Zapytanie: FOLIA CARDIOL EXCERPTA
Liczba odnalezionych rekordów: 96Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/96

Autorzy: Bożena Urbanek, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Anna Nowek, Beata Mańkowska, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Czy i jakie parametry uzyskane z systemu telemonitoringu pacjentów ze wszczepionym kardiowerterem defibrylatorem serca (ICD) mają znaczenie progrnostczne w ocenie zagrożenia wystąpienia arytmii komorowej lub zgonu?
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2013 : Vol. 8, suppl. A, s. 13
Konferencja: Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane/ Kościelisko, 2013.02.27
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  2/96
  Autorzy: Anna Cichocka-Radwan, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Czynniki ryzyka zgonów w obserwacji rocznej u chorych po 80. roku życia hospitalizowanych w oddziale kardiologicznym
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2013 : Vol. 8, suppl. A, s. 1
  Konferencja: Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kościelisko, 2013.02.27
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  3/96
  Autorzy: Bożena Urbanek, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Beata Mańkowska, Anna Nowek, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Wartość prognostyczna parametrów uzyskanych za pomocą telemonitoringu w ocenie stanu klinicznego pacjentów z implantowanym kardiowerterem defibrylatorem z funkcją resynchonizacji serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2013 : Vol. 8, suppl. A, s. 14
  Konferencja: Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane/ Kościelisko, 2013.02.27
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  4/96
  Autorzy: Anna Alenowicz, Michał Chudzik, Beata Mańkowska, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Analiza rocznej oceny przeżycia pacjentów po implantacji ICD.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2012 : Volo. 7, suppl. B, s.16
  Uwagi: XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK - POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja - 1 czerwca 2012
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  5/96
  Autorzy: Łukasz Kroc, Barbara Uznańska-Loch, Małgorzata Kurpesa, Urszula Cieślik-Guerra, Tomasz Rechciński, Jarosław Damian Kasprzak, Ewa Trzos.
  Tytuł: Asymptomatyczne epizody nietrwałych częstoskurczów komorowychw ambulatoryjnym 24-godzinnym monitorowaniu EKG.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2012 : Vol. 7, suppl. A, s. 13
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa, XIV Międzynarodowej Konferencji Wspólnej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiolgogicznego oraz International Society for Holter Monitoring and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko 29.02-3.03.2012.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED

  6/96
  Autorzy: Bożena Urbanek, Michał Chudzik, Katarzyna Piestrzeniewicz, Marek Maciejewski, Krzysztof Kaczmarek, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Czy dwustopniowy protokół optymalizacji zmniejsza liczbę non-respondentów wśród chorych , u których zastosowano terapię resynchronizującą
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2012 : Vol. 7, suppl. B, s. 13
  Uwagi: XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK - POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja - 1 czerwca 2012.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  7/96
  Autorzy: Bożena Urbanek, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Czy parametry wykorzystane w systemie telemonitoringu mogą skutecznie pomóc w przewidywanym nasileni niewydolności serca?
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2012 : Vol. 7, suppl. B, s. 13
  Uwagi: XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK - POLSTIM 2012 . Kołobrzeg, 29 maja - 1 czerwca 2012
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  8/96
  Autorzy: Jakub Chłapiński, Marek Kamiński, Urszula Cieślik-Guerra, Małgorzata Kurpesa, Andrzej Napieralski.
  Tytuł: Effect of atmospheric conditions on blood pressure.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2012 : Vol. 7, suppl. A, s. 4
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa, XIV Międzynarodowej Konferencji Wspólnej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiolgogicznego oraz International Society for Holter Monitoring and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko 29.02-3.03.2012.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  9/96
  Autorzy: Sebastian Sobczak, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: EUROSCORE II - nowy model oceny ryzyka operacyjnego u chorych kwalifikowanych do zabiegów kardiochirurgicznych na tle dotychczas stosowanych
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2012 : Vol. 7, nr 3, s. 146-151
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  10/96
  Autorzy: Sebastian Sobczak, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Kontrowersje wokół zabiegu przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2012 : Vol. 7, nr 2, s. 91-94
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  11/96
  Autorzy: Urszula Cieślik-Guerra, Dorota Wiechetek, Ana Petrovic, Sylwia Szymańska, Maciej Zbyszewski, Radosław Tworus, Adam Stańczyk, Grzegorz Gierelak, Katarzyna Piotrowicz, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Ocena stopnia skorelowania parametrów sztywności tętnic: prędkość fali tętna, indeksu wzmocnienia oraz ambulatoryjnego indeksu sztywności tętnic w populacji pacjentów po troponinododatnim ostrym zespole wieńcowym. Wyniki badania FOREVER.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2012 : Vol. 7, suppl. A, s. 9
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa, XIV Międzynarodowej Konferencji Wspólnej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiolgogicznego oraz International Society for Holter Monitoring and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko 29.02-3.03.2012.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED

  12/96
  Autorzy: Piotr Kędziora, Beata Kierzkowska, Agata Zamecznik, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Parametry turbulencji rytmu zatokowego u dzieci z wypadaniem płatka zastawki mitralnej
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2012 : Vol. 7, suppl. A, s. 1
  Uwagi: XVIII Konferencjia Szkoleniowa XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Zakopane Kościelisko 29 lutego - 3 marca 2012 roku; program i streszczenia
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  13/96
  Autorzy: Ewa Nowacka, Michał Chudzik, Bożena Urbanek, Beata Mańkowska, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Terapia resynchronizująca serce (CRT-P) v. terapia resynchronizująca serce z funkcją kardiowertera-defibrylatora (CRT-D) - porównanie śmiertelności rocznej pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2012 : Vol. 7, suppl. B, s. 10
  Uwagi: XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK - POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja - 1 czerwca 2012
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  14/96
  Autorzy: Emilia Borowik, Andrzej Bissinger, Jan Ruxer, Andrzej Lubiński.
  Tytuł: Upośledzony odruch z baroreceptorów u pacjentów z cukrzycą typu 2.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2012 : Vol. 7, suppl. A, s. 1
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. Zakopane, Kościelisko 29.02-3.03.2012
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  15/96
  Autorzy: Anna Bartczak, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Zespół wczesnej repolaryzacji wśród pacjentów z podejrzeniem omdleń odruchowych
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2012 : Vol. 7, suppl. A, s. 6
  Uwagi: XIV Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko 29.02-3.03.2012.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  16/96
  Autorzy: Inga Piętka, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Znaczenie łożyskowego czynnika wzrostu w chorobie wieńcowej
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2012 : Vol. 7, nr 3, s. 139-145
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  17/96
  Autorzy: Tomasz Ciurus, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Znaczenie polimorfizmów genów VKORC1 oraz CYP2C9 dla leczenia przeciwzakrzepowego doustnymi pochodnymi kumaryny - przegląd doniesień
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2012 : Vol. 7, nr 4, s. 1
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  18/96
  Autorzy: Barbara Uznańska, Urszula Cieślik-Guerra, Jakub Chlapiński, Ewa Trzos, Marek Kamiński, Tomasz Rechciński, Małgorzata Kurpesa.
  Tytuł: Analysis of relationship between ambulatory arterial stiffness index (AASI) and results of other examinations.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2011 : Vol. 6, suppl. A, s. 12
  Uwagi: XVII Konferencja Szkoleniowa. XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. Zakopane Kościelisko, 23-26 marca 2011 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  19/96
  Autorzy: Michał Kałowski, Tomasz Rechciński, Małgorzata Kurpesa.
  Tytuł: Comparison of rehabilitation program effects in patients after acute coronary syndrome with or without residual critical dcoronary artery occlusion.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2011 : Vol. 6, suppl. A, s. 18
  Uwagi: XVII Konferencja Szkoleniowa. XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. Zakopane Kościelisko, 23-26 marca 2011 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  20/96
  Autorzy: Anna Cichocka, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Niewydolność serca po przeszczepie nerek - część I. Epidemiologia, czynniki ryzyka, patomechanizmy
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2011 : Vol. 6, nr 2, s. 117-126, Sum.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  21/96
  Autorzy: Anna Cichocka, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Niewydolność serca po przeszczepie nerek - część II. Możliwości leczenia.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2011 : Vol. 6, nr 3, s. 180-188
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  22/96
  Autorzy: Bożena Urbanek, Jan Ruta, Krzysztof Kaczmarek, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Ocena parametrów hemodynamicznych u pacjentów z terapią resynchronizującą zależnie od etiologii niewydolności serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2011 : Vol. 6, suppl. B, s. 23
  Uwagi: XXII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK Białystok 31.05-3.06. 2011. POLSTIM
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  23/96
  Autorzy: Joanna Lewek, Michał Chudzik, Artur Klimczak, Bożena Urbanek, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Powikłania po zabiegach elektroterapii - podsumowanie doświadczeń własnych Kliniki Elektrokardiologii UM w Łodzi w 2010 roku.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2011 : Vol. 6, suppl. B, s.17
  Uwagi: XXII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK Białystok 31.05-3.06. 2011. POLSTIM
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  24/96
  Autorzy: Tomasz Rechciński, Agnieszka Matusiak, Barbara Uznańska, Ewa Trzos, Dominik Strapagiel, Małgorzata Kurpesa, Jarosław Damian Kasprzak, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Regulacja nocnej częstości rytmu serca u pacjentów z chorobą wieńcową i cukrzycą, wpływ polimorfizmu genu prozapalnej inerleukiny 1-beta.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2011 : Vol. 6, suppl. A, s. 1
  Uwagi: XVII Konferencja Szkoleniowa. XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. Zakopane Kościelisko, 23-26 marca 2011 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED

  25/96
  Autorzy: Artur Klimczak, Michał Chudzik, Marzenna Zielińska, Joanna Lewek, Bożena Urbanek, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Wpływ optymalizacji czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego ba wybrane parametry hemodynamiczne u pacjentów po implantacji symulatora dwujamowego z powodu bloku przedsionkowo komorowego.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2011 : Vol. 6, suppl. B, s. 22
  Uwagi: XXII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK Białystok 31.05-3.06. 2011. POLSTIM
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  26/96
  Autorzy: Andrzej Bissinger, Jan Ruxer, Małgorzata Kuberska-Kędzierska, Andrzej Lubiński.
  Tytuł: Wpływ wyrównania glikemii na turbulencję rytmu u pacjentów z cukrzycą typu 2.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2011 : Vol. 6, suppl. B, s. 20
  Konferencja: Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Białystok, 2011.05.31
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  27/96
  Autorzy: Paulina Gorzelak, Monika Potrykus, Katarzyna Masłowska, Maciej Gardoń, Andrzej Bissinger, Andrzej Lubiński.
  Tytuł: Analiza efektywności lecenia przeciwzakrzepowego u pacjentów z migotaniem przedsionków.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. C, s.12
  Uwagi: XXI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 21-24 kwietnia 2010, Rytro k. Starego Sącza
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  28/96
  Autorzy: Barbara Uznańska, Ewa Trzos, Tomasz Rechciński, Jarosław D. Kasprzak, Małgorzata Kurpesa.
  Tytuł: Analysis of relationship between sleep apnea probability index est.ahi and results of other examinations.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. B, s. 14
  Uwagi: XVI Konferencja Szkoleniowa. XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, 3-6 marca 2010 roku, Zakoppane Kościelisko
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  29/96
  Autorzy: Barbara Uznańska, Małgorzata Kurpesa.
  Tytuł: Bardzo stary rozrusznik - jaki to rytm?
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. A, s. 21-23
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  30/96
  Autorzy: Andrzej Bissinger, Andrzej Lubiński, Lucas Boersma, Antoine Leenhardt, Bela Merkley, Ali Oto, Alessandro Proclemer, Josep Brugada, Panos E. Vardas, Christian Wolpert.
  Tytuł: Czynniki determinujące geograficzne dysproporcje w implantacjach kadriowerterów - defibrylatorów w krajach członkowskich European Heart Rhythm Society (EHRA).
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. C, s. 18
  Uwagi: XXI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 21-24 kwietnia 2010, Rytro k. Starego Sącza
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  31/96
  Autorzy: Marcin Rosiak, Michał Dziuba, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Karol Bartczak, Jarosław Drożdż, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Czynniki ryzyka rozwoju migotania przedsionków, nie zawsze ciężkiej i nie zawsze izolowanej choroby serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, nr 5, s. 285 -291
  Uwagi: Tłum. Oryg. j. ang.: Cardiology Journal 2010 Vol. 17 nr 2 s. 437-442
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  32/96
  Autorzy: Inga Piętka, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Kardiomiopatia poantracyklinowa - diagnostyka, leczenie i zapobieganie
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, nr 3, s. 130-134
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  33/96
  Autorzy: Piotr Kędziora, Beata Kierzkowska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Ocena turbulencji rytmu zatokowego u dzieci bez organicznej choroby serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. B, s. 11
  Uwagi: XVI Konferencja Szoleniowa, XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telmedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, 3-6 marca 2010, Zakopane Kościelisko
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  34/96
  Autorzy: Anna Kierus-Gudaj, Maria Krzemińska-Pakuła, Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Cezary Przeszyński-Drews, Jarosław D. Kasprzak, Jarosław Drożdż.
  Tytuł: Ocena wpływu biostymualcji niskoenergetycznym promieniowaniem laserowym na przemijające epizody niedokrwienia oraz zaburzenia rytmu rejestrowane w 24-godzinnym monitorowaniu EKG metodą Holtera u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. B, s. 22
  Uwagi: XVI Konferencja Szkoleniowa. XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, 3-6 marca 2010 roku, Zakoppane Kościelisko
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  35/96
  Autorzy: Krzysztof Sokołowski, Małgorzata Kurpesa.
  Tytuł: Porównanie przydatności parametrów 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera w ocenie pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną lub obniżoną funkcją skurczową lewej komory.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. B, s. 23
  Uwagi: XVI Konferencja Szkoleniowa. XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, 3-6 marca 2010 roku, Zakoppane Kościelisko
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  36/96
  Autorzy: Piotr Kędziora, Beata Kierzkowska, Justyna Zamojska, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Przypadek ostrego zatrucia propafenonem u 12-letniej dziewczynki.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. B, s. 14
  Uwagi: X XVI Konferencja Szoleniowa, XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telmedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, 3-6 marca 2010, Zakopane Kościelisko
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  37/96
  Autorzy: Andrzej Bissinger, Emilia Dobrowolska, Andrzej Lubiński.
  Tytuł: Szybkie migotanie przedsionków degenerujące do migotania komór.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. A, s. 4-7
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  38/96
  Autorzy: Valentina Corino, Iwona Cygankiewicz, Luca Mainardi, Martin Stridh, Wojciech Zaręba, Rafael Vazqyez, Antonio Bayes De Luna, Pyotr Platonov.
  Tytuł: The lack of association between atrial fibrillatory rate and time domain parameters of Ventricular response in patients with mild to moderate congestive heart failure.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. B, s. 26
  Uwagi: XVI Konferencja Szkoleniowa, XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardologicznego, 3-6 marca 2010, Zakopane
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  39/96
  Autorzy: Anna Kierus-Gudaj, Maria Krzemińska-Pakuła, Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Cezary Peszyński-Drews, Jarosław D. Kasprzak, Jarosław Drożdż.
  Tytuł: Wpływ biostymulacji niskoenergetycznym promieniowaniem laserowym na zmienność rytmu zatokowego u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. B, s. 6
  Uwagi: XVI Konferencja Szkoleniowa. XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, 3-6 marca 2010 roku, Zakoppane Kościelisko
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  40/96
  Autorzy: Marcin Makowski, Ireneusz Smorąg, Andrzej Bissinger, Tomasz Grycewicz, Konrad Masiarek, Andrzej Lubiński, Zbigniew Baj.
  Tytuł: Wpływ niemych klinicznie epizodów migotania przedsionków na stan aktywacji płytek krwi.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. C, s. 13
  Uwagi: XXI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 21-24 kwietnia 2010, Rytro k. Starego Sącza
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  41/96
  Autorzy: Andrzej Bissinger, Andrzej Lubiński, Lucas Boersma, Antoine Leenhardt, Bela Merkely, Ali Oto, Alessandro Proclemer, Josep Brugada, Panos E. Vardas, Christian Wolpert.
  Tytuł: Wszczepialne kardiowertery defibrylatory - Polska na tle Europy.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. C, s. 18
  Uwagi: XXI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 21-24 kwietnia 2010, Rytro k. Starego Sącza
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  42/96
  Autorzy: Andrzej Lubiński, Andrzej Bissinger, Maria Trusz-Gluza, Włodzimierz Kargul, Grzegorz Raczak, Hanna Szwed, Stefan Grajek, Jacek Kubica, Jacek Lelakowski, Andrzej Wysokiński, Franciszek Walczak, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Zbigniew Kalarus, Jarosław Drożdż, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Wytyczne odnośnie implantacji kardiowerterów - defibrylatorów a praktyka kliniczna w Polsce: dane z polskiego rejestru ICD.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. C, s. 19
  Uwagi: XXI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 21-24 kwietnia 2010, Rytro k. Starego Sącza
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  43/96
  Autorzy: Michał Korzeniewski, Michał Witkowski, Andrzej Bissinger, Andrzej Lubiński.
  Tytuł: Życie codzienne pacjentów po implantacji kardiowertera - defibrylatora.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. C, s. 15
  Uwagi: XXI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 21-24 kwietnia 2010, Rytro k. Starego Sącza
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  44/96
  Autorzy: Tomasz Kostka, Wojciech Drygas, Anna Jegier, Dorota Zaniewicz.
  Tytuł: Aerobic and anaerobic power in relation to age and physical activity.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. B, s. 1
  Uwagi: XIII Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Ustroń 25-28 lutego 2009 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  45/96
  Autorzy: Beata Kierzkowska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Dominika Stańczyk-Tomecka, Elżbieta Smolewska, Anna Rykała-Piotrowska, Małgorzata Biernacka-Zielińska, Dobromiła Barańska, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Badanie echokardiograficzne punktem zwrotnym w diagnostyce choroby Takayasu u niemowlęcia.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. E, s. 8
  Uwagi: XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Bydgoszcz, 22-23 maja 2009 roku : program i streszczenia
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  46/96
  Autorzy: Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Diagnostyka omdleń z zastosowaniem wszczepialnego rejestratora arytmii - wskazania i praktyka.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, nr 4, s. 212-217
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  47/96
  Autorzy: Karina Wierzbowska-Drabik, Maria Krzemińska-Pakuła, Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Michał Plewka, Edyta Płońska-Gościniak, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Echocardiographic predictors of exercise duration in patients after myocardial infarction.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. E, s. 9
  Uwagi: XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Bydgoszcz 22-23 maja 2009 roku : program i streszczenia
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  48/96
  Autorzy: Nina Kot, Piotr Lipiec, Ewa Szymczyk, Błażej Michalski, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena funkcji skurczowej lewego przedsionka.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. E, s. 2
  Uwagi: XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Bydgoszcz 22-23 maja 2009 roku : program i streszczenia
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  49/96
  Autorzy: Paulina Wejner-Mik, Piotr Lipiec, Maria Krzemińska-Pakuła, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Impact of gender on the prognostic value of stress myocardial contrast echocardiography.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. E, s. 4
  Uwagi: XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Bydgoszcz 22-23 maja 2009 roku : program i streszczenia
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  50/96
  Autorzy: Ryszard Jaszewski, Karol Bartczak.
  Tytuł: Leczenie chirurgiczne koarktacji aorty u dorosłych - czy nadal jest to otwarta kwestia?
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, nr 6, s. 301-302
  Uwagi: Tłum. Oryg. j. ang.: Cardiology Journal 2008 Vol. 15 nr 6 s. 491-492
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  51/96
  Autorzy: Karina Wierzbowska-Drabik, Maria Krzemińska-Pakuła, Łukasz Chrzanowski, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Left atrium short axis wall velocities are more tightly related to mitral inflow velocities than long axis parameters.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. E, s. 4
  Uwagi: XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Bydgoszcz 22-23 maja 2009 roku : program i streszczenia
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  52/96
  Autorzy: Anna Kapusta, Piotr Lipiec, Maria Krzemińska-Pakuła, Ewa Szymczyk, Błażej Michalski, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Ocena funkcji skurczowej prawej komory technikami echokardiografii jednowymiarowej i dwuwymiarowej - porównanie z wynikami echokardiografii trójwymiarowej.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. E, s. 6
  Uwagi: XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Bydgoszcz 22-23 maja 2009 roku : program i streszczenia
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  53/96
  Autorzy: Ewa Szymczyk, Piotr Lipiec, Michał Plewka, Małgorzata Białas, Karol Kamiński, Maria Krzemińska-Pakuła, Maciej Kurpisz, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Ocena możliwości zastosowania nowoczesnych metod echokardiograficznych do oceny funkcji mięśnia sercowego u myszy z zawałem serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. E, s. 4
  Uwagi: XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Bydgoszcz 22-23 maja 2009 roku : program i streszczenia
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  54/96
  Autorzy: Barbara Uznańska, Ewa Trzos, Maria Krzemińska-Pakuła, Tomasz Rechciński, Małgorzata Kurpesa.
  Tytuł: Ocena powtarzalności wykrywania bezdechu sennego na podstawie rejestracji EKG metodą Holtera.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. C, s. 8
  Uwagi: XV Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny XI Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Zakopane Kościelisko 4-7 marca 2009 roku : program i streszczenia
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  55/96
  Autorzy: Ewa Jach, Monika Smolarek, Izabela Kośła, Marta Terlikowska-Lipińska, Jacek Chrzczanowicz, Tomasz Kostka.
  Tytuł: Ocena sprawności fizycznej osób starszych z chorobami układu krążenia przebywających w Instytucjach Opiekuńczo-Leczniczych - pierwsze doświadczenia programu POLKARD-Senior.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. B, s. 6
  Uwagi: XIII Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Ustroń 25-28 lutego 2009 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  56/96
  Autorzy: Piotr Lipiec, Ewa Szymczyk, Maria Krzemińska-Pakuła, Ludomir Stefańczyk, Bartłomiej Woźniakowski, Arkadiusz Rotkiewicz, Błażej Michalski, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Ocena żywotności mięśnia sercowego po zawale za pomocą perfuzyjnej echokardiografii kontrastowej - porównanie z wynikami analizy późnego wzmocnienia w rezonansie magnetycznym.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. E, s. 3
  Uwagi: XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Bydgoszcz 22-23 maja 2009 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  57/96
  Autorzy: Piotr Lipiec, Ewa Szymczyk, Maria Krzemińska-Pakuła, Ludomir Stefańczyk, Bartłomiej Woźniakowski, Arkadiusz Rotkiewicz, Błażej Michalski, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Pomiary odkształcenia i tempa odkształcenia mięśnia sercowego techniką śledzenia markerów akustycznych dla oceny żywotności po zawale serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. E, s. 1-2
  Uwagi: XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Bydgoszcz 22-23 maja 2009 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  58/96
  Autorzy: Krzysztof Sokołowski, Tomasz Waszyrowski, Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa.
  Tytuł: Porównanie parametrów HRV w przewlekłej niewydolności serca z zachowaną i obniżoną funkcją skurczową lewej komory.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. C, s. 12
  Uwagi: XV Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny XI Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Zakopane Kościelisko 4-7 marca 2009 roku : program i streszczenia
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  59/96
  Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Jerzy Stańczyk, Maria Respondek-Liberska, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Jacek Moll, Beata Kierzkowska, Tomasz Moszura.
  Tytuł: Wrodzone wady serca u obu płodów z ciąży bliźniaczej.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. E, s. 7
  Uwagi: XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Bydgoszcz, 22-23 maja 2009 roku : program i streszczenia
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  60/96
  Autorzy: Tadeusz Nawarycz, Jan Błaszczyk, Lidia Ostrowska-Nawarycz.
  Tytuł: Analiza reakcji hemodynamicznych w warunkach testu arytmetycznego oraz pogłębionego relaksu.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2008 : Vol. 3, suppl. A, s. 1
  Uwagi: X Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 5-8 marca 2008 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  61/96
  Autorzy: Krzysztof Sokołowski, Małgorzata Kurpesa.
  Tytuł: Etiopatogeneza zawału serca bez zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2008 : Vol. 3, nr 12, s. 551-558
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  Pełny tekst  62/96
  Autorzy: Marcin Makowski, Ireneusz Smorąg, Tomasz Grycewicz, Andrzej Bissinger, Konrad Masiarek, Włodzimierz Grabowicz, Andrzej Lubiński, Zbigniew Baj.
  Tytuł: Kardiowersja elektryczna migotania przedsionków a aktywacja płytek krwi.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2008 : Vol. 3, suppl. B, s. 1
  Uwagi: XIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz III Konferencja Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK - Elektroterapia serca Rytro k. Starego Sącza 25-28 czerwca 2008 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  63/96
  Autorzy: Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Klasyfikacja, epidemiologia i rokowanie.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2008 : Vol. 3, nr 3, s. 101-103
  Uwagi: Omdlenia - standardy postępowania w wybranych stanach klinicznych Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 "POLKARD 2006-2008" Pracownia Diagnostyki Omdleń
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  64/96
  Autorzy: Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Magdalena Bugała, Tomasz Rudziński, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Mikrowoltażowy alternant załamka T u chorych z kardiomiopatią przerostową.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2008 : Vol. 3, suppl. A, s. 7
  Uwagi: X Miedzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Koscielisko, 5-8 marca 2008 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  65/96
  Autorzy: Małgorzata Lelonek, Tadeusz Pietrucha, Monika Matyjaszczyk, Adam Stańczyk, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Polimorfizm C825T genu kodującego podjednostkę beta3 białka G nie jest związany ze złośliwą postacią omdleń z urazami.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2008 : Vol. 3, suppl. A, s. 18
  Uwagi: X Miedzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Koscielisko, 5-8 marca 2008 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  66/96
  Autorzy: Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Rozpoznanie. Wywiad i badanie kliniczne.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2008 : Vol. 3, nr 3, s. 104-125
  Uwagi: Omdlenia - standardy postępowania w wybranych stanach klinicznych Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 "POLKARD 2006-2008" Pracownia Diagnostyki Omdleń
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  67/96
  Autorzy: Tadeusz Nawarycz, Krzysztof Pytel, Lidia Ostrowska-Nawarycz.
  Tytuł: System wczesnej identyfikacji dzieci i młodzieży z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2008 : Vol. 3, suppl. A, s. 15
  Uwagi: X Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 5-8 marca 2008 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  68/96
  Autorzy: Magdalena Bugała, Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Wartość prognostyczna migotania przedsionków w ocenie rokowania u chorych z niewydolnością serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2008 : Vol. 3, suppl. A, s. 6
  Uwagi: X Miedzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Koscielisko, 5-8 marca 2008 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  69/96
  Autorzy: Katarzyna Piestrzeniewicz, Katarzyna Łuczak, Małgorzata Lelonek, Jerzy Krzysztof Wranicz, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Wpływ otyłości na zmiennośc rytmu serca u mężczyzn z zawałem serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2008 : Vol. 3, nr 5, s. 280-286
  Uwagi: Tłum. Oryg. j. ang.: Cardiology Journal 2008 Vol. 15 nr 1 s. 43-49
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  70/96
  Autorzy: Andrzej Bissinger, Artur Klimczak, Marcin Rosiak, Paweł Kubiński, Andrzej Lubiński.
  Tytuł: Ambulatoryjne nadzorowanie pacjentów po implantacji kardiowertera - defibrylatora (ICD) z wykorzystaniem systemu "Home monitoring" firmy Biotronik.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 33
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  71/96
  Autorzy: Radosław Kręcki, Maria Krzemińska-Pakuła, Piotr Lipiec, Jarosław Drożdż.
  Tytuł: Arytmogenna kardiomiopatia/dysplazja prawej komory: analiza sześciu przypadków klinicznych.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, nr 12, s. 1-8, Sum.
  Uwagi: Przedruk. Oryg. w j. ang.: Cardiol J 2007 Vol. 14 nr 4 s. 396-401
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Adres url:

  Pełny tekst  72/96
  Autorzy: Małgorzata Zając, Małgorzata Kurpesa, Daniel Stachurski, Adam Śmiałowski, Tomasz Rechciński, Ewa Trzos, Jarosław Drożdż.
  Tytuł: Badanie wpływu zmienności ciśnienia tętniczego w ambulatoryjnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego na masę lewej komory.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. A, s. 9
  Uwagi: IX Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 14-17 marca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  73/96
  Autorzy: Małgorzata Lelonek, Tadeusz Pietrucha, Monika Matyjaszczyk, Adam Stańczyk, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Charakterystyka genotypowa chorych z omdleniami w zakresie polimorfizmu C825T genu kodującego podjednostkę beta3 białka G w zależności od odpowiedzi VASIS.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 3
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  74/96
  Autorzy: Andrzej Bissinger, Artur Klimczak, Marcin Rosiak, Andrzej Lubiński.
  Tytuł: Częstość rytmu i występowanie nawrotów migotania przedsionków u pacjentów z cukrzycową neuropatią autonomiczną.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 26
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  75/96
  Autorzy: A. Lubiński, A[neta] Klimczak, H[anna] Szwed, M[aciej] Sterliński, G[rzegorz] Raczak, M[aciej] Kempa, W[łodzimierz] Kargul, M. Pruski, G[rzegorz] Walczak, A. Przybylski, A[ndrzej] Cieśliński, P[rzemysław] Mitkowski, Z[dzisława] Kornacewicz-Jach, J[arosław] Kaźmierczak, J[an] Ruta, J[acek] Kubica, Z[bigniew] Kalarus.
  Tytuł: Czy prowadzenie pacjentów z implantowanym automatycznym kardiowerterem-defibrylatorem z powodu kardiomiopatii arytmogennej prawej komory wiąże się ze zwiększonymi trudnościami?
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 6-7
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  76/96
  Autorzy: Artur Klimczak, Michał Chudzik, Jerzy K[rzysztof] Wranicz, Iwona Cygankiewicz, Andrzej Oszczygieł, Piotr Chruściel, Jan H[enryk] Goch.
  Tytuł: Czy stabilizacja rytmu serca może równoważyć negatywne skutki stymulacji wierzchołka prawej komory u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków?
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 26
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  77/96
  Autorzy: Sebastian Stec, Małgorzata Lelonek, Adam Stańczyk, Monika Tokarczyk, Beata Złotkowska, Marcin Witkowski, Tomasz Pawlik, Dariusz Zając, Magdalena Loster, Krzysztof Nowak.
  Tytuł: Diagnostyka i leczenie omdleń w polskich referencyjnych ośrodkach kardiologicznych - wstępne wyniki REJESTRU PL-US.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 4
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  78/96
  Autorzy: Michał Chudzik, Artur Klimczak, Jerzy K[rzysztof] Wranicz, Andrzej Oszczygieł, Piotr Chruściel, Iwona Cygankiewicz, Jan H[enryk] Goch.
  Tytuł: Does the mean heart rate is the ideal parameters of the controlling ventricular rate in atrial fibrillation?
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 26
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  79/96
  Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Piotr Hoffman, Edyta Płońska, Andrzej Szyszka, Wojciech Braksator, Michał Plewka, Jarosław Drożdż, Zbigniew Gąsior, Piotr Pruszczyk, Anna Klisiewicz, Mirosław Kowalski, Piotr Podolec.
  Tytuł: Echokardiografia w praktyce klinicznej rekomendacje 2007 : oficjalne materiały robocze Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. B, s. 409-433
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Adres url:

  80/96
  Autorzy: A. Lubiński, A[gnieszka] Dębska, H[anna] Szwed, G[rzegorz] Walczak, J[acek] Kubica, A[ndrzej] Cieśliński, M[aria] Trusz-Gluza, G[rzegorz] Raczak, Z[dzisława] Kornacewicz-Jach, M[aciej] Sterliński, A. Przybylski, S[ławomir] Sielski, P[rzemysław] Mitkowski, A. Filipecki, M[aciej] Kempa, J[arosław] Kaźmierczak.
  Tytuł: Follow-up pacjentów z ICD implantowanym według wskazań MADIT II.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 9
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  81/96
  Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Leki ze standardów kardiologicznych.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, nr 8, s. 392-402
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Adres url:

  Pełny tekst  82/96
  Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Tomasz Rechciński, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Nieme niedokrwienie mięśnia sercowego a dynamika turbulencji rytmu zatokowego po zawale serca leczonym pierwotną angioplastyką wieńcową.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. A, s. 15
  Uwagi: IX Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 14-17 marca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  83/96
  Autorzy: Artur Klimczak, Jerzy K[rzysztof] Wranicz, Iwona Cygankiewicz, Michał Chudzik, Jan H[enryk] Goch, Rafał Baranowski.
  Tytuł: Nieokreślony typ ostrego zespołu wieńcowego - rola elektrokardiogramu.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, nr 5, s. 175-182
  Uwagi: Przedruk. Oryg. w j. ang.: Cardiology Journal 2007 Vol. 14 nr 2 s. 207-213
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Adres url:

  Pełny tekst  84/96
  Autorzy: A. Lubiński, E[milia] Dobrowolska, M[aciej] Sterliński, A. Filipecki, M. Pruski, M[aciej] Kempa, J. Bednarek, P[rzemysław] Mitkowski, J[arosław] Kaźmierczak, J[an] Ruta, A[dam] Wysokiński, A. Przybylski, J. Kuśmierz, S[ławomir] Sielski, A. Fuglewicz, H[anna] Szwed, M[aria] Trusz-Gluza, W[łodzimierz] Kargul, G[rzegorz] Raczak, J. Lelakowski, A[ndrzej] Cieśliński.
  Tytuł: Obserwacja odległa efektów leczenia pacjentów z kardiomiopatią przerostową i ICD implantowanym w ramach prewencji pierwotnej.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 7
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  85/96
  Autorzy: Małgorzata Lelonek, Tadeusz Pietrucha, Adam Stańczyk, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Ocena polimorfizmu genu kodującego podjednostkę beta 3 ludzkiego białka G wśród chorych z omdleniami wazowagalnymi - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. A, s. 4
  Uwagi: IX Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 14-17 marca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  86/96
  Autorzy: Tomasz Rechciński, Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Oprogramowanie Lifescreen Apnoe w ocenie bezdechu sennego u pacjentów z chorobą wieńcową, przyjmujących melatoninę.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. A, s. 9
  Uwagi: IX Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 14-17 marca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  87/96
  Autorzy: Katarzyna Piestrzeniewicz, Katarzyna Łuczak, Jan Komorowski, Marek Maciejewski, Monika Piechowiak, Joanna Jankiewicz-Wika, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Otyłość a stężenie adiponektyny w ostrym zawale serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, nr 1, s. 35-43
  Uwagi: Tłum. Oryg. j. ang.: Cardiology Journal 2007 Vol. 14 nr 1 s. 29-36
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  88/96
  Autorzy: Lidia Łebska, Paweł Zagożdżon, Maria Dudziak, Andrzej Lubiński, Grzegorz Raczak.
  Tytuł: Parametry turbulencji rytmu zatokowego nie zależą od liczby analizowanych ektopii komorowych u pacjentów z niewydolnością serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 21
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  89/96
  Autorzy: A. Lubiński, A[gnieszka] Dębska, H[anna] Szwed, G[rzegorz] Walczak, J[acek] Kubica, A[ndrzej] Cieśliński, M[aria] Trusz-Gluza, G[rzegorz] Raczak, Z[dzisława] Kornacewicz-Jach, M[aciej] Sterliński, A. Przybylski, S[ławomir] Sielski, P[rzemysław] Mitkowski, A. Filipecki, M[aciej] Kempa, J[arosław] Kaźmierczak.
  Tytuł: Przydatność badania elektrofizjologicznego dla oceny ryzyka arytmii komorowych w grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i LVEF >= 30%.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 9
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  90/96
  Autorzy: Lidia Łebska, Paweł Zagożdżon, Maria Dudziak, Andrzej Lubiński, Grzegorz Raczak.
  Tytuł: Turbulencja rytmu zatokowego (HRT) u pacjentów z niewydolnością serca (CHF) i tachyarytmiami komorowymi (VT).
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 22
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  91/96
  Autorzy: Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Karina Wierzbowska-Drabik, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Wpływ rehabilitacji fizycznej na podatność tętnic u chorych po zawale serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, nr 10, s. 492-497
  Uwagi: Przedruk. Oryg. w j. ang.: Cardiology Journal 2007 Vol. 14 nr 4 s. 366-371
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Adres url:

  Pełny tekst  92/96
  Autorzy: Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Magdalena Bugała, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Wpływ rehabilitacji fizycznej na podatność tętnic u chorych po zawale serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. A, s. 2
  Uwagi: IX Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 14-17 marca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  93/96
  Autorzy: Katarzyna Piestrzeniewicz, Katarzyna Łuczak, Jan Komorowski, Marek Maciejewski, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Zależność między leptyną a otyłością i czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u mężczyzn z ostrym zawałem serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, nr 10, s. 468-476
  Uwagi: Tłum. Oryg. j. ang.: Cardiology Journal 2007 Vol. 14 nr 3 s. 252-259
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Adres url:

  Pełny tekst  94/96
  Autorzy: Adam Stańczyk, Henryk Stępień, Małgorzata Lelonek, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Zmiany stężenia aktywnej reniny podczas testu pochyleniowego u chorych z omdleniami o niejasnej etiologii - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. A, s. 5
  Uwagi: IX Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 14-17 marca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  95/96
  Autorzy: Adam Stańczyk, Henryk Stępień, Małgorzata Lelonek, Jan Henryk Goch.
  Tytuł: Zmiany stężenia aldosteronu podczas testu pochyleniowego u chorych z omdleniami o niejasnej etiologii - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. A, s. 5
  Uwagi: IX Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zakopane Kościelisko 14-17 marca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  96/96
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Jan Ruxer, Dariusz Michałkiewicz, Andrzej Bissinger.
  Tytuł: Zaburzenia ciśnienia tętniczego i parametrów spektralnej analizy zmienności rytmu serca w odpowiedzi na pionizację u chorych na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2006 : Vol. 1, nr 6, s. 305-311
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi