Zapytanie: HYGEIA PUBL HEALTH
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/25

Autorzy: Piotr Pietrasik, Dariusz Moczulski.
Tytuł: Diagnostyka cukrzycy z wykorzystaniem hemoglobiny glikowanej w trakcie hospitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem chorych z hiperglikemią na czczo
Tytuł angielski: Diagnosis of diabetes mellitus using glycated haemoglobin during hospitalization, especially among patients with fasting hyperglycemia
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2018 : T. 53, nr 3, s. 299-306
Uwagi: UMED 502-03/5-165-02/502-54-075
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

2/25
Autorzy: Irena Bąk-Sypień, Bolesław Karwowski.
Tytuł: Wpływ zafałszowań na jakość zdrowotną żywności.
Tytuł angielski: Influence of adulteration on healthy food quality
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2018 : Vol. 53, nr 1, s. 52-61, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

3/25
Autorzy: Iwona Szadkowska, Krzysztof Szadkowski, Marta Migała, Karolina Bajon-Laskowska, Marzenna Zielinska, Jan Kowalski, Lucjan Pawlicki.
Tytuł: Zmienność zachowań zdrowotnych pacjentów z pierwszym zawałem serca leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej - obserwacja roczna.
Tytuł angielski: Health behavior variations in a group of patients after first myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention 1-year follow-up.
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2016 : Vol. 51, nr 1, s. 77-81
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

4/25
Autorzy: Elżbieta Zdżalik, Iwona Dominiak, Maria Matusiak, Dorota Kilańska.
Tytuł: Pielęgniarka Zdrowia Rodziny versus Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Analiza porównawcza kompetencji.
Tytuł angielski: Family Health Nurse versus Primary Health Care Nurse. Comparative analysis of competences.
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2015 : Vol. 50, nr 2, s. 331-338, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/25
Autorzy: Małgorzata Suwała, Wojciech Drygas.
Tytuł: Przygotowanie przyszłych lekarzy do terapii antytytoniowej wśród pacjentów.
Tytuł angielski: Future physicians' preparedness to conduct anti-nicotine therapy among patients.
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2015 : Vol. 50, nr 1, s. 191-196, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/25
Autorzy: Paulina Tuchowska, Halina Worach-Kardas.
Tytuł: Analiza zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy płuca u kobiet w Polsce i województwie łódzkim.
Tytuł angielski: Analysis of incidence and mortality due to lung cancer in women in Poland and Łódź Voivodeship
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2014 : Vol. 49, nr 1, s. 81-90
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

7/25
Autorzy: Eliza Kowalczyk, Elżbieta Trafalska, Andrzej Grzybowski.
Tytuł: Czynniki wpływające na ocenę przez pacjentów dostępu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Tytuł angielski: Factors influencing the patients' evaluation of access to the primary care physician in the Eastern district of Lodz.
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2014 : Vol. 49, nr 1, s. 166-172, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/25
Autorzy: Małgorzata Suwała, Andrzej Gerstenkorn, Wojciech Drygas.
Tytuł: Jak skutecznie ograniczać palenie tytoniu? Doświadczenia Programu CINDI-WHO w Polsce
Tytuł angielski: How to effectively limit tobacco smoking? Experiences of CINDI-WHO program in Poland
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2014 : Vol. 49, nr 1, s. 26-32, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

9/25
Autorzy: Monika Burzyńska, Beata Ciabiada, Irena Maniecka-Bryła.
Tytuł: Starzenie pomyślne w opinii starszych świadczeniobiorców usług pomocy społecznej
Tytuł angielski: Successful ageing in the opinion of elderly users of social help services
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2014 : Vol. 49, nr 2, s. 318-323, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

10/25
Autorzy: Gabriela Henrykowska, Paulina Nykiel, Jacek Buczyński, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Andrzej Buczyński.
Tytuł: Wpływ nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-III szkół podstawowych na ryzyko występowania nadciśnienia tętniczego
Tytuł angielski: Influence of overweight and obesity on incidence of hypertension in 1st-3rd - form students in primary schools
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2014 : T. 49, nr 4, 833-837, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

11/25
Autorzy: Grażyna Cisińska, Dariusz Moczulski.
Tytuł: Analiza czynników ryzyka cukrzycy na podstawie ankiety FINDRISC.
Tytuł angielski: Analysis of risk factors of diabetes based on FINDRISC survey
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2013 : Vol. 48, nr 2, s. 200-204, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

12/25
Autorzy: Emilia Paszkiewicz-Mes.
Tytuł: Muzykoterapia jako metoda wspomagająca leczenie.
Tytuł angielski: Music therapy as a supportive element in medical care.
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2013 : 48, 2, 168-176
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

13/25
Autorzy: Małgorzata Lewicka, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Krzysztof Mawlichanów, Andrzej Buczyński.
Tytuł: Ocena występowania toksoplazmozy u kobiet ciężarnych w środowisku miejsko-wiejskim powiatu giżyckiego w odniesieniu do populacji ogólnokrajowej.
Tytuł angielski: Estimation of the toxoplasmosis prevalence in pregnant women in the urban.rural Gi.ycko county in reference to the nationwide population
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2013 : Vol. 48, nr 3, 320-326, Streszcz., Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

14/25
Autorzy: Małgorzata Pikala, Irena Maniecka-Bryła.
Tytuł: Ocena zmian w umieralności w województwie łódzkim na tle Polski i Unii Europejskiej
Tytuł angielski: Evaluation of changes in mortality in the Łódź province in comparison with Poland and the European Union
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2013 : Vol. 48, nr 4, s. 520-525, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

15/25
Autorzy: Małgorzata Pikala, Irena Maniecka-Bryła, Marek Bryła.
Tytuł: Trendy umieralności z powodu najczęstszych przyczyn zgonów w województwie łódzkim w latach 1999-2008 - analiza joinpoint regression
Tytuł angielski: Trends in mortality due to major causes of death in the Lodz region from 1999 to 2008 - a joinpoint regression analysis
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2013 : Vol 48, nr 1, s. 28-34
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

16/25
Autorzy: Małgorzata Pikala, Marek Bryła, Jerzy T. Marcinkowski, Irena Maniecka-Bryła.
Tytuł: Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne umieralności w Polsce
Tytuł angielski: Socioeconomic determinants of mortality in Poland
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2013 : Vol. 48, nr 1, s. 35-39
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

17/25
Autorzy: Olga Gajewska, Marek Bryła, Irena Maniecka-Bryła.
Tytuł: Samoocena stanu zdrowia uczestników zajęć Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2012 : Vol. 47, nr 4, s. 453-459, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

18/25
Autorzy: Anna Bednarek-Gejo, Mariusz Mianowany, Paweł Skoczylas, Anna Głowacka.
Tytuł: Świadomość ekologiczna studentów.
Tytuł angielski: Environmental awareness of students
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2012 : Vol. 47, nr 2, s. 201-206, Sum., Streszcz.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

19/25
Autorzy: Małgorzata Jarosik, Anna Garus-Pakowska.
Tytuł: Wiedza i przestrzeganie procedur higienicznych jako element profilaktyki przeciwzakaźnej w pracy pielęgniarek.
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2012 : Vol. 47, nr 2, s. 215-222, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

20/25
Autorzy: Ewa Zimna-Walendzik, Agnieszka Kolmaga, Marta Łaszek, Anna Gawron-Skarbek, Franciszek Szatko.
Tytuł: Wpływ zachowań higieniczno-żywieniowych na występowanie próchnicy u 12-letnich dzieci łódzkich.
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2012 : Vol. 47, nr 4, s. 2-7, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

21/25
Autorzy: Marek Bryła, Ewelina Kulbacka, Irena Maniecka-Bryła.
Tytuł: Rola telewizji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. Cz. I. Wprowadzenie do problematyki.
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2011 : Vol. 46, nr 2, s. 224-229, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

22/25
Autorzy: Marek Bryła, Ewelina Kulbacka, Irena Maniecka-Bryła.
Tytuł: Rola telewizji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. Cz. II. Zachowania prozdrowotne.
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2011 : Vol. 46, nr 2, s. 230-234, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

23/25
Autorzy: Marek Bryła, Ewelina Kulbacka, Irena Maniecka-Bryła.
Tytuł: Rola telewizji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. Cz. III. Zachowania antyzdrowotne.
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2011 : T. 46, 2, 235-243, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

24/25
Autorzy: Agnieszka Kolmaga, Ewa Zimna-Walendzik, Agnieszka Rusińska, Ewa Rychłowska, Elżbieta Trafalska.
Tytuł: Zaburzenia stanu odżywienia dzieci kończących szkołę podstawową w Łodzi a jakość kości. Część I. Ocena parametrów antropometrycznych,subiektywnej aktywności fizycznej i stanu uzębienia.
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2011 : Vol. 46, nr 1, s. 64-70, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

25/25
Autorzy: Irena Maniecka-Bryła, Monika Burzyńska, Marek Bryła.
Tytuł: Czynniki determinujące korzystanie z usług pomocy społecznej przez osoby starsze.
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2010 : Vol. 45, nr 2, s. 189-196, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi