Zapytanie: GERIATRIA
Liczba odnalezionych rekordów: 95Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/95

Autorzy: Marcin Barylski, Marcin Wełnicki.
Tytuł: Torasemid w praktyce klinicznej. Ostra niewydolność lewokomorowa serca - opis przypadku wraz z komentarzem
Tytuł angielski: Torasemide in clinical practice. Acute left ventricular failure - a case report with commentary
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2018 : R. 12, nr 2, s. 126-133, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

2/95
Autorzy: Marcin Barylski, Iwona Szadkowska.
Tytuł: Kwas acetylosalicylowy w codziennej praktyce klinicznej - kardiologiczny punkt widzenia
Tytuł angielski: Acetylsalicylic acid in everyday clinical practice - a cardiological point of view
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2017 : R. 11, nr 3, s. 219-226
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

3/95
Autorzy: Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Miejsce indapamidu w terapii nadciśnienia tętniczego ze współistniejącym przerostem mięśnia lewej komory serca - przypadek kliniczny wraz z komentarzem.
Tytuł angielski: Position of indapamide in the treatment of arterial hypertension with coexisting left ventricular hypertrophy - a clinical case with commentary.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2017 : R. 11, nr 4, s. 294-302, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

4/95
Autorzy: Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Miejsce ramiprilu oraz indapamidu w terapii nadciśnienia tętniczego u chorego z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym - przypadek kliniczny wraz z komentarzem
Tytuł angielski: Position of ramipril and indapamide in the treatment of hypertension in patient at high cardiovascular risk - a clinical case with commentary
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2017 : R. 11, nr 1, s. 82-87, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/95
Autorzy: Maciej Ciebiada, Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada.
Tytuł: Ocena stopnia przestrzegania zaleceń lekarskich u starszych chorych na cukrzycę z towarzyszącymi objawami depresyjnymi
Tytuł angielski: The estimation of compliance by elderly patients with diabetes and with depressive symptoms
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2017 : R. 11, nr 3, s. 163-170
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/95
Autorzy: Sylwia Kałucka, Ewelina Łopata.
Tytuł: Rezygnacja rodziców ze szczepień obowiązkowych - niebezpieczne dla dzieci i dorosłych.
Tytuł angielski: The resignation of parents from mandatory vaccination - dangerous for children and adults.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2017 : R. 11, nr 4, s. 272-278, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

7/95
Autorzy: Dariusz Zawadzki, Agnieszka Kołacińska, Stanisław Ostrowski.
Tytuł: Rozwarstwiający tętniak aorty piersiowej w praktyce zespołu ratownictwa medycznego
Tytuł angielski: Aortic dissection in practice of emergecy medical services
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2017 : R. 11, nr 3, s. 215-218, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/95
Autorzy: Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Torasemid w terapii niewydolności serca opornej na leczenie moczopędne - przypadek kliniczny wraz z komentarzem
Tytuł angielski: Torasemide in the treatment of diuretic resistance in heart failure - a clinical case with commentary
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2017 : R. 11, nr 2, s. 150-154, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

9/95
Autorzy: Katarzyna Paduszyńska, Maciej Banach, Paulina Gąsiorek, Marek Dąbrowa, Agata Bielecka-Dąbrowa.
Tytuł: Znaczenie sarkopenii u pacjentów w wieku podeszłym i z niewydolnością mięśnia sercowego
Tytuł angielski: The significance of sarcopenia in elderly patients with heart failure
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2017 : R. 11, nr 2, s. 109-116
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

10/95
Autorzy: Agnieszka Guligowska, Hanna Wosik, Jolanta Fryczak, Elizaveta Fife, Gabriela Mełeń-Mucha, Tomasz Kostka.
Tytuł: Związek pomiędzy osoczowym stężeniem leptyny a obecnością objawów depresji u osób starszych.
Tytuł angielski: Relationship between plasma levels of leptin and the presence of depressive symptoms in the elderly.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2017 : R. 11, nr 2, s. 104-108
Uwagi: Guligowska i Wosik - autorzy w równym stopniu przyczynili się do powstania pracy
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

11/95
Autorzy: Agata Bielecka-Dąbrowa, Paulina Gąsiorek, Aleksandra Paduszyńska, Marek Dąbrowa, Maciej Banach.
Tytuł: Aspekty praktyczne leczenia przeciwzakrzepowego u pacjentów z udarem mózgu
Tytuł angielski: Practical aspects of anticoagulant therapy in patients with stroke.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2016 : R. 10, nr 3, s. 189-198
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

12/95
Autorzy: Marcin Barylski.
Tytuł: Miejsce indapamidu w terapii nadciśnienia tętniczego u osób w wieku podeszłym - przypadek kliniczny wraz z komentarzem.
Tytuł angielski: Position of indapamide in the treatment of hypertension in the elderly - a clinical case with commentary.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2016 : R. 10, nr 1, s. 45-51
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

13/95
Autorzy: Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Miejsce indapamidu w terapii nadciśnienia tętniczego z towarzysząca cukrzycą - przypadek kliniczny wraz z komentarzem.
Tytuł angielski: Position of indapamide in the treatment of hypertension and concomitant diabetes mellitus - a clinical case with commentary.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2016 : R. 10, nr 3, s. 199-206, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

14/95
Autorzy: Marcin Barylski.
Tytuł: Miejsce torasemidu w terapii niewydolności serca - przypadek kliniczny wraz z komentarzem.
Tytuł angielski: Position of torasemide in the treatment of heart failure - a clinical case with commentary
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2016 : R. 10, nr 2, s. 120-127, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

15/95
Autorzy: Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Miejsce torasemidu w terapii obrzęków pochodzenia nerkowego u pacjenta z cukrzycą typu 2, nadciśnieniem tętniczym i hipercholesterolemią - przypadek kliniczny wraz z komentarzem.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2016, nr, s. 295-300
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

16/95
Autorzy: Małgorzata Górska-Ciebiada, Małgorzata Loba, Marcin Barylski, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy - co nowego w wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?
Tytuł angielski: The recognition and the treatment of diabetes mellitus according to new recommendations of Polish Diabetes Association
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2016 : R. 10, nr 2, s. 112-119, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

17/95
Autorzy: Sylwia Kałucka.
Tytuł: Samoistne włóknienie płuc (SWP) - choroba osób starszych.
Tytuł angielski: Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) - disease of the elderly.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2016 : R. 10, nr 2, s. 105-111, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

18/95
Autorzy: Sylwia Kałucka, Magdalena Antczak, Katarzyna Kapsiak.
Tytuł: Samoleczenie wśród pacjentów.
Tytuł angielski: Self-medication among patients.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2016 : R. 10, nr 4, s. 248-254
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

19/95
Autorzy: Małgorzata Górska-Ciebiada, Marcin Barylski, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Szczepienia przeciwko grypie osób w podeszłym wieku w świetle najnowszych danych epidemiologicznych i zaleceń terapeutycznych.
Tytuł angielski: Influenza vaccinations in the elderly on the basis of recent epidemiological data and treatment recommendations.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2016 : R. 10, nr 3, s. 163-170
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

20/95
Autorzy: Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Wybór optymalnej dawki kwasu acetylosalicylowego w oparciu o Evidence Based Medicine u chorych po ostrej fazie zawału serca - przypadek kliniczny wraz z komentarzem.
Tytuł angielski: The optimal acetylsalicylic acid dose based on Evidence Based Medicine in patients after acute myocardial infarction - a clinical case with commentary.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2016 : R. 10, nr 4, s. 301-307, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

21/95
Autorzy: Sylwia Kałucka.
Tytuł: Zastosowanie lizatu bakteryjnego w zakażeniach dróg oddechowych i w chorobach przewlekłych u osób dorosłych i starszych.
Tytuł angielski: The use of the bacterial lysate in respiratory tract infections and chronic diseases in adults and the elderly .
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2016 : R. 10, nr 4, s. 285-294, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

22/95
Autorzy: Małgorzata Górska-Ciebiada, Małgorzata Saryusz-Wolska, Maciej Ciebiada, Jerzy Loba.
Tytuł: Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych u chorych na cukrzycę typu 2 w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Mild cognitive impairment in elderly patients with type 2 diabetes.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2015 : R. 9, nr 2, s. 102-108, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

23/95
Autorzy: Marcin Barylski.
Tytuł: Nowa era farmakoterapii sercowo-naczyniowej, czyli jednotabletkowy lek hipotensyjno-hipolipemizujący - dlaczego warto go stosować w codziennej praktyce klinicznej?
Tytuł angielski: The new era of cardiovascular pharmacotherapy that is antihypersensive and hypolipidemic one-pill drug - why is it worth to use in everyday clinical practice?
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2015 : R. 9, nr 1, s. 3-9, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

24/95
Autorzy: Małgorzata Górska-Ciebiada, Małgorzata Saryusz-Wolska, Maciej Ciebiada, Jerzy Loba.
Tytuł: Objawy depresyjne u chorych na cukrzycę typu 2 w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Depressive syndrome in elderly patients with type 2 diabetes.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2015 : R. 9, nr 1, s. 15-21, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

25/95
Autorzy: Małgorzata Górska-Ciebiada, Małgorzata Saryusz-Wolska, Maciej Ciebiada, Marcin Barylski, Jerzy Loba.
Tytuł: Szczepienia ochronne u osób starszych chorych na cukrzycę.
Tytuł angielski: Vaccinations among elderly patients with diabetes.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2015 : R. 9, nr 2, s. 79-87, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

26/95
Autorzy: Małgorzata Górska-Ciebiada, Małgorzata Saryusz-Wolska, Maciej Ciebiada, Marcin Barylski, Jerzy Loba.
Tytuł: Zwyczaje żywieniowe u osób starszych chorych na cukrzycę.
Tytuł angielski: Nutritional habits among elderly patients with diabetes.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2015 : R. 9, nr 1, s. 7-14, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

27/95
Autorzy: Sylwia Kałucka.
Tytuł: Cechy depresji w wieku podeszłym -etiologia, rozpoznanie i leczenie
Tytuł angielski: Characteristics of depression in the elderly- etiology, diagnosis and treatment
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2014 : R. 8, nr 4, s. 240-247, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

28/95
Autorzy: Katarzyna Dębicka, Michał Matyjaszczyk, Przemysław Kardas.
Tytuł: Rola prolaktyny (PRL) i jej wazoinhibitorów (PRL-V) w retinopatii cukrzycowej - czy otwierają drzwi nowym możliwości terapeutycznym?
Tytuł angielski: The role of PRL and PRL-V in diabetic retinopathy - do they open the door to new therapeutic possibilities
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2014 : R. 8, nr 3, s. 165-169, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

29/95
Autorzy: Jakub Dorożyński, Sylwia Kałucka.
Tytuł: Szczepienie przeciw grypie wśród osób w średnim i starszym wieku
Tytuł angielski: Vaccination against influenza among people in middle and old age
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2014 : R. 8, nr 3, s. 158-164, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

30/95
Autorzy: Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Badania lekowe u osób w wieku podeszłym - rosnący problem z Evidence Based Medicine.
Tytuł angielski: Drug studies in the elderly - a growing problem of Evidence Based Medicine.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2013 : R. 7, nr 3, s. 182-186, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

31/95
Autorzy: Maciej Ciebiada, Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada.
Tytuł: Badanie EINSTEIN - ocena skuteczności rywaroksabanu w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i w profilaktyce jej nawrotów.
Tytuł angielski: EINSTEIN study - efficacy of rivaroxaban in the treatment and prevention of venous thromboembolic disease.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2013 : R. 7, nr 1, s. 56-63
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

32/95
Autorzy: Marcin Barylski, Maciej Ciebiada, Małgorzata Górska-Ciebiada, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena poziomu filtracji kłębuszkowej u pacjentów w podeszłym wieku z zespołem metabolicznym.
Tytuł angielski: Assessment of glomerular filtration rate in elderly patients with metabolic syndrome.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2013 : R. 7, nr 2, s. 78-85, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

33/95
Autorzy: Sylwia Kałucka.
Tytuł: Rozpoznanie, zapobieganie, farmakoterapia stanu przedcukrzycowego u osób starszych. Jeden krok przed cukrzycą.
Tytuł angielski: Diagnosis, prevention, drug treatment of prediabetes in eldeerly people. One step before diabetes.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2013 : R. 7, nr 3, s. 149-156, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

34/95
Autorzy: Agnieszka Jadczak-Stańczyk, Katarzyna Nowakowska, Józef Kocur.
Tytuł: Współwystępowanie zaburzeń poznawczych i depresyjnych u osób z organicznym uszkodzeniem mózgu.
Tytuł angielski: Coexisting disease of cognitive impairment and depression in patients with organic brain damage.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2013 : R. 7, nr 2, s. 86-90, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

35/95
Autorzy: Marcin Barylski, Maciej Ciebiada, Małgorzata Górska-Ciebiada.
Tytuł: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym u osób w wieku podeszłym w świetle najnowszych wytycznych ESH/ESC 2013.
Tytuł angielski: Management of arterial hypertension in elderly patients in the light of recent 2013 ESH/ESC guidelines.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2013 : R. 7, nr 4, s. 252-258, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

36/95
Autorzy: Marcin Barylski.
Tytuł: Atorwastatyna i rosuwastatyna w chorobach układu sercowo-naczyniowego - dlaczego, kiedy i u kogo je stosować?
Tytuł angielski: Atorvastatin and rosuvastatin in cardiovascular system diseases - why and whom they should be given?
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2012 : R. 6, nr 3, s. 166-182, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

37/95
Autorzy: Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Badanie SATURN - wpływ maksymalnych dawek rosuwastatyny i atorwastatyny na regresję miażdżycy w naczyniach wieńcowych
Tytuł angielski: SATURN study - the impact of maximum doses of rosuvastatin and atorvastatin on the regression of coronaty atherosclerosis.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2012 : R. 6, nr 4, s. 264-269, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

38/95
Autorzy: Marcin Barylski, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Kruchość - nowy czynnik prognostyczny u starszych pacjentów z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST.
Tytuł angielski: Frailty - new prognostic factor in elderly patients with non-ST segment elevation myocardial infarction.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2012 : R. 6, nr 3, s. 194-197, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

39/95
Autorzy: Agnieszka Łukasik, Ireneusz Jurczak, Magdalena Charłusz, Marcin Barylski, Robert Irzmański.
Tytuł: Ocena skuteczności kontrolowanego treningu fizycznego u starszych chorych z niewydolnością serca zakwalifikowanych do II etapu rehabilitacji kardiologicznej.
Tytuł angielski: Assessment to improve the controlled exercise training in older patients with heart failre admitted to phase II cardiac rehabilotation.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2012 : R. 6, nr 1, s. 18-25, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

40/95
Autorzy: Małgorzata Górska-Ciebiada, Marcin Barylski, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Ocena występowania atopii oraz stężenia sICAM-1 i TNF-alfa w surowicy chorych na astmę w podeszłym wieku.
Tytuł angielski: Prevalence of atopy and serum concentrations of ICAM-1 and TNF-alfa in elder patients with asthma.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2012 : R. 6, nr 4, s. 224-231, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

41/95
Autorzy: Ireneusz Jurczak, Agnieszka Łukasik, Magdalena Charłusz, Robert Irzmański.
Tytuł: Pletyzmografia impedancyjna w ocenie krążenia obwodowego pod wpływem treningu fizycznego u chorych po CABG
Tytuł angielski: Impedance plethysmography in the evaluation of peripheral circulation under the influence of physical training in patients after CABG.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2012 : R. 6, nr 2, s. 83-90, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

42/95
Autorzy: Marcin Barylski, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii bisoprolololem i karwedilolem u pacjentów w podeszłym wieku z niewydolnością serca - badanie CIBIS-ELD.
Tytuł angielski: Comparison of the efficacy and safety of bisoprolol and carvedilol in elderly patients with heart failure - the CIBIS-ELD trial.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2012 : R. 6, nr 2, s. 127-130, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

43/95
Autorzy: Maciej Ciebiada, Marcin Barylski, Dorota Kierszniewska-Stępień, Małgorzata Górska-Ciebiada.
Tytuł: Profilaktyka pierwotna żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u osób w podeszłym wieku.
Tytuł angielski: Primary prophylaxis of venous thromboembolism in the elderly.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2012 : R. 6, nr 3, s. 144-152, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

44/95
Autorzy: Magdalena Charłusz-Zasiewska, Robert Irzmański.
Tytuł: Rehabilitacja osób starszych z niewydolnością serca
Tytuł angielski: Rehabilitation in elderly patients with heart failure.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2012 : R. 6, nr 2, s. 103-112, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

45/95
Autorzy: Joanna Kapusta, Anna Kapusta, Robert Irzmański.
Tytuł: Rola treningu fizycznego w prewencji omdleń wazowagalnych w wieku podeszłym
Tytuł angielski: The role of physical training in the prevention of vasovagal syncope in the elderly.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2012 : R. 6, nr 1, s. 50-55, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

46/95
Autorzy: Marcin Barylski.
Tytuł: Wczesne i odległe korzyści z leczenia nadciśnienia tętniczego u osób w wieku bardzo podeszłym - wyniki z przedłużonej obserwacji w badaniu HYVET.
Tytuł angielski: Immediate and late benefits of training very elderly people with hypertension - results of extended observation in the HYVET study.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2012 : R. 6, nr 1, s. 63-66, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

47/95
Autorzy: Marcin Barylski, Dariusz Kozłowski.
Tytuł: Dabigatran w porównaniu z warfaryną u chorych z migotaniem przedsionków. Czy możemy na nim rzeczywiście polegać? Wnioski z badania RE-LY.
Tytuł angielski: Dabigatran versus warfarin in patients with atrial firillation. Can we really rely on it? Conclusions from the RE-LY study.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2011 : R. 5, nr 1, s. 75-80, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

48/95
Autorzy: Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Geriatria oparta na faktach - pytania i odpowiedzi. Podstawowe pojęcia - część I.
Tytuł angielski: Evidence based medicine - questions and answers. Basic niotions - part I.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2011 : R. 5, nr 3, s. 231-236
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

49/95
Autorzy: Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Geriatria oparta na faktach - pytania i odpowiedzi. Podstawowe pojęcia - część II.
Tytuł angielski: Evidence based medicine - questions and answers. Basic notions - part II
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2011 : R. 5, nr 4, s. 231-241
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

50/95
Autorzy: Maciej Ciebiada, Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada.
Tytuł: Indakaterol, nowy długodziałający agonista receptora β2 adrenergicznego.
Tytuł angielski: Indacaterol a new long acting Beta2 agonist
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2011 : R. 5, nr 1, s. 41-46, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

51/95
Autorzy: Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Korzyści z 10-letniej intensywnej kontroli glikemii utrzymują się po następnych 10 latach obserwacji - wnioski z badania UKPDS 80.
Tytuł angielski: Benefits of 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes persist after the next 10 years of observation - conclusions from the UKPDs 80 study.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2011 : R. 5, nr 2, s. 167-172, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

52/95
Autorzy: Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada.
Tytuł: Lizinopril - praktyczne wskazania do stosowania w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego.
Tytuł angielski: Lisinopril - practical indications for use in the treatment of cardiovascular system diseases.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2011 : R. 5, nr 2, s. 110-121, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

53/95
Autorzy: Marcin Barylski, Agata Bielecka-Dąbrowa, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Lizinopril w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego - skuteczność potwierdzona w badaniach.
Tytuł angielski: Lisinopril in the treatment of cardiovascular system diseases - effectiveness confirmed in the trials.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2011 : R. 5, nr 1, s. 55-64, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

54/95
Autorzy: Robert Irzmański, Magdalena Charłusz, Marcin Barylski.
Tytuł: Niewydolność serca jako narastający problem wieku podeszłego. Możliwości wczesnej detekcji dysfunkcji rozkurczowej lewej komory serca.
Tytuł angielski: Heart failure as an increasing problem in elderly. Possibilities of early detection of left ventricular diastolic dysfunction.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2011 : R. 5, nr 3, s. 199-206, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

55/95
Autorzy: Mateusz Domagala, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Pozaszpitalne zapalenia płuc u osób w wieku podeszłym
Tytuł angielski: Community-acquired pneumonia in elderly
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2011 : R. 5, nr 4, s. 292-302, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

56/95
Autorzy: Maciej Mazurkiewicz, Marta Podwysocka, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk, Michał Matyjaszczyk.
Tytuł: Problem cukrzycy u osób starszych w świetle najnowszych wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2011
Tytuł angielski: Elderly population suffering from diabetes according to the guidelines of Polish Diabetic Association 2011 - diagnostic and therapeutic dilemmas.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2011 : R. 5, nr 4, s. 309-314, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

57/95
Autorzy: Agnieszka Łukasik, Marcin Barylski, Robert Irzmański.
Tytuł: Rehabilitacja osób w wieku podeszłym - terapia z wyboru dla starzejącego się społeczeństwa.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2011 : R. 5, nr 4, s. 315-323, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

58/95
Autorzy: Mariusz Jędrzejczyk, Maciej Ciebiada, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Współczesna diagnostyka obrazowa choroby zwyrodnieniowej stawów.
Tytuł angielski: Current imaging methods in diagnostics of osteoarthritis.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2011 : R. 5, nr 2, s. 155-161, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

59/95
Autorzy: Ireneusz Jurczak, Marcin Barylski, Robert Irzmański.
Tytuł: Znaczenie diety u osób w wieku podeszłym - ważny aspekt prewencji zdrowia czy nieistotna codzienność?
Tytuł angielski: The importance of diet in the elderly - an important aspect of preventive health care or irrelevant daily regine?
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2011 : R. 5, nr 2, s. 127-133, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

60/95
Autorzy: Michał Matyjaszczyk, Kinga Kubus, Justyna Gawryś, Dariusz Sawka, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk.
Tytuł: 10-letnie przeżycie pacjenta z postacią ograniczoną raka drobnokomórkowego płuc - opis przypadku.
Tytuł angielski: 10-year survival in patient with limited disease small cell lung carcinoma - a case study.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 1, s. 51-54, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst61/95
Autorzy: Maciej Ciebiada, Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada.
Tytuł: Astma oskrzelowa u osób w podeszłym wieku.
Tytuł angielski: Asthma bronchiale in elderly.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 1, s. 43-50, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst62/95
Autorzy: Marcin Barylski.
Tytuł: Czy stosowanie inhibitorów pompy protonowej z klopidogrelem jest bezpieczne i co robić w praktyce?
Tytuł angielski: Is it safe to use proton pump inhibitors with clopidogrel? What to do in practice?
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 1, s. 68-70
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst63/95
Autorzy: Michał Matyjaszczyk, Justyna Gawryś, Piotr Okoński, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk.
Tytuł: Hepatogenous diabetes in primary care practice - a case study.
Tytuł angielski: Diabetes hepatogenicus w podstawowej opiece zdrowotnej - opis przypadku.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : T. 4, nr 2, s. 130-134, Streszcz.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst64/95
Autorzy: Marcin Barylski, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Korzystne działanie statyn u chorych poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym - wnioski z badania ARMYDA-RECAPTURE.
Tytuł angielski: Benefits of statin reload in subjects undergoing percutaneous coronary interventions - conclusions from the ARMYDA-RECAPTURE study.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 2, s. 150-155, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst65/95
Autorzy: Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Leczenie walsartanem w porównaniu z amlodypiną u starszych chorych z izolowanym skurczowym nadciśnieniem tętniczym- wnioski z badania Val-Syst.
Tytuł angielski: Therapy with valsartan in comparison to amlodipine in elderly patients with isolated systolic hypertension - conclusions from the Val-Syst study.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 3, s. 223-227, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst66/95
Autorzy: Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada, Marcin Barylski, Jerzy Loba.
Tytuł: Leki działające na układ inkretynowy w terapii cukrzycy typu 2.
Tytuł angielski: Incretin-based drugs in the type 2 diabetes therapy.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 4, s. 274-278, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst67/95
Autorzy: Michał Matyjaszczyk, Justyna Gawryś, Izabela Banaś, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk.
Tytuł: Leki inkretynowe - nowe horyzonty terapii cukrzycy typu 2.
Tytuł angielski: Incretin-based therapies - new horizons in diabetes type 2 therapeutics.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 3, s. 209-213, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst68/95
Autorzy: Marcin Barylski, Maciej Ciebiada, Małgorzata Górska-Ciebiada, Jan Kowalski.
Tytuł: Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego - fakty mówią same za siebie.
Tytuł angielski: Atorvastatin in cardiovascular risk reduction - facts speak for themselves.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 4, s.259-273, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst69/95
Autorzy: Michał Matyjaszczyk, Justyna Gawryś, Aleksandra Moskot-Rakoczy, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk.
Tytuł: Miejsce rosuwastatyny w leczeniu hiperlipidemii w świetle aktualnych badań klinicznych.
Tytuł angielski: Rosuvastatin in lipid lowering therapy considering current clinical trials.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 2, s. 112-116, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst70/95
Autorzy: Justyna Gawryś, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk, Izabela Banaś, Michał Matyjaszczyk.
Tytuł: Nowy kierunek leczenia POChP - roflumilast.
Tytuł angielski: A new direction in COPD treatment - roflumilast.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 3, s. 199-202, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst71/95
Autorzy: Agnieszka Łuczak-Piątek, Urszula Skorupka.
Tytuł: Pacjent z padaczką w praktyce lekarza geriatry.
Tytuł angielski: Epileptic patients in geriatrician's practice.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 4, s. 284-288, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000

72/95
Autorzy: Michał Matyjaszczyk, Justyna Gawryś, Maciej R Mazurkiewicz, Piotr Okoński, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk.
Tytuł: Patient with extremely high combined hyperlipidemia in primary care practice - a case study.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 4, s. 289-291, Streszcz.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst73/95
Autorzy: Tomasz Kmiecik, Aneta Otocka-Kmiecik, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Profilaktyka zakażeń pneumokokowych u ludzi w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Prevention of pneumococcal infections in the elderly.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 4, s. 252-258, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst74/95
Autorzy: Agnieszka Łuczak-Piątek, Urszula Skorupka.
Tytuł: Przemijające zaburzenia świadomości - opis przypadku.
Tytuł angielski: Transient disorders of consciousness - case report.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 3, s. 214-216, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst75/95
Autorzy: Michał Matyjaszczyk, Justyna Gawryś, Lilianna Żebrowska, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk, Olga Żebrowska.
Tytuł: Przypadek długoletniego przeżycia pacjenta z czerwienicą prawdziwą, nietransformującą, w praktyce lekarza rodzinnego.
Tytuł angielski: Polycytemia vera with long survival - a case study.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 2, s. 140-143, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst76/95
Autorzy: Maciej Ciebiada, Marcin Barylski, Anna Ciebiada-Adamiec, Tomasz Kmiecik, Małgorzata Górska-Ciebiada.
Tytuł: Szczepienia ochronne u osób w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Vaccinations in elderly patients.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 1, s. 26-32, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst77/95
Autorzy: Marcin Barylski, Maciej Ciebiada.
Tytuł: Wpływ terapii amlodypiną w porównaniu z walsartanem na chorobowość i śmiertelność z powodu chorób serca u chorych na nadciśnienie tętnicze z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych-wnioski z badania VALUE.
Tytuł angielski: Influence of amlodipine therapy in comparison to valsartan on cardiac morbidity and mortality in hypertensive patients at high cardiovascular risk - conclusions from the VALUE study.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 4, s. 301-305, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst78/95
Autorzy: Maciej Ciebiada, Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada.
Tytuł: Zachorowania na grypę u osób w podeszłym wieku w świetle najnowszych danych epidemiologicznych i zaleceń terapeutycznych.
Tytuł angielski: Incidence of influenza in the elderly on the basis of recent epidemiological data and treatment recommendations.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 3, s.191-198, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst79/95
Autorzy: Marcin Barylski, Maciej Banach.
Tytuł: Zastosowanie wysoce selektywnego beta-adrenolityku III generacji w leczeniu niewydolności serca u osób w wieku podeszłym - wyniki badania SENIORS.
Tytuł angielski: Therapy with highly selective beta-adrenolytic drug of the third generation in elderly with heart failure - the results of the SENIORS study.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 1, s. 55-59, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst80/95
Autorzy: Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada, Marcin Barylski, Jerzy Loba.
Tytuł: Cukrzyca u osób w wieku podeszłym w świetle nowych wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Tytuł angielski: Diabetes mellitus in elderly according to new recommendations of Polish Diabetes Association
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2009 : R. 3, nr 4, s. 228-233, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst81/95
Autorzy: Maciej Banach, Jacek Rysz.
Tytuł: Leczenie skojarzone dyslipidemii z zastosowaniem ezetimibu. Badanie VYMET (2009).
Tytuł angielski: The combined treatment of dyslipidemias with ezetimibe VYMET trial (2009).
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2009 : R. 3, nr 3, s. 178-184, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst82/95
Autorzy: Maciej Banach, Marcin Barylski, Marta Michalska, Jacek Rysz.
Tytuł: Preparaty złożone w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Czy czeka nas przełom, a może już nastąpił? Wstępne wyniki badania ACCOMPLISH
Tytuł angielski: Polypills in the treatment of arterial hypertension. Shoud we wait for breakthrough, or it might have already done? Preliminary results from the ACCOMPLISH trial
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2009 : R. 3, nr 1, s. 53-58, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst83/95
Autorzy: Marcin Barylski, Maciej Ciebiada, Małgorzata Górska-Ciebiada.
Tytuł: Prewencja udaru mózgu nu osób starszych z migotaniem przedsionków. Co wybrać, warfarynę czy aspirynę? Wyniki badań BAFTA.
Tytuł angielski: Stroke prevention in an elderly community population with atrial fibrillation. What choose, warfarin or aspirin?
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2009 : T. 3, nr 4, s. 240-244, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst84/95
Autorzy: Marcin Barylski, Maciej Banach, Jacek Rysz.
Tytuł: Rzymska bogini świtu a efekt stosowania rosuwastatyny u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych przewlekłej hemodializie -wyniki badania AURORA
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2009, nr 3, s. 119-124, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

85/95
Autorzy: Łukasz Dorobek, Piotr Szcześniak, Piotr Thor, Daria Orszulak-Michalak.
Tytuł: Aktualne kierunki w poszukiwaniu nowych leków przeciwnowotworowych.
Tytuł angielski: Current concepts in new antineoplastic drugs development
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2008 : R. 2, nr 1, s. 37-46, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

Pełny tekst86/95
Autorzy: Marcin Barylski, Maciej Banach, Iwona Szadkowska, Jan Kowalski.
Tytuł: Antagoniści receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego u osób w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Angiotensin II receptor antagonists in the treatment of hypertension in elderly patients
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2008 : R. 2, nr 1, s. 59-68, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

Pełny tekst87/95
Autorzy: Marcin Barylski, Krzysztof J. Filipiak.
Tytuł: Badanie JUPITER - czyżby odkryto nowy księżyc Jowisza?
Tytuł angielski: JUPITER trial - has another Jupiter's moon been discovered?
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2008 : R. 2, nr 4, s. 371-376, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

Pełny tekst88/95
Autorzy: Marcin Barylski, Jacek Rysz, Maciej Banach.
Tytuł: Hipotonia ortostatyczna u osób w wieku podeszłym - rozpoznawanie i leczenie.
Tytuł angielski: Orthostatis hypotension in the elderly- diagnosis and treatment
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2008 : R. 2, nr 4, s. 334-343, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

Pełny tekst89/95
Autorzy: Beata Liban-Gałka, Marcin Barylski, Urszula Bujacz-Jędrzejczak, Elżbieta Jaszczura, Jan Kowalski, Lucjan Pawlicki.
Tytuł: Korzystna rola rehabilitacji kardiologicznej u chorego z zaawansowaną niewydolnością serca i po zabiegu chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
Tytuł angielski: The benefitial role of cardiological rehabiltation in patient with advanced heart failure and after surgical revescularization of the heart.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2008 : R. 2, nr 3, s. 285-291, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

Pełny tekst90/95
Autorzy: Krystyna Bogus, Ewa Borowiak, Tomasz Kostka.
Tytuł: Otyłość i niska aktywność ruchowa jako ważne czynniki determinujące jakość życia osób starszych.
Tytuł angielski: Obesity and low physical activity as important factors determining quality of life of elderly people.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2008 : R. 2, nr 2, s. 116-120, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

Pełny tekst91/95
Autorzy: Maciej Banach, Marcin Barylski, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Statyny w niewydolności serca - badanie CORONA. Czy to upadek króla ?
Tytuł angielski: Role of statins in patients with heart failure - CORONA study
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2008 : R. 2, nr 1, s. 81-84
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

Pełny tekst92/95
Autorzy: Marcin Barylski, Maciej Banach, Julita Ciećwierz, Jan Kowalski.
Tytuł: Telmisartan równie skuteczny jak ramipril w populacji chorych z wysokim ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych - wyniki badania ONTARGET.
Tytuł angielski: Telmisartan is as effective as ramipril in patients at high risk for cardiovascular events - ONTARGET trial results.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2008 : R. 2, nr 2, s. 157-168, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

Pełny tekst93/95
Autorzy: Marcin Barylski, Maciej Banach, Jacek Rysz.
Tytuł: Wpływ częstości rytmu serca na powikłania sercowo-naczyniowe - implikacje kliniczne w świetle wyników badania BEAUTIFUL.
Tytuł angielski: Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2008 : R. 2, nr 3, s. 255-266, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

Pełny tekst94/95
Autorzy: Marcin Barylski, Maciej Banach, Jacek Rysz.
Tytuł: Wpływ częstości rytmu serca na powikłania sercowo-naczyniowe - implikacje kliniczne w świetle wyników badania BEAUTIFUL.
Tytuł angielski: Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2008 : R. 2, nr 3, s. 255-266, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

Pełny tekst95/95
Autorzy: Marcin Barylski, Maciej Banach, Anna Kapica, Urszula Bujacz-Jędrzejczak, Ewa Serwa-Stępień, Anna Jacoń, Katarzyna Świderek, Jan Kowalski.
Tytuł: Farmakoterapia zaburzeń gospodarki węglowodanowej w zespole metabolicznym u chorych w wieku podeszłym.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2007, nr 1, s. 45-54, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi