Zapytanie: HEMATOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/32

Autorzy: Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Jan Walewski, Wiesław W. Jędrzejczak, Tadeusz Robak, Monika Prochorec-Sobieszek, Jan Maciej Zaucha, Alina Jankowska-Konsur, Monika Słowińska, Ewa Chmielowska, Lidia Rudnicka, Sebastian Giebel.
Tytuł: Stanowisko polskich ekspertów dotyczace zastosowania leku brentuksymab vedotin w leczeniu chorych na pierwotne chłoniaki skóry CD30+
Tytuł angielski: Polish experts' opinion concerning brentuximab vedotin in the treatment of patients with primary cutaneous lymphomas with CD30 expression
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2018 : T. 9, nr 2, s. 83-89, summ.
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/32
Autorzy: Elżbieta Iskierka-Jażdżewska, Krzysztof Jamroziak.
Tytuł: Etiologia i patogeneza szpiczaka plazmocytowego
Tytuł angielski: The etiology and pathogenesis of plasma cell myeloma
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2015 : T. 6, nr 3, s. 245-263, summ.
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/32
Autorzy: Krzysztof Chojnowski, Jacek Treliński.
Tytuł: Nabyte skazy krwotoczne
Tytuł angielski: Acquired bleeding disorders
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2015 : T. 6, nr 1, s. 103-109, Sum.
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/32
Autorzy: Jacek Treliński.
Tytuł: Nowe perspektywy leczenia przeciwzakrzepowego - środki hamujące czynnik krzepnięcia XI.
Tytuł angielski: New perspectives for antithrombotic therapy - coagulation factor XI as a target.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2015 : T. 6, nr 3, s. 271-277, Sum.
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/32
Autorzy: Tadeusz Robak, Ewa Lech-Marańda, Krzysztof Warzocha.
Tytuł: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
Tytuł angielski: Advances in the diagnosis and treatment of patients with chronic lymphocytic leukemia
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2015 : T. 6, nr 1, s. 19-30, Sum.
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/32
Autorzy: Agnieszka Wierzbowska.
Tytuł: Postępy w leczeniu dorosłych chorych na ostre białaczki
Tytuł angielski: Advances in the treatment of adult patients with acute leukemias
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2015 : T. 6, nr 1, s. 52-62
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/32
Autorzy: Joanna Madzio, Agata Pastorczak, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Podłoże molekularne i perspektywy terapeutyczne ostrej białaczki limfoblastycznej BCR-ABL1-like.
Tytuł angielski: Molecular background and therapeutic perspectives of acute lymphoblastic leukemia BCR-ABL1- like.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2014 : T. 5, nr 2, s. 154-161, Sum.
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

8/32
Autorzy: Krzysztof Warzocha, Ewa Lech-Marańda, Bożena Budziszewska, Marek Dudziński, Dariusz Wołowiec, Andrzej Pluta, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Iwona Hus, Tadeusz Robak.
Tytuł: Rola bendamustyny w przewlekłej białaczce limfocytowej ze szczególnym uwzględnieniem chorych w podeszłym wieku.
Tytuł angielski: The role of bendamustine in chronic lymphocytic leukemia with particular focus on the treatment of elderly patients
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2014 : T. 5, nr 4, s. 285-295
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

9/32
Autorzy: Jacek Treliński.
Tytuł: Nadpłytkowość a powikłania zakrzepowo-zatorowe.
Tytuł angielski: Thrombocytosis and thromboembolic complications.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2013 : T. 4, nr 1, s. 43-50
Uwagi: Epub. 2013 April 10
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

10/32
Autorzy: Marta Bielska, Ewa Lech-Marańda, Agata Pastorczak, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Onkogenne zaburzenia molekularne w podtypach chłoniaków rozlanych z dużych komórek B.
Tytuł angielski: Molecular oncogenic defects in subtypes of diffuse large B-cell lymphoma
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2013 : T. 4, nr 4, s. 333-338, Sum.
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

11/32
Autorzy: Krzysztof Chojnowski.
Tytuł: Postępowanie z małopłytkowością u kobiet w ciąży.
Tytuł angielski: How to approach thrombocytopenia in pregnancy.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2013 : T. 4, nr 1, s. 15-23
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

12/32
Autorzy: Dariusz Wołowiec, Anna Korycka-Wołowiec.
Tytuł: Przewlekła białaczka limfocytowa slow-go - kim są chorzy i jak ich leczyć?
Tytuł angielski: Chronic lymphocytic leukemia "slow-go": what does it mean and how to treat it?
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2013 : T. 4, nr 2, s. 85-96
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

13/32
Autorzy: Ewa Kalinka-Warzocha, Maja Wasylecka-Morawiec, Dorota Jesionek-Kupnicka, Agnieszka Kołacińska.
Tytuł: Chłoniak nieziarniczy w lokoregionalnych węzłach chłonnych u chorej z rakiem piersi.
Tytuł angielski: Non-Hodgkin lymphoma in locoregional lymph nodes in a patient with breast cancer
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2012 : T. 3, nr 4, s. 355-358
Uwagi: Artykuł ten nie został zamieszczony w spisie publikacji Zakładu Patologii za rok 2012.
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

14/32
Autorzy: Patryk Górniak, Agata Pastorczak, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Predyspozycja genetyczna do zachorowania na ostrą białaczkę limfoblastyczną w erze przed i po badaniach całego genomu.
Tytuł angielski: Genetic susceptibility to acute lymphoblastic leukemia pre- and post genome-wide association studies era
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2012 : T. 3, nr 4, s. 281-287, Sum
Uwagi: nie było wpisane w 2012 roku. Patryk Górniak był doktorantem w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii.
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

15/32
Autorzy: Krzysztof Jamroziak.
Tytuł: Choroby układu chłonnego. Szpiczak plazmocytowy.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2011 : T. 2, nr 2, s. 172-174
Uwagi: V Ogólnopolska Konferencja po-ASH, 4-6 marca 2011, Zakopane
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PRZ
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

16/32
Autorzy: Małgorzata Zubowska, Beata Zalewska-Szewczyk, Wanda Stengert, Katarzyna Mycko, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Ciężki niedobór witaminy B12 o nieznanej etiologii u 10-miesięcznej dziewczynki.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2011 : T. 2, nr 1, s. 92-97, Sum.
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED

17/32
Autorzy: Agnieszka Wierzbowska, Agnieszka Pluta.
Tytuł: Inwazyjne zakażenia grzybicze u chorych z neutropenią według zaleceń ECIL-3.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2011 : T. 2, nr 2, s. 140-148
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

18/32
Autorzy: Krzysztof Jamroziak.
Tytuł: Leczenie podtrzymujące w szpiczaku plazmocytowym.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2011 : T. 2, nr 3, s. 257-265
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

19/32
Autorzy: Krzysztof Chojnowski.
Tytuł: Małopłytkowe skazy krwotoczne.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2011 : T. 2, nr 2, s. 199-201
Uwagi: V Ogólnopolska Konferencja po-ASH, 4-6 marca 2011, Zakopane
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PRZ
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

20/32
Autorzy: Jacek Treliński, Krzysztof Chojnowski.
Tytuł: Małopłytkowość w przebiegu infekcji HCV, HIV i Helicobacter pylori infections.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2011 : Vol. 2, nr 4, s. 339-345
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

21/32
Autorzy: Joanna Góra-Tybor.
Tytuł: Najważniejsze doniesienia dotyczące CML z konferencji ASCO i EHA w 2011 roku.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2011 : T. 2, nr 3, s. 276-283
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

22/32
Autorzy: Joanna Góra-Tybor.
Tytuł: Niedokrwistość i transfuzjologia kliniczna.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2011 : T. 2, nr 2, s. 193-194
Uwagi: V Ogólnopolska Konferencja po-ASH, 4-6 marca 2011, Zakopane
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PRZ
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

23/32
Autorzy: Jacek Treliński.
Tytuł: Nowotwory mieloproliferacyjne BCR-ABL(-).
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2011 : T. 2, nr 2, s. 196-198
Uwagi: V Ogólnopolska Konferencja po-ASH, 4-6 marca 2011, Zakopane
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PRZ
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

24/32
Autorzy: Krsytyna Zawilska, Krzysztof Chojnowski, Anna Klukowska, Magdalena Łętowska, Andrzej Mital, Jacek Musiał, Maria Podolak-Dawidziak, Anetta Undas, Jerzy Windyga, Joanna Zdziarska.
Tytuł: Polskie zalecenia postępowania w rzadkich niedoborach osoczowych czynników krzepnięcia.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2011 : T. 2, nr 4, s. 303-310
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

25/32
Autorzy: Agata Pastorczak, Wojciech Młynarski, Tomasz Szczepański.
Tytuł: Prognostyczne i terapeutyczne implikacje zaburzeń genetycznych w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2011 : T. 2, nr 1, s. 43-50
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED

26/32
Autorzy: Krzysztof Jamroziak.
Tytuł: Szpiczak plazmocytowy.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2011 : T. 2, nr 2, s 172-203
Uwagi: V Ogólnopolska Konferencja po-ASH, 4-6 marca 2011, Zakopane
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PRZ
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

27/32
Autorzy: Krzysztof Jamroziak.
Tytuł: Terapia nawrotowego i opornego szpiczaka plazmocytowego.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2011 : T. 2, nr 2, s. 116-130
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

28/32
Autorzy: Joanna Góra-Tybor.
Tytuł: Terapia przewlekłej białaczki szpikowej u kobiet w ciąży.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2011 : T. 2, nr 1, s. 57-62
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

29/32
Autorzy: Aleksandra Jasińska, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Wrodzona neutropenia - diagnostyka i leczenie.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2011 : T. 2, nr 1, s. 63-70, Sum.
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez UMED

30/32
Autorzy: Krzysztof Chojnowski, Maria Podolak-Dawidziak, Jerzy Windyga.
Tytuł: Diagnostyka przedłużonego czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT).
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2010 : T. 1, nr 1, s. 81-86, Sum.
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

31/32
Autorzy: Krzysztof Chojnowski.
Tytuł: Dimer D - diagnostyczny i rokowniczy marker żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2010 : T. 1, nr 2, s. 102-108, Sum.
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

32/32
Autorzy: Jerzy Windyga, Maria Podolak-Dawidziak, Krzysztof Chojnowski.
Tytuł: Zasady rozpoznawania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Czasopismo: Hematologia
Szczegóły: 2010 : T. 1, nr 2, s. 93-101, Sum.
ISSN: 2081-0768
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi