotr Lipiec.
Tytuł: Wada zastawkowa czy zmiana senilna? - wątpliwości w badaniach echokardiograficznych starszych pacjentów.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2017 : Vol. 16, nr 1, s. 75-80
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

19/99
Autorzy: Michał Kałowski, Irmina Urbanek, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Wytyczne ESC dotyczące postępowania w niewydolności serca 2016 - omówienie najważniejszych zaleceń.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2017 : Vol. 16, nr 2, s. 18-24
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

20/99
Autorzy: Irmina Urbanek, Michał Kałowski, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Wytyczne ESC/EAS dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych 2016 - omówienie najważniejszych zaleceń.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2017 : Vol. 16, nr 3, s. 19-24
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

21/99
Autorzy: Michał Kałowski, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Wytyczne European Society of Cardiology dotyczące migotania przedsionków 2016-omówienie najważniejszych zaleceń
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2017 : Vl. 16, nr 1, s. 21-27
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

22/99
Autorzy: Michał Kałowski, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Elektroterapia serca za pomocą urządzeń wszczepialnych.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2016 : Vol. 15, nr 9-10, s. 68-75, Sum.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

23/99
Autorzy: Anna Wojtczak.
Tytuł: Farmakogenetyka i kardiologia-polimorfizm genetyczny cytochromu P450.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2016 : Vol. 15, nr 7-8, s. 26-30
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

24/99
Autorzy: Marlena Broncel.
Tytuł: Monitorowanie leczenia statynami.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2016 : Vol. 15, nr 2, 8 s.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

25/99
Autorzy: Marzenna Zielińska, Michał Kacprzak.
Tytuł: Najczęstsze błędy w diagnostyce bólu w klatce piersiowej.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2016 : Vol. 15, nr 9-10, s. 59-67
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

26/99
Autorzy: Dawid Miśkowiec, Piotr Lipiec.
Tytuł: Ocena żywotności mięśnia sercowego w praktyce klinicznej.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2016 : Vol. 15, nr 7-8, s. 48-56
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

27/99
Autorzy: Paulina Wejner-Mik, Piotr Lipiec.
Tytuł: Wypadanie spoidła zastawki mitralnej - mało znany (i rzadko rozpoznawany) mechanizm niedomykalności mitralnej.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2016 : Vol. 15, nr 6, s. 86-90
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

28/99
Autorzy: Jerzy Krzysztof Wranicz, Anna Nowek.
Tytuł: Kamizelka ICD - wskazania, dotychczasowe doświadczenia, perspektywy i ograniczenia.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2015 : Vol. 14, nr 5/6, s. 59-71
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

29/99
Autorzy: Marlena Broncel.
Tytuł: Przewlekła obturacyjna choroba płuc i współistniejąca niewydolność serca - trudności diagnostyczno- terapeutyczne.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2015 : Vol. 14, nr 5/6, s. 44-50
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

30/99
Autorzy: Małgorzata Lelonek, Inga Huziuk.
Tytuł: Znaczenie długoterminowej terapii trimetazydyną w stabilnej chorobie wieńcowej.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2015 : Vol. 14, wyd. spec. kwiecień, 8 s.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

31/99
Autorzy: Małgorzata Lelonek, Karolina Wojtczak-Soska.
Tytuł: Ponowne hospitalizacje w niewydolności serca
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2014 : Vol. 13, nr 6, s. 14-21
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

32/99
Autorzy: Tomasz Rechciński.
Tytuł: Nowe biomarkery w chorobach serca i naczyń.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2013 : Vol. 12, nr 12, s. 11-15
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

33/99
Autorzy: Michał Kacprzak, Marzenna Zielińska.
Tytuł: Hiponatremia w codziennej pracy kardiologa
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2012 : Vol. 11, nr 6, s. 9-16
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

34/99
Autorzy: Małgorzata Kurpesa.
Tytuł: Omdlenia u młodocianych i młodych dorosłych.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2012 : Vol. 11, nr 1, s. 43-48
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

35/99
Autorzy: Anna Ledakowicz-Polak, Ilona Kurnatowska, Marzenna Zielińska.
Tytuł: Rola ultrafiltracji w leczeniu chorych z niewydolnością serca
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2012 : Vol. 11, nr 2, s. 16-24
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

36/99
Autorzy: Marcin Barylski, Andrzej Bissinger, Beata Wożakowska-Kapłon, Grzegorz Opolski.
Tytuł: Kontrola częstości rytmu komór w migotaniu przedsionków w świetle najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2011 : Vol. 10, nr 2, s. 35-47
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

37/99
Autorzy: Jarosław Drożdż.
Tytuł: Migotanie przedsionków u pacjentów z niewydolnością serca
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2011 : Vol. 10, nr 2, s. 94-100
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

38/99
Autorzy: Piotr Lipiec, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Nowe techniki w kardiologii: naukowy gadżet czy przydatne narzędzie?
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2011 : Vol. 10, nr 4, s. 34-42
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

39/99
Autorzy: Iwona Cygankiewicz.
Tytuł: Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia u sportowców. Kardiologia po dyplomie.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2011 : Vol. 10, nr 1, s. 33-39
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

40/99
Autorzy: Tomasz Kostka, Joanna Kostka.
Tytuł: Czy aktywność fizyczna opóźnia starzenie się układu krążenia?
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2010 : Vol. 9, nr 1, s. 41-44
Uwagi: Zesz. Eduk.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

41/99
Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Artur Klimczak, Jan Ruta, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Rola wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów w przewlekłej zastoinowej niewydolności serca.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2010 : Vol. 91, nr 1, s. 71-77
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

42/99
Autorzy: Edward Koźluk, Piotr Lodziński, Marek Kiliszek, Agnieszka Piątkowska, Sylwia Gaj, Jarosław D. Kasprzak, Grzegorz Opolski.
Tytuł: Spełnione marzenie elektrofizjologów: jedna elektroda typu lasso do mapowania i ablacji okrążającej ujścia żył płucnych.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2009 : Vol. 8, nr 12, s. 69-74
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

43/99
Autorzy: Anna Jegier.
Tytuł: Sport dla osób z nadciśnieniem tętniczym - wskazania i ograniczenia.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2010 : Vol. 9, nr 1, s. 34-40
Uwagi: Zesz. Eduk.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

44/99
Autorzy: Marcin Kurowski, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Sport wyczynowy a astma i choroby alergiczne.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2010 : Vol. 9, nr 1, s. 45-51
Uwagi: Zesz. Eduk.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

45/99
Autorzy: Marek Maciejewski, Katarzyna Piestrzeniewicz, Agata Bielecka-Dąbrowa.
Tytuł: Elementarz echokardiograficznych konsultacji: pacjent po chemioterapii.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2009 : Vol. 8, nr 11, s. 52-59
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

46/99
Autorzy: Maciej Banach, Jacek Rysz.
Tytuł: Komentarz do art.: Feig D.I., Kang D-H., Johnson R.J.: Kwas moczowy a ryzyko sercowo-naczyniowe. Kardiol Dypl 2009; 8 (2) : 30-40
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2009 : vol. 8, nr 2, s. 41-43
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

47/99
Autorzy: Jerzy Krzysztof Wranicz, Jan Ruta.
Tytuł: Komentarz do art.: Myerburg R.J.: Stosowanie implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów u osób po zawale mieśnia sercowego. Kardiol Dypl 2009; 8 (4) : 12-21
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2009 : Vol. 8, nr 4, s. 24-25
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

48/99
Autorzy: Małgorzata Kurpesa.
Tytuł: Przerost mięśnia sercowego w zapisie EKG - nie tylko wysokie załamki R.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2009 : Vol. 8, nr 10, s. 52-55
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

49/99
Autorzy: Zbigniew Szafraniec, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Terapia resynchronizująca - praktyczny przewodnik.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2009 : Vol. 8, nr 12, s. 82-91
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

50/99
Autorzy: Maciej Banach, Marcin Barylski, Jan Kowalski, Aleksander Goch, Krzysztof J. Filipiak.
Tytuł: Aktualne zasady stosowania statyn w chorobach serca i naczyń.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2008 : Vol. 7, nr 2, s. 13-29
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

51/99
Autorzy: Józef Drzewoski.
Tytuł: Komentarz do art.: Eckel R.H.: Niechirurgiczne leczenie otyłości u dorosłych. Kardiol Dypl 2008; 7 (7) : 12-21
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2008 : Vol. 7, nr 7, s. 21-23
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

52/99
Autorzy: Marcin Barylski, Krzysztof J. Filipiak, Maciej Banach, Jan Kowalski.
Tytuł: Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w pierwotnej i wtórnej profilaktyce choroby niedokrwiennej serca.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2008 : Vol. 7, nr 9, s. 13-28
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

53/99
Autorzy: Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Komentarz do art.: Parthasarathy H.K., MacDonald T.M.: Antagoniści receptora mineralokortykosteroidowego. Kardiol Dypl 2007; 6(9) : 93-100
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2007 : Vol. 6, nr 9, s. 103-104
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

54/99
Autorzy: Józef Drzewoski.
Tytuł: Komentarz do art.: Przybysz B., Filipiak K.J.: Rosiglitazon a serce - bezpieczny czy nie? Krótka historia wydarzeń od maja 2007. Kardiol Dypl 2007; 6 (9) : 12-17
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2007 : Vol. 6, nr 9, s. 18-19
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

55/99
Autorzy: Edyta Płońska-Gościniak, Jarosław D. Kasprzak, Andrzej Szyszka, Andrzej Gackowski, Tomasz Kukulski, Zbigniew Gąsior.
Tytuł: Algorytm badania echokardiograficznego - podsumowanie.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, nr 9, s. 74-79
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

56/99
Autorzy: Edward Koźluk, Marek Kiliszek, Łukasz Małek, Piotr Lodziński, Przemysław Stolarz, Michał Plewka, Jarosław D. Kasprzak, Grzegorz Opolski.
Tytuł: Arytmie uwarunkowane genetycznie - część I. Ablacja podłoża wyzwalającego wyładowania ICD migotania przedsionków z użyciem ICE w zespole wydlużonego QT.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, nr 8, s. 57-68
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

57/99
Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Ciąża u kobiet z wrodzoną wadą serca.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, nr 3, s. 42-49
Uwagi: Zesz. Eduk.; Choroby serca u ciężarnych / red. Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jan Wilczyński
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

58/99
Autorzy: Maciej Kośmider, Andrzej Kobyłecki.
Tytuł: Farmakoterapia wspomagająca zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, nr 1, s. 47-50
Uwagi: Choroba wieńcowa - wybór opcji terapeutycznych / red. Adam Witkowski
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

59/99
Autorzy: Maria Krzemińska-Pakuła, Małgorzata Kurpesa.
Tytuł: Farmakoterapia zaburzeń rytmu u kobiet w ciąży.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, nr 3, s. 19-25
Uwagi: Zesz. Eduk.; Choroby serca u ciężarnych / red. Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jan Wilczyński
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

60/99
Autorzy: Józef Drzewoski.
Tytuł: Komentarz do art.: Boh M., Opolski G., Poloński L., Zambrzycki K., Poredos P., Ceska R.: Porównaie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania atorwastatyny generycznej i referencyjnej u osób zwiększonego ryzyka wieńcowego z hiperlipidemią. Kardiol Dypl 2006; 5 (wyd. spec.) : 3-9
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2006 : vol. 5, -, s. 9-11
Uwagi: wyd. spec.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

61/99
Autorzy: Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Komentarz do art.: Chang A., Gibson C.M.: Ocena perfuzji miokardium w świeżym zawale serca - jak blisko praktyki? Kardiol Dypl 2006; 5 (7) : 30-40
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2006 : vol. 5, nr 7, s. 41-42
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

62/99
Autorzy: Maria Krzemińska-Pakuła, Łukasz Chrzanowski, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Nowe horyzonty echokardiografii - jak to będzie wyglądać w przyszłej dekadzie?
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, nr 3, s. 10-18
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

63/99
Autorzy: Marek Nowiczewski, Jan Wilczyński, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Opieka nad noworodkiem matki z chorobami i zaburzeniami rytmu serca.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, nr 3, s. 75-79
Uwagi: Zesz. Eduk.; Choroby serca u ciężarnych / red. Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jan Wilczyński
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

64/99
Autorzy: Elżbieta Dułak, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Pierwotna kardiomiopatia rozstrzeniowa.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, nr 5, s. 64-67
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

65/99
Autorzy: Katarzyna Janiak, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Współczesne standardy echokardiografii płodowej u ciężarnych z chorobami serca i zaburzeniami rytmu.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, nr 3, s. 80-88
Uwagi: Zesz. Eduk.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

66/99
Autorzy: Andrzej Lubiński, Monika Lica-Gorzańska.
Tytuł: Zapobieganie nagłej śmierci sercowej u pacjentów z kardiomiopatią przerostową i arytmogenną kardiomiopatią prawej komory serca.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, nr 5, s. 68-71
Uwagi: Zesz. Eduk.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

67/99
Autorzy: Lidia Biesiada, Jan Wilczyński, Grzegorz Krasomski.
Tytuł: Zasady opieki perinatalnej w porodzie ciężarnych z chorobami i zaburzeniami rytmu serca.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, nr 3, s. 70-74
Uwagi: Zesz. Eduk.; Choroby serca u ciężarnych / red. Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jan Wilczyński
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

68/99
Autorzy: Jan Wilczyński, Piotr Hincz, Mariusz Grzesiak.
Tytuł: Zasady opieki przedporodowej oraz prowadzenie porodu w ciążach powikłanych wadą serca płodu.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, nr 3, s. 86-88
Uwagi: Zesz. Eduk.; Choroby serca u ciężarnych / red. Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jan Wilczyński
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

69/99
Autorzy: Michał Plewka.
Tytuł: Co nowego w diagnostyce obrazowej w 2005 r.?
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 4, s. 93-95
Uwagi: XXVII Congress of the European Society of Cardiology 2005
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL

70/99
Autorzy: Jacek Golański, Cezary Watała.
Tytuł: Czy laboratoryjne monitorowania leczenia kwasem acetylosalicylowym jest celowe?
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 2, s. 21-25
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

71/99
Autorzy: Łukasz Figiel, Piotr Lipiec, Magdalena Kłosińska, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Diagnostyka biochemiczna ostrych zespołów wieńcowych.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 4, s. 13-24
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

72/99
Autorzy: Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska.
Tytuł: Diagnostyka radioizotopowa w ocenie niedokrwienia i żywotności mięśnia sercowego.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 4, s. 51-62
Uwagi: Zeszyty edukacyjne: Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna w świetle najnowszych standardów postepowania
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

73/99
Autorzy: Łukasz Chrzanowski.
Tytuł: Echokardiografia obciążeniowa.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 4, s. 47-50
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

74/99
Autorzy: Cezary Watała, Jacek Golański.
Tytuł: Fizjologiczne i molekularne mechanizmy oporności na kwas acetylosalicylowy.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 2, s. 16-20
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

75/99
Autorzy: Tomasz Jeżewski.
Tytuł: Kardiologia interwencyjna - aktualności 2005.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 4, s. 91-93
Uwagi: XXVII Congress of the European Society of Cardiology 2005
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL

76/99
Autorzy: Magdalena Kłosińska.
Tytuł: Kliniczna ocena funkcji śródbłonka.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 4, s. 67-68
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

77/99
Autorzy: Józef Drzewoski.
Tytuł: Komentarz do art.: Eimer M.I., Stone N.J.: Zaburzenia lipidowe u osób w podeszłym wieku. Leczenie oparte na dowodach medycznych. Kardiol Dypl 2005; 4 (4) : 27-39
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 4, s. 40-43
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

78/99
Autorzy: Ewa Sewerynek.
Tytuł: Komentarz do art.: Pearce E.N.: Niedoczynność tarczycy a dyslipidemia: nowoczesne poglądy i metody postępowania. Kardiol Dypl 2005; 4 (6) : 10-20
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 6, s. 20-23
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

79/99
Autorzy: Michał Nowicki.
Tytuł: Komentarz do art.: Vallon V., Blantz R., Thomson S.: Paradoks solny i jego możliwe implikacje w leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę. Kardiol Dypl 2005; 4 (8) : 58-66
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : vol. 4, nr 8, s. 68-70
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

80/99
Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Wcisło.
Tytuł: Metody obrazowe w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 4, s. 25-29
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

81/99
Autorzy: Michał Nowicki, Anna Masajtis.
Tytuł: Nefropatia pokontrastowa - nowy problem inwazyjnej diagnostyki i terapii kardiologicznej.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 7, s. 84-90
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

82/99
Autorzy: Tomasz Rudziński.
Tytuł: Nowe możliwości diagnostyczno-terapeutyczne w elektrokardiologii inwazyjnej.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 4, s. 95-96
Uwagi: XXVII Congress of the European Society of Cardiology 2005
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL

83/99
Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Łukasz Figiel.
Tytuł: Oporność na kwas acetylosalicylowy - nowy problem pajentów z chorobami układu krążenia.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 2, s. 26-32
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

84/99
Autorzy: Małgorzata Kurpesa.
Tytuł: Ostre zespoły wieńcowe - obraz EKG a postępowanie współczesnego lekarza.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 4, s. 6-12
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

85/99
Autorzy: Piotr Kuna, Izabela Bogus-Buczyńska.
Tytuł: Reakcje alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 2, s. 39-43
Uwagi: Zeszyty edukacyjne Aspirynoopormość
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

86/99
Autorzy: Zbigniew Bednarkiewicz.
Tytuł: Zastosowanie elektroterapii, stałej stymulacji, resynchronizacji i kardiowerterów-defibrylatorów u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2005 : Vol., nr 4, s. 78-81
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

87/99
Autorzy: Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Jak leczyć chorobę niedokrwinną serca inhibitorami konwertazy angiotensyny - praktyczne implikacje wyników badania EUROPA.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2004 : Vol. 3, wyd. spec., s. 3-10
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

88/99
Autorzy: Michał Plewka.
Tytuł: Komentarz do art.: Chambers J.: Stenoza aortalna z niskim gradientem i obniżoną frakcją wyrzutową. Kardiol Dypl 2004; 3 (9) : 37-42
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2004 : vol. 3, nr 9, s. 43-44
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

89/99
Autorzy: Józef Drzewoski.
Tytuł: Komentarz do art.: Goyal A., Petersen J.L., Mahaffey K.W.: Ocena i leczenie zaburzeń lipidowych i zaburzeń metaolizmu gluozy w trakcie ostrych zespołów wieńcowych. Kardiol Dypl 2004; 3 (10) : 9-19
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2004 : vol. 3, nr 10, s. 19-22
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

90/99
Autorzy: Jarosław Drożdż.
Tytuł: Komentarz do art.: Habib G.: Ryzyko zatorowości w podostrym bakteryjnym zapaleniu wsierdzia: echokardiograficzne wyznaczniki ryzyka oraz rola echokardiografii przezprzełykowej. Kardiol Dypl 2004; 3 (6) : 8-15
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2004 : Vol. 3, nr 6, s. 15-16
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

91/99
Autorzy: Józef Drzewoski.
Tytuł: Komentarz do art.: Ruland S., Gorelick P.B.: Czy leki hipolipemizujce i hipotensyjne zapobiegają udarom inaczej niż przez zwalczanie czynników ryzyka? Kardiol Dypl 2004; 3 (2) : 39-48
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2004 : Vol. 3, nr 2, s. 48-50
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

92/99
Autorzy: Michał Nowicki.
Tytuł: Komentarz do art.: Sica D.A.: Stosowanie antagonistów receptora angiotensyny a czynność nerek: znaczenie kliniczne. Kardiol Dypl 2004; 3 (1) : 32-34
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2004 : vol. 3, nr 1, s. 36-37
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

93/99
Autorzy: Maciej Banach.
Tytuł: Konsekwencje błędów w pomiarach i ocenie lipidów.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2004 : Vol. 3, nr 4, s. 39-49
Uwagi: Tłumaczenie
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL

94/99
Autorzy: Piotr Lipiec, Barbara Uznańska, Michał Plewka, Jarosław Drożdż, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Kardiomiopatia przerostowa - opis przypadku.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2003 : Vol. 2, nr 2, s. 85-87
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

95/99
Autorzy: Józef Drzewoski.
Tytuł: Komentarz do art.: Crook E.D., Velusamy L.: Czy obniżanie docelowego ciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą ma uzasadnienie? Kardiol Dypl 2003; 2 (6) : 37-46
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2003 : vol. 2, nr 6, s. 46-48
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

96/99
Autorzy: Józef Drzewoski.
Tytuł: Komentarz do art.: Fleischmann E.H., Schmieder R.E.: Czy wszystkie klasy leków hipotensyjnych jednakowo zmniejszają przerost lewej komory? Kardiol Dypl 2003; 2 (2) : 38-44
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2003 : vol. 2, nr 2, s. 46-48
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

97/99
Autorzy: Józef Drzewoski.
Tytuł: Komentarz do art.: Gomes J.A., Robins S.J., Babikan V.L.: Leczenie zaburzeń lipidowych po udarze mózgu. Kardiol Dypl 2003; 2 (3) : 93-101
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2003 : vol. 2, nr 3, s. 102-103
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

98/99
Autorzy: Jarosław Drożdż.
Tytuł: Komentarz do art.: O'Keefe J.H., Lurk J.T., Kahatapitiya R.C., Haskin J.A.: Układ renina-angiotensyna-aldosteron jako cel terapuetyczny w chorobie wieńcowej. Kardiol Dypl 2003; 2 (5) : 42-52
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2003 : Vol. 2, nr 5, s. 53-54
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

99/99
Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Komentarz do art.: Goldberg A.C.: Konsekwencje kliniczne badań nad statynami. Kardiol Dypl 2002; 1 (6) : 46-52
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2002 : vol. 1, nr 6, s. 52-54
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi