Zapytanie: FOLIA CARDIOL GDAŃSK
Liczba odnalezionych rekordów: 137Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/137

Autorzy: Łukasz Chrzanowski, Piotr Lipiec, Paulina Wejner-Mik, Aleksandra Jasińska, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Analiza porównawcza odkształcenia miokardium przy zastosowaniu Dopplera tkankowego i śledzenia pikseli (speckle tracking) - ocena możliwości uzyskania danych ilościowych.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. B, s. 1
Uwagi: VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 26-27 maja 2006 roku
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/137
Autorzy: A[gata] Bielecka, Magdalena Wierzbicka, Gerry O'Driscoll, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Ciężka niewydolność serca w przebiegu zawału - możliwości terapeutyczne.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 4, s. 221-226
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst3/137
Autorzy: Leszek Markuszewski, Joanna Grycewicz.
Tytuł: Coronary calcium score - a non-invasive method for the detection and quantification of coronary atherosclerosis.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 6, s. 459-521
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst4/137
Autorzy: Leszek Markuszewski, Jan Ruxer, Dariusz Michałkiewicz, Andrzej Bissinger.
Tytuł: Disturbances of blood pressure and spectral heart rate variability during orthostatic stress in patients with type 1 diabetes mellitus.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 7, s. 578-583
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst5/137
Autorzy: Leszek Markuszewski, Dariusz Michałkiewicz, Andrzej Bissinger, Małgorzata Głowaty.
Tytuł: Dobowe trendy zmienności rytmu serca u chorych na cukrzycę typu 1.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 1, s. 82-88, Sum.
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst6/137
Autorzy: Leszek Markuszewski, Robert Pietruszyński, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Grabowicz.
Tytuł: Echocardiography findings in patients with ST segment elevation myocardial infarction and type 2 diabetes mellitus treated with primary percutaneous coronary angioplasty.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 5, s. 414-418
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst7/137
Autorzy: Piotr Lipiec, Paulina Wejner-Mik, Maria Krzemińska-Pakuła, Łukasz Chrzanowski, Jarosław Drożdż, Michał Plewka, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska, Remigiusz Szumiński, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Echokardiograficzne techniki kontrastowe czasu rzeczywistego pozwalają na dokładną ocenę perfuzji mięśnia sercowego i poprawiają wartość diagnostyczną standardowej echokardiografii obciążeniowej - donienienie wstępne.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. B, s. 4
Uwagi: VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 26-27 maja 2006 roku
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/137
Autorzy: Iwona Cygankiewicz, Wojciech Zaręba.
Tytuł: Heart rate turbulence - an overview of methods and applications.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 5, s. 359-368
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst9/137
Autorzy: Agnieszka Zieńciuk, Jacek Bednarek, Wojciech Kwaśniewski, Jacek Kuśnierz, Przemysław Mitkowski, Sławomir Sielski, Jarosław Kaźmierczak, Andrzej Lubiński, Maria Trusz-Gluza, Grzegorz Raczak.
Tytuł: Implantable cardioverter-defibrillator in long QT syndrome patients. Data from Polish ICD registry.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. C, s. 16
Uwagi: XV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Szczecin 8-10 czerwca 2006
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

10/137
Autorzy: Rajmund Wilczek, Marek Kowalewski, Jacek Kuśnierz, Andrzej Lubiński, Dariusz Wojciechowski, Robert Gil, Grzegorz Raczak.
Tytuł: Implantacja elektrod do stałej stymulacji serca poprzez żyłę udową jako opcja terapeutyczna dla wybranych pacjentów - doświadczenia własne.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. C, s. 23
Uwagi: XV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Szczecin 8-10 czerwca 2006
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/137
Autorzy: Maciej Kempa, Andrzej Lubiński, Rajmund Wilczek, Tomasz Królak, Anna Pazdyga, Grzegorz Raczak.
Tytuł: Implantacja ICD chorego z przetrwałą lewą żyłą główną górną.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. C, s. 21
Uwagi: XV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Szczecin 8-10 czerwca 2006
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/137
Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Katarzyna Kołodziej, Michał Plewka, Michał Kidawa, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Inflammatory markers are related to post-infarction left ventricular dysfunction after primary percutaneous intervention.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, supl. B, s. 3
Uwagi: VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 26-27 maja 2006 roku
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

13/137
Autorzy: Michał Chudzik, Jerzy K[rzysztof] Wranicz, Iwona Cygankiewicz, Artur Klimczak, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Is mean heart rate a reliable predictor in the pharmacotherapy of patients with atrial fibrillation?
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 6, s. 473-479
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst14/137
Autorzy: Leszek Markuszewski, Robert Pietruszyński, Anna Kośmider, Maciej Kośmider, Paweł Kubiński.
Tytuł: Kolejny ostry zespół wieńcowy u pacjentki po wszczepieniu zastawki aortalnej i mitralnej z powodu choroby reumatycznej serca.
Tytuł angielski: Next acute coronary syndrome in patient after mitral and aortal valve replacement because of rheumatic disease
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 2, s. 159-163, Sum.
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst15/137
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Dariusz Michałkiewicz.
Tytuł: Lokalizacja elektrody defibrylującej wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów w drodze odpływu prawej komory.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 3, s. 184-188, Sum.
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PT
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst16/137
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Andrzej Bissinger, Włodzimierz Grabowicz, Tomasz Grycewicz, Dariusz Michałkiewicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Morfologia zatoki wieńcowej - badania z zastosowaniem echokardiografii wewnątrzsercowej.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 3, s. 218-222, Sum.
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst17/137
Autorzy: Beata Westfal, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Nieinwazyjna ocena funkcji śródbłonka po 12-miesięcznym leczeniu Atorwastatyną lub Fenofibratem mikronizowanym.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, supl. B, s. 6
Uwagi: VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 26-27 maja 2006 roku
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/137
Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Piotr Lipiec, Paulina Wejner-Mik, Jarosław Drożdż, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Novel protocol for dipyridamole stress echocardiography enhanced with coronary flow reserve study enhances the diagnostic value of the test.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. B, s. 3
Uwagi: VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 26-27 maja 2006 roku
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

19/137
Autorzy: Iwona Kośka, Jan Henryk Goch, Łukasz Polak, Marek Maciejewski, Krzysztof Chiżyński.
Tytuł: NT-proBNP a wczesna dysfunkcja lewej komory u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. B, s. 3
Uwagi: VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 26-27 maja 2006 roku
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/137
Autorzy: Paulina Wejner-Mik, Piotr Lipiec, Łukasz Chrzanowski, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Ocena bezpieczeństwa i dokładności dipirydamolowego testu echokardiograficznego z użyciem kontrastu
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : vol. 13, suppl. B, s. 7
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2006.05.26
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  21/137
  Autorzy: Rajmund Wilczek, Dariusz Michalkiewicz, Andrzej Lubiński, Krzysztof Makowski, Grzegorz Raczak, Jerzy Adamus, Marian Cholewa.
  Tytuł: Podskórna elektroda defibrylująca - skutecznym sposobem na obniżenie wysokiego progu defibrylacji (DFT) podczas implantacji wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD).
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. C, s. 21
  Uwagi: XV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Szczecin 8-10 czerwca 2006
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  22/137
  Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Tomasz Rechciński, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Porównanie dynamiki zmian HRT i HRV w obserwacji odległej po zawale serca leczonym metodą pierwotnej PTCA.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. A, s. 19
  Uwagi: VIII Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 16-18 marca 2006 roku
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  23/137
  Autorzy: Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław Drożdż, Michał Plewka, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Regionalne prędkości ruchu pierścienia mitralnego w ocenie lokalizacji zmian w tętnicach wieńcowych u pacjentów bez przebytego zawału serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. B, s. 6
  Uwagi: VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 26-27 maja 2006 roku
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  24/137
  Autorzy: Joanna Kwiatkowska, Rajmund Wilczek, Andrzej Lubiński, Agnieszka Zieńciuk, Jan Ereciński, Grzegorz Raczak.
  Tytuł: Rodzinny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy (PVT) - jako wskazanie do implantacji ICD?
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. C, s. 17
  Uwagi: XV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Szczecin 8-10 czerwca 2006
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  25/137
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Piotr Okoński, Maciej Banach, Piotr Wierzbiński, Robert Pietruszyński.
  Tytuł: Rola stresu oksydacyjnego i reaktywnych postaci tlenu w patogenezie uszkodzenia mięśnia sercowego po reperfuzji. Glutation jako związek zapobiegający uszkodzeniom poreperfuzyjnym.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 1, s. 9-18
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  26/137
  Autorzy: Agata Bielecka, Magdalena Wierzbicka, Gerry O'Driscoll, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Severe cardiac insufficiency as a result of complicated myocardial infarction - choice of therapy.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 6, s. 524-529
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  27/137
  Autorzy: Sylwia Pisiak, Andrzej Lubiński, Tomasz Królak, Maciej Kempa, Anna Pazdyga, Agnieszka Zienciuk, Grzegorz Raczak.
  Tytuł: Skuteczność izolacji żył płucnych metodą Pappone w leczeniu napadowego migotania przedsionków.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. C, s. 4
  Uwagi: XV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Szczecin 8-10 czerwca 2006
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  28/137
  Autorzy: Anton Chrustowicz, Andrzej Gackowski, Łukasz Czekierda, Jacek Cała, Krzysztof [Kraków] Zieliński, Michał Zieliński, Jarosław D. Kasprzak, Piotr Podolec.
  Tytuł: Telekonsultacja echokardiograficzna TELEDICOM - ocena przydatności klinicznej.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. B, s. 1
  Uwagi: VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 26-27 maja 2006 roku
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  29/137
  Autorzy: Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Artur Klimczak, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: The usefulness of 24-hour Holter monitoring in asymptomatic pacemaker patients in early post-implantation period.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 5, s. 390-395
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  30/137
  Autorzy: Katarzyna Piestrzeniewicz, Katarzyna Łuczak, Monika Piechowiak, Marek Maciejewski, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: The value of Doppler-derived myocardial performance index and tricuspid annular motion in the evaluation of right ventricular function in patients with acute interior myocardial infarction.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 5, s. 369-377
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  31/137
  Autorzy: Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Zbigniew Bednarkiewicz, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Turbulencja rytmu zatokowego u osób z przewlekłą niewydolnością serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. A, s. 18
  Uwagi: VIII Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 16-18 marca 2006 roku
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  32/137
  Autorzy: Iwona Kośka, Jan Henryk Goch, Łukasz Polak, Marek Maciejewski, Krzysztof Chiżyński.
  Tytuł: Wpływ stopnia dysfunkcji lewej komory na stężenie NT-proBNP w 4-5 dobie zawału mięsnia sercowego u chorych leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. B, s. 4
  Uwagi: VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 26-27 maja 2006 roku
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  33/137
  Autorzy: Anna Faran, Ewa Lewicka-Nowak, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Andrzej Kutarski, Maciej Kempa, Tomasz Królak, Katarzyna Kogut-Dębska, Andrzej Lubiński, Grzegorz Raczak.
  Tytuł: Wpływ zastosowania stymulacji dwukomorowej (BiV) w niewydolności serca (HF) na stan kliniczny pacjentów - obserwacja długoterminowa.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. C, s. 9
  Uwagi: XV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Szczecin 8-10 czerwca 2006
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  34/137
  Autorzy: Agata Bielecka, Magdalena Wierzbicka.
  Tytuł: Zastosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - Kantrovitz Cardio VADTM i kontrapulsacji zewnątrzaortalnej w terapii mechanicznego wspomagania niewydolnego serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 2, s. 108-114, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  35/137
  Autorzy: Joanna Kwiatkowska, Rajmund Wilczek, Andrzej Lubiński, Agnieszka Zieńciuk, Jan Ereciński, Grzegorz Raczak.
  Tytuł: Zastosowanie wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) u dzieci - doświadczenia własne.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. C, s. 12
  Uwagi: XV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Szczecin 8-10 czerwca 2006
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  36/137
  Autorzy: Zbigniew Szafraniec, Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: 24-godzinne badanie elektrokardiograficzne metodą Holtera - wskazania, zastosowanie. Część 1.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 3, s. 153-160, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  37/137
  Autorzy: Zbigniew Szafraniec, Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: 24-godzinne badanie elektrokardiograficzne metodą Holtera - wskazania, zastosowanie. Część 2.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 4, s. 245-253, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  38/137
  Autorzy: M[iquel] Fiol, R[amon] Amezaga, A[rmando] Carillo, J[uan] Velazco, M[anuel] Riera, O[riol] Bonnin, J[uan] M[anuel] Cino, I[wona] Cygankiewicz, A[ntoni] Bayes de Luna.
  Tytuł: Acute coronary syndrome due to left main artery involvement vs three vessel disease. Clinical and electrocardiographic differences.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, poz. P215
  Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  39/137
  Autorzy: Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Krzysztof Kaczmarek, Marek Maciejewski, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Ambulatory Holter monitoring in patients with DDD pacemakers and proper pacing and sensing parameters in the early period after implantation.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. D, s. 440-443
  Uwagi: Electrocardiology 2005: proceedings from The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology 2-4 June 2005, Gdańsk
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: EN

  40/137
  Autorzy: Małgorzata Lelonek, Adam Stańczyk, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Comparison of different head-up tilt test protocols according to age of patients.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. D, s. [1-3]
  Uwagi: Electrocardiology 2005: proceedings from The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology 2-4 June 200, Gdańsk
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: EN

  41/137
  Autorzy: M[ałgorzata] Lelonek, A[dam] Stańczyk, J[an] H[enryk] Goch.
  Tytuł: Comparison of different head-up tilt test protocols according to age of patients.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, s. 47
  Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  42/137
  Autorzy: P[aulina] Wejner-Mik, J. Drożdż, M[aria] Krzemińska-Pakuła, M[ichał] Ciesielczyk, J. D. Kasprzak.
  Tytuł: Częstość występowania groźnych zaburzeń rytmu podczas farmakologicznej echokardiografii obciążeniowej.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, supl. A, s. 31
  Uwagi: XIV Wiosenna Konferencja Sekcji Rytmu Serca (Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Jachranka 21-23 kwietnia 2005 roku
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  43/137
  Autorzy: J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, M. Chudzik, J[udyta] Furyk, P[iotr] Krajewski, A. Jegier, J[an] H[enryk] Goch.
  Tytuł: Czy metoda leczenia pacjentów w świeżym zawale serca wpływa na wynik wczesnej rehabilitacji kardiologicznej?
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, poz. P210
  Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  44/137
  Autorzy: Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Jan Henryk Goch, Marian Futyma.
  Tytuł: Czy możliwe jest bezpieczne skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów po zabiegu implantacji stymulatora dwujamowego serca w ośrodku wysoko specjalistycznym?
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 3, s. 229-239, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  45/137
  Autorzy: Robert Irzmański, Marcin Barylski, Maciej Banach, Jan Kowalski, Lucjan Pawlicki.
  Tytuł: Dławica piersiowa Prinzmetala. Postępowanie w praktyce klinicznej.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 10, s. 662-666, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  46/137
  Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Tomasz Rechciński, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Dynamics of heart rate turbulence changes and heart rate variability following myocardial infarction treated with primary PTCA.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. D, s. [1-3]
  Uwagi: Electrocardiology 2005: proceedings from The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology 2-4 June 200, Gdańsk
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  47/137
  Autorzy: M. Kurpesa, E[wa] Trzos, T. Rechciński, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Dynamics of heart rate turbulence changes and heart rate variability following myocardial infarction treated with primary PTCA.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, supl. C, s. 53
  Uwagi: The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  48/137
  Autorzy: M. Kurpesa, E[wa] Trzos, T. Rechciński, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Dynamics of heart rate turbulence changes and risk factors following myocardial infarction treated with primary PTCA.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, s. 65, tab.
  Uwagi: The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  49/137
  Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Tomasz Rechciński, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Dynamics of heart rate turbulence changes and risk factors following myocardial infarction with primary PTCA.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. D, s. [10-12]
  Uwagi: Electrocardiology 2005: proceedings from The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology 2-4 June 200, Gdańsk
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  50/137
  Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Wiesław Szymczak, Tomasz Rechciński, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Dynamika turbulencji rytmu zatokowego po zawale serca leczonym metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej a wyniki wczesnego pozawałowego monitorowania EKG metodą Holtera.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 6, s. 428-437, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  51/137
  Autorzy: Robert Irzmański, Mariusz Piechota, Jan Kowalski, Czesław S[tanisław] Cierniewski, Maciej Kośmider, Lucjan Pawlicki.
  Tytuł: Dynamika zmian i zależności od masy lewej komory stężenia endoteliny u chorych poddanych planowej przezskórnej angioplastyce wieńcowej.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 11, s. 734-739, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PT
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  52/137
  Autorzy: T[eresa] Puig, A[ntonia] Bertomea, M[aria] T[eresa] Subirana, O[riol] Juan, R[afael] Vazquez, J[uan] Lucena, A[ntonio] Rico, M[iquel] Salguero, L[uis] Pastor, I[wona] Cygankiewicz, J[uan] Arimany, J[uan] Medallo, A[ntonio] Bayes de Luna.
  Tytuł: Epidemiological aspects of sudden death in the mediterranean area : preliminary results of EULALIA study.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, poz. O264
  Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  53/137
  Autorzy: Jan Ruxer, Agnieszka Siejka, Jerzy Loba.
  Tytuł: Grelina - nowe perspektywy dla kardiologii?
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 8, s. 531-537, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  54/137
  Autorzy: L[idia] Ostrowska-Nawarycz, P[aweł] Fijałkowski, J[an] Błaszczyk, T[adeusz] Nawarycz.
  Tytuł: Heart rate variability during graded head - up tilt in youth with a prehypertensive profile.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, supl. C, s. 27
  Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  55/137
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Michał Chudzik, Tomasz Grycewicz, Robert Pietruszyński, Włodzimierz Grabowicz, Marcin Rosiak.
  Tytuł: Implantacja elektrody defibrylującej wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora w drodze odpływu prawej komory pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 2, s. 139-144, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  56/137
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Andrzej Bissinger.
  Tytuł: Implantacja elektrody defibrylującej wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów w drodze odpływu prawej komory.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. A, s. 29
  Uwagi: XIV Wiosenna Konferencja Sekcji Rytmu Serca (Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Jachranka 21-23 kwietnia 2005 roku
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  57/137
  Autorzy: Maciej Banach, Stanisław Ostrowski, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz, Marcin Barylski, Robert Irzmański, Piotr Okoński.
  Tytuł: Is there a relation between preoperative atrial fibrillation and increased mortality after cardiac surgery?
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. D, s. 102-104
  Uwagi: Electrocardiology 2005: proceedings from The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology 2-4 June 2005, Gdańsk
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: EN

  58/137
  Autorzy: M[aciej] Banach, J[anusz] Zasłonka, A[licja] Iwaszkiewicz, M[arcin] Barylski, P[iotr] Okoński.
  Tytuł: Is there a relation between preoperative atrial fibrillation and increased mortality after cardiac surgery?
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, s. 38
  Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  59/137
  Autorzy: Mariusz Piechota, Robert Irzmański, Jan Kowalski, Lucjan Pawlicki.
  Tytuł: Kardiografia impedancyjna.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 7-12
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  60/137
  Autorzy: Robert Irzmański, Mariusz Piechota, Ewa Serwa-Stępień, Marcin Barylski, Maciej Banach, Jan Kowalski, Lucjan Pawlicki.
  Tytuł: Kardiomiopatia w przebiegu hipotyreozy.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 12, s. 867-872, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  61/137
  Autorzy: Marian Futyma, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Konrad Dudek, Aneta Dec.
  Tytuł: Migotanie przedsionków u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : T. 12, nr 10, s. 706-712, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  62/137
  Autorzy: P. Kędziora, B. Kierzkowska, A[gnieszka] Zygmunt, M[agdalena] Pierzchała, J[erzy] Stańczyk.
  Tytuł: Ocena parametrów turbulencji rytmu zatokowego u dzieci z komorowymi zaburzeniami rytmu.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, s. 30
  Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  63/137
  Autorzy: Katarzyna Wielemborek-Musiał, Aleksandra Marciniak, Anna Jegier.
  Tytuł: Odpowiedź tensyjna na wysiłek fizyczny u dorosłych mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca poddanych rehabilitacji kardiologicznej.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 12, s. 811-819, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  64/137
  Autorzy: Tomasz Zieliński, Małgorzata Kurpesa, Ewa Uszok-Stenzel, Danuta Drechsler, Tomasz Rywik, Marta Starczewska, Dariusz Runkun, Jerzy Korewicki.
  Tytuł: Podatność aorty u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca, leczoną prerindoprilem - badanie Compliprest.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 3, s. 199-209, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  65/137
  Autorzy: M[ałgorzata] Lelonek, A[dam] Stańczyk, J[an] H[enryk] Goch.
  Tytuł: Porównanie chorych z omdleniami powyżej 60 roku życia w zależności od wyniku testu pochyleniowego.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, s. 35
  Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  66/137
  Autorzy: Jarosław Paśnik, Jadwiga Anna Moll, Wojciech Mazurowski, Jacek Moll, Jerzy Arendarczyk, Dorota Szałowska, Agnieszka Cywińska-Bernas, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
  Tytuł: Porównanie stężeń IL-6 i IL-10 w osoczu dzieci poddanych zabiegowi kardiochirurgicznemu z krążeniem pozaustrojowym i bez niego.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 57-63, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  67/137
  Autorzy: M[aciej] Banach, S. Ostrowski, J[erzy] Knopik, R[yszard] Jaszewski, J[anusz] Zasłonka, P[iotr] Okoński.
  Tytuł: Predictors of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, s. 110
  Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  68/137
  Autorzy: Maciej Banach, Stanisław Ostrowski, Jerzy Knopik, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Piotr Okoński.
  Tytuł: Predictors of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. D, s. 578-560
  Uwagi: Electrocardiology 2005: proceedings from The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology 2-4 June 200, Gdańsk
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  69/137
  Autorzy: Katarzyna Piestrzeniewicz, Marek Maciejewski, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Przydatność wskaźnika pracy serca (MPI) w nieinwazyjnej ocenie globalnej - skurczowej i rozkurczowej funkcji komór.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 6, s. 412-420, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  70/137
  Autorzy: Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Maciej Tymiński, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: QT interval dispersion is an independent predictor of mortality in insulin dependent diabetes mellitus patients after myocardial infarction.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. D, s. [4-5]
  Uwagi: Electrocardiology 2005: proceedings from The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology 2-4 June 200, Gdańsk
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  71/137
  Autorzy: E[wa] Trzos, M. Kurpesa, T. Rechciński, M[aciej] Tymiński, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: QT interval dispersion is an independent predictor of mortality in insulin dependent diabetes mellitus patients after myocardil infarction.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, s. 60
  Uwagi: The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  72/137
  Autorzy: Agnieszka Dębska, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Rola przeciwciał antyfosfolipidowych w etiopatogenezie ostrych zespołów wieńcowych.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 8, s. 543-547, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  73/137
  Autorzy: Radosław Zwoliński, Maciej Banach, Piotr Okoński, Alicja Iwaszkiewicz, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Sotalol in prevention of postoperative atrial fibrillation.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. D, s. 114-116
  Uwagi: Electrocardiology 2005: proceedings from The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology 2-4 June 200, Gdańsk
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: EN

  74/137
  Autorzy: R. Zwoliński, M[aciej] Banach, P[iotr] Okoński, A[licja] Iwaszkiewicz, J[anusz] Zasłonka.
  Tytuł: Sotalol in prevention of postoperative atrial fibrillation.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, s. 40
  Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  75/137
  Autorzy: Radosław Zwoliński, Maciej Banach, Ryszard Golański, Leszek Markuszewski, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka.
  Tytuł: Stosowanie sotalolu w zapobieganiu migotania przedsionków po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 2, s. 77-83, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  76/137
  Autorzy: Michał Chudzik, Katarzyna Piestrzeniewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Andrzej Oszczygieł, Artur Klimczak, Jan Henryk Goch, Piotr Ruciński, Andrzej Kutarski.
  Tytuł: Stymulacja dwupunktowa prawej komory jako alternatywna metoda leczenia pacjentów z asynchronią lewokomorową po nieudanej implantacji elektrody lewokomorowej układu resynchronizującego.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 10, s. 673-681, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  77/137
  Autorzy: I[wona] Cygankiewicz, R[afael] Vazquez, A[lfredo] Bardaji, M[ariano] Valdes, J. Almendral, J[ose] R[amon] G. Juanatey, M[iquel] Fiol, V[icente] Nieto, J[uan] Cino, J[ordi] Fabregat, A[ntoni] Bayes-Genis, R[oman] Pavon, E[va] Cabezuelo, M[ontserrat] Vallverdu, P[ere] Caminal, J[uan] Cinca, W[ojciech] Zaręba, A[ntoni] Bayes de Luna.
  Tytuł: Surface ECG and Holter monitoring in patients with congestive heart failure and diastolic versus systolic left ventricular dysfunction
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, supl. C, poz. O260
  Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  78/137
  Autorzy: A[gnieszka] Zygmunt, P. Kędziora, M[agdalena] Pierzchała, B. Kierzkowska, J[erzy] Stańczyk.
  Tytuł: Test pionizacyjny w diagnostyce omdleń wazowagalnych u dzieci i młodzieży.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, s. 30
  Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  79/137
  Autorzy: T. Rechciński, M. Zając, M. Kurpesa, E[wa] Trzos, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Values of heart rate turbulence parameter and the other prognostic indicators obtained from 24 hours ECG Holter monitoring in myocardial infarction survivors treated with primary coronary angioplasty.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, s. 65
  Uwagi: The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  80/137
  Autorzy: Tomasz Rechciński, Małgorzata Zając, Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Values of heart rate turbulence parameters and the other prognostic indicators obtained from 24 hour ECH Holter monitoring in myocardial infarction survivors trated with primary coronary angioplasty.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. D, s. [6-9]
  Uwagi: Electrocardiology 2005: proceedings from The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology 2-4 June 200, Gdańsk
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  81/137
  Autorzy: T[adeusz] Nawarycz, L[idia] Ostrowska-Nawarycz.
  Tytuł: Wavelet transform for heart rate variability analysis - the authors own observations.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, supl. C, s. 28
  Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  82/137
  Autorzy: T. Rechciński, M. Kurpesa, E[wa] Trzos, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Występowanie objawów lęku lub depresji a zaburzenie dobowego rytmu ciśnienia tętniczego u pacjentów po zawale serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, supl. C, s. 73
  Uwagi: The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  83/137
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Włodzimierz Grabowicz, Tomasz Grycewicz.
  Tytuł: Zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w implantacji elektrody lewokomorowej układu CRT - opis przypadku.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, supl. A, s. 27-28
  Uwagi: XIV Wiosenna Konferencja Sekcji Rytmu Serca (Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Jachranka 21-23 kwietnia 2005 roku
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  84/137
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Andrzej Bissinger.
  Tytuł: Zmienność dobowa dyspersji QT u pacjentów z chorobą wieńcową
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 10, s. 667-672, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  85/137
  Autorzy: Monika Piechowiak, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Arytmie nadkomorowe towarzyszące ubytkowi w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu II.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 5, s. 337-340
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  86/137
  Autorzy: Jacek Gruda, Maciej Banach, Mirosław Mussur.
  Tytuł: Chirurgiczna rewaskularyzacja mięśnia sercowego bez użycia krążenia pozaustrojowego - alternatywna technika bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 4, s. 255-264, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  87/137
  Autorzy: B. Kierzkowska, K. Niewiadomska-Jarosik, U. Kowalska-Koprek, A[ndrzej] Piotrowski, J[erzy] Stańczyk.
  Tytuł: Częstoskurcz nadkomorowy z niewydolnością krążenia u płodu - opis przypadku.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11 streszcz., s. 26
  Uwagi: XIII Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zamość, 6-8 maja 2004 roku
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  88/137
  Autorzy: Michał Chudzik, Jerzy K[rzysztof] Wranicz, Katarzyna Piestrzeniewicz, Jan H[enryk] Goch, Włodzimierz Kargul.
  Tytuł: Czy możemy przewidzieć korzystny efekt elektrostymulacji na stabilizację rytmu u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków?
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 8, s. 581-589, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  89/137
  Autorzy: Piotr Dylewicz, Anna Jegier, Ryszard Piotrowicz, Stanisław Rudnicki, Jan Tylka, Krzysztof Mazurek, Izabela Przywarska, Jerzy Rybicki, Tomasz Zdrojewski.
  Tytuł: Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna. Stanowisko Komisji ds. Opracowania Standardów Rehabilitacji Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, suppl. A, A48 s.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  90/137
  Autorzy: Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Nawracające niedokrwienie - istotny problem terapeutyczny u pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 5, s. 319-326, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  91/137
  Autorzy: Robert Irzmański, Mariusz Piechota, Tomasz Cegliński, Jan Kowalski, Lucjan Pawlicki.
  Tytuł: Niedokrwienie mięśnia sercowego w aspekcie jego zaburzeń metabolicznych.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 11, s. 775-780
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  92/137
  Autorzy: T[homas] Klingenheben, P[aweł] Ptaszyński, G[erian] Groenefeld, S[tefan] H. Hohnloser.
  Tytuł: Noninvasive risk stratification using microvolt T-wave alternans, non-sustained ventricular tachycardia and authonomic tone in MADIT-II-type patients
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11 streszcz., s. 22
  Uwagi: XIII Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zamość 6-8 maja 2004 roku
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  93/137
  Autorzy: Sławomir Jander, Maciej Banach, Bogdan Jegier, Andrzej Walczak, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych u mężczyzn do 45 roku życia.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 11, s. 825-829, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  94/137
  Autorzy: Małgorzata Lelonek, Adam Stańczyk, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Odstęp QTc w teście pochyleniowym u chorych z omdleniami wazowagalnymi.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11 streszcz., s. 6
  Uwagi: VI Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane-Kościelisko 19-21 lutego 2004 roku
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  95/137
  Autorzy: M[ałgorzata] Lelonek, J[an] H[enryk] Goch.
  Tytuł: Porównanie chorych z małą ilością omdleń w wywiadzie w zależności od wyniku testu pochyleniowego.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, s. 24
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  96/137
  Autorzy: Michał Chudzik, Jerzy K[rzysztof] Wranicz, Iwona Cygankiewicz, Jan H[enryk] Goch, Włodzimierz Kargul.
  Tytuł: Porównanie funkcji diagnostycznych stymulatora jednojamowego (VVI) z 24 godzinnym zapisem EKG metodą Holtera u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 1, s. 19-26, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  97/137
  Autorzy: Małgorzata Lelonek, J[an] H[enryk] Goch.
  Tytuł: Wartość testu pochyleniowego w grupie chorych z omdleniami i zespołem wypadania płatka zastawki mitralnej.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, s. 24
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  98/137
  Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Ewa Trzos, Karina Wierzbowska-Drabik, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Wpływ przewlekłego leczenia statyną na podatność tętnic w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 12, s. 929-937, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  99/137
  Autorzy: Michał Chudzik, Jerzy K[rzysztof] Wranicz, Marek Maciejewski, Marzenna Zielińska, Katarzyna Piestrzeniewicz, Jan H[enryk] Goch, Włodzimierz Kargul.
  Tytuł: Wpływ stałej elektrostymulacji serca na parametry hemodynamiczne i jakość życia u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 3, s. 169-176, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  100/137
  Autorzy: Michał Chudzik, Jerzy K[rzysztof] Wranicz, Iwona Cygankiewicz, Jan H[enryk] Goch, Włodzimierz Kargul.
  Tytuł: Wpływ stałej elektrostymulacji serca na stabilizację rytmu u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 2, s. 143-152, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  101/137
  Autorzy: P[aweł] Ptaszyński, T[homas] Klingenheben, S[tefan] H. Hohnloser.
  Tytuł: Wpływ terapii beta-blokerami na indukowane wysiłkiem zaburzenia repolaryzacji w obrębie załamka T elektrokardiogramu (T wave alternans).
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, s. 3
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  102/137
  Autorzy: Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła, Tomasz Rechciński, Jarosław Drożdż, Anna Kierus-Gudaj, Lech Brodowski.
  Tytuł: Wpływ treningu fizycznego na parametry zmienności rytmu serca u chorych po przebytym zawale serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, s. 10
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  103/137
  Autorzy: Katarzyna Szmigielska, Anna Jegier.
  Tytuł: Wskaźniki zmienności rytmu zatokowego u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca w zależności od aktywności fizycznej.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 9, s. 633-641, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  104/137
  Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Zbigniew Bednarkiewicz, Katarzyna Kołodziej, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Dobowy rytm ciśnienia a dyspersja QT w chorobie wieńcowej u pacjentów normo- i hipertensyjnych.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, s. 21
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  105/137
  Autorzy: Piotr Szymański, Zenon Gawor, Grzegorz Piotrowski.
  Tytuł: Efekty hemodynamiczne zaburzeń przewodzenia wewnątrzsercowego.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 4, s. 445-450
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  106/137
  Autorzy: Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz.
  Tytuł: Komorowa elektroda jedno- czy dwubiegunowa? - 8 lat doświadczeń ze stymulatorami VVI.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 4, s. 495-500, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  107/137
  Autorzy: Emilia Dobrowolska, Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Michał Żebrowski, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Odstęp QT i jego rozproszenie w teście wysiłkowym u pacjentów z kompresją skurczową.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, s. 21
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  108/137
  Autorzy: Małgorzata Lelonek, Agnieszka Przybyszewska.
  Tytuł: Porównanie chorych z dużą ilością omdleń z dodatnim i ujemnym wynikiem testu pochyleniowego.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, s. 5
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  109/137
  Autorzy: Łukasz Chrzanowski, Jarosław D. Kasprzak, Michał Ciesielczyk, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Skrajnie poszerzony lewy przedsionek u chorej ze stenozą mitralną.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 5, s. 707-709, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  110/137
  Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Katarzyna Kołodziej, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Wpływ dobowego rytmu ciśnienia tętniczego na dyspersję QT u pacjentów z chorobą wieńcową i podwyższonym lub prawidłowym ciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 5, s. 641-647, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  111/137
  Autorzy: Zbigniew Krenc.
  Tytuł: Znaczenie elektrokardiografii holterowskiej w ocenie dostępu QT i zespołu ST-T u dzieci i młodzieży.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 6, s. 799-807, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  112/137
  Autorzy: Michał Ciesielczyk, Michał Borkowski, Maria Krzemińska-Pakuła, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek, Michał Plewka, Jarosław Drożdż, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: 1, 2 and 3-dimensional echocardiographic assessment of left ventricular function: can we rival radionuclide angiography in the new millennium?
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, s. 37
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  113/137
  Autorzy: K. Wierzbowska, J. Drożdż, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. D. Kasprzak.
  Tytuł: Age-dependency of mitral annulus motion assessed by pulsed tissue Doppler in normal subjects.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, s. 27
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  114/137
  Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Michał Plewka, Jarosław Drożdż, Karina Wierzbowska, Paulina Wejner-Mik, Michał Ciesielczyk, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Contrast echocardiographic visualization of resting perfusion defects using bolus administration of Levovist and power contrast imaging.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : T. 9, s. 24
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  115/137
  Autorzy: K. Wierzbowska, J. Drożdż, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. D. Kasprzak.
  Tytuł: Does systolic dysfunction have any impact on mitral early and atria wave propagation velocity in patients with delayed relaxation?
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, s. 25
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  116/137
  Autorzy: Tomasz Jeżewski, Anna Bińkowska, Joanna Stefanowska, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Dwu- i trójwymiarowa echokardiograficzna ocena serca trójprzedsionkowego.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 6, s. 577-581, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  117/137
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Sławomir Ceranka, Marcin Rosiak, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz, Halina Bolińska.
  Tytuł: Dyspersja załamka P elektrokardiogramu a ryzyko migotania przedsionków we wczesnym okresie po operacji pomostowania naczyń wieńcowych.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, s. 35
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  118/137
  Autorzy: M[arcin] Rosiak, J[an] Ruta, H[alina] Bolińska.
  Tytuł: Dyspersja załamka P oraz czas trwania uśrednionego załamka P - nieunwazyjne czynniki ryzyka migotania przedsionków w świeżym zawale serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, s. 34
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  119/137
  Autorzy: Joanna Kusowska.
  Tytuł: Ekonomiczne skutki niewydolności serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, suppl. AA, s. 59-62
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL

  120/137
  Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Jarosław Drożdż, Jan Z. Peruga, Paulina Wejner-Mik, Karina Wierzbowska, Michał Borkowski, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: In coronary flow impaired by abnormal myocardia relaxation? A transesophageal Doppler study.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, s. 37
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  121/137
  Autorzy: Marcin Fiutowski, Tomasz Waszyrowski, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak, Jarosław Drożdż.
  Tytuł: Left ventricular function in patients after acute pulmonary oedema - relationship to long-term prognosis.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, s. 33
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  122/137
  Autorzy: Małgorzata Lelonek, Agnieszka Przybyszewska.
  Tytuł: Ocena kliniczna chorych z nadciśnieniem tętniczym i omdleniami wazowagalnymi leczonych moksonidyną.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, suppl., s. 24
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  123/137
  Autorzy: E[wa] Trzos, M. Kurpesa, M. R. Żebrowski, Z[bigniew] Bednarkiewicz, J. Z. Peruga, T. Rechciński.
  Tytuł: Odstęp QTc i jego rozproszenie w teście wysiłkowym u pacjentów po zabiegu angioplastyki wieńcowej.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, s. 33
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  124/137
  Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Przydatność elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 4, s. 285-291
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  125/137
  Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Tomasz Rechciński, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Przydatność oceny zmian dyspersji odstępu QT w teście wysiłkowym w rozpoznawaniu restenozy po zabiegu angioplastyki wieńcowej.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 5, s. 397-403, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  126/137
  Autorzy: M[ichał] Ciesielczyk, J. Drożdż, J. D. Kasprzak, M. Plewka, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Quantitative assessment of left ventricular wall motion abnormalities in patients after myocardial infarction using tissue Doppler parameters.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, s. 38
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  127/137
  Autorzy: Edyta Płońska, Zbigniew Gąsior, Andrzej Szyszka, Jarosław Kasprzak, Andrzej Wojtarowicz, Andrzej Gackowski, Marek Maciejewski, Albert Varga.
  Tytuł: Safety of dobutamine stress echocardiography in patients with aortic stenosis and left ventricular dysfunction.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : T. 9, s. 32
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  128/137
  Autorzy: K. Wierzbowska, J. Drożdż, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. D. Kasprzak.
  Tytuł: Significance of left atrium dimension and pulmonary veins flow parameters for the diagnosis of severe diastolic dysfunction.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, s. 31
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  129/137
  Autorzy: K. Wierzbowska, J. Drożdż, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. D. Kasprzak.
  Tytuł: The assessment of diastolic function in coronary artery disease with normal systolic performance.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9 streszcz., s. 31
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  130/137
  Autorzy: K. Wierzbowska, J. Drożdż, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. D. Kasprzak.
  Tytuł: The influence of gender on diastolic function in normal subjects and patients with coronary artery disease.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9 streszcz., s. 31
  Uwagi: 12th Congress of the International Cardiac Doppler Society Warsaw, Poland September 5-6, 2002
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  131/137
  Autorzy: Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka, Wojciech Zaręba.
  Tytuł: Turbulencja rytmu serca u osób z chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 5, s. 405-415, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  132/137
  Autorzy: Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka, Wojciech Zaręba.
  Tytuł: Turbulencja rytmu serca zatokowego a parametry zmienności rytmu serca u osób z chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : T. 9, nr 5, s. 417-423, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  133/137
  Autorzy: I[wona] Cygankiewicz, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, H[alina] Bolińska, J[anusz] Zasłonka, W[ojciech] Zaręba.
  Tytuł: Turbulencja rytmu zatokowego a parametry dobowej zmienności rytmu serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9 streszcz., s. 23
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  134/137
  Autorzy: I[wona] Cygankiewicz, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, H[alina] Bolińska, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, A[licja] Iwaszkiewicz-Zasłonka, W[ojciech] Zaręba.
  Tytuł: Wpływ rewaskularyzacji mięśnia serca na parametry turbulencji rytmu zatokowego.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : T. 9 streszcz., s. 23
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  135/137
  Autorzy: M. Kurpesa, E[wa] Trzos, M[ichał] Ciesielczyk, Z[bigniew] Bednarkiewicz, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Wpływ Tirofibanu na repolaryzację komór u pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9 streszcz., s. 32
  Uwagi: IV Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 7-9 marca 2002 roku
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  136/137
  Autorzy: E[wa] Trzos, M. Kurpesa, J. Drożdż, M. R. Żebrowski, Z[bigniew] Bednarkiewicz, M. Plewka.
  Tytuł: Wpływ zachowanej żywotności mięśnia sercowego na dyspersję QT u pacjentów po przebytym zawale.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9 streszcz., s. 33
  Uwagi: IV Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 7-9 marca 2002 roku
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  137/137
  Autorzy: E[wa] Trzos, M. Kurpesa, J. Drożdż, M. R. Żebrowski, Z[bigniew] Bednarkiewicz.
  Tytuł: Zmienność rytmu zatokowego u chorych z niestabilną chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9 streszcz., s. 25
  Uwagi: IV Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 7-9 marca 2002 roku
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi