Zapytanie: INŻ BIOMATER
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/24

Autorzy: Anna Sobczyk-Guzenda, Sławomir Owczarek, Maciej Gazicki-Lipman, Hieronim Szymanowski, Jacek Kowalski.
Tytuł: Fotohydrofilowe powłoki TiO2 nanoszone metodą RF PECVD z metaloorganicznego związku wyjściowego
Tytuł angielski: TiO2 potohydrophilic coatings deposited with the RF PECVD technique from organometallic precursors
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2012 : R. 18, -, s. 20-25
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000

2/24
Autorzy: Beata Skibska, Kazimiera H[enryka] Bodek, Mirella Batory.
Tytuł: Możliwości aplikacyjne modyfikowanych proszków węglowych w przemyśle farmaceutyczno-kosmetycznym
Tytuł angielski: Application of modified carbon powders into pharmaceutical and cosmetic industries
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2012 : R. 15, nr 116/117 wyd. spec., s. 99-100
Uwagi: Równol. w jęz. pol. i ang. XXII Konferencja Biomateriałów w medycynie i medycynie weterynaryjnej. Rytro,11-15 października 2012
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PAZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

3/24
Autorzy: Anna Sobczyk-Guzenda, Mariusz Kaczmarek, Justyna Grzywacz, Hieronim Szymanowski, Maciej Gazicki-Lipman, Bogusław Woźniak.
Tytuł: Napełniacze wspomagające proces foto-bio-degradacji medycznych odpadów polimerowych
Tytuł angielski: Fillers enhancing photo-biodegradation of medical polymer wastes
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2012 : R. 18, -, s. 62-65
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000

4/24
Autorzy: K[ryspin] Niedzielski, R[obert] Koktysz, W[ojciech] Bandurka, J[arosław] Woźniak, M[aria] Łączka, K[atarzyna] Cholewa-Kowalska, E[lżbieta] Menaszek.
Tytuł: Aktywność makrofagów i zmiany dystrybucji i koncentracji białek morfogenetycznych kości (BMP-4) oraz kolagenu typu II w sąsiedztwie wszczepów bioaktywnego szkła SZ2. Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2006 : R. 9, nr 58/60, s. 227-230
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

5/24
Autorzy: Katarzyna Banaszek, Leszek Klimek.
Tytuł: Carbon fibre-based posts with cementit universal resin cementation system as a material for restoration of endodontically compromised teeth - sem evaluation of sealing.
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2006 : R. 9, nr 56/57, s. 24-27
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

6/24
Autorzy: K[ryspin] Niedzielski, R[obert] Koktysz, J[arosław] Woźniak, S[tanisław] Mazurkiewicz, K[atarzyna] Cholewa-Kowalska, M[aria] Łączka, M[arcin] Domżalski.
Tytuł: Wstępna ocena mieszaniny bioceramiki nowej generacji z allogennymi przeszczepami kostnymi w badaniach radiologicznych, densytometrycznych i wytrzymałościowych. Badania in vivo
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2006 : R. 9, nr 58/60, s. 231-235
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

7/24
Autorzy: Leszek Klimek, Waldemar Machała.
Tytuł: Mikroskopowa ocena zużycia powierzchni cewników dotętniczych.
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2005 : R. 8, nr 43/44, s. 43-44
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

8/24
Autorzy: Iwona Przybyszewska-Doroś, Wiesława Okrój, Bogdan Walkowiak.
Tytuł: Modyfikacje powierzchni implantów metalicznych.
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2005 : R. 8, nr 43/44, s. 52-62
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

9/24
Autorzy: Leszek Klimek, Jerzy Sokołowski, Marcin Kozakiewicz, Michał Łęski, Katarzyna Banaszek.
Tytuł: Możliwości zastosowania elektronowego mikroskopu skaningowego w badaniach materiałów stomatologicznych.
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2005 : R. 8, nr 43/44, s. 47-51
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

10/24
Autorzy: Leszek Klimek, Waldemar Różański, Zbigniew Jabłonowski, Marek Sosnowski, Rafał Kliś.
Tytuł: Obserwacje zmian mikroskopowych cewników typu Double-J w zależności od czasu utrzymywania ich w drogach moczowych.
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2005 : R. 8, nr 43/44, s. 36-39
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

11/24
Autorzy: Wiesława Okrój, Leszek Klimek, Piotr Komorowski, Bogdan Walkowiak.
Tytuł: Płytki krwi w kontakcie ze stopem tytanu Ti6Al4V i z jego zmodyfikowanymi powierzchniami.
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2005 : R. 8, nr 43/44, s. 13-16
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

12/24
Autorzy: Marta Kamińska, Jacek Szymański, Bogdan Walkowiak.
Tytuł: Przygotowanie biosensora SPR, pracującego w realnym czasie, do badań odkładania się białek na powierzchni tytanu i na warstwach NCD.
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2005 : R. 8, nr 43/44, s. 16-20
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

13/24
Autorzy: Hanna Jerczyńska, Patrycja Barańska, Wiktor Koziołkiewicz, Bogdan Walkowiak, Zofia Pawłowska.
Tytuł: Wzrost komórek śródbłonka na powierzchni wybranych biomateriałów.
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2005 : R. 8, nr 43/44, s. 21-24
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

14/24
Autorzy: Joanna Majak, Witold Jakubowski, Aneta Balcerczyk, Piotr Niedzielski, Bogdan Walkowiak.
Tytuł: Zmiany pojemności antyoksydacyjnej fibroblastów po kontakcie z wybranymi materiałami.
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2005 : R. 8, nr 43/44, s. 63-66
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

15/24
Autorzy: Bogdan Walkowiak.
Tytuł: Biomedyczne skutki kontaktu tkanki z implantem.
Tytuł angielski: Biomedical effect of tissue contact with an implant
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2004 : R. 7, nr 38/42, s. 200-205
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

16/24
Autorzy: M[arta] Pirek, W[iesława] Okrój, I[wona] Przybyszewska, W[itold] Jakubowski, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Chemiczna modyfikacja powierzchni proszku diamentowego.
Tytuł angielski: Chemical surface modification of diamond powder particles
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2004 : R. 7, nr 35/36, s. 36-39
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

17/24
Autorzy: Bogdan Walkowiak, Wiesława Okrój, Iwona Przybyszewska, Marta Pirek, Witold Szymański, Paweł Kosęda, Witold Jakubowski.
Tytuł: Nanokrystaliczny diament (NCD) - nowy i obiecujący materiał dla zastosowań medycznych.
Tytuł angielski: Nanocrystalline diamond (NCD) - a new and promising material for medical applications
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2004 : R. 7, nr 35/36, s. 62-67
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

18/24
Autorzy: W[itold] Jakubowski, W[itold] Szymański, W[iesława] Okrój, I[wona] Przybyszewska-Doroś, M[arta] Pirek, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Podatność powierzchni biomateriału na kolonizację bakteriami zależy od rodzaju tej powierzchni.
Tytuł angielski: A susceptibility of biomaterial surface colonization depends on type of this surface
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2004 : R. 7, nr 38/42, s. 206-207
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

19/24
Autorzy: Dorota Rylska, Leszek Klimek, Jerzy Sokołowski.
Tytuł: The microstructure and corrosion resistance of NiCr base dental alloys obtainted by different methods of casting .
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2004 : R. 25, nr 3, s. 11-15
Uwagi: XVII Physical Metallurgy and Materials Science Conference Advanced materials & technologies AMT '2004 20th-24th June 2004, Lodz, Poland
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

20/24
Autorzy: W[iesława] Okrój, W[itold] Jakubowski, I[wona] Przybyszewska, M[arta] Pirek, P[iotr] Komorowski, M. Mruklik, W[itold] Szymański, P[aweł] Kosęda, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Trombozgodność warstw NCD na powierzchni stopów tytanowych.
Tytuł angielski: Thrombocompatibility of NCD layers on a surface of titanium alloys
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2004 : R. 7, nr 35/36, s. 29-32
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

21/24
Autorzy: K[ryspin] Niedzielski, M. Synder, S[tanisław] Mazurkiewicz, M[aria] Łączka, K[atarzyna] Cholewa-Kowalska, R[obert] Koktysz.
Tytuł: Badania biomechaniczne nowej generacji ceramiki SZ2 jako materiałów kościozastępczych stosowanych w wypełnieniu ubytków kostnych wytworzonych doświadczalnie.
Tytuł angielski: The strenght test analysis with new generation bioceramics SZ2 as a bone substitute of bone filled with experimental bone defect
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2003 : R. 6, nr 28, s. 8-12
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

22/24
Autorzy: K[ryspin] Niedzielski, M. Synder, L[ucyna] Zamorska, M[aria] Łączka, K[atarzyna] Cholewa-Kowalska, M[aria] Żołnierek, E[lżbieta] Menaszek, R[obert] Koktysz.
Tytuł: Badania biozgodności tkankowej materiału SZ2 otrzymanego metodą zol-żel.
Tytuł angielski: Tissue biocompatibility research of the SZ2 material obtained with use of zol-gel method
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2003 : R. 6, nr 28, s.12-16
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

23/24
Autorzy: K[ryspin] Niedzielski, M. Synder, M[aria] Łączka, K[atarzyna] Cholewa-Kowalska, K[rzysztof] Zieliński, R[obert] Koktysz.
Tytuł: Badania histopatologiczne odczynów tkankowych wokół wszczepu bioceramicznego matriału SZ2 otrzymanego metodą zol-żel.
Tytuł angielski: Evolution and type of histological changes in the area adjescent to implanted zol-gel derived ceramic SZ2 biomaterial
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2003 : R. 6, nr 28, s. 3-8
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

24/24
Autorzy: B[ożena] Pietrzyk, L[eszek] Klimek, J. Sokołowski.
Tytuł: Ocena zachowania dwuwarstwowych powłok AL2O3 -TiO2, nakładanych metodą SOL-GEL na podłoża Ni-Cr-Mo, w środowisku sztucznych płynów ustrojowych.
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2002 : R. 5, nr 21, s. 22-26
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi