Zapytanie: FORUM KARDIOL
Liczba odnalezionych rekordów: 62Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/62

Autorzy: Agnieszka A. Gach, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Antagoniści układu renina-angiotensyna w leczeniu zespołu metabolicznego.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 1, s. 1-5
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

2/62
Autorzy: Agata Bielecka, Magdalena Wierzbicka.
Tytuł: Chirurgiczne metody leczenia schyłkowej niewydolności serca.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 3, s. 1-7, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

3/62
Autorzy: Agnieszka Dębska, Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Czynniki ryzyka, przebieg kliniczny i rokowanie w ostrych zespołach wieńcowych u pacjentów do 40. roku życia - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 1, s. 43-47, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

4/62
Autorzy: Maciej Kowman, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Depresja w niewydolności serca - niebezpieczne związki.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 2, s. 68-71, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

5/62
Autorzy: Michał Plewka, Barbara Uznańska.
Tytuł: Kardiomiopatia restrykcyjna - obraz kliniczny i problemy terapeutyczne.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 1, s. 33-37, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

6/62
Autorzy: Tomasz Wcisło, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Klopidogrel - zastosowanie we współczesnej kardiologii.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 2, s. 49-55, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

7/62
Autorzy: Aneta Baranowska, Michał Ogórek, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Patofizjologia ostrych zespołów wieńcowych.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 2, s. 56-58, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

8/62
Autorzy: Karina Wierzbowska-Drabik, Tomasz Rechciński, Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa.
Tytuł: Przydatność leków inotropowych w farmakoterapii niewydolności serca.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 1, s. 21-26, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

9/62
Autorzy: Aneta Baranowska, Michał Ogórek, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Rola wskaźników biochemicznych w stratyfikacji ryzyka chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 1, s. 17-20, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

10/62
Autorzy: Michał Żebrowski, Agnieszka Machlańska, Elżbieta Waszczykowska, Agnieszka Żebrowska.
Tytuł: Skórne reakcje polekowe wywołane lekami kardiologicznymi.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 1, s. 7-15, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

11/62
Autorzy: Przemysław Dryja, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Udary mózgu - patogeneza i czynniki ryzyka.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 2, s. 72-75, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

12/62
Autorzy: Przemysław Dryja, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Zasady współczesnego postępowania terapeutycznego w udarach mózgu.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 2, s. 76-81, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

13/62
Autorzy: Barbara Mechowska, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Zespół Brugadów.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 1, s. 1-5, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

14/62
Autorzy: Wojciech Szychta, Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Znaczenie mózgowego peptydu natriuretycznego w nadciśnieniu tętniczym.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 2, s. 65-67, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

15/62
Autorzy: Maciej Banach, Piotr Okoński, Jacek Gruda.
Tytuł: Aktualne wytyczne postępowania w migotaniu przedsionków u chorych poddawanych zabiegowi rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 2, s. 51-54, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

16/62
Autorzy: Bienvenu Georges Ibata, Tomasz Waszyrowski, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Echokardiograficzna ocena ryzyka powikłań zatorowych w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 3, s. 71-74, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

17/62
Autorzy: Małgorzata Zając, Jarosław Drożdż, Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Tomasz Rechciński.
Tytuł: Nieinwazyjna ocena podatności tętnic .
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 3, s. 79-87, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

18/62
Autorzy: Michał R. Żebrowski, Agnieszka Krucka, Zbigniew Bednarkiewicz, Wojciech Religa.
Tytuł: Powikłania implantacji stałego układu stymulującego serce. Część II. Powikłania zakrzepowo-zatorowe.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 1, s. 31-34, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

19/62
Autorzy: Piotr Okoński, Maciej Banach, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka.
Tytuł: Przegląd skal ryzyka operacyjnego stosowanych na świecie w odniesieniu do Polskiej Skali Ryzyka operacyjnego choroby wieńcowej.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 4, s. 181-186, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

20/62
Autorzy: Bogdan Jegier.
Tytuł: Przewlekłe procesy zapalne i ich znaczenie w etiologii miażdżycy.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 2, s. 47-50, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

21/62
Autorzy: Tomasz Rechciński, Ewa Murak-Kozanecka.
Tytuł: Psychologiczne i psychiatryczne aspekty leczenia ostrego zawału serca.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 1, s. 23-26, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

22/62
Autorzy: Michał Plewka, Anna Kluszczyńska, Barbara Plewka.
Tytuł: Rehabilitacja chorych w niewydolności serca.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 2, s. 59-62, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

23/62
Autorzy: Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Rozwarstwienie aorty - leczenie metodami technik interwencyjnych.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 4, s. 141-146, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

24/62
Autorzy: Jarosław Drożdż.
Tytuł: Trimetazydyna.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 3, s. 101-108, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

25/62
Autorzy: Małgorzata Zając, Jarosław Drożdż, Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Tomasz Rechciński.
Tytuł: Turbulencja rytmu serca jako metoda oceny ryzyka nagłego zgonu sercowego - czy znajdzie zastosowanie poza chorobą wieńcową?
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 1, s. 17-21, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

26/62
Autorzy: Agnieszka Dębska, Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Wartość oznaczania troponin w ocenie polekowego uszkodzenia mięśnia sercowego.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 2, s. 67-69, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

27/62
Autorzy: Wojciech Religa.
Tytuł: Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 2, s. 63-65, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

28/62
Autorzy: Barbara Plewka, Anna Kluszczyńska, Michał Plewka.
Tytuł: Zasady rehabilitacji u chorych po ostrym zespole wieńcowym
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 2, s. 55-58
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

29/62
Autorzy: Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Zastosowanie analizy zmienności rytmu serca w ocenie chorych z omdleniami wazowagalnymi.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 3, s. 89-92, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

30/62
Autorzy: Michał R. Żebrowski, Agnieszka Krucka, Piotr Lipiec, Leszek Markuszewski.
Tytuł: Związek zespołu zaburzeń wywołanych stresem pourazowym (PTSD) z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 1, s. 27-30, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

31/62
Autorzy: Krzysztof Chiżyński, Anna Nowak.
Tytuł: Czynniki ryzyka miażdżycy u osób z chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą (część I).
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 2, s. 45-47, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

32/62
Autorzy: Krzysztof Chiżyński, Anna Nowak.
Tytuł: Czynniki ryzyka miażdżycy u osób z chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą (część II).
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 2, s. 49-51, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

33/62
Autorzy: Anna Kopff, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Hartowanie mięśnia sercowego.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 1, s. 11-17, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

34/62
Autorzy: Piotr Lipiec, Jarosław Drożdż, Michał Plewka.
Tytuł: Kardiomiopatia przerostowa.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 3, s. 83-86. ryc., Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

35/62
Autorzy: Tomasz Gaszyński.
Tytuł: Kliniczne rozpoznawanie śmierci pnia mózgu i kryteria kwalifikacji potencjalnych dawców narządów.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 3, s. 87-90
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

36/62
Autorzy: Krzysztof Chiżyński.
Tytuł: Mechanizm działania nitratów w chorobie niedokrwiennej serca.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 4, s. 153-156, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

37/62
Autorzy: Krzysztof Chiżyński.
Tytuł: Mechanizm działania nitratów w niewydolności krążenia i nadciśnieniu tętniczym.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 4, s. 157-160, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

38/62
Autorzy: Michał R. Żebrowski, Zbigniew Bednarkiewicz, Wojciech Religa, Anna Kierus-Gudaj, Agnieszka Żebrowska.
Tytuł: Powikłania implantacji stałego układu stymulującego serce. Część I - odczyny kontaktowe nad lożą stymulatora.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 3, s. 97-99, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

39/62
Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Pozalipidowe działania statyn.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 4, s. 129-134
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

40/62
Autorzy: Tomasz Rechciński, Małgorzata Kurpesa.
Tytuł: Przydatność preparatów głogu w leczeniu niewydolności serca.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 1, s. 27-28
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

41/62
Autorzy: Magdalena Górska-Chrząstek, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Radioizotopowa diagnostyka naczyniowo-nerkowego nadciśnienia tętniczego.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 4, s. 135-141, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

42/62
Autorzy: Michał R. Żebrowski, Marta A. Bożałek, Agnieszka Żebrowska.
Tytuł: Rehabilitacja kardiologiczna.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 1, s. 19-22, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

43/62
Autorzy: Karina Wierzbowska, Jarosław D. Kasprzak, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Rola diety w prewencji nagłej śmierci sercowej.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 1, s. 23-26, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

44/62
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Stymulacja dwukomorowa serca - nowa metoda leczenia chorych z zastoinową niewydolnością serca.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 4, s. 149-152, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

45/62
Autorzy: Michał R. Żebrowski, Anna Kierus-Gudaj, Agnieszka Żebrowska.
Tytuł: Udział metaloproteinaz w patomechanizmach choroby niedokrwiennej serca.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 2, s. 53-57, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

46/62
Autorzy: Paweł Ptaszyński, Jan Ruta.
Tytuł: Utrzymywanie rytmu zatokowego czy kontrola rytmu komór w przetrwałym migotaniu przedsionków? Czy wreszcie znamy odpowiedź?
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 4, s. 143-148, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

47/62
Autorzy: Michał R. Żebrowski, Angelika Wójcicka, Agnieszka Prociów, Róża Peterson-Jęckowska.
Tytuł: Wpływ przewlekłego zapalenia przyzębia na występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 2, s. 63-65, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

48/62
Autorzy: Piotr Lipiec, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Echokardiografia trójwymiarowa - nowoczesna metoda oceny morfologii i funkcji serca.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 1, s. 29-34, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

49/62
Autorzy: Łukasz Chrzanowski.
Tytuł: Molekularne aspekty chorób układu krążenia.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 1, s. 35-40, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

50/62
Autorzy: Katarzyna Kołodziej, Małgorzata Kurpesa.
Tytuł: Omdlenia - problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 3, s. 121-127, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

51/62
Autorzy: Michał R. Żebrowski, Anna Kierus-Gudaj, Zbigniew Bednarkiewicz.
Tytuł: Omdlenia jako wskazanie do implantacji na stałe układu stymulującego serce.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 3, s. 131-134, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

52/62
Autorzy: Marcin Durko.
Tytuł: Omdlenia w otolaryngologii.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 3, s. 105-108
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

53/62
Autorzy: Piotr Komuński, Marek Zawirski.
Tytuł: Omdlenia. Różnicowanie przyczyn neurologicznych.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 3, s. 109-111, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

54/62
Autorzy: Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Michał R. Żebrowski, Maciej Tymiński, Zbigniew Bednarkiewicz.
Tytuł: Przydatność nieinwazyjnych metod elektrokardiograficznych w diagnostyce omdleń.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 3, s. 117-119, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

55/62
Autorzy: Michał R. Żebrowski, Ryszard Dębiec, Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa.
Tytuł: Regulacja pracy serca i układu naczyniowego.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 3, s. 113-115, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

56/62
Autorzy: Janusz Dąbrowski, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Rola badań radioizotopowych w diagnostyce niedokrwienia kończyn dolnych.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 2, s. 73-77
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

57/62
Autorzy: Michał R. Żebrowski, Wojciech Religa.
Tytuł: Wszczepialny rejestrator EKG - pomoc w diagnostyce omdleń o niejasnej etiologii.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 3, s. 129-130, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

58/62
Autorzy: Grzegorz Nawarski, Małgorzata Kurpesa.
Tytuł: Zawał serca u chorego na cukrzycę - istotny problem kardiologiczny.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 2, s. 83-87, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

59/62
Autorzy: Grażyna Zasadzińska, Krzysztof Chiżyński.
Tytuł: Zespoł polimetaboliczny. Część I: Rys historyczny. Etiopatogeneza zespołu polimetabolicznego. Mechanizmy powstawania insulinooporności.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2001 : T. 6, nr 1, s. 35-37
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

60/62
Autorzy: Grażyna Zasadzińska, Krzysztof Chiżyński.
Tytuł: Zespół polimetaboliczny. Część III: Insulinooporność i hiperinsulinemia a zaburzenia gospodarki lipidowej. Insulinooporność i hiperinsulinemia a zaburzenia krzepnięcia. Rozpoznanie zespołu polimetabolicznego.Leczenie zespołu polimetabolicznego.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2001 : T. 6, nr 4, s.191-193
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

61/62
Autorzy: Grażyna Zasadzińska, Krzysztof Chiżyński.
Tytuł: Zespół polimetaboliczny.Część II: Insulinooporność i hiperinsulinemia jako czynniki ryzyka miażdżycy. Rola insulinooporności i hiperinsulinemii w otyłości.Rola insulinooporności i hiperinsulinemii w upośledzeniu tolerancji glukozy i cukrzycy.czy insulinooporność jest uwarunkowana tylko genetycznie?
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2001 : T. 6, nr 4, s.187-189
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

62/62
Autorzy: Michał Żebrowski, Anna Kierus, Agnieszka Żebrowska.
Tytuł: Zawał serca jako proces immunologiczny.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2000 : T. 5, nr 4, s. 113-116
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi