Zapytanie: HELICOBACTER
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/20

Autorzy: A. Jeleń, M. Żebrowska, A. Sałagacka, K[atarzyna] Topolska, M. Mirowski, E. Balcerczak.
Tytuł: Assessment of polymorphism at position C421A of ABCG2 gene in the group of patients with peptic ulcer
Czasopismo: Helicobacter
Szczegóły: 2014 : Vol. 19, suppl. 1, 108-109
Konferencja: European Helicobacter Study Grp, Rome, 2014.09.11
ISSN: 1083-4389
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science


  2/20
  Autorzy: M. Żebrowska, A. Sałagacka, A. Jeleń, A[gnieszka] Wosik, A[ngelika] Długosz, Dorota Jesionek-Kupnicka, M. Mirowski, E. Balcerczak.
  Tytuł: Evaluation of c421a polymorphism and expression of abcg2 gene in the group patients with gastric adenocarcinoma.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2014 : Vol. 19, suppl. 1, s. 95
  Konferencja: European Helicobacter Study Grp, Rome, 2014.09.11
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science


  3/20
  Autorzy: M. Żebrowska, A. Sałagacka, M[arcin] Jażdżyk, A. Jeleń, M. Mirowski, E. Balcerczak.
  Tytuł: Assessment of polymorphisms and expression of ABCB1 gene in the group of patients infected with Helicobacter pylori
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2012 : Vol. 17, suppl. 1, s. 96, P2.46
  Uwagi: XXV th International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer Ljubljana, Slovenia 13-15 September 2012
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  4/20
  Autorzy: A. Sałagacka, M. Żebrowska, A. Jeleń, M. Mirowski, E. Balcerczak.
  Tytuł: Polymorphisms of TNFA promoter region in pepticulcer patients
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2012 : Vol. 17, suppl. 1, s. 115, P5.25
  Uwagi: XXV th International Workshop on Helicobacter and related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer Ljubljana, Slovenia 13-15 September 2012.
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  5/20
  Autorzy: Katarzyna Rudnicka, Magdalena Włodarczyk, Ewa Miszczyk, Anna Matusiak, Andrzej Moran, M Walencka, Tomasz Rechciński, Magdalena Chmiela, W Rudnicka.
  Tytuł: H. pylori LPS - driven inhibition of IFN-I, IL-2, and IL-10 production in peripheral blood leukocyte cultures.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2011 : Vol. 16, suppl. 1, s. 124-125
  Uwagi: XXIVth International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflamation and gastrin cancer. Dublin, 2011
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  6/20
  Autorzy: Anna Matusiak, Tomasz Rechciński, K Rudnicka, M Walencka, W Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: The possible role of anti-HSP60 antibodies in the coronary heart disease (CHD) development and maintenance.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2011 : Vol. 16, suppl., s. 127
  Uwagi: XXIVth International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflamation and gastrin cancer. Dublin, 2011
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZRZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  7/20
  Autorzy: A[gnieszka] Matusiak, T. Rechciński, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, E[lżbieta] Czkwianianc, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Atherosclerosis and coronary heart disease - correlation with H. pylori and Chlamydophila pneumoniae infections.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2009 : Vol. 14, nr 4, s. 358-359
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  8/20
  Autorzy: Krystyna Stec-Michalska, Łukasz Pęczek, Błażej Michalski, Maria Wi¶niewska-Jarosińska, Agnieszka Krakowiak, Barbara Nawrot.
  Tytuł: Helicobacter pylori infection and family history of gastric cancer decrease expression of FHIT tumor suppressor gene in gastric mucosa of dyspeptic patients.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2009 : Vol. 14, nr 5, s. 126-134
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 2.470
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  Pełny tekst  9/20
  Autorzy: A[lina] Durko, E[lżbieta] Czkwianianc, I[zabela] Płaneta-Małecka, E. Małecka-Panas.
  Tytuł: Gastric epithelial cell apoptosis in children with H. pylori infection.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2008 : Vol. 13, nr 5, s. 446
  Uwagi: Abstract of 5 th ECCO Education Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflammation and gastric cancer, Ryga, Litwa 18-20 September 2008
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  10/20
  Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela, E. Małecka-Panas.
  Tytuł: H. pylori infection diminishes cellular response in children.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2008 : Vol. 13, nr 5, s. 395
  Uwagi: Abstract of 5 th ECCO Education Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflammation and gastric cancer, Ryga, Litwa 18-20 September 2008
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  11/20
  Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, B[ogdan] Janas, H[ieronim] Bartel, E. Małecka-Panas.
  Tytuł: An innate immunological response in children with Helicobacter pylori infection - the mast cell study
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2007 : Vol. 12, nr 4, s. 393-394
  Uwagi: W5 Epidemiology and Paediatrics Issues
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  12/20
  Autorzy: W[iesława] Rudnicka, D[ominik] Strapagiel, M[agdalena] Druszczyńska, S[ylwia] Kwiatkowska, A[neta] Grębowska, K[arolina] Kasztalska, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, E[lżbieta] Czkwianianc, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[ałgorzata] Chmiela.
  Tytuł: CD14 in bacteria-driven pathological inflammation.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2006 : Vol. 11, nr 4, s. 353
  Uwagi: XIX International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflammation, Wrocław, 7-9 wrzesień 2006 : abstracts
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  13/20
  Autorzy: M[agdalena] Chmiela, A[neta] Grębowska, T. Rechciński, A[nthony] Moran, A[gnieszka] Owczarek, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, E[lżbieta] Czkwianianc, M[aria] Krzemińska-Pakuła, I[zabela] Planeta-Małecka, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: Humoral markers of host response to Helicobacter pylori lipopolysacharide (LPS) in the patients with coronary artery disease (CAD).
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2006 : Vol. 11, nr 4, s. 350
  Uwagi: XIX International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflammation, Wrocław, 7-9 wrzesień 2006 : abstracts
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  14/20
  Autorzy: L[eokadia] B±k-Romaniszyn, M[aciej] Cedzyński, J[anusz] Szemraj, A[ndrzej] ¦wierzko, A[ndrzej] Kałużyński, I[zabela] Płaneta-Małecka, K. Zeman.
  Tytuł: Mannan-binding lectin in children with Helicobacter pylori infection.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2006 : Vol. 11, nr 4, s. 378
  Uwagi: XIX International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflammation, Wrocław, 7-9 wrzesień 2006 : abstracts
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  15/20
  Autorzy: L[eokadia] B±k-Romaniszyn, B[eata] Smolarz, E. Kozłowska, A[ndrzej] ¦wierzko, A[ndrzej] Kulig, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[ałgorzata] Chmiela, W[iesława] Rudnicka, E. Małecka-Panas.
  Tytuł: Presence of Helicobacter pylori material in the gastric mucosa of children with h.pylori infection diagnosed with conventional methods
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2006 : Vol. 11, nr 4, s. 376
  Uwagi: XIX International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflammation, Wrocław, 7-9 wrzesień 2006 : abstracts
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  16/20
  Autorzy: Ł[ukasz] Pęczek, K[rystyna] Stec-Michalska, A[gnieszka] Krakowiak, B[łażej] Michalski, J[an] Chojnacki, G[rażyna] Klupińska, B[arbara] Nawrot.
  Tytuł: The level of FHIT gene expression versus cytotoxicity of Helicobacter pylori strains.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2006 : Vol. 11, nr 4, s. 331
  Uwagi: XIX International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflammation, Wrocław, 7-9 wrzesień 2006 : abstracts
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  17/20
  Autorzy: F[ranciszek] Iwańczak, E[lżbieta] Maciorkowska, M[aciej] Kaczmarski, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, W[iesław] Romańczuk, B[arbara] Iwańczak, T[omasz] Pytrus, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, G[rażyna] Mierzwa, W[ojciech] Cichy, I[wona] Igny¶, D[anuta] Dzierżanowska, G[rażyna] Go¶ciniak, E[lżbieta] Vogtt.
  Tytuł: The prevelence of Helicobacter pylori infection in children in Poland.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2006 : Vol. 11, nr 4, s. 340-341
  Uwagi: XIX International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflammation, Wrocław, 7-9 wrzesień 2006 : abstracts
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  18/20
  Autorzy: M[agdalena] Chmiela, A[neta] Grembowska, T. Rechciński, E[lżbieta] Czkwianianc, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, A[nthony] Moran, M[agdalena] Druszczyńska, M[agdalena] Kowalewicz-Kulbat, M[ichał] Dziuba, A[gnieszka] Owczarek, M[aria] Krzemińska-Pakuła, I[zabela] Płaneta-Małecka, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: Response to LPS and Helicobacter pylori disease diversity.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2005 : Vol. 10, suppl., s. 494
  Uwagi: XVIIIth International Workshop Gastrointestinal Pathology and Helicobacter Copenhagen, October 12-14, 2005
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  19/20
  Autorzy: A[neta] Grembowska, T. Rechciński, A[nthony] Moran, M[aria] Krzemińska-Pakuła, E[lżbieta] Czkwianianc, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: A potential role of LBP and sCD14 in pathogenesis of H. pylori related unstable angina pectoris.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2004 : Vol. 9, nr 5, s. 593
  Uwagi: XVIIth International Workshop Gastrointenstinal Pathology and Helicobacter Vienna, September 22-24, 2004
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  20/20
  Autorzy: M[agdalena] Chmiela, T. Rechciński, A[nthony] Moran, A[ndrzej] Miszczak, M[aria] Krzemińska-Pakuła, M[aria] Więckowska-Szakiel, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: A possible role of lewis determinants of H. pylori LPS in the patogenesis of atherosclerosis.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2003 : Vol. 8, nr 4, s. 445
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst    Wy¶wietl ponownie stosuj±c format: Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi